Dar ul Irfan – University of Sufism and Self [Multilingual]

The day of celebration has arrived,

but where is the Beloved?

Everywhere there is joy and happiness

but has anyone seen the Beloved?

what joy then.

how to rejoice then.

Union with the Beloved,

away from all there is.

that day is the day of sheer happiness.

How and where to seek the path to Beloved.

to the much awaited meeting

what price to pay

when will there be a resolve to this heartache

to existence without separation

without sorrow

that yearning for Beloved

where to acquire this sweet yearning pain

SPANISH

Dar ul Irfan – Universidad del sufismo y el yo

Ha llegado el día de la celebración,

pero ¿dónde está el Amado?

En todas partes hay alegría y felicidad

pero ¿alguien ha visto al Amado?

qué alegría entonces.

cómo regocijarnos entonces.

Unión con el Amado,

lejos de todo lo que hay.

ese día es el día de la pura felicidad.

Cómo y dónde buscar el camino al Amado.

a la tan esperada reunión

que precio pagar

¿Cuándo habrá una resolución para este dolor de corazón?

a la existencia sin separacion

sin pena

ese anhelo de amado

donde adquirir este dulce dolor anhelante

PORTUGESE

Dar ul Irfan – Universidade do Sufismo e do Eu

O dia da celebração chegou,

mas onde está o Amado?

Em todos os lugares há alegria e felicidade

mas alguém viu o Amado?

que alegria então.

como se alegrar então.

União com o Amado,

longe de tudo que existe.

aquele dia é o dia de pura felicidade.

Como e onde buscar o caminho para o Amado.

para o tão aguardado encontro

que preço pagar

quando haverá uma resolução para esta dor de cabeça

para a existência sem separação

sem tristeza

aquele anseio por Amada

onde adquirir essa doce dor de desejo

CHINESE

Dar ul Irfan – 苏菲主义与自我大学

庆祝的日子到了,

但心爱的人在哪里?

到处都是欢乐和幸福

但有没有人看到心爱的人?

那是什么快乐。

那怎么高兴呢。

与心爱的人联合,

远离一切。

那一天是纯粹幸福的日子。

如何以及在哪里寻找通往挚爱的道路。

期待已久的会议

付出什么代价

这心痛什么时候才能解决

不分离地存在

没有悲伤

对挚爱的渴望

从哪里获得这甜蜜的向往痛苦

RUSSIAN

Дар уль Ирфан – Университет суфизма и самости

Настал день торжества,

но где Возлюбленный?

Везде радость и счастье

а кто-нибудь видел Возлюбленного?

какая тогда радость.

как тогда радоваться.

Союз с Возлюбленным,

подальше от всего, что есть.

этот день – день истинного счастья.

Как и где искать путь к Возлюбленному.

к долгожданной встрече

какую цену платить

когда будет решение этой душевной боли

к существованию без разделения

без печали

эта тоска по Возлюбленному

где приобрести эту сладкую тоскульную боль

HINDI

दार उल इरफ़ान – सूफीवाद और स्वयं के विश्वविद्यालय

उत्सव का दिन आ गया है,

लेकिन प्रिय कहाँ है?

हर तरफ खुशी और खुशी है

लेकिन क्या किसी ने प्रियतम को देखा है?

फिर क्या खुशी।

फिर कैसे आनन्दित हों।

प्रियतम के साथ संघ,

वहाँ सब से दूर।

वह दिन सरासर खुशी का दिन है।

प्रियतम के मार्ग की तलाश कैसे और कहाँ करें।

बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए

क्या कीमत चुकानी है

इस दिल के दर्द का कब कोई हल होगा

अलगाव के बिना अस्तित्व के लिए

दुःख के बिना

प्रियतम के लिए वह तड़प

यह मीठा तड़प दर्द कहाँ से प्राप्त करें

FRENCH

Dar ul Irfan – Université du Soufisme et de l’Autonomie

Le jour de la fête est arrivé,

mais où est le Bien-Aimé ?

Partout il y a de la joie et du bonheur

mais quelqu’un a-t-il vu le Bien-Aimé ?

quelle joie alors.

comment se réjouir alors.

Union avec le Bien-Aimé,

loin de tout ce qu’il y a.

ce jour est le jour du pur bonheur.

Comment et où chercher le chemin vers l’Aimé.

à la rencontre tant attendue

quel prix payer

quand y aura-t-il une résolution à ce chagrin d’amour

à l’existence sans séparation

sans chagrin

ce désir de bien-aimé

où acquérir cette douce douleur ardente

GERMAN

Dar ul Irfan – Universität für Sufismus und Selbst

Der Tag der Feier ist gekommen,

aber wo ist der Geliebte?

Überall ist Freude und Glück

aber hat jemand den Geliebten gesehen?

was für eine Freude dann.

wie kann man sich dann freuen.

Vereinigung mit dem Geliebten,

weg von allem, was es gibt.

dieser Tag ist der Tag des reinen Glücks.

Wie und wo man den Weg zum Geliebten sucht.

zum mit Spannung erwarteten Treffen

welchen preis soll ich zahlen

wann wird es eine lösung für diesen herzschmerz geben

zur Existenz ohne Trennung

ohne Sorgen

diese Sehnsucht nach der Geliebten

wo kann man diesen süßen sehnsuchtsschmerz erwerben

ARABIC

دار العرفان – جامعة الذات والصوفية

جاء يوم الاحتفال ،

ولكن اين الحبيب.

في كل مكان يوجد بهجة وسعادة

ولكن هل رأى أحد الحبيب؟

ما الفرح بعد ذلك.

كيف نفرح اذن.

الاتحاد مع الحبيب ،

بعيدا عن كل ما هو موجود.

ذلك اليوم هو يوم السعادة المطلقة.

كيف وأين تسعى إلى الطريق إلى الحبيب.

إلى الاجتماع الذي طال انتظاره

ما الثمن الذي يجب دفعه

متى سيكون هناك حل لهذا الحزن

إلى الوجود دون انفصال

بدون حزن

هذا الشوق للحبيب

من أين تكتسب هذا الألم الشوق الحلو

JAPANESE

Dar ul Irfan –スーフィズムと自己の大学

お祝いの日がやってきました、

しかし、最愛の人はどこにいますか?

どこにでも喜びと幸せがあります

しかし、誰かが最愛の人を見たことがありますか?

なんて嬉しいことでしょう。

それなら喜ぶ方法。

最愛の人との連合、

そこにあるすべてから離れて。

その日は純粋な幸せの日です。

最愛への道を探す方法と場所。

待望の会議へ

支払う価格

この心痛の解決はいつありますか

分離せずに存在する

悲しみなしで

最愛のあの憧れ

この甘い憧れの痛みをどこで手に入れるか

ITALIAN

Dar ul Irfan – Università del Sufismo e del Sé

Il giorno della festa è arrivato,

ma dov’è l’Amato?

Ovunque c’è gioia e felicità

ma qualcuno ha visto l’Amato?

che gioia allora

come gioire allora.

Unione con l’Amato,

lontano da tutto quello che c’è.

quel giorno è il giorno della pura felicità.

Come e dove cercare la via dell’Amato.

al tanto atteso incontro

che prezzo pagare

quando ci sarà una soluzione a questo dolore?

all’esistenza senza separazione

senza dolore

quel desiderio di Amato

dove acquisire questo dolce desiderio struggente

KOREAN

Dar ul Irfan – 수피즘과 자아 대학교

축하의 날이 다가왔다.

그러나 사랑하는 사람은 어디에 있습니까?

어디에나 기쁨과 행복이 있다

그러나 사랑하는 사람을 본 사람이 있습니까?

그러면 어떤 기쁨을.

기뻐하는 법.

사랑하는 사람과의 연합,

있는 모든 것에서 멀리 떨어져 있습니다.

그날은 순전히 행복의 날이다.

사랑받는 길을 찾는 방법과 장소.

기다리고 기다리던 만남에

지불해야 할 가격

이 마음의 상처는 언제쯤 해소될까

분리 없는 존재로

슬픔 없이

사랑하는 그리움

이 달콤한 그리움의 고통을 어디에서 얻을 수 있습니까?

TURKISH

Dar ül İrfan – Tasavvuf ve Benlik Üniversitesi

Kutlama günü geldi,

ama Sevgili nerede?

Her yerde neşe ve mutluluk var

ama Sevgili’yi gören var mı?

ne sevinç o zaman

nasıl seviniriz o zaman

Sevgili ile birlik,

var olan her şeyden uzakta.

o gün mutlak mutluluk günüdür.

Sevgiliye giden yol nasıl ve nerede aranır.

çok beklenen toplantıya

ne fiyat ödemeli

bu gönül yarasına ne zaman çare olacak

ayrılık olmadan varoluşa

üzüntü olmadan

o sevgili özlemi

bu tatlı hasret acısını nereden edinebilirim

BANGLA

দার উল ইরফান – সুফিজম অ্যান্ড সেলফ বিশ্ববিদ্যালয়

উদযাপনের দিন এসে গেছে,

কিন্তু প্রিয়জন কোথায়?

সর্বত্রই আনন্দ আর খুশি

কিন্তু কেউ কি প্রিয়জনকে দেখেছেন?

তখন কি আনন্দ।

তাহলে কিভাবে আনন্দ করা যায়।

প্রিয়জনের সাথে মিলন,

সব কিছু থেকে দূরে।

সেই দিনটি নিছক সুখের দিন।

কীভাবে এবং কোথায় প্রিয়জনের পথ খুঁজতে হবে।

বহুল প্রতীক্ষিত সভায়

কি মূল্য দিতে হবে

এই হৃদয় ব্যথার সমাধান কখন হবে

বিচ্ছেদ ছাড়া অস্তিত্ব

দু sorrowখ ছাড়া

প্রিয়জনের জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা

এই মিষ্টি আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা কোথায় পাবো

POLISH

Dar ul Irfan – Uniwersytet Sufizmu i Self

Nadszedł dzień świętowania,

ale gdzie jest Ukochany?

Wszędzie jest radość i szczęście

ale czy ktoś widział Ukochanego?

co za radość.

jak się wtedy radować.

Zjednoczenie z Ukochaną,

z dala od wszystkiego, co istnieje.

ten dzień jest dniem czystego szczęścia.

Jak i gdzie szukać drogi do Ukochanego.

na długo oczekiwane spotkanie

jaką cenę zapłacić

kiedy będzie rozwiązanie tego bólu serca?

do egzystencji bez rozdzielenia

bez smutku

tęsknotę za Ukochaną

gdzie zdobyć ten słodki ból tęsknoty

SWEDISH

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Firande dagen har kommit,

men var är den älskade?

Överallt finns glädje och lycka

men har någon sett den älskade?

vilken glädje då.

hur man gläds då.

Förening med de älskade,

bort från allt som finns.

den dagen är ren lycka.

Hur och var man ska söka vägen till älskade.

till det efterlängtade mötet

vilket pris att betala

när kommer det att lösas på denna hjärtesorg

till existens utan separation

utan sorg

den längtan efter Älskade

var man kan få denna söta längtan

FINNISH

Dar ul Irfan – Sufismin ja itsen yliopisto

Juhlapäivä on koittanut,

mutta missä on Rakas?

Kaikkialla on iloa ja onnea

mutta onko kukaan nähnyt Rakastajaa?

mikä ilo sitten.

miten sitten iloita.

Liitto rakkaan kanssa,

kaukana kaikesta mitä on.

se päivä on puhtaan onnen päivä.

Miten ja mistä etsiä polku Rakkaani.

kauan odotettuun kokoukseen

mitä hintaa maksaa

milloin tähän sydänsärkyyn tulee ratkaisu

olemassaoloon ilman eroa

ilman surua

että kaipuu Rakkaani

mistä hankkia tämä suloinen kaipauskipu

NORWEGIAN

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Feiringsdagen har kommet,

men hvor er den elskede?

Overalt er det glede og lykke

men har noen sett den elskede?

hvilken glede da.

hvordan glede seg da.

Forening med de elskede,

vekk fra alt som er.

den dagen er dagen for ren lykke.

Hvordan og hvor du skal søke veien til Elskede.

til det etterlengtede møtet

hvilken pris å betale

når vil det være en løsning på denne hjertesorgen

til eksistens uten separasjon

uten sorg

den lengten etter Elskede

hvor du kan få denne søte lengtesmerten

PERSIAN

دارالعرفان – دانشگاه تصوف و نفس

روز جشن فرا رسید ،

اما معشوق کجاست؟

همه جا شادی و خوشحالی است

اما کسی معشوق را دیده است؟

چه شادی پس

آن وقت چگونه شادی کنیم

اتحاد با معشوق ،

دور از همه چیز

آن روز روز شادی محض است

چگونه و کجا باید راهی را برای معشوق جست.

به جلسه بسیار منتظر

چه قیمتی باید پرداخت

کی این درد دل حل می شود

به وجود بدون جدایی

بدون اندوه

آن اشتیاق برای معشوق

از کجا می توان این درد شیرین شیرین را بدست آورد

SWAHILI

Dar ul Irfan – Chuo Kikuu cha Usufi na Kujitegemea

Siku ya sherehe imewadia,

lakini Mpendwa yuko wapi?

Kila mahali kuna furaha na furaha

lakini kuna mtu amemwona Mpendwa?

furaha gani basi.

jinsi ya kufurahi basi.

Muungano na Mpendwa,

mbali na yote kuna.

siku hiyo ni siku ya furaha tele.

Jinsi na wapi kutafuta njia ya Mpendwa.

kwa mkutano unaosubiriwa sana

bei gani ya kulipa

lini kutakuwa na azimio la maumivu haya ya moyo

kuishi bila kujitenga

bila huzuni

hamu hiyo ya Mpendwa

wapi kupata maumivu haya matamu

AFRIKAANS

Dar ul Irfan – Universiteit van Sufisme en Self

Die feesdag het aangebreek,

maar waar is die Geliefde?

Oral is daar vreugde en geluk

maar het iemand die geliefde gesien?

watter vreugde dan.

hoe om dan bly te wees.

Vereniging met die geliefdes,

weg van alles wat daar is.

daardie dag is die dag van pure geluk.

Hoe en waar om die pad na geliefde te soek.

na die langverwagte vergadering

watter prys om te betaal

wanneer is daar ‘n oplossing vir hierdie hartseer?

tot bestaan ​​sonder skeiding

sonder hartseer

daardie verlange na Geliefde

waar om hierdie soet verlange pyn te verkry

HUNGARIAN

Dar ul Irfan – Sufizmus és Én Egyetem

Elérkezett az ünnep napja,

de hol a Szeretett?

Mindenütt öröm és boldogság van

de látta valaki a Szeretettet?

akkor micsoda öröm.

hogyan kell akkor örülni.

Szövetség a szerettekkel,

távol minden létezőtől.

ez a nap a puszta boldogság napja.

Hogyan és hol keressük a Kedveshez vezető utat.

a várva várt találkozóra

milyen árat kell fizetni

mikor lesz elhatározás e szívfájdalomra

szétválás nélküli létezéshez

bánat nélkül

hogy szeretettre vágyik

hol szerezheti meg ezt az édes vágyakozó fájdalmat

URDU

دار العرفان – یونیورسٹی آف تصوف اینڈ سیلف

جشن کا دن آگیا ،

لیکن محبوب کہاں ہے؟

ہر طرف خوشی اور مسرت ہے۔

لیکن کیا کسی نے محبوب کو دیکھا ہے؟

پھر کیا خوشی.

پھر کیسے خوش ہوں

محبوب کے ساتھ اتحاد ،

سب کچھ سے دور ہے.

وہ دن سراسر خوشی کا دن ہے۔

محبوب کا راستہ کیسے اور کہاں تلاش کرنا ہے۔

بہت انتظار کی میٹنگ کے لیے

کیا قیمت ادا کرنی ہے

اس دل کی تکلیف کا حل کب ہوگا

علیحدگی کے بغیر وجود

غم کے بغیر

محبوب کی تڑپ۔

یہ میٹھی تڑپ کا درد کہاں سے حاصل کیا جائے۔

INDONESIAN

Dar ul Irfan – Universitas Tasawuf dan Diri

Hari perayaan telah tiba,

tapi dimana Kekasih?

Dimana-mana ada suka dan duka

tapi apakah ada yang melihat Kekasih?

betapa bahagianya saat itu.

bagaimana bersukacita kemudian.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan belaka.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke pertemuan yang ditunggu-tunggu

berapa harga yang harus dibayar

kapan ada keputusan untuk sakit hati ini

untuk ada tanpa pemisahan

tanpa kesedihan

kerinduan itu untuk Kekasih

di mana mendapatkan rasa sakit kerinduan yang manis ini

MALAY

Dar ul Irfan – Universiti tasawuf dan diri

Hari perayaan telah tiba,

tetapi di mana Kekasihnya?

Di mana-mana ada kegembiraan dan kebahagiaan

tetapi ada yang melihat Kekasih?

apa kegembiraan itu.

bagaimana untuk bergembira ketika itu.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan semata-mata.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke perjumpaan yang dinanti-nantikan

berapa harga yang perlu dibayar

bilakah akan ada penentuan untuk sakit hati ini

wujud tanpa perpisahan

tanpa kesedihan

kerinduan untuk Kekasih

di mana untuk mendapatkan kesakitan kerinduan yang manis ini

FILIPINO

Dar ul Irfan – Unibersidad ng Sufism at Sarili

Ang araw ng pagdiriwang ay dumating,

ngunit nasaan ang Minamahal?

Kahit saan ay may kagalakan at kaligayahan

ngunit may nakakita ba sa Minamahal?

anong saya nun.

kung paano magalak pagkatapos.

Union kasama ang Minamahal,

malayo sa lahat meron.

ang araw na iyon ay araw ng lubos na kaligayahan.

Paano at saan hahanapin ang landas sa Minamahal.

sa pinakahihintay na pagpupulong

anong presyo ang babayaran

kailan magkakaroon ng resolusyon sa sakit ng puso na ito

sa pagkakaroon nang walang paghihiwalay

nang walang kalungkutan

ang pagnanasa para sa Minamahal

kung saan makukuha ang matamis na sakit na ito ng pagnanasa

UZBEK

Dar ul Irfon – Tasavvuf va o’zlik universiteti

Bayram kuni keldi,

lekin Sevgilim qani?

Hamma joyda quvonch va baxt bor

lekin kimdir Sevgilini ko’rganmi?

unda qanday baxt.

keyin qanday xursand bo’lish kerak.

Sevgilim bilan ittifoq,

hamma narsadan uzoqda.

bu kun haqiqiy baxt kuni.

Sevgiliga yo’lni qanday va qaerdan izlash kerak.

uzoq kutilgan uchrashuvga

qanday narx to’lash kerak

qachon bu yurak dardiga hal bo’ladi

ajralmasdan mavjud bo’lish

achinmasdan

Sevgiliga bo’lgan intilish

bu shirin sog’inch azobini qayerdan olish kerak

CHINESE

Dar ul Irfan – 蘇菲主義與自我大學

慶祝的日子到了,

但心愛的人在哪裡?

到處都是歡樂和幸福

但有沒有人看到心愛的人?

那是什麼快樂。

那怎麼高興呢。

與心愛的人聯合,

遠離一切。

那一天是純粹幸福的日子。

如何以及在何處尋找通往摯愛的道路。

期待已久的會議

付出什麼代價

這心痛什麼時候才能解決

不分離地存在

沒有悲傷

對摯愛的渴望

從哪裡獲得這種甜蜜的嚮往痛苦

THAI

Dar ul Irfan – มหาวิทยาลัยผู้นับถือมุสลิมและตนเอง

วันเฉลิมมาถึงแล้ว

แต่ที่รักอยู่ที่ไหน

ทุกที่มีแต่ความสุข

แต่มีใครเห็นพระผู้ทรงเป็นที่รักบ้างไหม?

ความสุขอะไรแล้ว

จะชื่นชมยินดีได้อย่างไร

สหภาพกับที่รัก

ให้ห่างไกลจากสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่

วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขอันแท้จริง

วิธีและสถานที่ที่จะแสวงหาเส้นทางสู่ที่รัก

สู่การประชุมที่รอคอย

จ่ายราคาเท่าไร

เมื่อไหร่จะแก้ปวดใจนี้

ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการพรากจากกัน

ไร้ทุกข์

ที่โหยหาที่รัก

จะรับความเจ็บปวดอันแสนหวานนี้ได้ที่ไหน

LAO

Dar ul Irfan – ມະຫາວິທະຍາໄລ Sufism ແລະຕົນເອງ

ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ມາຮອດ,

ແຕ່ຄົນຮັກຢູ່ໃສ?

ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງມີຄວາມສຸກແລະຄວາມສຸກ

ແຕ່ມີໃຜເຫັນຄົນທີ່ຮັກບໍ?

ແລ້ວຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ.

ວິທີການປິຕິຍິນດີຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ສະຫະພັນກັບທີ່ຮັກແພງ,

ຢູ່ຫ່າງຈາກທັງົດ.

ມື້ນັ້ນເປັນມື້ທີ່ມີຄວາມສຸກແທ້.

ວິທີການແລະບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງໄປຫາທີ່ຮັກ.

ຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ລໍຄອຍຫຼາຍ

ລາຄາຫຍັງທີ່ຈະຈ່າຍ

ເມື່ອໃດຈະມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຈັບປວດໃຈນີ້

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີການແຍກຕ່າງຫາກ

ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມໂສກເສົ້າ

ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກ

ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ປາຖະ ໜາ ອັນຫວານຊື່ນນີ້

YORUBA

Dar ul Irfan – University of Sufism ati Ara

Ọjọ ayẹyẹ ti de,

sugbon nibo ni Ololufe wa?

Nibi gbogbo ni idunnu ati idunnu wa

ṣugbọn ẹnikan ha ti ri Olufẹ bi?

ohun ayo ki o si.

bi o ṣe le yọ nigbana.

Ijọpọ pẹlu Olufẹ,

kuro lati gbogbo ohun ti o wa.

ọjọ yẹn jẹ ọjọ ayọ lasan.

Bawo ati nibo ni lati wa ọna si Olufẹ.

si ipade ti a ti nreti pupọ

kini idiyele lati san

nigbawo ni ipinnu yoo wa si ibanujẹ ọkan yii

si aye laisi iyapa

laisi ibanuje

ti o nfẹ fun Olufẹ

nibo ni lati gba irora ifẹkufẹ didùn yii

IRISH

Dar ul Irfan – Ollscoil Sufism agus Féin

Tá lá an cheiliúrtha tagtha,

ach cá bhfuil an Beloved?

Bíonn áthas agus sonas i ngach áit

ach an bhfaca éinne an Beloved?

cén t-áthas ansin.

conas lúcháir a dhéanamh ansin.

Aontas leis an mBráithre,

ar shiúl ó gach a bhfuil.

is é an lá sin lá an áthais.

Conas agus cá háit le cosán Beloved a lorg.

ag an gcruinniú a raibh súil leis

cén praghas atá le híoc

cathain a bheidh réiteach ar an mbriseadh croí seo

a bheith ann gan scaradh

gan brón

an bhliain sin do Beloved

cá bhfaighidh tú an pian milis bliana seo

MONGOLIAN

Дар ул Ирфан – Суфизм ба өөрийгөө судлах их сургууль

Баярын өдөр ирлээ,

гэхдээ хайрт хаана байна?

Хаа сайгүй баяр баясгалан, аз жаргал байдаг

гэхдээ хайртыг харсан хүн байна уу?

тэгээд ямар баяртай байна.

тэгвэл яаж баярлах вэ.

Хайрттайгаа нэгдэх,

байгаа бүх зүйлээс хол байна.

тэр өдөр бол жинхэнэ аз жаргалын өдөр юм.

Хайртдаа хүрэх замыг хэрхэн, хаанаас хайх вэ.

хүсэн хүлээсэн уулзалтанд

ямар үнэ төлөх вэ

энэ сэтгэлийн зовлонг хэзээ шийдэх вэ?

тусгаарлахгүйгээр оршин тогтнох

уй гашуугүй

Хайртдаа зориулсан тэр хүсэл

Энэ сайхан хүсэл тэмүүллийг хаанаас олж авах вэ

KAZAKH

Дар ул Ирфан – Сопылық және өзіндік университеті

Мереке күні келді,

бірақ Сүйікті қайда?

Барлық жерде қуаныш пен бақыт бар

бірақ сүйіктіні көрген адам бар ма?

онда қандай қуаныш.

онда қалай қуануға болады.

Сүйіктімен одақ,

барлығынан алыс.

бұл күн – бақыттың күні.

Сүйікті жолды қалай және қайдан іздеу керек.

көптен күткен кездесуге

қандай баға төлеу керек

бұл қайғы -қасіреттің шешімі қашан болады

бөлінбестен тіршілік ету

қайғы -қасіретсіз

Сүйіктісіне деген сағыныш

бұл тәтті сағынуды қайдан алуға болады

TAJIK

Дар ул Ирфон – Донишгоҳи тасаввуф ва худшиносӣ

Рӯзи ҷашн фаро расид,

аммо Маҳбуба куҷост?

Дар ҳама ҷо шодӣ ва хурсандӣ вуҷуд дорад

аммо касе Дӯстдоштаро дидааст?

пас чӣ хурсандӣ.

пас чӣ гуна шодӣ кардан мумкин аст.

Иттиҳод бо маҳбубон,

дур аз ҳама чиз ҳаст.

он рӯз рӯзи хушбахтии комил аст.

Чӣ тавр ва дар куҷо бояд роҳи Маҳбубро ҷустуҷӯ кард.

то вохӯрии деринтизор

кадом нархро бояд пардохт

кай ҳалли ин дарди дил пайдо мешавад

ба мавҷудият бидуни ҷудоӣ

бе ғам

он орзуи Маҳбуба

ин дарди орзуи ширинро аз куҷо ба даст овардан мумкин аст

TURKMEN

Dar ul Irfan – Sopuçylyk we Özi

Baýramçylyk güni geldi,

ýöne Söýgüli nirede?

Her ýerde şatlyk we bagt bar

ýöne söýgüli gören barmy?

Onda näme şatlyk.

şonda nädip begenmeli.

Söýgüli adamlar bilen bileleşik,

hemme zatdan uzakda.

bu gün bagtyň güni.

Söýgüli ýoly nädip we nireden gözlemeli.

köp garaşylýan duşuşyga

haýsy bahany tölemeli

haçan bu ýürek agyrysyna çözgüt tapylar

aýralyksyz bar bolmak

gaýgysyz

Söýgüli

bu süýji höwes agyrysyny nireden almaly

KYRGYZ

Дар ул Ирфан – Суфизм жана Мен Университети

Майрам күнү келди,

бирок Сүйүктүү кайда?

Бардык жерде кубаныч жана бакыт бар

бирок Сүйүктүүнү көргөндөр барбы?

анда кандай бакыт.

анда кантип кубанабыз.

Сүйүктүүм менен биримдик,

бардыгынан алыс.

ал күн – чексиз бакыт күнү.

Сүйүктүү жолун кантип жана кайдан издөө керек.

көптөн күткөн жолугушууга

кандай баа төлөш керек

бул жүрөк оорусуна качан чечилет

бөлүнбөстөн бар болуу

кайгы жок

ошол Сүйүктүүсүнө болгон эңсөө

бул таттуу каалоону кайдан алса болот

ROMANIAN

Dar ul Irfan – Universitatea Sufismului și Sinelui

A sosit ziua sărbătorii,

dar unde este Iubitul?

Peste tot există bucurie și fericire

dar a văzut cineva pe Preaiubitul?

ce bucurie atunci.

cum să te bucuri atunci.

Unire cu Preaiubitul,

departe de tot ce există.

acea zi este ziua fericirii.

Cum și unde să cauți drumul către Iubit.

la mult așteptata întâlnire

ce pret sa platesti

când va exista o hotărâre pentru această durere de inimă

la existență fără separare

fără durere

dorul acela de Iubit

de unde să dobândești această dulce dor de dor

JAVANESE

Dar ul Irfan – Universitas Sufisme lan Diri

Dina perayaan wis teka,

nanging ing endi kekasih?

Ing endi wae ana rasa seneng lan rasa seneng

nanging apa ana sing weruh ing Kekasih?

apa bungah banjur.

kepiye carane seneng banjur.

Union karo Kekasih,

adoh saka kabeh ana.

dina iku dina kebahagiaan sing gedhe banget.

Kepiye lan ing endi golek dalan menyang Kekasih.

ing rapat sing ditunggu-tunggu

rega apa sing kudu dibayar

kapan bakal ana keputusan sing nglarani ati iki

dumadine tanpa pisah

tanpa sedhih

sing dikarepake kanggo Kekasih

ngendi kanggo entuk rasa sakit singen banget iki

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH) [Multilingual]

Shaikh Allah Yar Khan was born in Chakrala, a remote village of Mianwali District of Pakistan, in 1904. He completed his religious education in 1934. The same year, he met Shaikh ‘Abdul Rahim, who took him to the shrine of Shaikh Allah Deen Madni. By Divine Will his spiritual connection was immediately established with the saint of the 10th century Hijra (sixteenth century CE) and he started receiving spiritual beneficence. His sublime education in Sufism, signifying progressive spiritual growth and advancement, continued for about twenty-five years, after which he was directed to undertake the propagation of Prophetic blessings – a noble mission that he accomplished with singular zeal and dedication for a period spanning half a century. Anybody who visited him was duly rewarded with a share of spiritual bliss commensurate with his/her sincerity and capacity. Shaikh Allah Yar Khan’s mission produced men and women of deep spiritual vision and eminence.

He authored eighteen books, the most distinguished being Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) and Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). He was undoubtedly one of the most distinguished Sufi saints of the Muslim Ummah and a reviver of the Naqshbandiah Owaisiah Order.

He passed away on 18 February 1984 in Islamabad at the age of eighty. Six months before his death, he nominated his most illustrious and spiritually gifted student, Muhammad Akram Awan, as his successor to lead the Naqshbandiah Owaisiah Order.

SPANISH

Santo sufí - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan nació en Chakrala, una aldea remota del distrito de Mianwali en Pakistán, en 1904. Completó su educación religiosa en 1934. Ese mismo año, conoció al Shaikh 'Abdul Rahim, quien lo llevó al santuario de Shaikh Allah Deen. Madni. Por Voluntad Divina, su conexión espiritual se estableció inmediatamente con el santo de la Hégira del siglo X (siglo XVI d.C.) y comenzó a recibir beneficencia espiritual. Su sublime educación en sufismo, que significa un progresivo crecimiento y avance espiritual, continuó durante unos veinticinco años, después de lo cual se le ordenó emprender la propagación de las bendiciones proféticas, una noble misión que cumplió con singular celo y dedicación durante un período que abarca la mitad. un siglo. Cualquiera que lo visitara era debidamente recompensado con una parte de dicha espiritual acorde con su sinceridad y capacidad. La misión de Shaikh Allah Yar Khan produjo hombres y mujeres de profunda visión espiritual y eminencia.

Es autor de dieciocho libros, siendo los más distinguidos Dalael us-Sulook (Sufismo: una evaluación objetiva), Hayat-e Barzakhiah (La vida más allá de la vida) e Israr ul-Haramain (Los secretos de las dos mezquitas sagradas). Sin duda, fue uno de los santos sufíes más distinguidos de la Ummah musulmana y un resucitador de la orden Naqshbandiah Owaisiah.

Falleció el 18 de febrero de 1984 en Islamabad a la edad de ochenta años. Seis meses antes de su muerte, nombró a su alumno más ilustre y dotado espiritualmente, Muhammad Akram Awan, como su sucesor para dirigir la Orden Naqshbandiah Owaisiah.

PORTUGESE

Santo Sufi - Hz Allah Yar Khan (RH)


O xeique Allah Yar Khan nasceu em Chakrala, um vilarejo remoto do distrito de Mianwali, no Paquistão, em 1904. Ele completou sua educação religiosa em 1934. No mesmo ano, ele conheceu o xeique 'Abdul Rahim, que o levou ao santuário de Xeique Allah Deen Madni. Pela Vontade Divina sua conexão espiritual foi imediatamente estabelecida com o santo da Hégira do século 10 (século 16 EC) e ele começou a receber beneficência espiritual. Sua sublime educação no sufismo, significando crescimento espiritual progressivo e avanço, continuou por cerca de vinte e cinco anos, após os quais ele foi orientado a empreender a propagação das bênçãos proféticas - uma nobre missão que ele cumpriu com zelo e dedicação singulares por um período de metade um século. Qualquer pessoa que o visitou foi devidamente recompensada com uma parte da bem-aventurança espiritual proporcional à sua sinceridade e capacidade. A missão do Shaikh Allah Yar Khan produziu homens e mulheres de profunda visão espiritual e eminência.

É autor de dezoito livros, sendo os mais ilustres Dalael us-Sulook (Sufismo - Uma Avaliação Objetiva), Hayat-e Barzakhiah (Vida Além da Vida) e Israr ul-Haramain (Segredos das duas sagradas mesquitas). Ele foi, sem dúvida, um dos santos sufis mais ilustres da Ummah muçulmana e um ressuscitador da Ordem Naqshbandiah Owaisiah.

Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1984 em Islamabad aos oitenta anos. Seis meses antes de sua morte, ele nomeou seu aluno mais ilustre e espiritualmente talentoso, Muhammad Akram Awan, como seu sucessor para liderar a Ordem Naqshbandiah Owaisiah.

HINDI

सूफी संत - हर्ट्ज अल्लाह यार खान (आरएच)


शेख अल्लाह यार खान का जन्म 1904 में पाकिस्तान के मियांवाली जिले के एक सुदूर गाँव चकराला में हुआ था। उन्होंने 1934 में अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की। उसी वर्ष, उनकी मुलाकात शेख अब्दुल रहीम से हुई, जो उन्हें शेख अल्लाह दीन की दरगाह में ले गए। मदनी। ईश्वरीय इच्छा से उनका आध्यात्मिक संबंध १०वीं शताब्दी के हिजड़ा (सोलहवीं शताब्दी सीई) के संत के साथ तुरंत स्थापित हो गया और उन्हें आध्यात्मिक लाभ मिलना शुरू हो गया। सूफीवाद में उनकी उदात्त शिक्षा, जो प्रगतिशील आध्यात्मिक विकास और उन्नति को दर्शाती है, लगभग पच्चीस वर्षों तक जारी रही, जिसके बाद उन्हें भविष्यवाणी के आशीर्वाद का प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया - एक महान मिशन जिसे उन्होंने आधे समय की अवधि के लिए विलक्षण उत्साह और समर्पण के साथ पूरा किया। एक सदी। जो कोई भी उनसे मिलने जाता था, उसे उसकी ईमानदारी और क्षमता के अनुरूप आध्यात्मिक आनंद के हिस्से के साथ विधिवत पुरस्कृत किया जाता था। शेख अल्लाह यार खान के मिशन ने गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और श्रेष्ठता के पुरुषों और महिलाओं का उत्पादन किया।

उन्होंने अठारह पुस्तकें लिखीं, जिनमें सबसे विशिष्ट हैं, दलेल उस-सुलूक (सूफीवाद - एक उद्देश्य मूल्यांकन), हयात-ए बरजाखिया (जीवन से परे जीवन) और इसरार उल-हरमैन (दो पवित्र मस्जिदों के रहस्य)। वह निस्संदेह मुस्लिम उम्मा के सबसे प्रतिष्ठित सूफी संतों में से एक थे और नक्शबंदिया ओवैसिया आदेश के पुनरुत्थानकर्ता थे।

18 फरवरी 1984 को इस्लामाबाद में अस्सी वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु से छह महीने पहले, उन्होंने अपने सबसे शानदार और आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली छात्र, मुहम्मद अकरम अवान को नक्शबंदिया ओवैसिया आदेश का नेतृत्व करने के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया।
soophee sant - hartj allaah yaar khaan (aarech)


shekh allaah yaar khaan ka janm 1904 mein paakistaan ke miyaanvaalee jile ke ek sudoor gaanv chakaraala mein hua tha. unhonne 1934 mein apanee dhaarmik shiksha pooree kee. usee varsh, unakee mulaakaat shekh abdul raheem se huee, jo unhen shekh allaah deen kee daragaah mein le gae. madanee. eeshvareey ichchha se unaka aadhyaatmik sambandh 10veen shataabdee ke hijada (solahaveen shataabdee seeee) ke sant ke saath turant sthaapit ho gaya aur unhen aadhyaatmik laabh milana shuroo ho gaya. soopheevaad mein unakee udaatt shiksha, jo pragatisheel aadhyaatmik vikaas aur unnati ko darshaatee hai, lagabhag pachchees varshon tak jaaree rahee, jisake baad unhen bhavishyavaanee ke aasheervaad ka prachaar karane ke lie nirdeshit kiya gaya - ek mahaan mishan jise unhonne aadhe samay kee avadhi ke lie vilakshan utsaah aur samarpan ke saath poora kiya. ek sadee. jo koee bhee unase milane jaata tha, use usakee eemaanadaaree aur kshamata ke anuroop aadhyaatmik aanand ke hisse ke saath vidhivat puraskrt kiya jaata tha. shekh allaah yaar khaan ke mishan ne gaharee aadhyaatmik drshti aur shreshthata ke purushon aur mahilaon ka utpaadan kiya.

unhonne athaarah pustaken likheen, jinamen sabase vishisht hain, dalel us-sulook (soopheevaad - ek uddeshy moolyaankan), hayaat-e barajaakhiya (jeevan se pare jeevan) aur isaraar ul-haramain (do pavitr masjidon ke rahasy). vah nissandeh muslim umma ke sabase pratishthit soophee santon mein se ek the aur nakshabandiya ovaisiya aadesh ke punarutthaanakarta the.

18 pharavaree 1984 ko islaamaabaad mein assee varsh kee aayu mein unaka nidhan ho gaya. apanee mrtyu se chhah maheene pahale, unhonne apane sabase shaanadaar aur aadhyaatmik roop se pratibhaashaalee chhaatr, muhammad akaram avaan ko nakshabandiya ovaisiya aadesh ka netrtv karane ke lie apane uttaraadhikaaree ke roop mein naamit kiya.

RUSSIAN

Суфийский Святой - Гц Аллах Яр Хан (RH)


Шейх Аллах Яр Хан родился в Чакрале, отдаленной деревне района Мианвали в Пакистане, в 1904 году. Он завершил религиозное образование в 1934 году. В том же году он встретил Шейха Абдул Рахима, который отвел его к святыне Шейха Аллаха Дина. Мадни. По Божественной Воле его духовная связь была немедленно установлена ​​со святым Хиджры X века (XVI век н.э.), и он начал получать духовное благодеяние. Его возвышенное образование в суфизме, означающее прогрессивный духовный рост и продвижение, продолжалось около двадцати пяти лет, после чего ему было поручено заняться распространением пророческих благословений - благородной миссии, которую он выполнял с исключительным рвением и самоотверженностью в течение периода, охватывающего половину. век. Каждый, кто приходил к нему, был должным образом вознагражден долей духовного блаженства, соизмеримой с его искренностью и способностями. Миссия шейха Аллаха Яр-хана произвела на свет мужчин и женщин, обладающих глубоким духовным видением и величием.

Он является автором восемнадцати книг, наиболее выдающимися из которых являются «Далаэль ус-Сулук» («Суфизм - объективная оценка»), «Хаят-э Барзахия» («Жизнь за пределами жизни») и «Исрар уль-Харамаин» («Тайны двух священных мечетей»). Он, несомненно, был одним из самых выдающихся суфийских святых мусульманской Уммы и возродителем Ордена Накшбандия Овайсиа.

Он скончался 18 февраля 1984 года в Исламабаде в возрасте восьмидесяти лет. За шесть месяцев до своей смерти он назначил своего самого прославленного и духовно одаренного ученика Мухаммада Акрама Авана своим преемником, чтобы возглавить Орден Накшбандия Овайсиа.
Sufiyskiy Svyatoy - Gts Allakh Yar Khan (RH)


Sheykh Allakh Yar Khan rodilsya v Chakrale, otdalennoy derevne rayona Mianvali v Pakistane, v 1904 godu. On zavershil religioznoye obrazovaniye v 1934 godu. V tom zhe godu on vstretil Sheykha Abdul Rakhima, kotoryy otvel yego k svyatyne Sheykha Allakha Dina. Madni. Po Bozhestvennoy Vole yego dukhovnaya svyaz' byla nemedlenno ustanovlena ​​so svyatym Khidzhry X veka (XVI vek n.e.), i on nachal poluchat' dukhovnoye blagodeyaniye. Yego vozvyshennoye obrazovaniye v sufizme, oznachayushcheye progressivnyy dukhovnyy rost i prodvizheniye, prodolzhalos' okolo dvadtsati pyati let, posle chego yemu bylo porucheno zanyat'sya rasprostraneniyem prorocheskikh blagosloveniy - blagorodnoy missii, kotoruyu on vypolnyal s isklyuchitel'nym rveniyem i samootverzhennost'yu v techeniye perioda, okhvatyvayushchego polovinu. vek. Kazhdyy, kto prikhodil k nemu, byl dolzhnym obrazom voznagrazhden doley dukhovnogo blazhenstva, soizmerimoy s yego iskrennost'yu i sposobnostyami. Missiya sheykha Allakha Yar-khana proizvela na svet muzhchin i zhenshchin, obladayushchikh glubokim dukhovnym videniyem i velichiyem.

On yavlyayetsya avtorom vosemnadtsati knig, naiboleye vydayushchimisya iz kotorykh yavlyayutsya «Dalael' us-Suluk» («Sufizm - ob"yektivnaya otsenka»), «Khayat-e Barzakhiya» («Zhizn' za predelami zhizni») i «Israr ul'-Kharamain» («Tayny dvukh svyashchennykh mechetey»). On, nesomnenno, byl odnim iz samykh vydayushchikhsya sufiyskikh svyatykh musul'manskoy Ummy i vozroditelem Ordena Nakshbandiya Ovaysia.

On skonchalsya 18 fevralya 1984 goda v Islamabade v vozraste vos'midesyati let. Za shest' mesyatsev do svoyey smerti on naznachil svoyego samogo proslavlennogo i dukhovno odarennogo uchenika Mukhammada Akrama Avana svoim preyemnikom, chtoby vozglavit' Orden Nakshbandiya Ovaysia.

ARABIC

صوفي القديس - هز الله يار خان (RH)


ولد الشيخ الله يار خان في تشكرالا ، وهي قرية نائية في مقاطعة ميانوالي في باكستان ، في عام 1904. وأكمل تعليمه الديني في عام 1934. وفي نفس العام ، التقى بالشيخ عبد الرحيم ، الذي اصطحبه إلى ضريح الشيخ الله الدين. مادني. من خلال الإرادة الإلهية ، أقيمت علاقته الروحية على الفور بقديس القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر الميلادي) وبدأ في تلقي الإحسان الروحي. استمر تعليمه السامي في الصوفية ، والذي يدل على النمو الروحي والتقدم التدريجي ، لمدة خمسة وعشرين عامًا تقريبًا ، وبعد ذلك تم توجيهه للقيام بنشر البركات النبوية - وهي مهمة نبيلة أنجزها بحماس وتفاني فرديين لفترة امتدت إلى النصف. قرن. كل من زاره كان يكافأ بنصيب من النعيم الروحي يتناسب مع صدقه وقدرته. أنتجت رسالة الشيخ الله يار خان رجالًا ونساء يتمتعون برؤية روحية عميقة وسمو.

قام بتأليف ثمانية عشر كتابًا ، من أبرزها دلائل السلطان (التصوف - تقييم موضوعي) ، وحياة البرزخية (الحياة ما بعد الحياة) ، وإسرار الحرمين (أسرار الحرمين الشريفين). لقد كان بلا شك أحد أبرز الأولياء الصوفيين في الأمة الإسلامية ، وهو مُحيي الطريقة النقشبندية أويسية.

توفي في 18 شباط سنة 1984 في إسلام آباد عن عمر يناهز الثمانين. قبل ستة أشهر من وفاته ، رشح تلميذه الأكثر شهرة وموهبة روحيا ، محمد أكرم عوان ، خلفا له لقيادة الطريقة النقشبندية أويسية.
sufi alqidiys - haza allah yar khan (RH)
wulid alshaykh allah yar khan fi tashkirala , wahi qaryat nayiyat fi muqataeat myanwali fi bakistan , fi eam 1904. wa'akmal taelimah aldiynia fi eam 1934. wafi nafs aleam , ailtaqaa bialshaykh eabd alrahim , aladhi aistahabah 'iilaa darih alshaykh allah aldiyn. madni. min khilal al'iiradat al'iilahiat , 'uqimat ealaqatuh alruwhiat ealaa alfawr biqidiys alqarn aleashir alhijrii (alqarn alsaadis eashar almiladii) wabada fi talaqiy al'iihsan alruwhi. aistamara taelimuh alsaami fi alsuwfiat , waladhi yadulu ealaa alnumui alruwhii waltaqadum altadrijii , limudat khamsat waeishrin eaman tqryban , wabaed dhalik tama tawjihuh lilqiam binashr albarakat alnabawiat - wahi muhimat nabilat 'anjazaha bihamas watafani fardiiyn lifatrat aimtadat 'iilaa alnisifa. qaran. kula man zarah kan yukafa binasib min alnaeim alruwhii yatanasab mae sidqih waqudratihi. 'antajat risalat alshaykh allah yar khan rjalan wanisa'an yatamataeun biruyat ruhiat eamiqat wasumu.
qam bitalif thamaniat eashar ktaban , min 'abraziha dalayil alsultan (altasawuf - taqyim mawdueay) , wahayaat albarzakhia (alhayaat ma baed alhayaati) , wa'iisrar alharamayn ('asrar alharamayn alsharifini). laqad kan bila shakin 'ahad 'abraz al'awlia' alsuwfiiyn fi al'umat al'iislamiat , wahu muhyy altariqat alnaqshabandiat 'uwisiati.
tuufiy fi 18 shubat sanatan 1984 fi 'iislam abad ean eumr yunahiz althamanina. qabl sitat 'ashhur min wafaatih , rashah tilmidhah al'akthar shuhratan wamawhibatan ruhiana , muhamad 'akram eawan , khalafan lah liqiadat altariqat alnaqshabandiat 'uwisiati.

ITALIAN

Santo Sufi – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan è nato a Chakrala, un remoto villaggio del distretto di Mianwali in Pakistan, nel 1904. Ha completato la sua educazione religiosa nel 1934. Lo stesso anno ha incontrato Shaikh 'Abdul Rahim, che lo ha portato al santuario di Shaikh Allah Deen Madni. Per Volontà Divina la sua connessione spirituale fu immediatamente stabilita con il santo dell'Egira del X secolo (XVI secolo dC) e iniziò a ricevere beneficenza spirituale. La sua sublime educazione nel sufismo, che significa crescita e avanzamento spirituale progressivo, continuò per circa venticinque anni, dopo di che gli fu ordinato di intraprendere la propagazione delle benedizioni profetiche - una nobile missione che compì con singolare zelo e dedizione per un periodo di metà un secolo. Chiunque lo visitasse veniva debitamente ricompensato con una quota di beatitudine spirituale commisurata alla sua sincerità e capacità. La missione di Shaikh Allah Yar Khan ha prodotto uomini e donne di profonda visione ed eminenza spirituale.

È autore di diciotto libri, il più illustre dei quali è Dalael us-Sulook (Sufismo - Una valutazione oggettiva), Hayat-e Barzakhiah (Vita oltre la vita) e Israr ul-Haramain (Segreti delle due sante moschee). Fu senza dubbio uno dei santi sufi più illustri della Ummah musulmana e un resuscitatore dell'Ordine Naqshbandiah Owaisiah.

Morì il 18 febbraio 1984 a Islamabad all'età di ottant'anni. Sei mesi prima della sua morte, nominò il suo allievo più illustre e spiritualmente dotato, Muhammad Akram Awan, come suo successore alla guida dell'Ordine Naqshbandiah Owaisiah.

JAPANESE

スーフィー聖人– Hzアッラーヤーカーン(RH)


Shaikh Allah Yar Khanは、1904年にパキスタンのミアンワリ地区の人里離れた村チャクララで生まれました。彼は1934年に宗教教育を修了しました。同じ年、彼はShaikh'AbdulRahimに会いました。彼は彼をShaikhAllahDeenの神社に連れて行きました。マドニ。神の意志によって、彼の精神的なつながりは、10世紀のヒジュラ(西暦16世紀)の聖人とすぐに確立され、彼は精神的な恩恵を受け始めました。進歩的な精神的成長と進歩を意味するスーフィズムにおける彼の崇高な教育は約25年間続き、その後、彼は予言的な祝福の伝播に着手するように指示されました。一世紀。彼を訪ねた人は誰でも、彼/彼女の誠実さと能力に見合った精神的な至福の分け前で正当に報われました。 Shaikh Allah Yar Khanの使命は、深い精神的なビジョンと卓越性を備えた男性と女性を生み出しました。

彼は18冊の本を執筆しました。最も著名なのはDalaelus-Sulook(スーフィズム–客観的評価)、Hayat-e Barzakhiah(Life Beyond Life)、Israr ul-Haramain(2つの聖なるモスクの秘密)です。彼は間違いなくイスラム教徒のウンマの最も著名なスーフィーの聖人の一人であり、ナクシュバンディア・オワイシア教団の復活者でした。

彼は1984年2月18日にイスラマバードで80歳で亡くなりました。彼の死の6か月前に、彼は彼の最も著名で精神的に才能のある学生、ムハンマド・アクラム・アワンをナクシュバンディア・オワイシア・オーダーを率いる彼の後継者として指名しました。
Sūfī seijin – Hz arrāyākān (RH) Shaikh Allah Yar kān wa, 1904-nen ni Pakisutan no mianwari chiku no hitozatohanareta-mura chakurara de umaremashita. Kare wa 1934-nen ni shūkyō kyōiku o shūryō shimashita. Onajidoshi, kare wa Shaikh' AbdulRahim ni aimashita. Kare wa kare o ShaikhAllahDeen no jinja ni tsurete ikimashita. Madoni. Kami no ishi ni yotte, kare no seishin-tekina tsunagari wa, 10 seiki no hijura (seireki 16 seiki) no seijin to sugu ni kakuritsu sa re, kare wa seishin-tekina onkei o uke hajimemashita. Shinpo-tekina seishin-teki seichō to shinpo o imi suru sūfizumu ni okeru kare no sūkōna kyōiku wa yaku 25-nenkan tsudzuki, sonogo, kare wa yogen-tekina shukufuku no denpa ni chakushu suru yō ni shiji sa remashita. Isseiki. Kare o tazuneta hito wa dare demo, kare/ kanojo no seijitsu-sa to nōryoku ni miatta seishin-tekina shifuku no wakemae de seitō ni mukuwa remashita. Shaikh Allah Yar kān no shimei wa, fukai seishin-tekina bijon to takuetsu-sei o sonaeta dansei to josei o umidashimashita. Kare wa 18-satsu no hon o shippitsu shimashita. Mottomo chomeina no wa Dalaelus - Sulook (sūfizumu – kakkanteki hyōka), Hayat - e Barzakhiah (raifu Beyond Life), Israr ul - Haramain (2tsu no seinaru mosuku no himitsu)desu. Kare wa machigainaku Isuramu kyōto no unma no mottomo chomeina sūfī no seijin no hitorideari, nakushubandia owaishia kyōdan no fukkatsu-shadeshita. Kare wa 1984-nen 2 tsuki 18-nichi ni isuramabādo de 80-sai de nakunarimashita. Kare no shi no 6-kagetsu mae ni, kare wa kare no mottomo chomeide seishintekini sainō no aru gakusei, muhanmado akuramu awan o nakushubandia owaishia ōdā o hikiiru kare no kōkei-sha to shite shimei shimashita.

KAZAKH

Сопы әулие - Хз Алла Яр Хан (RH)


Шейх Алла Яр Хан 1904 жылы Пакистанның Мианвали ауданының шалғайдағы Чакрала ауылында дүниеге келген. Ол 1934 жылы діни білімін алған. Сол жылы ол Шайх Абдул Рахиммен танысады, ол оны Шейх Аллаһтың храмына апарады. Мадни. Құдайдың еркі бойынша оның рухани байланысы хижраның 10 ғасырының әулиесімен (б.з. XVI ғасыр) бірден құрылды және ол рухани игілікті ала бастады. Оның рухани өсу мен ілгерілеуді білдіретін сопылық жоғары білімі шамамен жиырма бес жыл бойы жалғасты, содан кейін ол пайғамбарлық баталарды таратуды қолға алды-ол жарты сағатқа созылған жеке құлшыныс пен адалдықпен орындалды. ғасыр Оған барған кез келген адам өзінің шынайылығы мен қабілеттілігіне сәйкес келетін рухани бақытпен лайықты марапатталды. Шейх Алла Яр Ханның миссиясы ерлер мен әйелдерді терең рухани көзқарас пен абыройға бөледі.

Ол он сегіз кітаптың авторы болды, олардың ішіндегі ең көрнектісі Далаэль ус-Сулоок (Сопылық-объективті бағалау), Хаят-е Барзахия (Өмірден тыс өмір) және Исрар ул-Харамайн (Екі қасиетті мешіттің құпиялары). Ол, сөзсіз, мұсылман үмбетінің ең әйгілі сопылық әулиелерінің бірі және Накшбандия Овайсиа орденін жаңғыртушы болды.

Ол 1984 жылы 18 ақпанда сексен жасында Исламабадта қайтыс болды. Өлімінен алты ай бұрын ол өзінің ең көрнекті және рухани дарынды шәкірті Мұхаммад Акрам Ауанды Накшбандия Овайсиа орденінің жетекшісі етіп тағайындады.
Sopı äwlïe - Xz Alla Yar Xan (RH)


Şeyx Alla Yar Xan 1904 jılı Pakïstannıñ Mïanvalï awdanınıñ şalğaydağı Çakrala awılında dünïege kelgen. Ol 1934 jılı dinï bilimin alğan. Sol jılı ol Şayx Abdwl Raxïmmen tanısadı, ol onı Şeyx Allahtıñ xramına aparadı. Madnï. Qudaydıñ erki boyınşa onıñ rwxanï baylanısı xïjranıñ 10 ğasırınıñ äwlïesimen (b.z. XVI ğasır) birden qurıldı jäne ol rwxanï ïgilikti ala bastadı. Onıñ rwxanï ösw men ilgerilewdi bildiretin sopılıq joğarı bilimi şamamen jïırma bes jıl boyı jalğastı, sodan keyin ol payğambarlıq batalardı taratwdı qolğa aldı-ol jartı sağatqa sozılğan jeke qulşınıs pen adaldıqpen orındaldı. ğasır Oğan barğan kez kelgen adam öziniñ şınayılığı men qabilettiligine säykes keletin rwxanï baqıtpen layıqtı marapattaldı. Şeyx Alla Yar Xannıñ mïssïyası erler men äyelderdi tereñ rwxanï közqaras pen abıroyğa böledi.

Ol on segiz kitaptıñ avtorı boldı, olardıñ işindegi eñ körnektisi Dalaél ws-Swlook (Sopılıq-obektïvti bağalaw), Xayat-e Barzaxïya (Ömirden tıs ömir) jäne Ïsrar wl-Xaramayn (Eki qasïetti meşittiñ qupïyaları). Ol, sözsiz, musılman ümbetiniñ eñ äygili sopılıq äwlïeleriniñ biri jäne Nakşbandïya Ovaysïa ordenin jañğırtwşı boldı.

Ol 1984 jılı 18 aqpanda seksen jasında Ïslamabadta qaytıs boldı. Öliminen altı ay burın ol öziniñ eñ körnekti jäne rwxanï darındı şäkirti Muxammad Akram Awandı Nakşbandïya Ovaysïa ordeniniñ jetekşisi etip tağayındadı.

SOMALI

Suufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan wuxuu ku dhashay Chakrala, oo ah tuulo fog oo ka tirsan Degmada Mianwali ee Pakistan, sannadkii 1904. Wuxuu dhammaystay waxbarashadiisii ​​diimeed 1934. Isla sannadkaas, wuxuu la kulmay Shaikh Abdul Rahim, oo geeyey mowlaca Shaikh Allah Deen Madni. By Doonista rabbaaniga xiriirkiisa ruuxiga ah isla markiiba waxaa la aasaasay awliyihii qarnigii 10aad ee Hijra (qarnigii lix iyo tobnaad CE) wuxuuna bilaabay inuu helo fadli ruuxi ah. Waxbarashadiisii ​​sarraysay ee Sufism-ka, oo tilmaamaysay koboc xagga ruuxa ah iyo horusocodka, waxay socotay ilaa shan iyo labaatan sannadood, ka dib markii lagu amray inuu qaado faafinta barakooyinka Nabiga-hawl sharaf leh oo uu ku dhammaystiray xamaasad iyo gobannimo keli keli ah qarni. Qof kasta oo soo booqday waxaa si habsami leh loogu abaalmariyay qayb ka mid ah nimco ruuxi ah oo u dhiganta daacadnimadiisa iyo kartidiisa. Hawlgalkii Shaikh Allah Yar Khan wuxuu soo saaray rag iyo dumar leh aragti ruuxi ah oo qoto dheer.

Wuxuu qoray siddeed iyo toban buug, oo uu ugu caansan yahay Dalael us-Sulook (Sufism-Appraisal Objective), Hayat-e Barzakhiah (Nolosha Beyond Nolosha) iyo Israr ul-Haramain (Sirta labada Masjid ee barakaysan). Shaki la’aan wuxuu ahaa mid ka mid ah awliyadii suufiyada ugu caansanaa ee ummadda muslimka ah iyo soo nooleeyihii Amarka Naqshbandiah Owaisiah.

Wuxuu ku geeriyooday 18 -kii Febraayo 1984 -kii Islamabad isagoo siddeetan jir ah. Lix bilood ka hor dhimashadiisa, wuxuu u magacaabay ardaygiisii ​​ugu sharafta badnaa uguna hibada badnaa, Muhammad Akram Awan, inuu noqdo bedelkiisa si uu u hoggaamiyo Amarka Naqshbandiah Owaisiah.

CHINESE

苏菲圣徒 – Hz 真主亚尔汗 (RH)

谢赫阿拉亚尔汗 1904 年出生于巴基斯坦米安瓦利区的一个偏远村庄查克拉拉,1934 年完成宗教教育。同年,他遇到了谢赫阿卜杜勒拉希姆,后者将他带到了谢赫阿拉迪恩的圣地玛德尼。由于神圣的意志,他立即与 10 世纪 Hijra(公元 16 世纪)的圣人建立了精神联系,他开始接受精神恩惠。他在苏菲派的崇高教育,象征着精神上的进步和进步,持续了大约 25 年,之后他被指示从事先知祝福的传播——这是他以非凡的热情和奉献精神完成了半年的崇高使命一个世纪。任何拜访他的人都会得到与他/她的真诚和能力相称的精神幸福。 Shaikh Allah Yar Khan 的使命培养了具有深刻精神愿景和卓越地位的男人和女人。

他撰写了 18 本书,其中最杰出的是 Dalael us-Sulook(苏菲派——客观评价)、Hayat-e Barzakhiah(生命之外的生命)和 Israr ul-Haramain(两座圣地的秘密)。他无疑是穆斯林乌玛最杰出的苏菲派圣人之一,也是 Naqshbandiah Owaisiah 教团的复兴者。

他于 1984 年 2 月 18 日在伊斯兰堡去世,享年八十岁。在他去世前六个月,他提名他最杰出、最有灵性天赋的学生穆罕默德·阿克拉姆·阿万 (Muhammad Akram Awan) 作为他的继任者,领导 Naqshbandiah Owaisiah 教团。

KOREAN

수피 세인트 – Hz 알라 야르 칸(RH)


Shaikh Allah Yar Khan은 1904년 파키스탄 Mianwali 지역의 외딴 마을인 Chakrala에서 태어났습니다. 그는 1934년에 종교 교육을 마쳤습니다. 같은 해 그는 Shaikh 'Abdul Rahim을 만나 그를 Shaikh Allah Deen의 신전으로 데려갔습니다. 마드니. 신성한 뜻에 의해 그의 영적 연결은 즉시 10세기 Hijra(서기 16세기)의 성인과 확립되었고 그는 영적 은혜를 받기 시작했습니다. 점진적인 영적 성장과 발전을 의미하는 수피즘에 대한 숭고한 교육은 약 25년 동안 계속되었으며, 그 후 그는 예언적 축복의 전파를 담당하도록 지시를 받았습니다. 세기. 그를 방문하는 사람은 누구든지 그의 성실성과 능력에 상응하는 영적 축복의 몫으로 정당한 보상을 받았습니다. Shaikh Allah Yar Khan의 사명은 깊은 영적 비전과 저명한 남성과 여성을 배출했습니다.

그는 18권의 책을 저술했는데, 가장 저명한 책은 Dalael us-Sulook(Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah(생명 너머의 삶), Israr ul-Haramain(두 신성한 모스크의 비밀)입니다. 그는 의심할 여지 없이 무슬림 움마의 가장 저명한 수피 성도 중 한 사람이며 Naqshbandiah Owaisiah Order의 부활자였습니다.

그는 1984년 2월 18일 이슬라마바드에서 80세의 나이로 사망했습니다. 죽기 6개월 전에 그는 Naqshbandiah Owaisiah Order를 이끌 후계자로 가장 저명하고 영적으로 재능 있는 제자인 Muhammad Akram Awan을 지명했습니다.
supi seinteu – Hz alla yaleu kan(RH)


Shaikh Allah Yar Khan-eun 1904nyeon pakiseutan Mianwali jiyeog-ui oettan ma-eul-in Chakrala-eseo taeeonassseubnida. geuneun 1934nyeon-e jong-gyo gyoyug-eul machyeossseubnida. gat-eun hae geuneun Shaikh 'Abdul Rahim-eul manna geuleul Shaikh Allah Deen-ui sinjeon-eulo delyeogassseubnida. madeuni. sinseonghan tteus-e uihae geuui yeongjeog yeongyeol-eun jeugsi 10segi Hijra(seogi 16segi)ui seong-ingwa hwaglibdoeeossgo geuneun yeongjeog eunhyeleul badgi sijaghaessseubnida. jeomjinjeog-in yeongjeog seongjang-gwa baljeon-eul uimihaneun supijeum-e daehan sung-gohan gyoyug-eun yag 25nyeon dong-an gyesogdoeeoss-eumyeo, geu hu geuneun yeeonjeog chugbog-ui jeonpaleul damdanghadolog jisileul bad-assseubnida. segi. geuleul bangmunhaneun salam-eun nugudeunji geuui seongsilseong-gwa neunglyeog-e sang-eunghaneun yeongjeog chugbog-ui mogs-eulo jeongdanghan bosang-eul bad-assseubnida. Shaikh Allah Yar Khan-ui samyeong-eun gip-eun yeongjeog bijeongwa jeomyeonghan namseong-gwa yeoseong-eul baechulhaessseubnida.

geuneun 18gwon-ui chaeg-eul jeosulhaessneunde, gajang jeomyeonghan chaeg-eun Dalael us-Sulook(Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah(saengmyeong neomeoui salm), Israr ul-Haramain(du sinseonghan moseukeuui bimil)ibnida. geuneun uisimhal yeoji eobs-i museullim ummaui gajang jeomyeonghan supi seongdo jung han salam-imyeo Naqshbandiah Owaisiah Orderui buhwaljayeossseubnida.

geuneun 1984nyeon 2wol 18il iseullamabadeueseo 80se-ui nailo samanghaessseubnida. juggi 6gaewol jeon-e geuneun Naqshbandiah Owaisiah Orderleul ikkeul hugyejalo gajang jeomyeonghago yeongjeog-eulo jaeneung issneun jejain Muhammad Akram Awan-eul jimyeonghaessseubnida.

KYRGYZ

Суфи Сент – Хз Аллах Яр Хан (RH)

Шейх Аллах Яр Хан 1904 -жылы Пакистандын Мианвали районунун алыскы Чакрала айылында төрөлгөн. 1934 -жылы диний билимин аяктаган. Ошол эле жылы Шейх Абдул Рахим менен таанышып, аны Шейх Аллах Диндин храмына алып барган. Madni. Кудайдын эркине ылайык, анын руханий байланышы дароо хижра 10 -кылымдын (б. З. XVI кылым) олуясы менен түзүлүп, рухий ырайымга ээ боло баштаган. Прогрессивдүү руханий өсүштү жана прогрессти билдирген суфизмдеги улуу билими жыйырма беш жыл бою уланды, андан кийин ал пайгамбарлык баталарды жайылтууга багытталган-ал жарым мүнөттүк убакыт бою жекече ынталуулук жана берилгендик менен аткарылган. кылым. Аны зыярат кылган ар бир адам, анын чынчылдыгына жана дараметине жараша руханий бакытка ээ болгон. Шейх Аллах Яр Хандын миссиясы эркектер менен аялдарды терең рухий көрөгөчтүккө жана абройго ээ кылган.

Ал он сегиз китептин автору болгон, алардын ичинен эң көрүнүктүүсү Далаэль ус-Сулоок (Суфизм-Объективдүү баалоо), Хаят-е Барзахия (Жашоодон тышкары жашоо) жана Исрар ул-Харамайн (Эки ыйык мечиттин сырлары). Ал, албетте, мусулман үммөтүнүн эң көрүнүктүү сопу олуяларынын бири жана Накшбандия Овайсия орденин кайра жаратуучу болгон.

Ал 1984 -жылы 18 -февралда сексен жашында Исламабадда дүйнөдөн кайткан. Өлүмүнө алты ай калганда, ал өзүнүн эң атактуу жана руханий таланттуу окуучусу Мухаммед Акрам Аванды Накшбандия Овайсия орденин жетектөөчү катары көрсөткөн.

SWAHILI

Sufi Mtakatifu – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan alizaliwa huko Chakrala, kijiji cha mbali cha Wilaya ya Mianwali ya Pakistan, mnamo 1904. Alimaliza masomo yake ya dini mnamo 1934. Mwaka huo huo, alikutana na Shaikh ‘Abdul Rahim, ambaye alimpeleka kwenye kaburi la Shaikh Allah Deen Madni. Kwa mapenzi ya Kimungu uhusiano wake wa kiroho ulianzishwa mara moja na mtakatifu wa karne ya 10 Hijra (karne ya kumi na sita WK) na akaanza kupokea neema ya kiroho. Elimu yake ya hali ya juu katika Usufi, inayoashiria ukuaji wa kiroho na maendeleo, iliendelea kwa karibu miaka ishirini na tano, baada ya hapo alielekezwa kufanya uenezaji wa baraka za Kinabii – ujumbe bora ambao aliutimiza kwa bidii ya pekee na kujitolea kwa kipindi cha nusu karne. Mtu yeyote aliyemtembelea alipewa thawabu stahiki na sehemu ya raha ya kiroho inayolingana na uaminifu na uwezo wake. Ujumbe wa Shaikh Allah Yar Khan ulizalisha wanaume na wanawake wenye maono ya kiroho na umaarufu.

Aliandika vitabu kumi na nane, mashuhuri zaidi ni Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) na Israr ul-Haramain (Siri za Misikiti miwili mitakatifu). Bila shaka alikuwa mmoja wa watakatifu mashuhuri wa Sufi wa Umma wa Kiislamu na aliyerejesha Agizo la Naqshbandiah Owaisiah.

Alifariki tarehe 18 Februari 1984 huko Islamabad akiwa na umri wa miaka themanini. Miezi sita kabla ya kifo chake, alimteua mwanafunzi wake mashuhuri na mwenye vipawa vya kiroho, Muhammad Akram Awan, kama mrithi wake kuongoza Agizo la Naqshbandiah Owaisiah.

CROATIAN

Sufijski svetac – Hz Allah Yar Khan (RH)

Šejh Allah Yar Khan rođen je u Chakrali, udaljenom selu pakistanske četvrti Mianwali, 1904. godine. Svoje vjeronauk završio je 1934. Iste godine upoznao je šeika ‘Abdul Rahima, koji ga je odveo u svetište šeika Allah Deena Madni. Božanskom voljom njegova duhovna veza odmah je uspostavljena sa svecem hidžre iz 10. stoljeća (šesnaesto stoljeće naše ere) i počeo je primati duhovnu dobrotu. Njegovo uzvišeno obrazovanje u sufizmu, koje označava progresivni duhovni rast i napredak, nastavilo se oko dvadeset i pet godina, nakon čega mu je upućeno da se bavi širenjem proročkih blagoslova-plemenite misije koju je postigao s jedinstvenim žarom i predanošću u razdoblju koje je trajalo pola godine stoljeće. Svatko tko ga je posjetio bio je propisno nagrađen dijelom duhovnog blaženstva razmjernog njegovoj/njenoj iskrenosti i sposobnosti. Misija šeika Allaha Yar Khana proizvela je muškarce i žene duboke duhovne vizije i eminencije.

Napisao je osamnaest knjiga, od kojih se najviše ističu Dalael us-Sulook (sufizam-objektivna ocjena), Hayat-e Barzakhiah (Život izvan života) i Israr ul-Haramain (Tajne dviju svetih džamija). On je nesumnjivo bio jedan od najuglednijih sufijskih svetaca muslimanskog ummeta i preporoditelj Naqshbandiah Owaisiah reda.

Preminuo je 18. veljače 1984. u Islamabadu u dobi od osamdeset godina. Šest mjeseci prije smrti nominirao je svog najslavnijeg i duhovno nadarenog učenika, Muhammeda Akrama Awana, za svog nasljednika koji će voditi red Naqshbandiah Owaisiah.

LAO

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ເກີດຢູ່ Chakrala, ບ້ານຫ່າງໄກຂອງເມືອງ Mianwali ຂອງປາກິສຖານ, ໃນປີ 1904. ລາວໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາທາງສາສະ ໜາ ຂອງລາວໃນປີ 1934. ໃນປີດຽວກັນ, ລາວໄດ້ພົບກັບ Shaikh 'Abdul Rahim, ຜູ້ທີ່ພາລາວໄປທີ່ບ່ອນສັກສິດຂອງ Shaikh Allah Deen. ແມດນີ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິນຍານຂອງລາວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິນຍານຂອງລາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທັນທີກັບໄພ່ພົນຂອງສະຕະວັດທີ 10 Hijra (ສະຕະວັດທີສິບຫົກ CE) ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງວິນຍານ. ການສຶກສາອັນສູງສົ່ງຂອງລາວຢູ່ໃນ Sufism, ifyingາຍເຖິງການເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ກ້າວ ໜ້າ ແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ, ສືບຕໍ່ເປັນເວລາປະມານຊາວຫ້າປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ມຸ້ງໄປສູ່ການປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ພອນຂອງສາດສະດາ-ເປັນພາລະກິດອັນສູງສົ່ງທີ່ລາວໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນເປັນເອກະລັກໃນໄລຍະເວລາເຄິ່ງ ໜຶ່ງ. ສະຕະວັດ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສ່ວນແບ່ງຂອງຄວາມສຸກທາງວິນຍານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງໃຈແລະຄວາມສາມາດຂອງລາວ. ພາລະກິດຂອງ Shaikh Allah Yar Khan ໄດ້ຜະລິດຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງທີ່ມີວິໄສທັດທາງວິນຍານຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະໂດດເດັ່ນ.

ລາວໄດ້ຂຽນປຶ້ມສິບແປດເຫຼັ້ມ, ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ Dalael us-Sulook (Sufism-ການປະເມີນຈຸດປະສົງ), Hayat-e Barzakhiah (ຊີວິດນອກ ເໜືອ ຈາກຊີວິດ) ແລະ Israr ul-Haramain (ຄວາມລັບຂອງສອງໂບດສັກສິດ). ແນ່ນອນລາວເປັນ ໜຶ່ງ ໃນໄພ່ພົນ Sufi ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ Ummah ມຸດສະລິມແລະເປັນຜູ້ຟື້ນຟູຄໍາສັ່ງ Naqshbandiah Owaisiah.

ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນທີ 18 ເດືອນກຸມພາປີ 1984 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Islamabad ຕອນອາຍຸແປດປີ. ຫົກເດືອນກ່ອນທີ່ລາວຈະເສຍຊີວິດ, ລາວໄດ້ສະ ເໜີ ຊື່ນັກສຶກສາທີ່ມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ສຸດຂອງລາວ, Muhammad Akram Awan, ເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງລາວເພື່ອນໍາພາຄໍາສັ່ງ Naqshbandiah Owaisiah.
Sufi Saint Hz Allah Yar Khan RH


Shaikh Allah Yar Khan koedyu Chakrala ban hangkaikhongmeuong Mianwali khong pakisthan naipi 1904 lav daisoaledkan suksa thangsasa na khonglauanaipi 1934 naipi diauakan lav daiphobkab Shaikh Abdul Rahim phuthi pha lav paithi bon saksidkhong Shaikh Allah Deen aemd ni odnykan seuomto thang vinnyankhong lav kan seuomto thang vinnyankhong lav daithuk sangtang khunthanthi kab phai phon khongsatavadthi 10 Hijra satavadthi sibhok CE lae lav dai loemton daihab phonpaojd thang vinnyan kansuksa ansungsong khonglauayunai Sufism ifying ai thoengkan toebot thangdan chid vinnyan thikav na lae khuaamkav na subto pen velapaman sav hapi rangchaknan lav dai mung paisu kanpatibad kanphoenyaeph phon khong sad sada pen phalakid ansungsong thilav dai pasobphonsoaled duanykhuaam katululon pen ekalak nailainya velakhoeng nung satavad phai kotam thipaiyiamyam lav daihablangvan yangthuktong kab suanaebng khong khuaamsuk thang vinnyan thi sodkhongkab khuaamchingchai lae khuaamsamad khonglav phalakidkhong Shaikh Allah Yar Khan dai phalid phusai lae phunying thimi visaithad thang vinnyan yang loeksoeng lae oddden

 lav dai khianpum sibaepd heam thi odddenthisudaemn Dalael usSulook Sufism kanpamoen chudpasong Hayate Barzakhiah sividnok neu chak sivid lae Israr ulHaramain khuaam lab khongsong obd saksid aennon lauapen nung nai phaiphon Sufi thi odddenthisudkhong Ummah mud sa lim lae penphu funfukhoasang Naqshbandiah Owaisiah

 lav dai siasividpainaivanthi 18 deuonkumphapi 1984 thinakhonruang Islamabad ton aiu aepd pi hok deuonkon thilav cha siasivid lav daisa noe su naksuksa thimi phon savan thangdan chid vinnyan thisud khonglav Muhammad Akram Awan penphu subthod khonglav pheu noaphakhoasang Naqshbandiah Owaisiah

SWEDISH

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan föddes i Chakrala, en avlägsen by i Mianwali i Pakistan, 1904. Han slutade sin religiösa utbildning 1934. Samma år träffade han Shaikh 'Abdul Rahim, som tog honom till helgedomen för Shaikh Allah Deen Madni. Genom gudomlig vilja upprättades hans andliga förbindelse omedelbart med helgonet på 10 -talet Hijra (sextonde århundradet CE) och han började få andlig välgörenhet. Hans sublima utbildning i sufism, vilket innebar progressiv andlig tillväxt och framsteg, fortsatte i cirka tjugofem år, varefter han fick uppdraget att genomföra profetiska välsignelser-ett ädelt uppdrag som han utförde med enastående iver och hängivenhet under en period som sträckte sig över hälften ett sekel. Alla som besökte honom belönades vederbörligen med andel av lycka i proportion till hans uppriktighet och kapacitet. Shaikh Allah Yar Khans uppdrag skapade män och kvinnor med djup andlig vision och framträdande.

Han författade arton böcker, den mest framstående var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) och Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utan tvekan en av de mest framstående sufi -helgonen i den muslimska ummah och en återupplivning av Naqshbandiah Owaisiah Order.

Han avled den 18 februari 1984 i Islamabad vid åttio års ålder. Sex månader före hans död utsåg han sin mest berömda och andligt begåvade student, Muhammad Akram Awan, till hans efterträdare för att leda Naqshbandiah Owaisiah Order.

CHINESE

蘇菲聖徒 – Hz 真主亞爾汗 (RH)


謝赫阿拉亞爾汗 1904 年出生於巴基斯坦米安瓦利區的一個偏遠村莊查克拉拉,1934 年完成宗教教育。同年,他遇到了謝赫阿卜杜勒拉希姆,後者將他帶到了謝赫阿拉迪恩的聖地瑪德尼。由於神聖的意志,他立即與 10 世紀 Hijra(公元 16 世紀)的聖人建立了精神聯繫,他開始接受精神恩惠。他在蘇菲派的崇高教育,象徵著精神上的進步和進步,持續了大約 25 年,之後他被指示從事先知祝福的傳播——這是他以非凡的熱情和奉獻精神完成了半年的崇高使命一個世紀。任何拜訪他的人都會得到與他/她的真誠和能力相稱的精神幸福。 Shaikh Allah Yar Khan 的使命培養了具有深刻精神願景和卓越地位的男人和女人。

他撰寫了 18 本書,其中最傑出的是 Dalael us-Sulook(蘇菲派——客觀評價)、Hayat-e Barzakhiah(生命之外的生命)和 Israr ul-Haramain(兩座聖地的秘密)。他無疑是穆斯林烏瑪最傑出的蘇菲派聖人之一,也是 Naqshbandiah Owaisiah 教團的複興者。

他於 1984 年 2 月 18 日在伊斯蘭堡去世,享年八十歲。在他去世前六個月,他提名他最傑出、最有靈性天賦的學生穆罕默德·阿克拉姆·阿萬 (Muhammad Akram Awan) 作為他的繼任者,領導 Naqshbandiah Owaisiah 教團。
Sū fēi shèngtú – Hz zhēnzhǔ yà ěr hàn (RH)


xiè hè ālā yà ěr hàn 1904 nián chūshēng yú bājīsītǎn mǐ ān wǎ lì qū de yīgè piānyuǎn cūnzhuāng chá kèlālā,1934 nián wánchéng zōngjiào jiàoyù. Tóngnián, tā yù dàole xiè hè ā bo dù lēi lā xī mǔ, hòuzhě jiāng tā dài dàole xiè hè ā lā dí ēn de shèngdì mǎ dé ní. Yóuyú shénshèng de yìzhì, tā lìjí yǔ 10 shìjì Hijra(gōngyuán 16 shìjì) de shèngrén jiànlìle jīngshén liánxì, tā kāishǐ jiēshòu jīngshén ēnhuì. Tā zài sū fēi pài de chónggāo jiàoyù, xiàngzhēngzhe jīngshén shàng de jìnbù hé jìnbù, chíxùle dàyuē 25 nián, zhīhòu tā pī zhǐshì cóngshì xiānzhī zhùfú de chuánbò——zhè shì tā yǐ fēifán de rèqíng hé fèngxiàn jīngshén wánchéngle bànnián de chónggāo shǐmìng yīgè shìjì. Rènhé bàifǎng tā de rén dūhuì dédào yǔ tā/tā de zhēnchéng hé nénglì xiāngchèn de jīngshén xìngfú. Shaikh Allah Yar Khan de shǐmìng péiyǎngle jùyǒu shēnkè jīngshén yuànjǐng hé zhuóyuè dìwèi de nánrén hé nǚrén.

Tā zhuànxiěle 18 běnshū, qízhōng zuì jiéchū de shì Dalael us-Sulook(sū fēi pài——kèguān píngjià),Hayat-e Barzakhiah(shēngmìng zhī wài de shēngmìng) hé Israr ul-Haramain(liǎng zuò shèngdì de mìmì). Tā wúyí shì mùsīlín wū mǎ zuì jiéchū de sū fēi pài shèngrén zhī yī, yěshì Naqshbandiah Owaisiah jiào tuán de fùxìng zhě.

Tā yú 1984 nián 2 yuè 18 rì zài yīsīlánbǎo qùshì, xiǎngnián bāshí suì. Zài tā qùshì qián liù gè yuè, tā tímíng tā zuì jiéchū, zuì yǒu língxìng tiānfù de xuéshēng mùhǎnmòdé·ā kèlā mǔ·āwàn (Muhammad Akram Awan) zuòwéi tā de jìrèn zhě, lǐngdǎo Naqshbandiah Owaisiah jiào tuán.

CZECH

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan se narodil v Chakrala, odlehlé vesnici pákistánského okresu Mianwali, v roce 1904. Náboženské vzdělání dokončil v roce 1934. Ve stejném roce se setkal se šajchským Abdulem Rahim, který ho vzal do svatyně Shaikh Allah Deen Madni. Boží vůlí bylo okamžitě navázáno jeho duchovní spojení se světcem Hidžrou 10. století (šestnáctého století n. L.) A začal přijímat duchovní dobrodiní. Jeho vznešené vzdělání v súfismu, které znamenalo progresivní duchovní růst a pokrok, pokračovalo ještě asi pětadvacet let, poté byl nasměrován k šíření prorockých požehnání-ušlechtilého poslání, které plnil s jedinečnou horlivostí a obětavostí po dobu přesahující polovinu století. Každý, kdo ho navštívil, byl náležitě odměněn podílem duchovní blaženosti úměrné jeho/její upřímnosti a schopnosti. Mise Shaikh Allah Yar Khan produkovala muže a ženy s hlubokou duchovní vizí a eminencí.

Je autorem osmnácti knih, z nichž nejvýznamnějšími jsou Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) a Israr ul-Haramain (Tajemství dvou svatých mešit). Byl nepochybně jedním z nejvýznamnějších súfijských svatých muslimské ummy a obnovitelem řádu Naqshbandiah Owaisiah.

Zemřel 18. února 1984 v Islámábádu ve věku osmdesáti let. Šest měsíců před svou smrtí nominoval svého nejslavnějšího a duchovně nadaného studenta Muhammada Akrama Awana jako svého nástupce do vedení řádu Naqshbandiah Owaisiah.

TAJIK

Суфии муқаддас - Ҳазрат Аллоҳ Ярхон (RH)


Шайх Ал -Яр Хон соли 1904 дар Чакрала, деҳаи дурдасти ноҳияи Мианвали Покистон таваллуд шудааст. Вай соли 1934 таҳсилоти динии худро ба итмом расонидааст. Худи ҳамон сол бо Шайх Абдул Раҳим вохӯрдааст, ки ӯро ба оромгоҳи Шайх Аллоҳи Дин бурд. Мадни. Бо иродаи илоҳӣ иртиботи рӯҳонии ӯ фавран бо муқаддаси асри 10 ҳиҷрӣ (асри шонздаҳуми эраи мо) барқарор шуд ва ӯ ба дарёфти неъматҳои рӯҳонӣ шурӯъ кард. Таҳсилоти олии ӯ дар тасаввуф, ки нишондиҳандаи пешрафт ва пешрафти рӯҳиро дар бар мегирад, тақрибан бисту панҷ сол идома ёфт ва пас аз он ӯ ба таблиғи неъматҳои паёмбарӣ-рисолати олие, ки ӯ бо ҷидду ҷаҳд ва фидокорӣ дар тӯли ним сол анҷом додааст, равона карда шуд. аср. Ҳар касе, ки ба аёдати ӯ омада буд, ба қадри кофӣ бо самимият ва тавонмандии ӯ ба қадри кофӣ саодати рӯҳонӣ мукофотонида шуд. Вазифаи Шайх Ал -Яр Хон мардону занони ҷаҳонбинии амиқ ва шӯҳратпарастро ба вуҷуд овард.

Ӯ ҳаждаҳ китоб навиштааст, ки барҷастатарини онҳо Далаэл ус-Сулоок (тасаввуф-арзёбии объективӣ), Ҳаёти Барзахия (Ҳаёти берун аз ҳаёт) ва Исрор ул-Ҳарамайн (Сирри ду масҷиди муқаддас) мебошанд. Вай бешубҳа яке аз муқаддасонтарин авлиёи суфии уммати мусалмон ва эҳёкунандаи ордени Нақшбандия Овайсия буд.

Ӯ 18 феврали соли 1984 дар Исломобод дар синни ҳаштодсолагӣ аз олам чашм пӯшид. Шаш моҳ пеш аз маргаш ӯ шогирди машҳуртарин ва рӯҳан боистеъдоди худ Муҳаммад Акрам Авонро ҳамчун вориси худ ба раҳбарии ордени Нақшбандия Овайсия пешбарӣ кард.
Sufii muqaddas - Hazrat Alloh Jarxon (RH)


Şajx Al -Jar Xon soli 1904 dar Cakrala, dehai durdasti nohijai Mianvali Pokiston tavallud şudaast. Vaj soli 1934 tahsiloti dinii xudro ʙa itmom rasonidaast. Xudi hamon sol ʙo Şajx Aʙdul Rahim voxūrdaast, ki ūro ʙa oromgohi Şajx Allohi Din ʙurd. Madni. Bo irodai ilohī irtiʙoti rūhonii ū favran ʙo muqaddasi asri 10 hiçrī (asri şonzdahumi erai mo) ʙarqaror şud va ū ʙa darjofti ne'mathoi rūhonī şurū' kard. Tahsiloti olii ū dar tasavvuf, ki nişondihandai peşraft va peşrafti rūhiro dar ʙar megirad, taqriʙan ʙistu panç sol idoma joft va pas az on ū ʙa taʙliƣi ne'mathoi pajomʙarī-risolati olie, ki ū ʙo çiddu çahd va fidokorī dar tūli nim sol ançom dodaast, ravona karda şud. asr. Har kase, ki ʙa ajodati ū omada ʙud, ʙa qadri kofī ʙo samimijat va tavonmandii ū ʙa qadri kofī saodati rūhonī mukofotonida şud. Vazifai Şajx Al -Jar Xon mardonu zanoni çahonʙinii amiq va şūhratparastro ʙa vuçud ovard.

Ū haƶdah kitoʙ naviştaast, ki ʙarçastatarini onho Dalael us-Sulook (tasavvuf-arzjoʙii oʙ'ektivī), Hajoti Barzaxija (Hajoti ʙerun az hajot) va Isror ul-Haramajn (Sirri du masçidi muqaddas) meʙoşand. Vaj ʙeşuʙha jake az muqaddasontarin avlijoi sufii ummati musalmon va ehjokunandai ordeni Naqşʙandija Ovajsija ʙud.

Ū 18 fevrali soli 1984 dar Islomoʙod dar sinni haştodsolagī az olam caşm pūşid. Şaş moh peş az margaş ū şogirdi maşhurtarin va rūhan ʙoiste'dodi xud Muhammad Akram Avonro hamcun vorisi xud ʙa rahʙarii ordeni Naqşʙandija Ovajsija peşʙarī kard.

DANISH

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan blev født i Chakrala, en fjerntliggende landsby i Mianwali -distriktet i Pakistan, i 1904. Han afsluttede sin religiøse uddannelse i 1934. Samme år mødte han Shaikh ‘Abdul Rahim, der tog ham til helligdommen for Shaikh Allah Deen Madni. Ved guddommelig vilje blev hans åndelige forbindelse øjeblikkeligt etableret med helgenen fra Hijra fra det 10. århundrede (sekstende århundrede e.Kr.), og han begyndte at modtage åndelig fordel. Hans sublime uddannelse i sufisme, der betegner progressiv åndelig vækst og fremgang, fortsatte i omkring femogtyve år, hvorefter han blev pålagt at påbegynde udbredelse af profetiske velsignelser-en ædel mission, som han udførte med entydig iver og dedikation i en periode på halvdelen et århundrede. Enhver, der besøgte ham, blev behørigt belønnet med en andel af åndelig lyksalighed, der stod i rimeligt forhold til hans/hendes oprigtighed og kapacitet. Shaikh Allah Yar Khans mission frembragte mænd og kvinder med en dyb åndelig vision og eminence.

Han forfattede atten bøger, hvoraf den mest fornemme var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) og Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utvivlsomt en af ​​de mest fremtrædende sufihellige i den muslimske ummah og en genoplivning af Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

Han døde den 18. februar 1984 i Islamabad i en alder af firs. Seks måneder før hans død udpegede han sin mest berømte og åndeligt begavede elev, Muhammad Akram Awan, som hans efterfølger til at lede Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

LATVIAN

Sūfiju svētais - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan dzimis 1904. gadā Pakistānas Mianwali apgabala ciematā Chakrala. Savu reliģisko izglītību viņš pabeidza 1934. gadā. Tajā pašā gadā viņš satika Shaikh 'Abdul Rahim, kurš aizveda viņu uz Shaikh Allah Deen svētnīcu. Madni. Pēc Dievišķās gribas viņa garīgā saikne nekavējoties tika nodibināta ar 10. gadsimta Hidžras (sešpadsmitā gadsimta mūsu ēras) svēto, un viņš sāka saņemt garīgu labumu. Viņa cildenā izglītība sūfismā, kas nozīmēja pakāpenisku garīgo izaugsmi un izaugsmi, turpinājās apmēram divdesmit piecus gadus, pēc tam viņam tika pavēlēts sludināt pravietiskas svētības-cēlu misiju, ko viņš veica ar īpašu dedzību un centību uz pusi ilgāku laiku gadsimtu. Ikviens, kurš viņu apmeklēja, tika pienācīgi apbalvots ar garīgās svētlaimes daļu, kas atbilst viņa sirsnībai un spējām. Shaikh Allah Yar Khan misija radīja vīriešus un sievietes ar dziļu garīgu redzējumu un izcilību.

Viņš uzrakstīja astoņpadsmit grāmatas, no kurām izcilākās bija Dalaels us-Sulooks (Sufisms-objektīvs novērtējums), Hayat-e Barzakhiah (Dzīve ārpus dzīves) un Israr ul-Haramain (Abu svēto mošeju noslēpumi). Viņš neapšaubāmi bija viens no izcilākajiem musulmaņu ummas svētajiem svētajiem un Naqshbandiah Owisiah ordeņa atdzīvinātājs.

Viņš nomira 1984. gada 18. februārī Islamabadā astoņdesmit gadu vecumā. Sešus mēnešus pirms nāves viņš izvirzīja savu izcilāko un garīgi apdāvinātāko studentu Muhamedu Akramu Avanu par savu pēcteci, kurš vadīja Naqshbandiah Owaisiah ordeni.

TAMIL

சூஃபி செயிண்ட் - Hz அல்லா யார் கான் (RH)


ஷேக் அல்லா யார் கான் 1904 இல் பாகிஸ்தானின் மியான்வாலி மாவட்டத்தின் சக்ராலா என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். அவர் 1934 இல் தனது மதக் கல்வியை முடித்தார். அதே ஆண்டு, அவர் ஷேக் அல்லா தீனின் சன்னதிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஷேக் அப்துல் ரஹீமைச் சந்தித்தார். மத்னி. தெய்வீக விருப்பத்தால் அவரது ஆன்மீக தொடர்பு உடனடியாக 10 ஆம் நூற்றாண்டின் புனிதரான ஹிஜ்ராவுடன் (கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு) நிறுவப்பட்டது மற்றும் அவர் ஆன்மீக நன்மைகளைப் பெறத் தொடங்கினார். முற்போக்கான ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் குறிக்கும் சூஃபியிசத்தில் அவரது உயர்ந்த கல்வி, சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது, அதன் பிறகு அவர் தீர்க்கதரிசன ஆசீர்வாதங்களை பரப்புவதற்கு உத்தரவிட்டார்-ஒரு உன்னதமான பணி, அவர் ஒரு தனி ஆர்வத்துடன் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பாதி காலம் வரை நிறைவேற்றினார். ஒரு நூற்றாண்டு. அவரைச் சந்திக்கும் எவருக்கும் அவருடைய ஆத்மார்த்தம் மற்றும் திறமைக்கு ஏற்ப ஆன்மீக பேரின்பத்தின் ஒரு பங்கு வெகுமதி அளிக்கப்படும். ஷேக் அல்லா யார் கானின் பணி ஆண்களையும் பெண்களையும் ஆழ்ந்த ஆன்மீகப் பார்வை மற்றும் சிறப்பை உருவாக்கியது.

அவர் பதினெட்டு புத்தகங்களை எழுதினார், மிகவும் புகழ்பெற்றவர் தலாயல் உஸ்-சுலூக் (சூஃபிசம்-ஒரு குறிக்கோள் மதிப்பீடு), ஹயாத்-இ பர்சாகியா (வாழ்க்கையைத் தாண்டிய வாழ்க்கை) மற்றும் இஸ்ரார் உல்-ஹரமைன் (இரண்டு புனித மசூதிகளின் இரகசியங்கள்). அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி முஸ்லீம் உம்மத்தின் மிகவும் புகழ்பெற்ற சூஃபி துறவிகளில் ஒருவராகவும், நக்ஷ்பந்தியா ஒவைசியா உத்தரவை மீட்பவராகவும் இருந்தார்.

அவர் தனது எண்பது வயதில் இஸ்லாமாபாத்தில் 18 பிப்ரவரி 1984 அன்று காலமானார். இறப்பதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, அவர் தனது மிகச்சிறந்த மற்றும் ஆன்மீக திறமை கொண்ட மாணவர் முஹம்மது அக்ரம் அவனை, நக்ஷ்பந்தியா ஒவைசியா உத்தரவை வழிநடத்த தனது வாரிசாக பரிந்துரைத்தார்.
Cūḥpi ceyiṇṭ - Hz allā yār kāṉ (RH)


ṣēk allā yār kāṉ 1904 il pākistāṉiṉ miyāṉvāli māvaṭṭattiṉ cakrālā eṉṟa kirāmattil piṟantār. Avar 1934 il taṉatu matak kalviyai muṭittār. Atē āṇṭu, avar ṣēk allā tīṉiṉ caṉṉatikku aḻaittuc ceṉṟa ṣēk aptul rahīmaic cantittār. Matṉi. Teyvīka viruppattāl avaratu āṉmīka toṭarpu uṭaṉaṭiyāka 10 ām nūṟṟāṇṭiṉ puṉitarāṉa hijrāvuṭaṉ (kipi patiṉāṟām nūṟṟāṇṭu) niṟuvappaṭṭatu maṟṟum avar āṉmīka naṉmaikaḷaip peṟat toṭaṅkiṉār. Muṟpōkkāṉa āṉmīka vaḷarcciyaiyum muṉṉēṟṟattaiyum kuṟikkum cūḥpiyicattil avaratu uyarnta kalvi, cumār irupattaintu āṇṭukaḷ toṭarntatu, ataṉ piṟaku avar tīrkkataricaṉa ācīrvātaṅkaḷai parappuvataṟku uttaraviṭṭār-oru uṉṉatamāṉa paṇi, avar oru taṉi ārvattuṭaṉ maṟṟum arppaṇippuṭaṉ pāti kālam varai niṟaivēṟṟiṉār. Oru nūṟṟāṇṭu. Avaraic cantikkum evarukkum avaruṭaiya ātmārttam maṟṟum tiṟamaikku ēṟpa āṉmīka pēriṉpattiṉ oru paṅku vekumati aḷikkappaṭum. Ṣēk allā yār kāṉiṉ paṇi āṇkaḷaiyum peṇkaḷaiyum āḻnta āṉmīkap pārvai maṟṟum ciṟappai uruvākkiyatu.

Avar patiṉeṭṭu puttakaṅkaḷai eḻutiṉār, mikavum pukaḻpeṟṟavar talāyal us-culūk (cūḥpicam-oru kuṟikkōḷ matippīṭu), hayāt-i parcākiyā (vāḻkkaiyait tāṇṭiya vāḻkkai) maṟṟum isrār ul-haramaiṉ (iraṇṭu puṉita macūtikaḷiṉ irakaciyaṅkaḷ). Avar cantēkattiṟku iṭamiṉṟi muslīm um'mattiṉ mikavum pukaḻpeṟṟa cūḥpi tuṟavikaḷil oruvarākavum, nakṣpantiyā ovaiciyā uttaravai mīṭpavarākavum iruntār.

Avar taṉatu eṇpatu vayatil islāmāpāttil 18 pipravari 1984 aṉṟu kālamāṉār. Iṟappataṟku āṟu mātaṅkaḷukku muṉpu, avar taṉatu mikacciṟanta maṟṟum āṉmīka tiṟamai koṇṭa māṇavar muham'matu akram avaṉai, nakṣpantiyā ovaiciyā uttaravai vaḻinaṭatta taṉatu vāricāka parinturaittār.

DUTCH

Soefi Heilige – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan werd geboren in Chakrala, een afgelegen dorp in het district Mianwali in Pakistan, in 1904. Hij voltooide zijn religieuze opleiding in 1934. In datzelfde jaar ontmoette hij Shaikh ‘Abdul Rahim, die hem meenam naar het heiligdom van Shaikh Allah Deen Madni. Door Goddelijke Wil werd zijn spirituele verbinding onmiddellijk gemaakt met de heilige van de 10e eeuw Hijra (zestiende eeuw CE) en hij begon spirituele weldadigheid te ontvangen. Zijn sublieme opleiding in het soefisme, wat staat voor progressieve spirituele groei en vooruitgang, duurde ongeveer vijfentwintig jaar, waarna hij werd opgedragen om de verspreiding van profetische zegeningen op zich te nemen – een nobele missie die hij volbracht met bijzondere ijver en toewijding gedurende een periode van de helft een eeuw. Iedereen die hem bezocht, werd naar behoren beloond met een deel van de spirituele gelukzaligheid die in overeenstemming was met zijn/haar oprechtheid en capaciteit. De missie van Shaikh Allah Yar Khan bracht mannen en vrouwen voort met een diepe spirituele visie en uitmuntendheid.

Hij schreef achttien boeken, waarvan Dalael us-Sulook (Soefisme – Een objectieve beoordeling), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) en Israr ul-Haramain (Geheimen van de twee heilige moskeeën) de meest vooraanstaande waren. Hij was ongetwijfeld een van de meest vooraanstaande soefi-heiligen van de moslimoemmah en een hervormer van de Naqshbandiah Owaisiah-orde.

Hij overleed op 18 februari 1984 in Islamabad op tachtigjarige leeftijd. Zes maanden voor zijn dood nomineerde hij zijn meest illustere en spiritueel begaafde student, Muhammad Akram Awan, als zijn opvolger om de Naqshbandiah Owaisiah-orde te leiden.

TELUGU

సూఫీ సెయింట్ - Hz అల్లా యార్ ఖాన్ (RH)


షేక్ అల్లా యార్ ఖాన్ 1904 లో పాకిస్థాన్‌లోని మియాన్‌వాలీ జిల్లా చక్రాలలో జన్మించాడు. అతను తన మత విద్యను 1934 లో పూర్తి చేసాడు. అదే సంవత్సరం, అతను షేక్ అల్లా దీన్ మందిరానికి తీసుకెళ్లిన షేక్ 'అబ్దుల్ రహీమ్‌ను కలిశాడు. మద్ని. దైవ సంకల్పం ద్వారా అతని ఆధ్యాత్మిక సంబంధం వెంటనే 10 వ శతాబ్దపు హిజ్రా (పదహారవ శతాబ్దం CE) తో స్థాపించబడింది మరియు అతను ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని పొందడం ప్రారంభించాడు. సూఫీయిజంలో అతని అద్భుతమైన విద్య, ప్రగతిశీల ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదల మరియు పురోగతిని సూచిస్తుంది, సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగింది, ఆ తర్వాత ప్రవచనాత్మక ఆశీర్వాదాల ప్రచారం చేపట్టాలని నిర్దేశించబడింది-ఒక గొప్ప లక్ష్యం, అతను ఏక కాలంలో అత్యుత్సాహం మరియు అంకితభావంతో సాధించాడు. ఒక శతాబ్దం. అతడిని సందర్శించిన ఎవరైనా అతని/ఆమె చిత్తశుద్ధి మరియు సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. షేక్ అల్లా యార్ ఖాన్ యొక్క లక్ష్యం పురుషులు మరియు స్త్రీలను లోతైన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి మరియు గొప్పతనాన్ని కలిగిస్తుంది.

అతను పద్దెనిమిది పుస్తకాలను రచించాడు, అత్యంత విశిష్టమైనది దలేల్ ఉస్-సులూక్ (సూఫిజం-ఆబ్జెక్టివ్ అప్రైసల్), హయత్-ఇ బర్జాఖియా (లైఫ్ బియాండ్ లైఫ్) మరియు ఇస్రార్ ఉల్-హరమైన్ (రెండు పవిత్ర మసీదుల రహస్యాలు). అతను నిస్సందేహంగా ముస్లిం ఉమ్మా యొక్క అత్యంత విశిష్ట సూఫీ సన్యాసులలో ఒకడు మరియు నక్ష్బండియా ఒవైసియా ఆర్డర్‌ని పునరుద్ధరించాడు.

అతను ఎనభై సంవత్సరాల వయస్సులో 18 ఫిబ్రవరి 1984 న ఇస్లామాబాద్‌లో మరణించాడు. అతని మరణానికి ఆరు నెలల ముందు, అతను తన అత్యంత ప్రఖ్యాత మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థి ముహమ్మద్ అక్రమ్ అవన్‌ను తన వారసుడిగా నక్ష్బండియా ఒవైసియా ఆర్డర్‌కు నాయకత్వం వహించాడు.
Sūphī seyiṇṭ - Hz allā yār khān (RH)


ṣēk allā yār khān 1904 lō pākisthān‌lōni miyān‌vālī jillā cakrālalō janmin̄cāḍu. Atanu tana mata vidyanu 1934 lō pūrti cēsāḍu. Adē sanvatsaraṁ, atanu ṣēk allā dīn mandirāniki tīsukeḷlina ṣēk'abdul rahīm‌nu kaliśāḍu. Madni. Daiva saṅkalpaṁ dvārā atani ādhyātmika sambandhaṁ veṇṭanē 10 va śatābdapu hijrā (padahārava śatābdaṁ CE) tō sthāpin̄cabaḍindi mariyu atanu ādhyātmika prayōjanānni pondaḍaṁ prārambhin̄cāḍu. Sūphīyijanlō atani adbhutamaina vidya, pragatiśīla ādhyātmika perugudala mariyu purōgatini sūcistundi, sumāru iravai aidu sanvatsarālu konasāgindi, ā tarvāta pravacanātmaka āśīrvādāla pracāraṁ cēpaṭṭālani nirdēśin̄cabaḍindi-oka goppa lakṣyaṁ, atanu ēka kālanlō atyutsāhaṁ mariyu aṅkitabhāvantō sādhin̄cāḍu. Oka śatābdaṁ. Ataḍini sandarśin̄cina evarainā atani/āme cittaśud'dhi mariyu sāmarthyāniki anuguṇaṅgā ādhyātmika ānandānni pan̄cukuṇṭāru. Ṣēk allā yār khān yokka lakṣyaṁ puruṣulu mariyu strīlanu lōtaina ādhyātmika dr̥ṣṭi mariyu goppatanānni kaligistundi.

Atanu paddenimidi pustakālanu racin̄cāḍu, atyanta viśiṣṭamainadi dalēl us-sulūk (sūphijaṁ-ābjekṭiv apraisal), hayat-i barjākhiyā (laiph biyāṇḍ laiph) mariyu isrār ul-haramain (reṇḍu pavitra masīdula rahasyālu). Atanu nis'sandēhaṅgā musliṁ um'mā yokka atyanta viśiṣṭa sūphī san'yāsulalō okaḍu mariyu nakṣbaṇḍiyā ovaisiyā ārḍar‌ni punarud'dharin̄cāḍu.

Atanu enabhai sanvatsarāla vayas'sulō 18 phibravari 1984 na islāmābād‌lō maraṇin̄cāḍu. Atani maraṇāniki āru nelala mundu, atanu tana atyanta prakhyāta mariyu ādhyātmika pratibhāvantulaina vidyārthi muham'mad akram avan‌nu tana vārasuḍigā nakṣbaṇḍiyā ovaisiyā ārḍar‌ku nāyakatvaṁ vahin̄cāḍu.

THAI

Sufi Saint – เฮิร์ตซ์อัลลอ Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan เกิดที่ Chakrala หมู่บ้านห่างไกลในเขต Mianwali ของปากีสถานในปี 1904 เขาสำเร็จการศึกษาด้านศาสนาในปี 1934 ในปีเดียวกันนั้นเขาได้พบกับ Shaikh 'Abdul Rahim ซึ่งพาเขาไปที่ศาลเจ้าของ Shaikh Allah Deen มาดนี โดย Divine Will การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการจัดตั้งขึ้นทันทีกับนักบุญแห่ง Hijra ในศตวรรษที่ 10 (ศตวรรษที่สิบหก) และเขาเริ่มได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณ การศึกษาอันสูงส่งของเขาในลัทธิซูฟีซึ่งแสดงถึงการเติบโตและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณยี่สิบห้าปีหลังจากนั้นเขาได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเผยแพร่พรของศาสดา - ภารกิจอันสูงส่งที่เขาทำสำเร็จด้วยความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในช่วงเวลาครึ่งเดียว ศตวรรษ. ใครก็ตามที่ไปเยี่ยมเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมด้วยส่วนแบ่งของความสุขทางวิญญาณที่สมน้ำสมเนื้อกับความจริงใจและความสามารถของเขา/เธอ ภารกิจของ Shaikh Allah Yar Khan ทำให้เกิดวิสัยทัศน์และความโดดเด่นทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง

เขาประพันธ์หนังสือสิบแปดเล่ม ที่โดดเด่นที่สุดคือ Dalael us-Sulook (ผู้นับถือมุสลิม - การประเมินวัตถุประสงค์), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) และ Israr ul-Haramain (ความลับของมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่ง) เขาเป็นหนึ่งในนักบุญ Sufi ที่โดดเด่นที่สุดของ Ummah มุสลิมอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นผู้ฟื้นคืนชีพของ Naqshbandiah Owaisiah Order

เขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ในกรุงอิสลามาบัดเมื่ออายุได้แปดสิบปี หกเดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้เสนอชื่อนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณและมีชื่อเสียงมากที่สุด Muhammad Akram Awan เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นผู้นำคณะ Naqshbandiah Owaisiah
Sufi Saint – ḥeir̒ts̒xạllx Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan keid thī̀ Chakrala h̄mū̀b̂ān h̄̀āng kịl nı k̄het Mianwali k̄hxng pākīs̄t̄hān nı pī 1904 k̄heā s̄ảrĕc kār ṣ̄ụks̄ʹā d̂ān ṣ̄ās̄nā nı pī 1934 nı pī deīywkạn nận k̄heā dị̂ phb kạb Shaikh'Abdul Rahim sụ̀ng phā k̄heā pị thī̀ ṣ̄āl cêāk̄hxng Shaikh Allah Deen mād nī doy Divine Will kār cheụ̄̀xm t̀x thāng cit wiỵỵāṇ k̄hxng k̄heā dị̂ rạb kār cạdtậng k̄hụ̂n thạnthī kạb nạkbuỵ h̄æ̀ng Hijra nı ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 10 (ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ s̄ib h̄k) læa k̄heā reìm dị̂ rạb phraphr f̄̀āy wiỵỵāṇ kār ṣ̄ụks̄ʹā xạn s̄ūngs̄̀ng k̄hxng k̄heā nı lạthṭhi sū fī sụ̀ng s̄ædng t̄hụng kār teibto læa khwām k̂āwh̄n̂ā thāng cit wiỵỵāṇ thī̀ k̂āwh̄n̂ā xỳāng t̀x neụ̄̀xng pĕn welā pramāṇ yī̀s̄ib h̄̂ā pī h̄lạngcāk nận k̄heā dị̂ rạbkhả s̄ạ̀ng h̄ı̂ dảnein kār p̄hey phær̀ phr k̄hxng ṣ̄ās̄dā - p̣hārkic xạn s̄ūngs̄̀ng thī̀ k̄heā thả s̄ảrĕc d̂wy khwām kratụ̄xrụ̄xr̂n læa khwām thùmthe nı ch̀wng welā khrụ̀ng deīyw ṣ̄twrrs̄ʹ. Khır k̆tām thī̀ pị yeī̀ym k̄heā ca dị̂ rạb kār txbthæn xỳāng h̄emāas̄m d̂wy s̄̀wn bæ̀ng k̄hxng khwām s̄uk̄h thāng wiỵỵāṇ thī̀ s̄mn̂ảs̄mneụ̄̂x kạb khwām cringcı læa khwām s̄āmārt̄h k̄hxng k̄heā/ṭhex p̣hārkic k̄hxng Shaikh Allah Yar Khan thảh̄ı̂ keid wis̄ạy thạṣ̄n̒ læa khwām dod dèn thāng cit wiỵỵāṇ thī̀ lụksụ̂ng

k̄heā praphạnṭh̒ h̄nạngs̄ụ̄x s̄ib pæd lèm thī̀ dod dèn thī̀s̄ud khụ̄x Dalael us-Sulook (p̄hū̂ nạbt̄hụ̄x mus̄lim - kār pramein wạtt̄hupras̄ngkh̒), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) læa Israr ul-Haramain (khwām lạb k̄hxng mạs̄yid ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ thậng s̄xng h̄æ̀ng) k̄heā pĕn h̄nụ̀ng nı nạkbuỵ Sufi thī̀ dod dèn thī̀s̄ud k̄hxng Ummah mus̄lim xỳāng mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy læa pĕn p̄hū̂ fụ̄̂n khụ̄nchīph k̄hxng Naqshbandiah Owaisiah Order

k̄heā t̄hụngkæ̀krrm meụ̄̀x wạn thī̀ 18 kump̣hāphạnṭh̒ ph.Ṣ̄. 2527 Nı krung xis̄lāmābạd meụ̄̀x xāyu dị̂ pæd s̄ib pī h̄k deụ̄xn k̀xn thī̀ k̄heā ca s̄eīy chīwit k̄heā dị̂ s̄enx chụ̄̀x nạkreīyn thī̀ mī phrs̄wrrkh̒ thāng cit wiỵỵāṇ læa mīchụ̄̀xs̄eīyng māk thī̀s̄ud Muhammad Akram Awan pĕn p̄hū̂ s̄ụ̄bthxd tảh̄æǹng pheụ̄̀x pĕn p̄hū̂nả khṇa Naqshbandiah Owaisiah

TURKISH

Sufi Aziz – Hz Allah Yar Han (RH)


Shaikh Allah Yar Khan, 1904 yılında Pakistan'ın Mianwali İlçesinin uzak bir köyü olan Chakrala'da doğdu. Din eğitimini 1934'te tamamladı. Aynı yıl, onu Shaikh Allah Deen'in türbesine götüren Shaikh 'Abdul Rahim ile tanıştı. Madni. İlahi İrade sayesinde, 10. yüzyıl Hicri (MS on altıncı yüzyıl) aziziyle manevi bağlantısı hemen kuruldu ve manevi lütuf almaya başladı. İlerleyen ruhsal büyüme ve ilerlemeyi simgeleyen tasavvuftaki yüce eğitimi, yaklaşık yirmi beş yıl boyunca devam etti, bundan sonra, peygamberlik kutsamalarını yayma görevini üstlenmek üzere yönlendirildi - tek bir şevk ve adanmışlıkla yarım yıllık bir süre boyunca başardığı asil bir görev. Yüzyıl. Onu ziyaret eden her kimse, samimiyeti ve kapasitesi oranında manevi saadetten bir pay ile mükafatlandırıldı. Şeyh Allah Yar Khan'ın misyonu, derin manevi vizyon ve itibar sahibi erkek ve kadınları yetiştirdi.

En seçkinleri Dalael us-Sulook (Tasavvuf – Objektif Bir Değerlendirme), Hayat-e Barzakhiah (Hayatın Ötesinde Hayat) ve Israr ul-Haramain (İki Kutsal Caminin Sırları) olmak üzere on sekiz kitap yazdı. Şüphesiz o, Müslüman ümmetinin en seçkin Sufi azizlerinden biriydi ve Nakşibendiyye Owaisiah Tarikatı'nın yeniden canlandırıcısıydı.

18 Şubat 1984'te İslamabad'da seksen yaşında vefat etti. Ölümünden altı ay önce, en ünlü ve ruhsal açıdan yetenekli öğrencisi Muhammed Ekrem Awan'ı Nakşibendi Ahvaz Cemaati'ne önderlik etmesi için halefi olarak aday gösterdi.

FILIPINO

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Si Shaikh Allah Yar Khan ay ipinanganak sa Chakrala, isang liblib na nayon ng Mianwali District ng Pakistan, noong 1904. Natapos niya ang kanyang edukasyon sa relihiyon noong 1934. Sa parehong taon, nakilala niya si Shaikh 'Abdul Rahim, na dinala siya sa dambana ng Shaikh Allah Deen Madni. Sa pamamagitan ng Banal na Kalooban ang kanyang pang-espiritwal na koneksyon ay kaagad naitatag sa santo ng ika-10 siglo Hijra (labing-anim na siglo CE) at nagsimula siyang tumanggap ng espirituwal na pagpapakinabangan. Ang kanyang dakilang edukasyon sa Sufism, na nangangahulugang progresibong paglago ng espiritu at pag-unlad, ay nagpatuloy sa loob ng dalawampu't limang taon, pagkatapos nito ay inatasan siyang magsagawa ng pagpapalaganap ng mga Propetikong biyaya - isang marangal na misyon na nagawa niya ng walang kasamang sigasig at pagtatalaga sa isang panahon na umaabot sa kalahati isang siglo. Ang sinumang dumalaw sa kanya ay nararapat na gantimpalaan ng isang bahagi ng kaligayahang espiritwal na naaayon sa kanyang katapatan at kakayahan. Ang misyon ni Shaikh Allah Yar Khan ay gumawa ng mga kalalakihan at kababaihan na may malalim na paningin at karangalan sa espiritu.

Siya ang may-akda ng labing walong libro, ang pinakatangi ay ang Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) at Israr ul-Haramain (Mga lihim ng dalawang banal na Moske). Siya ay walang alinlangan na isa sa pinakatanyag na banal na Sufi ng Muslim Ummah at isang muling nagbigay ng Naqshbandiah Owaisiah Order.

Namatay siya noong 18 Pebrero 1984 sa Islamabad sa edad na 80. Anim na buwan bago ang kanyang kamatayan, hinirang niya ang kanyang pinakatanyag at may talang espirituwal na mag-aaral, si Muhammad Akram Awan, bilang kanyang kahalili na mamuno sa Naqshbandiah Owaisiah Order.

MALAY

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan dilahirkan di Chakrala, sebuah perkampungan terpencil di Daerah Mianwali Pakistan, pada tahun 1904. Dia menamatkan pendidikan agama pada tahun 1934. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan Shaikh 'Abdul Rahim, yang membawanya ke kuil Shaikh Allah Deen Madni. Demi Kehendak Ilahi hubungan kerohaniannya segera terjalin dengan orang suci abad ke-10 Hijrah (abad keenam belas Masehi) dan dia mulai menerima kebaikan rohani. Pendidikan luhurnya dalam tasawuf, yang menandakan pertumbuhan dan kemajuan rohani yang progresif, berlanjutan selama kira-kira dua puluh lima tahun, setelah itu dia diarahkan untuk melakukan penyebaran berkat-berkat Nabi - sebuah misi mulia yang dia capai dengan semangat dan dedikasi tunggal untuk jangka waktu yang meliputi setengah satu abad. Sesiapa yang mengunjunginya diberi penghargaan dengan kebahagiaan rohani yang setara dengan kesungguhan dan kemampuannya. Misi Shaikh Allah Yar Khan menghasilkan lelaki dan wanita dengan visi dan keunggulan rohani yang mendalam.

Dia mengarang lapan belas buku, yang paling terkenal adalah Dalael us-Sulook (tasawuf - penilaian objektif), Hayat-e Barzakhiah (Kehidupan Di Luar Kehidupan) dan Israr ul-Haramain (Rahsia dua Masjid suci). Tidak diragukan lagi dia adalah salah satu wali sufi yang paling terkenal dari Umat Islam dan penyegar kembali Perintah Owaisiah Naqshbandiah.

Dia meninggal dunia pada 18 Februari 1984 di Islamabad pada usia lapan puluh. Enam bulan sebelum kematiannya, dia menunjuk muridnya yang paling terkenal dan berbakat rohani, Muhammad Akram Awan, sebagai penggantinya untuk memimpin Perintah Owaisiah Naqshbandiah.

TURKMEN

Sopy keramatly - Hz Allah Khanar Han (RH)


Şeýh Allah Khanar Han 1904-nji ýylda Pakistanyň Mianwali etrabynyň uzakdaky Çakrala şäherinde doguldy. Dini bilimini 1934-nji ýylda tamamlady. Şol ýyl Şyh Abdul Rahim bilen duşuşdy, ony Şeýh Allah Deiniň ybadathanasyna eltdi. Madni. Ylahy wesýet bilen onuň ruhy baglanyşygy 10-njy asyryň hijri (beöň XVI asyr) keramatly adam bilen derrew ýola goýuldy we ruhy taýdan peýdalanyp başlady. Sopuçylykda ýokary bilim, progressiw ruhy ösüşi we ösüşi aňladýan ýigrimi bäş ýyl dowam etdi, şondan soň oňa pygamberlik nygmatlaryny wagyz etmek tabşyryldy - ajaýyp yhlas we yhlas bilen ýarym ýyllap dowam etdi. bir asyr. Oňa baran her bir adam, ak ýürekliligine we ukybyna laýyk ruhy bagt paýy bilen sylaglandy. Şeýh Allah Khanar Hanyň tabşyrygy çuňňur ruhy görüş we görnükli erkekleri we aýallary döretdi.

On sekiz kitap ýazypdyr, iň meşhurlary Dalael us-Sulook (Sopuçylyk - Obýektiw baha bermek), Haýat-e Barzakhiah (Durmuşyň aňyrsyndaky durmuş) we Israr ul-Haramain (iki mukaddes metjidiň syrlary). Ol, şübhesiz, musulman ymmatynyň iň görnükli sopu mukaddeslerinden biri we Nakşbandiýa Owaisiýa ordeniniň janlandyryjysydy.

1984-nji ýylyň 18-nji fewralynda Yslamabatda segsen ýaşynda aradan çykdy. Ölüminden alty aý öň, iň görnükli we ruhy taýdan zehinli okuwçysy Muhammet Akram Awany Nakşbandiah Owaisiah ordenine ýolbaşçylyk etmek üçin öz ornuna hödürledi.

FINNISH

Sufi Pyhä - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan syntyi Chakralassa, syrjäisessä kylässä Mianwalin piirissä Pakistanissa, vuonna 1904. Hän suoritti uskonnollisen koulutuksensa vuonna 1934. Samana vuonna hän tapasi Shaikh 'Abdul Rahimin, joka vei hänet Shaikh Allah Deenin pyhäkköön Madni. Jumalallisella tahdolla hänen hengellinen yhteys luotiin heti 10. vuosisadan Hijran (1500 -luvun CE) pyhimyksen kanssa ja hän alkoi saada hengellistä hyötyä. Hänen ylevä koulutuksensa sufismissa, mikä merkitsi asteittaista hengellistä kasvua ja etenemistä, jatkui noin kaksikymmentäviisi vuotta, minkä jälkeen hänet määrättiin profeetallisten siunausten levittämiseen-jalo tehtävä, jonka hän suoritti ainutlaatuisella innolla ja omistautumisella puolet vuosisata. Jokainen, joka vieraili hänen luonaan, palkittiin asianmukaisesti osalla hengellisestä autuudesta, joka vastaa hänen vilpittömyyttään ja kykyjään. Shaikh Allah Yar Khanin tehtävä synnytti miehiä ja naisia, joilla oli syvä hengellinen näkemys ja ylivoima.

Hän kirjoitti kahdeksantoista kirjaa, joista tunnetuimpia ovat Dalael us-Sulook (Sufismi-Objektiivinen arviointi), Hayat-e Barzakhiah (Elämä elämän ulkopuolella) ja Israr ul-Haramain (Kahden pyhän moskeijan salaisuudet). Hän oli epäilemättä yksi muslimien Ummahin merkittävimmistä sufi -pyhimyksistä ja Naqshbandiah Owaisiah -järjestön elvyttäjä.

Hän kuoli 18. helmikuuta 1984 Islamabadissa 80 -vuotiaana. Kuusi kuukautta ennen kuolemaansa hän nimitti kuuluisimman ja hengellisesti lahjakkaimman oppilaansa Muhammad Akram Awanin seuraajakseen Naqshbandiah Owaisiahin ritarikunnan johtajaksi.

UKRANIAN

Суфійський святий - Гц Аллах Яр -хан (RH)


Шейх Аллах Яр -Хан народився в Чакралі, віддаленому селі округу М'янвалі в Пакистані, у 1904 р. Закінчив релігійну освіту в 1934 р. Того ж року він познайомився з шейхом Абдулом Рахімом, який відвіз його до святині Шейха Алла Діна. Мадні. За Божественною Волею його духовний зв'язок негайно встановився зі святим Хіджри X століття (шістнадцяте століття нашої ери), і він почав отримувати духовну доброту. Його піднесена освіта в суфізмі, що позначає прогресивний духовний ріст і прогрес, тривала близько двадцяти п’яти років, після чого йому було наказано розповсюджувати пророчі благословення-благородну місію, яку він виконував з особливою ревністю та самовідданістю протягом періоду, що охоплював половину століття. Кожен, хто відвідав його, був належним чином винагороджений часткою духовного блаженства, відповідно до його/її щирості та здібностей. Місія шейха Аллаха Яр -хана дала чоловікам і жінкам глибоке духовне бачення і видатність.

Він є автором вісімнадцяти книг, найвидатнішими з яких є «Далаель нас-Сулук» («Суфізм-об’єктивна оцінка»), «Хаят-е-Барзахія» («Життя поза життям») та Ісрар-уль-Харамайн («Таємниці двох святих мечетей»). Він, безперечно, був одним з найвидатніших суфійських святих мусульманської умми та відроджувачем ордену Накшбандії Овайсії.

Він помер 18 лютого 1984 року в Ісламабаді у віці вісімдесяти років. За шість місяців до смерті він висунув свого найвідомішого і духовно обдарованого учня Мухаммеда Акрама Авана своїм наступником на чолі ордена Накшбандіа Овайсія.
Sufiysʹkyy svyatyy - Hts Allakh Yar -khan (RH)


Sheykh Allakh Yar -Khan narodyvsya v Chakrali, viddalenomu seli okruhu M'yanvali v Pakystani, u 1904 r. Zakinchyv relihiynu osvitu v 1934 r. Toho zh roku vin poznayomyvsya z sheykhom Abdulom Rakhimom, yakyy vidviz yoho do svyatyni Sheykha Alla Dina. Madni. Za Bozhestvennoyu Voleyu yoho dukhovnyy zv'yazok nehayno vstanovyvsya zi svyatym Khidzhry X stolittya (shistnadtsyate stolittya nashoyi ery), i vin pochav otrymuvaty dukhovnu dobrotu. Yoho pidnesena osvita v sufizmi, shcho poznachaye prohresyvnyy dukhovnyy rist i prohres, tryvala blyzʹko dvadtsyaty pʺyaty rokiv, pislya choho yomu bulo nakazano rozpovsyudzhuvaty prorochi blahoslovennya-blahorodnu misiyu, yaku vin vykonuvav z osoblyvoyu revnistyu ta samoviddanistyu protyahom periodu, shcho okhoplyuvav polovynu stolittya. Kozhen, khto vidvidav yoho, buv nalezhnym chynom vynahorodzhenyy chastkoyu dukhovnoho blazhenstva, vidpovidno do yoho/yiyi shchyrosti ta zdibnostey. Misiya sheykha Allakha Yar -khana dala cholovikam i zhinkam hlyboke dukhovne bachennya i vydatnistʹ.

Vin ye avtorom visimnadtsyaty knyh, nayvydatnishymy z yakykh ye «Dalaelʹ nas-Suluk» («Sufizm-obʺyektyvna otsinka»), «Khayat-e-Barzakhiya» («Zhyttya poza zhyttyam») ta Israr-ulʹ-Kharamayn («Tayemnytsi dvokh svyatykh mechetey»). Vin, bezperechno, buv odnym z nayvydatnishykh sufiysʹkykh svyatykh musulʹmansʹkoyi ummy ta vidrodzhuvachem ordenu Nakshbandiyi Ovaysiyi.

Vin pomer 18 lyutoho 1984 roku v Islamabadi u vitsi visimdesyaty rokiv. Za shistʹ misyatsiv do smerti vin vysunuv svoho nayvidomishoho i dukhovno obdarovanoho uchnya Mukhammeda Akrama Avana svoyim nastupnykom na choli ordena Nakshbandia Ovaysiya.

FRENCH

Saint soufi – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan est né à Chakrala, un village reculé du district de Mianwali au Pakistan, en 1904. Il a terminé son éducation religieuse en 1934. La même année, il a rencontré Shaikh ‘Abdul Rahim, qui l’a emmené au sanctuaire de Shaikh Allah Deen Madni. Par la volonté divine, sa connexion spirituelle a été immédiatement établie avec le saint de l’Hégire du 10ème siècle (XVIe siècle de notre ère) et il a commencé à recevoir la bienfaisance spirituelle. Sa sublime éducation dans le soufisme, signifiant une croissance et un avancement spirituels progressifs, s’est poursuivie pendant environ vingt-cinq ans, après quoi il a été chargé d’entreprendre la propagation des bénédictions prophétiques – une noble mission qu’il a accomplie avec un zèle et un dévouement singuliers pendant une période couvrant la moitié un siècle. Quiconque lui rendait visite était dûment récompensé par une part de félicité spirituelle à la mesure de sa sincérité et de ses capacités. La mission de Shaikh Allah Yar Khan a produit des hommes et des femmes d’une vision spirituelle profonde et d’une éminence.

Il est l’auteur de dix-huit livres, les plus distingués étant Dalael us-Sulook (Soufisme – Une évaluation objective), Hayat-e Barzakhiah (La vie au-delà de la vie) et Israr ul-Haramain (Les secrets des deux saintes mosquées). Il était sans aucun doute l’un des saints soufis les plus distingués de la Oumma musulmane et un rénovateur de l’Ordre Naqshbandiah Owaisiah.

Il est décédé le 18 février 1984 à Islamabad à l’âge de quatre-vingts ans. Six mois avant sa mort, il nomma son élève le plus illustre et le plus doué spirituellement, Muhammad Akram Awan, comme son successeur à la tête de l’Ordre Naqshbandiah Owaisiah.

URDU

صوفی بزرگ - حضرت اللہ یار خان (رح)


شیخ اللہ یار خان 1904 میں پاکستان کے ضلع میانوالی کے ایک دور دراز گاؤں چکڑالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم 1934 میں مکمل کی۔ اسی سال ان کی ملاقات شیخ عبدالرحیم سے ہوئی جو انہیں شیخ اللہ دین کے مزار پر لے گئے۔ مدنی خدائی مرضی سے اس کا روحانی تعلق فوری طور پر دسویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) کے سنت کے ساتھ قائم ہوا اور اس نے روحانی فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ صوفی ازم میں ان کی عمدہ تعلیم ، ترقی پسند روحانی ترقی اور ترقی کی نشاندہی کرتی ہے ، تقریبا about پچیس سال تک جاری رہی ، جس کے بعد انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ نبوی نعمتوں کی تبلیغ کریں-ایک عظیم مشن جو اس نے ایک خاص جوش اور لگن کے ساتھ نصف عرصے تک پورا کیا۔ ایک صدی. جو کوئی بھی اس سے ملنے گیا اسے اس کے خلوص اور صلاحیت کے مطابق روحانی مسرت کا حصہ دیا گیا۔ شیخ اللہ یار خان کے مشن نے مردوں اور عورتوں کو گہرا روحانی وژن اور ممتاز پیدا کیا۔

انہوں نے اٹھارہ کتابیں تصنیف کیں ، جن میں سب سے ممتاز دلیل سلوک (تصوف-ایک معروضی تشخیص) ، حیات برزخیہ (زندگی سے آگے کی زندگی) اور اسرار الحرمین (دو مقدس مساجد کے راز) ہیں۔ وہ بلاشبہ امت مسلمہ کے سب سے ممتاز صوفی سنتوں میں سے تھے اور نقشبندیہ اویسیہ آرڈر کو زندہ کرنے والے تھے۔

ان کا انتقال 18 فروری 1984 کو اسلام آباد میں اسی سال کی عمر میں ہوا۔ اپنی موت سے چھ ماہ قبل ، اس نے اپنے سب سے نمایاں اور روحانی طور پر قابل طالب علم ، محمد اکرم اعوان کو نقشبندیہ اویسیہ آرڈر کی قیادت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا۔

UZBEK

Avliyo so'fiy - Alloh Yar Xon (RH)


Shayx Alloh Yar Xon 1904 yilda Pokistonning Mianvali tumanining chekka qishlog'ida, Chakralada tug'ilgan. U 1934 yilda diniy ta'limini tamomlagan. O'sha yili u Shayx Abdul Rahim bilan uchrashib, uni Shayx Olloh dinining ziyoratgohiga olib borgan. Madni. Ilohiy iroda bilan uning ruhiy aloqasi hijriy 10 -asr avliyosi (mil. XVI asr) bilan zudlik bilan o'rnatildi va u ruhiy ne'matlarni qabul qila boshladi. Uning ruhiy yuksalish va yuksalishni anglatuvchi tasavvufdagi yuksak ta'limi taxminan yigirma besh yil davom etdi, shundan so'ng u payg'ambarlik ne'matlarini tarqatishni o'z zimmasiga oldi. bir asr. Unga tashrif buyurgan har bir kishi, uning samimiyligi va salohiyatiga mos keladigan ma'naviy saodat bilan taqdirlandi. Shayx Alloh Yar Xonning vazifasi erkaklar va ayollarni chuqur ruhiy ko'rish va yuksaklikka ega qildi.

U o'n sakkizta kitob yozgan, ularning eng mashhuri Dalael us-Sulook (tasavvuf-xolis baholash), Hayat-e Barzaxiya (Hayotdan keyingi hayot) va Israr ul-Haramain (Ikki muqaddas masjid sirlari). U, shubhasiz, musulmon ummatining eng taniqli so'fiy avliyolaridan biri va Naqshbandiya Oveysi ordenini qayta tiriltirgan.

U 1984 yil 18 fevralda sakson yoshida Islomobodda vafot etdi. O'limidan olti oy oldin, u o'zining eng taniqli va ma'naviy iqtidorli shogirdi Muhammad Akram Avanni "Naqshbandiya oveysi" ordeniga voris qilib ko'rsatdi.

GERMAN

Sufi-Heiliger – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan wurde 1904 in Chakrala, einem abgelegenen Dorf im Bezirk Mianwali in Pakistan, geboren. Seine religiöse Ausbildung schloss er 1934 ab. Im selben Jahr lernte er Shaikh 'Abdul Rahim kennen, der ihn zum Schrein von Shaikh Allah Deen . brachte Madni. Durch den Göttlichen Willen wurde seine spirituelle Verbindung sofort mit dem Heiligen der Hijra des 10. Jahrhunderts (16. Jahrhundert n. Chr.) hergestellt und er begann, spirituelle Wohltätigkeit zu empfangen. Seine erhabene Ausbildung im Sufismus, die progressives spirituelles Wachstum und Fortschritt bedeutet, dauerte etwa 25 Jahre, danach wurde er angewiesen, prophetische Segnungen zu verbreiten – eine edle Mission, die er mit einzigartigem Eifer und Hingabe über einen Zeitraum von der Hälfte erfüllte ein Jahrhundert. Jeder, der ihn besuchte, wurde gebührend mit einem Anteil an spiritueller Glückseligkeit belohnt, der seiner Aufrichtigkeit und seinen Fähigkeiten entsprach. Die Mission von Shaikh Allah Yar Khan brachte Männer und Frauen mit tiefer spiritueller Vision und Bedeutung hervor.

Er ist Autor von achtzehn Büchern, von denen die bekanntesten Dalael us-Sulook (Sufismus – Eine objektive Bewertung), Hayat-e Barzakhiah (Leben jenseits des Lebens) und Israr ul-Haramain (Geheimnisse der beiden heiligen Moscheen) sind. Er war zweifellos einer der angesehensten Sufi-Heiligen der muslimischen Ummah und ein Wiederbeleber des Naqshbandiah-Owaasiah-Ordens.

Er starb am 18. Februar 1984 im Alter von 80 Jahren in Islamabad. Sechs Monate vor seinem Tod ernannte er seinen berühmtesten und spirituell begabtesten Schüler, Muhammad Akram Awan, zu seinem Nachfolger, um den Naqshbandiah Owaisiah-Orden zu führen.

MONGOLIAN

Суфи Гэгээнтэн - Хз Аллах Яр Хан (RH)


Шайх Аллах Яр Хан 1904 онд Пакистаны Мианвали дүүргийн алслагдсан тосгоны Чакрала хотод төрсөн. 1934 онд шашны боловсролоо төгссөн. Мөн онд Шайх Абдул Рахимтай уулзаж, түүнийг Шейх Аллах Дийн бунхан руу аваачжээ. Мадни. Тэнгэрлэг хүслээр түүний оюун санааны холбоо нь Хижра 10 -р зууны (МЭ XVI зууны) гэгээнтэнтэй шууд холбогдсон бөгөөд тэрээр сүнслэг тусыг хүртэж эхлэв. Түүний оюун санааны дэвшил, ахиц дэвшилийг илэрхийлсэн Суфизм дахь дээд боловсрол нь хорин таван жилийн турш үргэлжилсэн бөгөөд үүний дараа түүнд хагас жилийн турш онцгой хичээл зүтгэл, хичээл зүтгэлээр гүйцэтгэсэн эрхэм зорилго болох бошиглолын адислалуудыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг удирдан чиглүүлжээ. зуун. Түүн дээр очсон хэн бүхэн чин сэтгэл, чадавхитай нь дүйцэхүйц хэмжээний сүнслэг аз жаргалыг хүртсэн. Шайх Аллах Яр Ханы эрхэм зорилго нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг гүн гүнзгий алсын хараа, нэр хүндтэй болгосон.

Тэрээр арван найман ном бичсэн бөгөөд хамгийн алдартай нь Далаел ус-Сулоок (Суфизм-Объектив үнэлгээ), Хаят-э Барзахиа (Амьдралаас цаашдын амьдрал), Исарар аль-Харамайн (Хоёр ариун сүмийн нууц) юм. Тэр бол Лалын шашинт Уммагийн хамгийн нэр хүндтэй суфи гэгээнтнүүдийн нэг бөгөөд Накшбандия Овайсиагийн тушаалыг сэргээсэн хүн байсан нь дамжиггүй.

Тэрээр 1984 оны 2 -р сарын 18 -нд Исламабад хотод наян насандаа таалал төгсөв. Түүнийг нас барахаас зургаан сарын өмнө тэрээр хамгийн нэр хүндтэй, оюун санааны авьяаслаг оюутан Мухаммед Акрам Аваныг Накшбандия Овайсиагийн одон залгамжлагчаар нэр дэвшүүлжээ.
Sufi Gegeenten - Khz Allakh Yar Khan (RH)


Shaikh Allakh Yar Khan 1904 ond Pakistany Mianvali düürgiin alslagdsan tosgony Chakrala khotod törsön. 1934 ond shashny bolovsroloo tögssön. Mön ond Shaikh Abdul Rakhimtai uulzaj, tüüniig Shyeikh Allakh Diin bunkhan ruu avaachjee. Madni. Tengerleg khüsleer tüünii oyuun sanaany kholboo ni Khijra 10 -r zuuny (ME XVI zuuny) gegeententei shuud kholbogdson bögööd tereer sünsleg tusyg khürtej ekhlev. Tüünii oyuun sanaany devshil, akhits devshiliig ilerkhiilsen Sufizm dakhi deed bolovsrol ni khorin tavan jiliin tursh ürgeljilsen bögööd üünii daraa tüünd khagas jiliin tursh ontsgoi khicheel zütgel, khicheel zütgeleer güitsetgesen erkhem zorilgo bolokh boshiglolyn adislaluudyg tügeen delgerüülekh ajlyg udirdan chiglüüljee. zuun. Tüün deer ochson khen bükhen chin setgel, chadavkhitai ni düitsekhüits khemjeenii sünsleg az jargalyg khürtsen. Shaikh Allakh Yar Khany erkhem zorilgo ni eregtei, emegtei khümüüsiig gün günzgii alsyn kharaa, ner khündtei bolgoson.

Tereer arvan naiman nom bichsen bögööd khamgiin aldartai ni Dalayel us-Sulook (Sufizm-Obiyektiv ünelgee), Khayat-e Barzakhia (Amidralaas tsaashdyn amidral), Isarar ali-Kharamain (Khoyor ariun sümiin nuuts) yum. Ter bol Lalyn shashint Ummagiin khamgiin ner khündtei sufi gegeentnüüdiin neg bögööd Nakshbandiya Ovaisiagiin tushaalyg sergeesen khün baisan ni damjiggüi.

Tereer 1984 ony 2 -r saryn 18 -nd Islamabad khotod nayan nasandaa taalal tögsöv. Tüüniig nas barakhaas zurgaan saryn ömnö tereer khamgiin ner khündtei, oyuun sanaany aviyaaslag oyuutan Mukhammyed Akram Avanyg Nakshbandiya Ovaisiagiin odon zalgamjlagchaar ner devshüüljee.

VIETNAMESE

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan sinh ra ở Chakrala, một ngôi làng hẻo lánh của quận Mianwali, Pakistan, vào năm 1904. Ông hoàn thành chương trình giáo dục tôn giáo vào năm 1934. Cùng năm đó, ông gặp Shaikh 'Abdul Rahim, người đã đưa ông đến đền thờ của Shaikh Allah Deen Madni. Theo Thiên ý, mối liên hệ tâm linh của anh ấy ngay lập tức được thiết lập với vị thánh của Hijra thế kỷ thứ 10 (thế kỷ thứ mười sáu CN) và anh ấy bắt đầu nhận được lợi ích về mặt tâm linh. Sự giáo dục tuyệt vời của ông trong chủ nghĩa Sufism, biểu thị sự phát triển và thăng tiến về tâm linh, tiếp tục trong khoảng 25 năm, sau đó ông được hướng dẫn thực hiện việc truyền bá các phước lành Tiên tri - một sứ mệnh cao cả mà ông đã hoàn thành với lòng nhiệt thành và sự cống hiến hết mình trong một khoảng thời gian kéo dài một nửa. một thế kỷ. Bất cứ ai đến thăm anh đều được đền đáp xứng đáng với phần hạnh phúc tinh thần tương xứng với lòng thành và năng lực của anh / cô ấy. Sứ mệnh của Shaikh Allah Yar Khan đã tạo ra những người đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn tâm linh sâu sắc và sự nổi bật.

Ông là tác giả của mười tám cuốn sách, nổi bật nhất là Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) và Israr ul-Haramain (Bí mật của hai thánh đường Hồi giáo). Không nghi ngờ gì nữa, ông là một trong những vị thánh Sufi nổi tiếng nhất của đạo Hồi Ummah và là người hồi sinh của Naqshbandiah Owaisiah Order.

Ông qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1984 tại Islamabad ở tuổi tám mươi. Sáu tháng trước khi qua đời, ông đã đề cử người học trò nổi tiếng và tài năng nhất về tinh thần của mình, Muhammad Akram Awan, làm người kế nhiệm lãnh đạo Naqshbandiah Owaisiah Order.

GREEK

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Ο Shaikh Allah Yar Khan γεννήθηκε στο Chakrala, ένα απομακρυσμένο χωριό της περιοχής Mianwali του Πακιστάν, το 1904. Ολοκλήρωσε τη θρησκευτική του εκπαίδευση το 1934. Το ίδιο έτος, γνώρισε τον Shaikh 'Abdul Rahim, ο οποίος τον πήγε στο ιερό του Shaikh Allah Deen Μάντνι. Με τη Θεϊκή Θέληση η πνευματική του σύνδεση επαληθεύτηκε αμέσως με τον άγιο του 10ου αιώνα Χίτζρα (δέκατος έκτος αιώνας μ.Χ.) και άρχισε να λαμβάνει πνευματική ευεργεσία. Η εξαιρετική του εκπαίδευση στο Σουφισμό, που σήμαινε προοδευτική πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη, συνεχίστηκε για περίπου είκοσι πέντε χρόνια, μετά από τα οποία κατευθύνθηκε να αναλάβει τη διάδοση των Προφητικών ευλογιών-μια ευγενή αποστολή που πραγματοποίησε με μοναδικό ζήλο και αφοσίωση για μια περίοδο που καλύπτει το ήμισυ ένας αιώνας. Όποιος τον επισκεπτόταν ανταμείβονταν δεόντως με ένα μερίδιο πνευματικής ευδαιμονίας ανάλογο με την ειλικρίνεια και την ικανότητά του. Η αποστολή του Σάιχ Αλλάχ Γιαρ Χαν έδωσε άνδρες και γυναίκες βαθιάς πνευματικής όρασης και υπεροχής.

Έγραψε δεκαοκτώ βιβλία, με το πιο διακεκριμένο το Dalael us-Sulook (Σουφισμός-Μια αντικειμενική εκτίμηση), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) και Israr ul-Haramain (Τα μυστικά των δύο ιερών τζαμιών). Undταν αναμφίβολα ένας από τους πιο διακεκριμένους Σούφι αγίους της μουσουλμανικής Ούτας και αναζωπυρωτικό του Τάγματος του Νακσμπάντια Οουαΐσια.

Πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου 1984 στο Ισλαμαμπάντ σε ηλικία ογδόντα ετών. Έξι μήνες πριν από το θάνατό του, πρότεινε τον πιο διάσημο και πνευματικά προικισμένο μαθητή του, τον Μοχάμεντ Ακράμ Αβάν, ως διάδοχό του για να ηγηθεί του τάγματος Naqshbandiah Owaisiah.
Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


O Shaikh Allah Yar Khan genníthike sto Chakrala, éna apomakrysméno chorió tis periochís Mianwali tou Pakistán, to 1904. Oloklírose ti thriskeftikí tou ekpaídefsi to 1934. To ídio étos, gnórise ton Shaikh 'Abdul Rahim, o opoíos ton píge sto ieró tou Shaikh Allah Deen Mántni. Me ti Theïkí Thélisi i pnevmatikí tou sýndesi epalithéftike amésos me ton ágio tou 10ou aióna Chítzra (dékatos éktos aiónas m.CH.) kai árchise na lamvánei pnevmatikí evergesía. I exairetikí tou ekpaídefsi sto Soufismó, pou símaine proodeftikí pnevmatikí anáptyxi kai exélixi, synechístike gia perípou eíkosi pénte chrónia, metá apó ta opoía katefthýnthike na analávei ti diádosi ton Profitikón evlogión-mia evgení apostolí pou pragmatopoíise me monadikó zílo kai afosíosi gia mia período pou kalýptei to ímisy énas aiónas. Ópoios ton episkeptótan antameívontan deóntos me éna merídio pnevmatikís evdaimonías análogo me tin eilikríneia kai tin ikanótitá tou. I apostolí tou Sáich Allách Giar Chan édose ándres kai gynaíkes vathiás pnevmatikís órasis kai yperochís.

Égrapse dekaoktó vivlía, me to pio diakekriméno to Dalael us-Sulook (Soufismós-Mia antikeimenikí ektímisi), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) kai Israr ul-Haramain (Ta mystiká ton dýo ierón tzamión). Undtan anamfívola énas apó tous pio diakekriménous Soúfi agíous tis mousoulmanikís Oútas kai anazopyrotikó tou Tágmatos tou Naksmpántia Oouaḯsia.

Péthane stis 18 Fevrouaríou 1984 sto Islamampánt se ilikía ogdónta etón. Éxi mínes prin apó to thánató tou, próteine ton pio diásimo kai pnevmatiká proikisméno mathití tou, ton Mocháment Akrám Aván, os diádochó tou gia na igitheí tou tágmatos Naqshbandiah Owaisiah.

NORWEGIAN

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ble født i Chakrala, en avsidesliggende landsby i Mianwali -distriktet i Pakistan, i 1904. Han fullførte sin religiøse utdannelse i 1934. Samme år møtte han Shaikh 'Abdul Rahim, som tok ham med til helligdommen til Shaikh Allah Deen Madni. Ved guddommelig vilje ble hans åndelige forbindelse umiddelbart etablert med helgenen på Hijra fra 1000 -tallet (sekstende århundre e.Kr.), og han begynte å motta åndelig fordel. Hans sublime utdannelse i sufisme, som betydde progressiv åndelig vekst og avansement, fortsatte i omtrent tjuefem år, hvoretter han ble pålagt å gjennomføre profetiske velsignelser-et edelt oppdrag han utførte med entydig iver og engasjement i en periode på halvparten et århundre. Alle som besøkte ham ble behørig belønnet med en andel av lykke i samsvar med hans/hennes oppriktighet og kapasitet. Shaikh Allah Yar Khans oppdrag ga menn og kvinner med dyp åndelig visjon og eminens.

Han forfattet atten bøker, den mest kjente var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) og Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utvilsomt en av de mest framstående sufi -hellige i den muslimske ummaen og en gjenoppliver av Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

Han døde 18. februar 1984 i Islamabad i en alder av åtti år. Seks måneder før hans død nominerte han sin mest berømte og åndelig begavede student, Muhammad Akram Awan, som hans etterfølger til å lede Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

NEPALI

सूफी सन्त - हर्ज अल्लाह यार खान (आरएच)


शेख अल्लाह यार खानको जन्म १ 4 ०४ मा पाकिस्तानको मियाँवाली जिल्लाको दुर्गम गाउँ चक्रलामा भएको थियो। उनले १ 34 ३४ मा आफ्नो धार्मिक शिक्षा पूरा गरे। उही वर्ष उनी शेख अब्दुल रहीमलाई भेटे, जो उनलाई शेख अल्लाह दीनको मन्दिरमा लगे। मदनी। ईश्वरीय इच्छा द्वारा उनको आध्यात्मिक सम्बन्ध १० औं शताब्दी हिजरा (१te औं शताब्दी ईस्वी) को संत संग तुरुन्तै स्थापित भयो र उनी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्न थाले। सूफीवाद मा उनको उदात्त शिक्षा, प्रगतिशील आध्यात्मिक बृद्धि र उन्नति को संकेत, लगभग पच्चीस बर्ष को लागी जारी राखे, जस पछि उनी अगमवक्ता आशीर्वाद को प्रचार गर्न को लागी निर्देशित गरीयो-एक महान मिशन कि उनले आधा अवधि को लागी एक मात्र जोश र समर्पण संग पूरा गरे। एक शताब्दी। उहाँलाई भेट्न जो कोही पनी विधिवत आध्यात्मिक आनन्द को एक शेयर संग उनको/उनको ईमानदारी र क्षमता संग पुरस्कृत गरिएको थियो। शेख अल्लाह यार खान को मिशन गहिरो आध्यात्मिक दृष्टि र प्रतिष्ठा को पुरुष र महिलाहरु लाई उत्पादन गरीयो।

उनले अठारवटा किताबहरु लेखे, सबैभन्दा प्रतिष्ठित दलाल उस-सुलोक (सूफीवाद-एक उद्देश्य मूल्या )्कन), हयात-ए-बरजाखिया (जीवन पछाडि जीवन) र इसरार उल-हरामैन (दुई पवित्र मस्जिदहरुको रहस्य) हुन्। उनी निस्सन्देह मुस्लिम उम्मा को सबैभन्दा प्रतिष्ठित सूफी संतहरु मध्ये एक र नक्शबंदिया ओवैसीया आदेश को एक पुनर्जीवित थिए।

उहाँ १ February फेब्रुअरी १ ​​1984 on४ मा इस्लामाबादमा y० वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। उनको मृत्यु हुनु भन्दा months महिना अगाडी, उनले आफ्नो सबैभन्दा प्रतिष्ठित र आध्यात्मिक रूप मा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मुहम्मद अकरम अवान को नाक्सबन्दीया ओवैसीया आदेश को नेतृत्व गर्न को लागी उनको उत्तराधिकारी को रूप मा नामित गरे।
Sūphī santa - harja allāha yāra khāna (āra'ēca)


śēkha allāha yāra khānakō janma 1 4 04 mā pākistānakō miyām̐vālī jillākō durgama gā'um̐ cakralāmā bha'ēkō thiyō. Unalē 1 34 34 mā āphnō dhārmika śikṣā pūrā garē. Uhī varṣa unī śēkha abdula rahīmalā'ī bhēṭē, jō unalā'ī śēkha allāha dīnakō mandiramā lagē. Madanī. Īśvarīya icchā dvārā unakō ādhyātmika sambandha 10 auṁ śatābdī hijarā (1te auṁ śatābdī īsvī) kō santa saṅga turuntai sthāpita bhayō ra unī ādhyātmika lābha prāpta garna thālē. Sūphīvāda mā unakō udātta śikṣā, pragatiśīla ādhyātmika br̥d'dhi ra unnati kō saṅkēta, lagabhaga paccīsa barṣa kō lāgī jārī rākhē, jasa pachi unī agamavaktā āśīrvāda kō pracāra garna kō lāgī nirdēśita garīyō-ēka mahāna miśana ki unalē ādhā avadhi kō lāgī ēka mātra jōśa ra samarpaṇa saṅga pūrā garē. Ēka śatābdī. Uhām̐lā'ī bhēṭna jō kōhī panī vidhivata ādhyātmika ānanda kō ēka śēyara saṅga unakō/unakō īmānadārī ra kṣamatā saṅga puraskr̥ta gari'ēkō thiyō. Śēkha allāha yāra khāna kō miśana gahirō ādhyātmika dr̥ṣṭi ra pratiṣṭhā kō puruṣa ra mahilāharu lā'ī utpādana garīyō.

Unalē aṭhāravaṭā kitābaharu lēkhē, sabaibhandā pratiṣṭhita dalāla usa-sulōka (sūphīvāda-ēka uddēśya mūlyā)kana), hayāta-ē-barajākhiyā (jīvana pachāḍi jīvana) ra isarāra ula-harāmaina (du'ī pavitra masjidaharukō rahasya) hun. Unī nis'sandēha muslima um'mā kō sabaibhandā pratiṣṭhita sūphī santaharu madhyē ēka ra nakśabandiyā ōvaisīyā ādēśa kō ēka punarjīvita thi'ē.

Uhām̐ 1 February phēbru'arī 1 ​​1984 on4 mā islāmābādamā y0 varṣakō umēramā bitnubhayō. Unakō mr̥tyu hunu bhandā months mahinā agāḍī, unalē āphnō sabaibhandā pratiṣṭhita ra ādhyātmika rūpa mā pratibhāśālī vidyārthī, muham'mada akarama avāna kō nāksabandīyā ōvaisīyā ādēśa kō nētr̥tva garna kō lāgī unakō uttarādhikārī kō rūpa mā nāmita garē.

YORUBA

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ni a bi ni Chakrala, abule latọna jijin ti Agbegbe Mianwali ti Pakistan, ni ọdun 1904. O pari ẹkọ ẹsin rẹ ni 1934. Ni ọdun kanna, o pade Shaikh 'Abdul Rahim, ẹniti o mu lọ si ibi -mimọ Shaikh Allah Deen Madni. Nipasẹ Ibawi Isopọ ti ẹmi rẹ ti fi idi mulẹ lẹsẹkẹsẹ pẹlu eniyan mimọ ti Hijra orundun 10th (ọrundun kẹrindilogun SK) ati pe o bẹrẹ gbigba anfani ti ẹmi. Ẹkọ giga rẹ ni Sufism, ti o ṣe afihan idagbasoke ẹmí ati ilosiwaju ti ilọsiwaju, tẹsiwaju fun bii ọdun mẹẹdọgbọn, lẹhin eyi o ti paṣẹ lati ṣe itankale awọn ibukun Asotele-iṣẹ apinfunni ti o ṣaṣeyọri pẹlu itara ọkan ati iyasọtọ fun akoko ti o to idaji orundun kan. Ẹnikẹni ti o ṣabẹwo si rẹ ni a fun ni ẹbun daradara pẹlu ipin ti idunnu ẹmí ti o ni ibamu pẹlu otitọ ati agbara rẹ. Iṣẹ apinfunni Shaikh Allah Yar Khan ṣe awọn ọkunrin ati obinrin ti iran ti ẹmi jinlẹ ati olokiki.

O kọ awọn iwe mejidilogun, olokiki julọ ni Dalael us-Sulook (Sufism-Appraisal Objective kan), Hayat-e Barzakhiah (Igbesi aye Ju Igbesi aye) ati Israr ul-Haramain (Awọn aṣiri ti Mossalassi mimọ mejeeji). Laiseaniani o jẹ ọkan ninu awọn eniyan mimọ Sufi ti o ṣe pataki julọ ti Umma Musulumi ati olugbala ti aṣẹ Naqshbandiah Owaisiah.

O ku ni ọjọ 18 Oṣu kejila ọdun 1984 ni Islamabad ni ẹni ọgọrin ọdun. Oṣu mẹfa ṣaaju iku rẹ, o yan ọmọ ile -iwe rẹ ti o ni olokiki julọ ati ẹbun ti ẹmi, Muhammad Akram Awan, gẹgẹ bi alabojuto rẹ lati ṣe itọsọna aṣẹ Naqshbandiah Owaisiah.

PERSIAN

صوفی مقدس - هرزه الله یار خان (RH)


شیخ الله یار خان در چاکرالا ، یک روستای دور افتاده در منطقه میانوالی پاکستان ، در سال 1904 متولد شد. او تحصیلات دینی خود را در سال 1934 به پایان رساند. در همان سال ، وی با شیخ عبدالرحیم ملاقات کرد ، که او را به حرم شیخ الله دین برد. مدنی. با اراده الهی ، ارتباط معنوی وی بلافاصله با قدیس قرن دهم هجری (قرن شانزدهم میلادی) برقرار شد و او از دریافت معنوی برخوردار شد. تحصیلات عالی او در تصوف ، که نشان دهنده رشد و پیشرفت معنوی مترقی بود ، حدود بیست و پنج سال ادامه یافت ، و پس از آن به مأموریت تبلیغ نعمت های نبوی-مأموریت شریفی که با غیرت و فداکاری منحصر به فرد به مدت نیمی از سال انجام داد ، نائل آمد. یک قرن. هرکسی که از وی دیدن می کرد ، متناسب با صمیمیت و ظرفیتش ، از نعمت معنوی پاداش می گرفت. مأموریت شیخ الله یارخان مردان و زنان دارای دید و روحیه عمیق معنوی بود.

او هجده کتاب تألیف کرد که برجسته ترین آنها دالال سولوک (تصوف-ارزیابی عینی) ، حیات برزخیا (زندگی فراتر از زندگی) و اسرار الحرامین (اسرار دو مسجد مقدس) است. او بدون شک یکی از برجسته ترین مقدسین صوفی امت مسلمان و احیا کننده دستور نقشبندیه اویسیه بود.

وی در 18 فوریه 1984 در اسلام آباد در سن هشتاد سالگی درگذشت. وی شش ماه قبل از مرگش ، درخشان ترین و با استعدادترین شاگرد خود ، محمد اکرم اعوان را به عنوان جانشین خود برای رهبری دستور نقشبندیه اویسیه معرفی کرد.

POLISH

Święty Sufi – Hz Allah Yar Khan (RH)

Szejk Allah Yar Khan urodził się w Chakrala, odległej wiosce dystryktu Mianwali w Pakistanie, w 1904 roku. Ukończył edukację religijną w 1934 roku. W tym samym roku poznał Szejka Abdula Rahima, który zabrał go do sanktuarium Szejka Allaha Deena Madni. Dzięki Woli Bożej jego duchowe połączenie zostało natychmiast nawiązane ze świętym Hidżrą z X wieku (XVI wne) i zaczął otrzymywać duchowe dobrodziejstwa. Jego wzniosła edukacja w sufizmie, oznaczająca postępujący duchowy wzrost i postęp, trwała przez około dwadzieścia pięć lat, po czym skierowano go do podjęcia szerzenia proroczych błogosławieństw – szlachetnej misji, którą wypełniał ze szczególną gorliwością i poświęceniem przez okres obejmujący połowę Stulecie. Każdy, kto go odwiedził, był należycie nagradzany częścią duchowej błogości współmiernej do jego/jej szczerości i możliwości. Misja Szejka Allaha Yar Khana stworzyła mężczyzn i kobiety o głębokiej duchowej wizji i wybitności.

Jest autorem osiemnastu książek, z których najwybitniejsze to Dalael us-Sulook (Sufizm – obiektywna ocena), Hayat-e Barzakhiah (Życie poza życiem) i Israr ul-Haramain (Sekrety dwóch świętych meczetów). Był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych świętych sufickich muzułmańskiej Ummah i odnowicielem Zakonu Naqshbandiah Owaisiah.

Zmarł 18 lutego 1984 roku w Islamabadzie w wieku osiemdziesięciu lat. Sześć miesięcy przed śmiercią wyznaczył swojego najwybitniejszego i najbardziej uzdolnionego duchowo ucznia, Muhammada Akrama Awana, na swojego następcę, który przewodził Zakonowi Naqshbandiah Owaisiah.

ZULU

I-Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

UShaikh Allah Yar Khan wazalelwa eChakrala, isigodi esikude eMianwali District of Pakistan, ngo-1904. Waphothula izifundo zakhe zenkolo ngo-1934. Ngawo lowo nyaka, wahlangana noShaikh ‘Abdul Rahim, owamyisa ethempelini likaShaikh Allah Deen Madni. Ngentando Yaphezulu ukuxhumana kwakhe okungokomoya kwasungulwa ngokushesha nosanta wekhulu le-10 uHijra (ngekhulu leshumi nesithupha CE) futhi waqala ukuthola ukuzuza ngokomoya. Imfundo yakhe ephakeme eSufism, ekhombisa ukukhula ngokomoya okuqhubekayo kanye nentuthuko, yaqhubeka cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, ngemuva kwalokho yaqondiswa ukuthi yenze ukusabalalisa izibusiso ezingokwesiprofetho – umsebenzi omuhle awufeza ngentshiseko eyodwa nokuzinikela isikhathi esihlanganisa uhhafu ikhulu leminyaka. Noma ngubani owamvakashela waklonyeliswa ngokufanele ngesabelo senjabulo engokomoya ngokulingana nobuqotho namandla akhe. Umsebenzi kaShaikh Allah Yar Khan wakhiqiza abesilisa nabesifazane abanombono ojulile wezulu nokuvelela.

Wabhala izincwadi eziyishumi nesishiyagalombili, ezigqame kakhulu ngethi Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) kanye ne-Israr ul-Haramain (Izimfihlo Zamamoski amabili angcwele). Ngokungangabazeki wayengomunye wabangcwele bakaSufi abahlonishwa kakhulu be-Muslim Ummah futhi owayephindisela kabusha iNaqshbandiah Owaisiah Order.

Wadlula emhlabeni ngomhlaka 18 Febhuwari 1984 e-Islamabad eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kokufa kwakhe, waqoka umfundi wakhe owayedume kakhulu futhi enesiphiwo esingokomoya, uMuhammad Akram Awan, njengolandela esikhundleni sakhe ukuhola iNaqshbandiah Owaisiah Order.

AFRIKAANS

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan is gebore in Chakrala, 'n afgeleë dorpie in die distrik Mianwali in Pakistan, in 1904. Hy voltooi sy godsdiensopleiding in 1934. Dieselfde jaar ontmoet hy Shaikh 'Abdul Rahim, wat hom na die heiligdom van Shaikh Allah Deen neem Madni. Deur Goddelike wil is sy geestelike verbinding onmiddellik tot stand gebring met die heilige van die 10de eeu Hijra (sestiende eeu nC) en het hy geestelike weldaad begin ontvang. Sy sublieme opvoeding in soefisme, wat progressiewe geestelike groei en vooruitgang aandui, duur ongeveer vyf-en-twintig jaar voort, waarna hy beveel is om die verspreiding van profetiese seëninge te onderneem-'n edele missie wat hy met besondere ywer en toewyding vir 'n tydperk van half 'n eeu. Almal wat hom besoek het, is behoorlik beloon met 'n deel van geestelike saligheid wat ooreenstem met sy/haar opregtheid en kapasiteit. Die missie van Shaikh Allah Yar Khan het mans en vroue met 'n diep geestelike visie en eminensie opgelewer.

Hy het agtien boeke geskryf, waarvan die bekendste Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) en Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques) is. Hy was ongetwyfeld een van die vooraanstaande Soefi -heiliges van die Moslem -Ummah en 'n herlewing van die Naqshbandiah Owaisiah -orde.

Hy is op 18 Februarie 1984 in Islamabad op die ouderdom van tagtig oorlede. Ses maande voor sy dood het hy sy mees beroemde en geestelik begaafde student, Muhammad Akram Awan, aangewys as sy opvolger om die Naqshbandiah Owaisiah -orde te lei.

ALBANIAN

Sufi Shenjt – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shejh Allah Yar Khan lindi në Chakrala, një fshat i largët i Qarkut Mianwali të Pakistanit, në vitin 1904. Ai përfundoi arsimin e tij fetar në 1934. Në të njëjtin vit, ai u takua me Shaikh ‘Abdul Rahim, i cili e çoi atë në faltoren e Shejh Allah Deen Madni. Me Vullnetin Hyjnor lidhja e tij shpirtërore u vendos menjëherë me shenjtorin e shekullit të 10 -të Hixhra (shekulli i gjashtëmbëdhjetë pas Krishtit) dhe ai filloi të merrte përfitime shpirtërore. Edukimi i tij sublim në sufizëm, që nënkupton rritje dhe përparim progresiv shpirtëror, vazhdoi për rreth njëzet e pesë vjet, pas së cilës ai u udhëzua të ndërmerrte përhapjen e bekimeve profetike-një mision fisnik që ai e përmbushi me zell dhe përkushtim të veçantë për një periudhë që përfshin gjysmën një shekull. Çdokush që e vizitoi atë u shpërblye me një pjesë të lumturisë shpirtërore në përpjesëtim me sinqeritetin dhe aftësinë e tij/saj. Misioni i Shaikh Allah Yar Khan prodhoi burra dhe gra me vizion dhe epërsi të thellë shpirtërore.

Ai shkroi tetëmbëdhjetë libra, më të dalluarit ishin Dalael us-Sulook (Sufizmi-Një Vlerësim Objektiv), Hayat-e Barzakhiah (Jeta Përtej Jetës) dhe Israr ul-Haramain (Sekretet e dy Xhamive të Shenjta). Ai ishte padyshim një nga shenjtorët më të shquar sufistë të umetit mysliman dhe një ringjallës i Urdhrit Naqshbandiah Owaisiah.

Ai vdiq në 18 shkurt 1984 në Islamabad në moshën tetëdhjetë vjeç. Gjashtë muaj para vdekjes së tij, ai nominoi studentin e tij më të shquar dhe më të talentuar shpirtërisht, Muhammad Akram Awan, si pasardhësin e tij për të udhëhequr Urdhrin Naqshbandiah Owaisiah.

AMRAHIC

ሱፊ ቅዱስ - ኸዝ አላህ ያር ካን (አርኤች)


Ikhክ አላህ ያር ካን የተወለደው በ 1904 በፓኪስታን ሚያንዋሊ አውራጃ ሩቅ በሆነ መንደር በቻክራላ ነበር። በ 1934 ሃይማኖታዊ ትምህርቱን አጠናቋል። በዚያው ዓመት ሸይኽ አብዱልራሂምን አግኝቶ ወደ ሸይኽ አላህ ዲን ቤተ መቅደስ ወሰደው። መድኒ። በመለኮታዊ ፈቃድ መንፈሳዊ ግንኙነቱ ወዲያውኑ ከ 10 ኛው ክፍለዘመን ሂጅራ (ከአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት) ጋር ተጀመረ እናም መንፈሳዊ በረከትን መቀበል ጀመረ። ተራማጅ መንፈሳዊ እድገትን እና እድገትን የሚያመለክተው በሱፊዝም ውስጥ ያለው የላቀ ትምህርቱ ለሃያ አምስት ዓመታት ያህል የቀጠለ ሲሆን ከዚያ በኋላ የትንቢታዊ በረከቶችን ስርጭት እንዲያካሂድ ታዘዘ-በግማሽ ለሚቆይ ጊዜ በነጠላ ቅንዓት እና ራስን መወሰን ያከናወነው ክቡር ተልእኮ። ምዕተ ዓመት። እሱን የጎበኘ ማንኛውም ሰው ከልቡ እና ከአቅሙ ጋር በሚመጣጠን የመንፈሳዊ ደስታ ድርሻ በአግባቡ ተሸልሟል። የikhክ አላህ ያር ካን ተልዕኮ ጥልቅ መንፈሳዊ እይታ እና ታዋቂነት ያላቸውን ወንዶች እና ሴቶችን አፍርቷል።

እሱ አሥራ ስምንት መጻሕፍትን የፃፈ ሲሆን ፣ በጣም የሚታወቀው ደላይል us-sulook (ሱፊዝም-የዓላማ ግምገማ) ፣ ሀያት-ባርዛኪያ (ከሕይወት ባሻገር ሕይወት) እና ኢስራር አል-ሐራማን (የሁለቱ ቅዱስ መስጊዶች ምስጢሮች) ናቸው። እሱ ከሙስሊሙ ኡማ በጣም ታዋቂ ከሆኑት የሱፊ ቅዱሳን አንዱ እና የናቅሽባኒያ ኦዋይሲያ ትዕዛዝን የሚያነቃቃ መሆኑ ጥርጥር የለውም።

የካቲት 18 ቀን 1984 በኢስላማባድ በሰማንያ ዓመቱ አረፈ። ከመሞቱ ከስድስት ወራት በፊት እጅግ የላቀውን እና በመንፈሳዊ ተሰጥኦ ያለውን ተማሪውን መሐመድ አክራም አዋን የናቅሽባንያ ኦዋይሺያን ትዕዛዝ እንዲመራ ተተኪ አድርጎ ሾመ።
sufī k’idusi - ẖezi ālahi yari kani (āri’ēchi)


Ikhki ālahi yari kani yeteweledewi be 1904 bepakīsitani mīyaniwalī āwiraja ruk’i behone menideri bechakirala neberi። be 1934 hayimanotawī timihirituni āt’enak’wali። bezīyawi ‘ameti sheyiẖi ābidulirahīmini āginyito wede sheyiẖi ālahi dīni bēte mek’idesi wesedewi። medinī። bemelekotawī fek’adi menifesawī gininyunetu wedīyawinu ke 10 nyawi kifilezemeni hījira (ke’āsira sidisitenyawi kifile zemeni kekirisitosi lideti) gari tejemere inami menifesawī bereketini mek’ebeli jemere። teramaji menifesawī idigetini ina idigetini yemīyamelekitewi besufīzimi wisit’i yalewi yelak’e timihiritu lehaya āmisiti ‘ametati yahili yek’et’ele sīhoni kezīya beḫwala yetinibītawī bereketochini sirich’iti inidīyakahīdi tazeze-begimashi lemīk’oyi gīzē benet’ela k’ini‘ati ina rasini meweseni yakenawenewi kiburi teli’iko። mi‘ite ‘ameti። isuni yegobenye maninyawimi sewi kelibu ina ke’āk’imu gari bemīmet’at’eni yemenifesawī desita dirisha be’āgibabu teshelimwali። yeikhki ālahi yari kani teli‘iko t’ilik’i menifesawī iyita ina tawak’īneti yalachewini wenidochi ina sētochini āfiritwali።

isu āšira siminiti mets’aḥifitini yet͟s’afe sīhoni ፣ bet’ami yemītawek’ewi delayili us-sulook (sufīzimi-ye‘alama gimigema) ፣ hāyati-barizakīya (keḥiyiweti bashageri ḥiyiweti) ina īsirari āli-ḥāramani (yehuletu k’idusi mesigīdochi misit’īrochi) nachewi። isu kemusilīmu uma bet’ami tawak’ī kehonuti yesufī k’idusani ānidu ina yenak’ishibanīya owayisīya ti‘izazini yemīyanek’ak’a mehonu t’irit’iri yelewimi።

yekatīti 18 k’eni 1984 be’īsilamabadi besemaniya ‘ametu ārefe። kememotu kesidisiti werati befīti ijigi yelak’ewini ina bemenifesawī teset’i’o yalewini temarīwini meḥāmedi ākirami āwani yenak’ishibaniya owayishīyani ti‘izazi inidīmera tetekī ādirigo shome።

BOSNIAN

Sufijski svetac - Hz Allah Yar Khan (RH)


Šejh Allah Yar Khan rođen je u Chakrali, udaljenom selu pakistanskog okruga Mianwali, 1904. godine. Svoje vjersko obrazovanje završio je 1934. Iste godine upoznao je šeika 'Abdul Rahima, koji ga je odveo u svetište šeika Allah Deena Madni. Božanskom voljom njegova duhovna veza je odmah uspostavljena sa svecem hidžre iz 10. stoljeća (šesnaesti vijek naše ere) i počeo je primati duhovnu dobrotu. Njegovo uzvišeno obrazovanje u sufizmu, koje označava progresivni duhovni rast i napredovanje, nastavilo se oko dvadeset i pet godina, nakon čega mu je upućeno da se bavi širenjem proročkih blagoslova-plemenite misije koju je s izuzetnom revnošću i predanošću obavljao u razdoblju koje se protezalo do polovice vek. Svako ko ga je posjetio bio je propisno nagrađen dijelom duhovnog blaženstva srazmjernog njegovoj/njenoj iskrenosti i kapacitetu. Misija šeika Allaha Yar Khana proizvela je muškarce i žene duboke duhovne vizije i eminencije.

Napisao je osamnaest knjiga, od kojih se najviše ističu Dalael us-Sulook (sufizam-objektivna ocjena), Hayat-e Barzakhiah (Život izvan života) i Israr ul-Haramain (Tajne dvije svete džamije). On je nesumnjivo bio jedan od najuglednijih sufijskih svetaca muslimanskog ummeta i preporoditelj Naqshbandiah Owaisiah reda.

Preminuo je 18. februara 1984. u Islamabadu u dobi od osamdeset godina. Šest mjeseci prije smrti nominirao je svog najslavnijeg i duhovno nadarenog učenika, Muhammeda Akrama Awana, za svog nasljednika koji će voditi red Naqshbandiah Owaisiah.

INDONESIAN

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan lahir di Chakrala, sebuah desa terpencil di Distrik Mianwali Pakistan, pada tahun 1904. Ia menyelesaikan pendidikan agamanya pada tahun 1934. Pada tahun yang sama, ia bertemu dengan Syekh 'Abdul Rahim, yang membawanya ke kuil Syekh Allah Deen Madni. Dengan Kehendak Ilahi, hubungan spiritualnya segera terjalin dengan orang suci abad ke-10 Hijrah (abad keenam belas M) dan dia mulai menerima berkah spiritual. Pendidikannya yang luhur dalam tasawuf, yang menandakan pertumbuhan dan kemajuan spiritual yang progresif, berlanjut selama sekitar dua puluh lima tahun, setelah itu ia diarahkan untuk melakukan penyebaran berkah Nabi – sebuah misi mulia yang ia selesaikan dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa untuk jangka waktu yang mencakup setengah. satu abad. Siapa pun yang mengunjunginya akan mendapatkan bagian kebahagiaan spiritual yang sepadan dengan ketulusan dan kapasitasnya. Misi Syaikh Allah Yar Khan menghasilkan pria dan wanita dengan visi dan keunggulan spiritual yang mendalam.

Dia menulis delapan belas buku, yang paling terkenal adalah Dalael us-Sulook (Tasawuf – Sebuah Penilaian Objektif), Hayat-e Barzakhiah (Kehidupan Melampaui Kehidupan) dan Israr ul-Haramain (Rahasia dua Masjid Suci). Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu wali Sufi paling terkemuka dari umat Muslim dan kebangkitan Tarekat Naqsybandiah Owaisiah.

Dia meninggal pada tanggal 18 Februari 1984 di Islamabad pada usia delapan puluh tahun. Enam bulan sebelum kematiannya, ia menominasikan muridnya yang paling terkenal dan berbakat secara spiritual, Muhammad Akram Awan, sebagai penggantinya untuk memimpin Tarekat Naqsybandiah Owaisiah.

ROMANIAN

Sfântul Sufi - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan s-a născut în Chakrala, un sat îndepărtat al districtului Mianwali din Pakistan, în 1904. Și-a finalizat educația religioasă în 1934. În același an, l-a întâlnit pe shaikh Abdul Rahim, care l-a dus la sanctuarul Shaikh Allah Deen. Madni. Prin voință divină, legătura sa spirituală a fost imediat stabilită cu sfântul Hijra din secolul al X-lea (secolul al XVI-lea e.n.) și a început să primească binefacere spirituală. Educația sa sublimă în sufism, semnificând o creștere și o înaintare spirituală progresivă, a continuat timp de aproximativ douăzeci și cinci de ani, după care a fost îndrumat să întreprindă binecuvântările profetice - o misiune nobilă pe care a îndeplinit-o cu zel și dedicație singulară pentru o perioadă de jumătate un secol. Oricine l-a vizitat a fost răsplătit în mod corespunzător cu o parte din fericirea spirituală proporțională cu sinceritatea și capacitatea sa. Misiunea Shaikh Allah Yar Khan a produs bărbați și femei cu viziune spirituală profundă și eminență.

A scris 18 cărți, cele mai distinse fiind Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Viața dincolo de viață) și Israr ul-Haramain (Secretele celor două sfinte moschei). El a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai distinși sfinți sufisti ai Ummahului musulman și un înviat al Ordinului Naqshbandiah Owaisiah.

A murit la 18 februarie 1984 la Islamabad la vârsta de optzeci de ani. Cu șase luni înainte de moarte, și-a desemnat cel mai ilustru și mai talentat student spiritual, Muhammad Akram Awan, ca succesor al său pentru a conduce Ordinul Naqshbandiah Owaisiah.

BANGLA

সুফি সাধক - হজ আল্লাহ ইয়ার খান (আরএইচ)


শাইখ আল্লাহ ইয়ার খান ১4০4 সালে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম চক্রলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১34 সালে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি শেখ আব্দুল রহিমের সাথে দেখা করেন, যিনি তাকে শায়খ আল্লাহ দ্বীনের মাজারে নিয়ে যান। মদনী। Ineশ্বরিক ইচ্ছা দ্বারা তার আধ্যাত্মিক সংযোগ অবিলম্বে 10 ম শতাব্দীর হিজড়ার (ষোড়শ শতাব্দী) সাধকের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি আধ্যাত্মিক উপকার পেতে শুরু করেছিলেন। সুফিবাদে তাঁর মহৎ শিক্ষা, প্রগতিশীল আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়ে, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিল, তারপরে তাকে নবীজী আশীর্বাদ প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল-একটি মহৎ মিশন যা তিনি একক উদ্যোগ এবং নিষ্ঠার সাথে অর্ধেক সময় ধরে সম্পন্ন করেছিলেন শতাব্দী. যে কেউ তাকে পরিদর্শন করেছে তার যথাযথভাবে তার আন্তরিকতা এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক সুখের অংশ হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। শাইখ আল্লাহ ইয়ার খানের মিশন নারী ও পুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং বিশিষ্টতা প্রদান করে।

তিনি আঠারটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দালায়েল উস-সুলুক (সুফিবাদ-একটি উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন), হায়াত-ই-বারজাখিয়া (জীবনের বাইরে জীবন) এবং ইসরার-উল-হারামাইন (দুটি পবিত্র মসজিদের গোপনীয়তা)। তিনি নি Umসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বিশিষ্ট সুফি সাধক এবং নকশবন্দীয়া ওওয়াইসিয়া আদেশের পুনরুজ্জীবক ছিলেন।

তিনি ১ 18 ফেব্রুয়ারি ১ ​​Islamabad সালে ইসলামাবাদে y০ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর ছয় মাস আগে তিনি নকশবন্দীয়া ওওয়াইসিয়া অর্ডারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিভাধর ছাত্র মুহাম্মদ আকরাম আওয়ানকে মনোনীত করেছিলেন।
Suphi sādhaka - haja āllāha iẏāra khāna (āra'ē'ica)


śā'ikha āllāha iẏāra khāna 1404 sālē pākistānēra miẏāna'ōẏālī jēlāra ēkaṭi pratyanta grāma cakralāẏa janmagrahaṇa karēna. Tini 134 sālē dharmīẏa śikṣā sampanna karēna. Ēka'i bachara tini śēkha ābdula rahimēra sāthē dēkhā karēna, yini tākē śāẏakha āllāha dbīnēra mājārē niẏē yāna. Madanī. Ineśbarika icchā dbārā tāra ādhyātmika sanyōga abilambē 10 ma śatābdīra hijaṛāra (ṣōṛaśa śatābdī) sādhakēra sāthē pratiṣṭhita haẏēchila ēbaṁ tini ādhyātmika upakāra pētē śuru karēchilēna. Suphibādē tām̐ra mahaṯ śikṣā, pragatiśīla ādhyātmika br̥d'dhi ēbaṁ agragatira iṅgita diẏē, prāẏa pam̐ciśa bachara dharē abyāhata chila, tāraparē tākē nabījī āśīrbāda pracārēra nirdēśa dē'ōẏā haẏēchila-ēkaṭi mahaṯ miśana yā tini ēkaka udyōga ēbaṁ niṣṭhāra sāthē ardhēka samaẏa dharē sampanna karēchilēna śatābdī. Yē kē'u tākē paridarśana karēchē tāra yathāyathabhābē tāra āntarikatā ēbaṁ sāmarthyēra sāthē sāmañjasyapūrṇa ādhyātmika sukhēra anśa hisābē puraskr̥ta haẏēchila. Śā'ikha āllāha iẏāra khānēra miśana nārī ō puruṣadēra gabhīra ādhyātmika dr̥ṣṭi ēbaṁ biśiṣṭatā pradāna karē.

Tini āṭhāraṭi grantha racanā karēna, yāra madhyē sabacēẏē ullēkhayōgya hacchē dālāẏēla usa-suluka (suphibāda-ēkaṭi uddēśyamūlaka mūlyāẏana), hāẏāta-i-bārajākhiẏā (jībanēra bā'irē jībana) ēbaṁ isarāra-ula-hārāmā'ina (duṭi pabitra masajidēra gōpanīẏatā). Tini ni Umsandēhē musalima um'māhara an'yatama biśiṣṭa suphi sādhaka ēbaṁ nakaśabandīẏā ō'ōẏā'isiẏā ādēśēra punarujjībaka chilēna.

Tini 1 18 phēbruẏāri 1 ​​Islamabad sālē isalāmābādē y0 bachara baẏasē mārā yāna. Mr̥tyura chaẏa māsa āgē tini nakaśabandīẏā ō'ōẏā'isiẏā arḍārēra nētr̥tba dē'ōẏāra jan'ya tāra uttarādhikārī hisēbē tāra sabacēẏē biśiṣṭa ēbaṁ ādhyātmikabhābē pratibhādhara chātra muhām'mada ākarāma ā'ōẏānakē manōnīta karēchilēna.

BULGARIAN

Суфийски светец - Hz Allah Yar Khan (RH)


Шейх Аллах Яр Хан е роден в Чакрала, отдалечено село на окръг Мианвали в Пакистан, през 1904 г. Завършва религиозното си образование през 1934 г. Същата година се запознава с шейх Абдул Рахим, който го отвежда в светилището на шейх Аллах Дийн Мадни. По Божествена Воля духовната му връзка незабавно се установява със светеца от Хиджра от 10 -ти век (шестнадесети век от н.е.) и той започва да получава духовно благодеяние. Неговото възвишено образование в суфизма, което означава прогресивен духовен растеж и напредък, продължава около двадесет и пет години, след което той е насочен да се занимава с разпространението на пророческите благословии-благородна мисия, която той изпълнява с особена ревност и отдаденост за период, обхващащ половината век. Всеки, който го посети, беше надлежно възнаграден с дял духовно блаженство, съизмеримо с неговата/нейната искреност и капацитет. Мисията на шейх Аллах Яр Хан създаде мъже и жени с дълбока духовна визия и превъзходство.

Той е автор на осемнадесет книги, като най-забележителните са Далаел нас-Сулук (суфизъм-обективна оценка), Хаят-е Барзахия (Живот отвъд живота) и Израр ул-Харамайн (Тайните на двете свещени джамии). Той несъмнено е един от най -изявените суфийски светци от мюсюлманската умма и възродител на ордена Накшбандия Овайсия.

Той почина на 18 февруари 1984 г. в Исламабад на осемдесет години. Шест месеца преди смъртта си той номинира най -прочутия си и духовно надарен ученик Мохамед Акрам Аван за свой наследник да ръководи ордена Накшбандия Овайсия.
Sufiĭski svetets - Hz Allah Yar Khan (RH)


Sheĭkh Allakh Yar Khan e roden v Chakrala, otdalecheno selo na okrŭg Mianvali v Pakistan, prez 1904 g. Zavŭrshva religioznoto si obrazovanie prez 1934 g. Sŭshtata godina se zapoznava s sheĭkh Abdul Rakhim, koĭto go otvezhda v svetilishteto na sheĭkh Allakh Diĭn Madni. Po Bozhestvena Volya dukhovnata mu vrŭzka nezabavno se ustanovyava sŭs svetetsa ot Khidzhra ot 10 -ti vek (shestnadeseti vek ot n.e.) i toĭ zapochva da poluchava dukhovno blagodeyanie. Negovoto vŭzvisheno obrazovanie v sufizma, koeto oznachava progresiven dukhoven rastezh i napredŭk, prodŭlzhava okolo dvadeset i pet godini, sled koeto toĭ e nasochen da se zanimava s razprostranenieto na prorocheskite blagoslovii-blagorodna misiya, koyato toĭ izpŭlnyava s osobena revnost i otdadenost za period, obkhvashtasht polovinata vek. Vseki, koĭto go poseti, beshe nadlezhno vŭznagraden s dyal dukhovno blazhenstvo, sŭizmerimo s negovata/neĭnata iskrenost i kapatsitet. Misiyata na sheĭkh Allakh Yar Khan sŭzdade mŭzhe i zheni s dŭlboka dukhovna viziya i prevŭzkhodstvo.

Toĭ e avtor na osemnadeset knigi, kato naĭ-zabelezhitelnite sa Dalael nas-Suluk (sufizŭm-obektivna otsenka), Khayat-e Barzakhiya (Zhivot otvŭd zhivota) i Izrar ul-Kharamaĭn (Taĭnite na dvete sveshteni dzhamii). Toĭ nesŭmneno e edin ot naĭ -izyavenite sufiĭski svettsi ot myusyulmanskata umma i vŭzroditel na ordena Nakshbandiya Ovaĭsiya.

Toĭ pochina na 18 fevruari 1984 g. v Islamabad na osemdeset godini. Shest mesetsa predi smŭrtta si toĭ nominira naĭ -prochutiya si i dukhovno nadaren uchenik Mokhamed Akram Avan za svoĭ naslednik da rŭkovodi ordena Nakshbandiya Ovaĭsiya.

SINDHI

صوفي بزرگ - حضرت الله يار خان (رح)


شيخ الله يار خان 1904 ۾ پاڪستان جي ميانوالي ضلعي جي ڏورانھين Chaو Cha چڪرالا ۾ .ائو. ھن پنھنجي ديني تعليم 1934 ۾ مڪمل ڪئي. سا yearئي سال سندس ملاقات شيخ عبدالرحيم سان ٿي ، جيڪو کيس شيخ الله دين جي مزار تي وي ويو. مدني. خدا جي مرضيءَ سان سندس روحاني تعلق فوري طور تي قائم ٿي ويو سنت سان 10 صدي ھجري (teھين صدي عيسويءَ) سان ۽ ھن حاصل ڪرڻ شروع ڪيو روحاني احسان. صوفي ازم ۾ سندس اعليٰ تعليم ، ترقي پسند روحاني وا growth ۽ ترقيءَ جي نشاني ، تقريبا continued پنجن سالن تائين جاري رهي ، جنهن کان پوءِ کيس هدايت ڪئي وئي ته هو نبي ڪريم the جي تبليغ شروع ڪري-هڪ عظيم مشن جنهن کي هن اularوري عرصي تائين اڪيلي جوش ۽ لگن سان پورو ڪيو. هڪ صدي. ڪو به ماڻهو جيڪو هن جي زيارت ڪندو هو ان کي مناسب طور تي انعام ڏنو ويندو روحاني نعمتن جو هڪ حصو ان جي خلوص ۽ صلاحيت سان. شيخ الله يار خان جي مشن مرد ۽ عورت کي پيدا ڪيو گہرے روحاني بصيرت ۽ عظمت.

هن اteenن ڪتابن جي تصنيف ڪئي ، جن ۾ س distingu کان و beingيڪ مشهور آهي دلال سلوڪ (تصوف-هڪ مقصد جو جائزو) ، حيات برزخيا (زندگي کان اهر زندگي) ۽ اسرار الحرمين (holyن مقدس مسجدن جا راز). هو بنا ڪنهن شڪ جي مسلمان امت جي س distingu کان ممتاز صوفي بزرگن مان هڪ هو ۽ نقشبنديه اويسيه آرڊر کي بحال ڪندڙ هو.

هن 18 فيبروري 1984 ع تي اسلام آباد ۾ اسي سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي. هن جي وفات کان Sixهه مهينا ا he ، هن پنهنجي تمام نمايان ۽ روحاني طور تي قابل شاگرد ، محمد اڪرم اعواڻ کي پنهنجو جانشين نامزد ڪيو ، جيڪو نقشبنديه اويسيه آرڊر جي اواڻي ڪندو.

PASHTO

صوفي سنت - حضرت الله یار خان (رح)


شیخ الله یار خان په 4 کال کې د پاکستان د میانوالي ولسوالۍ په یوه لیرې کلي چکراله کې زیږیدلی و. هغه خپلې دیني زده کړې په 34 کې بشپړې کړې. په هماغه کال یې له شیخ عبدالرحیم سره ولیدل ، چې هغه یې د شیخ الله دین زیارت ته بوتلو. مدنی. د الهی وصیت له مخې د هغه معنوي ارتباط سمدستي د لسمې پیړۍ هجرا (شپاړسمې میلادي پیړۍ) له سنت سره تاسیس شو او هغه روحاني ګټه ترلاسه کول پیل کړل. په تصوف کې د هغه عالي زده کړې ، د پرمختللي معنوي ودې او پرمختګ په ګوته کول ، شاوخوا پنځه ویشت کاله دوام وکړ ، وروسته له هغه هغه ته لارښوونه وشوه چې د نبوي برکتونو تبلیغ وکړي-یو عالي ماموریت چې هغه یې د نیمې مودې لپاره په ځانګړي جوش او وقف سره سرته ورساوه. یوه پیړۍ. هرڅوک چې د هغه سره لیدنه کړې د هغه د اخلاص او وړتیا سره سم د معنوي خوښۍ د یوې برخې سره جایزه ورکړل شوې. د شیخ الله یار خان ماموریت نارینه او ښځینه د ژور معنوي لید او شهرت لرونکي تولید کړل.

هغه اتلس کتابونه لیکلي ، چې ترټولو مشهور یې دالیل سلوک (تصوف-یو هدف ارزونه) ، حیات برزخیا (د ژوند هاخوا ژوند) او اسرار الحرمین (د دوه مقدس جوماتونو رازونه) دي. هغه بې له شکه د مسلم امت یو له خورا مشهور صوفیانو څخه و او د نقشبندیه اویسیا حکم بیا راژوندی کوونکی و.

هغه د February کال د فبروري په Islamabad مه په اسلام اباد کې د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه له مړینې شپږ میاشتې دمخه ، هغه خپل خورا نامتو او روحاني ډالۍ شوی زده کونکی ، محمد اکرم اعوان د نقشبندیه اویسیا امر رهبري کولو لپاره د هغه د ځای ناستي په توګه وټاکه.

HUNGARIAN

Szufi Szent - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan 1904 -ben született Chakrala -ban, a pakisztáni Mianwali kerület távoli falujában. 1934 -ben fejezte be vallási oktatását. Ugyanebben az évben találkozott Abdul Rahim Shaikh -szal, aki elvitte őt Dain Shaikh szentélyébe. Madni. Isteni akarat által lelki kapcsolata azonnal létrejött a 10. századi hidzsrával (i. E. XVI. Század), és elkezdett lelki jótéteményt kapni. Fenséges szufista oktatása, amely a haladó szellemi növekedést és fejlődést jelentette, körülbelül huszonöt évig folytatódott, majd ezt követően a prófétai áldások terjesztésére irányult-ez egy nemes küldetés, amelyet egyedülálló buzgalommal és odaadással teljesített egy fél éven át. egy évszázad. Bárki, aki meglátogatta, megfelelően megjutalmazták az őszinteségével és képességeivel arányos lelki boldogságban. Shaikh Allah Yar Khan küldetése mély szellemi látásmódú és kiemelkedő férfiakat és nőket hozott létre.

Tizennyolc könyv szerzője, a legkiemelkedőbbek Dalael us-Sulook (Szufizmus-objektív értékelés), Hayat-e Barzakhiah (Élet az életen túl) és Israr ul-Haramain (A két szent mecset titkai). Kétségtelenül a muzulmán Ummah egyik legkiemelkedőbb szúfi szentje volt, és a Naqshbandiah Owaisiah Rend újjáélesztője.

1984. február 18 -án hunyt el Iszlámábádban, nyolcvanéves korában. Halála előtt hat hónappal legnevesebb és lelkileg legtehetségesebb tanítványát, Muhammad Akram Awant jelölte utódjául a Naqshbandiah Owaisiah Rend élére.

JAVANESE

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan lair ing Chakrala, sawijining desa terpencil ing Distrik Mianwali Pakistan, ing taun 1904. Dheweke ngrampungake pendhidhikan agama ing taun 1934. Ing taun sing padha, dheweke ketemu karo Shaikh ‘Abdul Rahim, sing nggawa dheweke menyang kuil Shaikh Allah Deen Madni. Dening Kasedhiya Ilahi, hubungan spiritual dheweke langsung digawe karo santo Hijra abad kaping 10 (abad kaping nembelas CE) lan dheweke wiwit entuk mupangat spiritual. Pendhidhikan luhur ing bidang tasawuf, sing nuduhake tuwuh lan kemajuan spiritual, terus udakara rong puluh lima taun, sawise iku dheweke diarahake nyebarake berkah Nabalan – misi mulia sing ditindakake kanthi semangat lan dedhikasi sajrone wektu setengah sak abad. Sapa wae sing ngunjungi dheweke pancen entuk pahargyan kabegjan spiritual sing sejatine karo tulus lan katrampilane. Misi Shaikh Allah Yar Khan ngasilake pria lan wanita sing duwe paningalan spiritual lan kaunggulan.

Dheweke nulis wolulas buku, buku sing paling misuwur yaiku Dalael us-Sulook (Sufisme – Penilaian Objektif), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) lan Israr ul-Haramain (Rahasia saka rong mesjid suci). Dheweke pancen salah sawijine wong suci sufi sing paling terkenal ing Umat Islam lan sing ngasilake Ordo Naqshbandiah Owaisiah.

Dheweke tilar donya tanggal 18 Februari 1984 ing Islamabad nalika yuswa wolung puluh taun. Nenem wulan sadurunge seda, dheweke milih murid sing paling misuwur lan duwe karohanen, Muhammad Akram Awan, minangka penerus kanggo memimpin Ordo Naqshbandiah Owaisiah.

Spiritual Purification Orders

Origin

Islam, as a complete code of life or Deen, was perfected during the life of the holy Prophet Muhammad-SAWS. He was the sole teacher and his mosque was the core institution for the community. Although Islam in its entirety was practiced during that blessed era, the classification and compilation of its knowledge into distinct branches like ‘Tafsir’ (interpretation of the Quran), Hadith (traditions or sayings of the holy Prophet-SAWS), Fiqh (Islamic law), and Sufism (the soul purification) were undertaken subsequently. This Deen of Allah passed from the holy Prophet-SAWS to his illustrious Companions in two ways: the outward and the inward. The former comprised the knowledge defined by speech and conduct, i.e., the Quran and Sunnah. The latter comprised the invisible blessings or the Prophetic lights transmitted by his blessed self. These blessings purified the hearts and instilled in them an ardent desire to follow Islam with utmost love, sincerity and devotion. Sufism is the effort to acquire these Barakah (Blessings).

The Companions handed down his-SAWS teachings as well as blessings to the Taba’in. Their strong hearts were capable of infusing these blessings into the hearts of their followers. Both aspects of Islam were similarly passed on by the Taba’in to the Tab’a Taba’in. The compilation of knowledge and its interpretation led to the establishment of many schools of religious thought; famous four being the Hanafi, the Hanbali, the Maliki, and the Shafa’i, all named after their founders. Similarly, in order to acquire, preserve and distribute his blessings, an organized effort was initiated by four schools of Sufism: The Naqshbandiah, the Qadriah, the Chishtiah, and the Suharwardiah. These schools were also named after their organizers and came to be known as Sufi Orders. All these Orders aim at purifying the hearts of sincere Muslims with Prophetic lights. These Sufi Orders also grew into many branches with the passage of time and are known by other names as well.

Objective 

The holy Quran has linked success in this life and the Hereafter with Tazkiyah (soul purification).

He, who purified, is successful. (87: 14)

Sufi Orders of Islam are the institutions where the fundamentals of Tazkiyah (soul purification) and its practical application are taught. They have graded programs in which every new seeker is instructed in Zikr-e Lisani (oral Zikr) and is finally taught the Zikr-e Qalbi (Remembrance in heart). However, in the Naqshbandiah Order, Zikr-e Qalbi is practiced form the very beginning.

Adherence to the Sunnah (Prophet’s way of life) is greatly emphasized in this Order, because the seeker achieves greater and quicker progress through its blessings. The essence of Zikr(Remembrance) is that the Qalb(Heart) should sincerely accept Islamic beliefs and acquire the strength to follow the Sunnah with even greater devotion.

‘If the heart is acquainted with Allah and is engaged in His Zikr(Remembrance); then it is filled with Barakaat-e Nabuwwat (Prophetic blessings) which infuse their purity in the mind and body. This not only helps in controlling sensual drives but also removes traces of hatred, greed, envy and insecurity from human soul. The person therefore becomes an embodiment of love, both for the Divine and the corporeal. This is the meaning of a Hadith, “There is a lump of flesh in the human body; if it goes astray the entire body is misguided, and if it is reformed the entire body is reformed. Know that this lump is the Qalb(Heart)”.’

(Asrar at-Tanzil by Ameer Muhammad Akram Awan [RH])

The Method of Zikr/ Dhikr (Remembrance) for Inner Peace [Multilingual]

ENGLISH

With complete concentration and attention, breathing should be so managed that the Personal Name ‘Allah’ should descend into the depths of the heart (Qalb) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the Qalb(Heart) with every breath coming out. When doing the second Latifah(Spiritual Organ), the Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the second Latifah (Spiritual Organ) with every breath coming out. Similarly, when doing the third, fourth and the fifth Latifah(Spiritual Organ) , the Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the Latifah (Spiritual Organ) under Zikr(Remembrance) with every breath coming out. The Method of doing Zikr(Remembrance) on the Sixth Latifah (Spiritual Organ) The Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and a flare of ‘Hoo’ should come out of the forehead with every breath coming out. The Method of doing Zikr(Remembrance) on the Seventh Latifah (Spiritual Organ) The Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and a flare of ‘Hoo’ should come out of every cell and pore of the body with every breath coming out. After doing Zikr(Remembrance) on the seventh Latifah (Spiritual Organ) , the first Latifah (Spiritual Organ) is done again, whose method had been given in the beginning. During Zikr(Remembrance) the breathing should be rapid and forceful, accompanied by the movement of the body, which starts automatically with rapid breathing. It should be borne in mind that no breath is left without Zikr(Remembrance). Attention should be focused on the Qalb(Heart) and the continuity in Zikr (Remembrance) should not break.

CHINESE

Zikr/Dhikr(記憶)方法讓內心平靜


 在完全集中註意力的情況下,呼吸應該如此管理,以至於個人名稱“阿拉”應該隨著每一次呼吸進入心臟深處(Qalb),並且“呼”這個詞應該隨著每一次呼吸擊中 Qalb(心)出來。在做第二個拉提法(精神器官)時,真主的名字應該隨著每一次呼吸進入Qalb(心)的深處,“呼”這個詞應該在每次呼吸時敲擊第二個拉蒂法(精神器官) .同樣,在做第三、四、五次 Latifah(精神器官)時,個人名字 Allah 應該隨著每一次呼吸進入 Qalb(心)的深處,“Hoo”這個詞應該擊中 Latifah(精神器官) ) 在 Zikr(Remembrance) 下,每一次呼吸都呼出。在第六拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(紀念)的方法 個人名字真主應該下降到 Qalb(心)的深處,每一次呼吸都應該從前額發出“呼”的閃光每一次呼出。在第七拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(紀念)的方法 真主的名字應該下降到 Qalb(心)的深處,每一次呼吸都應該從每個細胞中發出“呼”的閃光,並且每次呼出時,身體的毛孔。在第七個 Latifah(精神器官)做了 Zikr(Remembrance)之後,再次做第一個 Latifah(精神器官),其方法在開始時已經給出。在 Zikr(Remembrance) 期間,呼吸應該快速有力,伴隨著身體的運動,身體的運動會隨著呼吸急促而自動開始。應該記住,沒有Zikr(紀念)就沒有呼吸。注意力應該集中在 Qalb(Heart) 上,Zikr (Remembrance) 的連續性不應中斷。
Zikr/Dhikr(jìyì) fāngfǎ ràng nèixīn píngjìng


 zài wánquán jízhōng zhùyì lì de qíngkuàng xià, hūxī yīnggāi rúcǐ guǎnlǐ, yǐ zhìyú gèrén míngchēng “ālā” yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù xīnzàng shēn chù (Qalb), bìngqiě “hū” zhège cí yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jí zhòng Qalb(xīn) chūlái. Zài zuò dì èr gè lā tí fǎ (jīngshén qìguān) shí, zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“hū” zhège cí yīnggāi zài měi cì hūxī shí qiāo jī dì èr gè lā dì fǎ (jīngshén qìguān). Tóngyàng, zài zuò dì sān, sì, wǔ cì Latifah(jīngshén qìguān) shí, gèrén míngzì Allah yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“Hoo” zhège cí yīnggāi jí zhòng Latifah(jīngshén qìguān) ) zài Zikr(Remembrance) xià, měi yīcì hūxī dōu hūchū. Zài dì liù lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ gèrén míngzì zhēnzhǔ yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóngqián é fāchū “hū” de shǎnguāng měi yīcì hūchū. Zài dì qī lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóng měi gè xìbāo zhōng fāchū “hū” de shǎnguāng, bìngqiě měi cì hūchū shí, shēntǐ de máokǒng. Zài dì qī gè Latifah(jīngshén qìguān) zuòle Zikr(Remembrance) zhīhòu, zàicì zuò dì yī gè Latifah(jīngshén qìguān), qí fāngfǎ zài kāishǐ shí yǐjīng gěi chū. Zài Zikr(Remembrance) qíjiān, hūxī yīnggāi kuàisù yǒulì, bànsuízhe shēntǐ de yùndòng, shēntǐ de yùndònghuì suízhe hūxī jícù ér zìdòng kāishǐ. Yīnggāi jì zhù, méiyǒu Zikr(jìniàn) jiù méiyǒu hūxī. Zhùyì lì yīnggāi jízhōng zài Qalb(Heart) shàng,Zikr (Remembrance) de liánxù xìng bù yìng zhōngduàn.

SPANISH

El método de Zikr / Dhikr (recuerdo) para la paz interior


 Con total concentración y atención, la respiración debe manejarse de tal manera que el Nombre personal 'Allah' descienda a las profundidades del corazón (Qalb) con cada respiración y la palabra 'Hoo' golpee el Qalb (Corazón) con cada respiración. saliendo. Al hacer el segundo Latifah (órgano espiritual), el Nombre personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y la palabra 'Hoo' debe golpear el segundo Latifah (Órgano espiritual) con cada respiración que sale. . De manera similar, al hacer la tercera, cuarta y quinta Latifah (Órgano Espiritual), el Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y la palabra 'Hoo' debe golpear la Latifah (Órgano Espiritual). ) bajo Zikr (Recuerdo) con cada respiración que sale. El Método de hacer Zikr (Recuerdo) en el Sexto Latifah (Órgano Espiritual) El Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y un destello de 'Hoo' debe salir de la frente con cada respiración que sale. El Método de hacer Zikr (Recuerdo) en el Séptimo Latifah (Órgano Espiritual) El Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y un destello de 'Hoo' debe salir de cada celda y poros del cuerpo con cada respiración que sale. Después de hacer Zikr (Recuerdo) en el séptimo Latifah (Órgano espiritual), se vuelve a realizar el primer Latifah (Órgano espiritual), cuyo método se había dado al principio. Durante el Zikr (Recuerdo) la respiración debe ser rápida y enérgica, acompañada del movimiento del cuerpo, que comienza automáticamente con una respiración rápida. Debe tenerse en cuenta que no queda aliento sin Zikr (Recuerdo). La atención debe centrarse en Qalb (Corazón) y la continuidad en Zikr (Recuerdo) no debe romperse.

HINDI

आंतरिक शांति के लिए ज़िक्र / धिक्र (स्मरण) की विधि


 पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ, श्वास को इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत नाम 'अल्लाह' हर सांस के साथ दिल की गहराई (क़ल्ब) में उतरे और 'हू' शब्द हर सांस के साथ क़ल्ब (हृदय) पर लगे। बाहर आ रहा है। दूसरी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) करते समय, व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और 'हू' शब्द हर सांस के साथ दूसरी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर लगना चाहिए। . इसी तरह, तीसरी, चौथी और पांचवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) करते समय, व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और 'हू' शब्द लतीफा (आध्यात्मिक अंग) से टकराना चाहिए। ) ज़िक्र (स्मरण) के तहत हर सांस के साथ। छठी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (स्मरण) करने की विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और माथे से 'हू' की चमक निकलनी चाहिए हर साँस निकल रही है सातवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (स्मरण) करने की विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और हर कोशिका से 'हू' की एक चमक निकलनी चाहिए और हर सांस के साथ शरीर का छिद्र। सातवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (याद) करने के बाद, पहली लतीफा (आध्यात्मिक अंग) फिर से किया जाता है, जिसकी विधि शुरुआत में दी गई थी। ज़िक्र (स्मरण) के दौरान शरीर की गति के साथ-साथ साँस तेज़ और तेज़ होनी चाहिए, जो तेज़ साँस लेने के साथ अपने आप शुरू हो जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज़िक्र (याद) के बिना कोई सांस नहीं बची है। कल्ब (दिल) पर ध्यान देना चाहिए और ज़िक्र (याद) में निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए।
aantarik shaanti ke lie zikr / dhikr (smaran) kee vidhi


 pooree ekaagrata aur dhyaan ke saath, shvaas ko is tarah se prabandhit kiya jaana chaahie ki vyaktigat naam allaah har saans ke saath dil kee gaharaee (qalb) mein utare aur hoo shabd har saans ke saath qalb (hrday) par lage. baahar aa raha hai. doosaree lateepha (aadhyaatmik ang) karate samay, vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur hoo shabd har saans ke saath doosaree lateepha (aadhyaatmik ang) par lagana chaahie. . isee tarah, teesaree, chauthee aur paanchaveen lateepha (aadhyaatmik ang) karate samay, vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur hoo shabd lateepha (aadhyaatmik ang) se takaraana chaahie. ) zikr (smaran) ke tahat har saans ke saath. chhathee lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (smaran) karane kee vidhi vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur maathe se hoo kee chamak nikalanee chaahie har saans nikal rahee hai saataveen lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (smaran) karane kee vidhi vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur har koshika se hoo kee ek chamak nikalanee chaahie aur har saans ke saath shareer ka chhidr. saataveen lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (yaad) karane ke baad, pahalee lateepha (aadhyaatmik ang) phir se kiya jaata hai, jisakee vidhi shuruaat mein dee gaee thee. zikr (smaran) ke dauraan shareer kee gati ke saath-saath saans tez aur tez honee chaahie, jo tez saans lene ke saath apane aap shuroo ho jaatee hai. yah dhyaan mein rakha jaana chaahie ki zikr (yaad) ke bina koee saans nahin bachee hai. kalb (dil) par dhyaan dena chaahie aur zikr (yaad) mein nirantarata nahin tootanee chaahie.

BANGLA

অভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য জিকির/ যিকিরের পদ্ধতি (স্মরণ)


 সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং মনোযোগের সাথে, শ্বাস -প্রশ্বাস এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে ব্যক্তিগত নাম 'আল্লাহ' হৃদয়ের গভীরে (ক্বালব) নামতে হবে প্রতিটি শ্বাসের সাথে এবং 'হু' শব্দটি প্রতিটি শ্বাসের সাথে ক্যালব (হৃদয়) কে আঘাত করতে হবে বাইরে আসা. দ্বিতীয় লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) করার সময়, আল্লাহর ব্যক্তিগত নাম ক্বালব (হৃদয়) এর গভীরতায় নেমে আসা উচিত প্রতিটি শ্বাসের মধ্যে এবং 'হু' শব্দটি প্রতিটি শ্বাসের সাথে দ্বিতীয় লতিফা (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) কে আঘাত করতে হবে। । একইভাবে, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) করার সময়, আল্লাহর ব্যক্তিগত নামটি প্রত্যেকটি শ্বাসের সাথে ক্যালব (হৃদয়) এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং 'হু' শব্দটি লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) ) জিকারের অধীনে (স্মরণ) প্রতিটি নি breathশ্বাস বের হওয়ার সাথে। ষষ্ঠ লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) -এ জিকির (স্মরণ) করার পদ্ধতি ব্যক্তিগত নাম আল্লাহর প্রত্যেকটি শ্বাস -প্রশ্বাসের সাথে ক্বলব (হৃদয়) -এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং কপাল থেকে 'হু' জ্বলতে হবে প্রতিটি নি breathশ্বাস বের হচ্ছে। সপ্তম লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) -এ জিকির (স্মরণ) করার পদ্ধতি আল্লাহর ব্যক্তিগত নাম আল্লাহর প্রত্যেকটি শ্বাস -প্রশ্বাসের সাথে ক্বালব (হৃদয়) -এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং প্রতিটি কোষ থেকে 'হু' -র জ্বালা বের হওয়া উচিত এবং প্রতিটি শ্বাসের সাথে শরীরের ছিদ্র বের হচ্ছে। সপ্তম লতিফায় (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) জিকির (স্মরণ) করার পর, প্রথম লতিফা (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) আবার করা হয়, যার পদ্ধতি শুরুতে দেওয়া হয়েছিল। জিকির (স্মরণ) চলাকালীন শ্বাস দ্রুত এবং জোরালো হওয়া উচিত, এর সাথে শরীরের গতিবিধি, যা দ্রুত শ্বাসের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়। এটা মনে রাখা উচিত যে জিকির (স্মরণ) ব্যতীত কোন নি breathশ্বাস অবশিষ্ট নেই। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এবং জিকরের ধারাবাহিকতা যেন ভেঙে না যায়।
Abhyantarīṇa śāntira jan'ya jikira/ yikirēra pad'dhati (smaraṇa)


 sampūrṇa manōyōga ēbaṁ manōyōgēra sāthē, śbāsa -praśbāsa ēmanabhābē paricālita ha'ōẏā ucita yē byaktigata nāma'āllāha' hr̥daẏēra gabhīrē (kbālaba) nāmatē habē pratiṭi śbāsēra sāthē ēbaṁ'hu' śabdaṭi pratiṭi śbāsēra sāthē kyālaba (hr̥daẏa) kē āghāta karatē habē bā'irē āsā. Dbitīẏa latiphāha (ādhyātmika aṅga) karāra samaẏa, āllāhara byaktigata nāma kbālaba (hr̥daẏa) ēra gabhīratāẏa nēmē āsā ucita pratiṭi śbāsēra madhyē ēbaṁ'hu' śabdaṭi pratiṭi śbāsēra sāthē dbitīẏa latiphā (ādhyātmika aṅga) kē āghāta karatē habē. . Ēka'ibhābē, tr̥tīẏa, caturtha ēbaṁ pañcama latiphāha (ādhyātmika aṅga) karāra samaẏa, āllāhara byaktigata nāmaṭi pratyēkaṭi śbāsēra sāthē kyālaba (hr̥daẏa) ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ'hu' śabdaṭi latiphāha (ādhyātmika aṅga) ) jikārēra adhīnē (smaraṇa) pratiṭi ni breathśbāsa bēra ha'ōẏāra sāthē. Ṣaṣṭha latiphāha (ādhyātmika aṅga) -ē jikira (smaraṇa) karāra pad'dhati byaktigata nāma āllāhara pratyēkaṭi śbāsa -praśbāsēra sāthē kbalaba (hr̥daẏa) -ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ kapāla thēkē'hu' jbalatē habē pratiṭi ni breathśbāsa bēra hacchē. Saptama latiphāha (ādhyātmika aṅga) -ē jikira (smaraṇa) karāra pad'dhati āllāhara byaktigata nāma āllāhara pratyēkaṭi śbāsa -praśbāsēra sāthē kbālaba (hr̥daẏa) -ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ pratiṭi kōṣa thēkē'hu' -ra jbālā bēra ha'ōẏā ucita ēbaṁ pratiṭi śbāsēra sāthē śarīrēra chidra bēra hacchē. Saptama latiphāẏa (ādhyātmika aṅga) jikira (smaraṇa) karāra para, prathama latiphā (ādhyātmika aṅga) ābāra karā haẏa, yāra pad'dhati śurutē dē'ōẏā haẏēchila. Jikira (smaraṇa) calākālīna śbāsa druta ēbaṁ jōrālō ha'ōẏā ucita, ēra sāthē śarīrēra gatibidhi, yā druta śbāsēra sāthē sbaẏaṅkriẏabhābē śuru haẏa. Ēṭā manē rākhā ucita yē jikira (smaraṇa) byatīta kōna ni breathśbāsa abaśiṣṭa nē'i. Manōyōga kēndrībhūta ha'ōẏā ucita ēbaṁ jikarēra dhārābāhikatā yēna bhēṅē nā yāẏa.


PORTUGESE


O Método de Zikr / Dhikr (Lembrança) para a Paz Interior


 Com total concentração e atenção, a respiração deve ser administrada de forma que o Nome Pessoal 'Allah' desça às profundezas do coração (Qalb) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o Qalb (Coração) com cada respiração saindo. Ao fazer o segundo Latifah (Órgão Espiritual), o Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o segundo Latifah (Órgão Espiritual) com cada respiração saindo . Da mesma forma, ao fazer o terceiro, quarto e quinto Latifah (Órgão Espiritual), o Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o Latifah (Órgão Espiritual ) sob Zikr (Lembrança) com cada respiração saindo. O Método de fazer Zikr (Lembrança) no Sexto Latifah (Órgão Espiritual) O Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e um lampejo de 'Hoo' deve sair da testa com cada respiração saindo. O Método de fazer Zikr (Lembrança) no Sétimo Latifah (Órgão Espiritual) O Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e um lampejo de 'Hoo' deve sair de cada célula e poros do corpo com cada respiração saindo. Após fazer o Zikr (Lembrança) no sétimo Latifah (Órgão Espiritual), o primeiro Latifah (Órgão Espiritual) é feito novamente, cujo método havia sido dado no início. Durante o Zikr (Lembrança), a respiração deve ser rápida e vigorosa, acompanhada pelo movimento do corpo, que começa automaticamente com a respiração rápida. Deve-se ter em mente que nenhuma respiração é deixada sem Zikr (Lembrança). A atenção deve ser focada no Qalb (Coração) e a continuidade no Zikr (Lembrança) não deve ser interrompida.

RUSSIAN

Метод зикра / зикра (воспоминания) для внутреннего мира


 С полной концентрацией и вниманием следует управлять дыханием так, чтобы Личное Имя «Аллах» спускалось в глубины сердца (Калб) с каждым вдохом, а слово «Ху» ударяло по Калбу (Сердце) с каждым вдохом. выходит. При выполнении второй Латифы (Духовный орган) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, а слово «Ху» должно ударять по второй Латифе (Духовный орган) с каждым выдохом. . Точно так же при выполнении третьего, четвертого и пятого Латифа (Духовного Органа) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, а слово «Ху» должно ударять по Латифе (Духовному Органу). ) под Зикр (Воспоминание) с каждым выдохом. Метод совершения Зикра (Воспоминания) на Шестой Латифе (Духовном Органе) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, и вспышка «Ху» должна исходить изо лба с каждый выдох. Метод совершения зикра (воспоминания) на седьмой латифе (духовный орган). Личное имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, и вспышка «Ху» должна исходить из каждой клетки и поры тела с каждым выдохом. После выполнения Зикра (Воспоминания) на седьмой Латифе (Духовный орган) снова выполняется первая Латифа (Духовный орган), метод которой был дан в начале. Во время Зикра (Воспоминания) дыхание должно быть быстрым и сильным, сопровождаться движением тела, которое начинается автоматически с быстрым дыханием. При этом следует учитывать, что без Зикра (Воспоминания) не остается дыхания. Внимание должно быть сосредоточено на Калбе (Сердце), и преемственность Зикра (Воспоминания) не должна нарушаться.
Metod zikra / zikra (vospominaniya) dlya vnutrennego mira


 S polnoy kontsentratsiyey i vnimaniyem sleduyet upravlyat' dykhaniyem tak, chtoby Lichnoye Imya «Allakh» spuskalos' v glubiny serdtsa (Kalb) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» udaryalo po Kalbu (Serdtse) s kazhdym vdokhom. vykhodit. Pri vypolnenii vtoroy Latify (Dukhovnyy organ) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» dolzhno udaryat' po vtoroy Latife (Dukhovnyy organ) s kazhdym vydokhom. . Tochno tak zhe pri vypolnenii tret'yego, chetvertogo i pyatogo Latifa (Dukhovnogo Organa) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» dolzhno udaryat' po Latife (Dukhovnomu Organu). ) pod Zikr (Vospominaniye) s kazhdym vydokhom. Metod soversheniya Zikra (Vospominaniya) na Shestoy Latife (Dukhovnom Organe) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, i vspyshka «Khu» dolzhna iskhodit' izo lba s kazhdyy vydokh. Metod soversheniya zikra (vospominaniya) na sed'moy latife (dukhovnyy organ). Lichnoye imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, i vspyshka «Khu» dolzhna iskhodit' iz kazhdoy kletki i pory tela s kazhdym vydokhom. Posle vypolneniya Zikra (Vospominaniya) na sed'moy Latife (Dukhovnyy organ) snova vypolnyayetsya pervaya Latifa (Dukhovnyy organ), metod kotoroy byl dan v nachale. Vo vremya Zikra (Vospominaniya) dykhaniye dolzhno byt' bystrym i sil'nym, soprovozhdat'sya dvizheniyem tela, kotoroye nachinayetsya avtomaticheski s bystrym dykhaniyem. Pri etom sleduyet uchityvat', chto bez Zikra (Vospominaniya) ne ostayetsya dykhaniya. Vnimaniye dolzhno byt' sosredotocheno na Kalbe (Serdtse), i preyemstvennost' Zikra (Vospominaniya) ne dolzhna narushat'sya.
JAPANESE

内なる平和のためのZikr / Dhikr(追悼)の方法


 完全な集中力と注意を払って、呼吸を管理し、個人名「アッラー」が呼吸のたびに心臓の深部(カルブ)に降り、「フー」という言葉が呼吸のたびにカルブ(心臓)に当たるようにする必要があります。出てきます。 2番目のラティファ(精神器官)を行うとき、個人名アッラーはすべての呼吸が入るとカルブ(心臓)の深部に降り、「フー」という言葉はすべての呼吸が出ると2番目のラティファ(精神器官)を打つ必要があります。同様に、3番目、4番目、5番目のラティファ(精神器官)を行うとき、個人名アッラーは息を吸うたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、「フー」という言葉がラティファ(精神器官)を打つ必要があります)Zikr(Remembrance)の下で、息が出るたびに。 6番目のラティファ(精神器官)でズィクル(記憶)を行う方法個人名アッラーは、息を吸うたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、「フー」のフレアが額から出てくるはずです。すべての息が出てきます。 7番目のラティファ(精神器官)でズィクル(記憶)を行う方法個人名アッラーは、呼吸が入るたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、すべての細胞から「フー」のフレアが出てくるはずです。息が出るたびに体の毛穴。 7番目のラティファ(スピリチュアルオルガン)でズィクル(記憶)を行った後、最初にその方法が与えられていた最初のラティファ(スピリチュアルオルガン)が再び行われます。 Zikr(Remembrance)の間、呼吸は速くて力強くなければならず、体の動きを伴います。これは急速な呼吸から自動的に始まります。 Zikr(Remembrance)なしでは息が残らないことに留意する必要があります。カルブ(ハート)に注意を向けるべきであり、ズィクル(記憶)の連続性が壊れてはなりません。
Uchinaru heiwa no tame no Zikr/ Dhikr (tsuitō) no hōhō kanzen'na shūchū-ryoku to chūi o haratte, kokyū o kanri shi, kojin-mei `arrā' ga kokyū no tabi ni shinzō no shinbu (karubu) ni ori,`fū' to iu kotoba ga kokyū no tabi ni karubu (shinzō) ni ataru yō ni suru hitsuyō ga arimasu. Dete kimasu. 2-Banme no ratifa (seishin kikan) o okonau toki, kojin-mei arrā wa subete no kokyū ga hairu to karubu (shinzō) no shinbu ni ori,`fū' to iu kotoba wa subete no kokyū ga deru to 2-banme no ratifa (seishin kikan) o utsu hitsuyō ga arimasu. Dōyō ni, 3-banme, 4-banme, 5-banme no ratifa (seishin kikan) o okonau toki, kojin-mei arrā wa ikiwosuu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori,`fū' to iu kotoba ga ratifa (seishin kikan) o utsu hitsuyō ga arimasu) Zikr (Remembrance) no shita de, iki ga deru tabi ni. 6-Banme no ratifa (seishin kikan) de zu~ikuru (kioku) o okonau hōhō kojin-mei arrā wa, ikiwosuu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori,`fū' no furea ga gaku kara dete kuru hazudesu. Subete no iki ga dete kimasu. 7-Banme no ratifa (seishin kikan) de zu~ikuru (kioku) o okonau hōhō kojin-mei arrā wa, kokyū ga hairu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori, subete no saibō kara `fū' no furea ga dete kuru hazudesu. Iki ga deru tabi ni karada no keana. 7-Banme no ratifa (supirichuaruorugan) de zu~ikuru (kioku) o okonatta nochi, saisho ni sono hōhō ga atae rarete ita saisho no ratifa (supirichuaruorugan) ga futatabi okonawa remasu. Zikr (Remembrance) no ma, kokyū wa hayakute chikaradzuyokunakereba narazu,-tai no ugoki o tomonaimasu. Kore wa kyūsokuna kokyū kara jidōteki ni hajimarimasu. Zikr (Remembrance) nashide wa iki ga nokoranai koto ni ryūi suru hitsuyō ga arimasu. Karubu (hāto) ni chūi o mukerubekideari, zu~ikuru (kioku) no renzoku-sei ga kowarete wa narimasen.

TURKISH

İç Huzur İçin Zikr/Zikir Metodu


 Tam bir konsantrasyon ve dikkatle, nefes öyle yönetilmelidir ki, 'Allah' Kişisel İsmi, her nefeste kalbin derinliklerine (Kalb) inmeli ve 'Hoo' kelimesi her nefeste Kalbe (Kalbe) çarpmalıdır. çıkıyor. İkinci Latife'yi (Ruhsal Organ) yaparken, Allah zatının her nefeste Kalb'in derinliklerine inmesi ve her nefeste 'Hoo' kelimesi ikinci Latife'ye (Ruhsal Organ) çarpması gerekir. . Benzer şekilde, üçüncü, dördüncü ve beşinci Latife'yi (Ruhsal Organ) yaparken, Allah Kişisel İsmi, her nefeste Kalb'in (Kalp) derinliklerine inmeli ve 'Hoo' kelimesi Latifah'a (Ruhsal Organ) çarpmalıdır. ) her nefesin çıkmasıyla Zikr(Anma) altında. Altıncı Latife (Ruhsal Organ) Üzerinde Zikr (Hatırlama) Yapma Metodu Allah Kişisel İsmi her nefeste Kalb'in derinliklerine inmeli ve alnından bir 'Hoo' parlaması çıkmalıdır. çıkan her nefes. Yedinci Latife (Ruhsal Organ) üzerinde Zikr (Hatırlama) Yapma Metodu Allah Kişisel İsmi, her nefeste Kalb'in (Kalbin) derinliklerine inmeli ve her hücreden bir 'Hoo' parlaması çıkmalı ve dışarı çıkan her nefesle vücudun gözenekleri. Yedinci Latife'de Zikr yapıldıktan sonra, başlangıçta yöntemi verilen ilk Latife (Ruh Organı) tekrar yapılır. Zikr (Anma) sırasında, hızlı nefes alma ile otomatik olarak başlayan vücudun hareketiyle birlikte nefes alma hızlı ve güçlü olmalıdır. Unutulmamalıdır ki zikirsiz nefes kalmaz. Dikkat Kalb'e çevrilmeli ve Zikr'deki devamlılık bozulmamalıdır.


KOREAN

내면의 평화를 위한 Zikr/Dhikr(기억) 방법


 완전한 집중과 주의로 호흡을 관리하여 개인 이름 '알라'가 숨이 들어갈 때마다 심장(Qalb)의 깊은 곳으로 내려가고 '후'라는 단어가 숨을 쉴 때마다 Qalb(심장)을 치도록 해야 합니다. 나오는. 두 번째 Latifah(영적 오르간)를 수행할 때 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(심장)의 깊이로 내려와야 하고 'Hoo'라는 단어는 숨이 나올 때마다 두 번째 Latifah(영적 오르간)를 때려야 합니다. . 마찬가지로 세 번째, 네 번째 및 다섯 번째 Latifah(영적 오르간)를 수행할 때 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(심장)의 깊이로 내려가야 하며 'Hoo'라는 단어가 Latifah(영적 오르간)를 치게 해야 합니다. ) 숨이 나올 때마다 Zikr(Remembrance) 아래에서. 여섯 번째 Latifah(영적 기관)에 Zikr(기억)을 하는 방법 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(Heart)의 깊이로 내려와야 하며 이마에서 'Hoo'의 섬광이 나와야 합니다. 숨이 나올 때마다. 일곱 번째 Latifah(영적 기관)에 Zikr(기억)을 하는 방법 개인 이름 알라가 숨을 들이쉴 때마다 칼브(심장)의 깊은 곳으로 내려가야 하고 모든 세포에서 '후'의 불꽃이 나와야 하며, 숨을 들이쉴 때마다 몸의 모공. 일곱 번째 Latifah(Spiritual Organ)에 Zikr(Remembrance)을 한 후, 처음에 그 방법이 주어졌던 첫 번째 Latifah(Spiritual Organ)를 다시 수행합니다. 지크르(기억)하는 동안 호흡은 빠르고 힘차게 해야 하며 빠른 호흡과 함께 자동으로 시작되는 몸의 움직임을 동반해야 합니다. 지크르(Remembrance) 없이는 호흡이 없다는 것을 명심해야 합니다. 칼브(하트)에 주목해야 하며 지크르(기억)의 연속성이 깨지지 않아야 한다.
naemyeon-ui pyeonghwaleul wihan Zikr/Dhikr(gieog) bangbeob


 wanjeonhan jibjung-gwa juuilo hoheub-eul gwanlihayeo gaein ileum 'alla'ga sum-i deul-eogal ttaemada simjang(Qalb)ui gip-eun gos-eulo naelyeogago 'hu'laneun dan-eoga sum-eul swil ttaemada Qalb(simjang)eul chidolog haeya habnida. naoneun. du beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul suhaenghal ttae gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(simjang)ui gip-ilo naelyeowaya hago 'Hoo'laneun dan-eoneun sum-i naol ttaemada du beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul ttaelyeoya habnida. . machangajilo se beonjjae, ne beonjjae mich daseos beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul suhaenghal ttae gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(simjang)ui gip-ilo naelyeogaya hamyeo 'Hoo'laneun dan-eoga Latifah(yeongjeog oleugan)leul chige haeya habnida. ) sum-i naol ttaemada Zikr(Remembrance) alaeeseo. yeoseos beonjjae Latifah(yeongjeog gigwan)e Zikr(gieog)eul haneun bangbeob gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(Heart)ui gip-ilo naelyeowaya hamyeo ima-eseo 'Hoo'ui seomgwang-i nawaya habnida. sum-i naol ttaemada. ilgob beonjjae Latifah(yeongjeog gigwan)e Zikr(gieog)eul haneun bangbeob gaein ileum allaga sum-eul deul-iswil ttaemada kalbeu(simjang)ui gip-eun gos-eulo naelyeogaya hago modeun sepo-eseo 'hu'ui bulkkoch-i nawaya hamyeo, sum-eul deul-iswil ttaemada mom-ui mogong. ilgob beonjjae Latifah(Spiritual Organ)e Zikr(Remembrance)eul han hu, cheoeum-e geu bangbeob-i jueojyeossdeon cheos beonjjae Latifah(Spiritual Organ)leul dasi suhaenghabnida. jikeuleu(gieog)haneun dong-an hoheub-eun ppaleugo himchage haeya hamyeo ppaleun hoheubgwa hamkke jadong-eulo sijagdoeneun mom-ui umjig-im-eul dongbanhaeya habnida. jikeuleu(Remembrance) eobs-ineun hoheub-i eobsdaneun geos-eul myeongsimhaeya habnida. kalbeu(hateu)e jumoghaeya hamyeo jikeuleu(gieog)ui yeonsogseong-i kkaejiji anh-aya handa.ARABIC

منهج الذكر / الذكر من أجل السلام الداخلي


 مع التركيز والانتباه الكامل ، يجب تنظيم التنفس بحيث ينزل الاسم الشخصي "الله" إلى أعماق القلب (قلب) مع دخول كل نفس ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" القلب مع كل نفس. يخرج. عند عمل اللطيفة الثانية (العضو الروحي) ، يجب أن ينزل الاسم الشخصي لله في أعماق القلب مع دخول كل نفس ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" اللطيفة الثانية (العضو الروحي) مع خروج كل نفس. . وبالمثل ، عند عمل اللطيفة الثالثة والرابعة والخامسة (العضو الروحي) ، يجب أن ينزل الاسم الشخصي لله في أعماق القلب مع كل نفس يدخل ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" اللطيفة (العضو الروحي). ) تحت الذكر مع خروج كل نفس. طريقة عمل الذكر في اللطيفة السادسة (العضو الروحي): الاسم الشخصي يجب أن ينزل الله في أعماق القلب مع دخول كل نفس وتخرج شعلة "هو" من الجبهة. كل نفس يخرج. طريقة عمل الذكر في اللطيفة السابعة (العضو الروحي): الاسم الشخصي يجب أن ينزل الله في أعماق القلب مع دخول كل نفس ، ويخرج شعلة "هو" من كل خلية و مسام الجسم مع خروج كل نفس. بعد إجراء الذكر (الذكر) في اللطيفة السابعة (عضو روحي) ، يتم عمل اللطيفة الأولى (العضو الروحي) مرة أخرى ، والتي تم تقديم طريقتها في البداية. أثناء الذكر يجب أن يكون التنفس سريعًا وقويًا ، مصحوبًا بحركة الجسم ، والتي تبدأ تلقائيًا بالتنفس السريع. وينبغي ألا يغيب عن البال أنه لا نَفَس بغير الذكر. يجب أن ينصب الاهتمام على القلب ولا ينقطع الاستمرارية في الذكر.
manhaj aldhikr / aldhikr min 'ajl alsalam aldaakhilii
me altrkyz walantbah alkaml , yjb tnzym altnfs bhyth ynzl alasm alshkhsy "allh" 'ila aemaq alqlb (qlb) me dkhwl kl nfs , wyjb an tdrb klm "hw" alqlb me kl nfs. ykhrj. end eml alltyft althany (aledw alrwhy) , yjb an ynzl alasm alshkhsy llh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs , wyjb an tdrb klm "hw" alltyft althany (aledw alrwhy) me khrwj kl nfs. . wbalmthl , end eml alltyft althaltht walrabet walkhams (aledw alrwhy) , yjb an ynzl alasm alshkhsy llh fy aemaq alqlb me kl nfs ydkhl , wyjb an tdrb klm "hw" alltyf (aledw alrwhy). ) tht aldhkr me khrwj kl nfs. tryqt eml aldhkr fy alltyft alsads (aledw alrwhy): alasm alshkhsy yjb an ynzl allh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs wtkhrj shel "hw" mn aljbh. kl nfs ykhrj. tryqt eml aldhkr fy alltyft alsabe (aledw alrwhy): alasm alshkhsy yjb an ynzl allh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs , wykhrj shel "hw" mn kl khlyt w msam aljsm me khrwj kl nfs. bed 'ijra' aldhkr (aldhkr) fy alltyft alsabe (edw rwhy) , ytm eml alltyft alawla (aledw alrwhy) mrt akhra , walty tm tqdym tryqtha fy albday. athna' aldhkr yjb an ykwn altnfs sryean wqwyan , mshwban bhrkt aljsm , walty tbda tlqayyan baltnfs alsrye. wynbghy ala yghyb en albal anh la nafas bghyr aldhkr. yjb an ynsb alahtmam ela alqlb wla ynqte alastmraryt fy aldhkr.

FRENCH

La méthode du Zikr/Dhikr (Souvenir) pour la paix intérieure


 Avec une concentration et une attention complètes, la respiration doit être gérée de manière à ce que le nom personnel « Allah » descende dans les profondeurs du cœur (Qalb) à chaque inspiration et que le mot « Hoo » frappe le Qalb (Cœur) à chaque respiration. sortir. Lorsque vous faites le deuxième Latifah (Organe Spirituel), le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) à chaque inspiration et le mot « Hoo » devrait frapper le deuxième Latifah (Organe Spirituel) à chaque souffle sortant . De même, lors de la réalisation des troisième, quatrième et cinquième Latifah (organe spirituel), le nom personnel Allah doit descendre dans les profondeurs du Qalb (coeur) à chaque inspiration et le mot « Hoo » doit frapper le Latifah (organe spirituel ) sous Zikr (Souvenir) à chaque respiration. La méthode pour faire le Zikr (Souvenir) sur le Sixième Latifah (Organe Spirituel) Le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) à chaque inspiration et une lueur de 'Hoo' devrait sortir du front avec chaque souffle qui sort. La méthode pour faire le Zikr (Souvenir) sur le Septième Latifah (Organe Spirituel) Le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) avec chaque souffle entrant et une fusée de 'Hoo' devrait sortir de chaque cellule et pores du corps à chaque respiration. Après avoir fait le Zikr (Souvenir) sur le septième Latifah (Organe Spirituel), le premier Latifah (Organe Spirituel) est refait, dont la méthode avait été donnée au début. Pendant le Zikr (Souvenir), la respiration doit être rapide et énergique, accompagnée du mouvement du corps, qui commence automatiquement par une respiration rapide. Il convient de garder à l'esprit qu'aucun souffle n'est laissé sans Zikr (Souvenir). L'attention doit être focalisée sur le Qalb (Cœur) et la continuité dans Zikr (Souvenir) ne doit pas se rompre.

SWAHILI

Njia ya Zikr / Dhikr (Kumbukumbu) ya Amani ya Ndani


 Kwa umakini kamili na umakini, kupumua kunapaswa kusimamiwa sana hivi kwamba Jina la Kibinadamu "Allah" linapaswa kushuka kwenye kina cha moyo (Qalb) na kila pumzi inayoingia na neno "Hoo" linapaswa kupiga Qalb (Moyo) kwa kila pumzi. kuja nje. Wakati wa kufanya Latifah ya pili (Kiumbe cha Kiroho), Jina la kibinafsi la Mwenyezi Mungu linapaswa kushuka kwenye kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na neno 'Hoo' linapaswa kupiga Latifah ya pili (Chombo cha Kiroho) kila pumzi ikitoka. . Vivyo hivyo, wakati wa kufanya Latifah ya tatu, ya nne na ya tano (Kiumbe cha Kiroho), Jina la kibinafsi la Mwenyezi Mungu linapaswa kushuka ndani ya kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na neno 'Hoo' linapaswa kugonga Latifah (Chombo cha Kiroho. chini ya Zikr (Ukumbusho) huku kila pumzi ikitoka. Njia ya kufanya Zikr (Ukumbusho) juu ya Latifah ya Sita (Chombo cha Kiroho) Jina la kibinafsi Mwenyezi Mungu anapaswa kushuka kwenye kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na moto wa 'Hoo' utoke kwenye paji la uso na kila pumzi ikitoka. Njia ya kufanya Zikr (Ukumbusho) juu ya Latifah ya Saba (Kiumbe cha Kiroho) Jina la kibinafsi Mwenyezi Mungu anapaswa kushuka ndani ya kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na kuwaka kwa 'Hoo' inapaswa kutoka kila seli na kidonda cha mwili na kila pumzi ikitoka. Baada ya kufanya Zikr (Ukumbusho) kwenye Latifah ya saba (Chombo cha Kiroho), Latifah ya kwanza (Chombo cha Kiroho) imefanywa tena, ambaye njia yake ilikuwa imetolewa mwanzoni. Wakati wa Zikr (Ukumbusho) kupumua kunapaswa kuwa haraka na kwa nguvu, ikifuatana na harakati ya mwili, ambayo huanza moja kwa moja na kupumua haraka. Ikumbukwe kwamba hakuna pumzi iliyobaki bila Zikr (Ukumbusho). Tahadhari inapaswa kuelekezwa kwa Qalb (Moyo) na mwendelezo katika Zikr (Ukumbusho) haupaswi kuvunjika.


MALAY

Kaedah Zikir / Zikir (Zikir) untuk Damai Dalam


 Dengan tumpuan dan perhatian yang lengkap, pernafasan harus dikendalikan sehingga Nama Peribadi 'Allah' harus turun ke lubuk hati (Qalb) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Qalb (Hati) dengan setiap nafas keluar. Ketika melakukan Latifah (Organ Spiritual) yang kedua, Nama Peribadi Allah harus turun ke lubuk Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Latifah kedua (Organ Spiritual) dengan setiap nafas keluar . Begitu juga, ketika melakukan Latifah ketiga, keempat dan kelima (Organ Spiritual), Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual ) di bawah Zikir (Zikir) dengan setiap nafas keluar. Kaedah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah Keenam (Organ Spiritual) Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari dahi dengan setiap nafas keluar. Kaedah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah Ketujuh (Organ Spiritual) Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari setiap sel dan liang badan dengan setiap nafas keluar. Setelah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah ketujuh (Organ Spiritual), Latifah pertama (Organ Spiritual) dilakukan sekali lagi, yang kaedahnya telah diberikan pada awalnya. Semasa Zikir (pernafasan) pernafasan harus cepat dan kuat, disertai dengan pergerakan badan, yang bermula secara automatik dengan pernafasan yang cepat. Perlu diingat bahawa tidak ada nafas yang tersisa tanpa Zikir (Zikir). Perhatian harus tertumpu pada Qalb (Hati) dan kesinambungan dalam Zikir (Zikir) tidak boleh putus.

GERMAN

Die Methode des Zikr/Dhikr (Erinnerung) für den inneren Frieden


 Mit vollständiger Konzentration und Aufmerksamkeit sollte die Atmung so gesteuert werden, dass der persönliche Name 'Allah' mit jedem Atemzug in die Tiefen des Herzens (Qalb) hinabsteigt und das Wort 'Hoo' mit jedem Atemzug das Qalb (Herz) treffen sollte herauskommen. Wenn man die zweite Latifah (spirituelles Organ) macht, sollte der persönliche Name Allah mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und das Wort 'Hoo' sollte die zweite Latifah (spirituelles Organ) mit jedem austretenden Atemzug treffen . In ähnlicher Weise sollte bei der dritten, vierten und fünften Latifah (spirituelles Organ) der persönliche Name Allah mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und das Wort 'Hoo' sollte die Latifah (spirituelles Organ) treffen ) unter Zikr (Erinnerung) mit jedem Atemzug. Die Methode, Zikr (Erinnerung) an der sechsten Latifah (spirituelles Organ) zu machen Der persönliche Name Allah sollte mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und ein Aufflackern von 'Hoo' sollte aus der Stirn kommen mit jeder Atemzug kommt heraus. Die Methode, Zikr (Erinnerung) auf der siebten Latifah (spirituelles Organ) zu machen Der persönliche Name Allah sollte mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und ein Aufflackern von 'Hoo' sollte aus jeder Zelle kommen und Pore ​​des Körpers mit jedem ausströmenden Atemzug. Nach dem Zikr (Erinnerung) auf der siebten Latifah (Spiritual Orgel) wird die erste Latifah (Spirituelles Organ) wieder durchgeführt, deren Methode am Anfang gegeben wurde. Während der Zikr (Erinnerung) sollte die Atmung schnell und kräftig sein, begleitet von der Bewegung des Körpers, die automatisch mit schneller Atmung beginnt. Es sollte nicht vergessen werden, dass ohne Zikr (Erinnerung) kein Atemzug bleibt. Die Aufmerksamkeit sollte auf das Qalb (Herz) gerichtet sein und die Kontinuität in Zikr (Erinnerung) sollte nicht brechen.

AMHARIC

የዚክር/ ዚክር ዘዴ (መታሰቢያ) ለውስጣዊ ሰላም


 ሙሉ ትኩረትን እና ትኩረትን በማድረግ መተንፈስ በጣም መተዳደር አለበት እያንዳንዱ ስም እስትንፋስ ወደ ውስጥ ሲገባ እና ‹ሁ› የሚለው ቃል በእያንዳንዱ እስትንፋስ ሁሉ ልብን (ልብን) መምታት አለበት ›የሚለው የግል ስም‹ አላህ ›ወደ ልብ ጥልቀት (ቃልብ) ውስጥ ይወርዳል። በመውጣት ላይ። ሁለተኛውን ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) በሚሠራበት ጊዜ እያንዳንዱ የግል እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ ‹ሁ› የሚለው ቃል ሁለተኛ እስትንፋስ በሚወጣበት ጊዜ ሁለተኛውን ላቲፋ (መንፈሳዊ አካልን) መምታት አለበት። . በተመሳሳይ ፣ ሦስተኛው ፣ አራተኛው እና አምስተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ሲሠራ ፣ እያንዳንዱ የግል እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ ‹ሁ› የሚለው ቃል ላቲፋ (መንፈሳዊ አካልን) መምታት አለበት። ) እያንዳንዱ እስትንፋስ በሚወጣበት ዚክር (መታሰቢያ) ስር። በስድስተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (መታሰቢያ) የማድረግ ዘዴ የግል ስም አላህ እያንዳንዱ እስትንፋስ ገብቶ የ “ሁ” ፍንዳታ ከግንባሩ መውጣት አለበት። እያንዳንዱ እስትንፋስ ይወጣል። በሰባተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (መታሰቢያ) የማድረግ ዘዴ የግል ስም አላህ እያንዳንዱ እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ የ ‹ሁ› ፍንዳታ ከእያንዳንዱ ሕዋስ ውስጥ ይወጣና እያንዳንዱ እስትንፋስ በሚወጣበት የሰውነት ክፍል። በሰባተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (ትዝታ) ከሠራ በኋላ ፣ የመጀመሪያው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) እንደገና ተሠርቷል ፣ ዘዴው መጀመሪያ የተሰጠው። በዝክር ጊዜ (መታሰቢያ) እስትንፋሱ ፈጣን እና ኃይለኛ መሆን አለበት ፣ በፍጥነት በመተንፈስ በራስ -ሰር የሚጀምረው ከሰውነት እንቅስቃሴ ጋር። ዚክር (ትዝታ) ከሌለ እስትንፋስ እንደማይቀር መታወስ አለበት። ትኩረት በቃብ (ልብ) ላይ ማተኮር እና በዝክር (መታሰቢያ) ውስጥ ያለው ቀጣይነት መስበር የለበትም።
yezīkiri/ zīkiri zedē (metasebīya) lewisit’awī selami


 mulu tikuretini ina tikuretini bemadiregi metenifesi bet’ami metedaderi ālebeti iyanidanidu simi isitinifasi wede wisit’i sīgeba ina ‹hu› yemīlewi k’ali be’iyanidanidu isitinifasi hulu libini (libini) memitati ālebeti ›yemīlewi yegili simi‹ ālahi ›wede libi t’ilik’eti (k’alibi) wisit’i yiweridali። bemewit’ati layi። huletenyawini latīfa (menifesawī ākali) bemīšerabeti gīzē iyanidanidu yegili isitinifasi wede wisit’i gebito ‹hu› yemīlewi k’ali huletenya isitinifasi bemīwet’abeti gīzē huletenyawini latīfa (menifesawī ākalini) memitati ālebeti። . betemesasayi ፣ šositenyawi ፣ āratenyawi ina āmisitenyawi latīfa (menifesawī ākali) sīšera ፣ iyanidanidu yegili isitinifasi wede wisit’i gebito ‹hu› yemīlewi k’ali latīfa (menifesawī ākalini) memitati ālebeti። ) iyanidanidu isitinifasi bemīwet’abeti zīkiri (metasebīya) siri። besidisitenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (metasebīya) yemadiregi zedē yegili simi ālahi iyanidanidu isitinifasi gebito ye “hu” finidata keginibaru mewit’ati ālebeti። iyanidanidu isitinifasi yiwet’ali። besebatenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (metasebīya) yemadiregi zedē yegili simi ālahi iyanidanidu isitinifasi wede wisit’i gebito ye ‹hu› finidata ke’iyanidanidu ḥiwasi wisit’i yiwet’ana iyanidanidu isitinifasi bemīwet’abeti yesewineti kifili። besebatenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (tizita) kešera beḫwala ፣ yemejemerīyawi latīfa (menifesawī ākali) inidegena tešeritwali ፣ zedēwi mejemerīya yeteset’ewi። bezikiri gīzē (metasebīya) isitinifasu fet’ani ina ḫayilenya mehoni ālebeti ፣ befit’ineti bemetenifesi berasi -seri yemījemirewi kesewineti inik’isik’asē gari። zīkiri (tizita) kelēle isitinifasi inidemayik’eri metawesi ālebeti። tikureti bek’abi (libi) layi matekori ina bezikiri (metasebīya) wisit’i yalewi k’et’ayineti mesiberi yelebetimi።

CHINESE

Zikr/Dhikr(记忆)方法让内心平静


 在完全集中注意力的情况下,呼吸应该如此管理,以至于个人名称“阿拉”应该随着每一次呼吸进入心脏深处(Qalb),并且“呼”这个词应该随着每一次呼吸击中 Qalb(心)出来。在做第二个拉提法(精神器官)时,真主的名字应该随着每一次呼吸进入Qalb(心)的深处,“呼”这个词应该在每次呼吸时敲击第二个拉蒂法(精神器官) .同样,在做第三、四、五次 Latifah(精神器官)时,个人名字 Allah 应该随着每一次呼吸进入 Qalb(心)的深处,“Hoo”这个词应该击中 Latifah(精神器官) ) 在 Zikr(Remembrance) 下,每一次呼吸都呼出。在第六拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(纪念)的方法 个人名字真主应该下降到 Qalb(心)的深处,每一次呼吸都应该从前额发出“呼”的闪光每一次呼出。在第七拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(纪念)的方法 真主的名字应该下降到 Qalb(心)的深处,每一次呼吸都应该从每个细胞中发出“呼”的闪光,并且每次呼出时,身体的毛孔。在第七个 Latifah(精神器官)做了 Zikr(Remembrance)之后,再次做第一个 Latifah(精神器官),其方法在开始时已经给出。在 Zikr(Remembrance) 期间,呼吸应该快速有力,伴随着身体的运动,身体的运动会随着呼吸急促而自动开始。应该记住,没有Zikr(记忆)就没有呼吸。注意力应该集中在 Qalb(Heart) 上,Zikr (Remembrance) 的连续性不应中断。
Zikr/Dhikr(jìyì) fāngfǎ ràng nèixīn píngjìng


 zài wánquán jízhōng zhùyì lì de qíngkuàng xià, hūxī yīnggāi rúcǐ guǎnlǐ, yǐ zhìyú gèrén míngchēng “ālā” yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù xīnzàng shēn chù (Qalb), bìngqiě “hū” zhège cí yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jí zhòng Qalb(xīn) chūlái. Zài zuò dì èr gè lā tí fǎ (jīngshén qìguān) shí, zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“hū” zhège cí yīnggāi zài měi cì hūxī shí qiāo jī dì èr gè lā dì fǎ (jīngshén qìguān). Tóngyàng, zài zuò dì sān, sì, wǔ cì Latifah(jīngshén qìguān) shí, gèrén míngzì Allah yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“Hoo” zhège cí yīnggāi jí zhòng Latifah(jīngshén qìguān) ) zài Zikr(Remembrance) xià, měi yīcì hūxī dōu hūchū. Zài dì liù lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ gèrén míngzì zhēnzhǔ yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóngqián é fāchū “hū” de shǎnguāng měi yīcì hūchū. Zài dì qī lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóng měi gè xìbāo zhōng fāchū “hū” de shǎnguāng, bìngqiě měi cì hūchū shí, shēntǐ de máokǒng. Zài dì qī gè Latifah(jīngshén qìguān) zuòle Zikr(Remembrance) zhīhòu, zàicì zuò dì yī gè Latifah(jīngshén qìguān), qí fāngfǎ zài kāishǐ shí yǐjīng gěi chū. Zài Zikr(Remembrance) qíjiān, hūxī yīnggāi kuàisù yǒulì, bànsuízhe shēntǐ de yùndòng, shēntǐ de yùndònghuì suízhe hūxī jícù ér zìdòng kāishǐ. Yīnggāi jì zhù, méiyǒu Zikr(jìyì) jiù méiyǒu hūxī. Zhùyì lì yīnggāi jízhōng zài Qalb(Heart) shàng,Zikr (Remembrance) de liánxù xìng bù yìng zhōngduàn.

MONGOLIAN

Дотоод энх тайвны төлөөх зикр/ зикрийн арга


 Анхаарал төвлөрч, амьсгалаа маш сайн зохицуулах ёстой бөгөөд ингэснээр 'Аллах' гэдэг нэр нь зүрхний гүн рүү (Калб) орж, амьсгал бүр нь "Хоо" гэдэг үг нь Калб (Зүрх) -ийг цохих болно. гарч ирэх. Хоёрдахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) хийхдээ Аллах хувийн нэр Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү орж, амьсгал бүр нь орж, "Хоо" гэдэг үг амьсгал бүр хоёр дахь Латифаг (Сүнслэг эрхтэн) цохих ёстой. . Үүний нэгэн адил, гурав, дөрөв, тав дахь Латифаг (Сүнслэг эрхтэн) хийхдээ Аллах хувийн нэр нь амьсгал бүрээр Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, "Хоо" гэдэг үг нь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) ) амьсгал бүр гарч ирэх үед Зикр (Дурсамж) дор. Зургаа дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикир хийх арга (Аллахын нэр) Амьсгалах бүртээ Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, духнаас "Хоо" дүрэлзэх ёстой. амьсгал бүр гарч байна. Долоо дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикир хийх арга (Аллахын нэр) Амьсгалах бүртээ Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, эс бүрээс "Хоо" гал гарч байх ёстой. амьсгал гарах бүрт биеийн нүхжилт. Долоо дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикр хийсний дараа эхэнд нь өгөгдсөн анхны Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дахин хийгддэг. Зикирийн үеэр амьсгал хурдан, хүчтэй байх ёстой бөгөөд энэ нь биеийн хөдөлгөөнийг дагалддаг бөгөөд энэ нь хурдан амьсгалаар автоматаар эхэлдэг. Зикргүйгээр ямар ч амьсгал үлдэхгүй гэдгийг санах нь зүйтэй. Анхаарал нь Калб (Зүрх) дээр төвлөрч, Зикрийн (Дурсамж) залгамж чанар тасрах ёсгүй.
Dotood enkh taivny tölöökh zikr/ zikriin arga


 Ankhaaral tövlörch, amisgalaa mash sain zokhitsuulakh yostoi bögööd ingesneer 'Allakh' gedeg ner ni zürkhnii gün rüü (Kalb) orj, amisgal bür ni "Khoo" gedeg üg ni Kalb (Zürkh) -iig tsokhikh bolno. garch irekh. Khoyordakhi Latifa (Sünsleg erkhten) khiikhdee Allakh khuviin ner Kalb (Zürkh) -iin gün rüü orj, amisgal bür ni orj, "Khoo" gedeg üg amisgal bür khoyor dakhi Latifag (Sünsleg erkhten) tsokhikh yostoi. . Üünii negen adil, gurav, döröv, tav dakhi Latifag (Sünsleg erkhten) khiikhdee Allakh khuviin ner ni amisgal büreer Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, "Khoo" gedeg üg ni Latifa (Sünsleg erkhten) ) amisgal bür garch irekh üyed Zikr (Dursamj) dor. Zurgaa dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikir khiikh arga (Allakhyn ner) Amisgalakh bürtee Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, dukhnaas "Khoo" dürelzekh yostoi. amisgal bür garch baina. Doloo dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikir khiikh arga (Allakhyn ner) Amisgalakh bürtee Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, es bürees "Khoo" gal garch baikh yostoi. amisgal garakh bürt biyeiin nükhjilt. Doloo dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikr khiisnii daraa ekhend ni ögögdsön ankhny Latifa (Sünsleg erkhten) dakhin khiigddeg. Zikiriin üyeer amisgal khurdan, khüchtei baikh yostoi bögööd ene ni biyeiin khödölgööniig dagalddag bögööd ene ni khurdan amisgalaar avtomataar ekheldeg. Zikrgüigeer yamar ch amisgal üldekhgüi gedgiig sanakh ni züitei. Ankhaaral ni Kalb (Zürkh) deer tövlörch, Zikriin (Dursamj) zalgamj chanar tasrakh yosgüi.

URDU

اندرونی سکون کے لیے ذکر/ ذکر کا طریقہ۔


 مکمل حراستی اور توجہ کے ساتھ ، سانس کو اتنا منظم کیا جانا چاہیے کہ ذاتی نام 'اللہ' دل کی گہرائیوں میں اتر جائے (قلب) ہر سانس کے اندر جانے کے ساتھ اور 'ہو' لفظ ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کو ٹکرائے۔ باہر آنا. دوسرا لطیفہ (روحانی عضو) کرتے وقت ، اللہ کا ذاتی نام قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے ہر سانس کے اندر اور 'ہو' لفظ ہر سانس کے ساتھ دوسرے لطیفہ (روحانی عضو) کو مارنا چاہیے۔ . اسی طرح ، تیسرا ، چوتھا اور پانچواں لطیفہ (روحانی عضو) کرتے وقت ، اللہ کا ذاتی نام قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے ہر سانس کے ساتھ اور 'ہو' لفظ لطیفہ (روحانی عضو) کو مارنا چاہیے۔ ذکر کے تحت (یاد) ہر سانس باہر نکلنے کے ساتھ۔ چھٹے لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کا طریقہ ذاتی نام اللہ کو ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے اور پیشانی سے 'ہو' کی بھڑک اٹھنی چاہیے ہر سانس باہر آ رہی ہے ساتویں لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کا طریقہ ذاتی نام اللہ کو ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے اور ہر خلیے سے 'ہو' کا شعلہ نکلنا چاہیے اور ہر سانس باہر نکلنے کے ساتھ جسم کا سوراخ۔ ساتویں لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کے بعد ، پہلا لطیفہ (روحانی عضو) دوبارہ کیا جاتا ہے ، جس کا طریقہ شروع میں دیا گیا تھا۔ ذکر (یاد) کے دوران سانس تیز اور زور دار ہونی چاہیے ، اس کے ساتھ جسم کی حرکت ہوتی ہے ، جو خود بخود تیز سانس لینے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذکر کے بغیر کوئی سانس باقی نہیں رہتی۔ توجہ قلب (دل) پر مرکوز ہونی چاہیے اور ذکر (یاد) میں تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔

ITALIAN

Il metodo di Zikr/Dhikr (ricordo) per la pace interiore


 Con completa concentrazione e attenzione, la respirazione dovrebbe essere gestita in modo tale che il Nome Personale "Allah" dovrebbe scendere nelle profondità del cuore (Qalb) con ogni respiro che entra e la parola "Hoo" dovrebbe colpire il Qalb (Cuore) con ogni respiro uscire allo scoperto. Quando si esegue la seconda Latifah (organo spirituale), il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e la parola "Hoo" dovrebbe colpire la seconda Latifah (organo spirituale) con ogni respiro che esce . Allo stesso modo, quando si esegue il terzo, quarto e quinto Latifah (organo spirituale), il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e la parola 'Hoo' dovrebbe colpire il latifah (organo spirituale). ) sotto Zikr (Ricordo) con ogni respiro che esce. Il metodo di fare Zikr (ricordo) sulla sesta latifah (organo spirituale) Il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e un bagliore di 'Hoo' dovrebbe uscire dalla fronte con ogni respiro che esce. Il metodo di fare Zikr (ricordo) sulla settima latifah (organo spirituale) Il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e un bagliore di 'Hoo' dovrebbe uscire da ogni cella e poro del corpo con ogni respiro che esce. Dopo aver fatto Zikr (Ricordo) sulla settima Latifah (Organo Spirituale), viene eseguita di nuovo la prima Latifah (Organo Spirituale), il cui metodo era stato dato all'inizio. Durante Zikr (Ricordo) la respirazione dovrebbe essere rapida e vigorosa, accompagnata dal movimento del corpo, che inizia automaticamente con la respirazione rapida. Va tenuto presente che nessun respiro è rimasto senza Zikr (Ricordo). L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sul Qalb (Cuore) e la continuità in Zikr (Ricordo) non dovrebbe interrompersi.

INDONESIAN

Metode Zikir/Dzikir (Dzikir) untuk Kedamaian Batin


 Dengan konsentrasi dan perhatian penuh, pernapasan harus diatur sedemikian rupa sehingga Nama Pribadi 'Allah' harus turun ke lubuk hati (Qalb) dengan setiap napas yang masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Qalb (Hati) dengan setiap napas keluar. Saat melakukan Latifah (Organ Spiritual) kedua, Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas yang masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual) kedua dengan setiap napas yang keluar . Demikian pula, ketika melakukan Latifah (Organ Spiritual) ketiga, keempat dan kelima, Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual). ) di bawah Zikir (Dzikir) dengan setiap napas yang keluar. Metode Zikir (Dzikir) pada Latifah Keenam (Organ Spiritual) Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari dahi dengan setiap nafas yang keluar. Metode Zikir (Dzikir) pada Latifah (Organ Spiritual) Ketujuh Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari setiap sel dan pori-pori tubuh dengan setiap napas yang keluar. Setelah Zikr (Dzikir) pada Latifah (Organ Spiritual) ketujuh, Latifah (Organ Spiritual) pertama dilakukan lagi, yang metodenya telah diberikan di awal. Selama zikir, pernapasan harus cepat dan kuat, disertai dengan gerakan tubuh, yang dimulai secara otomatis dengan pernapasan cepat. Harus diingat bahwa tidak ada nafas yang tersisa tanpa Zikir (Dzikir). Perhatian harus difokuskan pada Qalb (Hati) dan kesinambungan dalam Zikir (Dzikir) tidak boleh terputus.

FINNISH

Zikr/ Dhikr (muisto) menetelmä sisäiseen rauhaan


 Täydellisellä keskittymisellä ja tarkkaavaisuudella hengitystä tulee hallita niin, että henkilökohtainen nimi 'Allah' laskeutuu sydämen syvyyteen (Qalb) jokaisen hengityksen sisään ja sana 'Hoo' iskee Qalbiin (sydän) jokaisen hengityksen yhteydessä tulossa ulos. Tehdessään toista Latifahia (henkisiä urkuja), henkilökohtaisen nimen Allahin tulisi laskeutua Qalbin (sydän) syvyyteen jokaisen hengityksen sisään ja sanan 'Hoo' pitäisi iskeä toiseen Latifahiin (hengelliseen urkuun) jokaisen uloshengityksen yhteydessä . Samoin, kun teet kolmannen, neljännen ja viidennen Latifahin (hengelliset urut), henkilökohtaisen nimen Allahin tulisi laskeutua Qalbin (sydän) syvyyteen jokaisen hengityksen sisään ja sanan "Hoo" pitäisi osua Latifahiin (henkinen elin) ) Zikrin (Muistutus) alla ja jokainen hengitys tulee ulos. Menetelmä Zikrin tekemiseksi (muistoksi) kuudennella latifalla (henkinen uru) jokainen hengitys tulee ulos. Menetelmä Zikrin (muisto) tekemiseksi seitsemännellä latifalla (hengelliset urut) kehon huokoset, kun jokainen hengitys tulee ulos. Kun Zikr (Muistaminen) on tehty seitsemännessä Latifahissa (Hengelliset urut), ensimmäinen Latifah (Hengellinen urut) tehdään uudelleen, jonka menetelmä oli annettu alussa. Zikrin (muisto) aikana hengityksen tulee olla nopeaa ja voimakasta, ja siihen tulee liittyä kehon liike, joka alkaa automaattisesti nopealla hengityksellä. On pidettävä mielessä, että ilman hengitystä ei jää ilman Zikria (muisto). Huomiota tulisi keskittyä Qalbiin (sydän), eikä Zikrin (muisto) jatkuvuus saisi katketa.

YORUBA

Ọna ti Zikr/ Dhikr (Iranti) fun Alaafia inu


 Pẹlu ifọkansi pipe ati akiyesi, o yẹ ki a ṣakoso mimi pe Orukọ ti ara ẹni 'Allah' yẹ ki o sọkalẹ lọ si inu ọkan (Qalb) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti njade. Nigbati o ba n ṣe Latifah keji (Ẹmi Ẹmi), Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Latifah keji (Eto Ẹmi) pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade . Bakanna, nigbati o ba n ṣe Latifah kẹta, kẹrin ati karun (Ẹmi Ẹmi), Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Latifah (Eto Ẹmi ) labẹ Zikr (Iranti) pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Ọna ti ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah kẹfa (Eto Ẹmi) Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati igbona ti 'Hoo' yẹ ki o jade lati iwaju pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Ọna ti ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah Keje (Eto Ẹmi) Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati igbona ti 'Hoo' yẹ ki o jade kuro ninu gbogbo sẹẹli ati pore ti ara pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Lẹhin ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah keje (Eto Ẹmi), Latifah akọkọ (Eto Ẹmi) ni a tun tun ṣe, ti ọna ti a ti fun ni ibẹrẹ. Lakoko Zikr (Iranti) isunmi yẹ ki o yara ati ni agbara, pẹlu gbigbe ti ara, eyiti o bẹrẹ laifọwọyi pẹlu mimi iyara. O yẹ ki o jẹri ni lokan pe ko si ẹmi ti o ku laisi Zikr (Iranti). Ifarabalẹ yẹ ki o dojukọ Qalb (Ọkàn) ati pe itẹsiwaju ni Zikr (Iranti) ko yẹ ki o fọ.

PERSIAN

روش ذکر/ ذکر (ذکر) برای آرامش درونی


 با تمرکز و توجه کامل ، تنفس باید به گونه ای مدیریت شود که نام شخصی "الله" با هر دم که وارد اعماق قلب می شود (کلب) و کلمه "هو" با هر نفس به قلب (قلب) ضربه بزند. بیرون آمدن. هنگام انجام دومین لطیفه (اندام معنوی) ، نام شخصی الله باید با هر دم در اعماق قلب (قلب) فرود آید و کلمه "هو" باید با هر دم بیرون آمدن به لطیفه دوم (اندام روحانی) ضربه بزند. . به همین ترتیب ، هنگام انجام سومین ، چهارم و پنجم لطیفه (اندام روحانی) ، نام شخصی الله باید با هر دم که وارد اعماق قلب می شود و کلمه "هو" باید به لطیفه (اندام روحانی) ضربه بزند. ) زیر ذکر (ذکر) با بیرون آمدن هر نفس. روش ذکر (ذکر) در لطیفه ششم (اندام معنوی) نام شخصی خدا باید با هر دم داخل به اعماق قلب (قلب) نازل شود و شعله "هو" از پیشانی با آن بیرون بیاید هر نفس بیرون می آید روش ذکر (ذکر) در لطیفه هفتم (اندام معنوی) نام شخصی خدا باید با هر دم و بازدم به اعماق قلب (قلب) نازل شود و از هر سلولی شعله هوو بیرون بیاید و با بیرون آمدن هر نفس منفذ بدن پس از ذکر (ذکر) در لطیفه هفتم (اندام معنوی) ، اولین لطیفه (اندام روحانی) دوباره انجام می شود ، که روش آن در ابتدا ارائه شده بود. در هنگام ذکر (یادآوری) تنفس باید سریع و قوی باشد ، همراه با حرکت بدن ، که با تنفس سریع به طور خودکار شروع می شود. باید در نظر داشت که هیچ نفس بدون ذکر (ذکر) باقی نمی ماند. توجه باید بر روی قلب (قلب) متمرکز شود و تداوم در ذکر (ذکر) نباید شکسته شود.

FILIPINO

Ang Paraan ng Zikr / Dhikr (Paggunita) para sa Panloob na Kapayapaan


 Sa kumpletong konsentrasyon at pansin, ang paghinga ay dapat mapamahalaan upang ang Personal na Pangalan na 'Allah' ay dapat bumaba sa kaibuturan ng puso (Qalb) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang Qalb (Puso) sa bawat paghinga. lumalabas. Kapag ginagawa ang pangalawang Latifah (Espirituwal na Organ), ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang pangalawang Latifah (Espirituwal na Organ) sa bawat paghinga na lalabas . Katulad nito, kapag ginagawa ang pangatlo, pang-apat at ang ikalimang Latifah (Espirituwal na Organ), ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang Latifah (Espirituwal na Organ ) sa ilalim ng Zikr (Naaalala) sa bawat paghinga na lalabas. Ang Paraan ng paggawa ng Zikr (Paggunita) sa Ikaanim na Latifah (Espirituwal na Organ) Ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at isang pag-iilaw ng 'Hoo' ay dapat lumabas sa noo na may bawat hininga na lumalabas. Ang Paraan ng paggawa ng Zikr (Paggunita) sa Ikapitong Latifah (Espirituwal na Organ) Ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at isang pag-iilaw ng 'Hoo' ay dapat lumabas sa bawat cell at butas ng katawan sa bawat paghinga na lumalabas. Matapos gawin ang Zikr (Paggunita) sa ikapitong Latifah (Espirituwal na Organ), ang unang Latifah (Espirituwal na Organ) ay ginawang muli, na ang pamamaraan ay naibigay sa simula. Sa panahon ng Zikr (Naaalala) ang paghinga ay dapat na mabilis at malakas, sinamahan ng paggalaw ng katawan, na awtomatikong nagsisimula sa mabilis na paghinga. Dapat itong isipin na walang hininga ang natira nang walang Zikr (Alaala). Ang pansin ay dapat na nakatuon sa Qalb (Puso) at ang pagpapatuloy sa Zikr (Paggunita) ay hindi dapat masira.

SWEDISH

Metoden för Zikr/ Dhikr (påminnelse) för inre fred


 Med fullständig koncentration och uppmärksamhet bör andningen hanteras så att personnamnet 'Allah' ska sjunka in i hjärtats djup (Qalb) för varje andetag som kommer in och ordet 'Hoo' ska slå Qalb (hjärtat) med varje andetag kommer ut. När du gör den andra Latifah (andligt organ) bör personnamnet Allah sjunka ner i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och ordet 'Hoo' ska slå den andra Latifah (andligt organ) med varje andetag som kommer ut . På samma sätt, när du gör den tredje, fjärde och femte Latifah (andligt organ), bör det personliga namnet Allah sjunka ner i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som går in och ordet 'Hoo' ska slå Latifah (andligt organ) ) under Zikr (Remembrance) med varje andetag som kommer ut. Metoden att göra Zikr (Remembrance) på sjätte Latifah (andligt organ) Det personliga namnet Allah bör sjunka in i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och en bloss av 'Hoo' ska komma ut ur pannan med varje andetag kommer ut. Metoden att göra Zikr (påminnelse) på den sjunde Latifah (andligt organ) Det personliga namnet Allah bör sjunka in i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och en bloss av "Hoo" ska komma ut från varje cell och kroppens porer med varje andetag som kommer ut. Efter att ha gjort Zikr (Remembrance) på den sjunde Latifah (Spiritual Organ) görs den första Latifah (Spiritual Organ) igen, vars metod hade getts i början. Under Zikr (Remembrance) ska andningen vara snabb och kraftfull, åtföljd av kroppens rörelse, som startar automatiskt med snabb andning. Man bör komma ihåg att inget andetag lämnas utan Zikr (Remembrance). Uppmärksamheten bör fokuseras på Qalb (hjärta) och kontinuiteten i Zikr (Remembrance) ska inte gå sönder.

GREEK

Η μέθοδος του Zikr/ Dhikr (Ανάμνηση) για Εσωτερική Ειρήνη


 Με πλήρη συγκέντρωση και προσοχή, η αναπνοή πρέπει να διαχειρίζεται τόσο ώστε το Προσωπικό Όνομα «Αλλάχ» να κατεβαίνει στα βάθη της καρδιάς (Qalb) με κάθε εισπνοή και η λέξη «Hoo» να χτυπά το Qalb (Καρδιά) με κάθε αναπνοή βγαίνοντας. Όταν κάνετε το δεύτερο Latifah (Πνευματικό Όργανο), το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα και η λέξη "Hoo" να χτυπά το δεύτερο Latifah (Πνευματικό Όργανο) με κάθε ανάσα που βγαίνει . Ομοίως, όταν κάνετε το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο Latifah (Πνευματικό Όργανο), το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα που μπαίνει και η λέξη "Hoo" να χτυπά τη Latifah (Πνευματικό Όργανο) ) κάτω από το Zikr (Ανάμνηση) με κάθε ανάσα που βγαίνει. Η μέθοδος του Zikr (Μνήμη) στην Έκτη Λατίφα (Πνευματικό Όργανο) Το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα να μπαίνει και μια φωτοβολίδα «Hoo» να βγαίνει από το μέτωπο με κάθε ανάσα που βγαίνει. Η Μέθοδος του Ζικρ (Μνήμη) στην Έβδομη Λατίφα (Πνευματικό Όργανο) Το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα που μπαίνει και μια φωτοβολίδα «Hoo» πρέπει να βγαίνει από κάθε κύτταρο και πόρος του σώματος με κάθε ανάσα που βγαίνει. Αφού κάνετε Zikr (Μνήμη) στο έβδομο Latifah (Πνευματικό Όργανο), γίνεται ξανά η πρώτη Latifah (Πνευματικό Όργανο), η μέθοδος της οποίας είχε δοθεί στην αρχή. Κατά τη διάρκεια του Zikr (Ανάμνηση) η αναπνοή πρέπει να είναι γρήγορη και δυνατή, συνοδευόμενη από την κίνηση του σώματος, η οποία ξεκινά αυτόματα με γρήγορη αναπνοή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καμία αναπνοή δεν μένει χωρίς το Zikr (Μνήμη). Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στο Qalb (Καρδιά) και η συνέχεια στο Zikr (Μνήμη) δεν πρέπει να σπάσει.
I méthodos tou Zikr/ Dhikr (Anámnisi) gia Esoterikí Eiríni


 Me plíri synkéntrosi kai prosochí, i anapnoí prépei na diacheirízetai tóso óste to Prosopikó Ónoma «Allách» na katevaínei sta váthi tis kardiás (Qalb) me káthe eispnoí kai i léxi «Hoo» na chtypá to Qalb (Kardiá) me káthe anapnoí vgaínontas. Ótan kánete to déftero Latifah (Pnevmatikó Órgano), to Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása kai i léxi "Hoo" na chtypá to déftero Latifah (Pnevmatikó Órgano) me káthe anása pou vgaínei . Omoíos, ótan kánete to tríto, tétarto kai pémpto Latifah (Pnevmatikó Órgano), to Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása pou baínei kai i léxi "Hoo" na chtypá ti Latifah (Pnevmatikó Órgano) ) káto apó to Zikr (Anámnisi) me káthe anása pou vgaínei. I méthodos tou Zikr (Mními) stin Ékti Latífa (Pnevmatikó Órgano) To Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása na baínei kai mia fotovolída «Hoo» na vgaínei apó to métopo me káthe anása pou vgaínei. I Méthodos tou Zikr (Mními) stin Évdomi Latífa (Pnevmatikó Órgano) To Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása pou baínei kai mia fotovolída «Hoo» prépei na vgaínei apó káthe kýttaro kai póros tou sómatos me káthe anása pou vgaínei. Afoú kánete Zikr (Mními) sto évdomo Latifah (Pnevmatikó Órgano), gínetai xaná i próti Latifah (Pnevmatikó Órgano), i méthodos tis opoías eíche dotheí stin archí. Katá ti diárkeia tou Zikr (Anámnisi) i anapnoí prépei na eínai grígori kai dynatí, synodevómeni apó tin kínisi tou sómatos, i opoía xekiná aftómata me grígori anapnoí. Prépei na liftheí ypópsi óti kamía anapnoí den ménei chorís to Zikr (Mními). I prosochí prépei na epikentrotheí sto Qalb (Kardiá) kai i synécheia sto Zikr (Mními) den prépei na spásei.

UZBEK

Ichki tinchlik uchun zikr (zikr) usuli


 To'liq konsentratsiya va diqqat bilan nafas olishni shunday boshqarish kerakki, "Olloh" shaxsiy ismi yurak tubiga (Qalb) tushadi va har nafas bilan "Hoo" so'zi qalbga uriladi. chiqib. Ikkinchi Latifani (ruhiy organ) bajarayotganda, Allohning shaxsiy ismi qalb tubiga tushishi kerak va har nafasda "hoo" so'zi har bir nafasda ikkinchi latifaga tegishi kerak. . Xuddi shunday, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi latifalarni bajarayotganda, Allohning shaxsiy ismi qalbning tubiga tushishi kerak, har bir nafasi bilan "hoo" so'zi latifaga tegishi kerak. ) Zikr ostida (har bir nafas chiqib). Oltinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilish usuli. Har bir nafas bilan Alloh qalb tubiga tushishi va peshonadan "hoo" alangasi chiqishi kerak. har nafas chiqadi. Ettinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilish usuli Allohning shaxsiy ismi har bir nafas bilan Qalb tubiga tushishi va har bir hujayradan "hoo" alangasi chiqishi kerak. har bir nafas bilan tananing teshiklari. Ettinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilinganidan so'ng, birinchi latifa (ruhiy organ) yana qilinadi, uning usuli boshida berilgan edi. Zikr paytida nafas tez va kuchli bo'lishi kerak, badanning harakati bilan birga bo'lishi kerak, u avtomatik ravishda tez nafas olish bilan boshlanadi. Shuni yodda tutish kerakki, zikrsiz hech bir nafas qolmaydi. E'tibor qalbga qaratilishi kerak va zikrdagi davomiylik buzilmasligi kerak.

SOMALI

Habka Zikr/ Dhikr (Xasuusta) ee Nabadda Gudaha


 Si taxaddar leh iyo feejignaan buuxda leh, waa in neefsashada la maareeyaa si Magaca Shakhsiyeed 'Allah' uu ugu dhaadhaco moolka qalbiga (Qalb) iyadoo neef walba soo gelayo iyo in erayga 'Hoo' uu neef kasta ku dhufto Qalb (Qalbi) soo baxaya. Markaad samaynayso Latifah labaad (Xubinta Ruuxiga ah), Magaca Shakhsi ahaaneed Eebbe waa inuu ku dhaadhacaa moolka Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso oo erayga 'Hoo' uu ku dhufan doono Latifah labaad (Xubinta Ruuxa) iyadoo neef kasta oo soo baxdaa . Sidoo kale, marka la samaynayo Latifah saddexaad, afaraad iyo shanaad (Xubinta Ruuxiga ah), Magaca Shakhsi ahaaneed Eebbe waa inuu hoos ugu dhaadhacaa Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso oo erayga 'Hoo' uu ku dhufan doono Latifah (Xubinta Ruuxa ) hoos Zikr (Xusuus) neef kasta oo soo baxda. Habka samaynta Zikr (Xusuusta) ee Lixaadka Latifah (Xubinta Ruuxiga ah) Magaca Shakhsiyeed Eebbe waa inuu hoos ugu dhaadhacaa Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso iyo holac 'Hoo' waa inuu ka soo baxaa foodda neef kasta oo soo baxda. Habka loo sameeyo Zikr (Xusuusta) Latifah toddobaad dalool jirka oo neef kasta oo soo baxda. Ka dib markii la sameeyo Zikr (Xasuusta) Latifah toddobaad (Xubinta Ruuxa), Latifah (Xubinta Ruuxa) ee ugu horreysa ayaa mar kale la sameeyaa, oo qaabkeedii la bixiyay bilowgii. Inta lagu jiro Zikr (Xasuusta) neefsashadu waa inay noqotaa mid degdeg ah oo xoog leh, oo ay weheliso dhaqdhaqaaqa jirka, oo si toos ah uga bilaabma neefsasho degdeg ah. Waa in maanka lagu hayaa in neef aan ka hadhin Zikr (Xasuus). Feejignaanta waa in diiradda la saaraa Qalb (Qalbiga) oo joogteynta Zikr (Xasuusta) aysan jabin.

AZERBAIJANI

Daxili Sülh üçün Zikr/ Zikr (Zikr) Metodu


 Tam konsentrasiya və diqqətlə nəfəs alma elə idarə olunmalıdır ki, 'Allah' Şəxsi Adı hər nəfəsə girəndə qəlbin dərinliklərinə (Qalb) ensin və 'Hoo' sözü hər nəfəslə Qalbə (Ürək) vursun. çıxmaq. İkinci Latifə (Ruhani Orqan) edərkən, Allah Şəxsi Adı hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və hər nəfəs çıxdıqda "Hoo" sözü ikinci Latifə (Ruhani Orqan) vurmalıdır. . Eynilə, üçüncü, dördüncü və beşinci Latifə (Ruhani Orqan) edərkən, Allah hər bir nəfəslə Qalbin dərinliklərinə enməli və "Hoo" kəlməsi Latifaya (Ruhani Orqan) çalınmalıdır. ) hər nəfəs çıxan Zikrin altında. Altıncı Latifə (Ruhani Orqan) üzərində Zikr etmə üsulu Allah hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və alnından 'Hoo' alovu çıxmalıdır. hər nəfəs çıxır. Yeddinci Lətifə (Ruhani Orqan) Zikr etmə üsulu Şəxsi ad Allah hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və hər bir hüceyrədən "Hoo" alovu çıxmalı və hər nəfəs çıxanda bədənin gözenekləri. Yeddinci Latifə (Ruhani Orqan) üzərində zikr etdikdən sonra, üsulu əvvəldən verilən ilk Latifə (Ruhani Orqan) yenidən edilir. Zikr zamanı tənəffüs avtomatik olaraq sürətli nəfəs almağa başlayan bədənin hərəkəti ilə birlikdə sürətli və güclü olmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, Zikr olmadan heç bir nəfəs qalmaz. Diqqət Qalbə yönəldilməlidir və Zikrdə davamlılıq pozulmamalıdır.

NORWEGIAN

Metoden for Zikr/ Dhikr (minne) for indre fred


 Med fullstendig konsentrasjon og oppmerksomhet bør pusten administreres såpass at personnavnet 'Allah' skulle synke ned i dypet av hjertet (Qalb) for hvert åndedrag som går inn, og ordet 'Hoo' skal ramme Qalb (hjertet) for hvert åndedrag kommer ut. Når du gjør det andre Latifah (åndelig organ), bør det personlige navnet Allah stige ned i dypet av Qalb (hjertet) med hvert pust som går inn, og ordet 'Hoo' skal slå den andre Latifah (åndelig organ) for hvert åndedrag som kommer ut . På samme måte, når du gjør den tredje, fjerde og femte Latifah (åndelig orgel), bør det personlige navnet Allah synke ned i dypet av Qalb (hjerte) for hvert åndedrag som går inn, og ordet 'Hoo' skal ramme Latifah (åndelig organ) ) under Zikr (minne) med hvert pust som kommer ut. Metoden for å gjøre Zikr (erindring) på den sjette Latifah (åndelig orgel) Det personlige navnet Allah bør stige ned i dypet av Qalb (hjerte) med hvert åndedrag som går inn, og en bluss av 'Hoo' skal komme ut av pannen med hvert pust kommer ut. Metoden for å gjøre Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndelig orgel) Det personlige navnet Allah bør stige ned i dypet av Qalb (hjerte) med hvert åndedrag som kommer inn og en bluss av 'Hoo' skal komme ut av hver celle og kroppens porer med hvert pust som kommer ut. Etter å ha gjort Zikr (Remembrance) på den syvende Latifah (Spiritual Organ), gjøres den første Latifah (Spiritual Organ) igjen, hvis metode hadde blitt gitt i begynnelsen. Under Zikr (Remembrance) bør pusten være rask og kraftig, ledsaget av bevegelse av kroppen, som starter automatisk med rask pust. Det må huskes at ingen pust er igjen uten Zikr (Remembrance). Oppmerksomheten bør fokuseres på Qalb (hjerte), og kontinuiteten i Zikr (minne) bør ikke brytes.

THAI

วิธีการของ Zikr / Dhikr (การระลึก) เพื่อความสงบภายใน


 ด้วยสมาธิและสมาธิอย่างสมบูรณ์ การหายใจควรได้รับการจัดการเพื่อให้ชื่อส่วนบุคคล 'อัลลอฮ์' ควรลงมาที่ส่วนลึกของหัวใจ (Qalb) ทุกลมหายใจเข้าและคำว่า 'ฮู' ควรตี Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจ กำลังออกมา. เมื่อทำละติฟาห์ที่สอง (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้า และคำว่า 'ฮู' ควรตี Latifah ที่สอง (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ทุกลมหายใจออก . ในทำนองเดียวกัน เมื่อทำละติฟาห์ที่สาม สี่ และห้า (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้า และคำว่า 'ฮู' ควรตี Latifah (อวัยวะทางวิญญาณ) ) ภายใต้ Zikr (ความทรงจำ) ทุกลมหายใจออก วิธีการทำซิกร์ (การรำลึก) บนละติฟาห์ที่หก (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรเสด็จลงไปในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้าและแสงของ 'ฮู' จะออกมาจากหน้าผากด้วย ทุกลมหายใจออก วิธีการทำซิกร์ (รำลึก) บน Latifah ที่เจ็ด (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคลอัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้าและแสงของ 'ฮู' ควรออกมาจากทุกเซลล์และ รูของร่างกายทุกลมหายใจออก หลังจากทำ Zikr(Remembrance) ใน Latifah ที่เจ็ด (Spiritual Organ) แล้ว Latifah (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ตัวแรกก็ถูกทำขึ้นอีกครั้งซึ่งวิธีการที่ได้รับในตอนเริ่มต้น ระหว่าง Zikr(ความทรงจำ) การหายใจควรจะเร็วและมีพลังพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งจะเริ่มโดยอัตโนมัติด้วยการหายใจอย่างรวดเร็ว พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีลมหายใจใดเหลืออยู่หากปราศจาก Zikr (การรำลึก) ควรให้ความสนใจไปที่ Qalb (Heart) และความต่อเนื่องใน Zikr (Remembrance) ไม่ควรทำลาย
Wiṭhī kār k̄hxng Zikr/ Dhikr (kār ralụk) pheụ̄̀x khwām s̄ngb p̣hāynı


 d̂wy s̄māṭhi læa s̄māṭhi xỳāng s̄mbūrṇ̒ kār h̄āycı khwr dị̂ rạb kār cạdkār pheụ̄̀x h̄ı̂ chụ̄̀x s̄̀wn bukhkhl'xạllxḥ̒' khwr lng mā thī̀ s̄̀wn lụk k̄hxng h̄ạwcı (Qalb) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı kảlạng xxk mā. Meụ̄̀x thả la ti fāh̄̒ thī̀ s̄xng (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Latifah thī̀ s̄xng (xwạywa thāng cit wiỵỵāṇ) thuk lm h̄āycı xxk. Nı thảnxng deīywkạn meụ̄̀x thả la ti fāh̄̒ thī̀ s̄ām s̄ī̀ læa h̄̂ā (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Latifah (xwạywa thāng wiỵỵāṇ) ) p̣hāy tı̂ Zikr (khwām thrng cả) thuk lm h̄āycı xxk wiṭhī kār thả si kr̒ (kār rảlụk) bn la ti fāh̄̒ thī̀ h̄k (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr s̄ed̆c lng pị nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa s̄æng k̄hxng'ḥū' ca xxk mā cāk h̄n̂āp̄hāk d̂wy thuk lm h̄āycı xxk wiṭhī kār thả si kr̒ (rảlụk) bn Latifah thī̀ cĕd (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa s̄æng k̄hxng'ḥū' khwr xxk mā cāk thuk sell̒ læa rū k̄hxng r̀āngkāy thuk lm h̄āycı xxk h̄lạngcāk thả Zikr(Remembrance) nı Latifah thī̀ cĕd (Spiritual Organ) læ̂w Latifah (xwạywa thāng cit wiỵỵāṇ) tạw ræk k̆ t̄hūk thả k̄hụ̂n xīk khrậng sụ̀ng wiṭhī kār thī̀ dị̂ rạb nı txn reìm t̂n rah̄ẁāng Zikr(khwām thrng cả) kār h̄āycı khwr ca rĕw læa mī phlạng phr̂xm kạb kār khelụ̄̀xnh̄ịw k̄hxng r̀āngkāy sụ̀ng ca reìm doy xạtnomạti d̂wy kār h̄āycı xỳāng rwdrĕw phụng ralụk wị̂ s̄emx ẁā mị̀mī lm h̄āycı dı h̄elụ̄x xyū̀ h̄āk prāṣ̄cāk Zikr (kār rảlụk) khwr h̄ı̂ khwām s̄ncı pị thī̀ Qalb (Heart) læa khwām t̀x neụ̄̀xng nı Zikr (Remembrance) mị̀ khwr thảlāy

ROMANIAN

Metoda Zikr / Dhikr (Amintire) pentru pacea interioară


 Cu o concentrare și o atenție completă, respirația trebuie gestionată astfel încât numele personal „Allah” să coboare în adâncurile inimii (Qalb) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească Qalb (Inima) cu fiecare respirație ieșind. Când faceți al doilea Latifah (Organ spiritual), Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească al doilea Latifah (Organ spiritual) cu fiecare respirație care iese . În mod similar, atunci când faci al treilea, al patrulea și al cincilea Latifah (Organ spiritual), Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească Latifah (Organul spiritual) ) sub Zikr (Amintire) cu fiecare respirație care iese. Metoda de a face Zikr (Amintire) pe al șaselea Latifah (Organ spiritual) Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și un flare de „Hoo” ar trebui să iasă din frunte fiecare respirație ieșind. Metoda de a face Zikr (Amintire) pe al șaptelea Latifah (Organ spiritual) Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și un flare de „Hoo” ar trebui să iasă din fiecare celulă și porul corpului cu fiecare respirație care iese. După ce a făcut Zikr (Amintire) pe al șaptelea Latifah (Organ spiritual), se face din nou primul Latifah (Organ spiritual), a cărui metodă fusese dată la început. În timpul Zikr (Amintire) respirația trebuie să fie rapidă și puternică, însoțită de mișcarea corpului, care începe automat cu respirație rapidă. Trebuie avut în vedere faptul că nu rămâne nicio respirație fără Zikr (Amintire). Atenția ar trebui să se concentreze asupra Qalb (Inimă) și continuitatea în Zikr (Amintire) nu ar trebui să se rupă.

AFRIKAANS

Die metode van Zikr/ Dhikr (herinnering) vir innerlike vrede


 Met volledige konsentrasie en aandag moet asemhaling so bestuur word dat die persoonlike naam 'Allah' in die diepte van die hart (Qalb) moet daal met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die Qalb (hart) met elke asemhaling tref kom uit. By die tweede Latifah (Geestelike Orrel), moet die Persoonlike Naam Allah neerdaal in die dieptes van die Qalb (Hart) met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die tweede Latifah (Geestelike Orrel) tref met elke asemhaling. . Net so, wanneer die derde, vierde en vyfde Latifah (geestelike orgaan) gedoen word, moet die persoonlike naam Allah in die dieptes van die Qalb (hart) daal met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die Latifah (geestelike orgaan) tref ) onder Zikr (Herinnering) met elke asemteug. Die metode om Zikr (herinnering) op die sesde Latifah (geestelike orgaan) te doen Die persoonlike naam Allah moet in die dieptes van die Qalb (hart) neerdaal met elke asemteug en 'n fakkel van 'Hoo' moet uit die voorkop kom elke asem uitkom. Die metode om Zikr (herinnering) op die sewende Latifah (geestelike orgaan) te doen, die persoonlike naam Allah moet in die dieptes van die Qalb (hart) neerdaal, met elke asemteug en 'n opvlam van 'Hoo' moet uit elke sel kom en porieë van die liggaam met elke asemteug. Nadat u Zikr (Herinnering) op die sewende Latifah (Geestelike Orrel) gedoen het, word die eerste Latifah (Geestelike Orrel) weer gedoen, waarvan die metode in die begin gegee is. Tydens Zikr (Herinnering) moet die asemhaling vinnig en kragtig wees, vergesel van die beweging van die liggaam, wat outomaties begin met vinnige asemhaling. Daar moet in gedagte gehou word dat daar geen asem gelaat word sonder Zikr (Remembrance) nie. Die aandag moet op die Qalb (hart) gefokus word, en die kontinuïteit in Zikr (herinnering) moet nie breek nie.

KAZAKH

Ішкі тыныштық үшін зікір/ зікір әдісі


 Толық шоғырлану мен назар аудару арқылы тыныс алуды «Алла» жеке есімі жүректің тереңіне (Калб) түсуі керек, ал «Ху» сөзі әр деммен Қалбқа (Жүрекке) тиеді. шығады. Екінші Латифаны (Рухани Орган) жасаған кезде Аллаһтың жеке есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек, ал «Ху» сөзі әр деммен екінші Латифаға (Рухани Органға) тиіп тұруы керек. . Сол сияқты, үшінші, төртінші және бесінші латифаны (Рухани орган) жасаған кезде Аллаһтың жеке есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек және «Ху» сөзі Латифаға (Рухани Органға) тиіп тұруы керек. ) Зікірдің (естелік) астында. Алтыншы латифада зікір ету әдісі (Рухани мүше) Алла есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек және маңдайдан «Ху» алауы шығуы керек. әр тыныс шығады. Жетінші латифада зікір ету әдісі (Рухани мүше) Алла аты әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек, ал әрбір ұяшықтан «Ху» алауы шығуы керек. әрбір тыныспен дененің тесіктері. Жетінші латифада зікір (зікір) жасағаннан кейін, бірінші латифа (рухани мүше) қайтадан жасалады, оның әдісі бастапқыда берілген болатын. Зікір (тынығу) кезінде тыныс алу жылдам және күшті болуы керек, ол дене қозғалысының сүйемелдеуімен жүреді, ол автоматты түрде тез тыныс алудан басталады. Зікірсіз ешбір тыныс қалмайтынын есте ұстаған жөн. Қалбқа назар аудару керек, ал зікірдегі сабақтастық үзілмеуі керек.
Işki tınıştıq üşin zikir/ zikir ädisi


 Tolıq şoğırlanw men nazar awdarw arqılı tınıs alwdı «Alla» jeke esimi jürektiñ tereñine (Kalb) tüswi kerek, al «Xw» sözi är demmen Qalbqa (Jürekke) tïedi. şığadı. Ekinşi Latïfanı (Rwxanï Organ) jasağan kezde Allahtıñ jeke esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek, al «Xw» sözi är demmen ekinşi Latïfağa (Rwxanï Organğa) tïip turwı kerek. . Sol sïyaqtı, üşinşi, törtinşi jäne besinşi latïfanı (Rwxanï organ) jasağan kezde Allahtıñ jeke esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek jäne «Xw» sözi Latïfağa (Rwxanï Organğa) tïip turwı kerek. ) Zikirdiñ (estelik) astında. Altınşı latïfada zikir etw ädisi (Rwxanï müşe) Alla esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek jäne mañdaydan «Xw» alawı şığwı kerek. är tınıs şığadı. Jetinşi latïfada zikir etw ädisi (Rwxanï müşe) Alla atı är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek, al ärbir uyaşıqtan «Xw» alawı şığwı kerek. ärbir tınıspen deneniñ tesikteri. Jetinşi latïfada zikir (zikir) jasağannan keyin, birinşi latïfa (rwxanï müşe) qaytadan jasaladı, onıñ ädisi bastapqıda berilgen bolatın. Zikir (tınığw) kezinde tınıs alw jıldam jäne küşti bolwı kerek, ol dene qozğalısınıñ süyemeldewimen jüredi, ol avtomattı türde tez tınıs alwdan bastaladı. Zikirsiz eşbir tınıs qalmaytının este ustağan jön. Qalbqa nazar awdarw kerek, al zikirdegi sabaqtastıq üzilmewi kerek.

KYRGYZ

Ички Тынчтык үчүн Зикир/ Зикир (Зикир) ыкмасы


 Толук топтолуу жана көңүл буруу менен, дем алуу ушунчалык башкарылышы керек, "Аллах" жеке ысымы жүрөктүн түпкүрүнө (Калб) кириши керек жана "Хоо" сөзү Калбга (Жүрөк) ар бир деми менен тийиши керек. чыгуу. Экинчи Латифаны (Рухий Органды) жасоодо Аллахтын Жеке ысымы ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" сөзү ар бир деми менен экинчи Латифага (Рухий Органга) тийиши керек. . Ушул сыяктуу эле, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи латифаны (рухий орган) жасоодо Аллахтын жеке ысымы ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" сөзү Латифага (Рухий Орган) тийиши керек. ) зикирдин астында (ар бир дем менен). Алтынчы латифада зикир кылуу ыкмасы (Рухий орган) Аллахтын ысымы Аллах ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" жарыгы чекесинен чыгып кетиши керек. ар бир дем чыгат. Жетинчи Латифада Зикир кылуу ыкмасы (Руханий Орган) Жеке ысым Аллах ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана ар бир клеткадан "Хоо" жарыгы чыгышы керек. дененин тешиги ар бир дем менен чыгат. Жетинчи Латифада (Рухий Орган) зикир кылгандан кийин, биринчи Латифа (Руханий Орган) кайра жасалат, анын методу башында берилген. Зикир (Эскерүү) учурунда дем алуу автоматтык түрдө тез дем алуу менен баштала турган дененин кыймылы менен коштолгон тез жана күчтүү болушу керек. Зикирсиз эч бир дем калбасын эстен чыгарбоо керек. Көңүл калбга (көңүл) бурулушу керек жана зикирдеги (зикир) үзгүлтүксүздүк бузулбашы керек.
İçki Tınçtık üçün Zikir/ Zikir (Zikir) ıkması


 Toluk toptoluu jana köŋül buruu menen, dem aluu uşunçalık başkarılışı kerek, "Allah" jeke ısımı jüröktün tüpkürünö (Kalb) kirişi kerek jana "Hoo" sözü Kalbga (Jürök) ar bir demi menen tiyişi kerek. çıguu. Ekinçi Latifanı (Ruhiy Organdı) jasoodo Allahtın Jeke ısımı ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" sözü ar bir demi menen ekinçi Latifaga (Ruhiy Organga) tiyişi kerek. . Uşul sıyaktuu ele, üçünçü, törtünçü jana beşinçi latifanı (ruhiy organ) jasoodo Allahtın jeke ısımı ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" sözü Latifaga (Ruhiy Organ) tiyişi kerek. ) zikirdin astında (ar bir dem menen). Altınçı latifada zikir kıluu ıkması (Ruhiy organ) Allahtın ısımı Allah ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" jarıgı çekesinen çıgıp ketişi kerek. ar bir dem çıgat. Jetinçi Latifada Zikir kıluu ıkması (Ruhaniy Organ) Jeke ısım Allah ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana ar bir kletkadan "Hoo" jarıgı çıgışı kerek. denenin teşigi ar bir dem menen çıgat. Jetinçi Latifada (Ruhiy Organ) zikir kılgandan kiyin, birinçi Latifa (Ruhaniy Organ) kayra jasalat, anın metodu başında berilgen. Zikir (Eskerüü) uçurunda dem aluu avtomattık türdö tez dem aluu menen baştala turgan denenin kıymılı menen koştolgon tez jana küçtüü boluşu kerek. Zikirsiz eç bir dem kalbasın esten çıgarboo kerek. Köŋül kalbga (köŋül) buruluşu kerek jana zikirdegi (zikir) üzgültüksüzdük buzulbaşı kerek.

DANISH

Metoden for Zikr/ Dhikr (erindring) for indre fred


 Med fuldstændig koncentration og opmærksomhed bør vejrtrækning styres så meget, at personnavnet 'Allah' skal stige ned i hjertets dybder (Qalb) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme Qalb (hjertet) for hvert åndedrag kommer ud. Når du foretager det andet Latifah (åndeligt organ), bør det personlige navn Allah stige ned i dybden af ​​Qalb (hjertet) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme det andet Latifah (åndeligt organ) med hvert åndedrag, der kommer ud . På samme måde, når du foretager den tredje, fjerde og femte Latifah (åndeligt organ), bør det personlige navn Allah stige ned i dybden af ​​Qalb (hjertet) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme Latifah (åndeligt organ ) under Zikr (erindring) med hvert åndedrag, der kommer ud. Metoden til at gøre Zikr (erindring) på den sjette Latifah (åndeligt orgel) Det personlige navn Allah skal stige ned i dybet af Qalb (hjerte) med hvert åndedrag, der går ind, og en bluss af 'Hoo' skulle komme ud af panden med hvert åndedrag kommer ud. Metoden til at gøre Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndeligt orgel) Det personlige navn Allah skal stige ned i dybet af Qalb (hjerte) med hvert åndedrag, der går ind, og en bluss af 'Hoo' skulle komme ud af hver celle og kroppens pore med hvert åndedrag, der kommer ud. Efter at have gjort Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndeligt orgel), udføres den første Latifah (Åndelig orgel) igen, hvis metode var blevet givet i begyndelsen. Under Zikr (Remembrance) skal vejrtrækningen være hurtig og kraftfuld, ledsaget af kroppens bevægelse, som starter automatisk med hurtig vejrtrækning. Det skal huskes på, at intet åndedrag er tilbage uden Zikr (erindring). Opmærksomheden bør fokuseres på Qalb (hjerte), og kontinuiteten i Zikr (erindring) bør ikke bryde.

ZULU

Indlela yeZikr / Dhikr (Ukukhunjulwa) Yokuthula Kwangaphakathi


 Ngokugxila okuphelele nokunaka, ukuphefumula kufanele kuphathwe ngendlela yokuthi iGama Lakho 'u-Allah' kufanele lehlele ekujuleni kwenhliziyo (Qalb) ngayo yonke imimoya engenayo futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iQalb (Inhliziyo) ngawo wonke umoya phumela phandle. Lapho wenza iLatifah yesibili (Isitho Somoya), iGama Lakho uqobo u-Allah kufanele lehlele ekujuleni kweQalb (Inhliziyo) ngawo wonke umoya ongena futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iLatifah yesibili (Umzimba Womoya) ngawo wonke umoya ophumayo . Ngokufanayo, lapho wenza iLatifah yesithathu, yesine neyesihlanu (Ingxenye Engokomoya), iGama Lakho uqobo u-Allah kufanele lehlele ekujuleni kweQalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iLatifah (Isitho Somoya ngaphansi kweZikr (Ukukhumbula) ngawo wonke umoya ophumayo. Indlela yokwenza i-Zikr (Isikhumbuzo) nge-Sixth Latifah (Isidalwa Esingumoya) Igama Lomuntu u-Allah kufanele ehlele ezinzulwini zeQalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi ukuvutha kuka'Hoo 'kufanele kuphume ebunzini nge wonke umoya ophumayo. Indlela yokwenza i-Zikr (Isikhumbuzo) ku-Seventh Latifah (Isidalwa Esingumoya) Igama Lomuntu u-Allah kufanele ehlele ezinzulwini ze-Qalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi ukuvutha kwe-'Hoo 'kufanele kuphume kuwo wonke amaseli futhi pore lomzimba ngayo yonke imiphefumulo ephuma. Ngemuva kokwenza iZikr (Kukhunjulwa) ngeLatifah yesikhombisa (Isitho SikaMoya), iLatifah yokuqala (Umzimba Ongokomoya) yenziwa futhi, indlela yabo eyayinikezwe ekuqaleni. Ngesikhathi seZikr (Ukukhumbula) ukuphefumula kufanele kusheshe futhi kube namandla, kuhambisane nokunyakaza komzimba, okuqala ngokuzenzekelayo ngokuphefumula okusheshayo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi awukho umoya osele ngaphandle kweZikr (Ukukhumbula). Ukunakwa kufanele kugxile kuQalb (Inhliziyo) futhi ukuqhubeka kweZikr (Ukukhumbula) akufanele kuphule.

MAORI

Te Tikanga o Zikr / Dhikr (Whakamaumahara) mo te Haumaru o Roto


 Ma te tino aro nui me te aro nui, me whakahaere te manawa kia heke te Ingoa Whaiaro 'Allah' ki te hohonu o te ngakau (Qalb) me nga manawa katoa e uru ana ka uru te kupu 'Hoo' ki te Qalb (Manawa) me nga manawa katoa e puta mai ana. I a koe e mahi ana i te Latifah tuarua (Oranga Wairua), ko te Ingoa Whaiaro Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana ka uru te kupu 'Hoo' ki te Latifah tuarua (Oranga Wairua) me nga manawa katoa ka puta . Waihoki, ka mahi koe i te tuatoru, tuawha me te tuarima o Latifah (Wairua Wairua), me heke te Ingoa Whaiaro Allah ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana ana me te kupu 'Hoo' me patu te Latifah (Wairua Wairua ) i raro i a Zikr (Whakamaumahara) me nga manawa katoa e puta mai ana. Te Tikanga mo te mahi Zikr (Whakamaumahara) i te ono o nga Latifah (Oranga Wairua) Ko te Ingoa Whaiaro Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana me te mura o te 'Hoo' me puta mai i te rae me te nga manawa katoa e puta mai ana. Ko te Tikanga mo te mahi Zikr (Whakamaumahara) i runga i te Tuawhitu o Latifah (Oranga Wairua) Ko te Ingoa Whaiaro a Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana me te mura o te 'Hoo' me whakaputa mai i roto i ia puoro. pore o te tinana ka puta nga manawa katoa. I muri i te mahi i te Zikr (Whakamaumahara) i te whitu o nga Latifah (Wairua Wairua), ka mahia ano te Latifah (Tinana Wairua) tuatahi, ko tana tikanga i te timatanga. I te wa o te Zikr (Whakamaumahara) me tere te kaha o te manawa, me te huringa o te tinana, ka tiimata te tere o te manawa. Me maumahara ki te whakaaro kaore he manawa e toe ana ki te kore a Zikr (Whakamaumahara). Me arotahi te aro ki te Qalb (Ngakau) me te haere tonu o te Zikr (Whakamaumahara) kaua e pakaru.

DUTCH

De methode van Zikr/Dhikr (Herinnering) voor innerlijke vrede


 Met volledige concentratie en aandacht moet de ademhaling zo worden beheerd dat de persoonlijke naam 'Allah' bij elke inademing in de diepten van het hart (Qalb) zou moeten afdalen en het woord 'Hoo' de Qalb (Hart) zou moeten raken met elke ademhaling eruit komen. Bij het doen van de tweede Latifah (Geestelijk Orgaan), moet de Persoonlijke Naam Allah afdalen in de diepten van de Qalb (Hart) met elke inademing en het woord 'Hoo' zou de tweede Latifah (Geestelijk Orgaan) moeten treffen bij elke uitademing die eruit komt . Evenzo, bij het doen van de derde, vierde en vijfde Latifah (Geestelijk Orgaan), zou de Persoonlijke Naam Allah met elke inademing in de diepten van de Qalb (Hart) moeten afdalen en het woord 'Hoo' zou de Latifah (Geestelijk Orgaan) moeten treffen. ) onder Zikr (Herinnering) met elke ademhaling die eruit komt. De methode om zikr (herinnering) te doen op de zesde latifah (geestelijk orgaan) elke ademhaling die eruit komt. De methode om zikr (herinnering) te doen op de zevende latifah (geestelijk orgaan) porie van het lichaam met elke uitademing. Na het doen van Zikr (Herinnering) op de zevende Latifah (Geestelijk Orgaan), wordt de eerste Latifah (Geestelijk Orgaan) opnieuw gedaan, waarvan de methode in het begin was gegeven. Tijdens Zikr(Remembrance) moet de ademhaling snel en krachtig zijn, vergezeld van de beweging van het lichaam, die automatisch begint met een snelle ademhaling. Houd er rekening mee dat er geen adem overblijft zonder Zikr (Herinnering). De aandacht moet worden gericht op de Qalb (Hart) en de continuïteit in Zikr (Herinnering) mag niet worden verbroken.

HUNGARIAN

A Zikr/ Dhikr (Emlékezés) módszere a belső béke érdekében


 Teljes koncentrációval és odafigyeléssel a légzést úgy kell irányítani, hogy az „Allah” személynév minden lélegzetvételnél leereszkedjen a szív mélységébe (Qalb), és a „Hoo” szó minden lélegzetvétellel ütje meg a Qalb -t (Szív) színt vall. A második Latifah (Lelki Szerv) elvégzésekor Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és a „Hoo” szónak minden második lélegzetvételnél meg kell ütnie a második Latifah -t (Lelki Szerv). . Hasonlóképpen, amikor a harmadik, negyedik és ötödik Latifah -t (spirituális szerv) végzi, az Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és a „Hoo” szónak meg kell ütnie a Latifah -t (spirituális szerv) ) Zikr (Emlékezés) alatt, minden lélegzetvétel. A Zikr (Emlékezés) elvégzésének módja a hatodik Latifah -on (spirituális szerv) minden lélegzetvétel kilép. A módszer a Zikr (Emlékezés) elvégzésére a hetedik Latifah -n (spirituális szerv) Az Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és minden sejtből ki kell hallania a „Hoo” a test pórusai minden lélegzetvételnél. A Zikr (Emlékezés) elvégzése után a hetedik Latifah -n (Spirituális Orgona) ismét megtörténik az első Latifah (Lelki Orgona), amelynek módszerét már az elején megadták. A Zikr (emlékezés) során a légzésnek gyorsnak és erőteljesnek kell lennie, amelyet a test mozgása kísér, amely automatikusan elindul gyors légzéssel. Nem szabad elfelejteni, hogy Zikr (Emlékezés) nélkül egyetlen lélegzet sem marad. A figyelmet a Qalb -ra (Szív) kell összpontosítani, és a Zikr (Emlékezés) folyamatossága nem szakadhat meg.

TAJIK

Усули зикр/ зикри сулҳи ботинӣ


 Бо тамаркузи пурра ва диққат, нафаскаширо тавре идора кардан лозим аст, ки номи шахсии "Аллоҳ" бо ҳар нафас дар қаъри дил фуруд ояд ва калимаи "Ху" бо ҳар нафас Қалбро (Дил) зад. баромадан. Ҳангоми иҷрои латифаи дуввум (номи узви рӯҳӣ), номи шахсии Худо бояд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва калимаи "Ху" бо ҳар нафас баромадан ба Латифаи дуввум (Органи рӯҳӣ) зарба занад. . Ҳамин тавр, ҳангоми иҷрои латифаи сеюм, чорум ва панҷум (узви рӯҳонӣ) номи шахсии Худованд бояд бо ҳар нафас дар қаъри қалб фуруд ояд ва калимаи "Ху" ба латифа (узви рӯҳӣ) зарба занад. ) зери Зикр (ёдоварӣ) бо ҳар нафасе берун меояд. Тарзи анҷом додани зикри латифаи шашум (узви рӯҳӣ) Номи шахсии Худованд бояд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва аз пешонии худ оташи "Ху" берун ояд ҳар нафас мебарояд. Тарзи анҷом додани зикри ҳафтуми латифа (узви рӯҳонӣ) Номи фардӣ Худованд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва аз ҳар як ҳуҷайра алангаи "Ху" берун ояд. сӯрохи бадан бо ҳар нафас баромадан. Пас аз зикри ҳафтум (узви рӯҳӣ), аввалин латифа (узви рӯҳонӣ) дубора анҷом дода мешавад, ки методи он дар ибтидо дода шуда буд. Ҳангоми зикри нафаскашӣ бояд зуд ва қавӣ бошад ва бо ҳаракати бадан, ки ба таври худкор бо нафаскашии босуръат оғоз меёбад, бошад. Бояд дар назар дошт, ки ҳеҷ нафасе бе Зикир намемонад. Таваҷҷӯҳ бояд ба Қалб равона карда шавад ва идомаи Зикр набояд вайрон шавад.
Usuli zikr/ zikri sulhi ʙotinī


 Bo tamarkuzi purra va diqqat, nafaskaşiro tavre idora kardan lozim ast, ki nomi şaxsii "Alloh" ʙo har nafas dar qa'ri dil furud ojad va kalimai "Xu" ʙo har nafas Qalʙro (Dil) zad. ʙaromadan. Hangomi içroi latifai duvvum (nomi uzvi rūhī), nomi şaxsii Xudo ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va kalimai "Xu" ʙo har nafas ʙaromadan ʙa Latifai duvvum (Organi rūhī) zarʙa zanad. . Hamin tavr, hangomi içroi latifai sejum, corum va pançum (uzvi rūhonī) nomi şaxsii Xudovand ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri qalʙ furud ojad va kalimai "Xu" ʙa latifa (uzvi rūhī) zarʙa zanad. ) zeri Zikr (jodovarī) ʙo har nafase ʙerun meojad. Tarzi ançom dodani zikri latifai şaşum (uzvi rūhī) Nomi şaxsii Xudovand ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va az peşonii xud otaşi "Xu" ʙerun ojad har nafas meʙarojad. Tarzi ançom dodani zikri haftumi latifa (uzvi rūhonī) Nomi fardī Xudovand ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va az har jak huçajra alangai "Xu" ʙerun ojad. sūroxi ʙadan ʙo har nafas ʙaromadan. Pas az zikri haftum (uzvi rūhī), avvalin latifa (uzvi rūhonī) duʙora ançom doda meşavad, ki metodi on dar iʙtido doda şuda ʙud. Hangomi zikri nafaskaşī ʙojad zud va qavī ʙoşad va ʙo harakati ʙadan, ki ʙa tavri xudkor ʙo nafaskaşii ʙosur'at oƣoz mejoʙad, ʙoşad. Bojad dar nazar doşt, ki heç nafase ʙe Zikir namemonad. Tavaççūh ʙojad ʙa Qalʙ ravona karda şavad va idomai Zikr naʙojad vajron şavad.

TURKMEN

Içerki parahatçylyk üçin Zikr / Dikr (ýatlama) usuly


 Doly üns we üns bilen dem almak şeýle bir dolandyrylmalydyr welin, “Alla” şahsy ady ýüregiň (Kalb) her demi bilen ýüregiň çuňlugyna düşmeli we “Hoo” sözi Kalbyň (Heartüregiň) her demi bilen urmalydyr. çykan. Ikinji Latifany (Ruhy Organ) ýerine ýetireniňizde, Allanyň şahsy ady her dem bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we 'Hoo' sözi ikinji Latifany (Ruhy Organ) her demi bilen urmaly; . Edil şonuň ýaly, üçünji, dördünji we bäşinji Latifany (Ruhy organ) ýerine ýetireniňizde, Allanyň şahsy ady her dem bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we 'Hoo' sözi Latifany (Ruhy Organ) urmaly ) Zikr (ýatlama) astynda her dem çykýar. Altynjy Latifada (Ruhy organ) Zikr (ýatlama) etmegiň usuly, Allanyň her bir demi bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we maňlaýyndan 'Hoo' alawy çykmaly. her dem çykýar. Sevenedinji Latifada (Ruhy organ) Zikr (ýatlama) etmegiň usuly, Allahyň her bir demi bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we her öýjükden 'Hoo' alawy çykmaly we her demi bilen bedeniň gözenekleri. Seventhedinji Latifada (Ruhy Organ) Zikr (ýatlama) edensoň, ilkinji Latifah (Ruhy Organ) täzeden edilýär, usuly başda berlen. Zikr (ýatlama) wagtynda dem alyş çalt we güýçli bolmaly, çalt dem almak bilen awtomatiki başlaýan bedeniň hereketi bilen bilelikde. Zikr (ýatlama) bolmasa hiç bir demiň galmaýandygyny ýatdan çykarmaly däldir. Ünsüňi Kalb (Heartürege) gönükdirmeli we Zikrdäki (ematlama) dowamlylygy bozulmaly däldir.

SERBIAN

Метода Зикр/ Дхикр (Сећање) за унутрашњи мир


 Са потпуном концентрацијом и пажњом, дисањем треба управљати тако да се лично име 'Аллах' спусти у дубину срца (Калб) при сваком удисају, а ријеч 'Хоо' би требала ударати у Калб (срце) при сваком удисају излазећи. Када радите други Латифах (духовни орган), лично име Аллах би требало да се спусти у дубину Калба (Срца) при сваком удисају, а реч 'Хоо' би требало да удари у други Латифах (духовни орган) при сваком издисају . Слично, када радите трећи, четврти и пети Латифах (духовни орган), лично име Аллах треба да се спусти у дубину Калба (Срца) при сваком удисају, а реч 'Хоо' треба да удари у Латифах (духовни орган) ) под Зикр -ом (Сећање) са сваким издисајем. Метода извођења зикра (сећања) на шестом латифи (духовни орган) Лично име Аллах би требало да се спусти у дубине Калба (Срца) са сваким удисајем, а из чела би требало да изађе бљесак 'Хоо' сваки дах излази. Метода обављања Зикра (Сећања) на Седмом Латифи (Духовни Орган) Лично име Аллах би требало да се спусти у дубину Калба (Срца) са сваким удисајем и да из сваке ћелије изађе "Ху" поре тела при сваком издисају. Након што се уради Зикр (Сећање) на седмом Латифаху (Духовни орган), поново се ради први Латифах (Духовни орган), чија је метода дата у почетку. Током Зикра (сећања) дисање би требало бити убрзано и снажно, праћено кретањем тела, које почиње аутоматски убрзаним дисањем. Треба имати на уму да ниједан дах не остаје без Зикра (Сећање). Пажњу треба усмерити на Калб (Срце) и континуитет у Зикр -у (Сећање) не би требало да се прекине.
Metoda Zikr/ Dhikr (Sećanje) za unutrašnji mir


 Sa potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se lično ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Kalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Kalb (srce) pri svakom udisaju izlazeći. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Kalba (Srca) pri svakom udisaju, a reč 'Hoo' bi trebalo da udari u drugi Latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Kalba (Srca) pri svakom udisaju, a reč 'Hoo' treba da udari u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr -om (Sećanje) sa svakim izdisajem. Metoda izvođenja zikra (sećanja) na šestom latifi (duhovni organ) Lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubine Kalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebalo da izađe bljesak 'Hoo' svaki dah izlazi. Metoda obavljanja Zikra (Sećanja) na Sedmom Latifi (Duhovni Organ) Lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Kalba (Srca) sa svakim udisajem i da iz svake ćelije izađe "Hu" pore tela pri svakom izdisaju. Nakon što se uradi Zikr (Sećanje) na sedmom Latifahu (Duhovni organ), ponovo se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda data u početku. Tokom Zikra (sećanja) disanje bi trebalo biti ubrzano i snažno, praćeno kretanjem tela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (Sećanje). Pažnju treba usmeriti na Kalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sećanje) ne bi trebalo da se prekine.

BULGARIAN

Методът на зикр/ зикр (спомен) за вътрешен мир

С пълна концентрация и внимание дишането трябва да бъде така управлявано, че Личното име „Аллах“ да се спусне в дълбините на сърцето (Qalb) с всеки вдишване и думата „Hoo“ да удари Qalb (Сърцето) с всеки дъх излиза подава се. Когато правите втория Latifah (Духовен орган), Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Qalb (Сърцето) с всеки вдишване и думата “Hoo” трябва да удари втория Latifah (Духовен орган) с всеки издишване. . По същия начин, когато правите третия, четвъртия и петия Latifah (Духовен орган), Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Qalb (Сърцето) с всеки вдишване и думата “Hoo” трябва да удари Latifah (Духовен орган) ) под Zikr (спомен) с всеки издишан дъх. Методът на извършване на Зикр (Възпоменание) на Шестия Латифа (Духовен орган) Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Калб (Сърцето) с всяко вдишване и изблик на „Ху“ да излезе от челото с всеки дъх излиза. Методът на извършване на Зикр (Възпоменание) на Седмия Латифа (Духовен орган) Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Калб (Сърцето) с всяко вдишване и изблик на „Ху“ трябва да излезе от всяка клетка и порите на тялото с всеки издишан въздух. След извършване на Зикр (Възпоменание) на седмия Латифа (Духовен орган), отново се прави първият Латифа (Духовен орган), чийто метод е даден в началото. По време на Зикр (спомен) дишането трябва да бъде ускорено и силно, придружено от движението на тялото, което започва автоматично с ускорено дишане. Трябва да се има предвид, че нито един дъх не остава без Zikr (спомен). Вниманието трябва да бъде насочено към Qalb (Сърце) и приемствеността в Zikr (Спомен) не трябва да се нарушава.

BOSNIAN

Metoda Zikr/ Dhikr (sjećanja) za unutrašnji mir


 Sa potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se lično ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Qalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Qalb (srce) pri svakom udisaju izlaziti. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Qalba (srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u drugi latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr (sjećanje) sa svakim izdisajem. Metoda obavljanja zikra (sjećanja) na šestom latifi (duhovnom organu). Lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebala izaći rafal 'Hoo' sa svaki dah izlazi. Metoda obavljanja zikra (sjećanja) na sedmom latifi (duhovnom organu) lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) sa svakim udisajem i da iz svake ćelije izađe "Hu" pore tijela sa svakim izdisajem. Nakon što se uradi Zikr (sjećanje) na sedmom Latifi (Duhovni organ), ponovo se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda data na početku. Tokom Zikra (sjećanja) disanje bi trebalo biti ubrzano i snažno, popraćeno kretanjem tijela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (sjećanja). Pažnju treba usmjeriti na Qalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sjećanje) ne bi trebao prekinuti.

ICELANDIC

Aðferð Zikr/ Dhikr (minning) fyrir innri frið


 Með fullkominni einbeitingu og athygli, ætti að stjórna önduninni þannig að mannanafninu „Allah“ ætti að síga niður í djúp hjartans (Qalb) með hverjum andardrætti sem berst inn og orðið „Hoo“ ætti að berja Qalb (hjartað) með hverjum andardrætti. að koma út. Þegar annað Latifah (andlegt líffæri) er gert, ætti persónunafnið Allah að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem fer inn og orðið 'Hoo' ætti að slá á annað Latifah (andlegt líffæri) með hverjum andardrætti sem kemur út . Á sama hátt, þegar þú gerir þriðja, fjórða og fimmta Latifah (andlegt líffæri), ætti persónunafnið Allah að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverri öndun sem berst inn og orðið „Hoo“ ætti að slá Latifah (andlegt líffæri) ) undir Zikr (minning) með hverju andardrætti sem kemur út. Aðferðin til að gera Zikr (minning) á sjötta Latifah (andlegt líffæri) Persónunafnið Allah ætti að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem berst inn og blossi „Hoo“ ætti að koma úr enni með hver andardráttur kemur út. Aðferðin til að gera Zikr (minningu) á sjöunda Latifah (andlegt líffæri) Persónuheitið Allah ætti að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem berst inn og blossi „Hoo“ ætti að koma út úr hverri klefi og svitahola líkamans með hverri öndun sem kemur út. Eftir að hafa gert Zikr (minning) á sjöunda Latifah (andlegt líffæri) er fyrsta Latifah (andlegt líffæri) gert aftur, en aðferð hennar hafði verið gefin í upphafi. Meðan á Zikr stendur (minning) ætti öndunin að vera hröð og kröftug, samfara hreyfingu líkamans, sem byrjar sjálfkrafa með skjótum öndun. Hafa ber í huga að engin andardráttur er eftir án Zikr (minning). Athygli ætti að beinast að Qalb (hjarta) og samfellan í Zikr (minning) ætti ekki að rjúfa.

SCOTTISH

Modh Zikr / Dhikr (Cuimhneachadh) airson Sìth a-staigh


 Le làn aire agus aire, bu chòir anail a riaghladh cho mòr is gum bu chòir an t-Ainm Pearsanta ‘Allah’ a thighinn a-steach do dhoimhneachd a ’chridhe (Qalb) leis a h-uile anail a’ dol a-steach agus bu chòir don fhacal ‘Hoo’ an Qalb (Cridhe) a bhualadh leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach. Nuair a bhios tu a ’dèanamh an dàrna Latifah (Organ Spioradail), bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a dhol sìos gu doimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a’ dol a-steach agus bu chòir don fhacal ‘Hoo’ an dàrna Latifah (Organ Spioradail) a bhualadh leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach . San aon dòigh, nuair a nì thu an treas, an ceathramh agus an còigeamh Latifah (Organ Spioradail), bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a dhol sìos gu doimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir don fhacal‘ Hoo ’bualadh air an Latifah (Organ Spioradail ) fo Zikr (Cuimhneachadh) leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach. An dòigh air Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-Siathamh Latifah (Organ Spioradail) Bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a thighinn a-steach do dhoimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir lasair de‘ Hoo ’a thighinn a-mach às an aghaidh le gach anail a ’tighinn a-mach. An dòigh air Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-Seachdamh Latifah (Organ Spioradail) Bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a thighinn a-steach do dhoimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir lasair de‘ Hoo ’a thighinn a-mach às a h-uile cealla agus pore a ’chuirp leis a h-uile anail a’ tighinn a-mach. Às deidh Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-seachdamh Latifah (Organ Spioradail), tha a ’chiad Latifah (Organ Spioradail) air a dhèanamh a-rithist, agus chaidh an dòigh aige a thoirt seachad anns an toiseach. Rè Zikr (Cuimhneachadh) bu chòir an anail a bhith luath agus làidir, an cois gluasad a ’chuirp, a thòisicheas gu fèin-ghluasadach le anail luath. Bu chòir cuimhneachadh nach eil anail air fhàgail às aonais Zikr (Cuimhneachan). Bu chòir aire a bhith air a chuimseachadh air an Qalb (Cridhe) agus cha bu chòir an leantainneachd ann an Zikr (Cuimhneachadh) briseadh.

IRISH

Modh Zikr / Dhikr (Cuimhneachán) don tSíocháin Istigh


 Le tiúchan agus aire iomlán, ba cheart análaithe a bhainistiú sa chaoi is gur chóir don Ainm Pearsanta ‘Allah’ teacht isteach i ndoimhneacht an chroí (Qalb) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an Qalb (Croí) a bhualadh le gach anáil ag teacht amach. Agus an dara Latifah (Orgán Spioradálta) á dhéanamh aige, ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an dara Latifah (Orgán Spioradálta) a bhualadh le gach anáil ag teacht amach . Ar an gcaoi chéanna, agus an tríú, an ceathrú agus an cúigiú Latifah (Orgán Spioradálta) á dhéanamh aige, ba cheart go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an Latifah (Orgán Spioradálta a bhualadh) ) faoi Zikr (Cuimhneachán) le gach anáil ag teacht amach. An Modh chun Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an Séú Latifah (Orgán Spioradálta) Ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir go dtiocfadh flare de ‘Hoo’ as an mbarr le gach anáil ag teacht amach. An Modh chun Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an Seachtú Latifah (Orgán Spioradálta) Ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir go dtiocfadh flare de ‘Hoo’ as gach cill agus pore an choirp le gach anáil ag teacht amach. Tar éis Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an seachtú Latifah (Orgán Spioradálta), déantar an chéad Latifah (Orgán Spioradálta) arís, ar tugadh a modh i dtosach. Le linn Zikr (Cuimhneachán) ba chóir go mbeadh an análú tapa agus láidir, in éineacht le gluaiseacht an choirp, a thosaíonn go huathoibríoch le hanálú tapa. Ba chóir a mheabhrú nach bhfágtar aon anáil gan Zikr (Cuimhneachán). Ba chóir aird a dhíriú ar an Qalb (Croí) agus níor cheart go mbeadh an leanúnachas i Zikr (Cuimhneachán) briste.

TATAR

Эчке тынычлык өчен Зикр / Зикр ысулы (Хәтер)


 Тулы концентрация һәм игътибар белән, сулыш шулкадәр идарә ителергә тиеш ки, "Алла" шәхси исеме йөрәк тирәнлегенә (Калб) төшәргә тиеш, һәм һәр сулыш белән "Ху" сүзе Калб (Йөрәк) һәр сулыш белән сугарга тиеш. чыга. Икенче Латифаны (Рухи Орган) эшләгәндә, Аллаһның шәхси исеме Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, "Ху" сүзе икенче Латифага (Рухи Орган) һәр сулыш белән чыгарга тиеш. . Шулай ук, өченче, дүртенче һәм бишенче Латифаны (Рухи Орган) эшләгәндә, Аллаһның шәхси исеме Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, "Хо" сүзе Латифага (Рухи Орган) бәрелергә тиеш. ) Зикр астында (Хәтер) һәр сулыш белән. Алтынчы Латыйфада Зикр (Хәтер) ясау ысулы (Рухи Орган) Шәхси исем Аллаһ Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, маңгайдан 'Hoo' ялкыны чыгарга тиеш. һәр сулыш чыга. Sevenиденче Латифада Зикр (Хәтер) ясау ысулы (Рухи Орган) Шәхси исем Аллаһ Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, һәр күзәнәктән "Hoo" ялкыны чыгарга тиеш. һәр сулыш белән тәннең күзәнәкләре. Seventhиденче Латифада (Рухани Орган) Зикр (Хәтер) ясаганнан соң, беренче Латифа (Рухи Орган) кабат эшләнә, аның ысулы башта бирелгән иде. Зикр вакытында (Хәтер) сулыш тиз һәм көчле булырга тиеш, тән хәрәкәте белән бергә, тиз сулыш белән башлана. Шуны истә тотарга кирәк: Зикрдән башка бер сулыш та калмый. Игътибар Калбка (йөрәк) тупланырга тиеш һәм Зикрдагы өзлексезлек (Хәтер) өзелмәскә тиеш.

TAMIL

உள் அமைதிக்கான ஜிக்ர்/ திக்ர் ​​(நினைவு) முறை


 முழுமையான செறிவு மற்றும் கவனத்துடன், சுவாசம் மிகவும் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும், 'அல்லா' என்ற தனிப்பட்ட பெயர் இதயத்தின் ஆழத்தில் (கல்ப்) ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை ஒவ்வொரு மூச்சிலும் கல்பை (இதயம்) தாக்க வேண்டும் வெளியே வருகிறேன். இரண்டாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) செய்யும் போது, ​​அல்லாஹ்வின் தனிப்பட்ட பெயர் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை இரண்டாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியே வர வேண்டும் . இதேபோல், மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) செய்யும் போது, ​​அல்லாஹ்வின் தனிப்பட்ட பெயர் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை லத்திஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) தாக்க வேண்டும். ஜிக்ர் ​​(நினைவு) கீழ் ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளிவரும். ஆறாவது லத்தீபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​செய்யும் முறை (ஆன்மீக உறுப்பு) தனிப்பட்ட பெயர் அல்லா கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் இறங்க வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொரு மூச்சும் உள்ளே செல்ல வேண்டும் மற்றும் ஹூவின் எரிப்பு நெற்றியில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியே வருகிறது. ஏழாவது லத்தீபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​செய்யும் முறை (ஆன்மீக உறுப்பு) தனிப்பட்ட பெயர் அல்லாஹ் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் இறங்க வேண்டும், ஒவ்வொரு மூச்சும் உள்ளே செல்ல வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு உயிரணுவிலிருந்தும் 'ஹூ' என்ற வெளிப்பாடு வர வேண்டும். ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியேறும் உடலின் துளை. ஏழாவது லத்தீஃபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​(நினைவு) செய்த பிறகு, முதல் லத்தீஃபா (ஆன்மீக உறுப்பு) மீண்டும் செய்யப்படுகிறது, அதன் முறை ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. ஜிக்ர் ​​(நினைவு) போது சுவாசம் வேகமாகவும் வலுவாகவும் இருக்க வேண்டும், உடலின் இயக்கத்துடன் சேர்ந்து, அது விரைவான சுவாசத்துடன் தானாகவே தொடங்குகிறது. ஜிக்ர் ​​(நினைவு) இல்லாமல் மூச்சு விடாது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். கல்ப் (இதயம்) மீது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் ஜிக்ரில் (நினைவு) தொடர்ச்சி உடைந்து போகக்கூடாது.
Uḷ amaitikkāṉa jikr/ tikr ​​(niṉaivu) muṟai


 muḻumaiyāṉa ceṟivu maṟṟum kavaṉattuṭaṉ, cuvācam mikavum nirvakikkappaṭa vēṇṭum, 'allā' eṉṟa taṉippaṭṭa peyar itayattiṉ āḻattil (kalp) ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai ovvoru mūccilum kalpai (itayam) tākka vēṇṭum veḷiyē varukiṟēṉ. Iraṇṭāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ceyyum pōtu, ​​allāhviṉ taṉippaṭṭa peyar kalp (itayattiṉ) āḻattil ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai iraṇṭāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ovvoru mūccum veḷiyē vara vēṇṭum. Itēpōl, mūṉṟāvatu, nāṉkāvatu maṟṟum aintāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ceyyum pōtu, ​​allāhviṉ taṉippaṭṭa peyar kalp (itayattiṉ) āḻattil ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai lattiḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) tākka vēṇṭum. Jikr ​​(niṉaivu) kīḻ ovvoru mūccum veḷivarum. Āṟāvatu lattīpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​ceyyum muṟai (āṉmīka uṟuppu) taṉippaṭṭa peyar allā kalp (itayattiṉ) āḻattil iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum ovvoru mūccum uḷḷē cella vēṇṭum maṟṟum hūviṉ erippu neṟṟiyil iruntu veḷiyē vara vēṇṭum ovvoru mūccum veḷiyē varukiṟatu. Ēḻāvatu lattīpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​ceyyum muṟai (āṉmīka uṟuppu) taṉippaṭṭa peyar allāh kalp (itayattiṉ) āḻattil iṟaṅka vēṇṭum, ovvoru mūccum uḷḷē cella vēṇṭum, mēlum ovvoru uyiraṇuviliruntum'hū' eṉṟa veḷippāṭu vara vēṇṭum. Ovvoru mūccum veḷiyēṟum uṭaliṉ tuḷai. Ēḻāvatu lattīḥpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​(niṉaivu) ceyta piṟaku, mutal lattīḥpā (āṉmīka uṟuppu) mīṇṭum ceyyappaṭukiṟatu, ataṉ muṟai ārampattil koṭukkappaṭṭatu. Jikr ​​(niṉaivu) pōtu cuvācam vēkamākavum valuvākavum irukka vēṇṭum, uṭaliṉ iyakkattuṭaṉ cērntu, atu viraivāṉa cuvācattuṭaṉ tāṉākavē toṭaṅkukiṟatu. Jikr ​​(niṉaivu) illāmal mūccu viṭātu eṉpatai maṉatil koḷḷa vēṇṭum. Kalp (itayam) mītu kavaṉam celuttappaṭa vēṇṭum maṟṟum jikril (niṉaivu) toṭarcci uṭaintu pōkakkūṭātu.

SLOVENIAN

Metoda Zikr/ Dhikr (spomin) za notranji mir


 S popolno koncentracijo in pozornostjo je treba dihanje upravljati tako, da se mora osebno ime "Allah" spuščati v globino srca (Qalb) z vsakim vdihom in beseda "Hoo" mora z vsakim vdihom udariti v Qalb (srce) prihaja ven. Ko izvajate drugi Latifah (duhovni organ), se mora osebno ime Allah spustiti v globino Qalba (Srca) z vsakim vdihom in beseda "Hoo" mora udariti v drugega Latifaha (duhovni organ) z vsakim vdihom . Podobno bi pri izvajanju tretjega, četrtega in petega Latifaha (duhovnega organa) osebno ime Allah pri vsakem vdihu moralo sestopiti v globino Qalba (Srca), beseda 'Hoo' pa bi morala udariti v Latifah (duhovni organ). ) pod Zikr (spomin) z vsakim izdihom. Metoda izvajanja zikra (spomina) na šestem latifi (duhovni organ) Osebno ime Allah naj se z vsakim vdihom spusti v globino Qalba (Srca), iz čela pa naj izbruhne "Hoo" prihaja vsak dih. Metoda izvajanja zikra (spomin) na sedmem Latifahu (duhovni organ) Osebno ime Allah bi se moralo spustiti v globino Qalba (Srca) z vsakim vdihom in iz vsake celice bi moral izbruhniti "Hoo" pore telesa ob vsakem vdihu. Ko naredimo Zikr (spomin) na sedmem Latifahu (Duhovne orgle), se ponovno opravi prvi Latifah (Duhovni organ), katerega metoda je bila podana na začetku. Med Zikr (spominom) mora biti dihanje hitro in močno, spremlja ga gibanje telesa, ki se samodejno začne s hitrim dihanjem. Upoštevati je treba, da brez Zikra (spomin) ne ostane nobenega diha. Pozornost je treba nameniti Qalbu (Srce) in kontinuiteta v Zikr -u (Spomin) se ne sme prekiniti.

NEPALI

Zikr/ Dhikr को विधि (स्मरण) भित्री शान्ति को लागी


 पूर्ण एकाग्रता र ध्यान संग, सास फेर्न यति व्यवस्थित गर्नु पर्छ कि व्यक्तिगत नाम 'अल्लाह' हृदय को गहिराई (Qalb) मा प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' शब्द प्रत्येक सास संग Qalb (मुटु) मा प्रहार गर्नु पर्छ। आउदै छु। जब दोस्रो Latifah (आध्यात्मिक अंग), व्यक्तिगत नाम अल्लाह Qalb (मुटु) को गहिराई मा प्रत्येक सास संग जान्छ र 'हू' शब्द दोस्रो लतीफा (आध्यात्मिक अंग) हर सास बाहिर आउनु पर्छ। । त्यस्तै गरी, जब तेस्रो, चौथो र पाँचौ लतीफा (आध्यात्मिक अंग), व्यक्तिगत नाम अल्लाह Qalb (मुटु) को गहिराई मा प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' शब्द लतीफाह (आध्यात्मिक अंग Zikr अन्तर्गत (स्मरण) बाहिर आउँदै हरेक सास संग। छैठौं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गर्ने विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' को एक ज्वाला संग निस्किनु पर्छ संग Qalb (मुटु) को गहिराई मा उत्रनु पर्छ। हरेक सास बाहिर आउँछ। सातौं लतीफाह (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गर्ने विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' को एक भित्ता हरेक कोष बाट बाहिर आउनु र Qalb (मुटु) को गहिराई मा उत्रनु पर्छ प्रत्येक सास बाहिर आउँदै संग शरीर को pore। सातौं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गरिसकेपछि, पहिलो लतीफा (आध्यात्मिक अंग) फेरी गरिन्छ, जसको विधि शुरुमा दिईएको थियो। जिकर (स्मरण) को समयमा सास छिटो र बलियो हुनु पर्छ, शरीर को आन्दोलन संग, जो छिटो सास फेर्ने संग स्वचालित रूप बाट शुरू हुन्छ। यो दिमागमा हुनु पर्छ कि कुनै सास जिक्र (याद) बिना छोडिएको छ। ध्यान Qalb (मुटु) मा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र जिक्र (स्मरण) मा निरन्तरता तोड्नु हुँदैन।
Zikr/ Dhikr kō vidhi (smaraṇa) bhitrī śānti kō lāgī


 pūrṇa ēkāgratā ra dhyāna saṅga, sāsa phērna yati vyavasthita garnu parcha ki vyaktigata nāma'allāha' hr̥daya kō gahirā'ī (Qalb) mā pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' śabda pratyēka sāsa saṅga Qalb (muṭu) mā prahāra garnu parcha. Ā'udai chu. Jaba dōsrō Latifah (ādhyātmika aṅga), vyaktigata nāma allāha Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā pratyēka sāsa saṅga jāncha ra'hū' śabda dōsrō latīphā (ādhyātmika aṅga) hara sāsa bāhira ā'unu parcha. . Tyastai garī, jaba tēsrō, cauthō ra pām̐cau latīphā (ādhyātmika aṅga), vyaktigata nāma allāha Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' śabda latīphāha (ādhyātmika aṅga Zikr antargata (smaraṇa) bāhira ā'um̐dai harēka sāsa saṅga. Chaiṭhauṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garnē vidhi vyaktigata nāma allāha pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' kō ēka jvālā saṅga niskinu parcha saṅga Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā utranu parcha. Harēka sāsa bāhira ā'um̐cha. Sātauṁ latīphāha (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garnē vidhi vyaktigata nāma allāha pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' kō ēka bhittā harēka kōṣa bāṭa bāhira ā'unu ra Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā utranu parcha pratyēka sāsa bāhira ā'um̐dai saṅga śarīra kō pore. Sātauṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garisakēpachi, pahilō latīphā (ādhyātmika aṅga) phērī garincha, jasakō vidhi śurumā di'ī'ēkō thiyō. Jikara (smaraṇa) kō samayamā sāsa chiṭō ra baliyō hunu parcha, śarīra kō āndōlana saṅga, jō chiṭō sāsa phērnē saṅga svacālita rūpa bāṭa śurū huncha. Yō dimāgamā hunu parcha ki kunai sāsa jikra (yāda) binā chōḍi'ēkō cha. Dhyāna Qalb (muṭu) mā dhyāna kēndrita hunuparcha ra jikra (smaraṇa) mā nirantaratā tōḍnu hum̐daina.

POLISH

Metoda Zikr/Dhikr (pamięci) dla wewnętrznego spokoju


 Z pełną koncentracją i uwagą oddychanie powinno być tak zarządzane, aby imię osobiste „Allah” schodziło do głębi serca (Qalb) z każdym wdechem, a słowo „Hoo” uderzało w Qalba (Serce) z każdym oddechem wychodzić. Wykonując drugi latifah (narząd duchowy), imię własne Allah powinno schodzić do głębin Qalb (serca) z każdym wdechem, a słowo „hoo” powinno uderzać w drugi latifah (organ duchowy) z każdym wychodzącym oddechem . Podobnie, wykonując trzeci, czwarty i piąty latifah (narząd duchowy), imię własne Allah powinno zstąpić do głębin Qalb (serca) z każdym wdechem, a słowo „hoo” powinno uderzyć w latifah (narząd duchowy). ) pod Zikr (Pamięć) z każdym wychodzącym oddechem. Metoda wykonywania Zikr (wspomnienia) na szóstym latifah (narządzie duchowym) Imię Allah powinno schodzić do głębin Qalb (Serca) z każdym wdechem, a z czoła powinien wychodzić błysk „Hoo”. każdy wydobywający się oddech. Metoda wykonywania Zikr (Wspomnienia) na Siódmym Latifah (Narządzie Duchowym) Imię Allah powinno schodzić do głębin Qalb (Serca) z każdym wdechem, a błysk „Hu” powinien wychodzić z każdej komórki i porów ciała z każdym wydobywającym się oddechem. Po wykonaniu Zikr (Wspomnienia) na siódmym Latifah (Narząd Duchowy), pierwszy Latifah (Narząd Duchowy) jest wykonywany ponownie, którego metoda została podana na początku. Podczas Zikr (pamięci) oddech powinien być szybki i mocny, towarzyszyć mu ruch ciała, który rozpoczyna się automatycznie szybkim oddechem. Należy pamiętać, że żaden oddech nie pozostaje bez Zikr (Wspomnienia). Uwaga powinna być skupiona na Qalb (Sercu), a ciągłość w Zikrze (Pamięć) nie powinna się załamywać.

VIETNAMESE

Phương pháp Zikr / Dhikr (Hồi tưởng) cho sự bình yên nội tâm


 Với sự tập trung và chú ý hoàn toàn, hơi thở nên được quản lý sao cho Tên cá nhân 'Allah' sẽ đi vào sâu thẳm trái tim (Qalb) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Qalb (Trái tim) trong mỗi nhịp thở. sắp ra mắt. Khi thực hiện Latifah thứ hai (Spiritual Organ), Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Heart) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Latifah thứ hai (Spiritual Organ) với mỗi hơi thở ra. . Tương tự như vậy, khi thực hiện Latifah thứ ba, thứ tư và thứ năm (Cơ quan tâm linh), Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Latifah (Cơ quan tâm linh ) dưới Zikr (Hồi tưởng) với từng hơi thở thoát ra. Phương pháp thực hiện Zikr (Hồi tưởng) trên Latifah thứ sáu (Cơ quan tâm linh) Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và một luồng 'Hoo' sẽ phát ra từ trán với từng hơi thở thoát ra. Phương pháp thực hiện Zikr (Hồi tưởng) trên Latifah thứ bảy (Cơ quan tâm linh) Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu thẳm của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và một luồng 'Hoo' sẽ phát ra từ mỗi tế bào và lỗ chân lông của cơ thể với mỗi hơi thở thoát ra. Sau khi thực hiện Zikr (Hoài niệm) trên Latifah thứ bảy (Cơ quan tâm linh), Latifah (Cơ quan tâm linh) đầu tiên được thực hiện một lần nữa, phương pháp đã được đưa ra ngay từ đầu. Trong quá trình Zikr (Hồi tưởng), nhịp thở phải nhanh chóng và mạnh mẽ, kèm theo chuyển động của cơ thể, bắt đầu tự động với nhịp thở nhanh. Cần ghi nhớ rằng không còn hơi thở nào nếu không có Zikr (Hồi tưởng). Cần tập trung chú ý vào Qalb (Trái tim) và tính liên tục trong Zikr (Hồi tưởng) không được đứt đoạn.

HAUSA

Hanyar Zikr/ Dhikr (Tunawa) don Amincin Ciki


 Tare da cikakken maida hankali da kulawa, yakamata a sarrafa numfashi ta yadda Sunan 'Allah' zai sauko cikin zurfin zuciya (Qalb) tare da kowane numfashi yana shiga sannan kalmar 'Hoo' ta bugi Qalb (Zuciya) da kowane numfashi fitowa. Lokacin yin Latifah na biyu (Tsarin Ruhaniya), Sunan Sirrin Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga sannan kalmar 'Hoo' ta bugi Latifah na biyu (Kwayar Ruhaniya) tare da kowane numfashi yana fitowa. . Hakanan, lokacin yin Latifah na uku, na huɗu da na biyar (Sunan Ruhaniya), Sunan Sirrin Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma kalmar 'Hoo' yakamata ta buge Latifah (Tsarin Ruhaniya) ) karkashin Zikiri (Zikirin) tare da kowane numfashi yana fita. Hanyar yin Zikr (Zikirin) a kan Latifah na shida (Ƙungiya ta Ruhaniya) Sunan Mutum Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma walƙiyar 'Hoo' ta fito daga goshi da duk numfashin da ke fita. Hanyar yin Zikri (Zikirin) a kan Latifah na Bakwai (Ƙungiya ta Ruhaniya) Sunan Mutum Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma fitowar 'Hoo' ta fito daga kowane sel kuma pore na jiki tare da kowane numfashi yana fitowa. Bayan yin Zikr (Zikirin) a kan Latifah na bakwai (Ƙungiya ta Ruhaniya), an sake yin Latifah na farko (Ƙungiya ta Ruhaniya), wanda aka ba da hanyar sa tun farko. A lokacin Zikr (Tunawa) numfashi yakamata yayi sauri da ƙarfi, tare da motsi na jiki, wanda ke farawa ta atomatik tare da saurin numfashi. Ya kamata a tuna cewa babu numfashi da ya rage ba tare da Zikirin (Zikirin) ba. Yakamata a mai da hankali akan Qalb (Zuciya) kuma ci gaba da Zikr (Zikirin) kada ya karye.

MALAYALAM

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള സികർ/ ദികർ (അനുസ്മരണം) രീതി


 പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം, വ്യക്തിപരമായ പേര് 'അല്ലാഹു' ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് (ഖൽബ്) ഇറങ്ങുകയും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും അകത്തേക്ക് കയറുകയും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് എല്ലാ ശ്വാസത്തിലും ഖൽബിനെ (ഹൃദയം) അടിക്കുകയും വേണം. പുറത്ത് വരുക. രണ്ടാമത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാഹു എന്ന വ്യക്തി നാമം ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ഖൽബിന്റെ (ഹൃദയത്തിന്റെ) ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) അടിക്കുകയും വേണം. . അതുപോലെ, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാഹു എന്ന വ്യക്തി നാമം ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ഖൽബിന്റെ (ഹൃദയത്തിന്റെ) ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് ലത്തീഫയെ (ആത്മീയ അവയവം) ബാധിക്കുകയും വേണം. സിക്കറിന് കീഴിൽ (ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ) ഓരോ ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആറാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (ആത്മീയ അവയവം) സിക്ർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഓരോ ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഏഴാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (ആത്മീയ അവയവം) സിക്ർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ശരീരത്തിന്റെ സുഷിരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഏഴാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (സ്പിരിച്വൽ ഓർഗൻ) സിക്ർ (അനുസ്മരണം) ചെയ്ത ശേഷം, ആദ്യത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) വീണ്ടും ചെയ്തു, തുടക്കത്തിൽ ഈ രീതി നൽകിയിരുന്നു. Zikr (സ്മരണ) സമയത്ത് ശ്വസനം വേഗത്തിലും ശക്തമായും ആയിരിക്കണം, ശരീരത്തിന്റെ ചലനത്തോടൊപ്പം, വേഗത്തിലുള്ള ശ്വസനത്തോടെ യാന്ത്രികമായി ആരംഭിക്കുന്നു. സിക്രില്ലാതെ (ശ്മശാനം) ഒരു ശ്വാസവും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. ഖൽബിൽ (ഹൃദയം) ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, സിക്റിൽ (ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ) തുടർച്ച ലംഘിക്കരുത്.
āntarika samādhānattinuḷḷa sikar/ dikar (anusmaraṇaṁ) rīti


 pūrṇṇamāya ēkāgratayēāṭuṁ śrad'dhayēāṭuṁ kūṭi śvasanaṁ niyantrikkappeṭaṇaṁ, vyaktiparamāya pēr 'allāhu' hr̥dayattinṟe āḻaṅṅaḷilēkk (khalb) iṟaṅṅukayuṁ ōrēā śvāsattiluṁ akattēkk kayaṟukayuṁ 'hū' enna vākk ellā śvāsattiluṁ khalbine (hr̥dayaṁ) aṭikkukayuṁ vēṇaṁ. puṟatt varuka. raṇṭāmatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) ceyyumpēāḷ, allāhu enna vyakti nāmaṁ ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi khalbinṟe (hr̥dayattinṟe) āḻaṅṅaḷilēkk iṟaṅṅukayuṁ ōrēā śvāsattiluṁ 'hū' enna vākk raṇṭāmatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) aṭikkukayuṁ vēṇaṁ. . atupēāle, mūnnāmatteyuṁ nālāmatteyuṁ añcāmatteyuṁ lattīpha (ātmīya avayavaṁ) ceyyumpēāḷ, allāhu enna vyakti nāmaṁ ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi khalbinṟe (hr̥dayattinṟe) āḻaṅṅaḷilēkk iṟaṅṅukayuṁ 'hū' enna vākk lattīphaye (ātmīya avayavaṁ) bādhikkukayuṁ vēṇaṁ. sikkaṟin kīḻil (ōrm'mappeṭuttal) ōrēā śvāsavuṁ puṟattēkk varunnu. āṟāmatte lattīphayil (ātmīya avayavaṁ) sikr ceyyunna rīti ōrēā śvāsavuṁ puṟattēkk varunnu. ēḻāmatte lattīphayil (ātmīya avayavaṁ) sikr ceyyunna rīti ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi śarīrattinṟe suṣiraṅṅaḷ puṟattuvarunnu. ēḻāmatte lattīphayil (spiricval ōrgan) sikr (anusmaraṇaṁ) ceyta śēṣaṁ, ādyatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) vīṇṭuṁ ceytu, tuṭakkattil ī rīti nalkiyirunnu. Zikr (smaraṇa) samayatt śvasanaṁ vēgattiluṁ śaktamāyuṁ āyirikkaṇaṁ, śarīrattinṟe calanattēāṭeāppaṁ, vēgattiluḷḷa śvasanattēāṭe yāntrikamāyi ārambhikkunnu. sikrillāte (śmaśānaṁ) oru śvāsavuṁ śēṣikkunnilla ennat ōrmikkēṇṭatāṇ. khalbil (hr̥dayaṁ) śrad'dha kēndrīkarikkaṇaṁ, sikṟil (ōrm'mappeṭuttal) tuṭarcca laṅghikkarut.

SLOVAK

Metóda Zikr/ Dhikr (Spomienka) na vnútorný mier


 Pri úplnej koncentrácii a pozornosti by malo byť dýchanie zvládnuté tak, aby osobné meno „Alah“ zostupovalo do hĺbky srdca (Qalb) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by pri každom nádychu malo zasiahnuť Qalb (srdce). vychádza. Pri vykonávaní druhej Latifah (duchovný orgán) by malo osobné meno Alah zostupovať do hĺbky Qalbu (srdca) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by malo pri každom vydychovaní nádychu zasahovať druhú Latifah (duchovný orgán). . Podobne pri tretej, štvrtej a piatej Latifah (duchovný orgán) by osobné meno Alah mal zostupovať do hĺbky Qalbu (srdca) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by malo zasiahnuť Latifah (duchovný orgán) ) pod Zikrom (Spomienka) s každým vychádzajúcim dychom. Metóda vykonávania Zikr (Spomienka) na Šiesta Latifah (Duchovný orgán) Osobné meno Alah by mal s každým nádychom zostupovať do hĺbky Qalbu (Srdca) a z čela by mala vychádzať záblesk „Hoo“ s každý vychádzajúci dych. Metóda vykonávania Zikr (Spomienka) na Siedmu Latifah (Duchovný orgán) Osobné meno Alah by mal zostupovať do hĺbky Qalbu (Srdca) s každým nádychom a z každej bunky by mala vychádzať svetlica „Hoo“ a póry tela s každým vychádzajúcim dychom. Potom, čo vykonáte Zikr (Spomienka) na siedmy Latifah (Duchovný orgán), znova sa vykoná prvý Latifah (Duchovný orgán), ktorého metóda bola uvedená na začiatku. Počas Zikr (spomienky) by dýchanie malo byť rýchle a silné, sprevádzané pohybom tela, ktorý sa automaticky spustí rýchlym dýchaním. Treba mať na pamäti, že bez Zikra (Spomienky) nezostane žiadny dych. Pozornosť by sa mala zamerať na Qalb (srdce) a kontinuita v Zikr (spomienka) by sa nemala prerušiť.

SINHALA

අභ්‍යන්තර සාමය සඳහා සික්ර්/ දික්ර් (සිහිපත් කිරීමේ) ක්‍රමය


 පූර්ණ සාන්ද්‍රණයකින් හා අවධානයෙන් යුතුව, හුස්ම ගැනීම පාලනය කළ යුතු අතර, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක් පාසාම හදවතේ ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර (හූ) යන වචනය සෑම හුස්මකින්ම කල්බ් (හදවතට) පහර දිය යුතුය. එලියට එනවා. දෙවන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) කරන විට, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක්ම යාමෙන් කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැස ගත යුතු අතර හූ යන වචනය සෑම හුස්මක්ම පිට වන විට දෙවන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික අවයවයට) පහර දිය යුතුය. . එසේම, තුන්වන, හතරවන සහ පස්වන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික අවයව) කරන විට, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක් පාසාම කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර හූ යන වචනය ලතිෆාහි (අධ්‍යාත්මික අවයවයට) පහර දිය යුතුය. සික්ර් (සිහි කිරීම) යටතේ සෑම හුස්මක්ම පිට වේ. හයවෙනි ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) හි සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමේ ක්‍රමය අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැස ගත යුතු අතර සෑම හුස්මක්ම ගලා යන අතර නළලේ සිට 'හූ' ගිනිබත් විය යුතුය. සෑම හුස්මක්ම පිට වේ. හත්වන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) මත සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමේ ක්‍රමය නම් අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක්ම යාමෙන් කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර සෑම සෛලයකම හූ හ aක් නැඟිය යුතු අතර සෑම හුස්මක්ම පිට වන විට ශරීරයේ සිදුරු. හත්වන ලතිෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) හි සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමෙන් පසු, පළමු ලතිෆා (අධ්‍යාත්මික අවයවය) නැවත සිදු කෙරෙන අතර, එම ක්‍රමය මුලින් ලබා දී තිබුණි. සික්ර් (සිහි කිරීම) තුළදී හුස්ම ගැනීම වේගවත් හා බලවත් විය යුතු අතර ශරීරයේ චලනය සමඟ වේගවත් හුස්ම ගැනීමකින් ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ විය යුතුය. සික්ර් (සිහි කිරීම) නොමැතිව හුස්මක් ඉතිරි නොවන බව මතක තබා ගත යුතුය. කල්බ් (හදවත) කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු අතර සික්ර් හි අඛණ්ඩතාවය බිඳ දැමීම නොකළ යුතුය.
abhyantara sāmaya san̆dahā sikr/ dikr (sihipat kirīmē) kramaya


 pūrṇa sāndraṇayakin hā avadhānayen yutuva, husma gænīma pālanaya kaḷa yutu atara, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmak pāsāma hadavatē gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara (hū) yana vacanaya sǣma husmakinma kalb (hadavataṭa) pahara diya yutuya. eliyaṭa enavā. devana latīfā (adhyātmika indriya) karana viṭa, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmakma yāmen kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsa gata yutu atara hū yana vacanaya sǣma husmakma piṭa vana viṭa devana latīfā (adhyātmika avayavayaṭa) pahara diya yutuya. . esēma, tunvana, hataravana saha pasvana latīfā (adhyātmika avayava) karana viṭa, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmak pāsāma kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara hū yana vacanaya latifāhi (adhyātmika avayavayaṭa) pahara diya yutuya. sikr (sihi kirīma) yaṭatē sǣma husmakma piṭa vē. hayaveni latīfā (adhyātmika indriya) hi sikr (sihi kirīma) kirīmē kramaya allāh yana pudgalika nāmaya kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsa gata yutu atara sǣma husmakma galā yana atara naḷalē siṭa 'hū' ginibat viya yutuya. sǣma husmakma piṭa vē. hatvana latīfā (adhyātmika indriya) mata sikr (sihi kirīma) kirīmē kramaya nam allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmakma yāmen kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara sǣma sailayakama hū ha ak næn̆giya yutu atara sǣma husmakma piṭa vana viṭa śarīrayē siduru. hatvana latifā (adhyātmika indriya) hi sikr (sihi kirīma) kirīmen pasu, paḷamu latifā (adhyātmika avayavaya) nævata sidu kerena atara, ema kramaya mulin labā dī tibuṇi. sikr (sihi kirīma) tuḷadī husma gænīma vēgavat hā balavat viya yutu atara śarīrayē calanaya saman̆ga vēgavat husma gænīmakin svayaṁkrīyava ārambha viya yutuya. sikr (sihi kirīma) nomætiva husmak itiri novana bava mataka tabā gata yutuya. kalb (hadavata) kerehi avadhānaya yomu kaḷa yutu atara sikr hi akhaṇḍatāvaya bin̆da dæmīma nokaḷa yutuya.

LAO

ວິທີການຂອງ Zikr/ Dhikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ສໍາລັບຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ


 ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສົມບູນ, ການຫາຍໃຈຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ຊື່ສ່ວນຕົວ 'Allah' ລົງໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງຫົວໃຈ (Qalb) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈ. ອອກມາ. ເມື່ອເຮັດ Latifah ທີສອງ (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ), ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Latifah ທີສອງ (ອະໄວຍະວະທາງວິນຍານ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈອອກມາ. . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອເຮັດ Latifah ທີສາມ, ສີ່ແລະຫ້າ (ອົງການທາງວິນຍານ), ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Latifah (ອົງການທາງວິນຍານ) ) ພາຍໃຕ້ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈອອກມາ. ວິທີການເຮັດ Zikr (ການຈື່ຈໍາ) ຢູ່ໃນ Latifah ຄັ້ງທີ VI (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ) ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປແລະໄຟລຸກຈາກ 'Hoo' ຄວນດັງອອກມາຈາກ ໜ້າ ຜາກ ທຸກ breath ລົມຫາຍໃຈອອກມາ. ວິທີການເຮັດ Zikr (ການລະນຶກ) ຢູ່ໃນ Latifah ຄັ້ງທີ VII (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ) ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະໄຟລຸກຂອງ 'Hoo' ຄວນອອກມາຈາກທຸກຫ້ອງແລະ ຮູຂຸມຂົນຂອງຮ່າງກາຍດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ອອກມາ. ຫຼັງຈາກເຮັດ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ຢູ່ໃນ Latifah ທີເຈັດ (ອົງການທາງວິນຍານ), Latifah ທໍາອິດ (ອະໄວຍະວະທາງວິນຍານ) ແມ່ນສໍາເລັດອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງວິທີການໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນລະຫວ່າງ Zikr (ການຈື່ຈໍາ) ການຫາຍໃຈຄວນຈະໄວແລະແຮງ, ປະກອບໄປດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການຫາຍໃຈໄວ. ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈື່ໄວ້ວ່າບໍ່ມີລົມຫາຍໃຈປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ). ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນ Qalb (ຫົວໃຈ) ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ບໍ່ຄວນທໍາລາຍ.
vithikankhong Zikr Dhikr khuaamsongchoa soalab khuaamsangobphainai


 duanykhuaam khemkhon lae khuaam aochaisai yang sombun kan haichai khuan daihabkan khumkhong pheuohai susuantua Allah long paisu khuaam loek khonghuachai Qalb duany thuklomhaichai thikhaopai laekhoava Hoo khuanti Qalb huachai duany thuklomhaichai kma meuohed Latifah thisong ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai thikhaopai laekhoava Hoo khuanti Latifah thisong auaainyauaa thang vinnyan duany thuklomhaichai kma  sendiauakan meuohed Latifah thisam si laeha ongkan thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai khaopai laekhoava Hoo khuanti Latifah ongkan thang vinnyan phaitai Zikr khuaamsongchoa duany thuklomhaichai kma vithikanhed Zikr kan chu choa yunai Latifah khangthi VI ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai khaopai lae fai lukchak Hoo khuan dngookmachak na phak thuk breath lomhaichai kma vithikanhed Zikr kan lanuk yunai Latifah khangthi VII ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan long paisu khuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai thikhaopai lae fai lukkhong Hoo khuan kmachak thuk honglae hu khum khon khonghangkai duany thuklomhaichai thi kma rangchakhed Zikr khuaamsongchoa yunai Latifah thiched ongkan thang vinnyan Latifah thoaid auaainyauaa thang vinnyan aemn soalediktheu nung soeng vithikan daithuk mobhai naibeuongton nailavang Zikr kan chu choa kan haichai khuancha vai lae aehng pakob paiduany kankheuonhaiv khonghangkai soeng loemton odny adtaonmad duanykan haichai vai man khuanchadaihab kan chu vaiva bomi lomhaichai pauaaiodnybomikan Zikr khuaamsongchoa khuan aochaisainai Qalb huachai lae khuaam toneuongnai Zikr khuaamsongchoa bokhuan thoalai

LATIN

Modus zikr / dhikr (Memoriam) Papae Marcelli


 Cum completum concentration et attendere, spiritus debet esse ita uicit, ut personalis nominis 'Domine, descenderunt in profundum in corde (qalb) et omnis spiritus ingredientibus ingredietur et per verbum' Ho, ne rursus in qalb (Cordis) et omnis spiritus exeuntes. Quo facto iterum Latifah (Spiritual Tenor) personae nomine Domine demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et nomen Ho 'oportere secundum Latifah (Spiritual Tenor) omnis spiritus egredientem . Sic qui facit tertium quartum quintum Latifah (Spiritual Tenor) personae nomine Domine demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et nomen Ho 'percutiat Latifah (Spiritual Organum ) sub zikr (Memoriam) et omnis spiritus exeuntes de monumentis. Modus agendi zikr (memoriam) Sexto Latifah (Gloria Missa) in Name Alter demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et Flammae de Hoo debet egredi frontibus flatus egrediens. Modus agendi zikr (memoriam) Die septimo Latifah (Gloria Missa) in Name Alter demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et Flammae de Hoo debet egredi in cellam pore corporis flatus egrediens. Post zikr (memoriam) Latifah septimo (Missa Sancti) priorem Latifah (Missa Spiritus) est etiam modus quo initio fuerat. In zikr (memoriam) rapido impetu spiritus sit cum motu corpus incipit spiritum statim citato. Eam ferendum est in mens ut sine zikr halitus meus intercluditur (Memoriam). Operam esse debet focused in qalb (Cordis) et continuitas in zikr (Memoriam) ut non conteram.

MACEDONIAN

Методот на цикр/ дикр (сеќавање) за внатрешен мир


 Со целосна концентрација и внимание, дишењето треба да се управува така што Личното име „Алах“ треба да се спушта во длабочините на срцето (Калб) со секој вдишување и зборот „Ху“ да го погодува Калб (Срце) со секој здив излегува. Кога го правите вториот Латифа (Духовен орган), Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (Срце) со секој здив, а зборот „Хо“ треба да го погоди вториот Латифа (Духовен орган) со секој здив што излегува . Слично на тоа, кога го правите третиот, четвртиот и петтиот Латифа (Духовен орган), личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (срце) со секој здив што влегува и зборот „Ху“ треба да ја погоди Латифа (Духовен орган ) под Зикр (Спомен) со секој здив што излегува. Методот на правење Зикр (Спомен) на Шестата Латифа (Духовен орган) Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (Срце) со секој здив што влегува и пламенот „Ху“ треба да излезе од челото со секој здив излегува. Методот на правење зикр (сеќавање) на седмата латифа (духовен орган) Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (срце) со секој здив што влегува и од секоја ќелија треба да излезе блесок на „Ху“. пора на телото со секој здив што излегува. Откако го направија Зикр (Спомен) на седмиот Латифа (Духовен орган), повторно се прави првиот Латифа (Духовен орган), чиј метод беше даден на почетокот. За време на Зикр (Спомен) дишењето треба да биде брзо и силно, придружено со движење на телото, кое започнува автоматски со брзо дишење. Треба да се има предвид дека без Зикр (Спомен) не останува ниту здив. Вниманието треба да се фокусира на Калб (Срце) и континуитетот во Зикр (Спомен) не треба да се скрши.
Metodot na cikr/ dikr (seḱavanje) za vnatrešen mir


 So celosna koncentracija i vnimanie, dišenjeto treba da se upravuva taka što Ličnoto ime „Alah“ treba da se spušta vo dlabočinite na srceto (Kalb) so sekoj vdišuvanje i zborot „Hu“ da go pogoduva Kalb (Srce) so sekoj zdiv izleguva. Koga go pravite vtoriot Latifa (Duhoven organ), Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (Srce) so sekoj zdiv, a zborot „Ho“ treba da go pogodi vtoriot Latifa (Duhoven organ) so sekoj zdiv što izleguva . Slično na toa, koga go pravite tretiot, četvrtiot i pettiot Latifa (Duhoven organ), ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (srce) so sekoj zdiv što vleguva i zborot „Hu“ treba da ja pogodi Latifa (Duhoven organ ) pod Zikr (Spomen) so sekoj zdiv što izleguva. Metodot na pravenje Zikr (Spomen) na Šestata Latifa (Duhoven organ) Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (Srce) so sekoj zdiv što vleguva i plamenot „Hu“ treba da izleze od čeloto so sekoj zdiv izleguva. Metodot na pravenje zikr (seḱavanje) na sedmata latifa (duhoven organ) Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (srce) so sekoj zdiv što vleguva i od sekoja ḱelija treba da izleze blesok na „Hu“. pora na teloto so sekoj zdiv što izleguva. Otkako go napravija Zikr (Spomen) na sedmiot Latifa (Duhoven organ), povtorno se pravi prviot Latifa (Duhoven organ), čij metod beše daden na početokot. Za vreme na Zikr (Spomen) dišenjeto treba da bide brzo i silno, pridruženo so dviženje na teloto, koe započnuva avtomatski so brzo dišenje. Treba da se ima predvid deka bez Zikr (Spomen) ne ostanuva nitu zdiv. Vnimanieto treba da se fokusira na Kalb (Srce) i kontinuitetot vo Zikr (Spomen) ne treba da se skrši.

HEBREW

שיטת זיקר/ דהיקר (זיכרון) לשלום פנימי


 בריכוז ותשומת לב מלאים, הנשימה צריכה להיות מנוהלת עד כדי כך שהשם האישי 'אללה' יירד למעמקי הלב (קלב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה להכות את הקאלב (לב) בכל נשימה יוצא. בעת ביצוע הלטיפה השנייה (איבר רוחני), השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה לפגוע בלטיפה השנייה (איבר רוחני) בכל נשימה החוצה. . באופן דומה, כאשר עושים את הלטיפה השלישית, הרביעית והחמישית (איבר רוחני), השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה לפגוע בלטיפה (איבר רוחני) ) תחת זיקר (זיכרון) כשכל נשימה יוצאת. שיטת הפעולה של זיקר בלטיפה השישית (איבר רוחני) השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) כשכל נשימה נכנסת והתלקחות של 'הו' צריכה לצאת מהמצח עם כל נשימה יוצאת. שיטת עשיית זיקר על הלטיפה השביעית (איבר רוחני) השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) עם כל נשימה שנכנסת והתלקחות של 'הו' צריכה לצאת מכל תא ו נקבוביות של הגוף עם כל נשימה החוצה. לאחר שעשה את זיקר (זיכרון) בלטיפה השביעית (איבר רוחני), הלטיפה הראשונה (איבר רוחני) נעשית שוב, שהשיטה שלה ניתנה בהתחלה. במהלך Zikr (Remembrance) הנשימה צריכה להיות מהירה וכוחנית, מלווה בתנועת הגוף, שמתחילה אוטומטית בנשימה מהירה. יש לזכור כי לא נותרת נשימה ללא Zikr (Remembrance). תשומת הלב צריכה להיות ממוקדת בקלב (הלב) וההמשכיות בזיקר (זיכרון) לא צריכה להישבר.

KHMER

វិធីសាស្រ្តហ្សីក/ ឌីហ្ការ (ការចងចាំ) ដើម្បីសន្តិភាពខាងក្នុង


 ជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញការដកដង្ហើមគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដូច្នេះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន 'អល់ឡោះ' គួរតែចុះទៅក្នុងជម្រៅបេះដូង (ខាល់) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយពាក្យថាហូគួរវាយកាល់បុល (បេះដូង) គ្រប់ដង្ហើម ចេញមក នៅពេលធ្វើឡាទីហ្វាទី ២ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់កាល់ប (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយពាក្យថាហូគួរវាយឡាទីហ្វាទី ២ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូល ។ ដូចគ្នានេះដែរនៅពេលធ្វើឡាទីហ្វាទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់ Qalb (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចូលហើយពាក្យថា Hoo គួរតែវាយប្រហារ Latifah (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ) នៅក្រោមហ្សីក (ការចងចាំ) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូល។ វិធីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទីប្រាំមួយ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅ Qalb (បេះដូង) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយភ្លើងហ៊ូគួរតែចេញពីថ្ងាស រាល់ដង្ហើមចេញមក។ វិធីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទី ៧ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់កាល់ប (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយភ្លើងហ៊ូគួរតែចេញពីគ្រប់កោសិកានិង រន្ធញើសនៃរាងកាយជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូល។ បន្ទាប់ពីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទី ៧ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឡាទីហ្វា (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ទី ១ ត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតដែលវិធីសាស្រ្តត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅដើមដំបូង។ ក្នុងអំឡុងពេលហ្សីក (ការចងចាំ) ការដកដង្ហើមគួរតែលឿននិងខ្លាំងអមដោយចលនារបស់រាងកាយដែលចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងការដកដង្ហើមលឿន។ វាគួរតែត្រូវបានចងចាំក្នុងចិត្តថាគ្មានដង្ហើមនៅសល់ដោយគ្មានហ្សីក (ការចងចាំ) ។ ការយកចិត្តទុកដាក់គួរតែផ្តោតលើ Qalb (បេះដូង) ហើយការបន្តនៅក្នុង Zikr (ការចងចាំ) មិនគួរបែកទេ។
vithi sa sr t hsaei k/ di hkar ( kar changcha) daembi santiphap khangoknong


 cheamuoynung kar phtao t arommo ning kar yokchett toukdeak penhlenh karodakadangheum kuorte trauv ban krobkrong dauchneh chhmoh phtalkhluon ' a l laoh' kuorte chohtow knong chomrow behdaung ( khal) daoy real dangheumchenh chaul haey peaky tha hau kuor veay kal bol ( behdaung) krob dangheum chenh mk nowpel thveu la ti hva ti 2 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa kal b ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchenh chaul haey peaky tha hau kuor veay la ti hva ti 2 ( sarirangk khangvinhnhean) daoy real dangheumchenh chaul . dauchaknea nih der nowpel thveu la ti hva ti 3 ti 4 ning ti 5 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa Qalb ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchaul haey peaky tha Hoo kuorte veayobrahear Latifah ( sarirangk khangvinhnhean) ) now kraom hsaei k ( kar changcha) cheamuoynung real dangheumchenh chaul . vithi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti bramuoy ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow Qalb ( behdaung) daoy real dangheumchenh chaul haey phleung hou kuorte chenhpi thngasa real dangheumchenh mk . vithi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti 7 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa kal b ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchenh chaul haey phleung hou kuorte chenhpi krob kaoseka ning ronthonheusa nei reangkay cheamuoynung real dangheumchenh chaul . banteabpi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti 7 ( sarirangk khangvinhnhean) la ti hva ( sarirangk khangvinhnhean) ti 1 trauv ban thveu mtong tiet del vithi sa sr t trauv ban phtal aoy now daemdambaung . knongamlongpel hsaei k ( kar changcha) karodakadangheum kuorte luen ning khlang am daoy chalnea robsa reangkay del chabphtaem daoy svyobravotte cheamuoynung karodakadangheum luen . vea kuorte trauv ban changcham knongchett tha kmean dangheum nowsal daoy kmean hsaei k ( kar changcha) . kar yokchett toukdeak kuorte phtao tleu Qalb ( behdaung) haey kar bant nowknong Zikr ( kar changcha) min kuor bek te .

UKRANIAN

Метод Зікр/ Зікр (Пам'ять) для внутрішнього миру


 При повній зосередженості та увазі диханням слід керувати так, щоб особисте ім'я "Аллах" опускалося в глибину серця (Qalb) з кожним вдихом, а слово "Hoo" повинно вражати Qalb (серце) з кожним вдихом виходить. Виконуючи другий Латіфа (Духовний Орган), Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а слово «Ху» повинно вражати другого Латіфа (Духовний Орган) з кожним видихом. . Подібним чином, виконуючи третій, четвертий та п’ятий Латіфа (Духовний Орган), Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а слово «Ху» має вражати Латіфу (Духовний Орган) ) під Зікром (Пам'ять) з кожним видихом. Метод виконання Зікр (Пам’ять) на Шостій Латіфі (Духовний Орган) Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а з чола повинен виходити спалах «Ху» кожен подих виходить. Метод виконання Зікра (Пам’яті) на сьомому Латіфі (Духовному органі). Особисте ім’я Аллаха повинно спускатися в глибину Qalb (Серця) з кожним вдихом, а спалах «Hoo» повинен виходити з кожної клітини і пори тіла з кожним видихом. Після виконання Зікр (Пам'ять) на сьомому Латифі (Духовному Органі) знову робиться перший Латіфа (Духовний Орган), метод якого був даний на початку. Під час Зікр (Пам'ять) дихання повинно бути швидким і сильним, супроводжуватися рухом тіла, яке починається автоматично з прискореного дихання. Слід мати на увазі, що жоден подих не залишається без Зікра (Пам'яті). Увагу слід зосередити на Qalb (Серце), і безперервність у Zikr (Пам'ять) не повинна порушуватися.
Metod Zikr/ Zikr (Pam'yatʹ) dlya vnutrishnʹoho myru


 Pry povniy zoseredzhenosti ta uvazi dykhannyam slid keruvaty tak, shchob osobyste im'ya "Allakh" opuskalosya v hlybynu sertsya (Qalb) z kozhnym vdykhom, a slovo "Hoo" povynno vrazhaty Qalb (sertse) z kozhnym vdykhom vykhodytʹ. Vykonuyuchy druhyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a slovo «Khu» povynno vrazhaty druhoho Latifa (Dukhovnyy Orhan) z kozhnym vydykhom. . Podibnym chynom, vykonuyuchy tretiy, chetvertyy ta pʺyatyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a slovo «Khu» maye vrazhaty Latifu (Dukhovnyy Orhan) ) pid Zikrom (Pam'yatʹ) z kozhnym vydykhom. Metod vykonannya Zikr (Pamʺyatʹ) na Shostiy Latifi (Dukhovnyy Orhan) Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a z chola povynen vykhodyty spalakh «Khu» kozhen podykh vykhodytʹ. Metod vykonannya Zikra (Pamʺyati) na sʹomomu Latifi (Dukhovnomu orhani). Osobyste imʺya Allakha povynno spuskatysya v hlybynu Qalb (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a spalakh «Hoo» povynen vykhodyty z kozhnoyi klityny i pory tila z kozhnym vydykhom. Pislya vykonannya Zikr (Pam'yatʹ) na sʹomomu Latyfi (Dukhovnomu Orhani) znovu robytʹsya pershyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), metod yakoho buv danyy na pochatku. Pid chas Zikr (Pam'yatʹ) dykhannya povynno buty shvydkym i sylʹnym, suprovodzhuvatysya rukhom tila, yake pochynayetʹsya avtomatychno z pryskorenoho dykhannya. Slid maty na uvazi, shcho zhoden podykh ne zalyshayetʹsya bez Zikra (Pam'yati). Uvahu slid zoseredyty na Qalb (Sertse), i bezperervnistʹ u Zikr (Pam'yatʹ) ne povynna porushuvatysya.

TELUGU

అంతర్గత శాంతి కోసం జికర్/ ధికర్ (జ్ఞాపకం) యొక్క పద్ధతి


 పూర్తి ఏకాగ్రత మరియు శ్రద్ధతో, శ్వాసను నిర్వహించాలి, 'అల్లా' అనే వ్యక్తిగత పేరు గుండె లోతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది (కల్బ్) ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం ప్రతి శ్వాసతో కల్బ్ (హృదయాన్ని) తాకాలి బయటకు వస్తోంది. రెండవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) చేసేటప్పుడు, అల్లా అనే వ్యక్తిగత పేరు ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం రెండవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) ప్రతి శ్వాస బయటకు రావాలి . అదేవిధంగా, మూడవ, నాల్గవ మరియు ఐదవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) చేసేటప్పుడు, వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (హృదయం) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) ను తాకాలి ) Zikr (స్మృతి) కింద ప్రతి శ్వాస బయటకు వస్తోంది. ఆరవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై జికర్ (స్మృతి) చేసే విధానం వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి మరియు ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' మంట నుదుటి నుండి బయటకు రావాలి ప్రతి శ్వాస బయటకు వస్తోంది. ఏడవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై జికర్ (స్మృతి) చేసే విధానం వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళ్లి 'హూ' మంట ప్రతి సెల్ నుండి బయటకు రావాలి మరియు ప్రతి శ్వాసతో శరీరం యొక్క రంధ్రాలు బయటకు వస్తాయి. ఏడవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై Zikr (స్మృతి) చేసిన తరువాత, మొదటి లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) మళ్లీ చేయబడుతుంది, దీని పద్ధతి ప్రారంభంలో ఇవ్వబడింది. Zikr (స్మృతి) సమయంలో శ్వాస వేగంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉండాలి, శరీర కదలికతో పాటుగా, వేగవంతమైన శ్వాసతో స్వయంచాలకంగా ప్రారంభమవుతుంది. Zikr (స్మృతి) లేకుండా శ్వాస ఉండదు అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఖాల్బ్ (హృదయం) పై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి మరియు జికర్ (స్మృతి) లో కొనసాగింపు విచ్ఛిన్నం కాకూడదు.
Antargata śānti kōsaṁ jikar/ dhikar (jñāpakaṁ) yokka pad'dhati


 pūrti ēkāgrata mariyu śrad'dhatō, śvāsanu nirvahin̄cāli, 'allā' anē vyaktigata pēru guṇḍe lōtullōki veḷlipōtundi (kalb) prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ prati śvāsatō kalb (hr̥dayānni) tākāli bayaṭaku vastōndi. Reṇḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) cēsēṭappuḍu, allā anē vyaktigata pēru khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ reṇḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) prati śvāsa bayaṭaku rāvāli. Adēvidhaṅgā, mūḍava, nālgava mariyu aidava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) cēsēṭappuḍu, vyaktigata pēru allā khālb (hr̥dayaṁ) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) nu tākāli) Zikr (smr̥ti) kinda prati śvāsa bayaṭaku vastōndi. Ārava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai jikar (smr̥ti) cēsē vidhānaṁ vyaktigata pēru allā khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli mariyu prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' maṇṭa nuduṭi nuṇḍi bayaṭaku rāvāli prati śvāsa bayaṭaku vastōndi. Ēḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai jikar (smr̥ti) cēsē vidhānaṁ vyaktigata pēru allā khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷli'hū' maṇṭa prati sel nuṇḍi bayaṭaku rāvāli mariyu prati śvāsatō śarīraṁ yokka randhrālu bayaṭaku vastāyi. Ēḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai Zikr (smr̥ti) cēsina taruvāta, modaṭi latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) maḷlī cēyabaḍutundi, dīni pad'dhati prārambhanlō ivvabaḍindi. Zikr (smr̥ti) samayanlō śvāsa vēgaṅgā mariyu śaktivantaṅgā uṇḍāli, śarīra kadalikatō pāṭugā, vēgavantamaina śvāsatō svayan̄cālakaṅgā prārambhamavutundi. Zikr (smr̥ti) lēkuṇḍā śvāsa uṇḍadu ani gurtun̄cukōvāli. Khālb (hr̥dayaṁ) pai dr̥ṣṭi kēndrīkarin̄cāli mariyu jikar (smr̥ti) lō konasāgimpu vicchinnaṁ kākūḍadu.

SINDHI

اندروني امن لاءِ ذکر/ ذکر (ياد) جو طريقو


 پوري توجه ۽ توجه سان ، سانس کي ايترو منظم ڪيو و thatي جو ذاتي نالو 'الله' دل جي کوٽائي ۾ نازل ٿئي (قلب) هر سانس اندر و andڻ سان ۽ لفظ 'هو' هر سانس سان قلب (دل) تي هڙتال ڪرڻ گهرجي. ٻاهر اڃڻ. جڏھن secondيو لطيفو ڪري رھيو آھي (روحاني عضوو) ، ذاتي نالو الله کي ھي should لھڻ گھرجي قلب جي (دل) ھر سانس اندر و andڻ سان ۽ لفظ ھائو strikeئي لطيفه (روحاني عضوو) کي ھر ھٿ سان نڪرڻ گھرجي. . سا Similarlyئي طرح ، جڏھن ٽيون ، چوٿون ۽ پنجون لطيفه (روحاني عضوو) ڪري رھيو آھي ، الله جو ذاتي نالو قلب (دل) جي کوٽائيءَ ۾ ھيnd لھڻ گھرجي ھر سانس ۾ ۽ لفظ ’ھُو‘ کي لطيفه (روحاني عضوو) تي ھڙتال ڪرڻ گھرجي. ) ذڪر جي تحت (ياد) هر سانس سان نڪرڻ سان. ذڪر ڪرڻ جو طريقو (هين لطيفه (روحاني عضوو) تي ياد ڪرڻ جو ذاتي نالو الله تعاليٰ کي قلب جي دلين ۾ نازل ٿيڻ گھرجي هر سانس اندر و andڻ سان ۽ ”هو“ جو شعلو پيشاني مان نڪرڻ گهرجي. هر سانس نڪرندو. ذڪر ڪرڻ جو طريقو ستين لطيفه (روحاني عضوو) تي ياد ڪرڻ جو ذاتي نالو الله تعاليٰ کي قلب جي گہرائي ۾ نازل ٿيڻ گهرجي هر سانس اندر و andڻ سان ۽ ”هو“ جو شعلو نڪرڻ گهرجي هر سيل مان ۽ جسم جو سوراخ هر سانس سان نڪرڻ سان. ستين لطيفه (روحاني عضوو) تي ذڪر (ياد) ڪرڻ کان پوءِ ، پهريون لطيفو (روحاني عضوو) وري ڪيو ويندو آهي ، جنهن جو طريقو شروع ۾ ڏنو ويو هو. ذڪر جي دوران (يادگيري) سانس تيز ۽ زوردار هئڻ گھرجي ، ان سان گڏ جسم جي حرڪت ، جيڪا پاڻمرادو شروع ٿئي ٿي تيز سانس سان. اها mindالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ڪو به سانس ذڪر کان سواءِ باقي نه ٿو رهي. shouldيان focusedيان ڏيڻ گھرجي قلب (دل) تي ۽ تسلسل ذکر ۾ (ياد) ٽوڙڻ نه گھرجي.

JAVANESE

Cara Zikir / Zikir (Pangeling-eling) Kanggo Katentreman Batin


 Kanthi konsentrasi lan perhatian lengkap, napas kudu dikelola supaya Jeneng Pribadi 'Allah' mudhun menyang jero ati (Qalb) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Qalb (Jantung) kanthi napas. metu. Nalika nindakake Latifah kaping pindho (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual) nomer loro kanthi kabeh napas sing metu . Kajaba, nalika nindakake Latifah kaping telu, kaping papat lan kaping lima (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual ) ing sangisor Zikir (Eling) kanthi saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Keenam (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar 'Hoo' kudu metu saka bathuke saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Kaping Pitu (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar 'Hoo' kudu metu saka saben sel lan pori awak kanthi saben napas metu. Sawise nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah (Organ Spiritual) kaping pitu, Latifah (Organ Spiritual) kaping pisanan rampung maneh, sing metune wis diwenehake wiwit wiwitan. Sajrone Zikir (Eling) ambegan kudu cepet lan kuat, diiringi gerakan awak, sing diwiwiti kanthi otomatis ambegan kanthi cepet. Sampeyan kudu eling yen ora ana napas sing ditinggalake tanpa Zikir (Pangeling-eling). Perhatian kudu fokus ing Qalb (Jantung) lan kesinambungan Zikir (Eling) ora bakal uwal.

SAMOAN

Le Auala o Zikr / Dhikr (Manatua) mo Totonu Filemu


 Faatasi ai ma le atoatoa faʻamalosia ma faʻatauaina, manava tatau ona matua faʻatautaia o le Tagata Lava Ia Igoa 'Allah' tatau ona alu ifo i le loloto o le fatu (Qalb) ma manava uma ulu i totonu ma le upu 'Hoo' tatau ona lavea le Qalb (Loto) ma manava uma sau i fafo A o faia le lona lua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga), o le Tagata Lava Ia Igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulu i totonu ma le upu 'Hoo' tatau ona taia le lona lua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) ma manava uma sau i fafo . E faʻapena foi, pe a faia le lona tolu, fa ma le lima Latifah (Faʻaleagaga), o le Tagata Lava Ia igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulufale ma le upu 'Hoo' tatau ona lavea le Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga ) lalo ole Zikr (Manatua) ma manava uma e o mai i fafo. Le Metotia o le faia o le Zikr (Manatuaina) i luga o le Ono Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) O le Tagata Lava Ia igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulu ma se mumu o le 'Hoo' e tatau ona sau mai le muaulu ma ua manava uma. Le Metotia o le faia o le Zikr (Manatuaina) luga o le Fitu o Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) O le Tagata Lava Ia igoa Allah e tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulufale ma se mumu o le 'Hoo' e tatau ona sau mai sela uma ma afu o le tino ma manava uma o fafo. Ina ua maeʻa faia Zikr (Manatuaina) i le lona fitu Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga), le muamua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) ua toe faia, o lana metotia na tuuina mai i le amataga. I le taimi o le Zikr (Manatuaina) o le manava e tatau ona vave ma malosi, faʻatasi ma le gaioiga o le tino, lea e amata otometi i le vave manava. E tatau ona manatuaina e leai se manava e tuua e aunoa ma le Zikr (Manatua). Faʻalogo tatau ona taulaʻi i le Qalb (Loto) ma le faʻaauau i le Zikr (Manatua) e le tatau ona gagau.

LATVIAN

Zikr/ Dhikr (Atceres) metode iekšējam mieram


 Ar pilnīgu koncentrēšanos un uzmanību elpošana jāpārvalda tā, lai personvārds “Allāhs” ar katru ieelpu ieietu sirds dziļumos (Qalb), un vārds “Hoo” ar katru elpas vilcienu satriektu Qalb (sirdi) iznākšana. Veicot otro Latifah (Garīgās ērģeles), personīgajam vārdam Allah ar katru ieelpu vajadzētu nolaisties Qalb (Sirds) dziļumā, un vārdam “Hoo” vajadzētu atsisties pret otro Latifah (Garīgo orgānu) ar katru izelpu. . Līdzīgi, veicot trešo, ceturto un piekto Latifah (Garīgās ērģeles), personvārdam Allāham vajadzētu ieiet Qalb (Sirds) dziļumā ar katru ieelpu un vārdam “Hoo” vajadzētu trāpīt Latifā (Garīgais orgāns) ) zem Zikr (Atcere) ar katru izelpu. Zikr (Atceres) veikšanas metode Sestajā Latifā (Garīgās ērģeles) Personvārdam Allāham vajadzētu ieiet Qalb (Sirds) dziļumā ar katru ieelpu, un no pieres jāizplūst “Hoo” uzliesmojumam. katra elpa nāk ārā. Zikr (Atceres) darīšanas metode septītajā latifā (garīgajā ērģelē) Personvārdam Allāham vajadzētu nolaisties Qalb (sirds) dziļumā ar katru ieelpu, un no katras šūnas jāizplūst “Hoo” uzliesmojumam. ķermeņa poras ar katru izelpu. Pēc Zikr (Atceres) darīšanas septītajā Latifā (Garīgās ērģeles) atkal tiek veikta pirmā Latifa (Garīgās ērģeles), kuras metode bija dota sākumā. Zikr (Atceres) laikā elpošanai jābūt ātrai un spēcīgai, kopā ar ķermeņa kustību, kas sākas automātiski ar ātru elpošanu. Jāpatur prātā, ka bez Zikr (Atceres) neviena elpa nepaliek. Uzmanība jākoncentrē uz Qalb (sirds), un nepārtrauktībai Zikr (Atceres) nevajadzētu pārtraukt.

PASHTO

د داخلي سولې لپاره د ذکر/ ذکر طریقه


 د بشپړ تمرکز او پاملرنې سره ، تنفس باید دومره اداره شي چې شخصي نوم 'الله' باید د زړه په ژورو کې راشي (قلب) د هرې ساه اخیستو سره او د 'هو' کلمه باید د هر ساه سره قلب (زړه) ووهي. بهر راځي. کله چې دوهم لطیفه (روحاني ارګان) ترسره کوئ ، د الله شخصي نوم باید د هرې ساه اخیستو سره د قلب (زړه) ژورو ته راښکته شي او د 'هو' کلمه باید د هرې ساه سره دوهم لطیفه (روحاني ارګان) ووهي. . په ورته ډول ، کله چې دریم ، څلورم او پنځم لطیفه (روحاني ارګان) ترسره کوئ ، د الله شخصي نوم باید د هرې ساه اخیستو سره د قلب (زړه) ژورو ته راښکته شي او د 'هو' کلمه باید لطیفه (روحاني ارګان) ووهي. ) د ذکر لاندې (یادونه) د هر ساه سره چې راځي. په شپږم لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یادولو) میتود شخصي نوم الله باید د قلب (زړه) ژورو ته د هرې ساه اخیستو سره ښکته شي او د 'هو' شعله باید له تندی څخه بهر شي. هره ساه بهر کیږي. په اوومه لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یادولو) طریقه شخصي نوم الله باید د قلب (زړه) په ژورو کې د هرې ساه اخیستو سره راشي او د 'هو' شعله باید له هرې حجرې څخه راوباسي او د هر ساه بهر کیدو سره د بدن ټوخی. په اوومه لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یاد) کولو وروسته ، لومړی لطیفه (روحاني ارګان) بیا ترسره کیږي ، چې میتود یې په پیل کې ورکړل شوی و. د ذکر (یاد) پرمهال تنفس باید ګړندی او قوي وي ، د بدن حرکت سره وي ، کوم چې د ګړندي تنفس سره په اوتومات ډول پیل کیږي. دا باید په پام کې ونیول شي چې هیڅ ساه پرته له ذکر (یاد) پاتې کیږي. پاملرنه باید په قلب (زړه) باندې متمرکزه وي او په ذکر (یاد) کې دوام باید مات نشي.

HMONG

Txoj Kev Zikr/ Dhikr (Nco Txog) rau Kev Thaj Yeeb Sab Hauv

Nrog kev ua kom tiav thiab mloog zoo, ua pa yuav tsum muaj kev tswj hwm uas Tus Kheej Lub Npe ‘Allah’ yuav tsum nqis los rau hauv lub siab ntawm lub plawv (Qalb) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum ntaus Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa tawm los Thaum ua qhov thib ob Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig), Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum tawm tsam Latifah thib ob (Lub cev sab ntsuj plig) nrog txhua qhov ua pa tawm . Ib yam li ntawd, thaum ua tus thib peb, plaub thiab tsib Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig), Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis mus rau qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum ntaus Latifah (Lub Cev Sab Ntsuj Plig) ) hauv qab Zikr (Nco Ntsoov) nrog txhua qhov ua pa tawm. Txoj Kev Ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Thib Rau Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig) Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab nplaim taws ntawm ‘Hoo’ yuav tsum tawm ntawm lub hauv pliaj nrog txhua qhov ua tsis taus pa tawm. Txoj Kev Ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Seventh Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig) Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab tawg ntawm ‘Hoo’ yuav tsum tawm ntawm txhua lub xov tooj thiab pore ntawm lub cev nrog txhua qhov ua pa tawm. Tom qab ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Latifah xya (Lub Cev Sab Ntsuj Plig), thawj Latifah (Lub Cev Ntsuj Plig) tau ua tiav dua, uas nws tau muab rau thaum pib. Thaum Zikr (Nco Ntsoov) kev ua pa yuav tsum nrawm thiab muaj zog, nrog kev txav ntawm lub cev, uas pib pib ua pa sai. Nws yuav tsum nco ntsoov tias tsis muaj pa tawm yog tsis muaj Zikr (Nco Ntsoov). Kev mloog yuav tsum tau tsom mus rau Qalb (Lub Plawv) thiab qhov txuas ntxiv hauv Zikr (Nco ntsoov) yuav tsum tsis txhob tawg.

GUJARATI

આંતરિક શાંતિ માટે ઝિકર/ ikિકર (સ્મરણ) ની પદ્ધતિ


 સંપૂર્ણ એકાગ્રતા અને ધ્યાન સાથે, શ્વાસ એટલો વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ કે વ્યક્તિગત નામ 'અલ્લાહ' હૃદયના sંડાણમાં ઉતરવું જોઇએ બહાર આવવુ. બીજું લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) કરતી વખતે, વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાઈમાં ઉતરવું જોઈએ અને 'હૂ' શબ્દ દરેક શ્વાસ બહાર આવતા બીજા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર પ્રહાર કરવો જોઈએ. . એ જ રીતે, જ્યારે ત્રીજું, ચોથું અને પાંચમું લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) કરતી વખતે, અલ્લાહનું વ્યક્તિગત નામ કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણોમાં ઉતરવું જોઈએ જેમાં દરેક શ્વાસ અંદર આવે છે અને 'હૂ' શબ્દ લતીફાહ (આધ્યાત્મિક અંગ) પર પ્રહાર કરવો જોઈએ. ઝિકર (સ્મરણ) હેઠળ દરેક શ્વાસ બહાર આવે છે. છઠ્ઠા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝિકર (સ્મરણ) કરવાની પદ્ધતિ વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણમાં ઉતરવું જોઈએ અને કપાળમાંથી 'હૂ' ની જ્વાળા બહાર આવવી જોઈએ દરેક શ્વાસ બહાર આવે છે. સાતમી લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝિકર (સ્મરણ) કરવાની પદ્ધતિ વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણમાં ઉતરવું જોઈએ અને દરેક કોષમાંથી 'હૂ' ની જ્વાળા બહાર આવવી જોઈએ અને દરેક શ્વાસ બહાર આવવા સાથે શરીરના છિદ્રો. સાતમા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝીક્ર (સ્મરણ) કર્યા પછી, પ્રથમ લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) ફરીથી કરવામાં આવે છે, જેની પદ્ધતિ શરૂઆતમાં આપવામાં આવી હતી. ઝિક્ર (સ્મરણ) દરમિયાન શ્વાસ ઝડપી અને બળવાન હોવો જોઈએ, શરીરની હિલચાલ સાથે, જે ઝડપી શ્વાસ સાથે આપમેળે શરૂ થાય છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઝિક્ર (સ્મરણ) વગર કોઈ શ્વાસ બાકી નથી. ધ્યાન કલ્બ (હૃદય) પર કેન્દ્રિત હોવું જોઈએ અને ઝિક્ર (સ્મરણ) માં સાતત્ય તોડવું જોઈએ નહીં.
Āntarika śānti māṭē jhikara/ ikikara (smaraṇa) nī pad'dhati


 sampūrṇa ēkāgratā anē dhyāna sāthē, śvāsa ēṭalō vyavasthita hōvō jō'ī'ē kē vyaktigata nāma'allāha' hr̥dayanā sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'i'ē bahāra āvavu. Bījuṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) karatī vakhatē, vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍā'īmāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē'hū' śabda darēka śvāsa bahāra āvatā bījā latīphā (ādhyātmika aṅga) para prahāra karavō jō'ī'ē. . Ē ja rītē, jyārē trījuṁ, cōthuṁ anē pān̄camuṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) karatī vakhatē, allāhanuṁ vyaktigata nāma kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇōmāṁ utaravuṁ jō'ī'ē jēmāṁ darēka śvāsa andara āvē chē anē'hū' śabda latīphāha (ādhyātmika aṅga) para prahāra karavō jō'ī'ē. Jhikara (smaraṇa) hēṭhaḷa darēka śvāsa bahāra āvē chē. Chaṭhṭhā latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhikara (smaraṇa) karavānī pad'dhati vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē kapāḷamānthī'hū' nī jvāḷā bahāra āvavī jō'ī'ē darēka śvāsa bahāra āvē chē. Sātamī latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhikara (smaraṇa) karavānī pad'dhati vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē darēka kōṣamānthī'hū' nī jvāḷā bahāra āvavī jō'ī'ē anē darēka śvāsa bahāra āvavā sāthē śarīranā chidrō. Sātamā latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhīkra (smaraṇa) karyā pachī, prathama latīphā (ādhyātmika aṅga) pharīthī karavāmāṁ āvē chē, jēnī pad'dhati śarū'ātamāṁ āpavāmāṁ āvī hatī. Jhikra (smaraṇa) daramiyāna śvāsa jhaḍapī anē baḷavāna hōvō jō'ī'ē, śarīranī hilacāla sāthē, jē jhaḍapī śvāsa sāthē āpamēḷē śarū thāya chē. Tē dhyānamāṁ rākhavuṁ jō'ī'ē kē jhikra (smaraṇa) vagara kō'ī śvāsa bākī nathī. Dhyāna kalba (hr̥daya) para kēndrita hōvuṁ jō'ī'ē anē jhikra (smaraṇa) māṁ sātatya tōḍavuṁ jō'ī'ē nahīṁ.

PUNJABI

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ/ ਧਿਕਰ (ਯਾਦ) ਦੀ ਵਿਧੀ


 ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ 'ਅੱਲ੍ਹਾ' ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇ (ਕਲਬ) ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਦੂਸਰਾ ਲਤੀਫਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲਤੀਫਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਅਧਿਆਤਮਕ ਅੰਗ) ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਆਤਮਿਕ ਅੰਗ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਯਾਦ) ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਛੇਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਦਾ Theੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ' ਹੂ 'ਦੀ ਭੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੱਤਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਦਾ Theੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ' ਹੂ 'ਦੀ ਭੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛਾਲੇ. ਸੱਤਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ. ਧਿਆਨ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
Adarūnī śāntī la'ī zikara/ dhikara (yāda) dī vidhī


 pūrī ikāgaratā atē dhi'āna dē nāla, sāha nū inā prabadhita kītā jāṇā cāhīdā hai ki vi'akatīgata nāma'al'hā' dila dē ḍūghā'ī vica utara jāvē (kalaba) hara sāha dē adara jāṇa dē nāla atē'hū' śabada hara sāha dē nāla kalaba (dila) nū māranā cāhīdā hai. Bāhara ā rihā. Dūsarā latīphā (rūhānī aga) karadē samēṁ, al'hā dā nijī nāma hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē'hū' śabada hara sāha dē nāla dūjē latīphā (rūhānī aga) nū māranā cāhīdā hai. . Isē tar'hāṁ, jadōṁ tījā, cauthā atē pajavāṁ latīfā (adhi'ātamaka aga) karadē hō, al'hā dā nijī nāma hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē'hū' śabada latīfā (ātamika aga) nū māranā cāhīdā hai. Zikara dē adhīna (yāda) hara sāha bāhara ā'uṇa dē nāla. Chēvēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana dā Thega vi'akatīgata nāma al'hā nū hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē mathē tōṁ' hū'dī bhaṛaka nikalaṇī cāhīdī hai. Hara sāha bāhara ā rihā hai. Satavēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana dā Thega vi'akatīgata nāma al'hā nū hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē hara kōṭhaṛī vicōṁ' hū'dī bhaṛaka nikalaṇī cāhīdī hai atē bāhara ā'uṇa vālē hara sāha dē nāla sarīra dā chālē. Satavēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana tōṁ bā'ada, pahilā latīfā (rūhānī aga) dubārā kītā jāndā hai, jisadī vidhī śurū vica ditī ga'ī sī. Zikara (yāda) dē daurāna sāha tēza atē śakatīśālī hōṇā cāhīdā hai, isadē nāla sarīra dī gatīvidhī vī hōṇī cāhīdī hai, jō tēza sāha laiṇa nāla āpaṇē āpa śurū hō jāndī hai. Iha dhi'āna vica rakhaṇā cāhīdā hai ki zikara (yāda) tōṁ bināṁ kō'ī sāha nahīṁ bacadā. Dhi'āna kalaba (dila) tē kēndarata hōṇā cāhīdā hai atē zikara (yāda) vica nirataratā nahīṁ ṭuṭaṇī cāhīdī.

CZECH

Metoda Zikr/ Dhikr (Vzpomínka) pro vnitřní mír


 S úplnou koncentrací a pozorností by mělo být dýchání řízeno tak, aby osobní jméno „Alláh“ sestupovalo do hlubin srdce (Qalb) při každém nádechu a slovo „Hoo“ by mělo při každém nádechu zasáhnout Qalba (srdce) vychází. Když děláte druhý Latifah (duchovní orgán), osobní jméno Alláh by mělo sestoupit do hlubin Qalbu (srdce) s každým nádechem a slovo 'Hoo' by mělo zasáhnout druhý Latifah (duchovní orgán) s každým vycházejícím dechem . Podobně při provádění třetí, čtvrté a páté Latifah (duchovní orgán) by osobní jméno Alláh mělo sestupovat do hlubin Qalbu (srdce) s každým nádechem a slovo 'Hoo' by mělo zasáhnout Latifah (duchovní orgán) ) pod Zikrem (Vzpomínka) s každým vycházejícím dechem. Způsob provádění Zikr (Vzpomínky) na Šesté Latifah (Duchovní orgán) Osobní jméno Alláh by mělo sestupovat do hlubin Qalbu (Srdce) s každým nádechem a z čela by měla vycházet světlice Hoo každý vycházející dech. Způsob provádění Zikr (Vzpomínky) na Sedmé Latifah (Duchovní orgán) Osobní jméno Alláh by mělo sestupovat do hlubin Qalbu (Srdce) s každým nádechem a z každé cely by mělo vycházet světlice 'Hoo' a póry těla s každým vycházejícím dechem. Poté, co provedl Zikr (Vzpomínka) na sedmém Latifahu (Duchovní varhany), je znovu provedena první Latifah (Duchovní orgán), jejíž metoda byla uvedena na začátku. Během Zikr (Vzpomínky) by mělo být dýchání rychlé a razantní, doprovázené pohybem těla, který automaticky začíná rychlým dýcháním. Je třeba mít na paměti, že bez Zikra (Vzpomínky) nezůstane žádný dech. Pozornost by měla být zaměřena na Qalb (Srdce) a kontinuita v Zikru (Vzpomínka) by se neměla zlomit.

CROATIAN

Metoda zikr/ zikr (sjećanje) za unutarnji mir


 S potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se Osobno ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Qalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Qalb (Srce) pri svakom udisaju izlazeći. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), Osobno ime Allah bi se trebalo spustiti u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u drugi Latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), Osobno ime Allah bi se trebalo spuštati u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr (Sjećanje) sa svakim dahom koji izlazi. Način obavljanja zikra (sjećanja) na šestom latifi (duhovnom organu) Osobno ime Allah bi trebao silaziti u dubine Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebala izaći rafal 'Hoo' svaki dah izlazi. Način obavljanja zikra (sjećanja) na sedmom latifi (duhovnom organu) Osobno ime Allah trebao bi se spustiti u dubine Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz svake ćelije izići znak 'Hoo' pore tijela sa svakim dahom koji izlazi. Nakon što se učini Zikr (sjećanje) na sedmom Latifi (Duhovnom organu), ponovno se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda dana u početku. Tijekom Zikra (sjećanja) disanje bi trebalo biti brzo i snažno, popraćeno kretanjem tijela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (sjećanja). Pažnju treba usmjeriti na Qalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sjećanje) ne smije se prekinuti.

ESTONIAN

Zikri/ Dhikri meetod (mälestus) sisemise rahu saavutamiseks


 Täieliku keskendumise ja tähelepanelikkusega tuleks hingamist juhtida nii, et isikunimi „Allah” langeks iga hingetõmbega südame sügavustesse (Qalb) ja sõna „Hoo” lööks Qalb (süda) iga hingetõmbega välja tulema. Teist Latifah’i (vaimset orelit) tehes peaks isikunimi Allah laskuma iga hingetõmbega Qalbi (südame) sügavustesse ja sõna „Hoo” peaks lööma teist Latifah’d (vaimset orelit) iga hingetõmbega. . Sarnaselt peaks kolmanda, neljanda ja viienda Latifah (vaimuorgan) tegemisel isikunimi Allah laskuma iga hingetõmbega Qalbi (süda) sügavustesse ja sõna „Hoo” peaks lööma Latifah (vaimne organ) ) Zikri (mälestus) all iga hingetõmbega. Meetod Zikri (mälestus) tegemiseks kuuendal latifahil (vaimsel orelil) Isikunimi Allah peaks laskuma iga hingetõmbe järel Qalbi (südame) sügavustesse ja otsmikust peaks tulema hoo iga hingeõhk tuleb välja. Meetod Zikri (mälestus) tegemiseks seitsmendal latifahil (vaimsel orelil) Isikunimi Allah peaks laskuma Qalbi (südame) sügavustesse iga hingetõmbe korral ja igast rakust peaks väljuma hoo keha poorid iga väljahingamisega. Pärast Zikri (mälestus) tegemist seitsmendal Latifahil (vaimne orel) tehakse uuesti esimene Latifah (vaimne orel), mille meetod oli alguses antud. Zikri (mälestus) ajal peaks hingamine olema kiire ja jõuline, millega kaasneb keha liikumine, mis algab automaatselt kiire hingamisega. Tuleb meeles pidada, et ilma Zikrita (mälestus) ei jää hinge. Tähelepanu tuleks pöörata Qalbile (süda) ja Zikri (mälestus) järjepidevus ei tohiks katkeda.

JAVANESE

Cara Zikir / Zikir (Pangeling-eling) Kanggo Katentreman Batin

Kanthi konsentrasi lan perhatian lengkap, napas kudu dikelola supaya Jeneng Pribadi ‘Allah’ mudhun menyang jero ati (Qalb) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Qalb (Jantung) kanthi napas. metu. Nalika nindakake Latifah kaping pindho (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual) nomer loro kanthi kabeh napas sing metu . Kajaba, nalika nindakake Latifah kaping telu, kaping papat lan kaping lima (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual ) ing sangisor Zikir (Eling) kanthi saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Keenam (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar ‘Hoo’ kudu metu saka bathuke saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Kaping Pitu (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar ‘Hoo’ kudu metu saka saben sel lan pori awak kanthi saben napas metu. Sawise nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah (Organ Spiritual) kaping pitu, Latifah (Organ Spiritual) kaping pisanan rampung maneh, sing metune wis diwenehi wiwitan. Sajrone Zikir (Eling) ambegan kudu cepet lan kuat, diiringi gerakan awak, sing diwiwiti kanthi otomatis ambegan kanthi cepet. Sampeyan kudu eling yen ora ana napas sing ditinggalake tanpa Zikir (Pangeling-eling). Perhatian kudu fokus ing Qalb (Jantung) lan kesinambungan Zikir (Eling) ora bakal uwal.

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz) [Multilingual]

His Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (May his blessings remain forever) is the present Shaikh of the Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. He was chosen by Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua as his successor and Shaikh-e Silsilah. Previous to his succession, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan served as the Nizam-e ‘Aala of the Silsilah and the Head of Al-Ikhwan and Al-Ikhwat, the Brother/Sisterhood of the Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan was born on 26 March 1973, in Munarah, District Chakwal, Pakistan. He received his initial education at the Siqarah Academy, Dar ul Irfan, and his higher education at Siqarah College, Lahore.

The son and the most illustrious student of His Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, one of the exceptionally distinguished Sufi Masha’ikh of our times, Hadhrat Abdul Qadeer Awan spent 44 years in his exalted father’s company from whom he directly acquired religious knowledge and received spiritual training, and who transformed him into an accomplished Sufi and nominated him as the Successor-Shaikh of the Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

In an Owaisiah Silsilah, physical presence of a Salik (seeker) before his Shaikh is not essentially required for transfer of Faidh (spiritual beneficence). He receives the blessings of his Shaikh in the same manner in which Hadhrat Owais Qarni-rua had received the Prophetic blessings without ever meeting the Holy Prophet-saws. 

The Naqshbandiah Owaisiah Silsilah is distinct for initiating a seeker directly onto Zikr-e Qalbi (Zikr within the heart). A unique distinction of this Silsilah is that, after illuminating the Lata’if of the seeker and conducting him to the various stages of the Path, the Shaikh finally conducts him to the Court of the Holy Prophet-saws for a Spiritual Bai’at. The seeker can attain the highest stations of the Sufi Path, according to his capacity and effort, under his Shaikh’s Tawajjuh (Attention) and guidance.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan delivers daily lectures during the forty-day spiritual retreat, the Annual Ijtema, held every summer at Dar ul Irfan, the Markaz of the Silsilah, which is attended by the Ahbab from all over the world. The primary focus of these lectures is the spiritual education of the students, but they also cover a wide range of other topics related to the Deen. Similarly the ten-day I’tikaf Ijtema at the end of Ramadhan, the monthly Ijtema and his weekly Friday sermons are a source of immense spiritual knowledge that guides the seekers in their spiritual education and progress.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan is the Dean of the Siqarah Academy. This Academy employs a system of education that integrates both religious and standard academic syllabi thereby enabling its students to not only excel at the academic level but to also become exemplary and enlightened Muslims. He holds the distinction of being among its first students.

As the Patron of the Al-Falah Foundation he oversees the provision of humanitarian support to people in the rural, urban and disaster-affected areas of Pakistan.

Since 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan has been undertaking international tours to carry forward the mission of Tazkiyah-e-Nafs (purification of one’s inner self) assigned to him by his beloved father and illustrious Shaikh. His annual itinerary includes frequent travels abroad to Europe, America and the Middle East, as well as local travels within Pakistan. He reaches out to his students continuously to guide them in their quest for spiritual awareness and conducts Zikr sessions over the Internet every day. He responds to the Seeker’s queries through email and is also available to those who come to visit him daily at his office.

Along with his busy schedule, he retains ties to his writing commitments. He is the Patron and the Editor–in chief of the monthly journal ‘Almurshid’ and authors its monthly editorial.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan’s mission is to further the cause of True Deen and to instil truth, sincerity and loyalty in one’s relationship with Allah-swt and His Holy Prophet-saws. He confers special attention to character building of the youth. Following in the footsteps of his honourable father and beloved Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan is making a definite and positive contribution for the betterment of the society as a whole.

SPANISH

Santo sufí – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Su Eminencia Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Que sus bendiciones permanezcan para siempre) es el actual Shaikh de la Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Fue elegido por Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua como su sucesor y Shaikh-e Silsilah. Antes de su sucesión, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan se desempeñó como Nizam-e ‘Aala de la Silsilah y como Jefe de Al-Ikhwan y Al-Ikhwat, el Hermano / Hermandad de la Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan nació el 26 de marzo de 1973 en Munarah, distrito de Chakwal, Pakistán. Recibió su educación inicial en la Academia Siqarah, Dar ul Irfan, y su educación superior en Siqarah College, Lahore.

El hijo y el alumno más ilustre de Su Eminencia Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, uno de los Sufi Masha’ikh excepcionalmente distinguidos de nuestro tiempo, Hadhrat Abdul Qadeer Awan pasó 44 años en la compañía de su exaltado padre, de quien adquirió directamente conocimientos religiosos. y recibió entrenamiento espiritual, y quien lo transformó en un Sufi consumado y lo nombró como el Sucesor-Shaikh de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

En un Owaisiah Silsilah, la presencia física de un Salik (buscador) ante su Shaikh no es esencialmente necesaria para la transferencia de Faidh (beneficencia espiritual). Recibe las bendiciones de su Shaikh de la misma manera en que Hadhrat Owais Qarni-rua había recibido las bendiciones proféticas sin haber conocido nunca al Santo Profeta-saws.

El Naqshbandiah Owaisiah Silsilah se distingue por iniciar a un buscador directamente en Zikr-e Qalbi (Zikr dentro del corazón). Una distinción única de esta Silsilah es que, después de iluminar el Lata’if del buscador y conducirlo a las diversas etapas del Camino, el Shaikh finalmente lo conduce a la Corte de los Santos Profetas-saws para un Bai’at Espiritual. El buscador puede alcanzar las estaciones más altas del Camino Sufí, de acuerdo con su capacidad y esfuerzo, bajo la Tawajjuh (Atención) y la guía de su Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ofrece conferencias diarias durante el retiro espiritual de cuarenta días, el Ijtema anual, que se lleva a cabo todos los veranos en Dar ul Irfan, el Markaz de la Silsilah, al que asisten los ahbab de todo el mundo. El enfoque principal de estas conferencias es la educación espiritual de los estudiantes, pero también cubren una amplia gama de otros temas relacionados con el Din. De manera similar, el I’tikaf Ijtema de diez días al final de Ramadán, el Ijtema mensual y sus sermones semanales de los viernes son una fuente de inmenso conocimiento espiritual que guía a los buscadores en su educación y progreso espiritual.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan es el Decano de la Academia Siqarah. Esta Academia emplea un sistema de educación que integra programas académicos tanto religiosos como estándar, lo que permite a sus estudiantes no solo sobresalir en el nivel académico, sino también convertirse en musulmanes ilustrados y ejemplares. Tiene la distinción de estar entre sus primeros alumnos.

Como patrocinador de la Fundación Al-Falah, supervisa la prestación de apoyo humanitario a las personas en las zonas rurales, urbanas y afectadas por desastres de Pakistán.

Desde 2010, Ameer Abdul Qadeer Awan ha estado realizando giras internacionales para llevar adelante la misión de Tazkiyah-e-Nafs (purificación del yo interior) que le asignó su amado padre e ilustre Shaikh. Su itinerario anual incluye viajes frecuentes al extranjero a Europa, América y Medio Oriente, así como viajes locales dentro de Pakistán. Se acerca a sus estudiantes continuamente para guiarlos en su búsqueda de conciencia espiritual y lleva a cabo sesiones de Zikr a través de Internet todos los días. Responde a las consultas del Buscador a través del correo electrónico y también está disponible para quienes vienen a visitarlo a diario a su oficina.

Junto con su apretada agenda, mantiene vínculos con sus compromisos de escritura. Es el patrón y editor jefe de la revista mensual “Almurshid” y es autor de su editorial mensual.

La misión de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan es promover la causa del True Deen e inculcar la verdad, la sinceridad y la lealtad en la relación de uno con Allah-swt y Sus santos profetas-saws. Él confiere especial atención a la formación del carácter de los jóvenes. Siguiendo los pasos de su honorable padre y amado Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan está haciendo una contribución definitiva y positiva para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

PORTUGUESE

Santo Sufi – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Sua Eminência Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (que suas bênçãos permaneçam para sempre) é o atual Xeique de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Ele foi escolhido por Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua como seu sucessor e Shaikh-e Silsilah. Antes de sua sucessão, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan serviu como Nizam-e ‘Aala da Silsilah e Chefe de Al-Ikhwan e Al-Ikhwat, o Irmão / Irmandade da Silsilah.

O xeque Ameer Abdul Qadeer Awan nasceu em 26 de março de 1973, em Munarah, distrito de Chakwal, Paquistão. Ele recebeu sua educação inicial na Siqarah Academy, Dar ul Irfan, e sua educação superior na Siqarah College, Lahore.

O filho e o aluno mais ilustre de Sua Eminência Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, um dos excepcionalmente distintos Sufi Masha’ikh de nossos tempos, Hadhrat Abdul Qadeer Awan passou 44 anos na companhia de seu exaltado pai, de quem adquiriu conhecimento religioso diretamente e recebeu treinamento espiritual, e que o transformou em um Sufi realizado e o nomeou como o Sucessor-Shaikh de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Em uma Owaisiah Silsilah, a presença física de um Salik (buscador) antes de seu Shaikh não é essencialmente necessária para a transferência de Faidh (beneficência espiritual). Ele recebe as bênçãos de seu Shaikh da mesma maneira que Hadhrat Owais Qarni-rua havia recebido as bênçãos proféticas sem nunca ter encontrado o Sagrado Profeta-serra.

O Naqshbandiah Owaisiah Silsilah é distinto para iniciar um buscador diretamente em Zikr-e Qalbi (Zikr dentro do coração). Uma distinção única desta Silsilah é que, depois de iluminar o Lata’if do buscador e conduzi-lo aos vários estágios do Caminho, o Xeique finalmente o conduz à Corte dos Sagrados Profetas-serras para um Bai’at Espiritual. O buscador pode atingir os estágios mais elevados do Caminho Sufi, de acordo com sua capacidade e esforço, sob o Tawajjuh (Atenção) e orientação de seu Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan dá palestras diárias durante o retiro espiritual de quarenta dias, o Ijtema Anual, realizado todo verão em Dar ul Irfan, o Markaz da Silsilah, que é assistido por Ahbab de todo o mundo. O foco principal dessas palestras é a educação espiritual dos alunos, mas também cobrem uma ampla gama de outros tópicos relacionados ao Deen. Da mesma forma, o I’tikaf Ijtema de dez dias no final do Ramadã, o Ijtema mensal e seus sermões semanais de sexta-feira são uma fonte de imenso conhecimento espiritual que orienta os buscadores em sua educação espiritual e progresso.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan é o reitor da Academia Siqarah. Esta Academia emprega um sistema de educação que integra os currículos religiosos e acadêmicos padrão, permitindo que seus alunos não apenas se sobressaiam no nível acadêmico, mas também se tornam muçulmanos exemplares e esclarecidos. Ele detém a distinção de estar entre seus primeiros alunos.

Como patrono da Fundação Al-Falah, ele supervisiona o fornecimento de apoio humanitário às pessoas nas áreas rurais, urbanas e afetadas pelo desastre do Paquistão.

Desde 2010, Ameer Abdul Qadeer Awan tem realizado viagens internacionais para levar avante a missão de Tazkiyah-e-Nafs (purificação do eu interior) atribuída a ele por seu amado pai e ilustre Shaikh. Seu itinerário anual inclui viagens frequentes ao exterior para a Europa, América e Oriente Médio, bem como viagens locais dentro do Paquistão. Ele estende a mão para seus alunos continuamente para guiá-los em sua busca por consciência espiritual e conduz sessões de Zikr pela Internet todos os dias. Ele responde às dúvidas do Seeker por e-mail e também está disponível para quem o visita diariamente em seu escritório.

Junto com sua agenda lotada, ele mantém vínculos com seus compromissos de redação. Ele é o Patrono e Editor-chefe do jornal mensal ‘Almurshid’ e é o autor de seu editorial mensal.

A missão de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan é promover a causa de True Deen e incutir a verdade, sinceridade e lealdade no relacionamento com Allah-swt e Seu Sagrado Profeta-serra. Ele confere atenção especial à formação do caráter dos jovens. Seguindo os passos de seu honrado pai e amado Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan está fazendo uma contribuição definitiva e positiva para a melhoria da sociedade como um todo.

FRENCH

Saint soufi – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Son Éminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Que ses bénédictions restent à jamais) est l’actuel Cheikh de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Il a été choisi par Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua comme son successeur et Shaikh-e Silsilah. Avant sa succession, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan était le Nizam-e ‘Aala de la Silsilah et le chef d’Al-Ikhwan et d’Al-Ikhwat, le frère/sœur de la Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan est né le 26 mars 1973 à Munarah, dans le district de Chakwal, au Pakistan. Il a fait ses études initiales à la Siqarah Academy, Dar ul Irfan, et ses études supérieures au Siqarah College, Lahore.

Fils et élève le plus illustre de Son Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, l’un des Sufi Masha’ikh exceptionnellement distingués de notre époque, Hadhrat Abdul Qadeer Awan a passé 44 ans en compagnie de son père exalté de qui il a directement acquis des connaissances religieuses. et a reçu une formation spirituelle, et qui l’a transformé en un soufi accompli et l’a nommé Successeur-Shaikh du Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Dans un Owaisiah Silsilah, la présence physique d’un Salik (chercheur) devant son Shaikh n’est pas essentiellement requise pour le transfert de Faidh (la bienfaisance spirituelle). Il reçoit les bénédictions de son cheikh de la même manière que Hadhrat Owais Qarni-rua avait reçu les bénédictions prophétiques sans jamais rencontrer les saints Prophètes.

Le Naqshbandiah Owaisiah Silsilah est distinct pour initier un chercheur directement sur Zikr-e Qalbi (Zikr dans le cœur). Une distinction unique de cette Silsilah est qu’après avoir illuminé le Lata’if du chercheur et l’avoir conduit aux différentes étapes du Sentier, le Cheikh le conduit finalement à la Cour du Saint Prophète-saws pour un Baïat spirituel. Le chercheur peut atteindre les stations les plus élevées de la Voie soufie, selon sa capacité et ses efforts, sous le Tawajjuh (Attention) et la direction de son Cheikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan donne des conférences quotidiennes au cours de la retraite spirituelle de quarante jours, l’Ijtema annuel, qui se tient chaque été à Dar ul Irfan, le Markaz de la Silsilah, à laquelle assistent les Ahbab du monde entier. L’objectif principal de ces conférences est l’éducation spirituelle des étudiants, mais elles couvrent également un large éventail d’autres sujets liés au Deen. De même, l’I’tikaf Ijtema de dix jours à la fin du Ramadan, l’Ijtema mensuel et ses sermons hebdomadaires du vendredi sont une source d’immenses connaissances spirituelles qui guident les chercheurs dans leur éducation spirituelle et leur progrès.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan est le doyen de l’Académie Siqarah. Cette Académie utilise un système d’éducation qui intègre à la fois des programmes académiques religieux et standard permettant ainsi à ses étudiants non seulement d’exceller au niveau académique, mais aussi de devenir des musulmans exemplaires et éclairés. Il a la distinction d’être parmi ses premiers élèves.

En tant que patron de la Fondation Al-Falah, il supervise la fourniture d’un soutien humanitaire aux populations des zones rurales, urbaines et sinistrées du Pakistan.

Depuis 2010, Ameer Abdul Qadeer Awan entreprend des tournées internationales pour poursuivre la mission de Tazkiyah-e-Nafs (purification de son moi intérieur) qui lui a été confiée par son père bien-aimé et illustre cheikh. Son itinéraire annuel comprend de fréquents voyages à l’étranger en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient, ainsi que des voyages locaux au Pakistan. Il tend la main à ses étudiants en permanence pour les guider dans leur quête de conscience spirituelle et organise chaque jour des sessions de Zikr sur Internet. Il répond aux questions du chercheur par courrier électronique et est également disponible pour ceux qui viennent lui rendre visite quotidiennement à son bureau.

Parallèlement à son emploi du temps chargé, il conserve des liens avec ses engagements d’écriture. Il est parrain et rédacteur en chef du journal mensuel « Almurshid » et auteur de son éditorial mensuel.

La mission de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan est de faire avancer la cause de True Deen et d’inculquer la vérité, la sincérité et la loyauté dans sa relation avec Allah-swt et Son Saint Prophète-saws. Il accorde une attention particulière à la construction du caractère de la jeunesse. Suivant les traces de son honorable père et cheikh bien-aimé, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan apporte une contribution décisive et positive à l’amélioration de la société dans son ensemble.

ITALIAN

Santo Sufi – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Sua Eminenza Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Possano le sue benedizioni rimanere per sempre) è l’attuale Shaikh della Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Fu scelto da Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua come suo successore e da Shaikh-e Silsilah. Prima della sua successione, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ha servito come Nizam-e ‘Aala del Silsilah e Capo di Al-Ikhwan e Al-Ikhwat, la Fratellanza/Sorellanza del Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan è nato il 26 marzo 1973 a Munarah, nel distretto di Chakwal, in Pakistan. Ha ricevuto la sua educazione iniziale alla Siqarah Academy, Dar ul Irfan, e la sua istruzione superiore al Siqarah College, Lahore.

Figlio e allievo più illustre di Sua Eminenza Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, uno dei sufi Masha’ikh eccezionalmente distinti dei nostri tempi, Hadhrat Abdul Qadeer Awan trascorse 44 anni in compagnia del suo esaltato padre dal quale acquisì direttamente la conoscenza religiosa e ricevette una formazione spirituale, e che lo trasformò in un sufi compiuto e lo nominò Successore-Shaikh del Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

In un Owaisiah Silsilah, la presenza fisica di un Salik (cercatore) davanti al suo Shaikh non è essenzialmente richiesta per il trasferimento di Faidh (beneficenza spirituale). Riceve le benedizioni del suo Shaikh nello stesso modo in cui Hadhrat Owais Qarni-rua aveva ricevuto le benedizioni del Profeta senza mai incontrare le Sacre Saws del Profeta.

Il Naqshbandiah Owaisiah Silsilah è distinto per iniziare un cercatore direttamente su Zikr-e Qalbi (Zikr nel cuore). Una distinzione unica di questa Silsilah è che, dopo aver illuminato il Lata’if del ricercatore e averlo condotto ai vari stadi del Sentiero, lo Shaikh lo conduce infine alla Corte delle Sacre Saghe del Profeta per un Bai’at Spirituale. Il ricercatore può raggiungere le stazioni più elevate del Sentiero Sufi, secondo la sua capacità e il suo sforzo, sotto la Tawajjuh (Attenzione) e la guida del suo Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan tiene lezioni quotidiane durante il ritiro spirituale di quaranta giorni, l’Annual Ijtema, che si tiene ogni estate a Dar ul Irfan, il Markaz della Silsilah, a cui partecipano gli Ahbab da tutto il mondo. L’obiettivo principale di queste lezioni è l’educazione spirituale degli studenti, ma coprono anche una vasta gamma di altri argomenti relativi al Deen. Allo stesso modo l’I’tikaf Ijtema di dieci giorni alla fine del Ramadan, l’Ijtema mensile e i suoi sermoni settimanali del venerdì sono una fonte di immensa conoscenza spirituale che guida i ricercatori nella loro educazione e progresso spirituale.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan è il preside dell’Accademia Siqarah. Questa Accademia impiega un sistema di istruzione che integra programmi accademici sia religiosi che standard, consentendo così ai suoi studenti non solo di eccellere a livello accademico, ma anche di diventare musulmani esemplari e illuminati. Ha il primato di essere tra i suoi primi studenti.

In qualità di patrono della Fondazione Al-Falah, sovrintende alla fornitura di sostegno umanitario alle persone nelle aree rurali, urbane e colpite da disastri del Pakistan.

Dal 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan ha intrapreso tournée internazionali per portare avanti la missione di Tazkiyah-e-Nafs (purificazione del proprio io interiore) assegnatagli dal suo amato padre e illustre Shaikh. Il suo itinerario annuale include frequenti viaggi all’estero in Europa, America e Medio Oriente, oltre a viaggi locali all’interno del Pakistan. Si rivolge continuamente ai suoi studenti per guidarli nella loro ricerca di consapevolezza spirituale e conduce sessioni Zikr su Internet ogni giorno. Risponde alle domande del Cercatore tramite e-mail ed è anche a disposizione di chi viene a trovarlo quotidianamente nel suo ufficio.

Insieme al suo programma fitto di appuntamenti, mantiene i legami con i suoi impegni di scrittura. È il patrono e il redattore capo della rivista mensile “Almurshid” e ne è l’autore dell’editoriale mensile.

La missione di Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan è promuovere la causa del True Deen e instillare verità, sincerità e lealtà nella propria relazione con Allah-swt e il Suo Santo Profeta-saws. Conferisce un’attenzione speciale alla costruzione del carattere dei giovani. Seguendo le orme del suo onorevole padre e amato Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan sta dando un contributo concreto e positivo per il miglioramento della società nel suo insieme.

GERMAN

Sufi-Heiliger – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Seine Eminenz Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (möge sein Segen für immer bleiben) ist der gegenwärtige Scheich der Silsilah Naqshbandiah Owasiah. Er wurde von Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua zu seinem Nachfolger und Shaikh-e Silsilah gewählt. Vor seiner Nachfolge diente Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan als Nizam-e ‘Aala der Silsilah und als Oberhaupt von Al-Ikhwan und Al-Ikhwat, der Bruderschaft/Schwesternschaft der Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan wurde am 26. März 1973 in Munarah, Distrikt Chakwal, Pakistan geboren. Er erhielt seine Erstausbildung an der Siqarah Academy, Dar ul Irfan, und seine höhere Ausbildung am Siqarah College, Lahore.

Der Sohn und der berühmteste Schüler Seiner Eminenz Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, eines der außergewöhnlich angesehenen Sufi Masha’ikh unserer Zeit, Hadhrat Abdul Qadeer Awan verbrachte 44 Jahre in der Gesellschaft seines erhabenen Vaters, von dem er direkt religiöse Kenntnisse erwarb und eine spirituelle Ausbildung erhielt, und der ihn in einen vollendeten Sufi verwandelte und ihn zum Nachfolger-Shaikh des Silsilah Naqshbandiah Owasiah ernannte.

In einem Owaisiah Silsilah ist die physische Anwesenheit eines Salik (Sucher) vor seinem Shaikh nicht unbedingt erforderlich, um Faidh (spirituelle Wohltätigkeit) zu übertragen. Er empfängt die Segnungen seines Scheichs auf dieselbe Weise, auf die Hadhrat Owais Qarni-rua die prophetischen Segnungen erhalten hatte, ohne jemals den Heiligen Propheten-saws zu treffen.

Die Naqshbandiah Owaasiah Silsilah ist einzigartig für die Einweihung eines Suchenden direkt auf Zikr-e Qalbi (Zikr im Herzen). Ein einzigartiger Unterschied dieser Silsilah besteht darin, dass der Shaikh, nachdem er die Lata’if des Suchenden erleuchtet und ihn zu den verschiedenen Stufen des Pfades geführt hat, ihn schließlich zu einem spirituellen Bai’at zum Hof ​​des Heiligen Propheten-saws führt. Der Suchende kann die höchsten Stationen des Sufi-Pfades erreichen, je nach seiner Fähigkeit und Anstrengung, unter der Tawajjuh (Aufmerksamkeit) und Führung seines Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan hält täglich Vorträge während des vierzigtägigen spirituellen Retreats, der jährlichen Ijtema, die jeden Sommer in Dar ul Irfan, dem Markaz der Silsilah, abgehalten wird und an dem Ahbab aus der ganzen Welt teilnehmen. Der Schwerpunkt dieser Vorlesungen liegt auf der spirituellen Bildung der Studierenden, sie decken aber auch ein breites Spektrum anderer Themen rund um den Deen ab. Ebenso sind das zehntägige I’tikaf Ijtema am Ende des Ramadhan, das monatliche Ijtema und seine wöchentlichen Freitagspredigten eine Quelle immensen spirituellen Wissens, das die Suchenden in ihrer spirituellen Ausbildung und ihrem Fortschritt leitet.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ist der Dekan der Siqarah Academy. Diese Akademie verwendet ein Bildungssystem, das sowohl religiöse als auch akademische Standardlehrpläne integriert und es ihren Studenten ermöglicht, nicht nur auf akademischem Niveau zu übertreffen, sondern auch vorbildliche und aufgeklärte Muslime zu werden. Er hält die Auszeichnung, einer der ersten Studenten zu sein.

Als Schirmherr der Al-Falah Foundation überwacht er die humanitäre Hilfe für die Menschen in den ländlichen, städtischen und von Katastrophen betroffenen Gebieten Pakistans.

Seit 2010 unternimmt Ameer Abdul Qadeer Awan internationale Tourneen, um die ihm von seinem geliebten Vater und illustren Shaikh übertragene Mission von Tazkiyah-e-Nafs (Reinigung des eigenen inneren Selbst) voranzutreiben. Seine jährliche Reiseroute umfasst häufige Auslandsreisen nach Europa, Amerika und in den Nahen Osten sowie lokale Reisen innerhalb Pakistans. Er wendet sich ständig an seine Schüler, um sie auf ihrer Suche nach spirituellem Bewusstsein zu führen und führt täglich Zikr-Sitzungen über das Internet durch. Er beantwortet die Anfragen des Suchers per E-Mail und steht auch denjenigen zur Verfügung, die ihn täglich in seinem Büro besuchen.

Neben seinem vollen Terminkalender bleibt er seinen schriftstellerischen Verpflichtungen verbunden. Er ist Schirmherr und Chefredakteur der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Almurshid“ und Autor ihres monatlichen Editorials.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awans Mission ist es, die Sache der Wahren Deen zu fördern und Wahrheit, Aufrichtigkeit und Loyalität in die eigene Beziehung zu Allah-swt und Seinem Heiligen Propheten-saws einzuflößen. Besonderes Augenmerk legt er auf die Charakterbildung der Jugend. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan tritt in die Fußstapfen seines ehrenwerten Vaters und geliebten Shaikh und leistet einen definitiven und positiven Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft als Ganzes.

POLISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Jego Eminencja Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Niech jego błogosławieństwo pozostanie na zawsze) jest obecnym Szejkiem Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Został wybrany przez Hadhrata Ameera Muhammada Akrama Awan-ruę na swojego następcę i Shaikh-e Silsilah. Przed swoją sukcesją Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan służył jako Nizam-e ‘Aala w Silsilah i jako głowa Al-Ikhwan i Al-Ikhwat, Brata/Siostry Silsilah.

Szejk Ameer Abdul Qadeer Awan urodził się 26 marca 1973 r. w Munarah, dystrykt Chakwal w Pakistanie. Swoje początkowe wykształcenie otrzymał w Akademii Siqarah w Dar ul Irfan, a wykształcenie wyższe w Siqarah College w Lahore.

Syn i najznakomitszy uczeń Jego Eminencji Hadhrata Ameera Muhammada Akrama Awan-rua, jednego z wyjątkowo zasłużonych sufickich Masza’ikhów naszych czasów, Hadhrat Abdul Qadeer Awan spędził 44 lata w towarzystwie swego wzniosłego ojca, od którego bezpośrednio zdobywał wiedzę religijną i otrzymał duchowe szkolenie, i który przekształcił go w znakomitego sufiego i mianował go następcą-szaikiem Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

W Owaisiah Silsilah fizyczna obecność Salika (poszukiwacza) przed jego Szejkiem nie jest zasadniczo wymagana do przeniesienia Faidh (duchowej dobroczynności). Otrzymuje błogosławieństwa swojego Szejka w taki sam sposób, w jaki Hadhrat Owais Qarni-rua otrzymał błogosławieństwa proroków, nigdy nie spotykając Piła Proroka.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah wyróżnia się inicjowaniem poszukiwacza bezpośrednio na Zikr-e Qalbi (Zikr w sercu). Wyjątkową cechą tego Silsilah jest to, że po oświeceniu Lata’if poszukiwacza i poprowadzeniu go na różne etapy Ścieżki, Szejk w końcu prowadzi go na Dziedziniec Świętego Proroka-saw na Duchowe Bai’at. Poszukiwacz może osiągnąć najwyższe stacje Ścieżki Sufi, zgodnie ze swoimi możliwościami i wysiłkiem, pod kierunkiem Tawajjuh (Uwagi) i przewodnictwem jego Szejka.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan wygłasza codzienne wykłady podczas czterdziestodniowych rekolekcji duchowych, dorocznych Ijtema, odbywających się każdego lata w Dar ul Irfan, Markaz z Silsilah, w którym uczestniczą Ahbab z całego świata. Głównym celem tych wykładów jest duchowa edukacja studentów, ale obejmują one również szeroki zakres innych tematów związanych z Deen. Podobnie dziesięciodniowy I’tikaf Ijtema na koniec Ramadanu, miesięczny Ijtema i jego cotygodniowe piątkowe kazania są źródłem ogromnej duchowej wiedzy, która prowadzi poszukiwaczy w ich duchowej edukacji i postępie.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan jest dziekanem Akademii Siqarah. Ta Akademia stosuje system edukacji, który integruje zarówno religijne, jak i standardowe programy akademickie, umożliwiając w ten sposób swoim uczniom nie tylko doskonalenie się na poziomie akademickim, ale także stanie się wzorowymi i oświeconymi muzułmanami. Posiada wyróżnienie bycia jednym z pierwszych uczniów.

Jako patron Fundacji Al-Falah nadzoruje udzielanie pomocy humanitarnej ludziom na obszarach wiejskich, miejskich i dotkniętych klęskami żywiołowymi Pakistanu.

Od 2010 roku Ameer Abdul Qadeer Awan odbywa międzynarodowe tournée, aby kontynuować misję Tazkiyah-e-Nafs (oczyszczania wnętrza) powierzoną mu przez jego ukochanego ojca i wybitnego szejka. Jego coroczna trasa obejmuje częste podróże zagraniczne do Europy, Ameryki i na Bliski Wschód, a także podróże lokalne po Pakistanie. Nieustannie dociera do swoich uczniów, aby poprowadzić ich w poszukiwaniu duchowej świadomości i codziennie prowadzi sesje Zikr przez Internet. Odpowiada na pytania Poszukiwacza za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest również dostępny dla tych, którzy codziennie odwiedzają go w jego biurze.

Wraz z napiętym harmonogramem zachowuje powiązania ze swoimi zobowiązaniami pisarskimi. Jest Patronem i Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Almurshid” oraz autorem jego miesięcznika redakcyjnego.

Misją Hadhrata Ameera Abdula Qadeera Awana jest wspieranie sprawy True Deen i zaszczepianie prawdy, szczerości i lojalności w relacjach z Allah-swt i Jego Świętymi Prorokami. Przywiązuje szczególną wagę do budowania charakteru młodzieży. Podążając śladami swego czcigodnego ojca i ukochanego Szejka, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan wnosi zdecydowany i pozytywny wkład w poprawę całego społeczeństwa.

UKRAINIAN

Суфійський святий – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Його Високопреосвященство Хадрат Амір Абдул Кадір Аван (хай його благословення залишаться назавжди) – нинішній шейх Силсіла Накшбандії Овайсії. Його був обраний хазрат Амір Мухаммад Акрам Аван-руа своїм наступником і шейхом е-Сільсіла. До свого спадкоємства хадрат Амір Абдул Кадір Аван служив Нізам-е ‘Аала Силсілах та Головою Аль-Іхвана та Аль-Іхвата, Брата/Сестринства Силсіла.

Шейх Амір Абдул Кадір Аван народився 26 березня 1973 року в Мунарі, округ Чаквал, Пакистан. Початкову освіту він здобув в Академії Сікара, Дар -уль -Ірфан, а вищу – у Коледжі Сікара, Лахор.

Син і найвідоміший учень Його Високопреосвященства Хамрата Амір Мухаммад Акрам Аван-руа, один із винятково видатних суфійських машаїхів нашого часу, хазрат Абдул Кадір Аван провів 44 роки у компанії свого піднесеного батька, від якого він безпосередньо здобув релігійні знання і отримав духовну освіту, і який перетворив його на успішного суфія і призначив його наступником-шейхом Силсіла Накшбандіа Овайсії.

У Овайсії Сілсілах фізична присутність саліка (шукача) перед його шейхом по суті не потрібна для передачі Фаїдха (духовної доброти). Він отримує благословення свого шейха так само, як хазрат Овайс Карні-руа отримав пророчі благословення, не зустрічаючись із Святими Пророками.

Накшбандія Овайсія Сілсіла відрізняється тим, що ініціює шукача безпосередньо на Зікр-е-Калбі (Зікр у серці). Унікальна відмінність цієї Силсілахи в тому, що, просвітливши латаїф шукача і провівши його на різних етапах Шляху, Шейх, нарешті, проводить його до суду Святого Пророка-пили для духовного байату. Шукач може досягти найвищих станцій суфійського шляху, відповідно до його можливостей та зусиль, під керівництвом свого шейха Таваджюх (Увага) та під його керівництвом.

Хадрат Амір Абдул Кадір Аван читає щоденні лекції під час сорокаденної духовної реколекції, щорічної ійтеми, яка проводиться щоліта у Дар-уль-Ірфані, марказі Сільсіла, на який відвідують Ахбаби з усього світу. Основна увага цих лекцій – духовна освіта студентів, але вони також охоплюють широкий спектр інших тем, пов’язаних з Дін. Так само десятиденний Ітикаф Ійтема в кінці Рамадану, щомісячний Ійтема та його щотижневі п’ятничні проповіді є джерелом величезного духовного знання, яке спрямовує шукачів у їх духовному вихованні та прогресі.

Хазрат Амір Абдул Кадір Аван – декан Академії Сікара. Ця Академія використовує систему освіти, яка інтегрує як релігійні, так і стандартні навчальні програми, завдяки чому її студенти не тільки досягають успіхів на академічному рівні, але й стають зразковими та освіченими мусульманами. Він відрізняється тим, що є одним з перших учнів.

Будучи покровителем Фонду Аль-Фалах, він контролює надання гуманітарної допомоги людям у сільських, міських та постраждалих від стихійного лиха районах.

З 2010 року Амір Абдул Кадір Аван проводить міжнародні тури, щоб продовжити місію Такія-е-Нафс (очищення внутрішньої сутності), призначену його улюбленим батьком і славетним шейхом. Його щорічний маршрут включає часті подорожі за кордон до Європи, Америки та Близького Сходу, а також місцеві подорожі Пакистаном. Він постійно звертається до своїх студентів, щоб скеровувати їх у пошуках духовного усвідомлення, і щодня проводить сесії Зікр через Інтернет. Він відповідає на запити Шукача електронною поштою, а також доступний тим, хто щодня приходить до нього в офіс.

Поряд зі своїм щільним графіком він зберігає зв’язки зі своїми письменницькими зобов’язаннями. Він є покровителем та головним редактором щомісячного журналу «Алмуршид» та автором його щомісячної редакційної статті.

Місія хазрат Амір Абдул Кадір Аван полягає в тому, щоб сприяти справі Справжньої Дін і прищеплювати правду, щирість і вірність у відносинах з Аллахом і Його Святим Пророком. Особливу увагу він приділяє формуванню характеру молоді. Слідом за своїм шановним батьком і коханим шейхом, хазрат Амір Абдул Кадір Аван робить певний і позитивний внесок у покращення суспільства в цілому.

RUSSIAN

Суфийский Святой – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Его Высокопреосвященство Хазрат Амир Абдул Кадир Аван (пусть его благословения останутся навсегда) – нынешний Шейх Силсила Накшбандия Овайсиа. Его избрал Хазрат Амир Мухаммад Акрам Аван-руа своим преемником и Шейх-и Силсила. До своей преемственности Хазрат Амир Абдул Кадир Аван служил Низам-э Аала Силсила и главой Аль-Ихван и Аль-Ихват, Брата / Сестры Силсила.

Шейх Амир Абдул Кадир Аван родился 26 марта 1973 года в городе Мунарах, округ Чаквал, Пакистан. Он получил начальное образование в Академии Сикара в Дар-уль-Ирфане, а высшее образование – в колледже Сикара в Лахоре.

Сын и самый выдающийся ученик Его Преосвященства Хазрата Амира Мухаммада Акрама Аван-руа, одного из выдающихся суфиев Маша’их нашего времени, Хазрат Абдул Кадир Аван провел 44 года в обществе своего возвышенного отца, от которого он непосредственно получил религиозные знания. и получил духовное образование, и который превратил его в опытного суфия и назначил его преемником-шейхом Силсила Накшбандия Овайсия.

В Овайсайя Силсилах физическое присутствие Салика (искателя) перед его Шейхом по существу не требуется для передачи Фейда (духовного милосердия). Он получает благословения своего Шейха так же, как Хазрат Овайс Карни-руа получил пророческие благословения, никогда не встречаясь со Святыми Пророками.

Накшбандия Овайсия Силсила отличается тем, что инициирует искателя непосредственно в Зикр-и-Калби (Зикр в сердце). Уникальное отличие этой Силсилы состоит в том, что, осветив Латаиф искателя и проведя его по различным стадиям Пути, Шейх, наконец, ведет его ко Двору Святого Пророка – пил для Духовного Байата. Ищущий может достичь высших ступеней Суфийского Пути в соответствии со своими способностями и усилиями под таваджжу (Вниманием) и руководством своего Шейха.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван читает ежедневные лекции во время сорокадневного духовного ретрита, Ежегодной Иджтемы, который проводится каждое лето в Дар-уль-Ирфане, Марказ Силсила, на который съезжаются ахбабы со всего мира. Основное внимание на этих лекциях уделяется духовному воспитанию студентов, но они также охватывают широкий круг других тем, связанных с Дином. Точно так же десятидневный итикаф иджтема в конце рамадана, ежемесячный иджтема и его еженедельные пятничные проповеди являются источником огромных духовных знаний, которые направляют ищущих в их духовном образовании и прогрессе.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван – декан Академии Сикара. Эта Академия использует систему образования, которая объединяет как религиозные, так и стандартные учебные программы, что позволяет ее студентам не только преуспевать на академическом уровне, но также стать образцовыми и просвещенными мусульманами. Он считается одним из первых его учеников.

Как покровитель Фонда Аль-Фалах он курирует оказание гуманитарной поддержки людям в сельских, городских и пострадавших от стихийных бедствий районах Пакистана.

С 2010 года Амир Абдул Кадир Аван совершает международные поездки для выполнения миссии Тазкия-и-Нафс (очищение своего внутреннего «я»), возложенной на него его любимым отцом и прославленным Шейхом. Его ежегодный маршрут включает частые поездки за границу в Европу, Америку и Ближний Восток, а также поездки по Пакистану. Он постоянно обращается к своим ученикам, чтобы направлять их в их поисках духовного осознания, и каждый день проводит сеансы зикра через Интернет. Он отвечает на запросы Искателя по электронной почте, а также доступен для тех, кто ежедневно навещает его в его офисе.

Несмотря на свой плотный график, он сохраняет связь с писательскими обязанностями. Он покровитель и главный редактор ежемесячного журнала «Альмуршид» и автор его ежемесячной редакционной статьи.

Миссия Хазрата Амира Абдул Кадира Авана состоит в том, чтобы продвигать дело Истинного Дина и внушать истину, искренность и верность в отношениях с Аллахом-СВТ и Его Святым Пророком-Пилой. Особое внимание он уделяет формированию характера молодежи. Следуя по стопам своего благородного отца и любимого шейха, Хазрат Амир Абдул Кадир Аван вносит определенный и позитивный вклад в улучшение общества в целом.

ICELANDIC

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Tign hans Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (megi blessun hans vera að eilífu) er núverandi Shaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Hann var valinn af Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua sem arftaka hans og Shaikh-e Silsilah. Áður en hann tók við embættinu þjónaði Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan sem Nizam-e ‘Aala Silsilah og yfirmaður Al-Ikhwan og Al-Ikhwat, bróðir/systurfélag Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan fæddist 26. mars 1973, í Munarah, District Chakwal, Pakistan. Hann fékk fyrstu menntun sína við Siqarah Academy, Dar ul Irfan, og æðri menntun sína við Siqarah College, Lahore.

Sonurinn og glæsilegasti nemandi hans í öndvegi Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, einn af einstaklega þekktum Sufi Masha’ikh okkar tíma, Hadhrat Abdul Qadeer Awan eyddi 44 árum í félagsskap hins upphafna föður síns sem hann aflaði sér beint trúarlegrar þekkingar frá. og hlaut andlega þjálfun, og hver umbreytti honum í afreks Sufi og tilnefndi hann sem arftaka-Shaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Í Owaisiah Silsilah, líkamlegri nærveru Salik (leitanda) fyrir Shaikh hans er í grundvallaratriðum ekki krafist til að flytja Faidh (andlega velgjörð). Hann fær blessun Shaikhs síns á sama hátt og Hadhrat Owais Qarni-rua hafði hlotið spámannlegu blessunina án þess að hafa hitt heilaga spámannssögurnar.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah er áberandi fyrir að hefja leitarmann beint á Zikr-e Qalbi (Zikr innan hjartans). Einstakur greinarmunur á þessari Silsilah er að eftir að hafa lýst upp Lata’if leitandans og leitt hann á hin ýmsu stig leiðarinnar, leiðir Shaikh hann að lokum fyrir dómstól hins heilaga spámanns fyrir andlega Bai’at. Leitarinn getur náð hæstu stöðvum Sufi -brautarinnar, í samræmi við getu hans og fyrirhöfn, undir Shaikh’s Tawajjuh (athygli) og leiðsögn.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan flytur daglega fyrirlestra á fjörutíu daga andlegri athvarfinu, árlegu Ijtema, sem haldið er á hverju sumri í Dar ul Irfan, Markaz Silsilah, sem Ahbab sækir alls staðar að úr heiminum. Megináhersla þessara fyrirlestra er andleg menntun nemenda, en þeir ná einnig til margs annars efnis sem tengist Deen. Á sama hátt eru tíu daga I’tikaf Ijtema í lok Ramadhan, mánaðarlega Ijtema og vikulega föstudagspredikanir hans uppspretta gríðarlegrar andlegrar þekkingar sem leiðbeinir leitendum í andlegri menntun þeirra og framförum.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan er forseti Siqarah akademíunnar. Þessi akademía notar menntakerfi sem samþættir bæði trúarlegar og staðlaðar fræðilegar kennsluáætlanir og gerir nemendum sínum þannig kleift að skara ekki aðeins fram úr á fræðilegu stigi heldur verða þeir einnig til fyrirmyndar og upplýstra múslima. Hann hefur þá greinarmun að vera meðal fyrstu nemenda þess.

Sem verndari Al-Falah stofnunarinnar hefur hann umsjón með því að veita mannúðarstuðningi í dreifbýli, þéttbýli og hörmungarsvæðum í Pakistan.

Síðan 2010 hefur Ameer Abdul Qadeer Awan farið í alþjóðlegar ferðir til að halda áfram verkefni Tazkiyah-e-Nafs (hreinsun á innra sjálfinu) sem honum var falið af ástkærum föður sínum og ljómandi Shaikh. Hin árlega ferðaáætlun hans felur í sér ferðir til útlanda til Evrópu, Ameríku og Mið -Austurlanda, svo og ferðir innanlands innan Pakistan. Hann nær stöðugt til nemenda sinna til að leiðbeina þeim í leit sinni að andlegri meðvitund og framkvæmir Zikr fundi á netinu á hverjum degi. Hann svarar fyrirspurnum leitandans með tölvupósti og er einnig í boði fyrir þá sem koma í heimsókn til hans daglega á skrifstofu hans.

Samhliða annasömri dagskrá sinni heldur hann tengslum við skrifaskuldbindingar sínar. Hann er verndari og ritstjóri – í aðalriti mánaðar tímaritsins ‘Almurshid’ og skrifar mánaðarlega ritstjórn þess.

Verkefni Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan er að stuðla að málstað True Deen og innræta sannleika, einlægni og tryggð í sambandi manns við Allah-swt og heilaga spámannssaga hans. Hann veitir sérstakri athygli að persónubyggingu unglinganna. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan, sem fetar í fótspor hins virðulega föður síns og ástkæra Shaikhs, leggur ákveðið af mörkum til að bæta samfélagið í heild.

DANISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hans eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (må hans velsignelser forblive for evigt) er den nuværende Shaikh for Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Han blev valgt af Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua som hans efterfølger og Shaikh-e Silsilah. Forud for sin succession tjente Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan som Nizam-e ‘Aala for Silsilah og leder af Al-Ikhwan og Al-Ikhwat, Silsilahs broder/søsterskab.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan blev født den 26. marts 1973 i Munarah, District Chakwal, Pakistan. Han modtog sin første uddannelse på Siqarah Academy, Dar ul Irfan, og sin videregående uddannelse på Siqarah College, Lahore.

Sønnen og den mest berømte elev af hans eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, en af ​​vor tids usædvanligt fornemme Sufi Masha’ikh, tilbragte Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 år i sin ophøjede fars selskab, fra hvem han direkte erhvervede religiøs viden og modtog åndelig træning, og som forvandlede ham til en dygtig sufi og nominerede ham som efterfølger-Shaikh for Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I en Owaisiah Silsilah er fysisk tilstedeværelse af en Salik (søger) før hans Shaikh ikke i det væsentlige påkrævet for overførsel af Faidh (åndelig fordel). Han modtager sin Shaikhs velsignelser på samme måde, som Hadhrat Owais Qarni-rua havde modtaget de profetiske velsignelser uden nogensinde at have mødt de hellige profetsave.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah er særskilt til at starte en søger direkte på Zikr-e Qalbi (Zikr i hjertet). En unik sondring ved denne Silsilah er, at efter at have belyst søgerens Lata’if og ført ham til de forskellige stadier af stien, fører Shaikh ham endelig til Court of the Holy Prophet-saws for et åndeligt Bai’at. Søgeren kan nå de højeste stationer på Sufi -stien i henhold til sin kapacitet og indsats under hans Shaikhs Tawajjuh (opmærksomhed) og vejledning.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan holder daglige foredrag i løbet af det fyrredags daglige åndelige tilbagetog, det årlige Ijtema, der afholdes hver sommer i Dar ul Irfan, Markaz i Silsilah, hvor Ahbab deltager fra hele verden. Det primære fokus for disse foredrag er elevernes åndelige uddannelse, men de dækker også en lang række andre emner relateret til Deen. På samme måde er den ti dage lange I’tikaf Ijtema i slutningen af ​​Ramadhan, den månedlige Ijtema og hans ugentlige fredagsprædikener en kilde til enorm åndelig viden, der guider søgerne i deres åndelige uddannelse og fremgang.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan er dekan for Siqarah Academy. Dette akademi anvender et uddannelsessystem, der integrerer både religiøse og standardiserede akademiske pensum og derved gør det muligt for sine studerende ikke kun at udmærke sig på det akademiske niveau, men også at blive eksemplariske og oplyste muslimer. Han har forskellen på at være blandt de første studerende.

Som protektor for Al-Falah Foundation fører han tilsyn med humanitær støtte til mennesker i de landlige, bymæssige og katastroferamte områder i Pakistan.

Siden 2010 har Ameer Abdul Qadeer Awan foretaget internationale ture for at videreføre Tazkiyah-e-Nafs mission (renselse af ens indre) tildelt ham af sin elskede far og berømte Shaikh. Hans årlige rejseplan omfatter hyppige rejser i udlandet til Europa, Amerika og Mellemøsten samt lokale rejser inden for Pakistan. Han rækker løbende ud til sine elever for at guide dem i deres søgen efter åndelig bevidsthed og gennemfører Zikr -sessioner over internettet hver dag. Han besvarer søgerens forespørgsler via e -mail og er også tilgængelig for dem, der dagligt kommer til at besøge ham på hans kontor.

Sammen med sin travle tidsplan bevarer han båndene til sine skriveforpligtelser. Han er protektor og redaktør – i chefen for det månedlige tidsskrift ‘Almurshid’ og forfatter dens månedlige redaktionelle.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awans mission er at fremme årsagen til True Deen og indgyde sandhed, oprigtighed og loyalitet i ens forhold til Allah-swt og hans hellige profetsave. Han giver særlig opmærksomhed til ungdoms karakteropbygning. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan følger i sin ærede fars og elskede Shaikhs fodspor et klart og positivt bidrag til forbedringen af ​​samfundet som helhed.

DUTCH

Sufi Heilige – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Zijne Eminentie Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Moge zijn zegeningen voor altijd blijven) is de huidige Shaikh van de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Hij werd gekozen door Hazrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua als zijn opvolger en Shaikh-e Silsilah. Voorafgaand aan zijn opvolging, diende Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan als de Nizam-e ‘Aala van de Silsilah en het hoofd van Al-Ikhwan en Al-Ikhwat, de Broeder/Zusterschap van de Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan werd geboren op 26 maart 1973 in Munarah, District Chakwal, Pakistan. Hij ontving zijn initiële opleiding aan de Siqarah Academy, Dar ul Irfan, en zijn hogere opleiding aan Siqarah College, Lahore.

De zoon en de meest illustere leerling van Zijne Eminentie Hazrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, een van de uitzonderlijk vooraanstaande Soefi Masha’ikh van onze tijd, Hazrat Abdul Qadeer Awan bracht 44 jaar door in het gezelschap van zijn verheven vader, van wie hij rechtstreeks religieuze kennis verwierf en spirituele training ontving, en die hem transformeerde in een volleerde soefi en hem nomineerde als de opvolger-shaikh van de Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

In een Owaisiah Silsilah is fysieke aanwezigheid van een Salik (zoeker) voor zijn Shaikh niet essentieel vereist voor overdracht van Faidh (spirituele weldadigheid). Hij ontvangt de zegeningen van zijn Shaikh op dezelfde manier waarop Hazrat Owais Qarni-rua de profetische zegeningen had ontvangen zonder ooit de Heilige Profeet-saws te ontmoeten.

De Naqshbandiah Owaisiah Silsilah onderscheidt zich door een zoeker rechtstreeks op Zikr-e Qalbi (Zikr in het hart) te initiëren. Een uniek onderscheid van deze Silsilah is dat, na het verlichten van de Lata’if van de zoeker en hem naar de verschillende stadia van het Pad te hebben geleid, de Shaikh hem uiteindelijk naar het Hof van de Heilige Profeet-zagen leidt voor een spirituele Bai’at. De zoeker kan de hoogste posities van het Soefi Pad bereiken, al naar gelang zijn capaciteit en inspanning, onder zijn Shaikh’s Tawajjuh (aandacht) en begeleiding.

Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan geeft dagelijks lezingen tijdens de veertig dagen durende spirituele retraite, de jaarlijkse Ijtema, die elke zomer wordt gehouden in Dar ul Irfan, de Markaz van de Silsilah, die wordt bijgewoond door de Ahbab van over de hele wereld. De primaire focus van deze lezingen is de spirituele opvoeding van de studenten, maar ze behandelen ook een breed scala aan andere onderwerpen die verband houden met de Deen. Evenzo zijn de tiendaagse I’tikaf Ijtema aan het einde van de Ramadan, de maandelijkse Ijtema en zijn wekelijkse preken op vrijdag een bron van immense spirituele kennis die de zoekers begeleidt bij hun spirituele vorming en vooruitgang.

Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan is de decaan van de Siqarah Academie. Deze Academie maakt gebruik van een onderwijssysteem dat zowel religieuze als standaard academische syllabi integreert, waardoor haar studenten niet alleen uitblinken op academisch niveau, maar ook voorbeeldige en verlichte moslims worden. Hij onderscheidt zich als een van de eerste studenten.

Als beschermheer van de Al-Falah Foundation houdt hij toezicht op het verlenen van humanitaire hulp aan mensen in de landelijke, stedelijke en door rampen getroffen gebieden van Pakistan.

Sinds 2010 onderneemt Ameer Abdul Qadeer Awan internationale reizen om de missie van Tazkiyah-e-Nafs (zuivering van het innerlijke zelf) uit te voeren die hem is toegewezen door zijn geliefde vader en illustere Shaikh. Zijn jaarlijkse reisschema omvat frequente reizen naar het buitenland naar Europa, Amerika en het Midden-Oosten, evenals lokale reizen binnen Pakistan. Hij reikt voortdurend de hand aan zijn studenten om hen te begeleiden in hun zoektocht naar spiritueel bewustzijn en leidt elke dag Zikr-sessies via internet. Hij beantwoordt de vragen van de Seeker via e-mail en is ook beschikbaar voor degenen die hem dagelijks op zijn kantoor komen bezoeken.

Naast zijn drukke agenda, behoudt hij banden met zijn schrijfverplichtingen. Hij is de beschermheilige en de hoofdredacteur van het maandblad ‘Almurshid’ en is de auteur van het maandelijkse hoofdartikel.

De missie van Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan is om de zaak van Ware Deen te bevorderen en om waarheid, oprechtheid en loyaliteit in iemands relatie met Allah-swt en Zijn Heilige Profeet-saws te brengen. Hij schenkt bijzondere aandacht aan karaktervorming van de jeugd. In de voetsporen van zijn eerbiedwaardige vader en geliefde Shaikh, levert Hazrat Ameer Abdul Qadeer Awan een duidelijke en positieve bijdrage aan de verbetering van de samenleving als geheel.

NORWEGIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hans eminens Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Måtte hans velsignelser forbli for alltid) er nåværende Shaikh for Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Han ble valgt av Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua som hans etterfølger og Shaikh-e Silsilah. Før arven hans tjente Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan som Nizam-e ‘Aala for Silsilah og sjef for Al-Ikhwan og Al-Ikhwat, Silsilahs bror/søsterskap.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan ble født 26. mars 1973 i Munarah, District Chakwal, Pakistan. Han fikk sin første utdannelse ved Siqarah Academy, Dar ul Irfan, og sin høyere utdannelse ved Siqarah College, Lahore.

Sønnen og den mest berømte eleven til hans eminens Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, en av vår tids eksepsjonelt utmerkede Sufi Masha’ikh, tilbrakte Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 år i sin opphøyde fars selskap som han direkte skaffet seg religiøs kunnskap fra. og mottok åndelig opplæring, og som forvandlet ham til en dyktig sufi og nominerte ham som etterfølger-Shaikh for Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I en Owaisiah Silsilah er fysisk nærvær av en Salik (søker) før hans Shaikh ikke i hovedsak nødvendig for overføring av Faidh (åndelig velgjøring). Han mottar velsignelsene til sin Shaikh på samme måte som Hadhrat Owais Qarni-rua hadde mottatt de profetiske velsignelsene uten noen gang å ha møtt de hellige profetsager.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah er tydelig for å starte en søker direkte på Zikr-e Qalbi (Zikr i hjertet). Et unikt skille mellom denne Silsilah er at etter å ha belyst søkerens Lata’if og ført ham til de forskjellige stadiene av stien, fører Shaikh ham endelig til Court of the Holy Prophet-saws for et åndelig Bai’at. Søkeren kan oppnå de høyeste stasjonene på sufibanen, i henhold til sin kapasitet og innsats, under hans Shaikhs Tawajjuh (oppmerksomhet) og veiledning.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan holder daglige forelesninger under den førti dagers åndelige retreaten, den årlige Ijtema, som holdes hver sommer på Dar ul Irfan, Markaz of the Silsilah, som deltar av Ahbab fra hele verden. Hovedfokuset for disse forelesningene er studentenes åndelige utdanning, men de dekker også et bredt spekter av andre emner relatert til Deen. På samme måte er den ti dager lange I’tikaf Ijtema på slutten av Ramadhan, den månedlige Ijtema og hans ukentlige fredagsprekener en kilde til enorm åndelig kunnskap som veileder søkerne i deres åndelige utdannelse og fremgang.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan er dekan ved Siqarah Academy. Dette akademiet bruker et utdanningssystem som integrerer både religiøse og standard akademiske læreplaner og derved gjør studentene sine i stand til ikke bare å utmerke seg på det akademiske nivået, men også bli eksemplariske og opplyste muslimer. Han har skillet mellom å være blant de første studentene.

Som beskytter av Al-Falah-stiftelsen fører han tilsyn med humanitær støtte til mennesker i de landlige, urbane og katastrofeberørte områdene i Pakistan.

Siden 2010 har Ameer Abdul Qadeer Awan gjennomført internasjonale turer for å videreføre oppdraget til Tazkiyah-e-Nafs (renselse av ens indre) tildelt ham av sin elskede far og berømte Shaikh. Hans årlige reiserute inkluderer hyppige utenlandsreiser til Europa, Amerika og Midtøsten, samt lokale reiser i Pakistan. Han når kontinuerlig ut til studentene sine for å veilede dem i deres søken etter åndelig bevissthet og gjennomfører Zikr -økter over Internett hver dag. Han svarer på søkerens henvendelser via e -post og er også tilgjengelig for de som kommer for å besøke ham daglig på kontoret hans.

Sammen med sin travle timeplan beholder han båndene til skriveforpliktelsene. Han er skytshelgen og redaktøren – sjefen for det månedlige tidsskriftet ‘Almurshid’ og forfatter den månedlige redaksjonen.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awans oppgave er å fremme årsaken til True Deen og innpode sannhet, oppriktighet og lojalitet i sitt forhold til Allah-swt og hans hellige profet-sager. Han gir spesiell oppmerksomhet til karakterbygging av ungdommen. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan følger i fotsporene til sin ærefulle far og kjære Shaikh, og gir et klart og positivt bidrag til forbedringen av samfunnet som helhet.

SWEDISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hans eminens Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (må hans välsignelser förbli för evigt) är den nuvarande Shaikh för Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Han valdes av Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua som hans efterträdare och Shaikh-e Silsilah. Före hans efterföljande tjänstgjorde Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan som Sizilahens Nizam-e ‘Aala och chefen för Al-Ikhwan och Al-Ikhwat, Silsilahs bror/systerskap.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan föddes den 26 mars 1973 i Munarah, distriktet Chakwal, Pakistan. Han fick sin första utbildning vid Siqarah Academy, Dar ul Irfan, och sin högre utbildning vid Siqarah College, Lahore.

Sonen och den mest berömda studenten vid hans eminens Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, en av vår tids exceptionellt utmärkta Sufi Masha’ikh, tillbringade Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 år i sin upphöjda fars sällskap från vilken han direkt förvärvade religiös kunskap och fick andlig utbildning, och som förvandlade honom till en fulländad Sufi och utsåg honom till efterföljaren-Shaikh av Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I en Owaisiah Silsilah krävs fysiskt närvaro av en Salik (sökare) före hans Shaikh inte i huvudsak för att överföra Faidh (andlig välgörenhet). Han tar emot hans Shaikhs välsignelser på samma sätt som Hadhrat Owais Qarni-rua hade fått de profetiska välsignelserna utan att någonsin ha träffat de heliga profetsågarna.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah är distinkt för att initiera en sökare direkt på Zikr-e Qalbi (Zikr i hjärtat). En unik skillnad på denna Silsilah är att efter att ha belyst sökarens Lata’if och fört honom till de olika stadierna på vägen, leder Shaikh honom slutligen till domstolen för de heliga profet-sågarna för en andlig Bai’at. Den sökande kan uppnå de högsta stationerna på Sufi Path, beroende på sin kapacitet och ansträngning, under hans Shaikhs Tawajjuh (uppmärksamhet) och vägledning.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan håller dagliga föreläsningar under den fyrtio dagars andliga reträtten, den årliga Ijtema, som hålls varje sommar i Dar ul Irfan, Markaz i Silsilah, som besöks av Ahbab från hela världen. Det primära fokuset för dessa föreläsningar är studenternas andliga utbildning, men de täcker också en mängd andra ämnen som är relaterade till Deen. På samma sätt är den tio dagar långa I’tikaf Ijtema i slutet av Ramadhan, månatliga Ijtema och hans veckovisa fredagspredikaner en källa till enorm andlig kunskap som vägleder sökarna i deras andliga utbildning och framsteg.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan är dekan för Siqarah Academy. Denna akademi använder ett utbildningssystem som integrerar både religiösa och standardiserade akademiska kursplaner och därigenom gör det möjligt för sina studenter att inte bara utmärka sig på akademisk nivå utan också att bli föredömliga och upplysta muslimer. Han har distinktionen att vara bland de första studenterna.

Som beskyddare för Al-Falah Foundation övervakar han tillhandahållandet av humanitärt stöd till människor i de lantliga, urbana och katastrofdrabbade områdena i Pakistan.

Sedan 2010 har Ameer Abdul Qadeer Awan genomfört internationella turnéer för att fortsätta Tazkiyah-e-Nafs uppdrag (rening av ens inre) som tilldelats honom av hans älskade far och berömda Shaikh. Hans årliga resplan inkluderar frekventa resor utomlands till Europa, Amerika och Mellanöstern, samt lokala resor inom Pakistan. Han når kontinuerligt ut till sina elever för att vägleda dem i deras strävan efter andlig medvetenhet och genomför Zikr -sessioner över Internet varje dag. Han svarar på sökarens frågor via e -post och är också tillgänglig för dem som kommer att besöka honom dagligen på hans kontor.

Tillsammans med sitt hektiska schema behåller han band till sina skrivåtaganden. Han är beskyddare och redaktör – chef för månadstidningen ‘Almurshid’ och författar dess månatliga ledartikel.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awans uppdrag är att främja True Deens orsak och att ingjuta sanning, uppriktighet och lojalitet i sitt förhållande till Allah-swt och hans heliga profetsågar. Han ger särskild uppmärksamhet åt ungdomens karaktärsbyggande. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan, som följer i sin ärade pappas och älskade Shaikhs fotspår, ger ett bestämt och positivt bidrag för att förbättra samhället som helhet.

FINNISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hänen Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (olkoon hänen siunauksensa ikuisesti) on Silsilah Naqshbandiah Owaisiahin nykyinen shaik. Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua valitsi hänet seuraajakseen ja Shaikh-e Silsilah. Ennen seuraajaansa Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan toimi Silsilan Nizam-e ’Aalana ja Al-Ikhwanin ja Al-Ikhwatin päällikkönä, Silsilahin veli/sisarus.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan syntyi 26. maaliskuuta 1973 Munarahissa, Chakwalin piirikunnassa, Pakistanissa. Hän sai peruskoulutuksensa Siqarah Academy, Dar ul Irfan, ja korkeakoulutuksensa Siqarah Collegessa, Lahore.

Hänen korkeutensa Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-ruan poika ja tunnetuin oppilas, yksi aikamme poikkeuksellisista sufi Masha’ikhista, Hadhrat Abdul Qadeer Awan vietti 44 vuotta korotetun isänsä seurassa, jolta hän sai suoraan uskonnollista tietoa ja hän sai hengellistä koulutusta, ja joka muutti hänet menestyneeksi sufiksi ja nimitti hänet Silsilah Naqshbandiah Owaisiahin seuraaja-Shaikhiksi.

Owaisiahin silsilahissa Salikin (etsijän) fyysinen läsnäolo ennen hänen shaikhiaan ei ole olennaisesti välttämätöntä Faidhin (hengellisen hyvyyden) siirtämiseksi. Hän saa shaikhinsa siunaukset samalla tavalla kuin Hadhrat Owais Qarni-rua oli saanut profeetalliset siunaukset kohtaamatta koskaan pyhiä profeettoja.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah on erilainen etsijän aloittamiseen suoraan Zikr-e Qalbi -laitteelle (Zikr sydämessä). Ainutlaatuinen ero tässä silsilahissa on se, että kun shaikki on valaissut etsijän Lata’ifin ja johtanut hänet polun eri vaiheisiin, hän johtaa hänet lopulta Pyhän Profeetan hoviin hengellisen Bai’atin saamiseksi. Etsijä voi saavuttaa Sufi -polun korkeimmat asemat kykyjensä ja ponnistelujensa mukaan Shaikhin Tawajjuhin (Huomio) ja ohjauksen alaisuudessa.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan pitää päivittäin luentoja neljänkymmenen päivän hengellisen retriitin, vuosittaisen Ijteman, aikana, joka pidetään joka kesä Dar ul Irfanissa, Silsilahan markazissa ja johon osallistuu Ahbab ympäri maailmaa. Näiden luentojen pääpaino on opiskelijoiden hengellisessä kasvatuksessa, mutta ne kattavat myös laajan valikoiman muita Deeniin liittyviä aiheita. Samoin kymmenen päivän I’tikaf Ijtema Ramadhanin lopussa, kuukausittainen Ijtema ja hänen viikoittaiset perjantain saarnansa ovat valtavan hengellisen tiedon lähde, joka ohjaa etsijöitä heidän hengelliseen koulutukseensa ja edistymiseensä.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan on Siqarah -akatemian dekaani. Tämä Akatemia käyttää koulutusjärjestelmää, joka yhdistää sekä uskonnolliset että tavalliset akateemiset opetussuunnitelmat, jolloin sen opiskelijat voivat paitsi menestyä akateemisella tasolla myös tulla esimerkillisiksi ja valaistuneiksi muslimeiksi. Hän pitää eroa ensimmäisten oppilaidensa joukossa.

Al-Falah-säätiön suojelijana hän valvoo humanitaarisen tuen antamista Pakistanin maaseutu-, kaupunki- ja katastrofialueille.

Vuodesta 2010 lähtien Ameer Abdul Qadeer Awan on tehnyt kansainvälisiä kiertueita viedäkseen Tazkiyah-e-Nafsin tehtävän (sisäisen itsensä puhdistaminen), jonka hänen rakkaan isänsä ja kuuluisa Shaikh on hänelle määrännyt. Hänen vuotuinen reittisuunnitelmansa sisältää usein matkoja ulkomaille Eurooppaan, Amerikkaan ja Lähi -itään sekä paikallisia matkoja Pakistaniin. Hän tavoittaa jatkuvasti oppilaitaan opastaakseen heitä hengellisen tietoisuuden etsimisessä ja johtaa Zikr -istuntoja Internetissä joka päivä. Hän vastaa etsijän kyselyihin sähköpostitse ja on myös niiden saatavilla, jotka tulevat hänen luokseen päivittäin hänen toimistoonsa.

Kiireisen aikataulunsa lisäksi hän säilyttää siteet kirjoitussitoumuksiinsa. Hän on kuukausittaisen Almurshid -lehden suojelija ja päätoimittaja ja laatii sen kuukausittaisen pääkirjoituksen.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awanin tehtävänä on edistää True Deenin asiaa ja kasvattaa totuutta, vilpittömyyttä ja uskollisuutta suhteessaan Allah-swt: hen ja Hänen Pyhään Profeetta-sahaan. Hän kiinnittää erityistä huomiota nuorten luonteen rakentamiseen. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan seuraa kunnioitettavan isänsä ja rakkaan Shaikhinsa jalanjälkiä ja antaa selvän ja myönteisen panoksen koko yhteiskunnan parantamiseen.

GREEK

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Ο Σεβασμιώτατος Χαδράτης Αμέρ Αμπντούλ Καντίρ Αουάν (οι ευλογίες του να παραμείνουν για πάντα) είναι ο σημερινός Σάιχ της Σιλσιλάχ Νακσμπάντια Οουαϊσία. Επέλεξε ο Χαδρέτ Αμέρ Μοχάμεντ Ακράμ Αουάν-ρουά ως διάδοχός του και Σάιχ-ε Σιλσιλά. Πριν από τη διαδοχή του, ο Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan υπηρέτησε ως Nizam-e ‘Aala της Silsilah και επικεφαλής του Al-Ikhwan και Al-Ikhwat, του αδελφού/αδελφότητας των Silsilah.

Ο Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1973, στο Munarah, District Chakwal, Πακιστάν. Έλαβε την αρχική του εκπαίδευση στην Ακαδημία Siqarah, Dar ul Irfan, και την ανώτερη εκπαίδευση στο Siqarah College, Lahore.

Ο γιος και ο πιο επιφανής μαθητής του Σεβασμιωτάτου Χαδρέτ Αμέρ Μοχάμεντ Ακράμ Αουάν-ρουά, ένας από τους εξαιρετικά διακεκριμένους Σούφι Μασάιχ των καιρών μας, ο Χαντρέτ Αμπντούλ Καντίρ Άουαν πέρασε 44 χρόνια στην εταιρεία του υψωμένου πατέρα του, από τον οποίο απέκτησε άμεσα θρησκευτικές γνώσεις και έλαβε πνευματική εκπαίδευση, και που τον μετέτρεψε σε πετυχημένο Σούφι και τον πρότεινε ως διάδοχο-Σάιχ του Σιλσίλα Νακσμπάντια Οουαϊσία.

Σε ένα Owaisiah Silsilah, η φυσική παρουσία ενός Salik (αιτούντος) πριν από τον Shaikh του δεν απαιτείται ουσιαστικά για τη μεταφορά του Faidh (πνευματική ευεργεσία). Λαμβάνει τις ευλογίες του Σάιχ του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Hazret Owais Qarni-rua είχε λάβει τις Προφητικές ευλογίες χωρίς ποτέ να συναντήσει τους Αγίους Προφήτες-πριόνια.

Το Naqshbandiah Owaisiah Silsilah διακρίνεται για την εκκίνηση ενός αναζητητή απευθείας στο Zikr-e Qalbi (Zikr μέσα στην καρδιά). Μια μοναδική διάκριση αυτής της Silsilah είναι ότι, αφού φώτισε το Lata’if του αναζητητή και τον οδήγησε στα διάφορα στάδια του Μονοπατιού, ο Σεΐχης τον οδήγησε τελικά στην Αυλή των Αγίων Προφητών-πριόνια για ένα Πνευματικό Μπαϊάτ. Ο αναζητητής μπορεί να φτάσει στους υψηλότερους σταθμούς του μονοπατιού των Σούφι, σύμφωνα με την ικανότητα και την προσπάθειά του, υπό τον Ταατζαχού (Προσοχή) και την καθοδήγησή του.

Ο Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan παραδίδει καθημερινά διαλέξεις κατά τη διάρκεια της τετραήμερης πνευματικής υποχώρησης, του ετήσιου Ijtema, που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στο Dar ul Irfan, το Markaz of Silsilah, στο οποίο συμμετέχουν οι Ahbab από όλο τον κόσμο. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των διαλέξεων είναι η πνευματική εκπαίδευση των μαθητών, αλλά καλύπτουν επίσης ένα ευρύ φάσμα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με το Ντιν. Ομοίως, το δεκαήμερο I’tikaf Ijtema στο τέλος του Ραμαζανιού, το μηνιαίο Ijtema και τα εβδομαδιαία κηρύγματά του την Παρασκευή αποτελούν πηγή τεράστιας πνευματικής γνώσης που καθοδηγεί τους αναζητητές στην πνευματική τους εκπαίδευση και πρόοδο.

Ο Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan είναι ο κοσμήτορας της Ακαδημίας Siqarah. Αυτή η Ακαδημία χρησιμοποιεί ένα σύστημα εκπαίδευσης που ενσωματώνει τόσο θρησκευτικά όσο και τυπικά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών επιτρέποντας στους μαθητές της όχι μόνο να διαπρέψουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και να γίνουν υποδειγματικοί και φωτισμένοι μουσουλμάνοι. Έχει τη διάκριση ότι είναι μεταξύ των πρώτων μαθητών του.

Ως προστάτης του Ιδρύματος Al-Falah, επιβλέπει την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης σε ανθρώπους στις αγροτικές, αστικές και πληγείσες από καταστροφές περιοχές του Πακιστάν.

Από το 2010, ο Ameer Abdul Qadeer Awan πραγματοποιεί διεθνείς περιοδείες για να προωθήσει την αποστολή του Tazkiyah-e-Nafs (εξαγνισμός του εσωτερικού εαυτού του) που του είχε ανατεθεί από τον αγαπημένο του πατέρα και τον περίφημο Shaikh. Η ετήσια διαδρομή του περιλαμβάνει συχνά ταξίδια στο εξωτερικό στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και τοπικά ταξίδια στο Πακιστάν. Επικοινωνεί συνεχώς με τους μαθητές του για να τους καθοδηγήσει στην αναζήτησή τους για πνευματική επίγνωση και πραγματοποιεί συνεδρίες Zikr στο Διαδίκτυο κάθε μέρα. Απαντά στα ερωτήματα του Seeker μέσω email και είναι επίσης διαθέσιμος σε όσους έρχονται να τον επισκέπτονται καθημερινά στο γραφείο του.

Μαζί με το πολυάσχολο πρόγραμμά του, διατηρεί δεσμούς με τις συγγραφικές του δεσμεύσεις. Είναι ο προστάτης και ο αρχισυντάκτης του μηνιαίου περιοδικού «Almurshid» και συγγραφέας του μηνιαίου συντακτικού του.

Η αποστολή του Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan είναι να προωθήσει την αιτία του True Deen και να ενσταλάξει την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την πίστη στη σχέση κάποιου με τον Αλλάχ και τον Άγιο Προφήτη Του. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία χαρακτήρων της νεολαίας. Ακολουθώντας τα βήματα του αξιότιμου πατέρα του και του αγαπημένου του Σάιχ, ο Χαντρέτ Αμέρ Αμπντούλ Καντίρ Αουάν συνεισφέρει καθοριστικά και θετικά στη βελτίωση του κοινωνικού συνόλου.

LATIN

S. Sophi – HZ Ameer Qadeer Awan Thomas (Mz)

Emo D. Thomas Hadhrat Ameer Qadeer Awan (May manet in aeternum ejus beneficia) quod est praesens Shaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Sortitus est, Rua Hadhrat Ameer Awan successorem et Machometus Akram Shaikh Silsilah e. Prior in suo ordine, Hadhrat Ameer Qadeer Awan servivit ut Thomas e Nizam, ‘de aala Silsilah et principium Al-Ikhwan Et Al-Ikhwat, frater / COLLEGIUM de Silsilah.

Shaikh Ameer Thomas Qadeer Awan XXVI Aprilis MCMLXXIII natus in Munarah, Chakwal District, Etiam quis purus. Primus recepit institutoria Siqarah Academiae ul Irfan Dardanio et superior educationem Siqarah Collegii Lahore.

SRE Clarissimorum filio suo Hadhrat Ameer Machometus Akram Awan-rua discipulus unus optime distinguenda Sophi Masha’ikh nostri temporis absumpsit Hadhrat Abdul Qadeer Awan XLIV annos patris sui exaltabitur se socios sibi cognitiones ex quibus accepit spirituali et impletum est tamquam in se viritim Sophi, Successoris Shaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah est.

In Owaisiah Silsilah, de praesentia physica Salik (inquisitor) Shaikh in conspectu eius non est per se requiritur translationem enim Faidh ° (de spiritualibus beneficio habere obstrictas). Accipit benedictionem suam in Shaikh Hadhrat owais Qarni-rua quemadmodum acceperat Spiritum prophetiae propheta trahas bonorum praeripuisset.

Et distincta est Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ad initiationem personae, e precatione pendei directe onto zikr Qalbi (zikr in pectore). A unique Silsilah est, quod haec distinctio, quae inter Lata’if post faciendi et peto ut de variis in gradibus rei secuturos, ut conducts Shaikh tandem curia sancti carpenta: divisitque cultris propheta ad spiritualem Bai’at. Quaerenti ferri potest in summa ex statio Sufi Semita secundum suam facultatem et conatus, sub eius Shaikh est tawajjuh (Operam) Litterae et Apostolica traditio.

Thomas tradit quotidianis praelectionibus Ameer Hadhrat Qadeer Awan quadraginta dies recessus annua Ijtema, ul singulis Dardanio Irfan aestatem et ad Markaz Silsilah quae comitata Ahbab totius mundi. In prima harum lectionum non est institutio in disciplina religionis focus in alumni, sed etiam operit lateque de aliis topics related to de Deen. Ita decem dies post I’tikaf Ijtema Ramadhan, menstrua et adipiscing Friday Sermons Ijtema sunt cognitiones immane quaesitores duces eorum institutio et.

Hadhrat Ameer Thomas Qadeer Awan est Siqarah Academy of the Dean. Hoc systema utitur Academy et religiosam educationem Integrates quam academic et vexillum eius enabling syllabi ita ut alumni non tantum excellere ad academic autem gradu est etiam insigniter facti sunt illuminati Muslims. Primo ponit differentiam inter esse discipulus.

Ut Patroni Al-FALAH Foundation et oversees eorundem provisio quoque competit ei qui in oppidis non muratis humanitarian auxilium, urbana areas of Pakistan et clade affectus est,.

Cum MMX fuerit Ameer Abdul Qadeer Awan suscepto munere Sacra sagittis inferre Tazkiyah Nafs e (interiorem emundationem sui) assignatum a Deo precibus Shaikh illustris. Ad frequentes foris itineribus suis annua itinerary includit Europa, America and Medio Oriente tum in Pakistan loci itineribus. Continuo ad eos pervenerit discipulis suis quaeque animi conscientia zikr sessionibus gesserit cotidie in lorem. Respondet quaerenti quaero de illis qui per email praesto est cotidie ad se abdicauit.

Per occupationem eius schedule est: scripturam autem servat necessitudines ad munera suscipienda. Ipse patronus habetur et quæ menstruis Acta Editor-in summum est ‘Almurshid et quæ menstruis eius auctores editorial.

Hadhrat Ameer Qadeer Awan Thomas de causa missio sit ut adjuvet atque producat verum Deen ligionem, et veritas, et sinceritate fidei in uno scriptor necessitudinem cum Allah, et Swt sui sancti carpenta: divisitque cultris propheta. Forum sedulo dat iuveni. Shaikh dilecti patris vestigiis eius honestis, facit quoddam positivum Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan conlationem emolumentum totius societatis.

ALBANIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Eminencia e Tij Hadhrat Ameer Abdul Kadeer Awan (bekimet e tij mbeten përgjithmonë) është Sheiku i tanishëm i Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Ai u zgjodh nga Hazreti Ameer Muhamed Akram Awan-rua si pasardhësi i tij dhe Sheikh-e Silsilah. Para trashëgimisë së tij, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan shërbeu si Nizam-e Aala e Silsilah dhe Kryetar i Al-Ikhwan dhe Al-Ikhwat, Vëllai/Motra e Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan lindi në 26 Mars 1973, në Munarah, District Chakwal, Pakistan. Ai mori arsimin e tij fillestar në Akademinë Siqarah, Dar ul Irfan, dhe arsimin e tij të lartë në Kolegjin Siqarah, Lahore.

Djali dhe studenti më i shquar i Hirësisë së Tij Hazret Ameer Muhamed Akram Awan-rua, një nga Mashaihët Sufi jashtëzakonisht të dalluar të kohës sonë, Hazreti Abdul Kadeer Awan kaloi 44 vjet në shoqërinë e babait të tij të lartësuar, nga i cili ai mori drejtpërdrejt njohuri fetare dhe mori trajnim shpirtëror, dhe i cili e shndërroi atë në një Sufi të arritur dhe e emëroi atë si Sheikun Pasues të Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Në një Owaisiah Silsilah, prania fizike e një Salik (kërkuesi) para Shejhut të tij nuk kërkohet në thelb për transferimin e Faidhit (përfitimi shpirtëror). Ai merr bekimet e Shejhut të tij në të njëjtën mënyrë në të cilën Hazret Owais Qarni-rua kishte marrë bekimet Profetike pa takuar kurrë Profetët e Shenjtë.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah është i veçantë për fillimin e një kërkuesi direkt në Zikr-e Qalbi (Zikri brenda zemrës). Një dallim unik i kësaj Silsilah është se, pasi ndriçoi Lata’if-in e kërkuesit dhe e çoi atë në fazat e ndryshme të Shtegut, Shejhu më në fund e çoi atë në Gjykatën e Profetëve të Shenjtë-sharra për një Ba’at Shpirtëror. Kërkuesi mund të arrijë stacionet më të larta të Rrugës Sufi, sipas kapacitetit dhe përpjekjes së tij, nën Tevaxhuxh (Kujdes) dhe udhëzimin e Shejhut të tij.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan mban leksione të përditshme gjatë tërheqjes shpirtërore dyzet ditore, Ijtema Vjetore, që mbahet çdo verë në Dar ul Irfan, Markaz i Silsilah, i cili ndiqet nga Ahbab nga e gjithë bota. Fokusi kryesor i këtyre ligjëratave është edukimi shpirtëror i studentëve, por ato gjithashtu mbulojnë një gamë të gjerë temash të tjera që lidhen me Fenë. Në mënyrë të ngjashme, I’tikaf Ijtema dhjetëditore në fund të Ramazanit, Ijtema mujore dhe predikimet e tij javore të së Premtes janë një burim i njohurive të jashtëzakonshme shpirtërore që udhëzojnë kërkuesit në edukimin dhe përparimin e tyre shpirtëror.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan është Dekan i Akademisë Siqarah. Kjo Akademi punëson një sistem arsimor që integron planprogramet fetare dhe standarde akademike, duke u mundësuar kështu studentëve të saj që jo vetëm të shkëlqejnë në nivelin akademik, por edhe të bëhen myslimanë shembullorë dhe të shkolluar. Ai mban dallimin e të qenit ndër studentët e parë të tij.

Si Mbrojtës i Fondacionit Al-Falah ai mbikëqyr ofrimin e mbështetjes humanitare për njerëzit në zonat rurale, urbane dhe të prekura nga fatkeqësitë e Pakistanit.

Që nga viti 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan ka ndërmarrë turne ndërkombëtare për të çuar përpara misionin e Tazkiyah-e-Nafs (pastrimi i brendësisë së dikujt) të caktuar nga babai i tij i dashur dhe Shejhu famëkeq. Itinerari i tij vjetor përfshin udhëtime të shpeshta jashtë vendit në Evropë, Amerikë dhe Lindjen e Mesme, si dhe udhëtime lokale brenda Pakistanit. Ai u drejtohet studentëve të tij vazhdimisht për t’i udhëhequr ata në kërkimin e tyre për vetëdijen shpirtërore dhe zhvillon seanca Zikri në internet çdo ditë. Ai u përgjigjet pyetjeve të Kërkuesit përmes emailit dhe është gjithashtu në dispozicion për ata që vijnë ta vizitojnë atë çdo ditë në zyrën e tij.

Së bashku me orarin e tij të ngjeshur, ai ruan lidhjet me angazhimet e tij për të shkruar. Ai është Mbrojtësi dhe Kryeredaktori i revistës mujore ‘Almurshid’ dhe autorët e redaksisë së saj mujore.

Misioni i Hazreti Ameer Abdul Kadeer Awan është që të çojë më tej kauzën e Fesë së Vërtetë dhe të rrënjosë të vërtetën, sinqeritetin dhe besnikërinë në marrëdhënien e dikujt me Allahun xh.sh dhe Profetët e Tij të Shenjtë. Ai i kushton vëmendje të veçantë ndërtimit të karakterit të të rinjve. Duke ndjekur gjurmët e babait të tij të nderuar dhe Shejhut të dashur, Hazret Ameer Abdul Qadeer Awan po jep një kontribut të caktuar dhe pozitiv për përmirësimin e shoqërisë në tërësi.

HUNGARIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Őnagysága Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (áldása maradjon örökre) a Silsilah Naqshbandiah Owaisiah jelenlegi Shaikhja. Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua választotta utódjául és Shaikh-e Silsilah. Utódját megelőzően Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan szolgált a Silsilah Nizam-e ’Aala-ként, valamint Al-Ikhwan és Al-Ikhwat vezetőjeként, a Silsilah testvéreként.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan 1973. március 26 -án született Munarah -ban, a Chakwal körzetben, Pakisztánban. Alapfokú végzettségét a Siqarah Akadémián, Dar ul Irfanban, felsőfokú végzettségét a Lahore -i Siqarah College -ban szerezte.

Hadfrat őnagysága, Amer Muhammad Akram Awan-rua fia és leghíresebb tanítványa, korunk egyik kivételesen szufi Masha’ikhja, Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 évet töltött magasztos apja társaságában, akitől közvetlenül vallási ismereteket szerzett. és lelki képzést kapott, és aki sikeres szufivá változtatta, és a Silsilah Naqshbandiah Owaisiah utódjának-Shaikh-nak jelölte.

Az Owaisiah Silsilah -ban a Salik (kereső) fizikai jelenléte a Shaikh előtt alapvetően nem szükséges a Faidh (lelki jótétemény) átruházásához. Shaikhjának áldásait ugyanúgy kapja, mint Hadhrat Owais Qarni-rua a prófétai áldásokat, anélkül, hogy valaha is találkozott volna a Szent Próféta-fűrészekkel.

A Naqshbandiah Owaisiah Silsilah kifejezetten a Zikr-e Qalbi-ra (Zikr a szívben) irányuló kereső beavatására szolgál. Ennek a szilszilának egyedülálló megkülönböztetése, hogy miután megvilágította a kereső Lata’if-ját és elvezette őt az Út különböző szakaszaihoz, a Shaik végül elvezeti őt a Szent Próféta udvarába lelki Bai’atért. A kereső képességei és erőfeszítései szerint elérheti a szufi ösvény legmagasabb állomásait Shaikh Tawajjuh (Figyelem) és útmutatása alatt.

A Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan napi előadásokat tart a negyven napos lelkigyakorlat, az éves Ijtema alatt, amelyet minden nyáron tartanak Dar ul Irfanban, a Silsilah Markazjában, és ahhabok vesznek részt a világ minden tájáról. Ezen előadások elsődleges középpontjában a hallgatók lelki nevelése áll, de a Deen -hez kapcsolódó egyéb témák széles körét is felölelik. Hasonlóképpen, a tíznapos I’tikaf Ijtema a ramadán végén, a havi Ijtema és heti pénteki prédikációi hatalmas lelki ismeretek forrásai, amelyek útmutatják a keresőket lelki nevelésükben és fejlődésükben.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a Siqarah Akadémia dékánja. Ez az Akadémia olyan oktatási rendszert alkalmaz, amely integrálja mind a vallási, mind a szokásos akadémiai tananyagokat, ezáltal lehetővé téve hallgatóinak, hogy nemcsak tudományos szinten jeleskedjenek, hanem példamutató és felvilágosult muszlimokká is váljanak. Azt a megkülönböztetést tartja, hogy első hallgatói közé tartozik.

Az Al-Falah Alapítvány védnökeként felügyeli a humanitárius segítségnyújtást Pakisztán vidéki, városi és katasztrófa sújtotta területein élő emberek számára.

2010 óta Ameer Abdul Qadeer Awan nemzetközi turnékon vesz részt, hogy továbbvigye Tazkiyah-e-Nafs küldetését (a belső én megtisztítását), amelyet szeretett édesapja és híres Shaikh bízott meg vele. Éves útitervében gyakori külföldi utazások szerepelnek Európában, Amerikában és a Közel -Keleten, valamint Pakisztánon belüli helyi utazások. Folyamatosan felkeresi tanítványait, hogy útmutatást nyújtsanak nekik a spirituális tudatosságra való törekvésükben, és minden nap levezet Zikr -foglalkozásokat az interneten keresztül. E -mailben válaszol a Kereső kérdéseire, és azok számára is elérhető, akik naponta meglátogatják az irodájában.

Elfoglaltsága mellett továbbra is kötődik írói kötelezettségeihez. Ő az Almurshid című havi folyóirat védnöke és főszerkesztője, valamint havi szerkesztőségének szerzője.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan küldetése az Igaz Deen ügyének előmozdítása, és igazság, őszinteség és hűség meghonosítása az Allah-swt-val és Szent Próféta-fűrészeivel való kapcsolatában. Különös figyelmet fordít a fiatalok jellemformálására. Tiszteletreméltó apja és szeretett Shaikh nyomdokaiba lépve, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan határozottan és pozitívan járul hozzá a társadalom egészének javításához.

ROMANIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

ÎPS Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Fie ca binecuvântările sale să rămână pentru totdeauna) este actualul șeic al Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. El a fost ales de către Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ca succesor al său și Shaikh-e Silsilah. Anterior succesiunii sale, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a servit ca Nizam-e ‘Aala Silsilah și Șef al Al-Ikhwan și Al-Ikhwat, Fratele / Sisterhood al Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan s-a născut la 26 martie 1973, în Munarah, districtul Chakwal, Pakistan. Și-a primit educația inițială la Academia Siqarah, Dar ul Irfan, iar învățământul superior la Siqarah College, Lahore.

Fiul și cel mai ilustru student al Înaltpreasfințitului Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, unul dintre excepționalele distincții Sufi Masha’ikh din vremurile noastre, Hadhrat Abdul Qadeer Awan a petrecut 44 de ani în compania tatălui său de la care a dobândit în mod direct cunoștințe religioase. și a primit pregătire spirituală și care l-a transformat într-un sufist împlinit și l-a desemnat ca Succesor-Șaik al Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Într-o Silaila Owaisiah, prezența fizică a unui Salik (căutător) înainte de șaicul său nu este necesară în mod esențial pentru transferul Faidh (binefacere spirituală). El primește binecuvântările șaicului său în același mod în care Hadhrat Owais Qarni-rua primise binecuvântările profetice fără să se întâlnească vreodată cu sfinții-profe.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah este distinct pentru inițierea unui căutător direct pe Zikr-e Qalbi (Zikr în inimă). O distincție unică a acestei Silsilah este că, după ce a iluminat Lata’if-ul căutătorului și l-a condus la diferitele etape ale Căii, șaicul îl conduce în sfârșit la Curtea Sfântului Profet-ferăstrău pentru un Bai’at spiritual. Căutătorul poate atinge cele mai înalte stații ale Căii Sufi, în funcție de capacitatea și efortul său, sub Tawajjuh (Atenție) și îndrumare al lui Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan susține prelegeri zilnice în timpul retragerii spirituale de patruzeci de zile, Ijtema anuală, care se desfășoară în fiecare vară la Dar ul Irfan, Markazul din Silsilah, la care participă Ahbab din întreaga lume. Accentul principal al acestor prelegeri este educația spirituală a studenților, dar acestea acoperă, de asemenea, o gamă largă de alte subiecte legate de Deen. În mod similar, I’tikaf Ijtema de zece zile de la sfârșitul Ramadhanului, Ijtema lunară și predicile sale săptămânale de vineri sunt o sursă de cunoștințe spirituale imense care îi ghidează pe căutători în educația și progresul lor spiritual.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan este decanul Academiei Siqarah. Această Academie folosește un sistem de educație care integrează atât programele religioase, cât și programele academice standard, permițând astfel studenților săi nu numai să exceleze la nivel academic, ci și să devină musulmani exemplari și luminați. El deține distincția de a fi printre primii săi studenți.

În calitate de patron al Fundației Al-Falah, el supraveghează furnizarea de sprijin umanitar oamenilor din zonele rurale, urbane și afectate de dezastre din Pakistan.

Din 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan întreprinde turnee internaționale pentru a duce mai departe misiunea lui Tazkiyah-e-Nafs (purificarea sinelui interior) atribuită acestuia de iubitul său tată și de ilustrul șaikh. Itinerarul său anual include călătorii frecvente în străinătate în Europa, America și Orientul Mijlociu, precum și călătorii locale în Pakistan. El ajunge la studenții săi în permanență pentru a-i îndruma în căutarea conștientizării spirituale și organizează sesiuni Zikr pe internet în fiecare zi. El răspunde la întrebările Căutătorului prin e-mail și este de asemenea disponibil pentru cei care vin să-l viziteze zilnic la biroul său.

Împreună cu programul său încărcat, el își păstrează legăturile cu angajamentele sale de scris. El este patronul și editorul – șeful revistei lunare „Almurshid” și autorul editorialului lunar al acesteia.

Misiunea lui Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan este să promoveze cauza adevăratului Deen și să insufle adevăr, sinceritate și loialitate în relația cu Allah-swt și Sfântul Său Profet-ferăstrău. El acordă o atenție specială construirii caracterului tinerilor. Urmând urmele onorabilului său tată și al iubitului său șaik, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan aduce o contribuție definitivă și pozitivă la îmbunătățirea societății în ansamblu.

ARMENIAN

Սուֆի Սուրբ – Հզ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավան (Մզ)

Նորին Սրբազնություն Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը (թող նրա օրհնությունները հավիտյան մնան) Սիլսիլա Նակշբանդիա Օվեյսիայի ներկայիս շեյխն է: Նա ընտրվել է Հադրաթ Ամիր Մուհամմադ Աքրամ Ավան-ռուայի կողմից որպես իր իրավահաջորդ և Շեյխ-է Սիլսիլահ: Իր իրավահաջորդությունից առաջ, Հադրաթ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը ծառայում էր որպես Սիլսիլահի Նիզամ-է-Աալա և Ալ-Իխվանի և Ալ-Իխվաթի ղեկավար, Սիլսիլայի եղբայր/քույրություն:

Շեյխ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը ծնվել է 1973 թվականի մարտի 26 -ին, Պակիստանի Չակվալ շրջանի Մունարահ քաղաքում: Նախնական կրթությունը ստացել է Siqarah ակադեմիայում ՝ Դար ուլ Իրֆանում, իսկ բարձրագույն կրթությունը ՝ Լահոր քաղաքի Siqarah քոլեջում:

Հադրաթ Ամեր Մուհամմադ Աքրամ Ավան-ռուայի որդին և ամենանշանավոր աշակերտը, մեր ժամանակների բացառիկ սուֆի Մաշաիխներից մեկը ՝ Հադրաթ Աբդուլ Քադիր Ավանը 44 տարի անցկացրեց իր վեհանձն հոր ընկերությունում, որից նա ուղղակիորեն ձեռք բերեց կրոնական գիտելիքներ: և հոգևոր կրթություն ստացավ, և ով փոխակերպեց նրան կայացած սուֆիի և առաջադրեց նրան որպես Սիլսիլա Նակշբանդիա Օվեյսիայի իրավահաջորդ-շեյխ:

Owaisiah Silsilah- ում, Սալիկի (փնտրողի) ֆիզիկական ներկայությունը իր Շեյխի առջև ըստ էության չի պահանջվում Ֆաիդի փոխանցման համար (հոգևոր բարերարություն): Նա ստանում է իր Շեյխի օրհնությունները նույն ձևով, ինչով Հազրաթ Օվեյս Քարնի-ռուան ստացել էր Մարգարեական օրհնությունները ՝ երբեք չհանդիպելով Սուրբ Մարգարեի սղոցներին:

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah- ն առանձնանում է որոնողին անմիջապես ikիկր-է Կալբի (Zիկր սրտում) սկսելու համար: Այս Սիլսիլայի յուրահատուկ տարբերությունն այն է, որ որոնողի Լատաիֆը լուսավորելուց և theանապարհի տարբեր փուլեր տանելուց հետո, Շեյխը վերջապես նրան տանում է Սուրբ Մարգարեի սղոցների դատարան `հոգևոր Բայաթի համար: Որոնողը կարող է հասնել սուֆիական արահետի ամենաբարձր կայարաններին, ըստ իր կարողության և ջանքերի, իր Շեյխի Թավաջջուհու (Ուշադրություն) և առաջնորդության ներքո:

Հազրաթ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը ամենօրյա դասախոսություններ է կարդում քառօրյա քառօրյա հոգևոր նահանջի ՝ Տարեկան իջթեմայի ընթացքում, որն անցկացվում է ամեն ամառ Դար ուլ Իրֆանում ՝ Սիլսիլահի Մարկազում, որին մասնակցում են Ահբաբը ամբողջ աշխարհից: Այս դասախոսությունների հիմնական ուշադրության կենտրոնում ուսանողների հոգևոր կրթությունն է, բայց դրանք նաև ընդգրկում են Դինին վերաբերող այլ թեմաների լայն շրջանակ: Նմանապես, Ռամադանի վերջի տասնօրյակ I’tikaf Ijtema- ն, ամսական Ijtema- ն և նրա շաբաթական ուրբաթօրյա քարոզները հսկայական հոգևոր գիտելիքների աղբյուր են, որոնք ուղղորդում են որոնողներին իրենց հոգևոր կրթության և առաջընթացի մեջ:

Հազրաթ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը Siqarah ակադեմիայի դեկանն է: Այս Ակադեմիան կիրառում է կրթական համակարգ, որը միավորում է ինչպես կրոնական, այնպես էլ ստանդարտ ակադեմիական ծրագրերը `դրանով իսկ հնարավորություն տալով իր ուսանողներին ոչ միայն գերազանցել գիտական ​​մակարդակում, այլև դառնալ օրինակելի և լուսավոր մուսուլմաններ: Նա ունի իր առաջին ուսանողների շարքում լինելու տարբերությունը:

Որպես «Ալ-Ֆալահ» հիմնադրամի հովանավոր, նա վերահսկում է Պակիստանի գյուղական, քաղաքային և աղետից տուժած տարածքներում մարդկանց հումանիտար օգնության տրամադրումը:

2010 թվականից Ամեր Աբդուլ Քադեր Ավանը միջազգային շրջագայություններ է ձեռնարկում ՝ առաջ տանելու Թազքիա-նաֆսի առաքելությունը (ներքինի մաքրում), որը նրան վերապահված էր իր սիրելի հոր և փառահեղ Շեյխի կողմից: Նրա ամենամյա երթուղին ներառում է հաճախակի արտասահմանյան ուղևորություններ Եվրոպա, Ամերիկա և Մերձավոր Արևելք, ինչպես նաև տեղական ճանապարհորդություններ Պակիստանի ներսում: Նա անընդհատ օգնության է հասնում իր աշակերտներին ՝ առաջնորդելու նրանց հոգևոր գիտակցության որոնման գործում և ամեն օր ikիկրի նիստեր է անցկացնում ինտերնետով: Նա պատասխանում է Փնտրողի հարցերին էլ. Փոստի միջոցով և հասանելի է նաև նրանց, ովքեր ամեն օր այցելում են նրան իր գրասենյակում:

Իր զբաղված օրակարգի հետ մեկտեղ, նա պահպանում է իր գրավոր պարտավորությունների հետ կապերը: Նա հանդիսանում է «Ալմուրշիդ» ամսաթերթի հովանավորը և գլխավոր խմբագիրը և հեղինակներ է ամսական խմբագրականը:

Հազրաթ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանի առաքելությունն է առաջ մղել Deշմարիտ Դինի գործը և ճշմարտություն, անկեղծություն և հավատարմություն սերմանել Ալլահ-ի և Նրա Սուրբ Մարգարեի սղոցների հետ հարաբերություններում: Նա հատուկ ուշադրություն է դարձնում երիտասարդության բնավորության ձևավորմանը: Իր հարգարժան հոր և սիրելի Շեյխի հետքերով ՝ Հադրաթ Ամիր Աբդուլ Քադեր Ավանը որոշակի և դրական ներդրում է կատարում ընդհանուր հասարակության բարեկեցության համար:

SAMOAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

O lona Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Talosia ana faʻamanuiaga tumau e faavavau) o le taimi nei Shaikh o le Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Na filifilia o ia e Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua e fai ma ona sui ma Shaikh-e Silsilah. Muamua atu i lona soloaʻiga, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan na auauna o le Nizam-e ‘Aala o le Silsilah ma le Ulu o Al-Ikhwan ma Al-Ikhwat, le Uso / Usoga a le Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan na fanau i le aso 26 Mati 1973, i Munarah, District Chakwal, Pakistan. Na ia mauaina ana aʻoaʻoga muamua i le Siqarah Academy, Dar ul Irfan, ma lana aʻoaʻoga maualuga i le Siqarah College, Lahore.

O le ataliʻi ma le tama taʻutaʻua lauiloa a His Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, o se tasi o Sufi Mashaʻikh iloga o lo tatou vaitaimi, o Hadhrat Abdul Qadeer Awan sa faʻaaluina le 44 tausaga i le kamupani a lona tama faʻaeaina na ia maua saʻo lava le poto faʻalelotu. ma mauaina aʻoaʻoga faʻaleagaga, ma o ai na suia o ia e avea ma Sufi alualu i luma ma filifilia o ia e avea ma Suli-Shaikh o le Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I le Owaisiah Silsilah, o le tino o le Salik (tagata saili) i luma o lana Shaikh e le o manaʻomia mo le fesiitaʻiina o Faidh (faʻamanuiaga faʻamanuiaga). Na ia mauaina faʻamanuiaga a lana Shaikh i le faiga lava e tasi na maua ai e Hadhrat Owais Qarni-rua faʻamanuiaga faʻavaloʻiga e aunoa ma le feiloaʻi ma le Holy-saw-saws.

O le Naqshbandiah Owaisiah Silsilah e eseʻese mo le amataina o se tagata saili saʻo i Zikr-e Qalbi (Zikr i totonu o le fatu). O se eseʻesega eseʻesega o lenei Silsilah e faapea, ina ua uma ona faʻamalamalamaina le Lataʻif o le tagata saili ma taʻitaʻia o ia i laʻasaga eseese o le Ala, mulimuli ane taʻitaʻiina o ia e le Shaikh i le Fale Faʻamasino o le ‘Au Perofeta-saws mo se Baiʻat Faʻaleagaga. E mafai e le tagata saili ona mauaina tulaga sili ona maualuga o le Sufi Path, e tusa ai ma lona malosiaga ma taumafaiga, i lalo o lana Shaikh’s Tawajjuh (Attention) ma le taʻiala.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan e faia ana tautalaga i aso uma i le taimi o le fasefulu-aso faʻaletonu agaga, le Tausaga Faʻaletausaga, faia uma taumafanafana i Dar ul Irfan, le Markaz o le Silsilah, lea e auai le Ahbab mai uma i le lalolagi atoa. O le autu faʻatauaina o nei aʻoaʻoga o le aʻoaʻoga faʻaleagaga o tamaiti aʻoga, ae latou te aofia ai foi le lautele o isi mataupu e faʻatatau i le Deen. E faʻapena foi le sefulu-aso I’tikaf Ijtema i le faaiuga o Ramadhan, o le masina Ijtema ma ana lauga Aso Faraile vaiaso o se faʻavae o le tele tele malamalama faʻaleagaga e taʻitaʻia ai le au saʻili i a latou aʻoaʻoga faʻaleagaga ma le alualu i luma.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o le Dean o le Siqarah Academy. O lenei Academy faʻaaogaina se faiga o aʻoaʻoga e tuʻufaʻatasia uma faʻalelotu ma tulaga masani aʻoaʻoga aʻoaʻoga mafai ai ana tamaiti aʻoga e le gata sili atu i le tulaga aʻoaʻoga tulaga ae ia avea foi ma faʻataʻitaʻiga ma malamalama Mosalemi. Na ia taofia le faʻaeseesega o le avea ai ma ana muamua tamaiti aʻoga.

I le avea ai o le Patron o le Al-Falah Foundation na ia vaʻaia le sauniaina o fesoasoaniga agaalofa i tagata i nuʻu i tua, taulaga ma faʻalavelave o aʻafia ai Pakistan.

Talu mai le 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan sa faia ana malaga faʻavaomalo e ave i luma le misiona a Tazkiyah-e-Nafs (faamamaina o le tagata i totonu o ia lava) tofia ia te ia e lona tama pele ma lauiloa Shaikh. O lana malaga i tausaga taʻitasi e aofia ai femalagaaʻiga i fafo atu i Europa, Amerika ma Sasaʻe tutotonu, faʻapea foʻi ma femalagaaʻiga i totonu o Pakistan. Na ia aapa atu pea i ana tamaiti aʻoga e faʻaauau pea ona taʻitaʻia i latou i a latou sailiga mo le faʻalauiloaina faʻaleagaga ma faʻatautaia sauniga Zikr luga o le Initaneti i aso uma. Na ia tali i fesili a le Seeker e ala i imeli ma o loʻo avanoa foi ia i latou e omai e asia o ia i aso uma i lona ofisa.

Faʻatasi ai ma ana pisi taimi, o loʻo ia te ia pea sootaga i ana tusitusiga tusitusia. O ia o le Patron ma le Faʻatonu – i le pule o le tusi faʻalemasina masina ‘Almurshid’ ma tusitala lona masina faʻatonutonu.

O le misiona a Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o le faʻalauteleina lea o le mafuaʻaga o le True Deen ma ia faʻaosofia le moni, faamaoni ma le faʻamaoni i le tasi sootaga ma Allah-swt ma Lana Paʻa-Perofeta-saws. Na ia faʻatauaina faapitoa mafaufau i le fausiaina o uiga o le autalavou. Mulimuli i tulagaaao o lona tama faʻaaloalogia ma pele ia Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o loʻo faia se sao taua ma lelei mo le faʻaleleia atili o le sosaiete atoa.

AZERBAIJANI

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Möhtərəm Həzrəti Amir Əbdül Qadir Avan (xeyir -duaları əbədi qalacaq) Silsilah Naqshbandiah Owaisiahın indiki Şeyxidir. O, Həzrəti Amir Məhəmməd Əkrəm Awan-rua tərəfindən canişin və Şeyx-e Silsilah olaraq seçildi. Həzrət Əmir Əbdül Qədir Əvan, varisliyindən əvvəl Silsilahın Nizam-i Aala və Silsilahın Qardaşı/Əl-İxvan və Əl-İxvatın Başçısı olaraq xidmət etmişdir.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan, 26 Mart 1973 -cü ildə Pakistanın Chakwal bölgəsindəki Munarah şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Dar ul Irfan Siqarah Akademiyasında və ali təhsilini Lahor şəhərindəki Siqarah Kollecində aldı.

Oğlu və ən möhtəşəm tələbəsi Həzrəti Amir Məhəmməd Əkrəm Avan-rua, dövrümüzün müstəsna sufi Məşaihlərindən biri olan Həzrəti Əbdülqadir Əvan 44 ilini birbaşa dini biliklər əldə etdiyi uca atasının yanında keçirdi. və mənəvi tərbiyə aldı və onu təcrübəli bir sufiyə çevirən və Silsilah Naqshbandiah Owaisiahın varisi-Şeyxi olaraq irəli sürən.

Bir Owaisiah Silsilahda, Şeyxindən əvvəl bir Salikin (arayan) fiziki iştirakı Faidh (mənəvi xeyir) köçürülməsi üçün əslində tələb olunmur. O, Şeyxinin xeyir-duasını, Həzrəti Owais Qarni-rua, Peyğəmbərlə heç görüşmədən peyğəmbərlik nemətlərini aldığı kimi alır.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah, birbaşa Zikr-e Qalbi (qəlbdəki zikr) üzərinə bir axtarış başlatması ilə fərqlənir. Bu Silsilanın özünəməxsus bir fərqi, axtaranın Latifəsini işıqlandıraraq onu Yolun müxtəlif mərhələlərinə apardıqdan sonra, Şeyx, nəhayət, onu Ruhani Bayat üçün Əziz Peyğəmbərin (s) məhkəməsinə aparır. Axtaran, Şeyxinin Təvəccuhu (Diqqəti) və rəhbərliyi altında gücü və səyinə görə Sufi Yolunun ən yüksək nöqtələrinə çata bilər.

Həzrəti Amir Abdul Qadeer Awan, hər yay dünyanın hər yerindən Əhbabın qatıldığı Silsilahın mərkəzi olan Dar ul İrfanda keçirilən qırx günlük mənəvi geri çəkilmə olan İllik İjtema zamanı gündəlik dərslər verir. Bu mühazirələrin əsas istiqaməti tələbələrin mənəvi tərbiyəsidir, eyni zamanda dinlə əlaqəli digər mövzuları da əhatə edir. Eynilə, Ramazan ayının sonundakı on günlük İtikaf İjtema, aylıq İctema və onun həftəlik Cümə moizələri, arayanları mənəvi təhsillərində və tərəqqilərində istiqamətləndirən böyük mənəvi bilik mənbəyidir.

Həzrət Əmir Əbdül Qədir Əvan Siqarə Akademiyasının dekanıdır. Bu Akademiya həm dini, həm də standart akademik proqramları özündə birləşdirən bir təhsil sistemindən istifadə edir və bununla da tələbələrinə yalnız akademik səviyyədə deyil, həm də nümunəvi və işıqlı müsəlman olmağa imkan verir. İlk tələbələri arasında olmaq fərqinə sahibdir.

Əl-Fəlah Vəqfinin Hamisi olaraq Pakistanın kənd, şəhər və fəlakətdən əziyyət çəkən bölgələrində insanlara humanitar dəstək verilməsinə nəzarət edir.

2010-cu ildən etibarən Amir Abdul Qadeer Awan, sevimli atası və məşhur Şeyx tərəfindən ona verilən Tazkiyah-e-Nafs (daxili nəfsinin təmizlənməsi) missiyasını yerinə yetirmək üçün beynəlxalq turlar həyata keçirir. Onun illik marşrutu xaricə Avropa, Amerika və Yaxın Şərqə tez -tez səfərləri və Pakistan daxilində yerli səyahətləri daxildir. Şagirdlərinə mənəvi maarifləndirmə axtarışlarına yönəltmək üçün davamlı olaraq onlarla əlaqə qurur və hər gün internet üzərindən Zikr seansları keçirir. Axtarıcının suallarını e -poçt vasitəsi ilə cavablandırır və hər gün ofisinə ziyarətə gələnlər üçün də mövcuddur.

Yoğun cədvəli ilə yanaşı, yazı öhdəlikləri ilə əlaqələrini saxlayır. Aylıq ‘Almurshid’ jurnalının hamisi və redaktorudur və aylıq redaksiyasının müəllifidir.

Həzrəti Amir Əbdül Qədir Əvanın missiyası, həqiqi dinin səbəbini daha da irəli aparmaq və Allah-taala və Onun Peyğəmbərləri ilə münasibətlərində həqiqəti, səmimiyyəti və sədaqəti aşılamaqdır. Gənclərin xarakter inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Hörmətli atası və sevimli Şeyxinin izi ilə Həzrəti Amir Əbdül Qədir Əvan, bütövlükdə cəmiyyətin yaxşılaşması üçün qəti və müsbət bir töhfə verir.

SCOTTISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Is e an Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Biodh a bheannachdan gu bràth) an Shaikh a th ’ann an-dràsta den Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Chaidh a thaghadh le Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua mar neach-ionaid agus Shaikh-e Silsilah. Mus do lean e, bha Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a ’frithealadh mar Nizam-e‘ Aala an Silsilah agus Ceannard Al-Ikhwan agus Al-Ikhwat, Bràthair / Sisterhood an Silsilah.

Rugadh Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan air 26 Màrt 1973, ann am Munarah, Sgìre Chakwal, Pacastan. Fhuair e a chiad fhoghlam aig Acadamaidh Siqarah, Dar ul Irfan, agus foghlam àrd-ìre aig Colaiste Siqarah, Lahore.

Chuir am mac agus an oileanach as cliùitiche de chuid Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, aon de na Sufi Masha’ikh air leth cliùiteach nar linn, Hadhrat Abdul Qadeer Awan seachad 44 bliadhna ann an companaidh athair àrdaichte bhon d ’fhuair e eòlas creideimh gu dìreach agus fhuair e trèanadh spioradail, agus a dh ’atharraich e gu bhith na Sufi ealanta agus a dh’ ainmich e mar Soirbheachas-Shaikh an Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Ann an Owaisiah Silsilah, chan eil feum air làthaireachd corporra Salik (neach-sireadh) ro a Shaikh airson gluasad Faidh (buannachd spioradail). Tha e a ’faighinn beannachdan a Shaikh anns an aon dòigh anns an d’ fhuair Hadhrat Owais Qarni-rua beannachdan an Fhàidh gun a bhith a ’coinneachadh ris na fàidhean naomh a-riamh.

Tha an Naqshbandiah Owaisiah Silsilah sònraichte airson neach-siridh a thòiseachadh gu dìreach air Zikr-e Qalbi (Zikr sa chridhe). Is e eadar-dhealachadh sònraichte den Silsilah seo, an dèidh dha Lata’if an neach-siridh a shoilleireachadh agus a ghiùlan gu diofar ìrean den t-Slighe, tha an Shaikh mu dheireadh ga stiùireadh gu Cùirt an fhàidh Naoimh airson sàibh Spioradail. Faodaidh an neach-siridh na stèiseanan as àirde de Shlighe Sufi a ruighinn, a rèir a chomais agus a oidhirp, fo a Shaikh’s Tawajjuh (Aire) agus an stiùireadh aige.

Bidh Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a ’lìbhrigeadh òraidean làitheil rè an ratreut spioradail dà fhichead latha, an Ijtema Bliadhnail, a thèid a chumail gach samhradh aig Dar ul Irfan, Markaz an Silsilah, a bhios an Ahbab an làthair bho air feadh an t-saoghail. Is e prìomh fòcas nan òraidean sin foghlam spioradail nan oileanach, ach tha iad cuideachd a ’còmhdach raon farsaing de chuspairean eile co-cheangailte ris an Deen. Mar an ceudna tha an I’tikaf Ijtema deich latha aig deireadh Ramadhan, an Ijtema mìosail agus na searmonan seachdaineil Dihaoine aige nan stòr de eòlas spioradail mòr a tha a ’stiùireadh an luchd-siridh anns an fhoghlam spioradail agus an adhartas.

Tha Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan na Deadhan Acadamaidh Siqarah. Tha an Acadamaidh seo a ’cleachdadh siostam foghlaim a tha a’ fighe a-steach an dà chuid clàr-oideachaidh cràbhach agus acadaimigeach àbhaisteach agus mar sin a ’toirt cothrom dha na h-oileanaich aige a bhith a’ soirbheachadh chan ann a-mhàin aig ìre acadaimigeach ach cuideachd a bhith nan Muslamaich barraichte agus soillsichte. Tha cliù aige bho bhith am measg a chiad oileanaich.

Mar Neach-taic Stèidheachd Al-Falah bidh e a ’cumail sùil air solar taic daonnachd do dhaoine ann an sgìrean dùthchail, bailteil agus fo bhuaidh mòr-thubaist ann am Pacastan.

Bho 2010 tha Ameer Abdul Qadeer Awan air a bhith a ’gabhail cuairtean eadar-nàiseanta gus misean Tazkiyah-e-Nafs (purradh an duine fhèin a-staigh) a chaidh a shònrachadh dha le athair a ghràidh agus Shaikh ainmeil. Bidh an turas bliadhnail aige a ’toirt a-steach siubhal gu tric thall thairis don Roinn Eòrpa, Ameireagaidh agus an Ear Mheadhanach, a bharrachd air siubhal ionadail taobh a-staigh Pacastan. Bidh e a ’ruighinn a-mach gu na h-oileanaich aige gu leantainneach gus an stiùireadh anns an oidhirp aca airson mothachadh spioradail agus bidh e a’ stiùireadh seiseanan Zikr air an eadar-lìn gach latha. Bidh e a ’freagairt ceistean an Seeker tro phost-d agus tha e cuideachd ri fhaighinn dhaibhsan a thig a thadhal air gach latha san oifis aige.

Còmhla ris a ’chlàr trang aige, bidh e a’ cumail ceangalan ris na geallaidhean sgrìobhaidh aige. Is e an Neach-taice agus an Deasaiche – ceannard na h-iris mìosail ‘Almurshid’ agus tha e ag ùghdarrachadh an deasachadh mìosail aige.

Is e rùn Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a bhith ag adhartachadh adhbhar True Deen agus a bhith a ’stèidheachadh fìrinn, treibhdhireas agus dìlseachd ann an dàimh le Allah-swt agus na fàidhean naomh aige. Tha e a ’toirt aire shònraichte do thogail charactaran na h-òigridh. A ’leantainn ann an ceumannan athair urramach agus Shaikh gràdhach, tha Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan a’ cur gu mòr ri leasachadh a ’chomainn gu h-iomlan.

IRISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Is é a Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Go bhfanfaidh a bheannacht go deo) Shaikh reatha an Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Roghnaigh Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua é mar chomharba air agus Shaikh-e Silsilah. Sular tháinig sé i gcomharbacht air, bhí Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan mar Nizam-e ‘Aala na Silsilah agus mar Cheann Al-Ikhwan agus Al-Ikhwat, Deartháir / Siúracha na Silsilah.

Rugadh Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan an 26 Márta 1973, i Munarah, Dúiche Chakwal, an Phacastáin. Fuair ​​sé a chuid oideachais tosaigh in Acadamh Siqarah, Dar ul Irfan, agus a ardoideachas i gColáiste Siqarah, Lahore.

Chaith an mac agus an mac léinn is suntasaí dá chuid Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, duine de Sufi Masha’ikh an-cháiliúil inár linne, Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 bliain i gcuideachta a athar exalted as a bhfuair sé eolas reiligiúnach go díreach. agus fuair sé oiliúint spioradálta, agus a d’athraigh é ina Sufi cumasach agus a ainmníodh mar Chomharba-Shaikh an Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

In Owaisiah Silsilah, ní gá láithreacht fhisiciúil Salik (iarrthóir) roimh a Shaikh chun Faidh (tairbhí spioradálta) a aistriú. Faigheann sé beannachtaí a Shaikh ar an gcaoi chéanna ina bhfuair Hadhrat Owais Qarni-rua na beannachtaí Fáidhiúla gan bualadh riamh leis na Sáibh fáidh Naofa.

Tá an Naqshbandiah Owaisiah Silsilah sainiúil chun iarrthóir a thionscnamh go díreach ar Zikr-e Qalbi (Zikr sa chroí). Idirdhealú uathúil atá ag an Silsilah seo ná, tar éis dó Lata’if an iarrthóra a shoilsiú agus é a iompar chuig céimeanna éagsúla an Chosáin, déanann an Shaikh é a thabhairt chuig Cúirt an Fháidh Naofa Naofa le haghaidh Bai’at Spioradálta. Is féidir leis an iarrthóir na stáisiúin is airde de Chonair Sufi a bhaint amach, de réir a chumais agus a iarrachta, faoina threoir Shaikh’s Tawajjuh (Attention) agus faoina threoir.

Tugann Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan léachtaí laethúla le linn an chúlaithe spioradálta daichead lá, an Ijtema Bliantúil, a reáchtáiltear gach samhradh ag Dar ul Irfan, Markaz an Silsilah, a bhfreastalaíonn an Ahbab air ó gach cearn den domhan. Is é príomhfhócas na léachtaí seo oideachas spioradálta na mac léinn, ach clúdaíonn siad raon leathan ábhar eile a bhaineann leis an Deen freisin. Ar an gcaoi chéanna, is foinse eolais spioradálta ollmhór iad an Ijtema deich lá I’tikaf Ijtema ag deireadh Ramadhan, an Ijtema míosúil agus a chuid seanmóirí seachtainiúla Dé hAoine a threoraíonn na hiarrthóirí ina gcuid oideachais spioradálta agus dul chun cinn.

Is é Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan Déan Acadamh Siqarah. Fostaíonn an tAcadamh seo córas oideachais a chomhtháthaíonn siollabais acadúla reiligiúnacha agus caighdeánacha araon, rud a chuireann ar chumas a chuid mac léinn barr feabhais a bhaint amach ní amháin ar an leibhéal acadúil ach a bheith ina Moslamaigh eiseamláireacha agus soilsithe freisin. Tá an t-idirdhealú aige i measc a chéad mhic léinn.

Mar Phátrún Fhondúireacht Al-Falah déanann sé maoirseacht ar sholáthar tacaíochta daonnúla do dhaoine i gceantair thuaithe, uirbeacha agus sa Phacastáin atá buailte ag tubaistí.

Ó 2010 i leith tá Ameer Abdul Qadeer Awan ag tabhairt faoi thurais idirnáisiúnta chun misean Tazkiyah-e-Nafs (íonú an duine istigh féin) a shannadh dó ag a athair grá agus Shaikh dealraitheach. Cuimsíonn a chúrsa taistil bliantúil taisteal go minic thar lear chun na hEorpa, Mheiriceá agus an Mheánoirthir, chomh maith le taisteal áitiúil laistigh den Phacastáin. Sroicheann sé amach chuig a mhic léinn go leanúnach chun iad a threorú agus iad ar thóir feasachta spioradálta agus seolann sé seisiúin Zikr ar an Idirlíon gach lá. Freagraíonn sé ceisteanna an Iarrthóra trí r-phost agus tá sé ar fáil freisin dóibh siúd a thagann chun cuairt a thabhairt air go laethúil ina oifig.

Mar aon lena sceideal gnóthach, coimeádann sé ceangail lena thiomantais scríbhneoireachta. Is é an Pátrún agus an tEagarthóir é – príomhfheidhmeannach na hirise míosúla ‘Almurshid’ agus údair a eagarthóireacht mhíosúil.

Is é misean Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan cúis an Fhíor-Deen a chur chun cinn agus an fhírinne, an dáiríreacht agus an dílseacht a chur ar bun i gcaidreamh duine le Allah-swt agus lena Prophet Naofa. Tugann sé aird ar leith ar thógáil carachtar na hóige. Ag leanúint i ndiaidh a athar onórach agus a Shaikh beloved, tá Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ag cur go mór agus go dearfach le feabhas na sochaí ina hiomláine.

SERBIAN

Суфијски светац – Хз Амеер Абдул Кадеер Аван (Мз)

Његово Високопреосвештенство Хазрети Амеер Абдул Кадеер Аван (нека му благослови остану заувијек) је садашњи шеик Силсилах Наксхбандиах Оваисиах. Њега је хазрети Амеер Мухаммад Акрам Аван-руа изабрао за свог насљедника и Схаикх-е Силсилах. Прије његовог насљедства, хазрети Амеер Абдул Кадеер Аван служио је као Низам-е ‘Аала Силсилах и поглавар Ал-Икхван и Ал-Икхват, Брат/Сестринство Силсилах.

Схаикх Амеер Абдул Кадеер Аван рођен је 26. марта 1973. у Мунари, округ Цхаквал, Пакистан. Иницијално образовање стекао је на Академији Сикарах, Дар ул Ирфан, а високо образовање на колеџу Сикарах, Лахоре.

Син и најистакнутији ученик Његовог Високопреосвештенства Хазрети Амеер Мухаммад Акрам Аван-руа, један од изузетно угледних суфијских Масха’ихха нашег доба, хазрети Абдул Кадеер Аван провео је 44 године у друштву свог узвишеног оца од кога је директно стекао вјерска знања и стекао духовну обуку, и који га је претворио у постигнутог суфију и номиновао га за наследника-шеика Силсилах Наксхбандиах Оваисиах.

У Оваисиах Силсилах -у, физичко присуство Салика (трагаоца) пре његовог шеика није у суштини потребно за пренос Фаидх -а (духовне добробити). Он прима благослове свог шеика на исти начин на који је хазрети Оваис Карни-руа примио посланичке благослове, а да се никада није сусрео са Часним Послаником савс.

Наксхбандиах Оваисиах Силсилах је посебан по томе што је тражиоца иницирао директно на Зикр-е Калби (Зикр у срцу). Јединствена разлика овог Силсилаха је у томе што га је, након што је освијетлио Латаиф трагаоца и провео га до различитих фаза Пута, коначно одвео до Суда Часних Посланика савс за духовни баиат. Трагач може постићи највише станице суфијског пута, у складу са својим способностима и трудом, под својим шејховим Тавајјухом (пажња) и вођством.

Хазрети Амеер Абдул Кадеер Аван држи свакодневна предавања током четрдесетодневног духовног вјежбе, Годишње ијтеме, која се одржава сваког љета у Дар ул Ирфану, марказу Силсилах, којем присуствују Ахбаби из цијелог свијета. Примарни фокус ових предавања је духовно образовање студената, али покривају и широк спектар других тема везаних за Деен. Слично томе, десетодневни Итикаф Ијтема на крају Рамазана, месечни Ијтема и његове недељне проповеди у петак извор су огромног духовног знања које води трагаоце у њиховом духовном образовању и напретку.

Хазрети Амеер Абдул Кадеер Аван је декан Академије Сикарах. Ова Академија користи образовни систем који интегрише вјерске и стандардне наставне планове и програме, омогућавајући својим студентима не само да се истакну на академском нивоу, већ и да постану узорни и просвијећени муслимани. Он има разлику међу првим студентима.

Као покровитељ Фондације Ал-Фалах, он надгледа пружање хуманитарне помоћи људима у руралним, урбаним и катастрофалним подручјима погођеним Пакистаном.

Од 2010. године Амеер Абдул Кадеер Аван је на међународним турнејама како би наставио мисију Тазкииах-е-Нафс (прочишћење унутрашњег бића) коју му је доделио његов вољени отац и славни шеик. Његов годишњи план путовања укључује честа путовања у иностранство у Европу, Америку и Блиски исток, као и локална путовања унутар Пакистана. Непрестано се обраћа својим студентима како би их водио у потрази за духовном свешћу и свакодневно води Зикр сесије преко Интернета. Он одговара на питања Трагаоца путем е -поште, а доступан је и онима који га свакодневно посећују у његовој канцеларији.

Уз напоран распоред, он одржава везе са својим писаним обавезама. Он је покровитељ и главни уредник месечног часописа „Алмурсхид“ и аутор је месечног уводника.

Мисија хазрети Амера Абдул Кадеер Авана је да унаприједи ствар Истинског дина и да улије истину, искреност и лојалност у однос са Аллахом џ.ш. и Његовим Часним Послаником, савс. Посебну пажњу посвећује изградњи карактера младих. Слиједећи стопе свог часног оца и вољеног шеика, хазрети Амеер Абдул Кадеер Аван даје дефинитиван и позитиван допринос бољитку друштва у цјелини.

BASQUE

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Bere Gorentasuna Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Bere bedeinkazioak betirako izan daitezen) Silsilah Naqshbandiah Owaisiah-ren egungo Shaikh da. Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-ruak aukeratu zuen ondorengo eta Shaikh-e Silsilah. Bere segidaren aurrekoan, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan Nizam-e ‘Ails of the Silsilah and the Al-Ikhwan and Al-Ikhwat, the Brother / Sisterhood of the Silsilah izan zen.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan 1973ko martxoaren 26an jaio zen Munarah-n, Chakwal barrutian, Pakistanen. Hasierako ikasketak Dar ul Irfan Siqarah Akademian jaso zituen eta Lahore Siqarah College-n goi mailako ikasketak.

Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, bere gorentasuneko Semea eta ikaslerik ospetsuena, gure garaiko Sufi Masha’ikh bikainetako bat, Hadhrat Abdul Qadeer Awan-ek 44 urte eman zituen bere aitaren konpainia handian, eta haietatik zuzenean erlijio ezagutzak eskuratu zituen. eta entrenamendu espirituala jaso zuen, eta honek sufiko ospe bihurtu zuen eta Silsilah Naqshbandiah Owaisiah-ren oinordeko Shaikh izendatu zuen.

Owaisiah Silsilah batean, bere Shaikh aurretik Salik (bilatzailea) egotea ez da Faidh (ongizate espirituala) transferitzeko ezinbestekoa. Bere Shaikh-en bedeinkapenak jasotzen ditu Hadhrat Owais Qarni-ruak Profeta-bedeinkapenak jaso zituen modu berean Profeta Santuaren zerrak ezagutu gabe.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah bereizgarria da eskatzaile bat zuzenean Zikr-e Qalbi-ra (Zikr bihotz barnean) hasteagatik. Silsilah honen bereizketa berezia da, bilatzailearen Lata’if-a argitu eta Bideko etapa desberdinetara eraman ondoren, Shaikh-k azkenean Profeta Santuaren zerraen Auzitegira eramaten duela Bai’at Espirituala lortzeko. Bilatzaileak sufiko bideko geltokirik altuenak lor ditzake, bere ahalmenaren eta esfortzuaren arabera, bere Shaikh-en Tawajjuh (Arreta) eta gidaritzapean.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan-ek egunero ematen ditu hitzaldiak berrogei eguneko erretiro espiritualean, urteko Ijtema, udan Dar ul Irfan-en, Silsilah-ko Markaz-en, mundu osoko Ahbab-ek parte hartzen duena. Hitzaldi hauen ardatz nagusia ikasleen hezkuntza espirituala da, baina Deenekin lotutako beste gai ugari ere lantzen dituzte. Era berean, Ramadhan-en amaierako hamar eguneko I’tikaf Ijtema, hileko Ijtema eta bere asteroko ostiraleko sermoiak ezagutza espiritual izugarrien iturri dira, bila dabiltzanak beren hezkuntza espiritualean eta aurrerapenean gidatzen dituztenak.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan Siqarah Akademiako dekanoa da. Akademia honek hezkuntza-sistema bat erabiltzen du, bai erlijio-ikasketa programa estandarrak integratzen dituena, eta, horrela, ikasleei maila akademikoan bikain ez ezik musulman eredugarri eta ilustratuak ere bihurtu daitezke. Bere lehen ikasleen artean egotearen bereizketa du.

Al-Falah Fundazioaren zaindari gisa, Pakistango landa, hiri eta hondamendiak kaltetutako jendeari laguntza humanitarioa ematea gainbegiratzen du.

2010az geroztik Ameer Abdul Qadeer Awan-ek nazioarteko birak egiten ditu bere aita maiteak eta Shaikh ospetsuak agindutako Tazkiyah-e-Nafsen misioa (norberaren barruko arazketa) aurrera eramateko. Urtero egiten duen ibilbideak Europara, Amerikara eta Ekialde Hurbilera atzerrira bidaiatzea maiz egiten du, baita Pakistanen tokian tokiko bidaiak ere. Bere ikasleengana joaten da etengabe kontzientzia espiritualaren bila gidatzeko eta egunero Zikr saioak egiten ditu Interneten. Bilatzaileari mezu elektronikoen bidez erantzuten dio eta egunero bere bulegora bisitatzera etortzen direnentzat ere eskuragarri dago.

Lanpetuta dagoen egutegiarekin batera, idazteko konpromisoekin lotura mantentzen du. Zaindaria eta editorea da –hileroko ‘Almurshid’ aldizkariaren burua eta hilero argitaratzen du.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan-en eginkizuna da True Deen-en kausa bultzatzea eta egia, zintzotasuna eta leialtasuna barneratzea Ala-swt-ekin eta Bere Profeta Santuaren zerrekin izandako harremanean. Arreta berezia eskaintzen dio gazteen izaerari. Bere aita ohoretsuaren eta Shaik maitearen urratsak jarraituz, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan-ek ekarpen zehatza eta positiboa egiten du gizarte osoaren hobekuntzarako.

BELARUSIAN

Суфійскі святы – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Яго Высокапраасвяшчэнства Хадрат Амір Абдул Кадзір Аван (няхай яго дабраславеньне застанецца назаўжды) – сапраўдны шэйх Сілсілы Накшбандыі Авайсіі. Яго пераемнікам абраў хадрат Амір Мухамад Акрам Аван-руа і Шэйх-э Сільсіла. Да яго пераемнасці хадрат Амір Абдул Кадзір Аван служыў Нізам-е-Аала з Сілсілы і Кіраўнік Аль-Іхвана і Аль-Іхвата, Браты/Сястрынства Сілсілы.

Шэйх Амір Абдул Кадзір Аван нарадзіўся 26 сакавіка 1973 года ў Мунары, акруга Чаквал, Пакістан. Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у Акадэміі Сікара, Дар -уль -Ірфан, а вышэйшую – у каледжы Сікара, Лахор.

Сын і самы выдатны вучань Яго Высокапраасвяшчэнства Хамрата Аміра Мухамада Акрама Аван-руа, аднаго з выключна выбітных суфійскіх машаіхаў сучаснасці, хадрат Абдул Кадзір Аван правёў 44 гады ў кампаніі свайго ўзнёслага бацькі, ад якога ён непасрэдна атрымаў рэлігійныя веды і атрымаў духоўную падрыхтоўку, і які ператварыў яго ў дасведчанага суфія і вылучыў яго пераемнікам-шэйхам Сілсілы Накшбандыя Овайсіі.

У Owaisiah Silsilah фізічная прысутнасць саліка (шукальніка) перад яго шэйхам істотна не патрабуецца для перадачы Faidh (духоўнага дабрадзейства). Ён атрымлівае дабраславеньне свайго шэйха такім жа чынам, якім хадрат Овайс Карні-руа атрымаў прароцкае дабраславеньне, не сустракаючыся са Святым Прарокам.

Накшбандыя Авайсія Сілсіла адрозніваецца тым, што ініцыюе шукальніка непасрэдна на Зікр-э-Калбі (Зікр у сэрцы). Унікальнае адрозненне гэтай сілсілы ў тым, што пасля асвятлення латаіфа шукальніка і правядзення яго да розных этапаў Шляху, Шэйх, нарэшце, праводзіць яго ў суд Святога Прарока-пілы для духоўнага байату. Шукальнік можа дасягнуць найвышэйшых станцый суфійскага шляху, у адпаведнасці са сваімі магчымасцямі і намаганнямі, пад кіраўніцтвам свайго шайха Таваджджу (Увага) і кіраўніцтвам.

Хадрат Амір Абдул Кадзір Аван чытае штодзённыя лекцыі падчас саракадзённых духоўных рэкалекцый, штогадовай ітэмы, якая праводзіцца кожнае лета ў Дар-уль-Ірфане, марказ Сілсілы, у якім прымаюць удзел ахабы з усяго свету. Асноўная ўвага гэтых лекцый – духоўная адукацыя студэнтаў, але яны таксама ахопліваюць шырокі спектр іншых тэм, звязаных з Дзінам. Сапраўды гэтак жа дзесяцідзённы Ітыкаф Ітэма ў канцы Рамадана, штомесячны Ітэма і яго штотыднёвыя пятнічныя пропаведзі-крыніца велізарных духоўных ведаў, якія накіроўваюць шукальнікаў у іх духоўнае адукацыю і прагрэс.

Хадрат Амір Абдул Кадзір Аван – дэкан Акадэміі Сікара. У гэтай Акадэміі дзейнічае сістэма адукацыі, якая аб’ядноўвае як рэлігійныя, так і стандартныя навучальныя праграмы, што дазваляе яе студэнтам не толькі дасягаць поспехаў на акадэмічным узроўні, але і станавіцца ўзорнымі і асвечанымі мусульманамі. Ён адрозніваецца тым, што з’яўляецца адным з першых вучняў.

Як заступнік Фонду Аль-Фалах, ён курыруе аказанне гуманітарнай падтрымкі людзям у сельскіх, гарадскіх і пацярпелых ад стыхійных бедстваў раёнах Пакістана.

З 2010 года Амір Абдул Кадзір Аван праводзіць міжнародныя туры з мэтай выканання місіі Такія-э-Нафс (ачышчэнне ўнутранага «я»), даручанай яго любімым бацькам і знакамітым шэйхам. Яго штогадовы маршрут ўключае частыя паездкі за мяжу ў Еўропу, Амерыку і Блізкі Усход, а таксама мясцовыя паездкі ў Пакістан. Ён пастаянна звяртаецца да сваіх студэнтаў, каб накіроўваць іх у імкненні да духоўнага ўсведамлення, і кожны дзень праводзіць сесіі Зікра праз Інтэрнэт. Ён адказвае на запыты Шукальніка па электроннай пошце, а таксама даступны для тых, хто прыходзіць да яго штодня ў офіс.

Разам са сваім шчыльным графікам ён захоўвае сувязі са сваімі пісьменніцкімі абавязкамі. Ён з’яўляецца мецэнатам і галоўным рэдактарам штомесячнага часопіса “Алмуршыд” і з’яўляецца аўтарам яго штомесячнага рэдакцыйнага артыкула.

Місія Хадрэта Аміра Абдул Кадзіра Авана заключаецца ў тым, каб спрыяць справе праўдзівага Дзіна і ўсяліць праўду, шчырасць і вернасць у адносінах з Алахам-SWT і Яго Святым Прарокам-пілам. Ён надае асаблівую ўвагу фарміраванню характару моладзі. Ідучы па слядах свайго паважанага бацькі і каханага шэйха, хадрат Амір Абдул Кадзір Аван уносіць пэўны і станоўчы ўклад у паляпшэнне грамадства ў цэлым.

BOSNIAN

Sufijski svetac – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Njegovo visokopreosveštenstvo hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan (neka su njegovi blagoslovi zauvijek) sadašnji je šeik Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Njega je hazreti Ameer Muhammad Akram Awan-rua izabrao za svog nasljednika i šejh-e Silsilaha. Prije svog nasljedstva, hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan služio je kao Nizam-e ‘Aala Silsilah i poglavar Al-Ikhwan i Al-Ikhwat, Bratstva/sestrinstva Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan rođen je 26. marta 1973. u Munarahu, okrug Chakwal, Pakistan. Početno obrazovanje stekao je na Akademiji Siqarah, Dar ul Irfan, a visoko obrazovanje na koledžu Siqarah, Lahore.

Sin i najistaknutiji učenik Njegovog Visokopreosveštenstva hazreti Ameer Muhammad Akram Awan-rua, jedan od izuzetno istaknutih sufijskih masha’ihha našeg doba, hazreti Abdul Qadeer Awan proveo je 44 godine u društvu svog uzvišenog oca od kojeg je direktno stekao vjerska znanja i stekao duhovnu obuku, i koja ga je pretvorila u uspješnog sufiju i nominirala ga za nasljednika-šeika Silsilah Naqshbandiah Owaisiaha.

U Owaisiah Silsilah -u, fizičko prisustvo Salika (tragaoca) prije njegovog šeika nije u biti potrebno za prijenos Faidha (duhovne dobrobiti). On prima blagoslove svog šeika na isti način na koji je hazreti Owais Qarni-rua primio poslaničke blagoslove, a da se nikada nije susreo sa Časnim Poslanikom, savs.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah je poseban po tome što je tražioca inicirao direktno na Zikr-e Qalbi (Zikr u srcu). Jedinstvena razlika ovog Silsilaha je u tome što ga je, nakon što je osvijetlio Lataif tragaoca i proveo ga do različitih faza Puta, konačno odveo do Suda Časnog Poslanika saws za duhovni baiat. Tragač može postići najviše stanice na sufijskom putu, u skladu sa svojim sposobnostima i trudom, pod svojim šejhovim Tawajjuhom (pažnja) i vodstvom.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan drži svakodnevna predavanja tokom četrdesetodnevne duhovne vježbe, Godišnje ijteme, koja se održava svakog ljeta u Dar ul Irfanu, Markaz Silsilah, kojem prisustvuju Ahbabi iz cijelog svijeta. Primarni fokus ovih predavanja je duhovno obrazovanje studenata, ali pokrivaju i niz drugih tema vezanih za Deena. Slično tome, desetodnevni Itikaf Ijtema na kraju Ramazana, mjesečni Ijtema i njegove nedjeljne propovijedi u petak izvor su ogromnog duhovnog znanja koje vodi tragače u njihovom duhovnom obrazovanju i napretku.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan je dekan Akademije Siqarah. Ova Akademija koristi obrazovni sistem koji integrira i vjerske i standardne akademske planove i programe, te na taj način omogućava svojim studentima ne samo da se istaknu na akademskom nivou, već i da postanu uzorni i prosvijećeni muslimani. Odlikuje ga to što je među prvim studentima.

Kao pokrovitelj Fondacije Al-Falah, on nadgleda pružanje humanitarne podrške ljudima u ruralnim, urbanim i katastrofalnim područjima pogođenim Pakistanom.

Od 2010. godine Ameer Abdul Qadeer Awan je na međunarodnim turnejama kako bi nastavio misiju Tazkiyah-e-Nafs (pročišćavanje unutrašnjeg bića) koju mu je dodijelio njegov voljeni otac i slavni šeik. Njegov godišnji plan putovanja uključuje česta putovanja u inostranstvo u Evropu, Ameriku i Bliski istok, kao i lokalna putovanja unutar Pakistana. Neprestano se obraća svojim studentima kako bi ih vodio u potrazi za duhovnom sviješću i svakodnevno vodi Zikr sesije putem Interneta. On odgovara na upite Tragaoca putem e -pošte, a dostupan je i onima koji ga svakodnevno posjećuju u njegovoj kancelariji.

Uz užurban raspored, on održava veze sa svojim pisanim obavezama. Pokrovitelj je i glavni i odgovorni urednik mjesečnog časopisa „Almurshid“ i autor mjesečnog uvodnika.

Misija hazreti Amera Abdul Qadeer Awana je da unaprijedi stvar Istinskog džena i da ulije istinu, iskrenost i odanost u odnos sa Allahom dž.š. i Njegovim Časnim Poslanikom, savs. Posebnu pažnju posvećuje izgradnji karaktera mladih. Slijedeći stope svog časnog oca i voljenog šeika, hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan daje definitivan i pozitivan doprinos boljitku društva u cjelini.

BULGARIAN

Суфийски светец – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Негово Високопреосвещенство Хазрат Амир Абдул Кадир Аван (Нека благословиите му останат завинаги) е настоящият шейх от Силсилах Накшбандия Овайсия. Той беше избран от хазрат Амир Мохамед Акрам Аван-руа за негов наследник и Шейх-е Силсила. Преди наследяването си, хазрат Амир Абдул Кадир Аван е служил като Низам-е ‘Аала на Силсилах и Глава на Ал-Ихван и Ал-Ихват, Брат/Сестра на Силсила.

Шейх Амир Абдул Кадир Аван е роден на 26 март 1973 г. в Мунара, област Чакъвал, Пакистан. Първоначалното си образование получава в Академията Сикара, Дар ул Ирфан, а висшето си образование в колежа Сикара, Лахор.

Синът и най-прочутият ученик на Негово Високопреосвещенство Хамерат Амир Мухаммад Акрам Аван-руа, един от изключително изявените суфи Машаихи на нашето време, хазрат Абдул Кадир Аван прекара 44 години в компанията на своя възвишен баща, от който той директно придоби религиозни знания и получи духовно обучение и който го превърна в завършен суфий и го номинира за наследник-шейх на Силсилах Накшбандия Овайсия.

В Owaisiah Silsilah физическото присъствие на салик (търсещ) преди неговия шейх не е съществено необходимо за прехвърляне на Faidh (духовно благодеяние). Той получава благословиите на своя шейх по същия начин, по който хазрат Овайс Карни-руа е получил пророческите благословии, без никога да се срещне със Светите Пророци.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah се отличава с това, че инициира търсещ директно върху Zikr-e Qalbi (Zikr в сърцето). Уникална отличителна черта на тази Силсила е, че след като осветява латаифа на търсещия и го води към различните етапи на Пътя, накрая шейхът го отвежда до Съда на Светия Пророк-сау за духовен байат. Търсачът може да достигне най -високите станции на суфийския път, в съответствие с неговите способности и усилия, под неговия шейхски Tawajjuh (внимание) и ръководство.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван изнася ежедневни лекции по време на четиридесетдневното духовно уединение, Годишната итема, която се провежда всяко лято в Дар ул Ирфан, марказът на Силсила, на който присъстват ахабите от цял ​​свят. Основният фокус на тези лекции е духовното образование на студентите, но те обхващат и широк спектър от други теми, свързани с Дийн. По същия начин десетдневният Итикаф Ийтема в края на Рамадан, месечният Ийтема и неговите седмични петъчни проповеди са източник на огромно духовно знание, което ръководи търсещите в тяхното духовно образование и напредък.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван е декан на Академията Сикара. Тази академия използва система на образование, която интегрира както религиозни, така и стандартни учебни програми, като по този начин дава възможност на своите студенти не само да се отличат на академично ниво, но и да станат образцови и просветени мюсюлмани. Той притежава отличието, че е сред първите му ученици.

Като покровител на фондация „Ал-Фалах“ той надзирава предоставянето на хуманитарна подкрепа на хората в селските, градските и засегнатите от бедствия райони на Пакистан.

От 2010 г. Ameer Abdul Qadeer Awan предприема международни турнета, за да пренесе мисията на Tazkiyah-e-Nafs (пречистване на вътрешното аз), възложена му от любимия му баща и прочутия шейх. Годишният му маршрут включва чести пътувания в чужбина до Европа, Америка и Близкия изток, както и местни пътувания в Пакистан. Той непрекъснато се обръща към своите ученици, за да ги напътства в стремежа им към духовно осъзнаване и всеки ден провежда сесии по Зикр по интернет. Той отговаря на запитванията на Търсача по имейл и е достъпен и за тези, които идват да го посещават ежедневно в офиса му.

Наред с натоварения си график, той поддържа връзки с писателските си ангажименти. Той е покровител и главен редактор на месечното списание „Алмуршид“ и автор на месечната му редакционна статия.

Мисията на хазрат Амир Абдул Кадир Аван е да насърчава каузата на Истинската Дийн и да внушава истина, искреност и лоялност във взаимоотношенията с Аллах и неговите свети Пророкове. Той обръща специално внимание на изграждането на характера на младите хора. Следвайки стъпките на своя почтен баща и любимия шейх, хазрат Амир Абдул Кадир Аван дава категоричен и положителен принос за подобряване на обществото като цяло.

SLOVAK

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Jeho Eminencia Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Nech jeho požehnanie zostane navždy) je súčasným šejkom Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Vybral si ho Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ako svojho nástupcu a Shaikh-e Silsilaha. Pred svojim nástupníctvom Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan slúžil ako Nizam-e ‘Aala Silsilah a vedúci Al-Ikhwan a Al-Ikhwat, brat/Sesterstvo Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan sa narodil 26. marca 1973 v Munarah, okres Chakwal, Pakistan. Počiatočné vzdelanie získal na Akadémii Siqarah v Dar ul Irfan a vyššie vzdelanie na Siqarah College v Láhaure.

Hadhrat Abdul Qadeer Awan, syn a najslávnejší študent Jeho Eminencie Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, jeden z výnimočne významných súfijských Masha’ikhov súčasnosti, strávil 44 rokov v spoločnosti svojho vznešeného otca, od ktorého priamo získal náboženské znalosti. a absolvoval duchovné školenie, a ktorý ho zmenil na vynikajúceho súfia a nominoval ho na nástupcu-šajcha Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

V Owaisiah Silsilah nie je fyzická prítomnosť Salika (hľadajúceho) pred jeho Shaikhom v zásade potrebná na prenos Faidha (duchovné dobro). Prijíma požehnania svojho šejka rovnakým spôsobom, akým Hadhrat Owais Qarni-rua prijal prorocké požehnania bez toho, aby sa kedy stretol so svätými prorokovými pílami.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah je odlišný pre zasvätenie hľadajúceho priamo na Zikr-e Qalbi (Zikr v srdci). Jedinečným rozdielom tohto Silsilaha je to, že Shaikh po osvetlení Lata’ifa hľadajúceho a jeho vedení na rôzne etapy Cesty ho nakoniec zavedie na Súd svätých prorokových píl na duchovný Bai’at. Hľadajúci môže dosiahnuť najvyššie stanice súfijskej cesty podľa svojej kapacity a úsilia pod svojim Shaikhovým Tawajjuhom (pozornosť) a vedením.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan prednáša denné prednášky počas štyridsaťdňovej duchovnej obnovy, výročnej Ijtemy, ktorá sa koná každé leto v Dar ul Irfan, Markaz Silsilah, na ktorom sa zúčastňuje Ahbab z celého sveta. Primárne zameranie týchto prednášok je duchovná výchova študentov, ale pokrývajú aj širokú škálu ďalších tém týkajúcich sa Deenu. Podobne desaťdňový I’tikaf Ijtema na konci Ramadhanu, mesačný Ijtema a jeho týždenné piatkové kázne sú zdrojom obrovského duchovného poznania, ktoré vedie hľadajúcich v ich duchovnom vzdelávaní a pokroku.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan je dekanom akadémie Siqarah. Táto akadémia využíva systém vzdelávania, ktorý integruje náboženské aj štandardné akademické učebné osnovy, čím umožňuje svojim študentom nielen vyniknúť na akademickej úrovni, ale stať sa aj príkladnými a osvietenými moslimami. Drží vyznamenanie medzi prvými študentmi.

Ako patrón nadácie Al-Falah dohliada na poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom vo vidieckych, mestských a v Pakistane postihnutých oblastiach.

Od roku 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan podniká medzinárodné zájazdy, aby pokračoval v poslaní Tazkiyah-e-Nafs (očistenie svojho vnútra), ktoré mu zveril jeho milovaný otec a slávny Shaikh. Jeho ročný itinerár zahŕňa časté cesty do zahraničia do Európy, Ameriky a na Stredný východ, ako aj miestne cesty v rámci Pakistanu. Neustále sa obracia na svojich študentov, aby ich sprevádzal pri hľadaní duchovného vedomia, a každý deň vedie zasadnutia Zikr cez internet. Na otázky hľadača odpovedá e -mailom a je k dispozícii aj tým, ktorí ho denne navštevujú v jeho kancelárii.

Spolu so svojim zaneprázdneným programom si zachováva väzby na svoje spisovateľské záväzky. Je patrónom a redaktorom – mesačníka „Almurshid“ a je autorom jeho mesačníka.

Poslaním Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan je podporovať príčinu Pravého Deenu a vštepovať mu pravdu, úprimnosť a vernosť vo vzťahu k Alahovi a jeho svätým prorokom. Osobitnú pozornosť venuje budovaniu charakteru mládeže. Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan kráča v šľapajach svojho ctihodného otca a milovaného Shaikha jednoznačným a pozitívnym spôsobom k zlepšeniu spoločnosti ako celku.

SLOVENIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Njegova eminenca hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan (naj njegovi blagoslovi ostanejo za vedno) je sedanji šejk Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Za svojega naslednika ga je izbral hazreti Ameer Mohammad Akram Awan-rua in Shaikh-e Silsilah. Pred njegovim nasledstvom je hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan služil kot Nizam-e ‘Aala Silsilah in vodja Al-Ikhwan in Al-Ikhwat, brat/sestra Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan se je rodil 26. marca 1973 v Munarahu, okrožje Chakwal, Pakistan. Začetno izobrazbo je prejel na Akademiji Siqarah, Dar ul Irfan, visokošolsko izobrazbo pa na Visoki šoli Siqarah, Lahore.

Sin in najslavnejši učenec Njegove Eminencije hazreti Ameer Muhammad Akram Awan-rua, eden izjemno uglednih sufijskih mašaikov našega časa, je hazreti Abdul Qadeer Awan 44 let preživel v družbi svojega vzvišenega očeta, od katerega je neposredno pridobil versko znanje in prejel duhovno usposabljanje, ki ga je preoblikoval v izpopolnjenega sufija in ga imenoval za naslednika-šejka Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

V Owaisiah Silsilah fizična prisotnost Salika (iskalca) pred njegovim šejkom v bistvu ni potrebna za prenos Faidha (duhovna dobrodelnost). Prejema blagoslove svojega šeika na enak način, kot je hazreti Owais Qarni-rua prejel preroške blagoslove, ne da bi kdaj srečal svete preroke.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah se razlikuje po tem, da išče iskalca neposredno na Zikr-e Qalbi (Zikr v srcu). Edinstvena razlika te silsilahe je v tem, da jo je Shaikh, ko je osvetlil Lataif iskalca in ga vodil na različne stopnje poti, končno odpeljal na sodišče Svetega preroka-žage. Iskalec lahko doseže najvišje postaje sufijske poti v skladu s svojimi sposobnostmi in trudom pod svojim šejhovskim Tawajjuhom (Pozor) in vodstvom.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan vsakodnevno predava na štiridesetdnevnem duhovnem umiku, letni ijtemi, ki poteka vsako poletje v Dar ul Irfanu, markasi Silsilah, ki se ga udeležujejo Ahbabi z vsega sveta. Glavni poudarek teh predavanj je duhovna vzgoja študentov, zajemajo pa tudi široko paleto drugih tem, povezanih z Deen. Podobno so desetdnevni Itikaf Ijtema ob koncu ramazana, mesečna Ijtema in njegove tedenske petkove pridige vir ogromnega duhovnega znanja, ki iskalce usmerja v njihovo duhovno izobraževanje in napredek.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan je dekan Akademije Siqarah. Ta akademija uporablja sistem izobraževanja, ki združuje tako verske kot standardne akademske učne načrte, s čimer svojim študentom omogoča ne le odličnost na akademski ravni, temveč tudi zgledne in razsvetljene muslimane. Odlikuje ga, da je med prvimi učenci.

Kot pokrovitelj Fundacije Al-Falah nadzira zagotavljanje humanitarne podpore ljudem na podeželju, v mestih in na območjih, ki so jih prizadele nesreče.

Ameer Abdul Qadeer Awan se od leta 2010 odpravlja na mednarodna potovanja, da bi prenašal poslanstvo Tazkiyah-e-Nafs (čiščenje notranjega jaza), ki mu ga je dodelil njegov ljubljeni oče in slavni šejk. Njegov letni program vključuje pogosta potovanja v tujino v Evropo, Ameriko in na Bližnji vzhod, pa tudi lokalna potovanja po Pakistanu. Svojim učencem neprestano pomaga, da jih vodi pri iskanju duhovnega zavedanja, in vsak dan vodi seje Zikr po internetu. Na vprašanja Iskalca odgovarja po e -pošti in je na voljo tudi tistim, ki ga dnevno obiščejo v njegovi pisarni.

Poleg zasedenega urnika ohranja svoje pisne obveznosti. Je pokrovitelj in glavni urednik mesečne revije “Almurshid” in avtor njenega mesečnega uvodnika.

Poslanstvo hazreti Ameerja Abdul Qadeer Awana je pospeševanje vzroka Resničnega Deena in vzbujanje resnice, iskrenosti in zvestobe v odnosu do Allaha swt in njegovih svetih prerokov. Posebno pozornost namenja krepitvi značaja mladih. Po stopinjah svojega častitljivega očeta in ljubljenega šeika hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan daje odločen in pozitiven prispevek k izboljšanju družbe kot celote.

CATALAN

Sant sufí – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

La seva Eminència Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Que les seves benediccions es mantinguin per sempre) és l’actual Shaikh de la Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Va ser triat per Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua com a successor i Shaikh-e Silsilah. Abans de la seva successió, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan va ser el Nizam-e ‘Aala de la Silsilah i el cap d’Al-Ikhwan i Al-Ikhwat, el germà / germanor de la Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan va néixer el 26 de març de 1973 a Munarah, al districte de Chakwal, Pakistan. Va rebre la seva formació inicial a la Siqarah Academy, Dar ul Irfan, i la seva formació superior al Siqarah College, Lahore.

Fill i estudiant més il·lustre de Sa Eminència Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, un dels excepcionalment distingits masha’ikh dels nostres temps, Hadhrat Abdul Qadeer Awan va passar 44 anys a la companyia del seu exaltat pare, de qui va adquirir directament coneixements religiosos. i va rebre formació espiritual, que el va transformar en un sufí complert i el va nomenar com a Successor-Xaik de la Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

En una Silsilah d’Owaisiah, la presència física d’un Salik (cercador) abans del seu Xeikh no és essencialment necessària per a la transferència de Faidh (beneficència espiritual). Rep les benediccions del seu Xaik de la mateixa manera que Hadhrat Owais Qarni-rua havia rebut les benediccions profètiques sense conèixer mai les serres del Sant Profeta.

El Naqshbandiah Owaisiah Silsilah és diferent per iniciar un cercador directament a Zikr-e Qalbi (Zikr dins del cor). Una distinció única d’aquesta Silsilah és que, després d’il·luminar el Lata’if del cercador i de conduir-lo a les diverses etapes del Camí, el Xeikh el condueix finalment a la Cort dels serres del Sant Profeta per obtenir un Bai’at espiritual. El cercador pot assolir les estacions més altes del camí sufí, segons la seva capacitat i esforç, sota el seu Tawajjuh (Atenció) i orientació del Shaikh.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ofereix conferències diàries durant el retir espiritual de quaranta dies, el Ijtema anual, que se celebra cada estiu a Dar ul Irfan, el Markaz de la Silsilah, al qual assisteixen els Ahbab de tot el món. El focus principal d’aquestes conferències és l’educació espiritual dels estudiants, però també cobreixen una àmplia gamma d’altres temes relacionats amb el Deen. De la mateixa manera, el I’tikaf Ijtema de deu dies al final de Ramadhan, l’Ijtema mensual i els seus sermons divendres setmanals són una font d’immens coneixement espiritual que guia els cercadors en la seva educació i progrés espiritual.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan és el degà de l’Acadèmia Siqarah. Aquesta Acadèmia utilitza un sistema d’educació que integra els programes acadèmics tant religiosos com estàndards, cosa que permet als seus estudiants no només excel·lir a nivell acadèmic, sinó també convertir-se en musulmans exemplars i il·lustrats. Té la distinció d’estar entre els primers estudiants.

Com a patró de la Fundació Al-Falah, supervisa la prestació de suport humanitari a les persones de les zones rurals, urbanes i afectades per desastres del Pakistan.

Des del 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan realitza gires internacionals per tirar endavant la missió de Tazkiyah-e-Nafs (purificació del propi jo interior) que li va assignar el seu estimat pare i l’il·lustre Shaikh. El seu itinerari anual inclou viatges freqüents a l’estranger a Europa, Amèrica i l’Orient Mitjà, així com viatges locals al Pakistan. Acudeix contínuament als seus estudiants per guiar-los en la seva recerca de consciència espiritual i realitza sessions de Zikr per Internet cada dia. Respon a les consultes del sol·licitant per correu electrònic i també està disponible per a aquells que el visiten diàriament a la seva oficina.

Juntament amb la seva atrafegada agenda, manté lligams amb els seus compromisos d’escriptura. Ell és el patró i l’editor-cap de la revista mensual ‘Almurshid’ i n’edita l’editorial mensual.

La missió de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan és promoure la causa de True Deen i inculcar veritat, sinceritat i lleialtat en la relació amb Allah-swt i els seus sacerdots. Dóna una atenció especial a la creació de personatges dels joves. Seguint els passos del seu honorable pare i estimat Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan fa una contribució definitiva i positiva per a la millora de la societat en general.

CORSICAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

A Sua Eminenza Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Chì e so benedizioni restinu per sempre) hè l’attuale Shaikh di a Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Hè statu sceltu da Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua cum’è u so successore è Shaikh-e Silsilah. Precedente à a so successione, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan hè statu u Nizam-e ‘Aala di a Silsilah è u Capu di Al-Ikhwan è Al-Ikhwat, u Fratellu / Sisterhood di a Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan hè natu u 26 di marzu di u 1973, in Munarah, District Chakwal, Pakistan. Hà ricivutu a so educazione iniziale à l’Accademia Siqarah, Dar ul Irfan, è a so furmazione superiore à Siqarah College, Lahore.

U figliolu è u più illustre studiente di Sua Eminenza Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, unu di i Sufa Masha’ikh eccezionalmente distinti di i nostri tempi, Hadhrat Abdul Qadeer Awan hà passatu 44 anni in a cumpagnia di u so esaltatu babbu da quale hà acquistatu direttamente cunniscenze religiose. è hà ricevutu una furmazione spirituale, è chì l’hà trasfurmatu in un Sufi rializatu è l’hà numinatu cum’è Successore-Shaikh di u Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

In un Owaisiah Silsilah, a presenza fisica di un Salik (cercatore) prima di u so Shaikh ùn hè micca necessariamente necessaria per u trasferimentu di Faidh (beneficenza spirituale). Riceve e benedizioni di u so Shaikh in u listessu modu in cui Hadhrat Owais Qarni-rua avia ricevutu e benedizioni prufetiche senza mai scuntrà i Santi Profeta-seghe.

U Naqshbandiah Owaisiah Silsilah hè distintu per inizià un cercatore direttamente nantu à Zikr-e Qalbi (Zikr in u core). Una distinzione unica di sta Silsilah hè chì, dopu avè illuminatu u Lata’if di u cercadore è purtatu à e varie tappe di u Percorsu, u Shaikh u cunduce infine à a Corte di i Santi Profeti-seghe per un Bai’at Spirituale. U cercatore pò ghjunghje à e stazioni più alte di u Caminu Sufi, secondu a so capacità è u so sforzu, sottu u so Shaikh’s Tawajjuh (Attenzione) è guida.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan dà cunferenze ogni ghjornu durante u ritiru spirituale di quaranta ghjorni, l’Ijtema Annuale, tenutu ogni estate in Dar ul Irfan, u Markaz di a Silsilah, chì hè assistitu da l’Ahbab da tuttu u mondu. U focus primariu di queste lezioni hè l’educazione spirituale di i studienti, ma copre dinò una vasta gamma di altri temi in relazione à u Deen. Similmente i dece ghjorni I’tikaf Ijtema à a fine di Ramadhan, u mensile Ijtema è i so sermoni di u venneri settimanali sò una fonte di immensa cunniscenza spirituale chì guida i cercadori in a so educazione spirituale è u so prugressu.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan hè u Decanu di l’Accademia Siqarah. Questa Accademia impiega un sistema di educazione chì integra sia i prugrammi accademici religiosi sia i standard permettendu cusì à i so studienti di excelà micca solu à u livellu accademicu, ma ancu di diventà musulmani esemplari è illuminati. Hà a distinzione di esse trà i so primi studienti.

Cum’è u Patrone di a Fundazione Al-Falah, supervisa a prestazione di supportu umanitariu à e persone in e zone rurali, urbane è affette da catastrofi in Pakistan.

Dapoi u 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan intraprende giri internaziunali per purtà in avanti a missione di Tazkiyah-e-Nafs (purificazione di u so internu) assignatu da u so amatu babbu è l’illustre Shaikh. U so itinerariu annuale include frequenti viaghji à l’esternu in Europa, America è Mediu Oriente, è ancu viaghji lucali in Pakistan. Ghjunghje à i so studienti continuamente per guidalli in a so ricerca di sensibilizazione spirituale è cunduce sessioni Zikr nantu à Internet ogni ghjornu. Risponde à e dumande di u Seeker per email è hè ancu dispunibile per quelli chì venenu à visità lu ogni ghjornu in u so uffiziu.

Insemi cù u so calendariu impegnatu, mantene i ligami cù i so impegni di scrittura. Hè u Patronu è u Redattore – in capu di a rivista mensuale ‘Almurshid’ è autori di u so editoriale mensile.

A missione di Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan hè di prumove a causa di True Deen è di instillà verità, sincerità è lealtà in a so relazione cù Allah-swt è i so Santi Profeti-Scie. Cunferisce una attenzione particulare à a custruzzione di caratteri di a ghjuventù. Dopu à i passi di u so onorevule babbu è amatu Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan face una cuntribuzione definitiva è positiva per u miglioramentu di a sucietà in generale.

CROATIAN

Sufijski svetac – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Njegova Eminencija hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan (neka su njegovi blagoslovi zauvijek) sadašnji je šejh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Njega je hazreti Ameer Muhammed Akram Awan-rua izabrao za svog nasljednika i šejh-e Silsilaha. Prije nego što je naslijedio, hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan služio je kao Nizam-e ‘Aala Silsilah i poglavar Al-Ikhwan i Al-Ikhwat, Brat/Sestrinstvo Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan rođen je 26. ožujka 1973. u Munari, okrug Chakwal, Pakistan. Početno obrazovanje stekao je na Akademiji Siqarah, Dar ul Irfan, a visoko obrazovanje na koledžu Siqarah, Lahore.

Sin i najistaknutiji učenik Njegovog Visokopreosveštenstva hazreti Ameer Muhammad Akram Awan-rua, jedan od izuzetno istaknutih sufijskih masha’ihha našeg doba, hazreti Abdul Qadeer Awan proveo je 44 godine u društvu svog uzvišenog oca od kojeg je izravno stekao vjerska znanja i stekao duhovnu izobrazbu, i koja ga je pretvorila u uspješnog sufiju i nominirala ga za nasljednika-šeika Silsilah Naqshbandiah Owaisiaha.

U Owaisiah Silsilah -u, fizička prisutnost Salika (tražitelja) prije njegovog šeika nije u biti potrebna za prijenos Faidha (duhovne dobrobiti). On prima blagoslove svog šeika na isti način na koji je hazreti Owais Qarni-rua primio poslaničke blagoslove, a da nikada nije sreo Časnog Poslanika savu.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah je poseban po tome što je tražioca inicirao izravno na Zikr-e Qalbi (Zikr u srcu). Jedinstvena razlika ovog silsilaha je u tome što ga je šejh, nakon što je osvijetlio Lataif tragaoca i proveo ga do različitih stupnjeva Puta, konačno odveo do Suda Časnog Poslanika saws za duhovni baiat. Tragač može postići najviše stanice sufijskog puta, prema svojim sposobnostima i trudu, pod svojim šejhovim Tavajjuhom (pažnja) i vodstvom.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan drži svakodnevna predavanja tokom četrdesetodnevne duhovne vježbe, Godišnje ijteme, koja se održava svakog ljeta u Dar ul Irfanu, Markaz Silsilah, kojem prisustvuju Ahbabi iz cijelog svijeta. Primarni fokus ovih predavanja je duhovni odgoj studenata, ali pokrivaju i niz drugih tema vezanih za Deena. Slično tome, desetodnevni Itikaf Ijtema na kraju Ramazana, mjesečna Ijtema i njegove tjedne propovijedi u petak izvor su ogromnog duhovnog znanja koje vodi tragaoce u njihovom duhovnom obrazovanju i napretku.

Hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan je dekan Akademije Siqarah. Ova Akademija koristi obrazovni sustav koji integrira vjerske i standardne akademske planove i programe, čime svojim studentima omogućuje ne samo izvrsnost na akademskoj razini, već i da postanu uzorni i prosvijećeni muslimani. Odlikuje ga to što je među prvim studentima.

Kao pokrovitelj Zaklade Al-Falah nadgleda pružanje humanitarne pomoći ljudima u ruralnim, urbanim i katastrofalnim područjima pogođenim Pakistanom.

Od 2010. godine Ameer Abdul Qadeer Awan odlazi na međunarodna putovanja kako bi nastavio misiju Tazkiyah-e-Nafs (pročišćavanje unutarnjeg jastva) koju mu je dodijelio njegov voljeni otac i slavni šeik. Njegov godišnji plan putovanja uključuje česta putovanja u inozemstvo u Europu, Ameriku i Bliski istok, kao i lokalna putovanja unutar Pakistana. Neprestano se obraća svojim učenicima kako bi ih vodio u potrazi za duhovnom sviješću i svakodnevno vodi Zikr sesije putem Interneta. Na upite Tražitelja odgovara putem e -pošte, a dostupan je i onima koji ga svakodnevno posjećuju u uredu.

Uz naporan raspored, zadržao je veze sa svojim pisanim obvezama. Pokrovitelj je i glavni urednik mjesečnog časopisa ‘Almurshid’ i autor mjesečnog uvodnika.

Misija hazreti Amera Abdul Qadeer Awana je da unaprijedi stvar Istinskog džena i da ulije istinu, iskrenost i odanost u odnos sa Allahom dž.š. i Njegovim Časnim Poslanikom, s.a.v.s. Posebnu pozornost pridaje izgradnji karaktera mladih. Idući stopama svog časnog oca i voljenog šeika, hazreti Ameer Abdul Qadeer Awan daje definitivan i pozitivan doprinos boljitku društva u cjelini.

CZECH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Jeho Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Nechť jeho požehnání zůstane navždy) je současný Shaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Byl vybrán Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua jako jeho nástupce a Shaikh-e Silsilah. Před svým nástupnictvím Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan sloužil jako Nizam-e ‘Aala Silsilah a vedoucí Al-Ikhwan a Al-Ikhwat, bratr/Sesterstvo Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan se narodil 26. března 1973 v Munarah, okres Chakwal, Pákistán. Počáteční vzdělání získal na Akademii Siqarah v Dar ul Irfan a vyšší vzdělání na Siqarah College v Láhauru.

Hadhrat Abdul Qadeer Awan, syn a nejslavnější student Jeho Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, jeden z výjimečně významných súfijských masha’ikhů naší doby, strávil 44 let ve společnosti svého vznešeného otce, od kterého přímo získal náboženské znalosti. a obdržel duchovní výcvik, a který ho proměnil v dokonalého súfije a nominoval jej na nástupce-šajcha Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

V Owaisiah Silsilah není fyzická přítomnost Salika (hledajícího) před jeho Shaikhem nezbytně nutná k přenosu Faidha (duchovní dobročinnost). Přijímá požehnání svého šajcha stejným způsobem, jakým Hadhrat Owais Qarni-rua obdržel prorocká požehnání, aniž by se kdy setkal se pilkami svatého proroka.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah je odlišný pro zasvěcení hledajícího přímo na Zikr-e Qalbi (Zikr v srdci). Jedinečným rozlišením tohoto Silsilaha je, že poté, co Shaikh osvětlil Lata’if hledajícího a zavedl ho do různých fází Cesty, ho nakonec vedl k Soudu Svatých proroků pro duchovní Bai’at. Hledač může dosáhnout nejvyšších stanic súfijské cesty, podle své kapacity a úsilí, pod svým Shaikhovým Tawajjuhem (Pozor) a vedením.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan pořádá každodenní přednášky během čtyřicetidenního duchovního cvičení, výroční Ijtemy, pořádaného každé léto na Dar ul Irfan, Markaz Silsilah, kterého se účastní Ahbab z celého světa. Primárním zaměřením těchto přednášek je duchovní vzdělávání studentů, ale pokrývají také širokou škálu dalších témat souvisejících s Deenem. Podobně desetidenní I’tikaf Ijtema na konci Ramadhanu, měsíční Ijtema a jeho týdenní páteční kázání jsou zdrojem obrovského duchovního poznání, které vede hledače v jejich duchovním vzdělávání a pokroku.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan je děkanem akademie Siqarah. Tato akademie využívá systém vzdělávání, který integruje náboženské i standardní akademické osnovy, a umožňuje tak svým studentům nejen vyniknout na akademické úrovni, ale stát se také příkladnými a osvícenými muslimy. Drží vyznamenání za to, že patří mezi jeho první studenty.

Jako patron nadace Al-Falah dohlíží na poskytování humanitární podpory lidem ve venkovských, městských a katastrofou postižených oblastech Pákistánu.

Od roku 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan podniká mezinárodní cesty za účelem poslání mise Tazkiyah-e-Nafs (očištění vnitřního já), kterou mu svěřil jeho milovaný otec a slavný Shaikh. Jeho každoroční itinerář zahrnuje časté zahraniční cesty do Evropy, Ameriky a na Středním východě a také místní cesty v Pákistánu. Neustále se obrací ke svým studentům, aby je vedl v jejich úsilí o duchovní uvědomění, a každý den vede zasedání Zikr přes internet. Na dotazy Hledače odpovídá e -mailem a je k dispozici i těm, kteří ho denně chodí navštěvovat do jeho kanceláře.

Spolu se svým nabitým programem si zachovává vazby na své písemné závazky. Je patronem a šéfredaktorem měsíčníku „Almurshid“ a je autorem jeho měsíčníku.

Posláním Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan je podporovat příčinu True Deen a vštípit pravdu, upřímnost a loajalitu ve vztahu k Alláhovi a jeho svatým prorokům. Zvláštní pozornost věnuje budování charakteru mládeže. Ve stopách svého čestného otce a milovaného Shaikha Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan jednoznačně a pozitivně přispívá ke zlepšení společnosti jako celku.

LATVIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Viņa Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (lai viņa svētības paliek mūžīgi) ir Silsilah Naqshbandiah Owaisiah pašreizējais šeiks. Viņu par viņa pēcteci izvēlējās Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua un Shaikh-e Silsilah. Pirms pēctecības Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan kalpoja kā Silsilah Nizam-e ’Aala un Al-Ikhwan un Al-Ikhwat vadītājs, Silsilah brālis/māsa.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan dzimis 1973. gada 26. martā Munarahā, Čakvalas apgabalā, Pakistānā. Sākotnējo izglītību viņš ieguva Siqarah akadēmijā, Dar ul Irfan, un augstāko izglītību – Siqarah College, Lahore.

Dēls un izcilākais Viņa Eminences Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua students, viens no mūsu laika izcili sufi Masha’ikh, Hadhrat Abdul Qadeer Awan pavadīja 44 gadus sava paaugstinātā tēva sabiedrībā, no kura viņš tieši ieguva reliģiskās zināšanas un saņēma garīgu apmācību, un kurš viņu pārvērta par paveiktu sufiju un izvirzīja viņu par Silsilah Naqshbandiah Owaisiah pēcteci-Šaihu.

Owaisiah Silsilah salika (meklētāja) fiziska klātbūtne pirms viņa šaiha būtībā nav nepieciešama, lai nodotu Faidu (garīgo labumu). Viņš saņem sava šaiha svētības tādā pašā veidā, kādā Hadhrat Owais Qarni-rua bija saņēmis pravietiskās svētības, nekad nesatiekot Svētā pravieša zāģus.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ir atšķirīgs, lai iesāktu meklētāju tieši uz Zikr-e Qalbi (Zikr sirdī). Šī Silsilah unikālā atšķirība ir tāda, ka pēc tam, kad apgaismots meklētāja Lata’if un novedis viņu līdz dažādiem ceļa posmiem, šaihs beidzot noved viņu pie Svētā pravieša pagalma par garīgo Bai’at. Meklētājs var sasniegt augstākās sufiju ceļa stacijas atbilstoši savām spējām un pūlēm, vadoties pēc viņa šeiha Tawajjuh (Uzmanību) un norādījumiem.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan katru dienu vada lekcijas četrdesmit dienu garīgās atkāpšanās laikā, ikgadējā Ijtema, kas katru vasaru notiek Dar ul Irfan, Silsilah Markaz, kuru apmeklē ahbabi no visas pasaules. Šo lekciju galvenais mērķis ir studentu garīgā izglītība, taču tās aptver arī daudzas citas tēmas, kas saistītas ar Deen. Līdzīgi desmit dienu I’tikaf Ijtema Ramadāna beigās, ikmēneša Ijtema un viņa iknedēļas piektdienas sprediķi ir milzīgu garīgu zināšanu avots, kas vada meklētājus viņu garīgajā izglītībā un progresā.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ir Siqarah akadēmijas dekāns. Šī akadēmija izmanto izglītības sistēmu, kas apvieno gan reliģiskās, gan standarta akadēmiskās programmas, tādējādi ļaujot studentiem ne tikai izcelties akadēmiskajā līmenī, bet arī kļūt par priekšzīmīgiem un apgaismotiem musulmaņiem. Viņš uzskata, ka ir viens no pirmajiem studentiem.

Būdams Al-Falah fonda patrons, viņš pārrauga humānās palīdzības sniegšanu cilvēkiem Pakistānas lauku, pilsētu un katastrofu skartajos apgabalos.

Kopš 2010. gada Ameer Abdul Qadeer Awan piedalās starptautiskās tūrēs, lai turpinātu Tazkiyah-e-Nafs misiju (iekšējā es attīrīšanu), kuru viņam uzticējis viņa mīļais tēvs un slavenais Šaihs. Viņa ikgadējais maršruts ietver biežus ceļojumus uz ārzemēm uz Eiropu, Ameriku un Tuvajiem Austrumiem, kā arī vietējos ceļojumus Pakistānā. Viņš nepārtraukti vēršas pie saviem studentiem, lai vadītu viņus garīgās apziņas meklējumos, un katru dienu vada Zikr sesijas internetā. Viņš atbild uz meklētāja jautājumiem pa e -pastu un ir pieejams arī tiem, kas katru dienu ierodas viņu apciemot viņa birojā.

Līdz ar aizņemto grafiku viņš saglabā saikni ar rakstīšanas saistībām. Viņš ir ikmēneša žurnāla “Almurshid” patrons un galvenais redaktors un raksta tā ikmēneša redakciju.

Hadhrata Ameer Abdul Qadeer Awan misija ir veicināt patiesā Dena lietu un iedvest patiesību, sirsnību un lojalitāti attiecībās ar Allah-swt un Viņa svēto pravieti. Viņš pievērš īpašu uzmanību jauniešu rakstura veidošanai. Sekojot sava godājamā tēva un mīļotā Šaiha pēdās, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan sniedz noteiktu un pozitīvu ieguldījumu visas sabiedrības labā.

LITHUANIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Jo Eminencija Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Tegul jo palaiminimai lieka amžinai) yra dabartinis Silsilah Naqshbandiah Owaisiah Shaikh. Jį įpėdiniu ir Shaikh-e Silsilah pasirinko Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua. Prieš įpėdinį Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan buvo Silsilah Nizam-e ‘Aala ir Al-Ikhwan bei Al-Ikhwat vadovas, Silsilah brolis/sesuo.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan gimė 1973 m. Kovo 26 d. Munarah mieste, Čakvalio rajone, Pakistane. Pradinį išsilavinimą jis įgijo Siqarah akademijoje, Dar ul Irfan, o aukštąjį išsilavinimą – Siqarah College, Lahore.

Sūnus ir žymiausias Jo Eminencijos Hadratos Ameer Muhammad Akram Awan-rua mokinys, vienas iš išskirtinių mūsų laikų sufi masha’ikh, Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 metus praleido savo išaukštinto tėvo kompanijoje, iš kurios tiesiogiai įgijo religinių žinių. ir gavo dvasinį išsilavinimą, ir kuris pavertė jį pasiekusiu sufiju ir paskyrė jį Silsilah Naqshbandiah Owaisiah įpėdiniu Shaikh.

Ovaizijos silsilahoje fizinis saliko (ieškančiojo) buvimas prieš jo shaiką iš esmės nėra būtinas norint perduoti Faidą (dvasinę naudą). Jis gauna savo šeicho palaiminimus tokiu pačiu būdu, kaip Hadhratas Owaisas Qarni-rua buvo gavęs pranašiškus palaiminimus, niekada nesutikdamas Šventojo Pranašo pjūklų.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah pasižymi tuo, kad ieškojimą inicijuoja tiesiai į Zikr-e Qalbi (Zikr širdyje). Išskirtinis šio silsilahos bruožas yra tas, kad apšvietęs ieškotojo „Lata’if“ ir nuvedęs jį į įvairias kelio pakopas, pagaliau šaichas jį nuveda į Šventojo Pranašo kiemą, kad gautų dvasinį „Bai’at“. Ieškotojas gali pasiekti aukščiausias sufijų kelio stotis pagal savo galimybes ir pastangas, vadovaudamasis savo šeicho „Tawajjuh“ (Dėmesio) ir jam vadovaujant.

„Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan“ kasdien skaito paskaitas keturiasdešimt dienų trunkančio dvasinio rekolekcijų metu-kasmetinėje „Ijtemoje“, kuri kiekvieną vasarą vyksta Dar ul Irfane, Silailos Markaze, kuriame dalyvauja ahbabai iš viso pasaulio. Pagrindinis šių paskaitų akcentas yra dvasinis studentų ugdymas, tačiau jie taip pat apima daugybę kitų temų, susijusių su Deen. Panašiai ir dešimties dienų I’tikaf Ijtema Ramadano pabaigoje, kasmėnesinis Ijtema ir jo savaitiniai penktadienio pamokslai yra didžiulių dvasinių žinių šaltinis, vedantis ieškančiųjų į dvasinį išsilavinimą ir pažangą.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yra Siqarah akademijos dekanas. Šioje akademijoje naudojama švietimo sistema, apimanti tiek religines, tiek standartines akademines programas, taip suteikdama galimybę savo studentams ne tik tobulėti akademiniu lygmeniu, bet ir tapti pavyzdingais bei apsišvietusiais musulmonais. Jis mano, kad yra vienas iš pirmųjų jo mokinių.

Būdamas Al-Falah fondo globėjas, jis prižiūri humanitarinės pagalbos teikimą Pakistano kaimo, miesto ir nelaimių paveiktiems žmonėms.

Nuo 2010 m. Ameer Abdul Qadeer Awan rengia tarptautinius turus, siekdama įgyvendinti Tazkiyah-e-Nafs misiją (savo vidinio apsivalymo), kurią jam paskyrė jo mylimas tėvas ir garsusis Shaikhas. Į jo metinį maršrutą įeina dažnos kelionės į Europą, Ameriką ir Artimuosius Rytus, taip pat vietinės kelionės Pakistane. Jis nuolat kreipiasi į savo mokinius, kad padėtų jiems siekti dvasinio suvokimo, ir kasdien veda „Zikr“ sesijas internetu. Jis atsako į ieškančiojo klausimus el. Paštu, taip pat yra prieinamas tiems, kurie ateina jo aplankyti kasdien jo biure.

Kartu su įtemptu grafiku jis išlaiko ryšius su savo rašymo įsipareigojimais. Jis yra mėnesinio žurnalo „Almurshid“ globėjas ir vyriausiasis redaktorius bei jo mėnesio redakcijos autorius.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan misija yra skatinti tikrojo Deeno reikalą ir skleisti tiesą, nuoširdumą ir ištikimybę santykiuose su Allah-swt ir Jo šventuoju pranašu-pjūklu. Ypatingą dėmesį jis skiria jaunimo charakterio formavimui. Sekdamas savo garbingo tėvo ir mylimojo Shaikho pėdomis, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan neabejotinai ir teigiamai prisideda prie visos visuomenės gerinimo.

TATAR

Суфи Сент – Гц Амер Абдул Кадер Аван (Mz)

Аның хөрмәтле хәзрәте Амер Абдул Кадер Аван (фатихалары мәңгегә калсын) Силсила Накшбандия Овайсиянең хәзерге шәехе. Аны Хәзрәт Амер Мөхәммәд Акрам Аван-руа аның варисы һәм Шәех-Силсила итеп сайлады. Аның варислыгына кадәр Хәзрәт Әмир Абдул Кадер Аван Силсиладагы Низам-е «Аала» һәм Аль-Ихван һәм Аль-Ихват башлыгы булып эшләде, Силсила кардәш.

Шәех Амер Абдул Кадер Аван 1973 елның 26 ​​мартында Пакистанның Чаквал районының Мунара шәһәрендә туган. Башлангыч белемне Сикара академиясендә, Дар ул Ирфанда, һәм югары белем Лахордагы Сикара көллиятендә алган.

Аның улы һәм иң күренекле укучысы Хәзрәт Әмир Мөхәммәд Акрам Аван-руа, безнең чорның аерылып торган суфи Машайхларының берсе, Хәзрәт Абдул Кадер Аван 44 ел үзенең югары атасы компаниясендә булды, һәм ул турыдан-туры дини белем алды. һәм рухи күнегүләр алды, һәм аны оста суфига әверелдергән һәм аны Силсила Накшбандия Овайсия варисы-шәех итеп тәкъдим иткән.

Овайсиа Силсилада, Фәйдне (рухи файда) күчерү өчен, аның Шәехенә кадәр Саликның (эзләүченең) физик булуы таләп ителми. Ул үз шәехенең фатихаларын Овайс Карни-Руа хәзрәттә Пәйгамбәр фатихаларын алган кебек кабул итә.

Накшбандия Овайсия Силсила эзләүчене турыдан-туры Зикр-Калбига (йөрәк эчендә Зикр) башлау өчен аерылып тора. Бу Силсилахның уникаль аермасы шунда: эзләүченең Латифын яктыртканнан һәм аны ofлның төрле этапларына алып барганнан соң, Шәех аны Рухани Байат өчен Изге Пәйгамбәр кортына алып бара. Эзләүче суфи юлының иң югары станцияләренә ирешә ала, аның көче һәм көче буенча, аның Шәех Таважжу (Игътибар) һәм җитәкчелеге астында.

Хәзрәт Амер Абдул Кадер Аван кырык көнлек рухи чигенү вакытында, лекцияләр бирә, Ел саен Ижтема, һәр җәйдә Дар ул Ирфанда, Силсила Марказында, бөтен дөньядан Ахбаб катнаша. Бу лекцияләрнең төп юнәлеше – студентларның рухи тәрбиясе, ләкин алар шулай ук ​​Дин белән бәйле башка темаларны үз эченә ала. Шулай ук ​​Рамазан ахырында ун көнлек Итикаф Ижтема, айлык Ижтема һәм аның атналык җомга вәгазьләре эзләүчеләрне рухи белемнәренә һәм алгарышларына юнәлтә торган зур рухи белем чыганагы.

Хәзрәт Амер Абдул Кадер Аван – Сикара академиясе деканы. Бу академия дини һәм стандарт академик программаларны берләштергән мәгариф системасын куллана, шуның белән студентларына академик дәрәҗәдә өстен булырга гына түгел, ә үрнәк һәм мәгърифәтле мөселман булырга мөмкинлек бирә. Ул беренче студентлар арасында булу аермасын тота.

Әл-Фәләх Фонды меценаты буларак, ул Пакистанның авыл, шәһәр һәм афәттән зыян күргән районнарындагы кешеләргә гуманитар ярдәм күрсәтүне күзәтә.

2010 елдан Амер Абдул Кадер Аван үзенең яраткан әтисе һәм күренекле Шәех тарафыннан билгеләнгән Тазкия-э-Нафс миссиясен алга җибәрү өчен халыкара гастрольләрдә йөри. Аның еллык маршруты Европага, Америкага һәм Якын Көнчыгышка еш сәяхәтләрне, шулай ук ​​Пакистан эчендә җирле сәяхәтләрне үз эченә ала. Ул үз студентларына рухи аңлау эзләүдә өзлексез мөрәҗәгать итә һәм көн саен Интернет аша Зикр сессияләрен үткәрә. Ул Эзләүченең сорауларына электрон почта аша җавап бирә һәм көн саен аның офисында кунакка килүчеләр өчен дә бар.

Эш графигы белән беррәттән, ул язу бурычлары белән бәйләнешне саклый. Ул “Альмуршид” журналының баш мөхәррире һәм редакторы һәм аның айлык редакциясе авторлары.

Хәзрәт Әмир Абдул Кадер Аванның бурычы – Чын диннең сәбәбен алга этәрү һәм Аллаһ Тәгалә һәм аның Пәйгамбәрләре белән мөнәсәбәтләрдә хакыйкать, ихласлык һәм тугрылык тәрбияләү. Ул яшьләрнең персонаж төзелешенә аеруча зур игътибар бирә. Хөрмәтле әтисе һәм яраткан Шәех эзеннән бару, Хәзрәт Амер Абдул Кадер Аван, гомумән, җәмгыятьне яхшырту өчен билгеле һәм уңай өлеш кертә.

LUXEMBOURGISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Seng Eminenz Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Kann seng Segen fir ëmmer bleiwen) ass den haitege Shaikh vum Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Hie gouf vum Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua als säin Nofolger a Shaikh-e Silsilah gewielt. Virun senger Nofolleg war den Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan als Nizam-e ‘Aala vun der Silsilah an de Chef vun Al-Ikhwan an Al-Ikhwat, de Brudder/Schwëster vun der Silsilah.

De Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan gouf de 26. Mäerz 1973 zu Munarah, District Chakwal, Pakistan gebuer. Hie krut seng initial Ausbildung op der Siqarah Akademie, Dar ul Irfan, a seng Héichschoul um Siqarah College, Lahore.

De Jong an den illustéierendste Student vu senger Eminenz Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, ee vun den aussergewéinlecht ënnerscheeden Sufi Masha’ikh vun eiser Zäit, Den Hadhrat Abdul Qadeer Awan war 44 Joer a sengem Papp vun der Firma, vun där hien direkt reliéis Wëssen kritt huet a krut spirituell Ausbildung, an déi hien an en erfollegräiche Sufi transforméiert hunn an hien als Nofolger-Shaikh vun der Silsilah Naqshbandiah Owaisiah nominéiert hunn.

An engem Owaisiah Silsilah, kierperlech Präsenz vun engem Salik (Sicher) virun sengem Shaikh ass net wesentlech erfuerdert fir den Transfer vu Faidh (spirituell Beneficer). Hie kritt d’Segen vu sengem Shaikh op déiselwecht Aart a Weis wéi den Hadhrat Owais Qarni-rua déi profetesch Segen kritt huet ouni jeemools den Hellege Prophet-Seeën ze treffen.

Den Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ass ënnerschiddlech fir en Ufänger direkt op Zikr-e Qalbi (Zikr am Häerz) ze initiéieren. En eenzegaartegen Ënnerscheed vun dëser Silsilah ass datt, nodeems hien de Lata’if vum Secher beliicht an him op déi verschidde Stadien vum Wee geleet huet, de Shaikh him endlech op d’Geriicht vun den Hellege Prophet-Säge féiert fir e Spirituelle Bai’at. De Sicher kann déi héchste Statioune vum Sufi Path erreechen, no senger Kapazitéit an Ustrengung, ënner sengem Shaikh’s Tawajjuh (Opgepasst) a Leedung.

Den Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan liwwert deeglech Virträg wärend dem véierzeg Deeg spirituellen Réckzuch, dem Jährlechen Ijtema, deen all Summer am Dar ul Irfan, dem Markaz vun der Silsilah, ofgehale gëtt, deen vum Ahbab aus der ganzer Welt deelgeholl gëtt. De primäre Fokus vun dëse Virträg ass déi spirituell Erzéiung vun de Studenten, awer si decken och eng breet Palette vun aneren Themen am Zesummenhang mat Deen. Ähnlech sinn déi zéng Deeg I’tikaf Ijtema um Enn vum Ramadhan, de monatlechen Ijtema a seng wëchentlech Freideg Priedegt sinn eng Quell fir immens spirituellt Wëssen, deen d’Sicheren an hirer spiritueller Erzéiung a Fortschrëtt guidéiert.

Den Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ass den Dekan vun der Siqarah Akademie. Dës Akademie beschäftegt e System vun der Erzéiung, déi béid reliéis wéi och standard akademesch Léierpläng integréiert an doduerch senge Studenten et erméiglecht net nëmmen um akademeschen Niveau ze exceléieren, mä och exemplaresch a opgekläerte Muslimen ze ginn. Hien hält den Ënnerscheed tëscht sengen éischte Studenten ze sinn.

Als Patréiner vun der Al-Falah Foundation iwwerwaacht hien d’Bereetstellung vun humanitärer Ënnerstëtzung fir Leit an de ländlechen, städteschen a katastrofbetraffene Gebidder vu Pakistan.

Zënter 2010 huet den Ameer Abdul Qadeer Awan international Touren ënnerholl fir d’Missioun vum Tazkiyah-e-Nafs (Reinigung vun engem bannenzege Selbst) unzezéien, dee him vu sengem beléifte Papp an dem illustere Shaikh zougewise gouf. Säin alljährlechen Wee enthält reegelméisseg Reesen am Ausland an Europa, Amerika an de Mëttleren Osten, souwéi lokal Reesen a Pakistan. Hien erreecht seng Studente kontinuéierlech fir se an hirer Sich no spiritueller Bewosstsinn ze guidéieren a féiert all Dag Zikr Sessiounen iwwer den Internet. Hien äntwert op d’Sicher Ufroen iwwer E -Mail an ass och verfügbar fir déi, déi him all Dag a sengem Büro besichen kommen.

Zesumme mat sengem beschäftegten Zäitplang behält hien seng Bezéiungen zu senge Schreifverpflichtungen. Hien ass de Patréiner an den Editeur – am Chef vun der monatlecher Zäitschrëft ‘Almurshid’ an schreift seng monatlech Redaktioun.

Dem Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan seng Missioun ass d’Ursaach vu True Deen weider ze bréngen an d’Wourecht, Éierlechkeet a Loyalitéit an hir Bezéiung mat Allah-swt a Seng Hellege Prophet-Seeën z’erreechen. Hie bitt besonnesch Opmierksamkeet fir de Charakteropbau vun der Jugend. An de Schrëtt vu sengem éierleche Papp a beléifte Shaikh, mécht den Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan en definitive a positiven Bäitrag fir d’Verbesserung vun der Gesellschaft als Ganzt.

ESPERANTO

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Lia Eminenteco Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Liaj benoj estu por ĉiam) estas la nuna Shaikh de la Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Li estis elektita de Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua kiel lia posteulo kaj Shaikh-e Silsilah. Antaŭ lia sinsekvo, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan funkciis kiel la Nizam-e ‘Aala de la Silsilah kaj la Estro de Al-Ikhwan kaj Al-Ikhwat, la Frato / Fratineco de la Silsilah.

Ŝejko Ameer Abdul Qadeer Awan naskiĝis la 26an de marto 1973, en Munarah, Distrikto Chakwal, Pakistano. Li ricevis sian komencan edukon ĉe la Siqarah Akademio, Dar ul Irfan, kaj sian altedukon en Siqarah College, Lahore.

La filo kaj la plej glora studento de Lia Eminenco Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, unu el la escepte eminenta Sufi Masha’ikh de niaj tempoj, Hadhrat Abdul Qadeer Awan pasigis 44 jarojn en la kompanio de sia ekzaltita patro, de kiu li rekte akiris religiajn sciojn. kaj ricevis spiritan trejnadon, kaj kiu transformis lin en plenumitan sufion kaj nomumis lin kiel la Posteulo-Ŝahko de la Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

En Owaisiah Silsilah, fizika ĉeesto de Salik (serĉanto) antaŭ lia shaikh ne esence necesas por translokigo de Faidh (spirita bonfaro). Li ricevas la benojn de sia shaikh same kiel Hadhrat Owais Qarni-rua ricevis la profetajn benojn sen iam renkonti la sanktajn profetajn segilojn.

La Naqshbandiah Owaisiah Silsilah distingas pro tio, ke li iniciatis serĉanton rekte al Zikr-e Qalbi (Zikr en la koro). Unika distingo de ĉi tiu Silsilah estas, ke, post lumigado de la Lata’if de la serĉanto kaj kondukado de li al la diversaj stadioj de la Vojo, la shaikh fine kondukas lin al la Kortego de la Sanktaj Profetoj-Segiloj por Spirita Bai’at. La serĉanto povas atingi la plej altajn staciojn de la Sufi-Vojo, laŭ sia kapablo kaj penado, sub sia taikha Tawajjuh (Atento) kaj gvidado.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan faras ĉiutagajn prelegojn dum la kvardek-taga spirita retiriĝo, la Ĉiujara Ijtema, okazinta ĉiusomere en Dar ul Irfan, la Markaz de la Silsilah, kiun ĉeestas Ahbab el la tuta mondo. La ĉefa fokuso de ĉi tiuj prelegoj estas la spirita edukado de la studentoj, sed ili ankaŭ traktas larĝan gamon de aliaj temoj rilataj al la Deen. Simile la dek-taga I’tikaf Ijtema fine de Ramadhan, la monata Ijtema kaj liaj semajnaj vendredaj predikoj estas fonto de grandega spirita scio, kiu gvidas la serĉantojn en ilia spirita edukado kaj progreso.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan estas la Dekano de la Akademio Siqarah. Ĉi tiu Akademio uzas edukan sistemon, kiu integras ambaŭ religiajn kaj normajn akademiajn instruplanojn, tiel ebligante al siaj studentoj ne nur elstari je la akademia nivelo, sed ankaŭ fariĝi ekzemplaj kaj lumigitaj islamanoj. Li havas la distingon esti inter ĝiaj unuaj studentoj.

Kiel la Patrono de la Fondaĵo Al-Falah, li prizorgas humanan subtenon al homoj en la kamparaj, urbaj kaj katastrofaj regionoj de Pakistano.

Ekde 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan entreprenas internaciajn turneojn por antaŭenigi la mision de Tazkiyah-e-Nafs (purigo de onia interna memo) asignitan al li de lia kara patro kaj glora ŝejko. Lia ĉiujara itinero inkluzivas oftajn vojaĝojn eksterlanden al Eŭropo, Ameriko kaj Mezoriento, same kiel lokajn vojaĝojn ene de Pakistano. Li kontaktas siajn studentojn senĉese por gvidi ilin en ilia serĉado de spirita konscio kaj ĉiutage faras Zikr-kunsidojn tra la Interreto. Li respondas al la demandoj de la serĉanto per retpoŝto kaj ankaŭ estas disponebla por tiuj, kiuj ĉiutage vizitas lin ĉe lia oficejo.

Kune kun sia okupata horaro, li konservas ligojn al siaj skribaj devontigoj. Li estas la Patrono kaj la Ĉefredaktoro – de la monata revuo ‘Almurshid’ kaj verkas ĝian monatan redakcion.

La misio de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan estas antaŭenigi la kaŭzon de True Deen kaj ensorbigi veron, sincerecon kaj lojalecon en onia rilato kun Allah-swt kaj Liaj Sanktaj Profetoj. Li donas specialan atenton al rolado de junuloj. Sekvante la paŝojn de lia estiminda patro kaj kara ŝejko, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan faras definitivan kaj pozitivan kontribuon por la plibonigo de la socio en lia aro.

MACEDONIAN

Суфи Свети – Хз Амер Абдул Кадир Аван (Мз)

Неговото Високопреосвештенство Хазрети Амер Абдул Кадир Аван (нека неговите благослови останат засекогаш) е сегашниот Шеик на Силсила Накшбандија Овеисија. Тој беше избран од Хазрети Амер Мухамед Акрам Аван-руа за негов наследник и Шаих-е Силсила. Пред неговото наследување, хазрети Амер Абдул Кадир Аван служеше како Низам-е Аала на Силсилах и шеф на Ал-Ихван и Ал-Ихват, брат/сестринство на Силсила.

Шеик Амер Абдул Кадир Аван е роден на 26 март 1973 година, во Мунара, округ Чаквал, Пакистан. Првото образование го добил на Академијата Сикара, Дар ул Ирфан, а високото образование на колеџот Сикара, Лахоре.

Синот и најславниот ученик на Неговото Високопреосвештенство Хазрети Амер Мухамед Акрам Аван-руа, еден од исклучително извонредните суфиски Машаих на нашите времиња, Хазретот Абдул Кадир Аван помина 44 години во друштвото на својот возвишен татко, од кого директно се стекна со верско знаење и доби духовна обука, и кој го претвори во остварен суфи и го предложи за наследник-шеик на Силсила Накшбандија Овеисија.

Во Овеисија Силсила, физичкото присуство на Салик (трагач) пред неговиот Шаих во суштина не е потребно за пренесување на Фајд (духовна корист). Тој ги прима благословите на неговиот шеик на ист начин на кој хазрети Овеис Карни-руа ги примил пророчките благослови без воопшто да ги сретне светите пророци-пили.

Накшбандија Овеисија Силсила е посебна за започнување на трагач директно на Зикр-е Калби (Зикр во срцето). Единствена разлика на оваа Силсила е тоа што, откако го осветли Латаифот на трагачот и го одведе во различните фази на Патот, Шеикот конечно го одведе до Дворот на Светите пророци-пили за Духовен Баиат. Трагачот може да ги достигне највисоките станици на Суфи патеката, според неговиот капацитет и напор, под неговиот шеички Таваџух (Внимание) и водство.

Хазрети Амер Абдул Кадир Аван одржува секојдневни предавања за време на четириесетдневното духовно повлекување, годишниот Ијтема, што се одржува секое лето во Дар ул Ирфан, Марказ на Силсилах, на кој присуствуваат Ахабаб од целиот свет. Примарниот фокус на овие предавања е духовното образование на студентите, но тие исто така опфаќаат широк спектар на други теми поврзани со Динот. Слично на тоа, десетдневниот Итикаф Ијтема на крајот на Рамазан, месечниот Ијтема и неговите неделни петочни проповеди се извор на огромно духовно знаење што ги води трагачите во нивното духовно образование и напредок.

Хазрети Амер Абдул Кадир Аван е декан на Академијата Сикара. Оваа Академија користи систем на образование кој ги интегрира и верските и стандардните академски наставни програми, со што им овозможува на своите студенти не само да напредуваат на академско ниво, туку и да станат примерни и просветлени муслимани. Тој ја држи разликата да се биде меѓу неговите први ученици.

Како покровител на Фондацијата Ал-Фалах, тој го надгледува обезбедувањето хуманитарна поддршка за луѓето во руралните, урбаните и погодените од катастрофи области на Пакистан.

Од 2010 година Амер Абдул Кадир Аван презема меѓународни турнеи за да ја пренесе мисијата на Тазкија-е-Нафс (прочистување на внатрешноста), што му ја додели неговиот сакан татко и славниот Шаих. Неговата годишна маршрута вклучува чести патувања во странство во Европа, Америка и Блискиот Исток, како и локални патувања во Пакистан. Тој постојано им се обраќа на своите студенти да ги водат во потрагата по духовна свест и секојдневно одржува цикр -сесии преку Интернет. Тој одговара на прашањата на Барателот преку е -пошта и е достапен и за оние кои секојдневно доаѓаат да го посетат во неговата канцеларија.

Заедно со зафатениот распоред, тој ги задржува врските со своите обврски за пишување. Тој е покровител и главен и одговорен уредник на месечното списание „Алмуршид“ и автори на неговиот месечен едиторијал.

Мисијата на хазрети Амер Абдул Кадир Аван е да ја унапреди каузата за Вистински Дин и да ја всади вистината, искреноста и лојалноста во односите со Аллах-уг.в. и Неговите свети пророци-пили. Тој посветува посебно внимание на ликот на младоста. По стапките на неговиот чесен татко и сакан шеик, Хазрети Амер Абдул Кадир Аван дава дефинитивен и позитивен придонес за подобрување на општеството во целина.

ESTONIAN

Sufi püha – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Tema Eminents Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (jäägu tema õnnistused igaveseks) on Silsilah Naqshbandiah Owaisiahi praegune shaik. Tema järglaseks valis Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ja Shaikh-e Silsilah. Enne pärimist oli Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan Silsilah Nizam-e ’Aala ning Al-Ikhwani ja Al-Ikhwati juht, Silsilah vend/õde.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan sündis 26. märtsil 1973 Munarah’s, Chakwali ringkonnas, Pakistanis. Ta omandas alghariduse Siqarah Akadeemias Dar ul Irfanis ja kõrghariduse Lahore Siqarah College’is.

Tema eminentsi Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua poeg ja kuulsaim õpilane, üks meie aja erakordselt silmapaistvaid sufi Masha’ikhi, Hadhrat Abdul Qadeer Awan veetis 44 aastat oma ülendatud isa seltsis, kellelt ta omandas otseselt usuteadmisi ja sai vaimse väljaõppe ning kes muutis ta edukaks sufiks ja nimetas ta Silsilah Naqshbandiah Owaisiah järglaseks Shaikhiks.

Owaisiah Silsilah’is ei ole Faidhi (vaimne kasu) ülekandmiseks sisuliselt vajalik saliku (otsija) füüsiline kohalolek enne tema shaiki. Ta võtab oma šaihi õnnistused vastu samal viisil, nagu Hadhrat Owais Qarni-rua oli saanud prohvetlikke õnnistusi, ilma et oleks kunagi kohtunud püha prohvetisaega.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah eristab otsijat otse Zikr-e Qalbi peale (Zikr südames). Selle Silsilah’i ainulaadne erinevus seisneb selles, et pärast otsija Lata’ifi valgustamist ja tee erinevatele etappidele juhatamist juhib shaikh teda lõpuks Püha Prohveti õukonda, et saada vaimne Bai’at. Otsija võib jõuda oma suutlikkuse ja pingutuste kohaselt sufitee kõrgeimatesse jaamadesse oma Shaikhi „Tawajjuh” (Tähelepanu) ja juhendamise all.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan peab igapäevaseid loenguid neljakümnepäevase vaimse taandumise-iga-aastase Ijtema-ajal, mis toimub igal suvel Silsilahi Markazis Dar ul Irfanis, kus osalevad ahbabid üle kogu maailma. Nende loengute peamine fookus on üliõpilaste vaimne kasvatus, kuid need hõlmavad ka laia valikut muid Deeniga seotud teemasid. Samamoodi on Ramadhani lõpus kümnepäevane I’tikaf Ijtema, igakuine Ijtema ja tema iganädalased reeded jutlused tohutute vaimsete teadmiste allikaks, mis suunavad otsijaid nende vaimsele haridusele ja edusammudele.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan on Siqarah Akadeemia dekaan. See akadeemia kasutab haridussüsteemi, mis ühendab nii religioosseid kui ka standardseid akadeemilisi konspekte, võimaldades seeläbi oma õpilastel mitte ainult akadeemilisel tasemel silma paista, vaid ka saada eeskujulikuks ja valgustatud moslemiks. Ta peab vahet esimeste õpilaste seas.

Al-Falah Fondi patroonina juhib ta humanitaarabi andmist Pakistani maapiirkondades, linnades ja katastroofidest mõjutatud piirkondades.

Alates 2010. aastast on Ameer Abdul Qadeer Awan korraldanud rahvusvahelisi ekskursioone Tazkiyah-e-Nafsi (sisemise mina puhastamine) missiooni edasiandmiseks, mille on talle määranud tema armastatud isa ja kuulus Shaikh. Tema iga -aastane teekond hõlmab sagedasi välisreise Euroopasse, Ameerikasse ja Lähis -Itta ning kohalikke reise Pakistanis. Ta pöördub pidevalt oma õpilaste poole, et juhendada neid vaimse teadlikkuse otsimisel, ja viib iga päev läbi Interneti kaudu Zikri seansse. Ta vastab otsija päringutele e -posti teel ja on saadaval ka neile, kes tulevad teda iga päev tema kontorisse külastama.

Koos oma tiheda graafikuga säilitab ta sidemed oma kirjutamiskohustustega. Ta on igakuise ajakirja “Almurshid” patroon ja peatoimetaja ning selle igakuise juhtkirja autor.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awani missioon on edendada tõelise deeni eesmärki ning sisendada tõde, siirust ja lojaalsust suhetes Allah-swt ja Tema Püha Prohveti-saega. Ta pöörab erilist tähelepanu noorte iseloomu kujundamisele. Oma auväärse isa ja armastatud Shaikhi jälgedes annab Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan kindla ja positiivse panuse kogu ühiskonna paremaks muutmiseks.

MALTESE

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

L-Eminenza Tiegħu Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Jalla l-barkiet tiegħu jibqgħu għal dejjem) huwa x-Shaikh preżenti tas-Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Huwa ġie magħżul minn Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua bħala s-suċċessur tiegħu u Shaikh-e Silsilah. Qabel is-suċċessjoni tiegħu, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan serva bħala n-Nizam-e ‘Aala tas-Silsilah u l-Kap ta’ Al-Ikhwan u Al-Ikhwat, il-Brother / Sisterhood of the Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan twieled fis-26 ta ‘Marzu 1973, f’Munarah, Distrett Chakwal, il-Pakistan. Huwa rċieva l-edukazzjoni inizjali tiegħu fl-Akkademja tas-Siqarah, Dar ul Irfan, u l-edukazzjoni ogħla tiegħu fis-Siqarah College, Lahore.

L-iben u l-iktar student illustri ta ‘l-Eminenza Tiegħu Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, wieħed mill-Masha’ikh Sufi eċċezzjonalment distint ta’ żminijietna, Hadhrat Abdul Qadeer Awan qatta ’44 sena fil-kumpanija ta’ missier eżaltat tiegħu li mingħandha akkwista direttament għarfien reliġjuż. u rċieva taħriġ spiritwali, u li biddlu f’Sufi milħuq u nnominah bħala s-Suċċessur-Shaikh tas-Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

F’Owaisiah Silsilah, il-preżenza fiżika ta ‘Salik (persuna li tfittex) qabel ix-Shaikh tiegħu mhijiex essenzjalment meħtieġa għat-trasferiment ta’ Faidh (benefiċċju spiritwali). Huwa jirċievi l-barkiet tax-Shaikh tiegħu bl-istess mod li bih Hadhrat Owais Qarni-rua kien irċieva l-barkiet Profetiċi mingħajr qatt ma ltaqa ‘mas-serrar tal-Profeta Mqaddsa.

In-Naqshbandiah Owaisiah Silsilah hija distinta biex tibda lil min ifittex direttament fuq Zikr-e Qalbi (Zikr fil-qalb). Distinzjoni unika ta ’din is-Silsilah hija li, wara li ddawwal il-Lata’if ta’ min qed ifittex u mexxieh lejn l-istadji varji tat-Triq, ix-Shaikh fl-aħħar imexxih lejn il-Qorti tas-serrar tal-Profeta Mqaddsa għal Bai’at Spiritwali. Min ifittex jista ’jikseb l-ogħla stazzjonijiet tat-Triq Sufi, skont il-kapaċità u l-isforz tiegħu, taħt it-Tawajjuh (Attenzjoni) u l-gwida tax-Shaikh tiegħu.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan jagħti lectures ta ’kuljum waqt l-irtir spiritwali ta’ erbgħin jum, l-Ijtema Annwali, li jsir kull sajf f’Dar ul Irfan, il-Markaz tas-Silsilah, li għalih jattendu l-Ahbab mid-dinja kollha. Il-fokus primarju ta ‘dawn il-lekċers huwa l-edukazzjoni spiritwali tal-istudenti, iżda jkopru wkoll firxa wiesgħa ta’ suġġetti oħra relatati mad-Deen. Bl-istess mod l-I’tikaf Ijtema ta ’għaxart ijiem fi tmiem Ramadhan, l-Ijtema ta’ kull xahar u l-priedki tiegħu ta ’kull ġimgħa tal-Ġimgħa huma sors ta’ għarfien spiritwali immens li jiggwida lil dawk li jfittxuhom fl-edukazzjoni u l-progress spiritwali tagħhom.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan huwa d-Dekan tal-Akkademja tas-Siqarah. Din l-Akkademja timpjega sistema ta ‘edukazzjoni li tintegra kemm sillabi akkademiċi reliġjużi kif ukoll standard u b’hekk tippermetti lill-istudenti tagħha mhux biss jeċċellaw fil-livell akkademiku iżda jsiru wkoll Musulmani eżemplari u infurmati. Huwa għandu d-distinzjoni li jkun fost l-ewwel studenti tiegħu.

Bħala l-Patrun tal-Fondazzjoni Al-Falah huwa jissorvelja l-għoti ta ’appoġġ umanitarju lil nies fiż-żoni rurali, urbani u milquta mid-diżastri tal-Pakistan.

Mill-2010 Ameer Abdul Qadeer Awan ilu jagħmel ġiti internazzjonali biex imexxi ‘l quddiem il-missjoni ta’ Tazkiyah-e-Nafs (purifikazzjoni ta ‘l-int innifsu) assenjat lilu minn missieru l-maħbub u l-illustri Shaikh. L-itinerarju annwali tiegħu jinkludi vjaġġi frekwenti barra mill-pajjiż lejn l-Ewropa, l-Amerika u l-Lvant Nofsani, kif ukoll vjaġġi lokali fil-Pakistan. Huwa jilħaq l-istudenti tiegħu kontinwament biex jiggwidahom fit-tfittxija tagħhom għal għarfien spiritwali u jmexxi sessjonijiet ta ‘Zikr fuq l-Internet kuljum. Huwa jwieġeb għall-mistoqsijiet tas-Seeker permezz tal-email u huwa wkoll disponibbli għal dawk li jiġu jżuruh kuljum fl-uffiċċju tiegħu.

Flimkien mal-iskeda impenjattiva tiegħu, huwa jżomm rabtiet mal-impenji tal-kitba tiegħu. Huwa l-Patrun u l-Editur – kap tal-ġurnal ta ’kull xahar‘ Almurshid ’u awtur tal-editorjal ta’ kull xahar tiegħu.

Il-missjoni ta ’Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan hija li tkabbar il-kawża ta’ True Deen u li tnissel verità, sinċerità u lealtà fir-relazzjoni ta ’wieħed ma’ Allah-swt u s-Srieraq tal-Profeta Mqaddes Tiegħu. Huwa jagħti attenzjoni speċjali lill-bini tal-karattru taż-żgħażagħ. Fuq il-passi tal-Onorevoli missieru u l-maħbub Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan qed jagħti kontribut definit u pożittiv għat-titjib tas-soċjetà kollha kemm hi.

GALICIAN

Saint Sufi – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

A súa Eminencia Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Que as súas bendicións permanezan para sempre) é o actual Shaikh da Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Foi elixido por Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua como o seu sucesor e Shaikh-e Silsilah. Antes da súa sucesión, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan serviu como Nizam-e ‘Aala da Silsilah e o xefe de Al-Ikhwan e Al-Ikhwat, o irmán / irmandade da Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan naceu o 26 de marzo de 1973, en Munarah, distrito de Chakwal, Paquistán. Recibiu a súa educación inicial na Academia Siqarah, Dar ul Irfan, e a súa educación superior no Siqarah College, Lahore.

O fillo e o alumno máis ilustre da súa Eminencia Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, un dos excepcionalmente distinguidos masha’ikh dos nosos tempos, Hadhrat Abdul Qadeer Awan pasou 44 anos na compañía do seu exaltado pai da que adquiriu directamente coñecementos relixiosos. e recibiu adestramento espiritual, e quen o transformou nun sufí consumado e o nomeou como o sucesor-xaik da Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Nun Owaisiah Silsilah, a presenza física dun Salik (buscador) antes do seu Shaikh non é esencialmente necesaria para a transferencia de Faidh (beneficencia espiritual). Recibe as bendicións do seu Shaikh do mesmo xeito en que Hadhrat Owais Qarni-rua recibira as bendicións proféticas sen coñecer nunca as serras do Santo Profeta.

O Naqshbandiah Owaisiah Silsilah é distinto por iniciar un buscador directamente en Zikr-e Qalbi (Zikr dentro do corazón). Unha distinción única desta Silsilah é que, despois de iluminar o Lata’if do buscador e conducilo ás distintas etapas do Camiño, o Shaikh finalmente condúceo á Corte dos serros do Santo Profeta para un Bai’at Espiritual. O buscador pode alcanzar as estacións máis altas do Camiño Sufi, segundo a súa capacidade e esforzo, baixo o seu Shaikh’s Tawajjuh (Atención) e guía.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ofrece conferencias diarias durante o retiro espiritual de corenta días, o Ijtema anual, que se celebra todos os veráns en Dar ul Irfan, o Markaz da Silsilah, ao que asisten os Ahbab de todo o mundo. O foco principal destas charlas é a educación espiritual dos estudantes, pero tamén abarcan unha ampla gama doutros temas relacionados co Deen. Do mesmo xeito, o I’tikaf Ijtema de dez días ao final de Ramadán, o Ijtema mensual e os seus sermóns dos venres son unha fonte de inmenso coñecemento espiritual que guía aos buscadores na súa educación e progreso espiritual.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan é o decano da Academia Siqarah. Esta Academia emprega un sistema de educación que integra os plans de estudos relixiosos e académicos estándar, permitindo aos seus estudantes non só destacar a nivel académico, senón tamén converterse en musulmáns exemplares e ilustrados. Ten a distinción de estar entre os seus primeiros estudantes.

Como patrón da Fundación Al-Falah, supervisa a prestación de apoio humanitario ás persoas nas zonas rurais, urbanas e afectadas por desastres de Paquistán.

Dende 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan realiza xiras internacionais para levar adiante a misión de Tazkiyah-e-Nafs (purificación do eu interior) que lle asignou o seu amado pai e o ilustre Shaikh. O seu itinerario anual inclúe frecuentes viaxes ao estranxeiro a Europa, América e Oriente Medio, así como viaxes locais dentro de Paquistán. Achégase continuamente aos seus alumnos para guialos na súa procura de conciencia espiritual e realiza sesións de Zikr a través de Internet todos os días. Responde ás consultas do buscador a través do correo electrónico e tamén está dispoñible para os que o visitan a diario na súa oficina.

Xunto coa súa axenda atarefada, mantén vínculos cos seus compromisos de escritura. É o patrón e o editor –xefe da revista mensual ‘Almurshid’ e é autor da súa editorial mensual.

A misión de Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan é promover a causa de True Deen e inculcar verdade, sinceridade e lealdade na relación dun con Allah-swt e os seus santos profetas. Concede unha atención especial á creación de personaxes da mocidade. Seguindo os pasos do seu honrado pai e querido Shaikh, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan está a facer unha contribución definitiva e positiva para a mellora da sociedade no seu conxunto.

MAORI

Saint Sufi – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Ko tana Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Kia mau tonu ana manaakitanga) ko te Shaikh o naianei o te Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. I tohua ia e Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua hei whakakapi i a ia me Shaikh-e Silsilah. I mua i tana whakatuunga, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan i mahi hei Nizam-e ‘Aala o te Silsilah me te Upoko o Al-Ikhwan me Al-Ikhwat, te Taina / Tuakanatanga o te Silsilah.

I whanau a Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan i te 26 Poutu-te-rangi 1973, i Munarah, District Chakwal, Pakistan. I whiwhi ia i tana matauranga tuatahi i te Siqarah Academy, Dar ul Irfan, me tana maatauranga nui i te Kareti o Siqarah, Lahore.

Ko te tama me te akonga rongonui o His Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, tetahi o nga Sufi Masha’ikh tino rongonui o enei wa, i noho a Hadhrat Abdul Qadeer Awan ki roto i nga kamupene 44 o tana papa whakanui, mai i a ia tonu i whiwhi matauranga whakapono. ka whakawhiwhia ki te whakangungu wairua, a na wai ia i huri hei Sufi angitu me te tohu i a ia hei Kaiwhaka-Shaikh o te Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I roto i te Owaisiah Silsilah, ko te taha tinana o te Salik (kaiwhai rapu) i mua i tana Shaikh kaore i te hiahiatia mo te whakawhiti i a Faidh (painga wairua). Ka riro ia ia nga manaakitanga o tana Shaikh i roto i nga ahuatanga rite ki a Hadhrat Owais Qarni-rua i whakawhiwhia ki nga manaakitanga Poropiti kaore ano kia tutaki ki nga kani-Poraka Tapu.

He rereke te Naqshbandiah Owaisiah Silsilah mo te whakauru i tetahi kaitono ki Zikr-e Qalbi (Zikr i roto i te ngakau). Ko tetahi rereketanga motuhake o tenei Silsilah ko te, i muri i te whakamarama i te Lata’if o te tangata e rapu ana me te kawe ia ia ki nga waahanga rereke o te Ara, ka kawea ia e te Shaikh ki te Kooti o nga Poropiti Tapu-kitenga kani mo te Bai’at Wairua. Ka taea e te kaitono te whiwhi i nga teihana teitei o te Ara Sufi, kia rite ki tona kaha me tana kaha, i raro i tana Shaikh’s Tawajjuh (Atawhai) me te kaiarahi.

Ko Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan e tuku ana i nga kauhau o ia ra i te hokinga wairua o te wha tekau-ra, te Tau Ijtema, i nga raumati katoa i Dar ul Irfan, te Markaz o te Silsilah, e tae atu ana te Ahbab mai i nga pito katoa o te ao. Ko te kaupapa tuatahi o enei kauhau ko te maatauranga wairua o nga akonga, engari he maha atu ano nga kaupapa e pa ana ki te Deen. Waihoki ko te I’tikaf Ijtema kotahi tekau-ra i te mutunga o Ramadhan, ko te Ijtema o ia marama me ana kauhau a te Paraire o te Paraire te puna o te matauranga wairua nui hei arahi i te hunga e whai ana i ta raatau matauranga wairua me te ahunga whakamua.

Ko Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan te Tiamana o te Whare Wananga o Siqarah. Ka whakamahia e tenei Whare Pukapuka tetahi punaha matauranga e tuitui ana i nga kaupapa maatauranga o te taha whakapono me te maaramatanga ma reira ka ahei nga akonga ki te eke angitu i te taumata maatauranga engari kia waiho hei tauira me nga Mahometa tino maamaa. Kei a ia te motuhake o tetahi o nga akonga tuatahi.

I a ia hei Patron o te Al-Falah Foundation kei te tirotiro ia i nga mahi awhina tangata ki nga taangata tuawhenua, taone nui me nga parekura e pa ana ki Pakistan.

Mai i te tau 2010 ko Ameer Abdul Qadeer Awan e mahi ana i nga haerenga o te ao ki te kawe i te miihana a Tazkiyah-e-Nafs (te pure i a ia ano) i tohaina e tona papa aroha me a Shaikh rongonui. Ko tana haerenga ia tau ko te haerere haere ki tawahi ki Europe, Amerika me te Middle East, me nga haerenga a rohe i roto o Pakistan. Ka toro atu ia ki ana akonga ki te awhina i a raatau ki te whai i te maatauranga wairua me te whakahaere i nga waahanga Zikr ki runga ipurangi i nga ra katoa. Ka whakautu ia ki nga paatai ​​a te Kaikaaata ma te imeera ka waatea hoki ki era e haere mai ana ki te tirotiro i a ia i ia ra i tana tari.

I te taha o tana mahinga pukumahi, kei te mau tonu ia ki nga hononga o ana tuhinga. Ko ia te Patron me te Etita – hei rangatira mo te pukapuka a marama ‘Almurshid’ me nga kaituhi i te etita o ia marama.

Ko te kaupapa a Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ki te kawe ake i te kaupapa o True Deen me te whakato i te pono, te pono me te pono i roto i te hononga o tetahi ki a Allah-swt me Ana-Poropiti Tapu-kani. Ka aro nui ia ki te hanga ahuatanga o te taiohi. E whai ana i nga tapuwae o tona papa honore me te tangata e arohaina ana a Shaikh, ko Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan e mahi ana i tetahi mahi pono me te pai mo te whakapai ake i te hapori katoa.

WELSH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Ei Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Boed i’w fendithion aros am byth) yw Shaikh presennol y Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Cafodd ei ddewis gan Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua fel ei olynydd a Shaikh-e Silsilah. Cyn ei olyniaeth, bu Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yn gwasanaethu fel Nizam-e ‘Aala y Silsilah a Phennaeth Al-Ikhwan ac Al-Ikhwat, Brawd / Chwaeroliaeth y Silsilah.

Ganwyd Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan ar 26 Mawrth 1973, ym Munarah, District Chakwal, Pacistan. Derbyniodd ei addysg gychwynnol yn Academi Siqarah, Dar ul Irfan, a’i addysg uwch yng Ngholeg Siqarah, Lahore.

Yn fab ac yn fyfyriwr enwocaf Ei Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, un o Sufi Masha’ikh hynod nodedig ein hoes, treuliodd Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 mlynedd yng nghwmni ei dad dyrchafedig y cafodd wybodaeth grefyddol ohono yn uniongyrchol. a derbyniodd hyfforddiant ysbrydol, ac a drawsnewidiodd ef yn Sufi medrus a’i enwebu fel Olynydd-Shaikh y Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Mewn Owaisiah Silsilah, nid oes angen presenoldeb corfforol Salik (ceisiwr) cyn ei Shaikh yn y bôn i drosglwyddo Faidh (buddioldeb ysbrydol). Mae’n derbyn bendithion ei Shaikh yn yr un modd ag yr oedd Hadhrat Owais Qarni-rua wedi derbyn y bendithion Proffwydol heb erioed gwrdd â’r llifiau Proffwyd Sanctaidd.

Mae’r Naqshbandiah Owaisiah Silsilah yn unigryw am gychwyn ceisiwr yn uniongyrchol i Zikr-e Qalbi (Zikr yn y galon). Gwahaniaeth unigryw o’r Silsilah hwn yw, ar ôl goleuo Lata’if y ceisiwr a’i arwain i wahanol gamau’r Llwybr, mae’r Shaikh o’r diwedd yn ei arwain i Lys y Proffwyd Sanctaidd-llifiau am Bai’at Ysbrydol. Gall y ceisiwr gyrraedd gorsafoedd uchaf Llwybr Sufi, yn ôl ei allu a’i ymdrech, o dan ei Shaikh’s Tawajjuh (Sylw) a’i arweiniad.

Mae Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yn traddodi darlithoedd dyddiol yn ystod yr encil ysbrydol ddeugain niwrnod, yr Ijtema Blynyddol, a gynhelir bob haf yn Dar ul Irfan, Markaz y Silsilah, a fynychir gan yr Ahbab o bob cwr o’r byd. Prif ffocws y darlithoedd hyn yw addysg ysbrydol y myfyrwyr, ond maent hefyd yn ymdrin ag ystod eang o bynciau eraill sy’n gysylltiedig â’r Deen. Yn yr un modd mae’r I’tikaf Ijtema deng niwrnod ar ddiwedd Ramadhan, yr Ijtema misol a’i bregethau wythnosol dydd Gwener yn ffynhonnell gwybodaeth ysbrydol aruthrol sy’n tywys y ceiswyr yn eu haddysg a’u cynnydd ysbrydol.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yw Deon Academi Siqarah. Mae’r Academi hon yn cyflogi system o addysg sy’n integreiddio meysydd llafur academaidd crefyddol a safonol a thrwy hynny alluogi ei myfyrwyr nid yn unig i ragori ar y lefel academaidd ond hefyd i ddod yn Fwslimiaid rhagorol a goleuedig. Mae ganddo’r clod o fod ymhlith ei fyfyrwyr cyntaf.

Fel Noddwr Sefydliad Al-Falah mae’n goruchwylio’r ddarpariaeth o gefnogaeth ddyngarol i bobl yn ardaloedd gwledig, trefol a thrychinebus Pacistan.

Ers 2010 mae Ameer Abdul Qadeer Awan wedi bod yn cynnal teithiau rhyngwladol i fwrw ymlaen â chenhadaeth Tazkiyah-e-Nafs (puro hunan fewnol rhywun) a neilltuwyd iddo gan ei dad annwyl a Shaikh enwog. Mae ei deithlen flynyddol yn cynnwys teithio’n aml dramor i Ewrop, America a’r Dwyrain Canol, yn ogystal â theithiau lleol ym Mhacistan. Mae’n estyn allan at ei fyfyrwyr yn barhaus i’w tywys wrth chwilio am ymwybyddiaeth ysbrydol ac yn cynnal sesiynau Zikr dros y Rhyngrwyd bob dydd. Mae’n ymateb i ymholiadau’r Seeker trwy e-bost ac mae hefyd ar gael i’r rhai sy’n dod i ymweld ag ef yn ddyddiol yn ei swyddfa.

Ynghyd â’i amserlen brysur, mae’n cadw cysylltiadau â’i ymrwymiadau ysgrifennu. Ef yw’r Noddwr a’r Golygydd – yn bennaeth y cyfnodolyn misol ‘Almurshid’ ac mae’n awdur ei olygyddol misol.

Cenhadaeth Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yw hyrwyddo achos True Deen a meithrin gwirionedd, didwylledd a theyrngarwch mewn perthynas ag Allah-swt a’i Saw Proffwyd Sanctaidd. Mae’n rhoi sylw arbennig i adeiladu cymeriad yr ieuenctid. Yn dilyn yn ôl troed ei dad anrhydeddus a’i annwyl Shaikh, mae Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yn gwneud cyfraniad pendant a chadarnhaol er budd y gymdeithas gyfan.

WESTERN FRISIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Syn Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (mei syn segeningen foar altyd bliuwe) is de hjoeddeiske Shaikh fan ‘e Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Hy waard keazen troch Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua as syn opfolger en Shaikh-e Silsilah. Foarôfgeand oan syn opfolging tsjinne Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan as de Nizam-e ‘Aala fan’ e Silsilah en it haad fan Al-Ikhwan en Al-Ikhwat, de Brother/Sisterhood fan ‘e Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan waard berne op 26 maart 1973, yn Munarah, District Chakwal, Pakistan. Hy krige syn earste oplieding oan ‘e Siqarah Academy, Dar ul Irfan, en syn heger ûnderwiis oan Siqarah College, Lahore.

De soan en de meast ferneamde studint fan His Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, ien fan ‘e útsûnderlik ûnderskieden Sufi Masha’ikh fan ús tiid, brocht Hadhrat Abdul Qadeer Awan 44 jier troch yn it bedriuw fan syn ferhevene heit fan wa’t hy direkt religieuze kennis opdien en krige geastlike training, en dy’t him omfoarme ta in folbrocht Sufi en him nominearde as de opfolger-Shaikh fan ‘e Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Yn in Owaisiah Silsilah is fysike oanwêzigens fan in Salik (soeker) foar syn Shaikh net yn essinsje fereaske foar oerdracht fan Faidh (geastlike foardiel). Hy ûntfangt de segeningen fan syn Shaikh op deselde manier wêrop Hadhrat Owais Qarni-rua de profetyske segeningen hie krigen sûnder ea te foldwaan oan ‘e Hillige profeetsagen.

De Naqshbandiah Owaisiah Silsilah is ûnderskiedend foar it inisjearjen fan in seeker direkt op Zikr-e Qalbi (Zikr binnen it hert). In unyk ûnderskied fan dizze Silsilah is dat, nei it ferljochtsjen fan ‘e Lata’if fan’ e soeker en him nei de ferskate stadia fan ‘e Paad hat brocht, de Shaikh him einlings liedt nei it Hof fan’ e Hillige Profeetsagen foar in Spiritual Bai’at. De sykster kin de heechste stasjons fan it soefipaad berikke, neffens syn fermogen en muoite, ûnder syn Shaikh’s Tawajjuh (oandacht) en begelieding.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan leveret deistige lêzingen tidens de fjirtich dagen geastlike retreat, de jierlikse Ijtema, dy’t elke simmer wurdt hâlden yn Dar ul Irfan, de Markaz fan ‘e Silsilah, dy’t wurdt besocht troch de Ahbab fan oer de hiele wrâld. De primêre fokus fan dizze lêzingen is it geastlike ûnderwiis fan ‘e studinten, mar se behannelje ek in breed skala oan oare ûnderwerpen relatearre oan de Deen. Lykwols binne de tsien dagen I’tikaf Ijtema oan ‘e ein fan Ramadhan, de moanlikse Ijtema en syn wyklikse freedprediken in boarne fan enoarme geastlike kennis dy’t de sikers begeliedt yn har geastlike oplieding en foarútgong.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan is de dekaan fan ‘e Siqarah Academy. Dizze Akademy brûkt in systeem fan ûnderwiis dat sawol religieuze as standert akademyske syllabi yntegreart, wêrtroch har studinten har net allinich kinne prestearje op akademysk nivo, mar ek foarbylden en ferljochte moslims kinne wurde. Hy hâldt it ûnderskie fan ûnder de earste studinten te wêzen.

As beskermhear fan ‘e Al-Falah Foundation hâldt hy tafersjoch op it oanbieden fan humanitêre stipe oan minsken yn’ e plattelân, stedske en troch ramp troffen gebieten fan Pakistan.

Sûnt 2010 hat Ameer Abdul Qadeer Awan ynternasjonale tochten ûndernommen om de missy fan Tazkiyah-e-Nafs (suvering fan it binnenste sels) oan him te jaan troch syn leafste heit en ferneamde Shaikh. Syn jierlikse reisplan omfettet faak reizen nei it bûtenlân nei Jeropa, Amearika en it Midden -Easten, lykas lokale reizen binnen Pakistan. Hy berikt syn studinten kontinu om har te begelieden yn har syktocht nei geastlik bewustwêzen en fiert elke dei Zikr -sesjes oer it ynternet. Hy beantwurdet de fragen fan ‘e Seeker fia e -post en is ek beskikber foar dyjingen dy’t him deistich op syn kantoar komme te besykjen.

Tegearre mei syn drokke skema behâldt hy bannen mei syn skriuwferplichtingen. Hy is de beskermhear en de redakteur – yn haad fan it moanneblêd ‘Almurshid’ en skriuwt har moanlikse redaksje.

De missy fan Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan is de oarsaak fan True Deen te befoarderjen en wierheid, oprjochtens en loyaliteit yn te bringen yn ‘e relaasje mei Allah-swt en Syn Hillige profeet-seagen. Hy jout spesjaal omtinken foar it bouwen fan karakter fan ‘e jeugd. Yn ‘e fuotstappen fan syn earfolle heit en leafste Shaikh, leveret Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan in definitive en positive bydrage foar it ferbetterjen fan’ e maatskippij as gehiel.

CREOLE

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Eminans li Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Se pou benediksyon l ‘rete pou tout tan) se Shaikh la prezan nan Silsilah Naqshbandiah Owaisiah la. Li te chwazi pa Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua kòm siksesè li ak Shaikh-e Silsilah. Anvan siksesyon li, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan te sèvi kòm Nizam-e ‘Aala nan Silsilah la ak tèt la nan Al-Ikhwan ak Al-Ikhwat, Frè a / Sè nan Silsilah la.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan te fèt 26 Mas 1973, nan Munarah, Distri Chakwal, Pakistan. Li te resevwa premye edikasyon li nan Akademi Siqarah, Dar ul Irfan, ak edikasyon siperyè li nan Siqarah College, Lahore.

Pitit gason an ak elèv ki pi ilustr nan Eminans li Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, youn nan eksepsyonèlman distenge Sufi Masha’ikh nan tan nou an, Hadhrat Abdul Qadeer Awan te pase 44 ane nan konpayi papa l ‘leve soti nan ki moun li dirèkteman akeri konesans relijye epi li resevwa fòmasyon espirityèl, epi ki moun ki transfòme l ‘nan yon Sufi akonpli ak nominasyon l’ tankou siksesè-Shaikh nan Silsilah Naqshbandiah Owaisiah la.

Nan yon Owaisiah Silsilah, prezans fizik nan yon Salik (moun k ap chèche) anvan Shaikh l ‘yo pa esansyèlman obligatwa pou transfè nan Faidh (espirityèl benefis). Li resevwa benediksyon Shaikh li yo nan menm fason Hadhrat Owais Qarni-rua te resevwa benediksyon pwofetik yo san li pa janm rankontre Sentespri pwofèt yo.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah a diferan pou kòmanse yon moun k ap chèche dirèkteman sou Zikr-e Qalbi (Zikr nan kè a). Yon distenksyon inik nan sa a Silsilah se ke, apre yo fin limine Lata’if nan moun k ap chèche a ak fè l ‘nan etap sa yo divès kalite nan chemen an, Shaikh a finalman fè l’ nan Tribinal la nan Sentespri pwofèt-so yo pou yon Bai’at espirityèl. Moun k ap chèche a ka atenn estasyon ki pi wo nan chemen Sufi a, selon kapasite li ak efò, anba Tawajjuh Shaikh li (Atansyon) ak konsèy.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan delivre konferans chak jou pandan retrè a karant jou espirityèl, Ijtema anyèl la, ki te fèt chak ete nan Dar ul Irfan, Markaz la nan Silsilah a, ki se ale nan Ahbab a soti nan tout mond lan. Konsantre prensipal la nan konferans sa yo se edikasyon espirityèl la nan elèv yo, men yo menm tou yo kouvri nan yon pakèt domèn lòt sijè ki gen rapò ak Deen la. Menm jan an dis jou I’tikaf Ijtema nan fen Ramadhan, chak mwa Ijtema a ak chak semèn Vandredi prèch li yo se yon sous imans konesans espirityèl ki gide moun k ap chèche yo nan edikasyon espirityèl yo ak pwogrè.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan se Dean Akademi Siqarah la. Akademi sa a anplwaye yon sistèm edikasyon ki entegre tou de relijye ak estanda pwogram akademik kidonk pèmèt elèv li yo pa sèlman briye nan nivo akademik, men yo vin tou egzanplè ak eklere Mizilman yo. Li kenbe distenksyon an pou yo te nan mitan premye elèv li yo.

Kòm Patwon nan Fondasyon Al-Falah li sipèvize dispozisyon sipò imanitè pou moun ki nan zòn riral yo, nan vil yo ak nan dezas ki afekte nan Pakistan.

Depi 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan te antreprann Tours entènasyonal yo pote pi devan misyon an nan Tazkiyah-e-Nafs (pou pirifye nan pwòp tèt ou enteryè yon sèl la) asiyen l ‘pa papa renmen anpil l’, li ilustr Shaikh. Chimen anyèl li gen ladan vwayaj souvan aletranje nan Ewòp, Amerik ak Mwayen Oryan an, osi byen ke vwayaj lokal nan Pakistan. Li rive jwenn elèv li yo kontinyèlman gide yo nan demand yo pou konsyans espirityèl ak fè sesyon Zikr sou entènèt la chak jou. Li reponn kesyon moun k ap Chèche a nan imèl epi li disponib tou pou moun ki vin vizite l chak jou nan biwo li.

Ansanm ak orè okipe l ‘yo, li kenbe lyen ak angajman ekri l’ yo. Li se Kliyan an ak Editè a – an chèf nan jounal la chak mwa ‘Almurshid’ ak otè editoryal chak mwa li yo.

Misyon Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan se pou plis kòz la nan Vrè Deen ak pénétrer verite, senserite ak lwayote nan relasyon yon sèl la ak Allah-SWT ak Sentespri pwofèt-so li yo. Li bay atansyon espesyal sou bilding karaktè jèn yo. Aprè mak pye papa Onorab li ak Shaikh li renmen anpil, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ap fè yon kontribisyon definitif e pozitif pou amelyorasyon sosyete a an antye.

HAWAIIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

ʻO kāna Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (I mau kāna mau hoʻomaikaʻi mau loa) ʻo ia ka Shaikh o ka Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Ua koho ʻia ʻo Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ma kona hope a me Shaikh-e Silsilah. Ma mua o kāna pani, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan i lawelawe ma ke ʻano he Nizam-e ‘Aala o ka Silsilah a me ke poʻo o Al-Ikhwan a me Al-Ikhwat, ke kaikunāne / kaikuahine o ka Silsilah.

Ua hānau ʻia ʻo Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan ma ka lā 26 Malaki 1973, ma Munarah, District Chakwal, Pakistan. Ua loaʻa iā ia kāna aʻo mua ma ke Siqarah Academy, Dar ul Irfan, a me kāna aʻo kiʻekiʻe ma Siqarah College, Lahore.

ʻO ke keikikāne a me ka haumāna kaulana a His Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, kekahi o nā Sufi Mashaʻikh hanohano o ko mākou mau manawa, ua hala ʻo Hadhrat Abdul Qadeer Awan i 44 mau makahiki i ka hui o kona makuakāne kiʻekiʻe nāna i loaʻa pono ka ʻike haipule. a loaʻa i ka hoʻomaʻamaʻa ʻuhane, a nāna i hoʻololi iā ia i Sufi kūleʻa a koho iā ia i Hope-Shaikh o ka Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

I kahi Owaisiah Silsilah, ke kū kino o kahi Salik (ʻimi) ma mua o kāna Shaikh ʻaʻole koi ʻia no ka hoʻololi ʻana iā Faidh (ke kōkua ʻuhane). Loaʻa iā ia nā hoʻomaikaʻi o kāna Shaikh ma ke ʻano like i loaʻa ai iā Hadhrat Owais Qarni-rua i nā hoʻomaikaʻi kaulaʻi me ka hui ʻole ʻole ʻole o nā kaula ʻIke Hemolele.

He ʻokoʻa ka Naqshbandiah Owaisiah Silsilah no ka hoʻomaka pololei ʻana i kahi ʻimi ma Zikr-e Qalbi (Zikr ma loko o ka puʻuwai). ʻO kahi ʻano ʻokoʻa o kēia Silsilah ka mea, ma hope o ka hoʻomālamalama ʻana i ka Lataʻif o ka mea ʻimi a alakaʻi iā ia i nā ʻāpana like ʻole o ke Ala, alakaʻi hope ʻo Shaikh iā ia i ka ʻaha o nā kaula ʻānele Hemolele no kahi Baiʻat ʻUhane. Hiki i ka mea ʻimi ke loaʻa nā wahi kiʻekiʻe loa o ke Ala Sufi, e like me kona hiki a me kāna hana, ma lalo o kāna Shaikh’s Tawajjuh (Attention) a me ke alakaʻi.

Hāʻawi ʻo Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan i nā haʻi ʻōlelo i kēlā me kēia lā i loko o ka hoʻihoʻi ʻuhane he kanahā mau lā, ka Ijtema Makahiki, i mālama ʻia i kēlā me kēia kauwela ma Dar ul Irfan, ka Markaz o ka Silsilah, i hele ʻia e ka Ahbab mai nā wahi a puni o ka honua. ʻO ka nānā mua o kēia mau haʻi aʻo ʻana ka ʻike ʻuhane o nā haumāna, akā uhi lākou i ka nui o nā kumuhana ʻē aʻe e pili ana i ka Deen. Pēlā nō ka I’tikaf Ijtema he ʻumi mau lā ma ka hopena o Ramadhan, ka Ijtema o ka mahina a me kāna mau pule pule Pōʻalima he kumu o ka ʻike ʻuhane nui e alakaʻi i ka poʻe ʻimi i kā lākou aʻo ʻuhane a me ka holomua.

ʻO Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ka Dean o ka Siqarah Academy. Hoʻohana kēia Academy i kahi ʻōnaehana o ka hoʻonaʻauao e hoʻohui i nā syllabi ʻaoʻao haipule a me nā pae maʻamau e hiki ai i kāna mau haumāna ke kiʻekiʻe wale i ka pae kula akā e lilo i hiʻohiʻona a hoʻomālamalama i nā Muslim. Loaʻa iā ia ka hoʻokaʻawale o waena o kāna mau haumāna mua.

Ma ke ʻano he Patron o ka Al-Falah Foundation nāna e kiaʻi i ka hoʻolako ʻana i ke kōkua kōkua kanaka i ka poʻe i nā kaiāulu, nā kūlanakauhale a me nā wahi pōpilikia o Pakistan.

Mai ka 2010 ʻo Ameer Abdul Qadeer Awan e hana ana i nā huakaʻi kūwaho e lawe i mua i ka nuʻukia a Tazkiyah-e-Nafs (ka hoʻomaʻemaʻe ʻana iā ia iho) i hāʻawi ʻia iā ia e kona makuakāne aloha a me Shaikh hanohano. ʻO kāna huakaʻi makahiki me ka huakaʻi pinepine i nā ʻāina ʻē i ʻEulopa, ʻAmelika a me ka Hikina Waena, a me nā huakaʻi kūloko ma waena o Pakistan. Kikoo mau ʻo ia i kāna mau haumāna e alakaʻi iā lākou i kā lākou ʻimi no ka ʻike ʻuhane a alakaʻi i nā kau Zikr ma o ka Pūnaewele i kēlā me kēia lā. Pane ʻo ia i nā nīnau a ka Seeker ma o ka leka uila a loaʻa pū kekahi i ka poʻe e hele mai e kipa iā ia i kēlā me kēia lā ma kāna keʻena.

Me kāna papa hana nui, paʻa ʻo ia i nā pilina i kāna mau palapala kākau. ʻO ia ka Patron a me ka Luna Hoʻoponopono – ma ke poʻo o ka puke pai mahina ʻo ‘Almurshid’ a me nā mea kākau i ka hoʻoponopono hoʻoponopono o kēlā me kēia mahina.

ʻO ka misiona a Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan e hoʻonui i ke kumu o True Deen a e hoʻoulu i ka ʻoiaʻiʻo, ka ʻoiaʻiʻo a me ke kūpaʻa i ka pilina o kekahi me Allah-swt a me kāna mau kaula ʻIke Hemolele. Hāʻawi ʻo ia i ka nānā kūikawā i ka hana ʻano o ka ʻōpio. Ke ukali nei i nā kapuai o kona makuakāne hanohano a me Shaikh i aloha nui ʻia, ʻo Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ke hāʻawi nei i kahi kōkua kūpono a maikaʻi no ka maikaʻi o ke kaiāulu holoʻokoʻa.

HEBREW

סופי סן – הרץ Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

הוד מעלתו חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן (מי ייתן וברכותיו יישארו לנצח) הוא השייח הנוכחי של הסילסילה נקשבניה עוואזיה. הוא נבחר על ידי חדרת עאמר מוחמד אכרם עוואן-רועה כיורשו ושייח-א סילסילה. קודם להורשתו שימשה חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן כניזאם-עאלא של הסילסילה וראש אל-איחוואן ואל-איחוואט, האח/אחוות הסילסילה.

שייח עמיר עבדול קאדר עוואן נולד ב -26 במרץ 1973 במונרה שבמחוז צ’אקוואל שבפקיסטן. את השכלתו הראשונית קיבל באקדמיית סיקארה, דאר אל אירפן, והשכלתו הגבוהה במכללת סיקארה, לאהור.

הבן והתלמיד המהולל ביותר של הוד מעלתו חדרת עאמר מוחמד אכרם עוואן-רועה, אחד הסופי המאשיח המובהק של תקופתנו, שהרת עבדול קאדר אוואן בילה 44 שנים בחברת אביו הנעלה ממנה רכש ישירות ידע דתי ממנה. וקיבל הכשרה רוחנית, ומי הפך אותו לסופי מוכשר ומינה אותו כיורש-שייח של הסילסייה נקשבניה אוווייזיה.

בסילסיית Owaisiah, נוכחות פיזית של סאליק (מחפש) לפני השייח שלו אינה נדרשת בעיקרה להעברת פיידה (טובות רוחניות). הוא מקבל את ברכותיו של השייח שלו באותו אופן שבו קיבלה הדרת אוואס קארני-רועה את הברכות הנבואות מבלי לפגוש את מסורי הנביא הקדוש.

נקשבנדייה אוווייזיה סילסילה ייחודית ליזום מחפש ישירות אל זיקר-קלבי (זיקר בתוך הלב). הבחנה ייחודית של סילילה זו היא שאחרי שהאיר את לאטאיף של המחפש והוביל אותו לשלבי השביל השונים, סוף סוף מוביל אותו השייח לחצר הנביאים הקדושים לנסוע לבאית רוחנית. המחפש יכול להגיע לתחנות הגבוהות ביותר של שביל הסופי, בהתאם ליכולתו ומאמץ, תחת הטאג’ג’וה (תשומת הלב) של השייח ‘שלו.

חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן מעבירה הרצאות יומיות במהלך הנסיגה הרוחנית בת ארבעים יום, האיג’טמה השנתית, המתקיימת מדי קיץ בדאר אול עירפן, מרקז הסילסילה, בה משתתף האבב מכל רחבי העולם. המוקד העיקרי בהרצאות אלה הוא החינוך הרוחני של הסטודנטים, אך הן מכסות גם מגוון רחב של נושאים אחרים הקשורים לדין. באופן דומה I’tikaf Ijtema בן עשרת הימים בסוף הרמדאן, ה- Ijtema החודשי והדרשות השישי השבועיות שלו הם מקור לידע רוחני עצום שמנחה את המחפשים בחינוכם הרוחני ובהתקדמותם.

חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן הוא דיקן האקדמיה לסיקרה. האקדמיה הזו משתמשת במערכת חינוך המשלבת תוכניות לימוד דתיות וסטנדרטיות כאחד ובכך מאפשרת לסטודנטים שלה לא רק להצטיין ברמה האקדמית אלא גם להפוך למוסלמים למופת ולנאורים. הוא מחזיק בהבחנה להיות בין התלמידים הראשונים שלה.

כפטרון קרן אל-פלאח הוא מפקח על מתן תמיכה הומניטרית לאנשים באזורים הכפריים, העירוניים והנגועים באסון בפקיסטן.

מאז 2010 עומר עבדול קאדר עוואן מבצע סיורים בינלאומיים בכדי להעביר את משימתו של טזקיה-א-נאפס (טיהור האני הפנימי) שהוקצה לו על ידי אביו האהוב ושייח המהולל. מסלול הטיול השנתי שלו כולל נסיעות תכופות לחו”ל לאירופה, אמריקה והמזרח התיכון, כמו גם טיולים מקומיים בפקיסטן. הוא פונה לתלמידיו ברציפות כדי להדריך אותם בחיפוש אחר מודעות רוחנית ומעביר מפגשי זיקרים באינטרנט מדי יום. הוא נענה לשאלותיו של המחפש באמצעות הדוא”ל וזמין גם למי שבא לבקר אותו מדי יום במשרדו.

יחד עם לוח הזמנים העמוס שלו, הוא שומר על קשרים עם התחייבויות הכתיבה שלו. הוא הפטרון והעורך – הראשי של כתב העת החודשי ‘אלמורשיד’ ומחבר את מאמר המערכת החודשי שלו.

משימתו של חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן היא לקדם את הסיבה לדין האמיתי ולהנחיל אמת, כנות ונאמנות במערכת היחסים עם אללה-סווט ונביו הקדושים. הוא נותן תשומת לב מיוחדת לבניית אופי של בני הנוער. בעקבות אביו המכובד והשייח האהוב, תורמת חדרת עאמר עבדול קאדר עוואן תרומה ברורה וחיובית לשיפור החברה כולה.

CHINESE

苏菲圣徒 – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

尊贵的 Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan(愿他的祝福永存)是 Silsilah Naqshbandiah Owaisiah 的现任谢赫。他被 Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua 选为他的继任者和 Shaikh-e Silsilah。在他继位之前,Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 曾担任 Silsilah 的 Nizam-e ‘Aala 以及 Al-Ikhwan 和 Al-Ikhwat 的负责人,Silsilah 的兄弟/姐妹会。

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan 于 1973 年 3 月 26 日出生于巴基斯坦 Chakwal 区的穆纳拉。他在 Dar ul Irfan 的 Siqarah 学院接受了初步教育,并在拉合尔的 Siqarah 学院接受了高等教育。

Hadhrat Abdul Qadeer Awan 是我们这个时代最杰出的苏菲·玛沙伊赫之一,他的儿子和最杰出的学生 Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua,Hadhrat Abdul Qadeer Awan 在他尊贵的父亲的公司里度过了 44 年,他直接从那里获得了宗教知识并接受了精神训练,并将他变成了一个有成就的苏菲派,并提名他为 Silsilah Naqshbandiah Owaisiah 的继承者-Shaikh。

在 Owaisiah Silsilah 中,Salik(寻求者)在他的 Shaikh 之前的实际存在并不是 Faidh(精神恩惠)的转移所必需的。他接受了他的谢赫的祝福,就像哈达拉特·奥瓦伊斯·卡尼鲁阿(Hadhrat Owais Qarni-rua)在没有见过先知锯的情况下接受先知祝福的方式一样。

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah 的独特之处在于将寻求者直接启动到 Zikr-e Qalbi(心脏内的 Zikr)。这个 Silsilah 的独特之处在于,在照亮了寻求者的 Lata’if 并将他引导到路径的各个阶段之后,Shaikh 最终将他引导到了圣先知的法庭,进行了精神拜阿特。求道者可以根据他的能力和努力,在他的谢赫的 Tawajjuh(注意力)和指导下达到苏菲之路的最高境界。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 在每年夏天在 Silsilah 的 Markaz Dar ul Irfan 举行的为期 40 天的灵修静修期间每天进行演讲,Ahbab 来自世界各地。这些讲座的主要重点是学生的精神教育,但它们也涵盖了与 Deen 相关的广泛其他主题。同样,斋月结束时为期十天的 Ijtikaf Ijtema、每月的 Ijtema 和他每周一次的周五布道都是巨大的灵性知识的来源,可以指导寻求者进行灵性教育和进步。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 是 Siqarah 学院的院长。该学院采用融合宗教和标准学术教学大纲的教育体系,从而使学生不仅在学术水平上表现出色,而且成为模范和开明的穆斯林。他是第一批学生中的佼佼者。

作为 Al-Falah 基金会的赞助人,他负责监督向巴基斯坦农村、城市和受灾地区的人们提供人道主义支持。

自 2010 年以来,阿米尔·阿卜杜勒·卡迪尔·阿万 (Ameer Abdul Qadeer Awan) 一直在进行国际巡回演出,以推进他敬爱的父亲和杰出的谢赫赋予他的 Tazkiyah-e-Nafs(净化内心自我)的使命。他每年的行程包括经常出国到欧洲、美国和中东,以及在巴基斯坦当地旅行。他不断接触他的学生,引导他们寻求精神意识,并每天通过互联网举办 Zikr 课程。他通过电子邮件回复搜索者的询问,也可以为每天来他办公室拜访他的人提供帮助。

除了繁忙的日程安排之外,他还保留着与他的写作承诺的联系。他是月刊“Almurshid”的赞助人和主编,并撰写其月刊社论。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 的使命是促进 True Deen 的事业,并在与真主和他的先知锯的关系中灌输真理、真诚和忠诚。他特别重视青少年的品格建设。 Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 追随他尊贵的父亲和敬爱的 Shaikh 的脚步,为改善整个社会做出了明确而积极的贡献。

HINDI

सूफी संत – हर्ट्ज अमीर अब्दुल कादिर अवान (Mz)

उनकी प्रख्यात हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान (उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे) सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के वर्तमान शेख हैं। उन्हें हज़रत अमीर मुहम्मद अकरम अवन-रुआ ने अपने उत्तराधिकारी और शेख-ए सिलसिला के रूप में चुना था। अपने उत्तराधिकार से पहले, हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान ने सिलसिला के निज़ाम-ए-आला और सिलसिला के भाई / बहन, अल-इखवान और अल-इखवत के प्रमुख के रूप में कार्य किया।

शेख अमीर अब्दुल कदीर अवान का जन्म 26 मार्च 1973 को मुनारा, जिला चकवाल, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिकराह अकादमी, दार उल इरफ़ान में प्राप्त की, और अपनी उच्च शिक्षा लाहौर के सिकराह कॉलेज में प्राप्त की।

बेटे और उनकी प्रख्यात हज़रत के सबसे शानदार छात्र, अमीर मुहम्मद अकरम अवान-रुआ, हमारे समय के असाधारण रूप से प्रतिष्ठित सूफी मशाईख में से एक, हज़रत अब्दुल कादिर अवान ने अपने महान पिता की कंपनी में 44 साल बिताए, जिनसे उन्होंने सीधे धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, और जिसने उन्हें एक कुशल सूफी में बदल दिया और उन्हें सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के उत्तराधिकारी-शेख के रूप में नामित किया।

एक ओवैसिया सिलसिला में, अपने शेख के सामने एक सालिक (साधक) की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से फैद (आध्यात्मिक उपकार) के हस्तांतरण के लिए आवश्यक नहीं है। वह अपने शेख का आशीर्वाद उसी तरह प्राप्त करता है जैसे हज़रत ओवैस कर्नी-रुआ ने पवित्र पैगंबर-आरी से मिले बिना पैगंबर का आशीर्वाद प्राप्त किया था।

नक्शबंदिया ओवैसिया सिलसिला एक साधक को सीधे ज़िक्र-ए कल्बी (दिल के भीतर ज़िक्र) पर शुरू करने के लिए अलग है। इस सिलसिला की एक अनूठी विशेषता यह है कि, साधक की लतीफ को रोशन करने और उसे पथ के विभिन्न चरणों में ले जाने के बाद, शेख अंततः उसे एक आध्यात्मिक बैअत के लिए पवित्र पैगंबर-आरी के दरबार में ले जाता है। साधक अपने शेख के तवाज्जुह (ध्यान) और मार्गदर्शन के तहत, अपनी क्षमता और प्रयास के अनुसार सूफी पथ के उच्चतम स्टेशनों को प्राप्त कर सकता है।

हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान चालीस दिवसीय आध्यात्मिक रिट्रीट, वार्षिक इज्तेमा के दौरान दैनिक व्याख्यान देते हैं, जो हर गर्मियों में सिलसिला के मरकज़ दार उल इरफ़ान में आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर से अहबाब भाग लेते हैं। इन व्याख्यानों का प्राथमिक फोकस छात्रों की आध्यात्मिक शिक्षा है, लेकिन वे दीन से संबंधित अन्य विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी कवर करते हैं। इसी तरह रमजान के अंत में दस दिवसीय एतिकाफ इज्तेमा, मासिक इज्तेमा और उनके साप्ताहिक शुक्रवार के उपदेश अपार आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं जो साधकों को उनकी आध्यात्मिक शिक्षा और प्रगति में मार्गदर्शन करते हैं।

हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान सिकराह अकादमी के डीन हैं। यह अकादमी शिक्षा की एक प्रणाली का उपयोग करती है जो धार्मिक और मानक शैक्षणिक पाठ्यक्रम दोनों को एकीकृत करती है जिससे इसके छात्र न केवल अकादमिक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अनुकरणीय और प्रबुद्ध मुसलमान भी बन सकते हैं। उन्हें इसके प्रथम छात्रों में होने का गौरव प्राप्त है।

अल-फलाह फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में वह पाकिस्तान के ग्रामीण, शहरी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मानवीय सहायता के प्रावधान की देखरेख करते हैं।

2010 के बाद से अमीर अब्दुल कादिर अवान अपने प्यारे पिता और प्रसिद्ध शेख द्वारा उन्हें सौंपे गए तज़कियाह-ए-नफ़्स (किसी के भीतर की शुद्धि) के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दौरों का आयोजन कर रहे हैं। उनके वार्षिक यात्रा कार्यक्रम में यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व की विदेश यात्राएं, साथ ही पाकिस्तान के भीतर स्थानीय यात्राएं शामिल हैं। वह आध्यात्मिक जागरूकता की खोज में उनका मार्गदर्शन करने के लिए लगातार अपने छात्रों तक पहुंचता है और हर दिन इंटरनेट पर ज़िक्र सत्र आयोजित करता है। वह साधक के प्रश्नों का उत्तर ईमेल के माध्यम से देता है और उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो उसके कार्यालय में प्रतिदिन उससे मिलने आते हैं।

अपने व्यस्त कार्यक्रम के साथ, वह अपनी लेखन प्रतिबद्धताओं से बंधे रहते हैं। वह मासिक पत्रिका ‘अलमुर्शीद’ के संरक्षक और प्रधान संपादक हैं और इसके मासिक संपादकीय के लेखक हैं।

हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान का मिशन सच्चे दीन के कारण को आगे बढ़ाना और अल्लाह-स्वत और उनके पवित्र पैगंबर-आरा के साथ किसी के रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी पैदा करना है। वह युवाओं के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देते हैं। अपने सम्माननीय पिता और प्रिय शेख के नक्शेकदम पर चलते हुए, हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए एक निश्चित और सकारात्मक योगदान दे रहे हैं।

ARABIC

القديس الصوفي – هز أمير عبد القدير عوان (Mz)

سماحة حضرة أمير عبد القدير عوان (تبقى بركاته إلى الأبد) هو شيخ السلسلة النقشبندية أويسية الحالي. تم اختياره من قبل حضرة أمير محمد أكرم أوان روا خلفًا له والشيخ السلسلة. قبل خلافته ، شغل حضرة أمير عبد القدير عوان منصب نظام الأعلى في السلسلة ورئيس الإخوان والإخوات ، الإخوان / الأخوات في السلسلة.

ولد الشيخ أمير عبد القدير عوان في 26 مارس 1973 ، في المنارة ، مقاطعة تشكوال ، باكستان. تلقى تعليمه الأولي في أكاديمية الصقرة ، دار العرفان ، وتعليمه العالي في كلية الصقرة ، لاهور.

ابن فضيلة حضرة أمير محمد أكرم عوان-روا ، أحد أشهر المشايخ الصوفيين في عصرنا ، حضرت عبد القدير عوان ، قضى 44 عامًا في رفقة والده الجليل الذي حصل منه مباشرة على المعرفة الدينية وتلقى تدريبًا روحيًا ، وحوّله إلى صوفي بارع ورشّحه خليفة-شيخ السلسلة النقشبندية أويسية.

في العويسة السلسلة ، لا يكون الوجود المادي لسالك (طالب) قبل شيخه مطلوبًا أساسًا لنقل الفيد (المنفعة الروحية). ينال بركات شيخه بنفس الطريقة التي نال بها حضرة عويس قرني روا الصلاة النبوية دون أن يلتقي صلى الله عليه وسلم.

تتميز النقشبندية أويسية السلسلة بقدرتها على بدء طالب مباشرة في ذكرى قلبي (ذكر داخل القلب). إن التمييز الفريد لهذه السلسلة هو أنه بعد إلقاء الضوء على “لطائف” الطالب وإيصاله إلى المراحل المختلفة من الطريق ، يقوده الشيخ أخيرًا إلى بلاط النبي الكريم – صلاة البيات الروحية. يمكن للباحث أن يصل إلى أعلى محطات الطريق الصوفي ، حسب قدرته وجهده ، تحت إشراف شيخه وتوجيهه.

حضرت أمير عبد القدير عوان يلقي محاضرات يومية خلال الخلوة الروحية لمدة أربعين يومًا ، الإجازة السنوية ، التي تقام كل صيف في دار العرفان ، مركز السلسلة ، والذي يحضره الأحباب من جميع أنحاء العالم. التركيز الأساسي لهذه المحاضرات هو التربية الروحية للطلاب ، ولكنها تغطي أيضًا مجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالدين. وبالمثل ، فإن الإجازة التي تستمر عشرة أيام في نهاية شهر رمضان ، والإجتيمة الشهرية وخطب الجمعة الأسبوعية هي مصدر للمعرفة الروحية الهائلة التي توجه الباحثين في تعليمهم الروحي وتقدمهم.

حضرت أمير عبد القدير عوان هو عميد أكاديمية الصقرة. تستخدم هذه الأكاديمية نظامًا تعليميًا يدمج كل من المناهج الأكاديمية الدينية والمعيارية وبالتالي تمكين طلابها ليس فقط من التفوق على المستوى الأكاديمي ولكن أيضًا ليصبحوا مسلمين مثاليين ومتنورين. ويمتاز بكونه من أوائل طلابها.

بصفته راعيًا لمؤسسة الفلاح ، يشرف على تقديم الدعم الإنساني للأشخاص في المناطق الريفية والحضرية والمناطق المتضررة من الكوارث في باكستان.

منذ عام 2010 ، يقوم الأمير عبد القدير أوان بجولات دولية للمضي قدمًا في مهمة Tazkiyah-e-Nafs (تنقية النفس الداخلية للفرد) التي كلفه بها والده الحبيب والشيخ اللامع. يتضمن خط سير رحلته السنوية رحلات متكررة إلى الخارج إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط ، بالإضافة إلى رحلات محلية داخل باكستان. يتواصل مع طلابه باستمرار لإرشادهم في بحثهم عن الوعي الروحي وإجراء جلسات ذكر عبر الإنترنت كل يوم. يرد على استفسارات الباحث عبر البريد الإلكتروني وهو متاح أيضًا لأولئك الذين يأتون لزيارته يوميًا في مكتبه.

جنبًا إلى جنب مع جدول أعماله المزدحم ، فإنه يحتفظ بصلاته بالتزاماته الكتابية. هو الراعي ورئيس تحرير المجلة الشهرية “المرشد” ومؤلف افتتاحية شهرية لها.

تتمثل مهمة حضرة أمير عبد القدير عوان في تعزيز قضية الدين الحقيقى وغرس الحقيقة والصدق والولاء في علاقة المرء بالله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يولي اهتماما خاصا لبناء شخصية الشباب. يسير حضرت أمير عبد القدير عوان على خطى والده الكريم والشيخ الحبيب ، ويقدم مساهمة محددة وإيجابية من أجل تحسين المجتمع ككل.

BANGLA

সুফি সাধক – Hz আমীর আবদুল কাদির আউয়ান (Mz)

তাঁর বিশিষ্ট হযরত আমীর আব্দুল কাদির আউয়ান (তাঁর আশীর্বাদ চিরকাল থাকুক) হলেন সিলসিলাহ নকশবান্দিয়া ওওয়াইসিয়ার বর্তমান শায়খ। তিনি হযরত আমীর মুহাম্মদ আকরাম আউয়ান-রুয়াকে তাঁর উত্তরসূরী এবং শায়খ-ই-সিলসিলাহ মনোনীত করেছিলেন। তার উত্তরাধিকারের পূর্বে, হযরত আমীর আবদুল কাদির আওয়ান সিলসিলার নিজাম-ই-আলা এবং আল-ইখওয়ান এবং আল-ইখওয়াতের প্রধান হিসাবে কাজ করেছিলেন, সিলসিলার ভাই/বোন।

শায়খ আমীর আবদুল কাদির আউয়ান জন্মগ্রহণ করেন ২ 26 মার্চ, ১ Mun, পাকিস্তানের চকওয়াল জেলার মুনারায়। তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা সিকারাহ একাডেমি, দার উল ইরফানে এবং উচ্চতর শিক্ষা লাহোরের সিকারাহ কলেজে লাভ করেন।

পুত্র এবং মহামানব হযরত আমীর মুহাম্মদ আকরাম আউয়ান-রুয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র, আমাদের সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট সুফি মাশায়েখ, হযরত আব্দুল কাদির আওয়ান 44 বছর কাটিয়েছেন তাঁর উন্নত পিতার সংস্থায় যার কাছ থেকে তিনি সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন, এবং যিনি তাকে একজন দক্ষ সুফি রূপান্তরিত করেন এবং তাকে সিলসিলাহ নকশবান্দিয়া ওওয়াইসিয়ার উত্তরসূরি-শায়খ মনোনীত করেন।

একটি ওয়াইসিয়া সিলসিলায়, ফয়েদ (আধ্যাত্মিক উপকারিতা) হস্তান্তরের জন্য তার শায়খের আগে একজন সালিকের (সিকারের) শারীরিক উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। তিনি হযরত ওওয়াইস কার্নি-রূয়া যেভাবে হযরত ওয়েস কার্নি-রূয়া নবীজির আশীর্বাদ পেয়েছিলেন সেইভাবেই তাঁর শায়খের আশীর্বাদ লাভ করেন।

নকশবন্দীয়া ওওয়াইসিয়া সিলসিলাহ একটি জিকর-ই-কালবি (হৃদয়ের মধ্যে জিকির) -এ সরাসরি একজন প্রার্থীকে দীক্ষিত করার জন্য আলাদা। এই সিলসিলার একটি অনন্য পার্থক্য হল যে, প্রার্থীর লাতাইফকে আলোকিত করার এবং তাকে পথের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত করার পর, শায়খ শেষ পর্যন্ত তাকে আধ্যাত্মিক বায়াতের জন্য মহানবী (সা saw) এর দরবারে নিয়ে যান। সাধক তার শায়খের তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ) এবং নির্দেশনার অধীনে তার সামর্থ্য এবং প্রচেষ্টা অনুসারে সুফি পথের সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করতে পারে।

হযরত আমীর আবদুল কাদির আউয়ান চল্লিশ দিনের আধ্যাত্মিক প্রত্যাহার, বার্ষিক ইজতেমা, প্রতি গ্রীষ্মে দারস ইরফান, সিলসিলার মারকাজে অনুষ্ঠিত বার্ষিক বক্তৃতা প্রদান করেন, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে আহাবরা উপস্থিত থাকেন। এই বক্তৃতাগুলির প্রাথমিক ফোকাস হল ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কিন্তু তারা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত পরিসরও অন্তর্ভুক্ত করে। একইভাবে রমজানের শেষে দশ দিনের ইতিকাফ ইজতেমা, মাসিক ইজতেমা এবং তার সাপ্তাহিক শুক্রবারের খুতবা হচ্ছে প্রচুর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস যা সন্ধানীদের তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও অগ্রগতির পথ দেখায়।

হযরত আমীর আবদুল কাদির আওয়ান সিকারাহ একাডেমির ডিন। এই একাডেমী এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা নিযুক্ত করে যা ধর্মীয় এবং মানসম্মত একাডেমিক পাঠ্যসূচী উভয়কে একীভূত করে যার ফলে এর ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র একাডেমিক স্তরেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না বরং অনুকরণীয় এবং আলোকিত মুসলমান হতে পারে। তিনি এর প্রথম ছাত্রদের মধ্যে থাকার স্বতন্ত্র অধিকারী।

আল-ফালাহ ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি পাকিস্তানের গ্রামীণ, শহুরে এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের তত্ত্বাবধান করেন।

২০১০ সাল থেকে আমীর আবদুল কাদির আউয়ান তার প্রিয় বাবা এবং বিশিষ্ট শায়খ কর্তৃক নির্ধারিত তাজকিয়া-ই-নফস (নিজের অন্তরের আত্মশুদ্ধি) এর মিশনকে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সফর করছেন। তার বার্ষিক ভ্রমণসূচির মধ্যে রয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশে ভ্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে স্থানীয় ভ্রমণ। তিনি তার ছাত্রদের কাছে ক্রমাগত তাদের আধ্যাত্মিক সচেতনতার খোঁজে গাইড করার জন্য পৌঁছান এবং প্রতিদিন ইন্টারনেটে জিকির সেশন পরিচালনা করেন। তিনি ইমেইলের মাধ্যমে সিকারের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং যারা তাঁর অফিসে প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন তাদের জন্যও পাওয়া যায়।

তার ব্যস্ততার সাথে, তিনি তার লেখার প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং সম্পাদক – মাসিক পত্রিকা ‘আলমুরশিদ’ এর প্রধান এবং এর মাসিক সম্পাদকীয় লেখক।

হযরত আমীর আব্দুল কাদির আওয়ানের মিশন হচ্ছে সত্য দ্বীনের কারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর নবী রাসুলের সাথে সম্পর্কের মধ্যে সত্য, আন্তরিকতা এবং আনুগত্য স্থাপন করা। তিনি তরুণদের চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর সম্মানিত পিতা ও প্রিয় শায়খের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, হযরত আমীর আবদুল কাদির আউয়ান সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং ইতিবাচক অবদান রাখছেন।

URDU

صوفی بزرگ امیر حضرت عبدالقدیر اعوان (Mz)

ان کے بزرگ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان (ان کی برکتیں ہمیشہ رہیں) سلسلlah نقشبندیہ اویسیہ کے موجودہ شیخ ہیں۔ انہیں امیر امیر محمد اکرم اعوان نے اپنا جانشین اور شیخ سلiلہ منتخب کیا۔ ان کے جانشین ہونے سے پہلے ، حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے سلسلہ کے نظام الاعلی اور الاخوان اور الاخوت کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ، جو سلسیہ کے بھائی/بہن بھائی تھے۔

شیخ امیر عبدالقدیر اعوان 26 مارچ 1973 کو منارہ ، ضلع چکوال ، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سقرہ اکیڈمی ، دارالعرفان میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم لاہور کے سیکارہ کالج میں حاصل کی۔

حضرت امیر محمد اکرم اعوان رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور سب سے نمایاں طالب علم ، ہمارے زمانے کے غیرمعمولی طور پر ممتاز صوفی مشائخ میں سے ایک ، حضرت عبدالقدیر اعوان نے اپنے اعلیٰ والد کی کمپنی میں 44 سال گزارے جن سے انہوں نے براہ راست مذہبی علم حاصل کیا اور روحانی تربیت حاصل کی ، اور جس نے اسے ایک ماہر صوفی میں تبدیل کیا اور اسے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا جانشین شیخ نامزد کیا۔

اویسیہ سلسیہ میں ، سالک (سالک) کی اس کے شیخ سے پہلے جسمانی موجودگی فہد (روحانی فائدہ) کی منتقلی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے شیخ کی برکتیں اسی طریقے سے حاصل کرتا ہے جس طرح حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بغیر نبی کی نعمتیں حاصل کی تھیں۔

نقشبندیہ اویسیہ سلسلہ ایک متلاشی کو براہ راست ذکر قلبی (دل کے اندر ذکر) کی طرف لانے کے لیے الگ ہے۔ اس سلسلہ کا ایک منفرد امتیاز یہ ہے کہ ، طالب کے لطیف کو روشن کرنے اور اسے راستے کے مختلف مراحل تک پہنچانے کے بعد ، شیخ آخر کار اسے روحانی بیعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتا ہے۔ سالک اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق اپنے شیخ کی توجjuہ (توجہ) اور رہنمائی کے تحت صوفی راستے کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت امیر عبدالقدیر اعوان چالیس روزہ روحانی اعتکاف کے دوران روزانہ لیکچر دیتے ہیں ، سالانہ اجماع ، ہر موسم گرما میں دارالسلام کے مرکز دارالعرفان میں منعقد ہوتا ہے ، جس میں دنیا بھر سے احباب شریک ہوتے ہیں۔ ان لیکچرز کی بنیادی توجہ طلباء کی روحانی تعلیم ہے ، لیکن ان میں دین سے متعلق دیگر موضوعات کی ایک وسیع رینج بھی شامل ہے۔ اسی طرح رمضان کے اختتام پر دس روزہ اعتکاف ، ماہانہ اجتیما اور اس کے ہفتہ وار جمعہ کے خطبے بے پناہ روحانی علم کا ذریعہ ہیں جو طلباء کو ان کی روحانی تعلیم اور ترقی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔

حضرت امیر عبدالقدیر اعوان سیکارہ اکیڈمی کے ڈین ہیں۔ یہ اکیڈمی تعلیم کا ایک ایسا نظام استعمال کرتی ہے جو مذہبی اور معیاری تعلیمی نصاب دونوں کو مربوط کرتی ہے اس طرح اس کے طلباء کو تعلیمی سطح پر نہ صرف بہترین کارکردگی دکھانے کے قابل بناتی ہے بلکہ مثالی اور روشن خیال مسلمان بھی بناتی ہے۔ وہ اس کے پہلے طالب علموں میں ہونے کا امتیاز رکھتا ہے۔

الفلاح فاؤنڈیشن کے سرپرست کی حیثیت سے وہ پاکستان کے دیہی ، شہری اور آفات سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو انسانی امداد کی فراہمی کی نگرانی کرتا ہے۔

2010 سے امیر عبدالقدیر اعوان اپنے محبوب والد اور نامور شیخ کی طرف سے تفویض کردہ تزکیہ نفس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی دورے کر رہے ہیں۔ اس کے سالانہ سفر میں بیرون ملک یورپ ، امریکہ اور مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر مقامی سفر بھی شامل ہیں۔ وہ اپنے طلباء تک روحانی شعور کی تلاش میں ان کی رہنمائی کے لیے مسلسل پہنچتا ہے اور ہر روز انٹرنیٹ پر ذکر کے سیشن منعقد کرتا ہے۔ وہ ای میل کے ذریعے سالک کے سوالات کا جواب دیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہے جو روزانہ ان کے دفتر میں ان سے ملنے آتے ہیں۔

اپنے مصروف شیڈول کے ساتھ ، وہ اپنے تحریری وعدوں سے تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ وہ ماہنامہ ’’ المورشید ‘‘ کے سرپرست اور مدیر ہیں اور اس کے ماہانہ ادارتی مصنف ہیں۔

حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا مشن سچے دین کو آگے بڑھانا اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق میں سچائی ، خلوص اور وفاداری قائم کرنا ہے۔ وہ نوجوانوں کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اپنے محترم والد اور پیارے شیخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ، امیر امیر عبدالقدیر اعوان مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے ایک یقینی اور مثبت شراکت کر رہے ہیں۔

PERSIAN

صوفی مقدس – هرز امیر عبدالقادر اعوان (Mz)

حضرت عالی امیر عبدالقادر اعوان (رحمتش برای همیشه باد) شیخ فعلی سیلسیله نقشبندیه اویسیه است. وی توسط حضرت امیر محمد اکرم اوانروا به عنوان جانشین و شیخ سیلسله انتخاب شد. پیش از جانشینی ، حضرت امیر عبدالقادر اعوان به عنوان نظام اعلای سیلسیله و رئیس الاخوان و اخوت ، برادر/خواهر سلسله خدمت می کرد.

شیخ امیر عبدالقادر اعوان در 26 مارس 1973 در مناره ، منطقه چکوال ، پاکستان متولد شد. وی تحصیلات اولیه خود را در آکادمی Siqarah ، دارالعرفان و تحصیلات عالی خود را در کالج Siqarah ، Lahore گذراند.

پسر و برجسته ترین شاگرد حضرت عالی امیر محمد اکرم آوانروا ، یکی از مشایخ فوق العاده صوفیه عصر ما ، حضرت عبدالقادر اعوان 44 سال را در شرکت پدر بزرگوار خود گذراند که مستقیماً از او اطلاعات دینی کسب کرد. و آموزش معنوی دریافت کرد ، و او را به صوفی موفق تبدیل کرد و او را به عنوان جانشین شیخ سیلسیله نقشبندیه اویسیه نامزد کرد.

در اویسیه سیلسیله ، حضور فیزیکی سالیک (سالک) پیش از شیخ خود اساساً برای انتقال فائض (بهره مندی معنوی) لازم نیست. او برکات شیخ خود را به همان شیوه ای دریافت می کند که حضرت اویس قرنی روا بدون ملاقات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نعمت های نبوی را دریافت کرده بود.

اویسیه سلیله نقشبندیه برای شروع جستجوی مستقیم بر روی ذکر قلبی (ذکر درون قلب) متمایز است. وجه تمایز منحصر به فرد این سیلسیله این است که شیخ پس از روشن ساختن لطایف سالک و هدایت وی به مراحل مختلف راه ، سرانجام وی را به دربار رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای اعطای بیع معنوی می برد. سالک می تواند با توجه به ظرفیت و تلاش خود ، تحت نظر توجیح (توجه) و راهنمایی شیخ خود ، به بالاترین ایستگاه های راه صوفی برسد.

حضرت امیر عبدالقادر اعوان روزانه سخنرانی هایی را در طول چهل روز عقب نشینی معنوی ارائه می دهد ، اجتهام سالانه ، که هر تابستان در دارالعرفان ، مرکز سیلسیله ، برگزار می شود و اهباب از سراسر جهان در آن شرکت می کنند. تمرکز اصلی این سخنرانی ها آموزش معنوی دانشجویان است ، اما آنها همچنین طیف وسیعی از موضوعات دیگر مربوط به دین را پوشش می دهند. به طور مشابه اعتکاف ده روزه در پایان ماه مبارک رمضان ، ماهنامه اجتهما و خطبه های هفتگی جمعه وی منبعی از دانش معنوی عظیمی است که سالکان را در تربیت و پیشرفت معنوی راهنمایی می کند.

حضرت امیر عبدالقادر اعوان رئیس آکادمی سیکره است. این آکادمی از سیستم آموزشی استفاده می کند که برنامه های درسی آکادمیک و مذهبی را با هم ادغام می کند و بدین ترتیب دانش آموزان خود را قادر می سازد تا نه تنها در سطح علمی ، بلکه مسلمانان نمونه و روشنفکر شوند. او این تفاوت را دارد که جزو اولین شاگردان آن است.

او به عنوان حامی بنیاد الفلاح بر ارائه کمک های بشردوستانه به مردم در مناطق روستایی ، شهری و زلزله زده پاکستان نظارت می کند.

از سال 2010 امیر عبدالقادر اعوان تورهای بین المللی را برای پیشبرد ماموریت تذکیه نفس (تصفیه باطن) که توسط پدر محبوبش و شیخ برجسته به وی محول شده است ، انجام می دهد. سفرنامه سالانه وی شامل سفرهای مکرر به خارج از اروپا ، آمریکا و خاورمیانه و همچنین سفرهای محلی در داخل پاکستان است. او پیوسته با دانش آموزان خود تماس می گیرد تا آنها را در جستجوی آگاهی معنوی راهنمایی کند و جلسات ذکر را از طریق اینترنت هر روز برگزار می کند. او از طریق ایمیل به سوالات سالک پاسخ می دهد و همچنین در دسترس کسانی است که روزانه به دفتر او می آیند.

او در کنار مشغله زیاد ، تعهدات نویسندگی خود را حفظ می کند. او حامی و سردبیر اصلی ماهنامه “المرشید” است و سرمقاله ماهانه آن را می نویسد.

مأموریت حضرت امیر عبدالقادر اعوان این است که هدف دین حقیقی را پیش ببرد و حقیقت ، صداقت و وفاداری را در رابطه خود با خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم القا کند. او توجه ویژه ای به شخصیت سازی جوانان دارد. حضرت امیر عبدالقادر اعوان ، به پیروی از پدر بزرگوارش و شیخ عزیز ، سهم قطعی و مثبتی در جهت بهبود کل جامعه دارد.

TURKISH

Sufi Aziz – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hazretleri Ameer Abdul Qadeer Awan (Bereketleri sonsuza kadar kalsın) Silsilah Nakshbandiah Owaisiah’ın şimdiki Şeyhidir. O, Hazreti Ameer Muhammed Ekrem Awan-rua tarafından halefi ve Shaikh-e Silsilah olarak seçildi. Hazreti Emir Abdul Qadeer Awan, halefinden önce Silsilah’ın Nizam-e ‘Aala’sı ve Al-Ikhwan’ın ve Al-Ikhwat’ın, Silsilah’ın Kardeşi/Kızkardeşliği olarak görev yaptı.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan, 26 Mart 1973’te Pakistan’ın Chakwal Bölgesi Munarah’da doğdu. İlk eğitimini Siqarah Akademisi Dar ul İrfan’da ve yüksek öğrenimini Lahor’daki Siqarah Koleji’nde aldı.

Zamanımızın son derece seçkin Sufi Meşahihlerinden biri olan Hazret-i Emir Muhammed Ekrem Evan-rua’nın oğlu ve en şanlı talebesi Hazret-i Abdülkadir Avân, ulu babasının yanında, doğrudan dini bilgileri doğrudan öğrendiği 44 yıl geçirdi. ve manevi eğitim aldı ve onu başarılı bir Sufi’ye dönüştüren ve Silsilah Nakşibendiah Owaisiah’ın Halef-Şeyhi olarak aday gösteren kişi.

Bir Owaisiah Silsilah’ta, bir Salik’in (arayan) şeyhinin önünde fiziksel varlığı, Faidh’in (manevi lütuf) transferi için esasen gerekli değildir. O, Şeyhinin kutsamalarını, Hazret-i Uveys Karni-rua’nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’le hiç karşılaşmadan aldığı peygamberlik kutsamalarını aldığı gibi alır.

Nakshbandiah Owaisiah Silsilah, bir arayıcıyı doğrudan Zikr-e Qalbi’ye (kalpte zikir) başlatmak için farklıdır. Bu Silsilah’ın benzersiz bir özelliği, arayanın Lataif’ini aydınlattıktan ve onu Yolun çeşitli aşamalarına yönlendirdikten sonra, Şeyh’in sonunda onu Manevi bir Bai’at için Hz. Arayan, şeyhinin teveccühü ve hidayeti ile tasavvuf yolunun en yüksek makamlarına, kapasitesine ve gayretine göre ulaşabilir.

Ameer Abdul Qadeer Awan, dünyanın her yerinden Ahbab’ın katıldığı Silsilah’ın Markaz’ı Dar ul İrfan’da her yaz düzenlenen kırk günlük manevi inziva, Yıllık İjtema sırasında günlük dersler veriyor. Bu derslerin ana odak noktası öğrencilerin manevi eğitimidir, ancak aynı zamanda Din ile ilgili çok çeşitli diğer konuları da kapsar. Benzer şekilde, Ramazan ayının sonundaki on günlük İtikaf İctema, aylık İjtema ve haftalık Cuma hutbeleri, arayanlara manevi eğitim ve ilerlemelerinde rehberlik eden muazzam bir manevi bilgi kaynağıdır.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan, Siqarah Akademisi’nin Dekanıdır. Bu Akademi, hem dini hem de standart akademik müfredatı bütünleştiren bir eğitim sistemi kullanır, böylece öğrencilerinin sadece akademik düzeyde başarılı olmalarını değil, aynı zamanda örnek ve aydınlanmış Müslümanlar olmalarını sağlar. İlk öğrencileri arasında olma özelliğini taşımaktadır.

Al-Falah Vakfı’nın Patronu olarak, Pakistan’ın kırsal, kentsel ve afetten etkilenen bölgelerindeki insanlara insani yardım sağlanmasını denetler.

2010 yılından bu yana Ameer Abdul Qadeer Awan, sevgili babası ve ünlü Şeyh tarafından kendisine atanan Tazkiyah-e-Nefs (kişinin nefsini arındırma) misyonunu ileriye taşımak için uluslararası turlar düzenliyor. Yıllık güzergahı, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’ya sık sık yurtdışı seyahatlerinin yanı sıra Pakistan içindeki yerel seyahatleri içerir. Ruhsal farkındalık arayışlarında onlara rehberlik etmek için öğrencilerine sürekli olarak ulaşıyor ve her gün internet üzerinden Zikr seansları düzenliyor. Arayıcı’nın sorularına e-posta yoluyla yanıt verir ve ayrıca onu her gün ofisine ziyarete gelenlere de açıktır.

Yoğun programıyla birlikte, yazma taahhütleriyle bağlarını koruyor. Aylık ‘Almurshid’ dergisinin Patronu ve Genel Yayın Yönetmenidir ve aylık başyazısını yazar.

Hazret-i Emir Abdülkadir Awan’ın misyonu Hak Din davasını ilerletmek ve Allah-cc ve O’nun Resulullahı ile olan ilişkilerinde hakikati, samimiyeti ve sadakati aşılamaktır. Gençlerin karakter gelişimine özel önem veriyor. Saygıdeğer babası ve sevgili Şeyh’in izinden giden Hazret-i Emir Abdul Qadeer Awan, bir bütün olarak toplumun iyileşmesi için kesin ve olumlu bir katkı yapıyor.

PASHTO

صوفي سینټ – امیر عبدالقادر اعوان (Mz)

د هغه امیر حضرت عبدالقدیر اعوان (د هغه برکت دې تل پاتې وي) د سلسله نقشبندیه اویسیا اوسنی شیخ دی. هغه د امیر امیر محمد اکرم اعوان راوا لخوا د هغه د ځای ناستي او شیخ سلسیه په توګه غوره شوی و. د هغه د واکمنۍ دمخه ، امیر امیر عبدالقدیر اعوان د نظام الاعلان د سلسیه او د الاخوان او الاخوت د مشر په توګه دنده ترسره کوله ، د سلسیه ورور/خور

شیخ امیر عبدالقدیر اعوان د March کال د مارچ په on مه د پاکستان په چکوال ، مناره ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه خپلې لومړنۍ زده کړې په سیکره اکاډمۍ ، دار العرفان کې او لوړې زده کړې یې د لاهور په سیکاره کالج کې ترلاسه کړې.

د امیر حضرت محمد اکرم اعوان زوی او د هغه نامتو زده کونکی ، چې زموږ د وخت یو له نامتو صوفي مشائخ څخه و ، حضرت عبدالقدیر اعوان years کاله د خپل عالي پلار په شرکت کې تیر کړل چې له هغه څخه یې مستقیما دیني پوهه ترلاسه کړې او روحاني روزنه یې ترلاسه کړه ، او چا چې هغه په ​​یو بشپړ صوفي بدل کړ او هغه یې د سلسله نقشبندیه اویسیا د جانشین شیخ په توګه وټاکه.

په اویسیه سلسله کې ، د هغه شیخ څخه مخکې د سالک (غوښتونکي) فزیکي شتون د فید (روحاني ګټې) لیږد لپاره لازمي ندي. هغه د خپل شیخ برکتونه په ورته طریقه ترلاسه کوي په کوم کې چې حضرت اویس قرني رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیدو پرته د نبي رحمتونه ترلاسه کړي.

نقشبندیه اویسیه سلسله د غوښتونکي مستقیم ذکر قلبي (په زړه کې ذکر) پیل کولو لپاره جلا ده. د دې سلسله یو ځانګړی توپیر دا دی چې ، د غوښتونکي د لطیف روښانه کولو وروسته او د لارې مختلف مرحلو ته یې وړلو وروسته ، شیخ په نهایت کې هغه د روحاني بیعت لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محکمې ته وړي. غوښتونکی کولی شي د خپل ظرفیت او هڅې له مخې د هغه د شیخ توجه (توجه) او لارښود لاندې د صوفي لارې لوړو ځایونو ته ورسیږي.

د امیر امیر عبدالقدیر اعوان د څلویښت ورځو روحاني اعتکاف په جریان کې ورځني لیکچرونه ورکوي ، کلنۍ اجماع ، چې په دوبي کې د دارالعرفان ، د سلسیه په مرکز کې ترسره کیږي ، چې پکې د ټولې نړۍ احباب برخه اخلي. د دې لیکچرونو اصلي تمرکز د زده کونکو روحاني تعلیم دی ، مګر دوی د دین پورې اړوند نورو موضوعاتو پراخه لړۍ هم پوښي. په ورته ډول د روژې په پای کې د لسو ورځو اعتکاف اجماع ، میاشتنۍ اجماع او د هغه د جمعې اونۍ خطبې د پراخه روحاني پوهې سرچینه ده چې غوښتونکو ته د دوی معنوي تعلیم او پرمختګ کې لارښود کوي.

امیر امیر عبدالقدیر اعوان د سقره اکاډمي رییس دی. دا اکاډمۍ د زده کړې یو سیسټم کار کوي چې دواړه مذهبي او معیاري علمي نصاب مدغم کوي په دې توګه د دې زده کونکي وړتیا ورکوي چې نه یوازې په اکاډمیک کچه کې عالي شي بلکه د مثال او روښانه مسلمان کیدو وړتیا هم لري. هغه د دې لومړي زده کونکو په مینځ کې توپیر لري.

د الفلاح فاؤنڈیشن سرپرست په توګه هغه د پاکستان په کلیوالو ، ښاري او ناورین ځپلو سیمو کې خلکو ته د بشري ملاتړ چمتو کولو څارنه کوي.

له 2010 راهیسې امیر عبدالقدیر اعوان د تزکیه نفس (د خپل نفس پاکولو) ماموریت پرمخ وړلو لپاره نړیوال سفرونه کوي چې د هغه ګران پلار او نامتو شیخ لخوا ورته سپارل شوی و. د هغه کلني سفر کې اروپا ، امریکا او مینځني ختیځ ته په مکرر ډول سفرونه شامل دي ، په بیله بیا په پاکستان کې ځایی سفرونه. هغه خپلو زده کونکو ته په دوامداره توګه رسېږي ترڅو دوی ته د روحاني پوهاوي په لټه کې لارښود وکړي او هره ورځ د انټرنیټ له لارې د ذکر غونډې ترسره کوي. هغه د غوښتونکي پوښتنو ته د بریښنالیک له لارې ځواب ورکوي او د هغوی لپاره هم شتون لري څوک چې هره ورځ د هغه دفتر ته د هغه لیدو ته راځي.

د هغه د مصروف مهال ویش سره سره ، هغه د خپلو لیکلو ژمنو سره اړیکې ساتي. هغه سرپرست او مدیر دی – د “المورشید” میاشتنۍ مجلې مشر او د دې میاشتنۍ لیکنې لیکوال دی.

د امیر امیر عبدالقدیر اعوان ماموریت د ریښتیني دین لامل ګرځول او د الله سبحانه وتعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره په اړیکه کې د صداقت ، اخلاص او وفادارۍ رامینځته کول دي. هغه د ځوانانو شخصیت جوړونې ته ځانګړې پاملرنه کوي. د خپل معزز پلار او ګران شیخ په قدمونو پسې ، د امیر امیر عبدالقدیر اعوان د ټولنې د بهبود لپاره یوه ټاکلې او مثبته مرسته کوي.

SINDHI

صوفي بزرگ – امير عبدالقدير اعوان (Mz)

هن جو امير حضرت امير عبدالقدير اعوان (سندس برڪت سدائين رهي) سلسله نقشبنديه اويسيه جو موجوده شيخ آهي. هن کي امير محمد اڪرم اعوان روه پنهنجي جانشين ۽ شيخ سلعه طور چونڊيو هو. ھن جي جانشين ٿيڻ کان پھريائين ، حضرت امير عبدالقدير اعوان ، نظام الاھي جي سلسله جي طور تي ۽ الاخوان ۽ الاخوت جي سربراھ طور ڪم ڪيو ، جيڪو سلسله جو Brotherاءُ/istيڻ ھو.

شيخ امير عبدالقدير اعواڻ 26 مارچ 1973 تي منار ، ضلعي چڪوال ، پاڪستان ۾ پيدا ٿيو. هن پنهنجي ابتدائي تعليم سقراه اڪيڊمي ، دارالعرفان ۾ حاصل ڪئي ، ۽ هن جي اعليٰ تعليم لاهور جي سيکارا ڪاليج ۾ حاصل ڪئي.

سندس فرزند ۽ س illust کان نمايان شاگرد حضرت امير محمد اڪرم اعوان روه جو ، جيڪو اسان جي زماني جي هڪ ممتاز ممتاز صوفي مشائخ مان آهي ، حضرت عبدالقدير اعوان 44 سال پنهنجي پيءُ جي صحبت ۾ گذاريا جن کان هن س directlyو سنئون ديني علم حاصل ڪيو. ۽ روحاني تربيت حاصل ڪيائين ، ۽ جنھن ھن کي ھڪ صوفي صوفي ۾ تبديل ڪيو ۽ کيس سلسيه نقشبنديه اويسيه جو جانشين شيخ نامزد ڪيو.

اويسيه سلسله ۾ ، سالڪ (kerولهيندڙ) جي جسماني موجودگي سندس شيخ کان ا essential لازمي طور تي فد (روحاني فائدي) جي منتقلي جي ضرورت ناهي. ھو پنھنجي شيخ جون برڪتون انھيءَ طريقي سان حاصل ڪري ٿو ، جھڙي طريقي سان حضرت اويس قرني رضي الله تعاليٰ عنه کي مليا ھئا ، نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ملڻ کان سواءِ.

نقشبنديه اويسيه سلسله مختلف آهي هڪ kerولڻ جي شروعات ڪرڻ لاءِ س directlyو سنئون ذکر القبي (دل جي اندر ذکر) تي. هن سلسله جو هڪ منفرد فرق اهو آهي ته ، طالب جي لطيف کي روشن ڪرڻ ۽ ان کي رستي جي مختلف مرحلن تائين پهچائڻ کان پوءِ ، شيخ آخرڪار کيس روحاني بيعت جي لاءِ حضور صلي الله عليه وسلم جي عدالت ۾ پيش ڪري ٿو. kerولھيندڙ پنھنجي صلاحيت ۽ ڪوشش جي مطابق ، صوفي رستي جي اعليٰ اسٽيشنن کي حاصل ڪري سگھي ٿو ، پنھنجي شيخ جي توجھہ (entionيان) ۽ ھدايت ھي.

حضرت امير عبدالقدير اعوان چاليھن ڏينھن جي روحاني اعتکاف دوران روزانه ليڪچر ڏيندو آھي ، ساليانو اجماع ، ھر گرميءَ ۾ دار العرفان ۾ منعقد ٿيندو آھي ، سِلسله جي نشاني ، جنھن ۾ سbabي دنيا مان احباب شريڪ ٿيندا آھن. انھن ليڪچرز جو بنيادي focusيان آھي شاگردن جي روحاني تعليم ، پر انھن ۾ پڻ شامل آھن دين سان لا otherاپيل topicsين موضوعن جو وسيع سلسلو. سا Similarlyئي طرح رمضان جي پ atاڙيءَ ۾ ڏھ ڏينھن جو اعتڪاف اجماع ، مھينو اجتها ۽ سندس ھفتيوار جمعي جا خطبا بھترين روحاني ofاڻ جو سرچشمو آھن جيڪي kersولڻ وارن کي سندن روحاني تعليم ۽ ترقيءَ جي ھدايت ڪن ٿا.

حضرت امير عبدالقدير اعوان سقراه اڪيڊمي جو ڊين آهي. هي اڪيڊمي تعليم جو هڪ اهڙو نظام جوڙيو آهي جيڪو religiousنهي مذهبي ۽ معياري تعليمي نصابن کي ضم ڪري ٿو ان سان شاگردن کي ان قابل بنائي ٿو ته نه ر exceو علمي سطح تي مهارت رکن پر مثالي ۽ روشن خيال مسلمان به بڻجن. هن کي پنهنجي پهرين شاگردن ۾ هجڻ جو فرق حاصل آهي.

الفلاح فائونڊيشن جي سرپرست جي حيثيت ۾ ھو پاڪستان جي theو ،ن ، شھرن ۽ آفت کان متاثر علائقن ۾ ماڻھن کي انساني مدد فراهم ڪرڻ جي نگراني ڪري ٿو.

2010 کان و Abdulي امير عبدالقدير اعوان بين الاقوامي دورا ڪري رھيو آھي تزڪيه نفس جي مشن کي ا carryتي و carryائڻ لاءِ (پنھنجي نفس کي پاڪ ڪرڻ) جيڪو ھن کي پنھنجي پياري پيءُ ۽ نامور شيخ پاران تفويض ڪيو ويو آھي. سندس سالياني سفرنامي ۾ شامل آھي بار بار abroadاهرين سفر يورپ ، آمريڪا ۽ وچ او Eastر ، گڏوگڏ پاڪستان ۾ مقامي سفر. ھو پنھنجي شاگردن تائين پھچندو رھيو آھي انھن جي ھدايت ڪرڻ لاءِ انھن جي spiritualولا ۾ روحاني شعور جي لاءِ ۽ ھلائيندو آھي ذکر سيشن انٽرنيٽ تي ھر روز. هو kerولڻ وارن سوالن جو جواب اي ميل ذريعي ڏئي ٿو ۽ انهن لاءِ به دستياب آهي جيڪي روزانو سندس آفيس ۾ اچڻ لاءِ اچن ٿا.

پنھنجي مصروف شيڊول سان گڏ ، ھو پنھنجي لکڻين جي واعدن سان لا tiesاپا برقرار رکي ٿو. هو سرپرست ۽ ايڊيٽر آهي- ماهوار رسالي ’المرشيد‘ جو چيف ۽ ان جو ماهوار ايڊيٽوريل.

حضرت امير عبدالقدير اعوان جو مشن سچائي دين جي مقصد کي ا furtherتي و andائڻ ۽ سچائي ، خلوص ۽ وفاداري کي الله تعاليٰ ۽ ان جي رسول اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم سان تعلق ۾ قائم ڪرڻ آهي. هو نوجوانن جي ڪردار جي تعمير تي خاص يان ڏئي ٿو. پنھنجي معزز پيءُ ۽ محبوب شيخ جي نقش قدم تي ھلندي ، حضرت امير عبدالقدير اعوان مجموعي طور تي معاشري جي بهتري لاءِ هڪ قطعي ۽ مثبت ڪردار ادا ڪري رهيو آهي.

INDONESIAN

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Yang Mulia Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Semoga berkahnya tetap selamanya) adalah Syaikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah saat ini. Dia dipilih oleh Hadhrat Amir Muhammad Akram Awan-rua sebagai penggantinya dan Syaikh-e Silsilah. Sebelum penggantinya, Hadhrat Amir Abdul Qadeer Awan menjabat sebagai Nizam-e ‘Aala Silsilah dan Kepala Al-Ikhwan dan Al-Ikhwat, Saudara/Persaudaraan Silsilah.

Syaikh Ameer Abdul Qadeer Awan lahir pada 26 Maret 1973, di Munarah, Distrik Chakwal, Pakistan. Ia mengenyam pendidikan awal di Akademi Siqarah, Dar ul Irfan, dan pendidikan tingginya di Perguruan Siqarah, Lahore.

Putra dan murid paling termasyhur dari Yang Mulia Hadhrat Amir Muhammad Akram Awan-rua, salah satu Masha’ikh Sufi yang luar biasa terkemuka di zaman kita, Hadhrat Abdul Qadeer Awan menghabiskan 44 tahun di perusahaan ayahnya yang mulia dari siapa dia secara langsung memperoleh pengetahuan agama dan menerima pelatihan spiritual, dan yang mengubahnya menjadi seorang Sufi ulung dan menominasikannya sebagai Penerus-Syekh dari Silsilah Naqsybandiah Owaisiah.

Dalam Silsilah Owaisiah, kehadiran fisik seorang Salik (pencari) di hadapan Syekhnya pada dasarnya tidak diperlukan untuk transfer Faidh (kebaikan spiritual). Dia menerima berkah dari Syekhnya dengan cara yang sama seperti Hadhrat Owais Qarni-rua menerima berkah Nabi tanpa pernah bertemu dengan Nabi Suci.

Naqsybandiah Owaisiah Silsilah berbeda untuk memulai seorang pencari langsung ke Zikr-e Qalbi (Zikr di dalam hati). Perbedaan unik dari Silsilah ini adalah bahwa, setelah menerangi Lata’if si pencari dan membawanya ke berbagai tahap Jalan, Syekh akhirnya membawanya ke Istana Nabi Suci untuk Bai’at Spiritual. Pencari dapat mencapai tingkat tertinggi dari Jalan Sufi, sesuai dengan kapasitas dan usahanya, di bawah Tawajjuh (Perhatian) dan bimbingan Syaikhnya.

Hadhrat Amir Abdul Qadeer Awan memberikan kuliah harian selama retret spiritual empat puluh hari, Ijtema Tahunan, yang diadakan setiap musim panas di Dar ul Irfan, Markaz Silsilah, yang dihadiri oleh Ahbab dari seluruh dunia. Fokus utama dari kuliah ini adalah pendidikan spiritual para siswa, tetapi mereka juga mencakup berbagai topik lain yang berkaitan dengan Dien. Demikian pula I’tikaf Ijtema sepuluh hari di akhir Ramadhan, Ijtema bulanan dan khotbah Jumat mingguannya adalah sumber pengetahuan spiritual yang sangat besar yang membimbing para pencari dalam pendidikan dan kemajuan spiritual mereka.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan adalah Dekan Akademi Siqarah. Akademi ini menggunakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan silabus agama dan standar akademik sehingga memungkinkan siswa untuk tidak hanya unggul di tingkat akademik tetapi juga menjadi Muslim teladan dan tercerahkan. Dia memegang perbedaan berada di antara siswa pertama.

Sebagai Pelindung Yayasan Al-Falah, dia mengawasi pemberian dukungan kemanusiaan kepada orang-orang di pedesaan, perkotaan, dan daerah yang terkena bencana di Pakistan.

Sejak 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan telah melakukan tur internasional untuk meneruskan misi Tazkiyah-e-Nafs (penyucian diri) yang ditugaskan kepadanya oleh ayah tercinta dan Syekh termasyhur. Rencana perjalanan tahunannya mencakup sering bepergian ke luar negeri ke Eropa, Amerika dan Timur Tengah, serta perjalanan lokal di Pakistan. Dia menjangkau murid-muridnya terus menerus untuk membimbing mereka dalam pencarian mereka untuk kesadaran spiritual dan melakukan sesi Zikir melalui Internet setiap hari. Dia menjawab pertanyaan Seeker melalui email dan juga tersedia bagi mereka yang datang mengunjunginya setiap hari di kantornya.

Seiring dengan jadwalnya yang sibuk, ia mempertahankan ikatan dengan komitmen menulisnya. Dia adalah Pelindung dan Pemimpin Redaksi jurnal bulanan ‘Almurshid’ dan penulis editorial bulanannya.

Misi Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan adalah untuk memajukan penyebab Dien Sejati dan untuk menanamkan kebenaran, ketulusan dan kesetiaan dalam hubungan seseorang dengan Allah-swt dan Nabi Suci-Nya. Dia memberikan perhatian khusus pada pembangunan karakter kaum muda. Mengikuti jejak ayahnya yang terhormat dan Syekh tercinta, Hadhrat Amir Abdul Qadeer Awan memberikan kontribusi yang pasti dan positif untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

MALAY

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Yang Mulia Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Semoga keberkatannya kekal selama-lamanya) adalah Syeikh Naqshbandiah Owaisiah Silsilah. Dia dipilih oleh Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua sebagai penggantinya dan Shaikh-e Silsilah. Sebelum penggantiannya, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan bertugas sebagai Nizam-e ‘Aala dari Silsilah dan Ketua Al-Ikhwan dan Al-Ikhwat, Saudara / Saudara dari Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan dilahirkan pada 26 Mac 1973, di Munarah, Distrik Chakwal, Pakistan. Beliau mendapat pendidikan awal di Siqarah Academy, Dar ul Irfan, dan pendidikan tinggi di Siqarah College, Lahore.

Anak lelaki dan pelajar yang paling terkenal dari Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, salah seorang Masha’ikh sufi yang sangat terkenal pada zaman kita, Hadhrat Abdul Qadeer Awan menghabiskan 44 tahun di syarikat ayahnya yang mulia dari mana dia langsung memperoleh pengetahuan agama dan menerima latihan rohani, dan yang mengubahnya menjadi sufi yang berpengalaman dan mencalonkannya sebagai Pengganti-Syeikh Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Dalam sebuah Owaisiah Silsilah, kehadiran fizikal seorang Salik (pencari) sebelum Syekhnya tidak pada dasarnya diperlukan untuk pemindahan Faidh (kemurahan rohani). Dia menerima berkat Syekhnya dengan cara yang sama di mana Hadhrat Owais Qarni-rua telah menerima keberkatan Nabi tanpa pernah bertemu dengan Nabi saw.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah berbeza kerana memulakan pencari secara langsung ke Zikr-e Qalbi (Zikir di dalam hati). Perbezaan unik dari Silsilah ini adalah, setelah menerangi Lata’if pencari dan membawanya ke berbagai tahap Jalan, Syekh akhirnya membawanya ke Mahkamah Nabi saw untuk Bai’at Rohani. Pencari dapat mencapai stesen tertinggi Jalur Sufi, sesuai dengan kemampuan dan usaha, di bawah Tawajjuh (Perhatian) dan bimbingan Syeikhnya.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan menyampaikan ceramah setiap hari selama retret rohani selama empat puluh hari, Ijtema Tahunan, yang diadakan setiap musim panas di Dar ul Irfan, Markaz dari Silsilah, yang dihadiri oleh Ahbab dari seluruh dunia. Fokus utama kuliah ini adalah pendidikan rohani para pelajar, tetapi mereka juga merangkumi pelbagai topik lain yang berkaitan dengan Deen. Begitu juga Ijtema Ijtema sepuluh hari pada akhir Ramadhan, Ijtema bulanan dan khutbah Jumaat mingguannya adalah sumber pengetahuan rohani yang sangat besar yang membimbing para pencari dalam pendidikan dan kemajuan rohani mereka.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan adalah Dekan Akademi Siqarah. Akademi ini menggunakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan sukatan pelajaran agama dan standard sehingga membolehkan para pelajarnya bukan sahaja cemerlang di peringkat akademik tetapi juga menjadi umat Islam yang teladan dan tercerahkan. Dia mempunyai perbezaan antara pelajar pertama.

Sebagai Penaung Yayasan Al-Falah, dia mengawasi pemberian bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di kawasan pedalaman, bandar dan bencana Pakistan.

Sejak tahun 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan telah melakukan lawatan antarabangsa untuk meneruskan misi Tazkiyah-e-Nafs (penyucian diri seseorang) yang ditugaskan kepadanya oleh ayah kesayangannya dan Syeikh terkenal. Jadual perjalanan tahunannya merangkumi perjalanan kerap ke luar negara ke Eropah, Amerika dan Timur Tengah, serta perjalanan tempatan di Pakistan. Dia menjangkau murid-muridnya secara terus menerus untuk membimbing mereka dalam usaha mereka untuk mengetahui kesadaran rohani dan melakukan sesi Zikir melalui Internet setiap hari. Dia menjawab pertanyaan Pencari melalui e-mel dan juga tersedia bagi mereka yang datang mengunjunginya setiap hari di pejabatnya.

Seiring dengan kesibukannya, dia mengekalkan hubungan dengan komitmen penulisannya. Dia adalah Penaung dan Ketua Pengarang jurnal bulanan ‘Almurshid’ dan mengarang editorial bulanannya.

Misi Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan adalah untuk memajukan tujuan True Deen dan menanamkan kebenaran, keikhlasan dan kesetiaan dalam hubungan seseorang dengan Allah swt dan Nabi saw. Dia memberikan perhatian khusus kepada pembentukan watak pemuda. Mengikuti jejak ayahnya yang terhormat dan Shaikh tersayang, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan memberikan sumbangan yang pasti dan positif untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

TAMIL

சூஃபி செயிண்ட் – ஹெர்ட்ஸ் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் (Mz)

அவரது புகழ்பெற்ற ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் (அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்) சில்சிலா நக்ஷ்பந்தியா ஒவைசியாவின் தற்போதைய ஷேக் ஆவார். அவர் ஹத்ரத் அமீர் முஹம்மது அக்ரம் அவான்-ருவாவால் அவரது வாரிசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மற்றும் ஷேக்-இ சில்சிலா. அவரது வாரிசுக்கு முன்னதாக, ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் நிஜாம்-இ ‘ஆலா சில்சிலா மற்றும் அல்-இக்வான் மற்றும் அல்-இக்வாத், சில்சிலாவின் சகோதரர்/சகோதரி.

ஷேக் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் 26 மார்ச் 1973 அன்று பாகிஸ்தானின் சக்வால் மாவட்டத்தின் முனாராவில் பிறந்தார். அவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை சிகாரா அகாடமியில், டார் உல் இர்பானிலும், லாகூரில் உள்ள சிகாரா கல்லூரியில் உயர் கல்வியையும் பெற்றார்.

மகனும் மிகச்சிறந்த மாணவருமான ஹதரத் அமீர் முஹம்மது அக்ரம் அவான்-ருவா, நம் காலத்தின் விதிவிலக்காக புகழ்பெற்ற சூஃபி மஷாய்க் ஒருவரான ஹத்ரத் அப்துல் காதர் அவான் தனது உயர்ந்த தந்தையின் நிறுவனத்தில் 44 ஆண்டுகள் கழித்தார், அவரிடமிருந்து அவர் நேரடியாக மத அறிவைப் பெற்றார். மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சியைப் பெற்றார், மேலும் அவரை ஒரு திறமையான சூஃபியாக மாற்றினார் மற்றும் அவரை சில்சிலா நக்ஷ்பாண்டியா ஒவைசியாவின் வாரிசு-ஷேக்காக பரிந்துரைத்தார்.

ஓவைசியா சில்சிலாவில், சாலிக் (தேடுபவர்) தனது ஷைக்கிற்கு முன் உடல் இருப்பு அடிப்படையில் ஃபைத்தை மாற்றுவதற்கு அவசியமில்லை (ஆன்மீக நன்மை). ஹத்ரத் ஓவைஸ் கர்னி-ருவா புனித நபி-ஸாக்களை சந்திக்காமல் தீர்க்கதரிசன ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றதைப் போலவே அவர் தனது ஷேக்கின் ஆசிகளையும் பெறுகிறார்.

நக்ஷ்பாண்டியா ஒவைசியா சில்சிலா, ஜிக்ர்-இ கல்பி (இதயத்தில் உள்ள ஜிக்ர்) மீது நேரடியாக ஒரு தேடுபவரைத் தொடங்குவதற்கு தனித்துவமானது. இந்த சில்சிலாவின் ஒரு தனித்துவமான வேறுபாடு என்னவென்றால், தேடுவோரின் லதாஐஃப் வெளிச்சம் மற்றும் பாதையின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு அவரை நடத்திய பிறகு, ஷேக் இறுதியாக அவரை ஆன்மீக பைஅத்துக்காக புனித நபி-ஸாவின் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். தேடுபவர் தனது ஷைக்கின் தவஜ்ஜு (கவனம்) மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ், அவரது திறன் மற்றும் முயற்சிக்கு ஏற்ப, சூஃபி பாதையின் உயர்ந்த நிலையங்களை அடைய முடியும்.

ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் நாற்பது நாள் ஆன்மீகப் பயணத்தின் போது தினசரி விரிவுரைகளை வழங்குகிறார், வருடாந்திர இஜ்தேமா, ஒவ்வொரு கோடைகாலத்திலும் டில் உல் இர்ஃபான், சில்சிலாவின் மார்க்கஸ், இதில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து அஹபாப் கலந்து கொள்கிறார். இந்த விரிவுரைகளின் முதன்மை கவனம் மாணவர்களின் ஆன்மீகக் கல்வி, ஆனால் அவை தீன் தொடர்பான பரந்த அளவிலான பிற தலைப்புகளையும் உள்ளடக்கியது. இதேபோல் ரமழானின் முடிவில் பத்து நாள் இஃதிகாஃப் இஜ்தேமா, மாதாந்திர இஜ்தேமா மற்றும் அவரது வாராந்திர வெள்ளி பிரசங்கங்கள் மகத்தான ஆன்மீக அறிவின் ஆதாரமாகும், இது தேடுபவர்களுக்கு அவர்களின் ஆன்மீக கல்வி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டுகிறது.

ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் சிகாரா அகாடமியின் டீன். இந்த அகாடமி மத மற்றும் நிலையான கல்வி பாடத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு கல்வி முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் அதன் மாணவர்கள் கல்வி மட்டத்தில் சிறந்து விளங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் முன்மாதிரியான மற்றும் அறிவொளி பெற்ற முஸ்லிம்களாகவும் ஆக முடியும். அவர் அதன் முதல் மாணவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார்.

அல்-பலா அறக்கட்டளையின் புரவலராக அவர் பாகிஸ்தானின் கிராமப்புற, நகர்ப்புற மற்றும் பேரழிவு பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு மனிதாபிமான ஆதரவை வழங்குவதை மேற்பார்வையிடுகிறார்.

2010 ஆம் ஆண்டு முதல் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் தனது அன்பான தந்தை மற்றும் புகழ்பெற்ற ஷேக் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட தஸ்கியா-இ-நாஃப்ஸின் (ஒருவரின் உள் சுய சுத்திகரிப்பு) பணியை முன்னெடுத்துச் செல்ல சர்வதேச சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார். அவரது வருடாந்திர பயணத்திட்டத்தில் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அடிக்கடி வெளிநாடு செல்வது, பாகிஸ்தானுக்குள் உள்ளூர் பயணங்கள் ஆகியவை அடங்கும். அவர் தனது மாணவர்களை ஆன்மீக விழிப்புணர்வுக்கான தேடலில் தொடர்ந்து வழிநடத்தினார் மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் இணையத்தில் ஜிக்ர் ​​அமர்வுகளை நடத்துகிறார். அவர் தேடுபவரின் கேள்விகளுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பதிலளித்தார் மற்றும் அவரது அலுவலகத்தில் தினமும் அவரைப் பார்க்க வருபவர்களுக்கும் கிடைக்கும்.

அவரது பிஸியான அட்டவணையுடன், அவர் தனது எழுத்து உறுதிப்பாடுகளுடன் உறவுகளைத் தக்க வைத்துக் கொண்டார். அவர் ‘அல்முர்ஷித்’ என்ற மாத இதழின் புரவலர் மற்றும் ஆசிரியர் – மற்றும் அதன் மாதாந்திர தலையங்கம் ஆசிரியர்கள்.

ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவனின் குறிக்கோள் உண்மை தீனின் காரணத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதோடு அல்லா-ஸ்வத் மற்றும் அவரது புனித நபி-ஸாவுடனான உறவில் உண்மை, நேர்மை மற்றும் விசுவாசத்தை ஊக்குவிப்பதாகும். இளைஞர்களின் குணநலன்களை வளர்ப்பதில் அவர் சிறப்பு கவனம் செலுத்துகிறார். அவரது கorableரவமான தந்தை மற்றும் அன்பான ஷேக்கின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றி, ஹத்ரத் அமீர் அப்துல் காதர் அவான் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக திட்டவட்டமான மற்றும் நேர்மறையான பங்களிப்பைச் செய்து வருகிறார்.

TELUGU

సూఫీ సెయింట్ – Hz అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ (Mz)

అతని మహోన్నత హద్రత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ (అతని ఆశీర్వాదాలు ఎప్పటికీ ఉండనివ్వండి) సిల్సిలా నక్ష్బందయ్య ఒవైసియా ప్రస్తుత షేక్. అతడిని హద్రాత్ అమీర్ ముహమ్మద్ అక్రమ్ అవన్-రువా తన వారసుడిగా మరియు షేక్-ఇ సిల్సిలాగా ఎన్నుకున్నారు. అతని వారసత్వానికి ముందు, హధ్రత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ నిజాం-ఇ ‘ఆలా సిల్సిలా మరియు అల్-ఇఖ్వాన్ మరియు అల్-ఇఖ్వత్ అధిపతిగా, సిల్సిలా సోదరుడు/సోదరి.

షేక్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ 26 మార్చి 1973 న మునారా, చక్వాల్ జిల్లా, పాకిస్తాన్‌లో జన్మించారు. అతను తన ప్రారంభ విద్యను సిఖారా అకాడమీ, దార్ ఉల్ ఇర్ఫాన్‌లో, మరియు అతని ఉన్నత విద్యను లాహోర్‌లోని సిఖారా కాలేజీలో పొందాడు.

మన కాలంలో అత్యుత్తమ విశిష్ట సూఫీ మషాయిఖ్‌లలో ఒకరైన కుమారుడు మరియు హదరత్ అమీర్ ముహమ్మద్ అక్రమ్ అవన్-రువా యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ విద్యార్థి, హద్రత్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ తన ఉన్నత తండ్రి సంస్థలో 44 సంవత్సరాలు గడిపాడు, అతను నేరుగా మతపరమైన జ్ఞానాన్ని పొందాడు మరియు ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ పొందారు, మరియు అతడిని నిష్ణాతుడైన సూఫీగా మార్చారు మరియు సిల్సిలా నక్ష్బండియా ఒవైసియా వారసుడు-షేక్‌గా నామినేట్ చేశారు.

ఓవైసియా సిల్సిలాలో, సాలిక్ (అన్వేషకుడు) తన షేక్ ముందు భౌతిక హాజరు తప్పనిసరిగా ఫైద్ (ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజన) బదిలీకి అవసరం లేదు. పవిత్ర ప్రవక్త-సాస్‌ని కలవకుండానే హద్రత్ ఒవైస్ ఖర్నీ-రువా ప్రవచన దీవెనలు పొందిన విధంగానే అతను తన షేక్ ఆశీర్వాదాలను అందుకున్నాడు.

Zikr-e Qalbi (హృదయంలో Zikr) పై నేరుగా ఒక అన్వేషకుడిని ప్రారంభించడానికి నక్ష్బండియా ఒవైసియా సిల్సిలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ సిల్సిలా యొక్క ప్రత్యేక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, అన్వేషకుడి యొక్క లతాఇఫ్‌ను ప్రకాశవంతం చేసి, అతనిని వివిధ దశలకు నడిపించిన తరువాత, షేక్ చివరకు అతడిని ఆధ్యాత్మిక బైఅత్ కోసం పవిత్ర ప్రవక్త యొక్క కోర్టుకు నడిపించాడు. సాధకుడు సూఫీ మార్గంలో అత్యున్నత స్టేషన్లను, అతని సామర్థ్యం మరియు కృషి ప్రకారం, అతని షేక్ యొక్క తవజ్జుహ్ (శ్రద్ధ) మరియు మార్గదర్శకత్వంలో పొందవచ్చు.

హధ్రత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ నలభై రోజుల ఆధ్యాత్మిక తిరోగమనం, వార్షిక ఇజ్తేమా, ప్రతి వేసవిలో దిల్ ఉల్ ఇర్ఫాన్, సిల్సిలా యొక్క మార్కాజ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అహబాబ్ హాజరవుతారు. ఈ ఉపన్యాసాల యొక్క ప్రాధమిక దృష్టి విద్యార్థుల ఆధ్యాత్మిక విద్య, కానీ అవి దీన్‌కు సంబంధించిన అనేక ఇతర విషయాలను కూడా కవర్ చేస్తాయి. అదేవిధంగా రంజాన్ ముగింపులో పది రోజుల ఇతికాఫ్ ఇజ్తేమా, నెలవారీ ఇజ్తేమా మరియు అతని వారపు శుక్రవారం ప్రసంగాలు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి మూలం, ఇది అభ్యర్ధులను వారి ఆధ్యాత్మిక విద్య మరియు పురోగతిలో మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

హద్రత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ సిఖారా అకాడమీ డీన్. ఈ అకాడమీ మతపరమైన మరియు ప్రామాణిక విద్యా సిలబస్ రెండింటిని సమగ్రపరిచే విద్యా వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది, తద్వారా దాని విద్యార్థులు విద్యా స్థాయిలో రాణించడమే కాకుండా ఆదర్శప్రాయులు మరియు జ్ఞానవంతులైన ముస్లింలుగా మారడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అతను దాని మొదటి విద్యార్థులలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాడు.

అల్-ఫలా ఫౌండేషన్ యొక్క పోషకుడిగా అతను పాకిస్తాన్ లోని గ్రామీణ, పట్టణ మరియు విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ప్రజలకు మానవతా సహాయం అందించడాన్ని పర్యవేక్షిస్తాడు.

2010 నుండి అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ తన ప్రియమైన తండ్రి మరియు ప్రముఖ షేక్ తనకు అప్పగించిన తజ్కియా-ఇ-నాఫ్స్ (ఒకరి అంతరంగం యొక్క శుద్ధీకరణ) మిషన్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అంతర్జాతీయ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. అతని వార్షిక ప్రయాణంలో యూరప్, అమెరికా మరియు మధ్యప్రాచ్యాలకు తరచుగా విదేశాలకు వెళ్లడం, అలాగే పాకిస్తాన్‌లో స్థానిక ప్రయాణాలు ఉన్నాయి. అతను ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కోసం అన్వేషణలో వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి నిరంతరం తన విద్యార్థులను చేరుకున్నాడు మరియు ప్రతిరోజూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా Zikr సెషన్లను నిర్వహిస్తాడు. అతను సీకర్ ప్రశ్నలకు ఇమెయిల్ ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తాడు మరియు అతని కార్యాలయంలో రోజూ తనను సందర్శించడానికి వచ్చిన వారికి కూడా అందుబాటులో ఉంటాడు.

తన బిజీ షెడ్యూల్‌తో పాటు, అతను తన రచన కట్టుబాట్లకు సంబంధాలు కలిగి ఉంటాడు. అతను ‘అల్ముర్షిద్’ అనే నెలవారీ జర్నల్ యొక్క పోషకుడు మరియు ఎడిటర్ మరియు దాని నెలవారీ సంపాదకీయం రచయిత.

హధ్రత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ యొక్క లక్ష్యం ట్రూ దీన్ యొక్క కారణాన్ని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం మరియు అల్లా-స్వాట్ మరియు అతని పవిత్ర ప్రవక్త-సాస్‌తో ఒకరి సంబంధంలో సత్యం, నిజాయితీ మరియు విధేయతను నింపడం. అతను యువత పాత్ర నిర్మాణానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతాడు. తన గౌరవనీయులైన తండ్రి మరియు ప్రియమైన షేక్ అడుగుజాడలను అనుసరించి, హద్రాత్ అమీర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ అవాన్ సమాజం మొత్తం మెరుగుపరచడానికి ఖచ్చితమైన మరియు సానుకూల సహకారం అందిస్తున్నారు.

MALAYALAM

സൂഫി വിശുദ്ധൻ – Hz അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ (Mz)

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്റത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ) സിൽസില നക്ഷ്ബന്ധിയ ഒവൈസിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശൈഖാണ്. ഹദ്‌റത്ത് അമീർ മുഹമ്മദ് അക്രം അവാൻ-റുവായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായും ഷെയ്ഖ്-ഇ സിൽസിലായും അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹദ്റത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ സിൽസിലയുടെ നിസാം-ഇ ആലായും സിൽസിലയുടെ സഹോദരൻ/സഹോദരി അൽ-ഇഖ്‌വാന്റെയും അൽ-ഇഖ്‌വാത്തിന്റെയും തലവനായും പ്രവർത്തിച്ചു.

ശൈഖ് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ 1973 മാർച്ച് 26 ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ചക്വാൽ ജില്ലയിലെ മുനറയിൽ ജനിച്ചു. സിക്കാര അക്കാദമി, ദാർ ഉൾ ഇർഫാനിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, ലാഹോറിലെ സിക്കാര കോളേജിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി.

നമ്മുടെ കാലത്തെ അസാധാരണമായ വിശിഷ്ട സൂഫി മശാഇഖിലൊരാളായ ഹദ്റത്ത് അമീർ മുഹമ്മദ് അക്രം അവാൻ-റുവയുടെ മകനും ഏറ്റവും വിശിഷ്ട വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ഹദ്രത് അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ 44 വർഷം തന്റെ ഉന്നതമായ പിതാവിന്റെ കമ്പനിയിൽ ചെലവഴിച്ചു, അവനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മതപരമായ അറിവ് നേടി. ആത്മീയ പരിശീലനം നേടി, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സൂഫിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും സിൽസിലാ നക്ഷ്ബന്ധിയ ഒവൈസിയയുടെ പിൻഗാമിയായി ഷെയ്ക്കിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഒവൈസിയ സിൽസിലയിൽ, തന്റെ ശൈഖിന് മുമ്പായി ഒരു സാലിക്കിന്റെ (അന്വേഷകന്റെ) സാന്നിധ്യം ഫൈദിന്റെ (ആത്മീയ പ്രയോജനം) കൈമാറ്റത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ഹദ്റത്ത് ഒവൈസ് ഖർണി-റുവാ തിരുമേനി (സ) യെ ഒരിക്കലും കാണാതെ തന്നെ പ്രവാചകാനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശൈഖിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നു.

Zikr-e Qalbi (ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ Zikr) ലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു അന്വേഷകനെ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നക്ഷ്ബന്ധിയ ഒവൈസിയ സിൽസില വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ സിൽസിലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അന്വേഷകന്റെ ലത്തായിഫിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും പാതയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, ശൈഖ് അവസാനം അവനെ ഒരു ആത്മീയ ബൈഅത്തിനുവേണ്ടി വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ്. തന്റെ ശൈഖിന്റെ തവജ്ജു (ശ്രദ്ധ) യും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച്, അവന്റെ കഴിവിനും പരിശ്രമത്തിനും അനുസൃതമായി, സൂഫി പാതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ അന്വേഷകന് നേടാനാകും.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഹ്ബാബ് പങ്കെടുക്കുന്ന സിൽസിലയിലെ മർക്കസായ ദാറുൽ ഇർഫാനിൽ എല്ലാ വേനൽക്കാലത്തും നടക്കുന്ന നാൽപത് ദിവസത്തെ ആത്മീയ യാത്രയായ വാർഷിക ഇജ്‌തെമയിൽ ഹദ്റത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ ദിവസേന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, എന്നാൽ അവ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഇഅ്തികാഫ് ഇജ്‌തെമ, പ്രതിമാസ ഇജ്‌തെമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിവാര വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാഷണങ്ങളും അന്വേഷകരെ അവരുടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പുരോഗതിയിലും നയിക്കുന്ന അപാരമായ ആത്മീയ അറിവിന്റെ ഉറവിടമാണ്.

ഹഖ്റത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ സിക്കാര അക്കാദമി ഡീൻ ആണ്. ഈ അക്കാദമി മതപരവും നിലവാരമുള്ളതുമായ അക്കാദമിക് സിലബസുകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുവഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കാദമിക് തലത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ മാത്രമല്ല, മാതൃകാപരവും പ്രബുദ്ധരുമായ മുസ്ലീങ്ങളാകാനും കഴിയും. അതിന്റെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണെന്ന പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

അൽ-ഫലാ ഫൗണ്ടേഷന്റെ രക്ഷാധികാരിയെന്ന നിലയിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ, നഗര, ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് മാനുഷിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.

2010 മുതൽ അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും വിശിഷ്ടമായ ഷെയ്ക്കും ഏൽപ്പിച്ച തസ്കിയ-ഇ-നഫ്സ് (ഒരാളുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധീകരണം) ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പര്യടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർഷിക യാത്രയിൽ യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദേശ യാത്രകളും പാകിസ്താനിലെ പ്രാദേശിക യാത്രകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ അവബോധത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അവരെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുകയും എല്ലാ ദിവസവും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ സിക്കർ സെഷനുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷകന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇമെയിൽ വഴി മറുപടി നൽകുന്നു, കൂടാതെ ദിവസവും തന്റെ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവർക്കും ലഭ്യമാണ്.

തന്റെ തിരക്കുപിടിച്ച ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം, അദ്ദേഹം തന്റെ എഴുത്ത് പ്രതിബദ്ധതകളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ‘അൽമുർഷിദ്’ മാസികയുടെ രക്ഷാധികാരിയും എഡിറ്ററുമാണ്, കൂടാതെ അതിന്റെ പ്രതിമാസ എഡിറ്റോറിയലും രചയിതാവാണ്.

ഹദ്റത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാന്റെ ദൗത്യം യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെയും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻമാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സത്യവും ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. യുവാക്കളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. ബഹുമാന്യനായ പിതാവും പ്രിയപ്പെട്ട ശൈഖിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന്, ഹദ്രത്ത് അമീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവാൻ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്കായി ഒരു നിശ്ചിതവും നല്ലതുമായ സംഭാവന നൽകുന്നു.

GUJARATI

સુફી સંત – હર્ટ્ઝ અમીર અબ્દુલ કદીર અવન (Mz)

તેમના ઉમદા હઝરત અમીર અબ્દુલ કાદીર અવન (તેમના આશીર્વાદ કાયમ રહે) સિલસિલાહ નક્ષબંદિયા ઓવૈસીયાના વર્તમાન શેખ છે. તેમને હઝરત અમીર મુહમ્મદ અકરમ અવન-રૂઆએ તેમના અનુગામી અને શેખ-એ-સિલસિલાહ તરીકે પસંદ કર્યા હતા. તેમના ઉત્તરાધિકાર પહેલા, હઝરત અમીર અબ્દુલ કાદીર અવને સિલસિલાના નિઝામ-એ-આલા અને અલ-ઇખવાન અને અલ-ઇખાવત, સિલસિલાના ભાઈ/બહેન તરીકે સેવા આપી હતી.

શેખ અમીર અબ્દુલ કદીર અવનનો જન્મ 26 માર્ચ 1973 ના રોજ મુનરાહ, જિલ્લા ચકવાલ, પાકિસ્તાનમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું પ્રારંભિક શિક્ષણ સિકારાહ એકેડમી, દાર ઉલ ઈરફાનમાં મેળવ્યું અને તેમનું ઉચ્ચ શિક્ષણ સિક્કરહ કોલેજ, લાહોરમાં મેળવ્યું.

અમારા સમયના અસાધારણ પ્રતિષ્ઠિત સૂફી મશૈખમાંના એક, હઝરત અમીર મુહમ્મદ અકરમ અવન-રૂઆના પુત્ર અને સૌથી પ્રખ્યાત વિદ્યાર્થી, હઝરત અબ્દુલ કાદીર અવને 44 વર્ષ તેમના ઉમદા પિતાની કંપનીમાં ગાળ્યા, જેમની પાસેથી તેમણે સીધું ધાર્મિક જ્ knowledgeાન મેળવ્યું અને આધ્યાત્મિક તાલીમ મેળવી, અને જેમણે તેમને એક નિપુણ સૂફીમાં પરિવર્તિત કર્યા અને તેમને સિલસિલાહ નક્ષબંદિયા ઓવૈસીયાના અનુગામી-શેખ તરીકે નામાંકિત કર્યા.

ઓવૈસીયા સિલસિલાહમાં, ફૈધ (આધ્યાત્મિક લાભ) ના સ્થાનાંતરણ માટે તેના શેખ સમક્ષ સાલિક (સાધક) ની શારીરિક હાજરી જરૂરી નથી. તે પોતાના શેખના આશીર્વાદ તે જ રીતે મેળવે છે જે રીતે હઝરત ઓવૈસ કર્ની-રૂઆએ પવિત્ર પ્રોફેટ-આરાને મળ્યા વિના પ્રબોધકીય આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.

નક્ષબંદીયા ઓવૈસીયા સિલસિલાહ સીધા જિકર-એ-કલ્બી (હૃદયની અંદર ઝિક્ર) પર સાધકને શરૂ કરવા માટે અલગ છે. આ સિલસિલાહનો એક વિશિષ્ટ તફાવત એ છે કે, સાધકના લતાઇફને પ્રકાશિત કર્યા પછી અને તેને માર્ગના વિવિધ તબક્કાઓ પર લઈ ગયા પછી, શેખ આખરે તેને આધ્યાત્મિક બાયત માટે પવિત્ર પ્રોફેટ-આરાની કોર્ટમાં લઈ જાય છે. સાધક તેના શેખના તવાજજુહ (ધ્યાન) અને માર્ગદર્શન હેઠળ, તેની ક્ષમતા અને પ્રયત્ન અનુસાર, સૂફી માર્ગના ઉચ્ચતમ મથકો પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

હદરહત અમીર અબ્દુલ કદીર અવન ચાલીસ દિવસના આધ્યાત્મિક એકાંત દરમિયાન વાર્ષિક પ્રવચનો આપે છે, વાર્ષિક ઇજતેમા, દર ઉનાળામાં દર ઉલ ઇરફાન, સિલસિલાહના માર્કઝમાં યોજાય છે, જેમાં વિશ્વભરના અહબાબ હાજરી આપે છે. આ પ્રવચનોનું પ્રાથમિક ધ્યાન વિદ્યાર્થીઓનું આધ્યાત્મિક શિક્ષણ છે, પરંતુ તેઓ દીન સંબંધિત અન્ય વિષયોની વિશાળ શ્રેણીને પણ આવરી લે છે. એ જ રીતે રમઝાનના અંતે દસ દિવસીય ઇત્તીકાફ ઇજતેમા, માસિક ઇજતેમા અને તેના સાપ્તાહિક શુક્રવારના ઉપદેશો એ આધ્યાત્મિક જ્ knowledgeાનનો સ્રોત છે જે સાધકોને તેમના આધ્યાત્મિક શિક્ષણ અને પ્રગતિમાં માર્ગદર્શન આપે છે.

હજરત અમીર અબ્દુલ કદીર અવન સિકારાહ એકેડમીના ડીન છે. આ એકેડેમી શિક્ષણની એક એવી વ્યવસ્થાને નિયુક્ત કરે છે જે ધાર્મિક અને પ્રમાણભૂત શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ બંનેને એકીકૃત કરે છે જેનાથી તેના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર શૈક્ષણિક સ્તરે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જ નહીં પણ અનુકરણીય અને પ્રબુદ્ધ મુસ્લિમ બનવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. તે તેના પ્રથમ વિદ્યાર્થીઓમાં હોવાનો ભેદ ધરાવે છે.

અલ-ફલાહ ફાઉન્ડેશનના આશ્રયદાતા તરીકે તેઓ પાકિસ્તાનના ગ્રામીણ, શહેરી અને આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકોને માનવીય સહાયતાની જોગવાઈની દેખરેખ રાખે છે.

2010 થી અમીર અબ્દુલ કદીર અવન તેમના પ્રિય પિતા અને પ્રખ્યાત શેખ દ્વારા તેમને સોંપવામાં આવેલ તાઝકીયા-એ-નફ્સ (વ્યક્તિના આંતરિક સ્વ-શુદ્ધિકરણ) ના મિશનને આગળ વધારવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. તેમના વાર્ષિક પ્રવાસમાં યુરોપ, અમેરિકા અને મધ્ય પૂર્વના વિદેશ પ્રવાસો તેમજ પાકિસ્તાનની અંદર સ્થાનિક પ્રવાસનો સમાવેશ થાય છે. તે આધ્યાત્મિક જાગૃતિ માટે તેમની શોધમાં સતત માર્ગદર્શન આપવા માટે તેમના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે અને દરરોજ ઇન્ટરનેટ પર ઝિક્ર સત્રોનું આયોજન કરે છે. તે ઇમેઇલ દ્વારા સાધકના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને તેમની ઓફિસમાં દરરોજ તેમની મુલાકાત લેવા આવતા લોકો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે.

તેના વ્યસ્ત સમયપત્રકની સાથે, તે તેની લેખન પ્રતિબદ્ધતાઓ સાથે સંબંધો જાળવી રાખે છે. તે આશ્રયદાતા અને સંપાદક છે – માસિક જર્નલ ‘અલમુરશીદ’ ના મુખ્ય અને તેના માસિક સંપાદકીય લેખક.

હઝરત અમીર અબ્દુલ કદીર અવનનું ધ્યેય સાચા દીનનું કારણ આગળ વધારવું અને અલ્લાહ-સ્વાત અને તેમના પવિત્ર પયગંબર-આરાઓ સાથેના સંબંધમાં સત્ય, નિષ્ઠા અને વફાદારી સ્થાપિત કરવાનું છે. તે યુવાનોના ચારિત્ર્ય નિર્માણ પર વિશેષ ધ્યાન આપે છે. તેમના આદરણીય પિતા અને પ્રિય શેખના પગલે પગલે, હઝરત અમીર અબ્દુલ કાદીર અવન સમગ્ર સમાજની સુધારણા માટે ચોક્કસ અને સકારાત્મક યોગદાન આપી રહ્યા છે.

MARATHI

सुफी संत – हर्ट्ज अमीर अब्दुल कादीर अवान (Mz)

त्यांचे प्रख्यात हजरत अमीर अब्दुल कादीर अवान (त्यांचे आशीर्वाद कायम राहो) हे सिलसिला नक्षबंदिया ओवैसीयाचे सध्याचे शेख आहेत. हदरात अमीर मुहम्मद अक्रम अवान-रुआ यांनी त्यांची उत्तराधिकारी आणि शेख-ए-सिलसिलाह म्हणून निवड केली. त्याच्या उत्तराधिकारी होण्यापूर्वी, हदरात अमीर अब्दुल कादीर अवान यांनी सिलसिलाचा निजाम-ए-आला आणि अल-इखवान आणि अल-इखवत, सिलसिलाचा भाऊ/बहिण म्हणून काम केले.

शेख अमीर अब्दुल कादीर अवान यांचा जन्म 26 मार्च 1973 रोजी मुनराह, जिल्हा चकवाल, पाकिस्तान येथे झाला. त्यांनी आपले सुरुवातीचे शिक्षण सिकराह अकादमी, दार उल इरफान आणि उच्च शिक्षण लाहोरच्या सिकराह महाविद्यालयात प्राप्त केले.

हजरत अमीर मुहम्मद अकरम अवान-रुआ यांचा मुलगा आणि सर्वात विख्यात विद्यार्थी, आमच्या काळातील अपवादात्मक प्रतिष्ठित सूफी माशाईखांपैकी एक, हदरात अब्दुल कादीर अवान यांनी 44 वर्षे आपल्या उदात्त वडिलांच्या कंपनीत घालवली ज्यांच्याकडून त्यांनी थेट धार्मिक ज्ञान घेतले आणि आध्यात्मिक प्रशिक्षण घेतले, आणि ज्याने त्याला एक कुशल सूफी मध्ये बदलले आणि त्याला सिलसिला नक्षबंदिया ओवैसीयाचा उत्तराधिकारी-शेख म्हणून नामांकित केले.

ओवैसीया सिलसिलाहमध्ये, शेखच्या आधी सालिक (साधक) ची भौतिक उपस्थिती फयद (आध्यात्मिक उपकार) च्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक नसते. ज्या प्रकारे हजरत ओवैस कर्णी-रुआ यांनी पवित्र पैगंबर-आरींना न भेटता भविष्यसूचक आशीर्वाद प्राप्त केले होते त्याच प्रकारे तो आपल्या शेखचे आशीर्वाद प्राप्त करतो.

नक्षबंदिया ओवैसीया सिलसिलाह साधकाला थेट जिक्र-ए-कल्बी (हृदयाच्या आत झिक्र) वर आरंभ करण्यासाठी वेगळे आहे. या सिलसिलाचा एक अनोखा फरक असा आहे की, साधकाच्या लताईफला प्रकाशित केल्यावर आणि त्याला मार्गाच्या विविध टप्प्यांवर घेऊन गेल्यानंतर, शेख शेवटी त्याला आध्यात्मिक बायतसाठी पवित्र प्रेषित-आरीच्या दरबारात घेऊन जातो. साधक त्याच्या शेखच्या तावज्जुह (लक्ष) आणि मार्गदर्शनाखाली त्याच्या क्षमतेनुसार आणि प्रयत्नांनुसार सूफी मार्गाचे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करू शकतो.

हदरात अमीर अब्दुल कादीर अवान चाळीस दिवसांच्या आध्यात्मिक माघार दरम्यान वार्षिक व्याख्याने देतात, वार्षिक इज्तेमा, दर उन्हाळ्यात दर उल इरफान, सिलसिलाहच्या मरकज येथे आयोजित केला जातो, ज्यामध्ये जगभरातून अहबाब उपस्थित असतात. या व्याख्यानांचे प्राथमिक लक्ष विद्यार्थ्यांचे आध्यात्मिक शिक्षण आहे, परंतु ते दीनशी संबंधित इतर विषयांची विस्तृत श्रेणी देखील समाविष्ट करतात. त्याचप्रमाणे रमजानच्या अखेरीस दहा दिवसीय इत्तेकाफ इज्तेमा, मासिक इज्तेमा आणि त्याचे साप्ताहिक शुक्रवारचे प्रवचन हे अध्यात्मिक ज्ञानाचे स्त्रोत आहेत जे साधकांना त्यांच्या आध्यात्मिक शिक्षण आणि प्रगतीमध्ये मार्गदर्शन करतात.

हदरात अमीर अब्दुल कादीर अवान हे सिकराह अकादमीचे डीन आहेत. ही अकादमी शिक्षणाची एक प्रणाली नियुक्त करते जी धार्मिक आणि प्रमाणित दोन्ही शैक्षणिक अभ्यासक्रम एकत्रित करते ज्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक स्तरावर उत्कृष्टता प्राप्त करू शकत नाही तर अनुकरणीय आणि प्रबुद्ध मुस्लिम बनते. त्याच्या पहिल्या विद्यार्थ्यांमध्ये असण्याचा त्याने गौरव केला.

अल-फलाह फाउंडेशनचे संरक्षक म्हणून ते पाकिस्तानच्या ग्रामीण, शहरी आणि आपत्तीग्रस्त भागातील लोकांना मानवतावादी सहाय्य देण्याच्या तरतुदीवर देखरेख करतात.

2010 पासून अमीर अब्दुल कादीर अवान हे त्यांच्या प्रिय वडिलांनी आणि प्रख्यात शेखने त्यांना दिलेले तज्कीया-ए-नफस (एखाद्याच्या अंतःकरणाचे शुद्धीकरण) चे मिशन पुढे नेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दौरे करत आहेत. त्याच्या वार्षिक प्रवासामध्ये युरोप, अमेरिका आणि मध्यपूर्वेतील परदेश प्रवास तसेच पाकिस्तानमधील स्थानिक प्रवास यांचा समावेश आहे. तो आध्यात्मिक जागरूकतेच्या शोधात मार्गदर्शन करण्यासाठी त्याच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सतत पोहोचतो आणि दररोज इंटरनेटवर जिक्र सत्र आयोजित करतो. तो ई -मेलद्वारे साधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतो आणि जे त्याच्या कार्यालयात दररोज त्याला भेटायला येतात त्यांच्यासाठी देखील उपलब्ध आहे.

त्याच्या व्यस्त वेळापत्रकासह, तो त्याच्या लेखन वचनबद्धतेशी संबंध कायम ठेवतो. ते ‘आलमुर्शीद’ या मासिक पत्रिकेचे संरक्षक आणि संपादक आहेत आणि त्याचे मासिक संपादकीय लेखक आहेत.

हद्रत अमीर अब्दुल कादीर अवान यांचे ध्येय हे खरे दीनचे कारण पुढे करणे आणि अल्लाह-स्वामी आणि त्याच्या पवित्र पैगंबर-आरी यांच्याशी असलेल्या संबंधात सत्य, प्रामाणिकपणा आणि निष्ठा प्रस्थापित करणे आहे. तो तरुणांच्या चारित्र्य निर्मितीकडे विशेष लक्ष देतो. त्यांचे आदरणीय वडील आणि प्रिय शेख यांच्या पावलावर पाऊल टाकून, हजरत अमीर अब्दुल कादीर अवान संपूर्ण समाजाच्या सुधारणेसाठी निश्चित आणि सकारात्मक योगदान देत आहेत.

JAPANESE

スーフィー聖人– Hz Ameer Abdul Qadeer Awan(Mz)

彼の著名なHadhratAmeer Abdul Qadeer Awan(彼の祝福が永遠に残るように)は、Silsilah NaqshbandiahOwaisiahの現在のShaikhです。彼はHadhratAmeer Muhammad Akram Awan-ruaによって後継者として選ばれ、Shaikh-eSilsilahによって選ばれました。彼の後継者になる前は、ハドラト・アメール・アブドゥル・カディール・アワンは、シルシラのニザーム・エアラと、シルシラの兄弟姉妹であるアル・イクワンとアル・イクワットの長を務めていました。

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awanは、1973年3月26日、パキスタンのチャクワル地区ムナラで生まれました。彼は、Dar ul IrfanのSiqarahAcademyで最初の教育を受け、ラホールのSiqarahCollegeで高等教育を受けました。

息子であり、彼の著名なハドラト・アメール・ムハンマド・アクラム・アワン・ルアの最も著名な学生であり、現代の非常に著名なスーフィー・マシャイフの1人であるハドラット・アブドゥル・カディア・アワンは、彼が直接宗教知識を習得した高貴な父の会社で44年間過ごしました。そして精神的な訓練を受け、彼を熟練したスーフィーに変身させ、シルシラ・ナクシュバンディア・オワイシアの後継者として彼を指名した。

Owaisiah Silsilahでは、彼のShaikhの前にSalik(探求者)が物理的に存在することは、Faidh(精神的な恩恵)の移転に本質的に必要ではありません。彼は、ハドラト・オワイス・カルニルアが聖なる預言者ののこぎりに会うことなく予言的な祝福を受けたのと同じ方法で、彼のシェイクの祝福を受けます。

Naqshbandiah Owaisiah Silsilahは、Zikr-e Qalbi(心臓の中のZikr)に直接シーカーを開始することで区別されます。このシルシラのユニークな違いは、シーカーのラタイフを照らし、パスのさまざまな段階に彼を導いた後、シェイクは最終的に彼を聖なる預言者の法廷に導いたことです-スピリチュアルバイアットを見ました。探求者は、彼のシャイフのタワジュ(注意)と指導の下で、彼の能力と努力に応じて、スーフィーパスの最高の駅に到達することができます。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awanは、世界中からAhbabが参加するSilsilahのMarkazであるDar ul Irfanで毎年夏に開催される、40日間のスピリチュアルリトリートであるAnnualIjtemaで毎日講義を行っています。これらの講義の主な焦点は学生の精神的な教育ですが、ディーンに関連する他の幅広いトピックもカバーしています。同様に、ラマダンの終わりにある10日間のI’tikaf Ijtema、毎月のIjtemaと彼の毎週の金曜日の説教は、探求者の精神的な教育と進歩を導く膨大な精神的知識の源です。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awanは、シカラアカデミーの学部長です。このアカデミーは、宗教的シラバスと標準的なアカデミックシラバスの両方を統合する教育システムを採用しているため、学生はアカデミックレベルで優れているだけでなく、模範的で啓発されたイスラム教徒になることもできます。彼は最初の学生の中にいるという区別を持っています。

アルファラ財団のパトロンとして、彼はパキスタンの農村部、都市部、災害の影響を受けた地域の人々への人道支援の提供を監督しています。

2010年以来、Ameer Abdul Qadeer Awanは、彼の最愛の父と著名なShaikhによって彼に割り当てられたTazkiyah-e-Nafs(自分の内なる自己の浄化)の使命を遂行するために国際ツアーを行っています。彼の毎年の旅程には、ヨーロッパ、アメリカ、中東への頻繁な海外旅行、およびパキスタン国内の地元旅行が含まれています。彼は生徒たちに継続的に連絡を取り、精神的な気づきを求めて生徒たちを導き、インターネットを介して毎日Zikrセッションを実施しています。彼はシーカーの質問に電子メールで応答し、彼のオフィスに毎日彼を訪ねてくる人たちも利用できます。

彼の忙しいスケジュールに加えて、彼は彼の執筆のコミットメントとのつながりを保持しています。彼はパトロンであり、月刊誌「Almurshid」の編集長であり、月刊社説を執筆しています。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awanの使命は、True Deenの大義を推進し、アッラーとその聖なる預言者との関係に真実、誠実、忠誠を植え付けることです。彼は若者の人格形成に特別な注意を払っています。彼の名誉ある父と最愛のシェイクの足跡をたどって、ハドラト・アメール・アブドゥル・カディール・アワンは、社会全体の改善のために明確で前向きな貢献をしています。

JAVANESE

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Kautaman Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Muga-muga berkah tetep ing salawas-lawase) yaiku Shaikh saiki saka Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Dheweke dipilih dening Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua minangka penerus lan Shaikh-e Silsilah. Sadurunge suksesi, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan njabat dadi Nizam-e ‘Aala saka Silsilah lan Kepala Al-Ikhwan lan Al-Ikhwat, Sedulur / Suster Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan lair tanggal 26 Maret 1973, ing Munarah, Distrik Chakwal, Pakistan. Piyambakipun pikantuk pendhidhikan awal ing Akademi Siqarah, Dar ul Irfan, lan pawiyatan luhur ing Siqarah College, Lahore.

Putrane lan mahasiswa sing paling misuwur ing Kaagungan Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, salah sawijining Sufi Masha’ikh sing misuwur banget ing jaman saiki, Hadhrat Abdul Qadeer Awan suwene 44 taun ing perusahaan bapakne sing paling dhuwur sing langsung entuk ilmu agama. lan nampa latihan spiritual, lan sing ngowahi dheweke dadi Sufi sing prestasine lan nunjuk dheweke dadi Penerus-Shaikh saka Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Ing Owaisiah Silsilah, kehadiran fisik Salik (wong sing golek) sadurunge Shaikh ora ateges dibutuhake kanggo transfer Faidh (mupangat spiritual). Dheweke nampa berkah saka Shaikh kanthi cara sing padha nalika Hadhrat Owais Qarni-rua nampa berkah Nabalan tanpa nate nemoni Nabi saw.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah beda kanggo miwiti wong sing golek langsung menyang Zikr-e Qalbi (Zikr ing njero ati). Bédané unik saka Silsilah iki yaiku, sawise madhangi Lata’if wong sing golek lan nggawa dheweke menyang macem-macem tahapan Path, Shaikh pungkasane nggawa dheweke menyang Pengadilan saws Suci kanggo Bai’at Spiritual. Sing ngupaya bisa entuk stasiun Sufi sing paling dhuwur, miturut kapasitas lan gaweyane, miturut Shaikh’s Tawajjuh (Perhatian) lan pandhuane.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ngaturake kuliah saben dina sajrone patang puluh dina mundur rohani, Ijtema Tahunan, sing dianakake saben musim panas ing Dar ul Irfan, Markaz saka Silsilah, sing dirawuhi Ahbab saka kabeh penjuru jagad. Fokus utama kuliah kasebut yaiku pendhidhikan spiritual para siswa, nanging uga kalebu topik liyane sing ana gandhengane karo Deen. Semono uga I’tikaf Ijtema sepuluh dina ing pungkasan Ramadhan, Ijtema saben wulan lan khutbah Jumuah minggon minangka sumber ilmu spiritual sing gedhe banget sing nuntun para wong sing golek pendhidhikan spiritual lan kemajuane.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan minangka Dekan Akademi Siqarah. Akademi iki nggunakake sistem pendhidhikan sing nggabungake silabus akademik lan akademik standar supaya para siswa ora mung unggul ing level akademik nanging uga dadi Muslim sing teladan lan madhangi. Dheweke duwe kekhasan dadi salah sawijining siswa pertama.

Minangka Panyokong Yayasan Al-Falah, dheweke ngawasi penyediaan dhukungan kamanungsan kanggo masarakat ing wilayah pedesaan, kutha lan sing kena bencana ing Pakistan.

Wiwit 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan wis nindakake tur internasional kanggo nerusake misi Tazkiyah-e-Nafs (pemurnian diri batin) sing diwenehake bapakne sing dikasihi lan Shaikh sing misuwur. Jadwal taunan kalebu asring lelungan ing luar negeri menyang Eropa, Amerika lan Timur Tengah, uga lelungan lokal ing Pakistan. Dheweke terus nyedhaki para siswa supaya bisa nuntun dheweke supaya kesadaran spiritual lan nindakake sesi Zikr liwat Internet saben dina. Dheweke nanggapi pitakon Sing Goleki liwat email lan uga kasedhiya kanggo wong-wong sing saben dinane ngunjungi dheweke ing kantor.

Bebarengan karo jadwal sing sibuk, dheweke tetep nduweni komitmen kanggo nulis. Dheweke minangka Patron lan Editor – minangka kepala jurnal bulanan ‘Almurshid’ lan penulis editor bulanan.

Misi Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan yaiku nglancarake sebab Deen Sejati lan nuwuhake bebener, keikhlasan lan kasetyan sajrone sesambungan karo Allah-swt lan saw-saw-Nya Suci. Dheweke menehi perhatian khusus kanggo nggawe karakter para pemuda. Nindakake jejak bapakne sing terhormat lan Shaikh sing dikasihi, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan menehi sumbangan sing pasti lan positif kanggo kemajuan masarakat kanthi sakabehe.

KAZAKH

Сопы Әулие – Амир Абдул Қадир Аван (Mz)

Оның мәртебелі хазіреті Амир Абдул Қадир Аван (оның баталары мәңгі қалсын) – Силсилах Накшбандия Овайсияның қазіргі шейхи. Оны Хазірет Амир Мұхаммед Акрам Аван-руа өзінің мұрагері және Шайх-е Силсилах етіп сайлады. Мұрагерлікке дейін Хазреті Амир Абдул Қадир Аван Силсиланың Низам-е-Ааласы және Әл-Ихван мен Әл-Ихваттың басшысы болды, Силсиланың ағасы/қарындасы.

Шайх Амир Абдул Қадир Аван 1973 жылы 26 наурызда Пакистанның Чаквал ауданындағы Мунара қаласында дүниеге келген. Ол бастапқы білімді Дар ул Ирфан қаласындағы Сикара академиясында, жоғары білімін Лахордағы Сикара колледжінде алды.

Хазіреті Әмір Мұхаммед Акрам Аван-руаның ұлы және ең көрнекті шәкірті, біздің заманымыздың айрықша суфий-мазхабының бірі, Хазреті Абдул Қадир Аван 44 жылын әкесінің серіктестігінде өткізді, ол жерден діни білім алған. және рухани білім алды, және оны шебер сопиге айналдырды және оны Силсилах Накшбандия Овайсияның мұрагері-шайхи ретінде ұсынды.

Овайсиа Силсилада Фейд (рухани игілік) беру үшін Шайхтан бұрын Саликтің (іздеушінің) физикалық қатысуы қажет емес. Ол өзінің шейхының батасын Хазреті Овайс Карни-руа Пайғамбардың с.а.с.мен кездеспестен пайғамбарлық батасын алғанындай алады.

Накшбандия Овайсиа Силсилах іздеушіні тікелей Зикри-Калбиге (жүректегі зікір) бастау үшін ерекшеленеді. Бұл Силсиланың бір ерекшелігі-іздеуші Латаифты жарықтандырып, жолдың әр түрлі сатыларына жеткізгеннен кейін, Шайх оны ақырында Пайғамбардың (с.ғ.с.) сотына рухани байатқа апарады. Іздеуші өзінің қабілеті мен күш -жігеріне сәйкес Суфи жолының ең биік бекеттеріне өзінің Шейх Таваджухы (назар аударуы) мен басшылығымен жете алады.

Хазреті Амир Абдул Қадир Аван қырық күндік рухани демалыс кезінде күнделікті дәрістер оқиды, Жыл сайынғы Ижтема, әр жазда Дар ул Ирфанда, Силсиланың орталығында, оған әлемнің түкпір-түкпірінен Ахбаб қатысады. Бұл дәрістердің негізгі бағыты – студенттерге рухани тәрбие беру, бірақ олар дінге қатысты басқа да тақырыптарды қамтиды. Сол сияқты Рамазан айының соңындағы он күндік итикаф ижтемасы, ай сайынғы ижтема және оның апта сайынғы жұма уағыздары ізденушілерге рухани білім мен ілгерілеуге бағыт беретін үлкен рухани білім көзі болып табылады.

Хазреті Амир Абдул Қадир Аван – Сикара академиясының деканы. Бұл Академияда діни және стандартты оқу бағдарламаларын біріктіретін білім беру жүйесі қолданылады, осылайша оның студенттері академиялық деңгейде ғана емес, сонымен қатар үлгілі және ағартылған мұсылман болуға мүмкіндік береді. Ол өзінің алғашқы шәкірттерінің бірі болу ерекшелігіне ие.

Аль-Фалах қорының меценаты ретінде ол Пәкістанның ауылдық, қалалық және апаттан зардап шеккен аудандарындағы адамдарға гуманитарлық қолдау көрсетуді бақылайды.

2010 жылдан бастап Амир Абдул Қадир Аван өзінің сүйікті әкесі мен әйгілі Шайх тапсырған Тазкия-е-Нафс (ішкі жан дүниесін тазарту) миссиясын орындау үшін халықаралық турлар өткізеді. Оның жыл сайынғы маршрутына шетелге Еуропаға, Америкаға және Таяу Шығыста жиі саяхат жасау, сонымен қатар Пәкістанға жергілікті саяхаттар кіреді. Ол шәкірттеріне рухани сауаттылыққа жету үшін үнемі хабарласады және күн сайын ғаламторда зікір сеанстарын жүргізеді. Ол іздеушінің сұрауларына электрондық пошта арқылы жауап береді, сонымен қатар кеңсеге күнделікті келуге келгендерге де қол жетімді.

Жұмыс кестесімен қатар, ол өзінің жазушылық міндеттемелерімен байланысты сақтайды. Ол «Алмуршид» айлық журналының меценаты және редакторы және оның ай сайынғы редакциясының авторы.

Хазреті Амир Абдул Қадир Аванның миссиясы-шынайы діннің жолын жалғастыру және Аллаһ Тағаламен және Оның Пайғамбарымен (с.ғ.с.) қарым-қатынасқа шындықты, шынайылық пен адалдықты сіңіру. Ол жастардың мінез -құлқына ерекше назар аударады. Ардақты әкесі мен сүйікті Шейхінің ізімен Хазірет Амир Абдул Қадир Ауан жалпы қоғамның жақсаруына нақты және оң үлес қосуда.

KHMER

ស៊ូហ្វី Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

ភាពលេចធ្លោរបស់គាត់ Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (សូមឱ្យពរជ័យរបស់គាត់នៅតែមានជារៀងរហូត) គឺជា Shaikh នៃ Silsilah Naqshbandiah Owaisiah បច្ចុប្បន្ន។ គាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់គាត់និង Shaikh-e Silsilah ។ មុនការស្នងរាជ្យរបស់គាត់ហាដរ៉ាតអាមេយអាប់ឌុលកាដេយអាវ៉ានបានបម្រើការជានីហ្សាមអ៊ីអាឡានៃស៊ីលឡានិងប្រមុខអាល់អ៊ីខវ៉ាននិងអាល់អ៊ីកវ៉ាតជាបងប្រុស/បងស្រីរបស់ស៊ីលឡាឡា។

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan កើតនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅ Munarah ស្រុក Chakwal ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។ គាត់បានទទួលការអប់រំដំបូងរបស់គាត់នៅបណ្ឌិត្យសភាស៊ីគាររ៉ាដាអ៊ែលអ៊ីរហ្វាននិងការអប់រំខ្ពស់របស់គាត់នៅមហាវិទ្យាល័យស៊ីការ៉ាឡាឡាហ័រ។

កូនប្រុសនិងជានិស្សិតដ៏លេចធ្លោបំផុតនៃភាពលេចធ្លោរបស់គាត់ Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមស៊ូហ្វីដែលមានកិត្តិនាមពិសេសនៅសម័យយើង Hadhrat Abdul Qadeer Awan បានចំណាយពេល ៤៤ ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនfather’sពុករបស់គាត់ដែលគាត់បានទទួលចំណេះដឹងខាងសាសនាដោយផ្ទាល់ ហើយបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខាងវិញ្ញាណហើយដែលបានប្រែក្លាយគាត់ទៅជាស៊ូហ្វីដែលបានសម្រេចហើយបានតែងតាំងគាត់ជាអ្នកស្នងរាជ្យ-សាហាកនៃស៊ីលឡាឡាណាសស្ហេនដាយ៉ាអូវ៉ាយសៀ

នៅក្នុងអូវ៉ៃសៀសស៊ីលឡាវត្តមានរាងកាយរបស់សាឡិក (អ្នកស្វែងរក) នៅចំពោះមុខសាហាករបស់គាត់មិនត្រូវបានទាមទារជាចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទេរហ្វាអ៊ីដ (ផលប្រយោជន៍ខាងវិញ្ញាណ) ។ គាត់ទទួលបានពរជ័យពីសាហាករបស់គាត់តាមរបៀបដែលហាដារ៉ាត់អៃវ៉ាសកាណារី-រ៉ាវបានទទួលពរជ័យពីព្យាការីដោយមិនដែលជួបស៊ាវព្យាការី

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah មានភាពខុសប្លែកគ្នាសម្រាប់ការផ្តួចផ្តើមអ្នកស្វែងរកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ Zikr-e Qalbi (Zikr នៅក្នុងបេះដូង) ។ ភាពខុសប្លែកគ្នាតែមួយគត់របស់ស៊ីលឡានេះគឺបន្ទាប់ពីបានបំភ្លឺឡាតាអ៊ីហ្វរបស់អ្នកស្វែងរកហើយដឹកនាំគាត់ទៅដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃផ្លូវទីបំផុតសាកៃបាននាំគាត់ទៅតុលាការនៃសូត្រព្យាការីសូត្រសម្រាប់បៃអាត។ អ្នកស្វែងរកអាចទទួលបានស្ថានីយ៍ខ្ពស់បំផុតនៃមាគ៌ាស៊ូហ្វីតាមសមត្ថភាពនិងការខិតខំរបស់គាត់ក្រោមការតាក់ហាជុរបស់សាគី (ការយកចិត្តទុកដាក់) និងការណែនាំរបស់គាត់។

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ផ្តល់នូវការបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកលំហែខាងវិញ្ញាណរយៈពេលសែសិបថ្ងៃដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ Ijtema ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់រដូវក្តៅនៅ Dar ul Irfan ដែលជា Markaz នៃ Silsilah ដែលមានការចូលរួមពី Ahbab មកពីទូទាំងពិភពលោក។ ការផ្តោតសំខាន់នៃការបង្រៀនទាំងនេះគឺការអប់រំខាងវិញ្ញាណរបស់សិស្សប៉ុន្តែពួកគេក៏គ្របដណ្តប់លើប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងឌេន ដូចគ្នាដែរអ៊ីអ៊ីតកាហ្វអ៊ីហ្សេម៉ាដប់ថ្ងៃនៅចុងរ៉ាម៉ាដនអ៊ីហ្សេម៉ាប្រចាំខែនិងទេសនាថ្ងៃសុក្រប្រចាំសប្តាហ៍របស់គាត់គឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាណដ៏ធំធេងដែលណែនាំអ្នកស្វែងរកក្នុងការអប់រំនិងការវិវត្តខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។

ហាដរ៉ាតអាមេយអាប់ឌុលកាដេយអាវ៉ានជាព្រឹទ្ធបុរសនៃសាលាស៊ីការ៉ា។ បណ្ឌិត្យសភានេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអប់រំដែលរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីសិក្សាសាសនានិងស្តង់ដារដោយហេតុនេះអាចធ្វើឱ្យសិស្សរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែពូកែនៅកម្រិតសិក្សានោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្លាយជាគំរូនិងបំភ្លឺដល់ប្រជាជនម៉ូស្លីមទៀតផង។ គាត់មានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងចំណោមសិស្សដំបូងរបស់ខ្លួន។

ក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភមូលនិធិអាល់ហ្វាឡាគាត់ត្រួតពិនិត្យការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទទីក្រុងនិងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនៅប៉ាគីស្ថាន។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ អេមឺរអាប់ឌុលកាដេយអាវ៉ានបាននិងកំពុងធ្វើដំណើរទេសចរណ៍អន្តរជាតិដើម្បីបន្តបេសកកម្មតាហ្សីយ៉ា-អ៊ី-ណាហ្វ (ការបន្សុតនូវភាពខាងក្នុងរបស់ខ្លួនឯង) ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយfatherពុកជាទីស្រលាញ់របស់គាត់និងសាគី។ ការធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់រួមមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងមជ្ឈឹមបូព៌ាព្រមទាំងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។ គាត់ឈោងទៅរកសិស្សរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីណែនាំពួកគេក្នុងដំណើរស្វែងរកការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណនិងធ្វើវគ្គហ្សីកតាមអ៊ិនធរណេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ គាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់អ្នកស្វែងរកតាមអ៊ីមែលហើយអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមកជួបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅការិយាល័យរបស់គាត់។

រួមជាមួយកាលវិភាគមមាញឹករបស់គាត់គាត់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសរសេររបស់គាត់។ គាត់គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភនិងជានិពន្ធនាយក of ប្រធានទស្សនាវដ្តីប្រចាំខែ ‘អាល់មឺរស៊ីដ’ និងជាអ្នកនិពន្ធវិចារណកថាប្រចាំខែរបស់ខ្លួន។

បេសកកម្មរបស់ហាតរ៉ាត់អាមឺរអាប់ឌុលកាដាឌ័រអាវ៉ានគឺដើម្បីបណ្តុះបន្ថែមនូវបុព្វហេតុរបស់ឌឺឌឿននិងបង្កើតនូវសច្ចធម៌ភាពស្មោះត្រង់និងភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សម្នាក់ជាមួយអល់ឡោះ-ស៉ីតនិងសាវករបស់គាត់។ គាត់ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់យុវជន។ ការដើរតាមគន្លងរបស់fatherពុកជាទីគោរពរបស់គាត់និង Shaikh ជាទីស្រឡាញ់ Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងច្បាស់និងវិជ្ជមានសម្រាប់ការអភិវឌ្ better សង្គមទាំងមូល។

SOTHO

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Mohlomphehi Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (E se eka mahlohonolo a hae a ka lula ka ho sa feleng) ke Shaikh oa hona joale oa Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. O khethiloe ke Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua joalo ka mohlahlami oa hae le Shaikh-e Silsilah. Pele ho mohlahlami oa hae, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o sebelitse joalo ka Nizam-e ‘Aala oa Silsilah le Hlooho ea Al-Ikhwan le Al-Ikhwat, Mor’abo rona / Sista oa Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan o hlahile ka la 26 Hlakubele 1973, Munarah, Seterekeng sa Chakwal, Pakistan. O fumane thuto ea hae ea pele Sekolong sa Siqarah, Dar ul Irfan, le thuto ea hae e phahameng Kolecheng ea Siqarah, Lahore.

Mora le moithuti ea hlahelletseng ka ho fetesisa oa Mohlomphehi Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, e mong oa Sufi Masha’ikh ea ikhethang oa mehleng ea rona, Hadhrat Abdul Qadeer Awan o qetile lilemo tse 44 a le k’hamphaning ea ntat’ae ea phahameng eo a fumaneng tsebo ea bolumeli ka kotloloho ho eena. mme a fumana koetliso ea moea, mme ke mang ea mo fetotseng Sufi ea hloahloa mme a mo khetha hore e be mohlahlami-Shaikh oa Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Ho Owaisiah Silsilah, boteng ba Salik (ea batlang) pele ho Shaikh ea hae ha e hlokehe bakeng sa phetisetso ea Faidh (molemo oa moea). O amohela litlhohonolofatso tsa Shaikh oa hae ka tsela e ts’oanang eo Hadhrat Owais Qarni-rua a fumaneng litlhohonolofatso tsa Boprofeta ntle le ho kopana le li-saw-Prophet tse Halalelang.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah o ikhethile bakeng sa ho qalisa mofuputsi ka kotloloho ho Zikr-e Qalbi (Zikr ka hare ho pelo). Phapang e ikhethileng ea Silsilah ena ke hore, kamora ho bonesa Lata’if ea ‘matli le ho mo tsamaisa methating e fapaneng ea Tsela, Shaikh qetellong o mo isa Lekhotleng la Moprofeta ea Halalelang-lisakha bakeng sa Bai’at ea Moea. Mofuputsi a ka fumana liteishene tse phahameng ka ho fetisisa tsa Sufi Path, ho latela matla le boiteko ba hae, tlasa Tawajjuh ea hae (Tlhokomelo) ea hae le tataiso.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o fana ka lipuo tsa letsatsi le letsatsi nakong ea phomolo ea moea ea matsatsi a mashome a mane, Ijtema ea Selemo le selemo, e tšoaroang lehlabula le leng le le leng Dar ul Irfan, Markaz ea Silsilah, e eteloang ke Ahbab ho tsoa lefats’eng lohle. Sepheo sa mantlha sa lipuo tsena ke thuto ea moea ea baithuti, empa e boetse e akaretsa lihlooho tse ling tse ngata tse amanang le Deen. Ka mokhoa o ts’oanang Itikaf Ijtema ea matsatsi a leshome qetellong ea Ramadhan, Ijtema ea khoeli le khoeli le lipuo tsa hae tsa Labohlano tsa beke le beke ke mohloli oa tsebo e kholo ea moea e tataisang ba batlang thutong ea bona ea moea le tsoelo-pele.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ke Dean oa Sekolo sa Siqarah. Sekolo sena sa thuto se sebelisa sistimi ea thuto e kopanyang lenaneong la thuto le maemo a thuto ka ho etsa hore baithuti ba eona ba se ke ba ipabola feela lithutong empa hape e be Mamosleme a behang mohlala le tsebo. O na le phapang ea ho ba har’a baithuti ba eona ba pele.

Joaloka Mosireletsi oa Al-Falah Foundation o hlokomela phano ea tšehetso ea liphallelo ho batho ba libakeng tsa mahaeng, tsa litoropo le tse anngoeng ke koluoa ​​tsa Pakistan.

Ho tloha ka 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan esale a etsa maeto a machabeng ho ntšetsa pele thomo ea Tazkiyah-e-Nafs (ho itlhoekisa motho kahare) eo a e fuoeng ke ntate oa hae eo a mo ratang le Shaikh ea tummeng. Leeto la hae la selemo le selemo le kenyelletsa ho etela khafetsa linaheng tse ling ho ea Europe, Amerika le Middle East, hammoho le maeto a lehae a Pakistan. O lula a atamela baithuti ba hae ho ba tataisa molemong oa bona oa tlhokomeliso ea semoea mme o tsamaisa mananeo a Zikr ka marang-rang letsatsi le letsatsi. O araba lipotso tsa Mofuputsi ka lengolo-tsoibila hape o fumaneha ho ba tlang ho mo etela letsatsi le letsatsi ofising ea hae.

Hammoho le kemiso ea hae e maphathaphathe, o boloka maqhama le boitlamo ba hae ba ho ngola. Ke Mohlokomeli le Mohlophisi – ka sehloohong oa koranta ea khoeli le khoeli ea ‘Almurshid’ le bangoli ba eona bohlophisi ba eona ba khoeli le khoeli.

Morero oa Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ke ho ntšetsa pele sepheo sa True Deen le ho kenya nnete, botšepehi le botšepehi kamanong ea motho le Allah-swt le Moprofeta oa hae ea Halalelang. O lebisa tlhokomelo e khethehileng moahong oa bacha oa boits’oaro. A latela mehatong ea ntate oa hae ea hlomphehang le Shaikh ea ratoang, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan o etsa tlatsetso e hlakileng le e ntle bakeng sa ntlafatso ea sechaba ka kakaretso.

CHINESE

蘇菲聖徒 – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

尊貴的 Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan(願他的祝福永存)是 Silsilah Naqshbandiah Owaisiah 的現任謝赫。他被 Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua 選為他的繼任者和 Shaikh-e Silsilah。在他繼位之前,Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 曾擔任 Silsilah 的 Nizam-e ‘Aala 以及 Al-Ikhwan 和 Al-Ikhwat 的負責人,Silsilah 的兄弟/姐妹會。

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan 於 1973 年 3 月 26 日出生於巴基斯坦 Chakwal 區的穆納拉。他在 Dar ul Irfan 的 Siqarah 學院接受了初步教育,並在拉合爾的 Siqarah 學院接受了高等教育。

Hadhrat Abdul Qadeer Awan 是我們這個時代最傑出的蘇菲·瑪沙伊赫之一,他的兒子和最傑出的學生 Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua,Hadhrat Abdul Qadeer Awan 在他尊貴的父親的公司裡度過了 44 年,他直接從那裡獲得了宗教知識並接受了精神訓練,並將他變成了一個有成就的蘇菲派,並提名他為 Silsilah Naqshbandiah Owaisiah 的繼承者-Shaikh。

在 Owaisiah Silsilah 中,Salik(尋求者)在他的 Shaikh 之前的實際存在並不是 Faidh(精神恩惠)的轉移所必需的。他接受了他的謝赫的祝福,就像哈達拉特·奧瓦伊斯·卡尼魯阿(Hadhrat Owais Qarni-rua)在沒有見過先知鋸的情況下接受先知祝福的方式一樣。

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah 的獨特之處在於將尋求者直接啟動到 Zikr-e Qalbi(心臟內的 Zikr)。這個 Silsilah 的獨特之處在於,在照亮了尋求者的 Lata’if 並將他引導到路徑的各個階段之後,Shaikh 最終將他引導到了聖先知的法庭,進行了精神拜阿特。求道者可以根據他的能力和努力,在他的謝赫的 Tawajjuh(注意力)和指導下達到蘇菲之路的最高境界。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 在每年夏天在 Silsilah 的 Markaz Dar ul Irfan 舉行的為期 40 天的靈修靜修期間每天進行演講,Ahbab 來自世界各地。這些講座的主要重點是學生的精神教育,但它們也涵蓋了與 Deen 相關的廣泛其他主題。同樣,齋月結束時為期十天的 Ijtikaf Ijtema、每月的 Ijtema 和他每週一次的周五佈道都是巨大的靈性知識的來源,可以指導尋求者進行靈性教育和進步。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 是 Siqarah 學院的院長。該學院採用融合宗教和標準學術教學大綱的教育體系,從而使學生不僅在學術水平上表現出色,而且成為模範和開明的穆斯林。他是第一批學生中的佼佼者。

作為 Al-Falah 基金會的讚助人,他負責監督向巴基斯坦農村、城市和受災地區的人們提供人道主義支持。

自 2010 年以來,阿米爾·阿卜杜勒·卡迪爾·阿萬 (Ameer Abdul Qadeer Awan) 一直在進行國際巡迴演出,以推進他敬愛的父親和傑出的謝赫賦予他的 Tazkiyah-e-Nafs(淨化內心自我)的使命。他每年的行程包括經常出國到歐洲、美國和中東,以及在巴基斯坦當地旅行。他不斷接觸他的學生,引導他們尋求精神意識,並每天通過互聯網舉辦 Zikr 課程。他通過電子郵件回复搜索者的詢問,也可以為每天來他辦公室拜訪他的人提供幫助。

除了繁忙的日程安排之外,他還保留著與他的寫作承諾的聯繫。他是月刊“Almurshid”的讚助人和主編,並撰寫其月刊社論。

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 的使命是促進 True Deen 的事業,並在與真主和他的先知鋸的關係中灌輸真理、真誠和忠誠。他特別重視青少年的品格建設。 Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan 追隨他尊貴的父親和敬愛的 Shaikh 的腳步,為改善整個社會做出了明確而積極的貢獻。

KURDISH

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Hezretê Hezretî Ameer Abdul Qadeer Awan (Bila bereketên wî her û her bimînin) ikhêxê heyî yê Silsilah Neqşbendiya Owaisiah e. Ew ji hêla Hezretî Ameer Mihemed Akram Awan-rua ve wekî cîgirê xwe û ikhêx-e Silsilah hate hilbijartin. Berî dewsa wî, Hezretî Ameer Abdul Qadeer Awan wekî Nizam-e Aala ya Silsilah û Serokê El-khxwan û El-wxwat, Bira/Xwişka Silsilah bû.

Ikhêx Ameer Abdul Qadeer Awan di 26 Adar 1973 de, li Munarah, District Chakwal, Pakistan ji dayik bû. Wî xwendina xweya destpêkê li Akademiya Siqarah, Dar ul Irfan, û xwendina xweya bilind li Koleja Siqarah, Lahore, girt.

Kur û şagirtê herî birûmet ê Hezretî Hezretî Ameer Mihemed Ekrem Awan-rua, yek ji Meşayîxê Mezin ê Sufî yê serdema me, Hezretî Ebdulqadir Awan 44 salan di pargîdaniya bavê xwe yê hêja de derbas kir ku wî rasterast zanîna olî jê wergirtibû. û perwerdehiya giyanî girt, û yê ku ew veguherand Sufiyek serfiraz û ew wekî Serketî-ikhêxê Silsilah Neqşbandiah Owaisiah destnîşan kir.

Di Owaisiah Silsilah de, ji bo veguheztina Faidh (feydeya giyanî) bi bingehîn hebûna fîzîkî ya Salik (gerok) berî ikhêxê wî ne hewce ye. Ew bereketên ikhêxê xwe distîne bi wî rengî ku Hezretî Owais Qarni-rua bereketên Pêxemberî bêyî ku bi Pêxember-sawên Pîroz re hevdîtin bike wergirtibû.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ji bo destpêkirina lêgerînek rasterast li Zikr-e Qalbi (Zikrê di nav dil) de cihê ye. Cûdahiyek bêhempa ya vê Silsila ev e ku, piştî ronîkirina Lata’ifê lêgerîner û rêvekirina wî li qonaxên cihêreng ên Rêyê, ikhêx di dawiyê de wî ji bo Bai’atek Giyanî dibe Dadgeha Pêxember-Pîroz. Li gorî kapasîte û hewla xwe, lêgerîner dikare di bin Tewacjuh (baldarî) û rêberiya Shaêx de bigihîje stasyonên herî bilind ên Rêya Sufî.

Hezretî Ameer Ebdulqadir Awan rojane dersan dide di çil rojî paşvekişîna giyanî de, Ijtema Salane, ku her havîn li Dar ul Irfan, Markaza Silsilah, ku Ahbab ji seranserê cîhanê beşdar dibin, pêk tê. Armanca bingehîn a van dersan perwerdehiya giyanî ya xwendekaran e, lê ew di heman demê de cûrbecûr mijarên din ên têkildarî Dîn jî vedigirin. Bi heman awayî I’tikaf Ijtema deh-rojî li dawiya Remezanê, Ijtema mehane û xutbeyên wî yên heftane yên înê çavkaniyek zanyariyek giyanî ya pir mezin e ku di perwerdehî û pêşkeftina giyanî de rêberiya lêgerînan dike.

Hezretî Ameer Abdul Qadeer Awan Dekanê Akademiya Siqarah e. Ev Akademî pergalek perwerdehiyê ya ku hem dersên akademîk ên olî û hem jî standard digire yek bi kar tîne û bi vî rengî dihêle xwendekarên xwe ne tenê di asta akademîk de biserkevin lê di heman demê de bibin misilmanên mînak û ronakbîr. Ew cûdahiya ku di nav yekem xwendekarên wê de ye digire.

Wekî Patronê Weqfa Al-Falah ew çavdêriya peydakirina arîkariya mirovahî ji mirovên li gund, bajar û karesatên Pakistanê re dike.

Ji 2010-an vir de Ameer Abdul Qadeer Awan geryanên navneteweyî pêk tîne da ku peywira Tazkiyah-Nafs (paqijkirina hundurê xwe) ku ji hêla bavê xweyê delal û ikhêxê rûmetdar ve ji wî re hatî dayîn, pêş bixe. Rêwîtiya wî ya salane rêwîtiyên dubare yên li derveyî welat ji bo Ewropa, Amerîka û Rojhilata Navîn, û her weha rêwîtiyên herêmî yên li Pakistanê pêk tîne. Ew bi berdewamî digihîje xwendekarên xwe da ku wan di lêgerîna hişmendiya giyanî de rêber bike û her roj li ser Internetnternetê danişînên Zikrê pêk tîne. Ew bi e -nameyê bersiv dide pirsên Seeker û di heman demê de ji bo kesên ku rojane têne serdana wî li ofîsa wî jî heye.

Digel bernameya xweya mijûl, ew têkiliyên xwe bi sozên nivîsandinê re diparêze. Ew Patron û Edîtor e – serekê kovara mehane ya ‘Almurşid’ e û edîtora wê ya mehane dinivîse.

Wezîfa Hezret Ameer Abdul Qadeer Awan ew e ku doza Dînê Rasttir bike û di têkiliya xweya bi Xuda-Xweda û Pêxemberê Xwe-Xuda de rastî, dilpakî û dilsoziyê bike. Ew balê dikişîne ser avakirina karakterê ciwanan. Li ser şopa bavê xwe yê birûmet û belovedêxê delal, Hezretî Ameer Abdul Qadeer Awan ji bo başkirina civakê bi tevahî tevkariyek diyarker û erênî dike.

KYRGYZ

Суфи Сент – Хз Амир Абдул Кадир Аван (Mz)

Анын урматтуу Хазрети Амир Абдулкадир Аван (анын баталары түбөлүккө калсын) – Силсилах Накшбандия Овайсиянын азыркы Шейхи. Ал Хазрети Амир Мухаммад Акрам Аван-руа тарабынан анын мураскери жана Шайх-е Силсилах болуп шайланган. Мураскорлугуна чейин, Хазрети Амир Абдул Кадир Аван Силсиланын Низам-а-Ааласы жана Аль-Ихван менен Аль-Ихваттын башчысы, Силсиланын бир тууганы болгон.

Шейх Амир Абдул Кадир Аван 1973 -жылы 26 -мартта Пакистандын Чаквал районундагы Мунара шаарында туулган. Алгачкы билимди Дар ул Ирфандын Сикара академиясында, Лахордогу Сикара колледжинде жогорку билимин алган.

Уулу жана Улуу урматтуу Хазрети Амир Мухаммед Акрам Аван-руа, заманыбыздын өзгөчө суфий машаихинин бири, Хазрети Абдулкадир Аван 44 жылын атасынын коомунда өткөргөн, ал жерден диний билим алган. жана руханий таалим алган, жана аны чебер суфиге айландырган жана Силсилах Накшбандия Овайсиянын мураскери-Шайхы кылып көрсөткөн.

Оваисиа Силсилада, Фейди (рухий жакшылык) өткөрүп берүү үчүн анын Шейхине чейин Саликтин (издегендин) физикалык катышуусу негизинен талап кылынбайт. Ал өзүнүн шейхинин батасын Хазрети Овайс Карни-руа Пайгамбар саллаллоху алейхи васалламга эч жолукпай туруп алган сыяктуу кабыл алат.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah түздөн-түз Zikr-e Qalbi (жүрөктүн ичиндеги зикир) көздөгөнүн баштоо үчүн айырмаланат. Бул Силсиланын уникалдуу айырмачылыгы, издеген адамдын латаифын жарык кылгандан кийин жана жолдун ар кандай этаптарына жеткиргенден кийин, Шейх аны акыры Пайгамбарыбыздын (САВ) Рухий Байатына алып барат. Издөөчү Шейхинин Таваджуху (Көңүл буруусу) жана жетекчилиги астында өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жана аракетине жараша Суфий Жолунун эң бийик станцияларына жете алат.

Хазрети Амир Абдулкадир Аван кырк күндүк рухий чегинүү учурунда күн сайын лекцияларды окуйт, Жылдык Ижтема, Дар ул Ирфанда, Силсиланын борборунда, бүткүл дүйнөдөн Ахбаб катышат. Бул лекциялардын негизги багыты студенттердин руханий тарбиясы, бирок алар динге байланыштуу башка темалардын кеңири спектрин камтыйт. Ошо сыяктуу эле, Рамазан айынын аягындагы он күндүк итикаф ижтемасы, ай сайын берилүүчү ижтема жана анын жумалык жума кутбалары-изденүүчүлөрдү руханий билимге жана прогресске жетелеген эбегейсиз руханий билимдин булагы.

Хазрети Амир Абдулкадир Аван – Сикара академиясынын деканы. Бул Академия диний жана стандарттык окуу программаларын бириктирген билим берүү системасын колдонот, ошону менен студенттери академиялык деңгээлде гана жетишпестен, үлгүлүү жана агартылган мусулман болууга мүмкүнчүлүк берет. Ал биринчи студенттердин арасында болуу өзгөчөлүгүн карманып турат.

Аль-Фалах Фондунун Патрону катары ал Пакистандын айылдык, шаардык жана табигый кырсыктан жапа чеккен райондорундагы адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүнү көзөмөлдөйт.

2010-жылдан бери Амир Абдулкадир Аван сүйүктүү атасы жана атактуу Шейх тарабынан берилген Тазкия-е-Нафс (ички жан дүйнөсүн тазалоо) миссиясын ишке ашыруу үчүн эл аралык турларды өткөрүп келе жатат. Анын жылдык маршрутунда чет өлкөгө Европа, Америка жана Жакынкы Чыгышка тез -тез саякат кылуу, ошондой эле Пакистандын ичиндеги жергиликтүү саякаттар бар. Ал шакирттерине руханий аң -сезимди издөөгө багыттоо үчүн тынымсыз кол сунат жана күн сайын интернетте зикир сессияларын өткөрөт. Ал Издөөчүнүн суроолоруна электрондук почта аркылуу жооп берет жана күн сайын анын офисине келип тургандар үчүн жеткиликтүү.

Ал бош убактысы менен бирге, жазуу боюнча алган милдеттенмелерин сактайт. Ал “Алмуршид” журналынын колдоочусу жана редактору жана анын ай сайынкы редакциясынын авторлору.

Хазрети Амир Абдулкадир Авандын миссиясы-чыныгы диндин ишин улантуу жана Алла Таала жана Анын Пайгамбары менен болгон мамилесине чындыкты, чын ыкластуулукту жана берилгендикти тарбиялоо. Ал жаштардын мүнөзүн калыптандырууга өзгөчө көңүл бурат. Ардактуу атасы жана сүйүктүү Шейхинин жолун жолдоп, Хазрети Амир Абдулкадир Аван бүтүндөй коомдун жакшырышы үчүн так жана оң салым кошууда.

TAJIK

Суфи Сент – Ҳиз Амир Абдулқодир Аван (Mz)

Муҳтарам Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон (баракатҳояш то абад боқӣ бимонад) шайхии ҳозираи Силсила Нақшбандия Овайсия аст. Ӯро Ҳазрати Амир Муҳаммад Акрам Аван-руа ҳамчун вориси худ ва Шайх Силсилаҳ интихоб карданд. Қабл аз вориси ӯ, Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон ҳамчун Низоми Аалои Силсила ва Сарвари Ал-Ихвон ва Ал-Ихват, Бародар/Силсилаи Силсилаҳо хизмат мекард.

Шайх Амир Абдулқодир Аван 26 марти соли 1973 дар Мунара, ноҳияи Чаквали Покистон таваллуд шудааст. Маълумоти ибтидоиро дар Академияи Сикара, Дар ул Ирфон ва маълумоти олии худро дар Коллеҷи Сикара, Лоҳур гирифтааст.

Писар ва шогирди машҳури Ҳазрати Амир Муҳаммад Акрам Аван-руа, яке аз суфиёни машҳури замони мо, Ҳазрати Абдулқодир Авон 44 солро дар ширкати падари волояш гузаронд, ки бевосита аз ӯ дониши динӣ гирифтааст ва тарбияи рӯҳонӣ гирифт ва кӣ ӯро ба сӯфии кордон табдил дод ва ӯро ба унвони ворис-шайх аз силсилаи нақшбандия овайся пешбарӣ кард.

Дар Овайсиа Силсила, ҳузури ҷисмонии Салик (толиб) пеш аз Шайхаш барои интиқоли Файз (неъмати рӯҳонӣ) аслан талаб карда намешавад. Вай баракатҳои шайхашро ба ҳамон тарзе мегирад, ки Ҳазрати Овайс Қарни-руа бидуни ҳеҷ гоҳ бо Паёмбар (с) вохӯрдан баракатҳои паёмбариро гирифта буд.

Накшбандия Овайсиа Силсила барои оғоз кардани ҷустуҷӯи мустақим ба Зикри Қалбӣ (Зикр дар қалб) фарқ мекунад. Фарқи беназири ин Силсила дар он аст, ки пас аз равшан кардани латифи ҷӯянда ва ба марҳилаҳои мухталифи пайроҳа бурдан, Шайх дар ниҳоят ӯро ба Девони Паёмбар -саллаллоҳу алайҳи васаллам барои Байати рӯҳонӣ мебарад. Ҷустуҷӯкунанда метавонад мувофиқи тавонмандӣ ва талошаш дар зери таваҷҷӯҳи Шайх ва таваҷҷӯҳи ӯ ба баландтарин маконҳои роҳи Суфӣ бирасад.

Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон дар давоми як паноҳгоҳи рӯҳонии чилрӯза, Иҷтемаи солона, ки ҳар тобистон дар Дар ул Ирфан, Маркази Силсила баргузор мешавад, ки дар он Аҳбоб аз тамоми ҷаҳон иштирок мекунад, ҳар рӯз лексияҳо мехонад. Самти асосии ин лексияҳо тарбияи маънавии донишҷӯён аст, аммо онҳо доираи васеи дигар мавзӯъҳои марбут ба динро дар бар мегиранд. Ба ҳамин монанд, даҳ рӯзи эътикоф ижтема дар охири моҳи Рамазон, иҷтемаи ҳармоҳа ва мавъизаҳои ҳарҳафтаинаи ӯ ҷумъа манбаи дониши азими рӯҳонӣ мебошанд, ки толибонро дар таълиму пешрафти рӯҳонии онҳо ҳидоят мекунанд.

Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон декани Академияи Сиқара аст. Ин Академия системаи таълимро истифода мебарад, ки ҳам барномаҳои таълимии мазҳабӣ ва ҳам стандартиро муттаҳид мекунад ва ба ин васила ба донишҷӯёни худ имкон медиҳад, ки на танҳо дар сатҳи илмӣ пешсаф бошанд, балки мусулмонони намунавӣ ва мунаввар шаванд. Вай дорои фарқияти байни донишҷӯёни аввалини он будан аст.

Ҳамчун сарпарасти Бунёди Ал-Фалаҳ ӯ расонидани кӯмаки башардӯстона ба мардумро дар минтақаҳои деҳот, шаҳр ва офатҳои табиӣ аз Покистон назорат мекунад.

Аз соли 2010 Амир Абдулқодир Авон барои иҷрои рисолати Тазкия-Нафс (поксозии ботини ботинӣ), ки аз ҷониби падари маҳбубаш ва Шайх машҳур ба ӯ дода шудааст, сафарҳои байналмилалиро анҷом медиҳад. Маршрути солонаи ӯ сафарҳои зуд -зуд ба кишварҳои Аврупо, Амрико ва Ховари Миёна ва инчунин сафарҳои маҳаллӣ дар дохили Покистонро дар бар мегирад. Вай пайваста бо шогирдонаш тамос мегирад, то онҳоро дар ҷустуҷӯи маърифати рӯҳонӣ ҳидоят кунад ва ҳар рӯз дар Интернет ҷаласаҳои зикри гузаронад. Вай ба саволҳои Ҷустуҷӯ тавассути почтаи электронӣ посух медиҳад ва инчунин барои онҳое дастрас аст, ки ҳар рӯз ба дафтари ӯ меоянд.

Дар баробари реҷаи серкории худ, ӯ пайвандҳои худро ба ӯҳдадориҳои навиштанаш нигоҳ медорад. Вай сарпараст ва сардабири маҷаллаи ҳармоҳаи ‘Алмуршид’ аст ва муаллифи ҳармоҳаи он мебошад.

Вазифаи Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон ин аст, ки илми динро афзун кунад ва дар муносибатҳои худ бо Худованд ва Паёмбари Худо (с) ҳақиқат, ихлос ва садоқатро бедор кунад. Вай ба ташаккули хислатҳои ҷавонон диққати махсус медиҳад. Ҳазрати Амир Абдулқодир Авон дар пайравии падари гиромӣ ва шайх маҳбуби худ, барои беҳбудии кулли ҷомеа саҳми муайян ва мусбат мегузорад.

THAI

ซูฟี เซนต์ – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

ความโดดเด่นของพระองค์ Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (ขอให้พรของเขาคงอยู่ตลอดไป) คือ Shaikh ในปัจจุบันของ Silsilah Naqshbandiah Owaisiah เขาได้รับเลือกจาก Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ให้เป็นผู้สืบทอดและ Shaikh-e Silsilah ก่อนหน้าการสืบทอดตำแหน่ง Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ทำหน้าที่เป็น Nizam-e ‘Aala แห่ง Silsilah และหัวหน้าของ Al-Ikhwan และ Al-Ikhwat พี่น้อง / พี่น้องของ Silsilah

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2516 ในเมือง Munarah เขต Chakwal ประเทศปากีสถาน เขาได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่ Siqarah Academy, Dar ul Irfan และการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเขาที่ Siqarah College, Lahore

ลูกชายและลูกศิษย์ที่โด่งดังที่สุดของ Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua ซึ่งเป็นหนึ่งใน Sufi Masha’ikh ที่โด่งดังในสมัยของเรา Hadhrat Abdul Qadeer Awan ใช้เวลา 44 ปีใน บริษัท ของบิดาผู้สูงศักดิ์ซึ่งเขาได้รับความรู้ทางศาสนาโดยตรง และได้รับการฝึกทางจิตวิญญาณ และผู้ที่เปลี่ยนเขาให้เป็นซูฟีที่ประสบความสำเร็จ

ใน Owaisiah Silsilah การมีอยู่ทางกายภาพของ Salik (ผู้แสวงหา) ก่อนที่ Shaikh ของเขาไม่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอน Faidh (ความเมตตากรุณาฝ่ายวิญญาณ) เขาได้รับพรจากเชคของเขาในลักษณะเดียวกับที่ Hadhrat Owais Qarni-rua ได้รับพรของศาสดาโดยไม่เคยพบกับพระศาสดาเห็น

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah มีความแตกต่างจากการเริ่มต้นผู้แสวงหาโดยตรงสู่ Zikr-e Qalbi (Zikr ภายในหัวใจ) ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครของ Silsilah นี้คือ หลังจากที่ส่องสว่าง Lata’if ของผู้แสวงหาและนำเขาไปสู่ขั้นตอนต่างๆ ของเส้นทาง ในที่สุด Shaikh ก็นำเขาไปยังศาลของพระศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ – เลื่อยสำหรับ Bai’at ทางจิตวิญญาณ ผู้แสวงหาสามารถบรรลุสถานีสูงสุดของเส้นทาง Sufi ตามความสามารถและความพยายามของเขาภายใต้ Tawajjuh (การเอาใจใส่) ของ Shaikh และคำแนะนำ

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan นำเสนอการบรรยายทุกวันในช่วงพักรักษาตัวทางจิตวิญญาณสี่สิบวัน งานประจำปี Ijtema ซึ่งจัดขึ้นทุกฤดูร้อนที่ Dar ul Irfan, Markaz of the Silsilah ซึ่งมี Ahbab จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วม จุดสนใจหลักของการบรรยายเหล่านี้คือการศึกษาทางจิตวิญญาณของนักเรียน แต่ยังครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Deen ด้วย ในทำนองเดียวกัน สิบวัน I’tikaf Ijtema เมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอน Ijtema รายเดือนและการเทศนาในวันศุกร์ประจำสัปดาห์ของเขาเป็นแหล่งความรู้ทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ชี้นำผู้แสวงหาในการศึกษาทางจิตวิญญาณและความก้าวหน้าของพวกเขา

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan เป็นคณบดีของ Siqarah Academy สถาบันแห่งนี้ใช้ระบบการศึกษาที่ผสมผสานทั้งหลักสูตรศาสนาและมาตรฐานทางวิชาการเข้าด้วยกัน จึงทำให้นักศึกษาไม่เพียงแต่เก่งในระดับวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นมุสลิมที่เป็นแบบอย่างและมีความรู้ความเข้าใจอีกด้วย เขาถือความแตกต่างของการเป็นหนึ่งในนักเรียนกลุ่มแรก

ในฐานะผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ Al-Falah เขาดูแลการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนในพื้นที่ชนบท เมือง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของปากีสถาน

ตั้งแต่ปี 2010 Ameer Abdul Qadeer Awan ได้ดำเนินการทัวร์ต่างประเทศเพื่อดำเนินภารกิจของ Tazkiyah-e-Nafs (การทำให้บริสุทธิ์จากภายในของตัวเอง) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบิดาอันเป็นที่รักของเขาและ Shaikh ผู้โด่งดัง กำหนดการเดินทางประจำปีของเขารวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งไปยังยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับการเดินทางในท้องถิ่นภายในปากีสถาน เขาเอื้อมมือออกไปหานักเรียนของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะนำพวกเขาในการแสวงหาการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณและดำเนินการเซสชั่น Zikr ทางอินเทอร์เน็ตทุกวัน เขาตอบข้อซักถามของผู้ค้นหาผ่านอีเมลและพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเขาทุกวันที่สำนักงานของเขา

นอกจากตารางงานที่ยุ่งแล้ว เขายังมีความผูกพันกับงานเขียนอีกด้วย เขาเป็นผู้อุปถัมภ์และหัวหน้าบรรณาธิการของวารสารรายเดือน ‘Almurshid’ และเป็นผู้เขียนบทบรรณาธิการรายเดือน

ภารกิจของ Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan คือการสานต่อสาเหตุของ True Deen และปลูกฝังความจริง ความจริงใจ และความภักดีในความสัมพันธ์ของคนๆ หนึ่งกับอัลลอฮ์ และศาสดาพยากรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสร้างตัวละครของเยาวชน ตามรอยเท้าของบิดาผู้มีเกียรติและชัยคผู้เป็นที่รักของเขา Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan กำลังให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนและเป็นบวกเพื่อการพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น

FILIPINO

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Ang Kanyang Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Nawa ang kanyang mga pagpapala ay manatili magpakailanman) ay ang kasalukuyang Shaikh ng Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Pinili siya ni Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua bilang kanyang kahalili at Shaikh-e Silsilah. Bago sa kanyang pagkakasunud-sunod, si Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ay nagsilbi bilang Nizam-e ‘Aala ng Silsilah at ang Pinuno ng Al-Ikhwan at Al-Ikhwat, ang Kapatid / Kapatiran ng Silsilah.

Si Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan ay ipinanganak noong 26 Marso 1973, sa Munarah, District Chakwal, Pakistan. Natanggap niya ang kanyang paunang edukasyon sa Siqarah Academy, Dar ul Irfan, at ang kanyang mas mataas na edukasyon sa Siqarah College, Lahore.

Ang anak na lalaki at pinakatanyag na mag-aaral ng Kanyang Eminence Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, isa sa natatanging kilalang Sufi Masha’ikh ng ating mga panahon, si Hadhrat Abdul Qadeer Awan ay gumugol ng 44 na taon sa kumpanya ng kanyang mataas na ama mula sa kung kanino siya direktang nakakuha ng kaalaman sa relihiyon. at nakatanggap ng pagsasanay na espiritwal, at binago siya sa isang nagawang Sufi at hinirang siya bilang kahalili-Shaikh ng Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Sa isang Owaisiah Silsilah, pisikal na pagkakaroon ng isang Salik (seeker) bago ang kanyang Shaikh ay hindi kinakailangan na kinakailangan para sa paglipat ng Faidh (spiritual beneficence). Natatanggap niya ang mga pagpapala ng kanyang Shaikh sa parehong pamamaraan kung saan natanggap ni Hadhrat Owais Qarni-rua ang Mga mapanirang Propetiko nang hindi pa nakikilala ang mga Holy saw-saw.

Ang Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ay naiiba para sa pagpapasimula ng isang naghahanap nang direkta sa Zikr-e Qalbi (Zikr sa loob ng puso). Ang isang natatanging pagkakaiba sa Silsilah na ito ay, pagkatapos na maliwanagan ang Lata’if ng naghahanap at dalhin siya sa iba’t ibang mga yugto ng Landas, sa wakas ay dinadala siya ng Shaikh sa Hukuman ng mga saw-saw na Propeta para sa isang Espirituwal na Bai’at. Ang naghahanap ay maaaring makamit ang pinakamataas na mga istasyon ng Sufi Path, ayon sa kanyang kakayahan at pagsisikap, sa ilalim ng kanyang Shaikh’s Tawajjuh (Pansin) at patnubay.

Si Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ay naghahatid ng pang-araw-araw na lektura sa loob ng apatnapung araw na spiritual retreat, ang Taunang Ijtema, na gaganapin tuwing tag-init sa Dar ul Irfan, ang Markaz ng Silsilah, na dinaluhan ng Ahbab mula sa buong mundo. Ang pangunahing pokus ng mga panayam na ito ay ang pang-espiritwal na edukasyon ng mga mag-aaral, ngunit sumasaklaw din sila ng malawak na hanay ng iba pang mga paksang nauugnay sa Deen. Katulad nito ang sampung-araw na I’tikaf Ijtema sa pagtatapos ng Ramadhan, ang buwanang Ijtema at ang kanyang lingguhang mga sermon sa Biyernes ay isang mapagkukunan ng napakalawak na kaalamang espiritwal na gumagabay sa mga naghahanap sa kanilang espiritwal na edukasyon at pag-unlad.

Si Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ay ang Dean ng Siqarah Academy. Gumagamit ang Academy na ito ng isang sistema ng edukasyon na isinasama ang parehong relihiyoso at pamantayang pang-syllabi ng akademiko sa pamamagitan nito na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na hindi lamang magaling sa antas ng akademiko ngunit maging huwaran at maliwanagan na mga Muslim. Hawak niya ang pagkakaiba ng pagiging kabilang sa mga unang mag-aaral.

Bilang Patron ng Al-Falah Foundation pinangangasiwaan niya ang pagbibigay ng suportang pantao sa mga tao sa kanayunan, kalunsuran at apektadong mga lugar ng kalamidad ng Pakistan.

Mula noong 2010 si Ameer Abdul Qadeer Awan ay nagsasagawa ng mga internasyonal na paglilibot upang maisulong ang misyon ng Tazkiyah-e-Nafs (paglilinis ng panloob na sarili) na itinalaga sa kanya ng kanyang minamahal na ama at kilalang Shaikh. Kasama sa kanyang taunang itinerary ang madalas na paglalakbay sa ibang bansa sa Europa, Amerika at Gitnang Silangan, pati na rin mga lokal na paglalakbay sa loob ng Pakistan. Tuloy siyang umabot sa kanyang mga mag-aaral upang gabayan sila sa kanilang pakikipagsapalaran para sa kamalayan sa espiritu at nagsasagawa ng mga sesyon ng Zikr sa Internet araw-araw. Tumugon siya sa mga query ng Seeker sa pamamagitan ng email at magagamit din ito sa mga dumadalaw sa kanya araw-araw sa kanyang tanggapan.

Kasabay ng kanyang abalang iskedyul, pinapanatili niya ang ugnayan sa kanyang mga pangako sa pagsusulat. Siya ang Patron at ang Editor – bilang pinuno ng buwanang journal na ‘Almurshid’ at may-akda ng buwanang editoryal nito.

Ang misyon ni Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ay upang paunlarin ang sanhi ng True Deen at upang maitaguyod ang katotohanan, katapatan at katapatan sa ugnayan ng isang tao sa Allah-swt at sa Kanyang mga Holy saw-saw. Ibinigay niya ang espesyal na pansin sa pagbuo ng karakter ng kabataan. Sumusunod sa mga yapak ng kanyang kagalang-galang ama at minamahal na si Shaikh, si Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan ay gumagawa ng isang tiyak at positibong kontribusyon para sa ikagaganda ng lipunan sa kabuuan.

TURKMEN

Sopy keramatly – Hz Amer Abdul Kadyr Awan (Mz)

Meşhur Hezreti Amir Abdul Kadyr Awan (bereketleri baky bolsun) Silsilah Nakşbandiah Owaisia-nyň häzirki şyhydyr. Hezreti Amer Muhammet Akram Awan-rua mirasdüşer we Şyh-e Silsilah tarapyndan saýlandy. Mirasdan ozal Hezreti Amir Abdul Kadyr Awan Silsilanyň Nizam-e Aala we Silsilanyň dogany / doganlygy Al-Ihwan we Al-Ihwat baştutany bolup işledi.

Şeýh Amer Abdul Kadyr Awan 1973-nji ýylyň 26-njy martynda Pakistanyň Çakwal etrabynyň Munarah şäherinde dünýä indi. Başlangyç bilimini Sikarah akademiýasynda, Dar ul Irfan, ýokary bilimini Lahoryň Sikarah kollejinde aldy.

Alyhezreti Hezreti Amir Muhammet Akram Awan-ruanyň ogly we biziň döwrümiziň iň ajaýyp sopy Maşaýhynyň biri, Hezreti Abdul Kadyr Awan 44 ýyl beýik kakasynyň kompaniýasynda dini bilim aldy. ruhy tälim aldy we ony üstünlikli sopuçylyga öwrüp, ony Silsilah Nakşbandiah Owaisýanyň mirasdüşeri-şyhyna hödürledi.

Owaisia ​​Silsilahda, Faýdyň (ruhy taýdan peýdasy) geçmegi üçin bir Şalyhyň gözlegçisinden ozal fiziki taýdan bolmagy hökmany däl. Ol öz şyhynyň bereketlerini Hezreti Owais Karni-ruanyň Pygamber alaýhyssalam bilen görüşmezden pygamberlik nygmatlaryny alşy ýaly alýar.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah, gözlegçini göni Zikr-e Kalbi (ýüregiň içindäki Zikr) başlamagy bilen tapawutlanýar. Bu Silsilanyň özboluşly tapawudy, gözleýän Lataifini ýagtylandyryp, ony ýoluň dürli basgançaklaryna alyp barandan soň, Şeýh ony ruhy Baýat üçin Pygamberimiziň kazyýetine eltýär. Gözleýän adam, Şeýhiň Tawajjuh (Üns beriş) we ýolbaşçylygy astynda, ukybyna we güýjüne görä sopuçylyk ýolunyň iň beýik stansiýalaryna ýetip biler.

Hezreti Amir Abdul Kadyr Awan, kyrk günlük ruhy yza çekişlik, her ýyl tomusda dünýäniň dürli künjeklerinden Ahbabyň gatnaşýan Silsilanyň Markasy Dar ul Irfanda her ýyl geçirilýän Ijtema leksiýalaryny okaýar. Bu leksiýalaryň esasy maksady okuwçylaryň ruhy terbiýesi, emma olar Dein bilen baglanyşykly başga-da köp mowzuk açýar. Edil şonuň ýaly, Ramadanyň ahyrynda on günlük Itikaf Ijtema, aýlyk Ijtema we hepdelik anna wagyzlary gözleýänlere ruhy bilimlerinde we ösüşlerinde ýol görkezýän ägirt uly ruhy bilimleriň çeşmesidir.

Hezreti Amir Abdul Kadyr Awan Sikarah akademiýasynyň dekanydyr. Bu akademiýa, dini we adaty akademiki meýilnamalary birleşdirýän bilim ulgamyny ulanýar, şeýlelik bilen okuwçylaryna diňe bir akademiki derejeden ýokary bolman, eýsem göreldeli we aňly musulman bolmaga mümkinçilik berýär. Ilkinji okuwçylarynyň arasynda bolmak tapawudyny saklaýar.

Al-Falah gaznasynyň howandary hökmünde Pakistanyň oba, şäher we betbagtçylykdan ejir çeken sebitlerinde adamlara ynsanperwer goldaw berilmegine gözegçilik edýär.

2010-njy ýyldan bäri Amer Abdul Kadyr Awan söýgüli kakasy we görnükli Şyh tarapyndan özüne berlen Tazkiýa-e-Nafs (içki içini arassalamak) wezipesini ýerine ýetirmek üçin halkara gezelençleri amala aşyrýar. Annualyllyk marşruty Europeewropa, Amerika we Eastakyn Gündogara ýygy-ýygydan syýahat etmegi, şeýle hem Pakistanda ýerli syýahaty öz içine alýar. Ruhy düşünjä ymtylmak üçin okuwçylaryna elmydama ýol açýar we Zikr sapaklaryny her gün internetde geçirýär. Gözlegçiniň soraglaryna e-poçta arkaly jogap berýär we her gün ofisinde ony görmäge gelýänler üçin hem elýeterlidir.

Işli wagty bilen birlikde, ýazuw borçnamalary bilen aragatnaşygyny saklaýar. Ol “Almurşid” aýlyk journalurnalynyň başlygy we aýlyk redaksiýasynyň awtorlary we redaktory.

Hezreti Amir Abdul Kadyr Awanyň wezipesi, Hakyky Diniň sebäbini has-da artdyrmak we Allah Tagala we Hezreti Pygamberler bilen gatnaşykda hakykaty, yhlaslylygy we wepalylygy terbiýelemekdir. Youthaşlaryň häsiýet gurluşyna aýratyn üns berýär. Hormatly kakasy we söýgüli Şyhyň yzyndan giden Hezreti Amir Abdul Kadyr Awan, umuman jemgyýetiň ösmegi üçin kesgitli we oňyn goşant goşýar.

UYGHUR

سوپى ئەۋلىيا – Hz ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان (Mz)

ئۇنىڭ ئەزىمەت ھەزرىتى ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان (ئۇنىڭ بەرىكىتى مەڭگۈ قالسۇن) سىلسىلا نەقشبەندىيا ئوۋايسىيانىڭ ھازىرقى شەيخلىرى. ئۇ ھەزرىتى ئامىر مۇھەممەد ئەكرەم ئاۋان-رۇئا تەرىپىدىن ئۇنىڭ ۋارىسى ۋە شەيخ-سىلسىلا تەرىپىدىن تاللانغان. ئۇنىڭ ۋارىسى بولۇشتىن ئىلگىرى ، ھەزرىتى ئەمىر ئابدۇلقادىر ئاۋان سىلسىلانىڭ نىزامىدىن ئەلا ۋە سىلسىلانىڭ قېرىندىشى بولغان ئىخۋان ۋە ئەل ئىخۋاتنىڭ باشلىقى بولغان.

شەيخ ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان 1973-يىلى 26-مارت پاكىستاننىڭ چاكۋال رايونى مۇنارادا تۇغۇلغان. ئۇ دەسلەپكى مائارىپىنى سىكاراھ ئاكادېمىيىسى دارۇل ئىرفاندا ، ئالىي مائارىپىنى لاھورنىڭ سىكاراخ ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇغان.

ئوغلى ۋە ئەڭ مەشھۇر ئوقۇغۇچىسى ھەزرىتى ئەمىر مۇھەممەد ئەكرەم ئاۋان-رۇئا ، دەۋرىمىزدىكى ئالاھىدە كۆزگە كۆرۈنگەن سوپى ماشائىخلىرىنىڭ بىرى ، ھەزرىتى ئابدۇلقادىر ئاۋان ئۆزىنىڭ دادىسىنىڭ شىركىتىدە 44 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ ، دىننىي بىلىملەرنى بىۋاسىتە ئىگىلىگەن. ھەمدە مەنىۋى مەشىقنى قوبۇل قىلغان ، ھەمدە ئۇنى ئىقتىدارلىق سوپىغا ئايلاندۇرۇپ ، ئۇنى سىلسىلا نەقشبەندىيا ئوۋايسىيانىڭ ۋارىسى-شەيخ قىلىپ كۆرسەتكەن.

ئوۋايسىيا سىلسىلادا ، فەئىدنىڭ (مەنىۋى پاراۋانلىقى) يۆتكىلىشى ئۈچۈن سالىھ (ئىزدىگۈچى) نىڭ شەيختىن ئىلگىرى جىسمانىي جەھەتتىن بولۇشى تەلەپ قىلىنمايدۇ. ئۇ شەيخنىڭ بەرىكىتىنى ھەزرىتى ئوۋايس كارنى-رۇئا پەيغەمبەر سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن كۆرۈشمەي تۇرۇپ پەيغەمبەرلىك نېمەتلىرىگە ئېرىشكەنگە ئوخشاش قوبۇل قىلىدۇ.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah ئىزدىگۈچىنى بىۋاسىتە زىكرى قەلبى (قەلب ئىچىدىكى زىكرى) غا باشلاش بىلەن ئالاھىدە. بۇ سىلسىلانىڭ بىر ئالاھىدە ئالاھىدىلىكى شۇكى ، ئىزدىگۈچىنىڭ لاتارىيەسىنى يورۇتۇپ ، ئۇنى يولنىڭ ھەر قايسى باسقۇچلىرىغا ئېلىپ بارغاندىن كېيىن ، شەيخ ئاخىرى ئۇنى مۇقەددەس پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئوردىسىغا ئېلىپ بېرىپ ، مەنىۋى بايەت ئۈچۈن. ئىزدىگۈچى ئۆزىنىڭ شەيخنىڭ تەۋۋاجۇ (دىققەت) ۋە يېتەكچىلىكىدە ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى ۋە تىرىشچانلىقىغا ئاساسەن ، سوپى يولىنىڭ ئەڭ ئېگىز پونكىتلىرىغا ئېرىشەلەيدۇ.

ھەزرىتى ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان قىرىق كۈنلۈك مەنىۋى چېكىنىش ، ھەر يىلى يازدا ھەر يىلى يازدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ئەھبابلار قاتناشقان سىلسىلانىڭ ماركىسى دارۇل ئىرفاندا ئۆتكۈزۈلىدىغان يىللىق ئىجتىمە پائالىيىتىدە كۈندىلىك دەرس سۆزلەيدۇ. بۇ دەرسلەرنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەنىۋى تەربىيىسى ، ئەمما ئۇلار دىنغا مۇناسىۋەتلىك باشقا نۇرغۇن مەزمۇنلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئوخشاشلا رامىزاننىڭ ئاخىرىدىكى ئون كۈنلۈك ئىتىكاف ئىجتەمە ، ئايلىق ئىجتەمە ۋە ئۇنىڭ ھەپتىلىك جۈمە خۇتبىسى ئىزدىگۈچىلەرنى مەنىۋى تەربىيىسى ۋە ئىلگىرىلىشىگە يېتەكلەيدىغان غايەت زور مەنىۋى بىلىمنىڭ مەنبەسى.

ھەزرىتى ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان سىقارا ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇدىرى. بۇ ئاكادېمىيىدە دىنىي ۋە ئۆلچەملىك ئىلمىي دەرسلىكنى بىرلەشتۈرگەن مائارىپ سىستېمىسى قوللىنىلغان بولۇپ ، بۇ ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنى ئىلمىي سەۋىيىدە مۇنەۋۋەر بولۇپلا قالماي ، يەنە ئۈلگىلىك ۋە مەرىپەتپەرۋەر مۇسۇلمان بولالايدۇ. ئۇ تۇنجى ئوقۇغۇچىلىرى قاتارىدا بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە.

ئۇ فاللاھ فوندىنىڭ ھىمايىچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن پاكىستاننىڭ يېزا ، شەھەر ۋە ئاپەتكە ئۇچرىغان رايونلىرىدىكى كىشىلەرگە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى بىلەن تەمىنلەشنى نازارەت قىلىدۇ.

2010-يىلدىن باشلاپ ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان خەلقئارالىق ساياھەتلەرنى قىلىپ ، ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان دادىسى ۋە مەشھۇر شەيخ تەرىپىدىن تەيىنلەنگەن تەزكىيە نەفىس (ئادەمنىڭ ئىچىنى پاكلاش) ۋەزىپىسىنى ئورۇنداش ئۈچۈن خەلقئارالىق ساياھەتلەرنى ئېلىپ باردى. ئۇنىڭ يىللىق مۇساپىسى ياۋروپا ، ئامېرىكا ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى چەتئەللەرگە كۆپ قېتىم ساياھەت قىلىش ، شۇنداقلا پاكىستان ئىچىدىكى يەرلىك ساياھەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ ئوقۇغۇچىلارغا توختىماي قول سېلىپ ، ئۇلارنى مەنىۋى ئاڭغا ئىنتىلىشكە يېتەكلەيدۇ ۋە ھەر كۈنى ئىنتېرنېتتە زىكرى يىغىنلىرىنى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇ ئىزدىگۈچىلەرنىڭ سوئاللىرىغا ئېلېكترونلۇق خەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇرىدۇ ، شۇنداقلا ھەر كۈنى ئۇنىڭ ئىشخانىسىدا ئۇنى يوقلاپ بارغىلى بولىدۇ.

ئالدىراش ئىشلىرى بىلەن بىللە ، ئۇ يېزىقچىلىق ۋەدىسى بىلەن بولغان ئالاقىنى ساقلاپ قالدى. ئۇ «ئالمۇرشىد» ئايلىق ژۇرنىلىنىڭ ھىمايىچىسى ۋە تەھرىرى ۋە ئۇنىڭ ئايلىق تەھرىرى.

ھەزرىتى ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋاننىڭ ۋەزىپىسى ھەقىقىي دىننىڭ ئىشلىرىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئاللاھ تائالا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە ھەقىقەت ، سەمىمىيلىك ۋە ۋاپادارلىقنى سىڭدۈرۈش. ئۇ ياشلارنىڭ خاراكتېر قۇرۇلۇشىغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ. ھۆرمەتلىك دادىسى ۋە سۆيۈملۈك شەيخنىڭ ئىزىنى بېسىپ ، ھەزرىتى ئامىر ئابدۇلقادىر ئاۋان جەمئىيەتنىڭ ياخشىلىنىشى ئۈچۈن بەلگىلىك ۋە ئىجابىي تۆھپە قوشىدۇ.

MONGOLIAN

Суфи Гэгээнтэн – Амир Абдул Кадир Аван (Mz)

Түүний Эрхэм дээд Хазрат Амир Абдул Кадир Аван (Түүний адислал үүрд мөнх байх болтугай) бол Силсила Накшбандия Овайсиагийн одоогийн Шайх юм. Түүнийг Хазрат Амир Мухаммед Акрам Аван-руа өөрийн залгамжлагчаар, Шайх-е Силсилахаар сонгосон байна. Хадрат Амир Абдул Кадир Аван залгамжлахаасаа өмнө Силсилагийн Низам-э-Аала болон Силсилагийн ах/эгч Аль-Ихван, Аль-Ихват нарын тэргүүнээр ажиллаж байжээ.

Шайх Амир Абдул Кадир Аван 1973 оны 3 -р сарын 26 -нд Пакистаны Чаквал дүүргийн Мунара хотод төрсөн. Тэрээр анхны боловсролоо Дар ул Ирфаны Сикара академид, дээд боловсролоо Лахор хотын Сикара коллежид авсан.

Бидний үеийн онцлох суфи машаихийн нэг болох Хазрат Амир Мухаммед Акрам Аван-руагийн хүү, хамгийн нэр хүндтэй оюутан Хадрат Абдул Кадир Аван 44 жилийн турш өндөр шашны мэдлэг эзэмшсэн аавынхаа хамт байсан. мөн оюун санааны боловсрол эзэмшсэн бөгөөд түүнийг чадварлаг суфи болгон хувиргаж, түүнийг Силсила Накшбандия Овайсиагийн залгамжлагч-Шайхаар нэр дэвшүүлжээ.

Овайсиа Силсилад Файхыг шилжүүлэхийн тулд Шайхынхаа өмнө Салик (эрэлхийлэгч) байх нь үндсэндээ шаардлагагүй юм. Тэрээр Шайхынхаа адислалуудыг Хазрат Овайс Карни-руа Ариун Бошиглогчтой огт уулзалгүй бошиглогчийн адислалыг хүлээн авсан шиг хүлээн авдаг.

Накшбандия Овайсиа Силсила нь хайгчийг шууд Зик-э Калби (зүрх сэтгэл дэх зикр) рүү шууд эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог юм. Энэхүү Силсилагийн өвөрмөц ялгаа нь эрэлхийлэгч Латаифыг гэрэлтүүлж, замын янз бүрийн үе шат руу явуулсны дараа Шейх эцэст нь түүнийг Ариун Бошиглогч-хөршийн шүүхэд сүнслэг баатарт хүргэсэн явдал юм. Хайж буй хүн өөрийн чадавхи, хүчин чармайлтынхаа дагуу Шаихийн Таважжух (Анхаарал), удирдамжийн дагуу Суфи Патарын хамгийн өндөр цэгүүдэд хүрч чадна.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн Ахбабуудын оролцдог Дарил Ирфан, Силсилагийн төвд зун болдог дөчин өдрийн сүнсний амралтын үеэр жил бүр хийдэг Ижтемагийн үеэр өдөр бүр лекц уншдаг. Эдгээр лекцийн гол зорилго нь оюутнуудын оюун санааны боловсрол боловч шашин шүтлэгтэй холбоотой бусад өргөн хүрээг хамардаг. Үүний нэгэн адил Рамадан сарын сүүлч дэх арван өдрийн Итикаф Ижтема, сар бүрийн Ижтема ба түүний долоо хоног бүрийн баасан гарагийн номлолууд нь хайгчдыг оюун санааны боловсрол, ахиц дэвшилд нь чиглүүлдэг асар их оюун санааны мэдлэгийн эх сурвалж болдог.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аван бол Сикара академийн декан юм. Энэхүү академи нь шашны болон стандарт хичээлийн хөтөлбөрийг нэгтгэсэн боловсролын системийг ашигладаг бөгөөд ингэснээр оюутнууд зөвхөн эрдэм шинжилгээний түвшинд бус, үлгэр жишээ болж, гэгээрсэн мусульман болох боломжийг олгодог. Тэрээр анхны оюутнуудынхаа дунд байх онцлог шинж чанартай байдаг.

Аль-Фалах сангийн ивээн тэтгэгчийн хувьд тэрээр Пакистаны хөдөө, хот, гамшигт нэрвэгдсэн бүс нутгийн хүмүүст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх ажлыг хянадаг.

Амир Абдул Кадир Аван 2010 оноос хойш хайртай аав, алдарт Шайхынхаа өгсөн Тазкия-э-Нафсын (дотоод сэтгэлээ цэвэрлэх) эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн тулд олон улсын аялал хийж байна. Түүний жилийн аялалын хөтөлбөрт Европ, Америк, Ойрхи Дорнод руу гадаадад байнга аялах, Пакистан дотоодын аялал хийх зэрэг багтдаг. Тэрээр оюутнуудад сүнслэг мэдлэг олж авах эрэл хайгуулд нь чиглүүлэхийн тулд тасралтгүй хүрч, өдөр бүр интернэтээр зикс хичээл хийдэг. Тэрээр эрэлхийлэгчдийн асуултанд имэйлээр хариулдаг бөгөөд өдөр бүр оффист нь түүнтэй уулзахаар ирдэг хүмүүст нээлттэй байдаг.

Завгүй ажлынхаа хажуугаар тэрээр бичих үүрэг амлалтаа хадгалсаар байна. Тэрээр сар бүр “Алмуршид” сэтгүүлийн ивээн тэтгэгч, редактор бөгөөд сар тутмын редакцийн зохиогч юм.

Хазрат Амир Абдул Кадир Аваны эрхэм зорилго бол жинхэнэ шашны үйл хэргийг улам өргөжүүлж, Аллах болон түүний ариун бошиглогч нартай харилцах харилцаанд үнэн, чин сэтгэл, үнэнч байдлыг төлөвшүүлэх явдал юм. Тэрээр залуучуудын зан чанарыг төлөвшүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулдаг. Эрхэм хүндэт аав, хайртай Шайхынхаа мөрөөр Хадрат Амир Абдул Кадир Аван нь нийгмийг бүхэлд нь сайн сайхны төлөө тодорхой, эерэг хувь нэмэр оруулж байна.

VIETNAMESE

Sufi Saint – Hz Ameer Abdul Qadeer Awan (Mz)

Eminence Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan (Cầu mong phước lành của anh ấy mãi mãi) là Shaikh hiện tại của Silsilah Naqshbandiah Owaisiah. Ông được chọn bởi Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua làm người kế vị và Shaikh-e Silsilah. Trước khi kế vị, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan từng là Nizam-e ‘Aala của Silsilah và Trưởng của Al-Ikhwan và Al-Ikhwat, Brother / Sisterhood of the Silsilah.

Shaikh Ameer Abdul Qadeer Awan sinh ngày 26 tháng 3 năm 1973, tại Munarah, Quận Chakwal, Pakistan. Anh được đào tạo ban đầu tại Học viện Siqarah, Dar ul Irfan, và học cao hơn tại Siqarah College, Lahore.

Con trai và là học trò lừng lẫy nhất của Quốc vương Hadhrat Ameer Muhammad Akram Awan-rua, một trong những Sufi Masha’ikh đặc biệt xuất sắc của thời đại chúng ta, Hadhrat Abdul Qadeer Awan đã dành 44 năm trong công ty của người cha kiệt xuất của mình, người mà ông đã trực tiếp tiếp thu kiến ​​thức tôn giáo và được đào tạo về tâm linh, và người đã biến anh ta thành một Sufi tài giỏi và đề cử anh ta làm Người kế vị-Shaikh của Silsilah Naqshbandiah Owaisiah.

Trong Owaisiah Silsilah, sự hiện diện vật lý của một Salik (người tìm kiếm) trước Shaikh của anh ta về cơ bản không cần thiết để chuyển giao Faidh (lợi ích tinh thần). Anh ta nhận được các phước lành từ Shaikh của mình theo cùng một cách mà Hadhrat Owais Qarni-rua đã nhận được các phước lành của Nhà tiên tri mà không bao giờ gặp gỡ các Tiên tri Thánh.

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah rất khác biệt khi bắt đầu một người tìm kiếm trực tiếp vào Zikr-e Qalbi (Zikr trong trái tim). Một điểm khác biệt duy nhất của Silsilah này là, sau khi chiếu sáng Lata’if của người tìm kiếm và dẫn anh ta đến các giai đoạn khác nhau của Con đường, Shaikh cuối cùng đưa anh ta đến Tòa án của Thánh Tiên tri-cưa để lấy một Thần Bai’at. Người tìm kiếm có thể đạt được các trạm cao nhất của Con đường Sufi, tùy theo năng lực và nỗ lực của mình, dưới sự hướng dẫn và hướng dẫn của Shaikh’s Tawajjuh (Chú ý).

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan giảng hàng ngày trong khóa tu bốn mươi ngày, Ijtema Thường niên, được tổ chức vào mùa hè hàng năm tại Dar ul Irfan, Markaz of the Silsilah, nơi có sự tham dự của các Ahbab từ khắp nơi trên thế giới. Trọng tâm chính của các bài giảng này là giáo dục tinh thần cho học sinh, nhưng chúng cũng bao gồm một loạt các chủ đề khác liên quan đến Deen. Tương tự, mười ngày I’tikaf Ijtema vào cuối tháng Ramadhan, Ijtema hàng tháng và các bài giảng vào thứ Sáu hàng tuần của ông là nguồn kiến ​​thức tâm linh phong phú hướng dẫn những người tìm kiếm trong việc giáo dục tâm linh và tiến bộ.

Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan là Hiệu trưởng của Học viện Siqarah. Học viện này sử dụng một hệ thống giáo dục tích hợp cả tôn giáo và giáo trình học thuật tiêu chuẩn, qua đó cho phép sinh viên của mình không chỉ xuất sắc về trình độ học vấn mà còn trở thành những người Hồi giáo mẫu mực và khai sáng. Anh ấy có sự khác biệt là trong số những sinh viên đầu tiên của nó.

Với tư cách là Người bảo trợ của Al-Falah Foundation, ông giám sát việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở các vùng nông thôn, thành thị và vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai của Pakistan.

Kể từ năm 2010, Ameer Abdul Qadeer Awan đã thực hiện các chuyến lưu diễn quốc tế để thực hiện sứ mệnh Tazkiyah-e-Nafs (thanh lọc nội tâm của một người) do người cha kính yêu và Shaikh lừng lẫy giao cho anh. Hành trình hàng năm của anh ấy bao gồm các chuyến du lịch thường xuyên ra nước ngoài đến Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Đông, cũng như các chuyến du lịch địa phương trong phạm vi Pakistan. Ông liên tục liên lạc với các sinh viên của mình để hướng dẫn họ tìm kiếm nhận thức về tâm linh và thực hiện các phiên Zikr qua Internet mỗi ngày. Anh ấy trả lời các câu hỏi của Người tìm kiếm qua email và cũng sẵn sàng phục vụ những người đến thăm anh ấy hàng ngày tại văn phòng của anh ấy.

Cùng với lịch trình bận rộn của mình, anh ấy vẫn giữ ràng buộc với các cam kết bằng văn bản của mình. Ông là Người bảo trợ và là Tổng biên tập của tạp chí hàng tháng ‘Almurshid’ và là tác giả của bài xã luận hàng tháng của nó.

Nhiệm vụ của Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan là tiếp tục phát triển sự nghiệp của True Deen và khơi dậy sự thật, sự chân thành và lòng trung thành trong mối quan hệ của một người với Allah-swt và những người cưa tiên tri Thánh của Ngài. Ông đặc biệt chú ý đến việc xây dựng nhân vật của giới trẻ. Tiếp bước người cha đáng kính và Shaikh yêu quý của mình, Hadhrat Ameer Abdul Qadeer Awan đang có những đóng góp tích cực và rõ ràng cho sự tốt đẹp của toàn xã hội nói chung.

NEPALI

सूफी सन्त – हर्ज अमीर अब्दुल कादिर अवान (Mz)

उनको महानायक हदरत अमीर अब्दुल कादिर अवान (उहाँको आशीर्वाद सधैंभरि रहोस) सिलसिलाह नक्शबंदिया ओवैसीया को वर्तमान शेख हो। उनी हदरत अमीर मुहम्मद अकरम अवान-रुआ द्वारा उनको उत्तराधिकारी र शेख-ए-सिलसिलाह को रूपमा चुनेका थिए। उनको उत्तराधिकार भन्दा पहिले, हदरत अमीर अब्दुल कादिर अवानले सिलसिलाहको निजाम-ए-आला र अल-इखवान र अल-इख्वत, सिलसिलाहको भाइ/बहिनीको रूपमा सेवा गरे।

शेख अमीर अब्दुल कदीर अवान का जन्म २ March मार्च १ 3 ३ मा मुनराह, जिल्ला चकवाल, पाकिस्तान मा भएको थियो। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा सिकाराह एकेडेमी, दार उल इरफान र उच्च शिक्षा सिकाराह कलेज, लाहोर मा प्राप्त गरे।

छोरा र उहाँका प्रख्यात हदरत अमीर मुहम्मद अकरम अवान-रुआ को सबैभन्दा प्रसिद्ध विद्यार्थी, हाम्रो समय को एक असाधारण प्रतिष्ठित सूफी माशाईख, हदरत अब्दुल कादिर अवानले ४४ बर्ष बिताए जसको उदार पिता को कम्पनी बाट उनी सीधा धार्मिक ज्ञान प्राप्त गरे। र आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुभयो, र जसले उहाँलाई एक कुशल सूफी मा रूपान्तरण गर्नुभयो र उहाँलाई सिलसिलाह नक्शबंदिया ओवैसीयाहको उत्तराधिकारी-शेखको रूपमा नामित गर्नुभयो।

एक Owaisiah Silsilah मा, एक सालिक (साधक) को आफ्नो शेख को सामने भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रूप देखि Faidh (आध्यात्मिक लाभ) को स्थानान्तरण को लागी आवश्यक छैन। उहाँ आफ्नो शेख को आशीर्वाद उस्तै तरीका मा प्राप्त गर्नुहुन्छ जसमा हदरत ओवैस कर्णि-रुआ कहिल्यै पवित्र अगमवक्ता आरीहरु लाई भेटे बिना अगमवक्ता आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको थियो।

Naqshbandiah Owaisiah Silsilah Zikr-e Qalbi (हृदय भित्र Zikr) मा एक साधक सीधै आरम्भ गर्न को लागी अलग छ। यो सिलसिलाह को एक अद्वितीय भेद यो हो कि, साधक को Lata’if ज्योति र बाटो को विभिन्न चरणहरु को लागी उनको संचालन पछि, शेख अन्ततः एक आध्यात्मिक Bai’at को लागी पवित्र अगमवक्ता आरी को अदालत मा आयोजित। साधक सूफी पथ को उच्चतम स्टेशनहरु प्राप्त गर्न सक्छन्, आफ्नो क्षमता र प्रयास को अनुसार, उनको शेख को Tawajjuh (ध्यान) र मार्गदर्शन अन्तर्गत।

हदरत अमीर अब्दुल कदीर अवान दैनिक ४० दिनको आध्यात्मिक रिट्रीट को दौरान दैनिक व्याख्यान दिन्छन्, वार्षिक इज्तेमा, प्रत्येक गर्मीमा सिलसिलाहको मरक, दार उल इरफान मा आयोजित हुन्छ, जसमा दुनिया भर बाट अहब्ब भाग लिन्छन्। यी व्याख्यान को प्राथमिक फोकस विद्यार्थीहरुको आध्यात्मिक शिक्षा हो, तर उनीहरु दीन संग सम्बन्धित अन्य विषयहरु को एक विस्तृत श्रृंखला लाई कभर गर्दछ। त्यस्तै गरी रमजानको अन्त्यमा दस दिनको इत्तेकाफ इज्तेमा, मासिक इज्तेमा र उनको साप्ताहिक शुक्रवार उपदेश अपार आध्यात्मिक ज्ञानको स्रोत हो जसले साधकहरुलाई आध्यात्मिक शिक्षा र प्रगति मा मार्गदर्शन गर्दछ।

हदरत अमीर अब्दुल कदीर अवान सिकाराह एकेडेमी को डीन हुन्। यो एकेडेमी शिक्षा को एक प्रणाली हो कि दुबै धार्मिक र मानक शैक्षिक पाठ्यक्रम एकीकृत गरीएको छ यस प्रकार यसको विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक स्तर मा मात्र उत्कृष्टता प्राप्त गर्न को लागी मात्र अनुकरणीय र प्रबुद्ध मुस्लिम बन्न को लागी स