Dar ul Irfan – University of Sufism and Self [Multilingual]

The day of celebration has arrived,

but where is the Beloved?

Everywhere there is joy and happiness

but has anyone seen the Beloved?

what joy then.

how to rejoice then.

Union with the Beloved,

away from all there is.

that day is the day of sheer happiness.

How and where to seek the path to Beloved.

to the much awaited meeting

what price to pay

when will there be a resolve to this heartache

to existence without separation

without sorrow

that yearning for Beloved

where to acquire this sweet yearning pain

SPANISH

Dar ul Irfan – Universidad del sufismo y el yo

Ha llegado el día de la celebración,

pero ¿dónde está el Amado?

En todas partes hay alegría y felicidad

pero ¿alguien ha visto al Amado?

qué alegría entonces.

cómo regocijarnos entonces.

Unión con el Amado,

lejos de todo lo que hay.

ese día es el día de la pura felicidad.

Cómo y dónde buscar el camino al Amado.

a la tan esperada reunión

que precio pagar

¿Cuándo habrá una resolución para este dolor de corazón?

a la existencia sin separacion

sin pena

ese anhelo de amado

donde adquirir este dulce dolor anhelante

PORTUGESE

Dar ul Irfan – Universidade do Sufismo e do Eu

O dia da celebração chegou,

mas onde está o Amado?

Em todos os lugares há alegria e felicidade

mas alguém viu o Amado?

que alegria então.

como se alegrar então.

União com o Amado,

longe de tudo que existe.

aquele dia é o dia de pura felicidade.

Como e onde buscar o caminho para o Amado.

para o tão aguardado encontro

que preço pagar

quando haverá uma resolução para esta dor de cabeça

para a existência sem separação

sem tristeza

aquele anseio por Amada

onde adquirir essa doce dor de desejo

CHINESE

Dar ul Irfan – 苏菲主义与自我大学

庆祝的日子到了,

但心爱的人在哪里?

到处都是欢乐和幸福

但有没有人看到心爱的人?

那是什么快乐。

那怎么高兴呢。

与心爱的人联合,

远离一切。

那一天是纯粹幸福的日子。

如何以及在哪里寻找通往挚爱的道路。

期待已久的会议

付出什么代价

这心痛什么时候才能解决

不分离地存在

没有悲伤

对挚爱的渴望

从哪里获得这甜蜜的向往痛苦

RUSSIAN

Дар уль Ирфан – Университет суфизма и самости

Настал день торжества,

но где Возлюбленный?

Везде радость и счастье

а кто-нибудь видел Возлюбленного?

какая тогда радость.

как тогда радоваться.

Союз с Возлюбленным,

подальше от всего, что есть.

этот день – день истинного счастья.

Как и где искать путь к Возлюбленному.

к долгожданной встрече

какую цену платить

когда будет решение этой душевной боли

к существованию без разделения

без печали

эта тоска по Возлюбленному

где приобрести эту сладкую тоскульную боль

HINDI

दार उल इरफ़ान – सूफीवाद और स्वयं के विश्वविद्यालय

उत्सव का दिन आ गया है,

लेकिन प्रिय कहाँ है?

हर तरफ खुशी और खुशी है

लेकिन क्या किसी ने प्रियतम को देखा है?

फिर क्या खुशी।

फिर कैसे आनन्दित हों।

प्रियतम के साथ संघ,

वहाँ सब से दूर।

वह दिन सरासर खुशी का दिन है।

प्रियतम के मार्ग की तलाश कैसे और कहाँ करें।

बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए

क्या कीमत चुकानी है

इस दिल के दर्द का कब कोई हल होगा

अलगाव के बिना अस्तित्व के लिए

दुःख के बिना

प्रियतम के लिए वह तड़प

यह मीठा तड़प दर्द कहाँ से प्राप्त करें

FRENCH

Dar ul Irfan – Université du Soufisme et de l’Autonomie

Le jour de la fête est arrivé,

mais où est le Bien-Aimé ?

Partout il y a de la joie et du bonheur

mais quelqu’un a-t-il vu le Bien-Aimé ?

quelle joie alors.

comment se réjouir alors.

Union avec le Bien-Aimé,

loin de tout ce qu’il y a.

ce jour est le jour du pur bonheur.

Comment et où chercher le chemin vers l’Aimé.

à la rencontre tant attendue

quel prix payer

quand y aura-t-il une résolution à ce chagrin d’amour

à l’existence sans séparation

sans chagrin

ce désir de bien-aimé

où acquérir cette douce douleur ardente

GERMAN

Dar ul Irfan – Universität für Sufismus und Selbst

Der Tag der Feier ist gekommen,

aber wo ist der Geliebte?

Überall ist Freude und Glück

aber hat jemand den Geliebten gesehen?

was für eine Freude dann.

wie kann man sich dann freuen.

Vereinigung mit dem Geliebten,

weg von allem, was es gibt.

dieser Tag ist der Tag des reinen Glücks.

Wie und wo man den Weg zum Geliebten sucht.

zum mit Spannung erwarteten Treffen

welchen preis soll ich zahlen

wann wird es eine lösung für diesen herzschmerz geben

zur Existenz ohne Trennung

ohne Sorgen

diese Sehnsucht nach der Geliebten

wo kann man diesen süßen sehnsuchtsschmerz erwerben

ARABIC

دار العرفان – جامعة الذات والصوفية

جاء يوم الاحتفال ،

ولكن اين الحبيب.

في كل مكان يوجد بهجة وسعادة

ولكن هل رأى أحد الحبيب؟

ما الفرح بعد ذلك.

كيف نفرح اذن.

الاتحاد مع الحبيب ،

بعيدا عن كل ما هو موجود.

ذلك اليوم هو يوم السعادة المطلقة.

كيف وأين تسعى إلى الطريق إلى الحبيب.

إلى الاجتماع الذي طال انتظاره

ما الثمن الذي يجب دفعه

متى سيكون هناك حل لهذا الحزن

إلى الوجود دون انفصال

بدون حزن

هذا الشوق للحبيب

من أين تكتسب هذا الألم الشوق الحلو

JAPANESE

Dar ul Irfan –スーフィズムと自己の大学

お祝いの日がやってきました、

しかし、最愛の人はどこにいますか?

どこにでも喜びと幸せがあります

しかし、誰かが最愛の人を見たことがありますか?

なんて嬉しいことでしょう。

それなら喜ぶ方法。

最愛の人との連合、

そこにあるすべてから離れて。

その日は純粋な幸せの日です。

最愛への道を探す方法と場所。

待望の会議へ

支払う価格

この心痛の解決はいつありますか

分離せずに存在する

悲しみなしで

最愛のあの憧れ

この甘い憧れの痛みをどこで手に入れるか

ITALIAN

Dar ul Irfan – Università del Sufismo e del Sé

Il giorno della festa è arrivato,

ma dov’è l’Amato?

Ovunque c’è gioia e felicità

ma qualcuno ha visto l’Amato?

che gioia allora

come gioire allora.

Unione con l’Amato,

lontano da tutto quello che c’è.

quel giorno è il giorno della pura felicità.

Come e dove cercare la via dell’Amato.

al tanto atteso incontro

che prezzo pagare

quando ci sarà una soluzione a questo dolore?

all’esistenza senza separazione

senza dolore

quel desiderio di Amato

dove acquisire questo dolce desiderio struggente

KOREAN

Dar ul Irfan – 수피즘과 자아 대학교

축하의 날이 다가왔다.

그러나 사랑하는 사람은 어디에 있습니까?

어디에나 기쁨과 행복이 있다

그러나 사랑하는 사람을 본 사람이 있습니까?

그러면 어떤 기쁨을.

기뻐하는 법.

사랑하는 사람과의 연합,

있는 모든 것에서 멀리 떨어져 있습니다.

그날은 순전히 행복의 날이다.

사랑받는 길을 찾는 방법과 장소.

기다리고 기다리던 만남에

지불해야 할 가격

이 마음의 상처는 언제쯤 해소될까

분리 없는 존재로

슬픔 없이

사랑하는 그리움

이 달콤한 그리움의 고통을 어디에서 얻을 수 있습니까?

TURKISH

Dar ül İrfan – Tasavvuf ve Benlik Üniversitesi

Kutlama günü geldi,

ama Sevgili nerede?

Her yerde neşe ve mutluluk var

ama Sevgili’yi gören var mı?

ne sevinç o zaman

nasıl seviniriz o zaman

Sevgili ile birlik,

var olan her şeyden uzakta.

o gün mutlak mutluluk günüdür.

Sevgiliye giden yol nasıl ve nerede aranır.

çok beklenen toplantıya

ne fiyat ödemeli

bu gönül yarasına ne zaman çare olacak

ayrılık olmadan varoluşa

üzüntü olmadan

o sevgili özlemi

bu tatlı hasret acısını nereden edinebilirim

BANGLA

দার উল ইরফান – সুফিজম অ্যান্ড সেলফ বিশ্ববিদ্যালয়

উদযাপনের দিন এসে গেছে,

কিন্তু প্রিয়জন কোথায়?

সর্বত্রই আনন্দ আর খুশি

কিন্তু কেউ কি প্রিয়জনকে দেখেছেন?

তখন কি আনন্দ।

তাহলে কিভাবে আনন্দ করা যায়।

প্রিয়জনের সাথে মিলন,

সব কিছু থেকে দূরে।

সেই দিনটি নিছক সুখের দিন।

কীভাবে এবং কোথায় প্রিয়জনের পথ খুঁজতে হবে।

বহুল প্রতীক্ষিত সভায়

কি মূল্য দিতে হবে

এই হৃদয় ব্যথার সমাধান কখন হবে

বিচ্ছেদ ছাড়া অস্তিত্ব

দু sorrowখ ছাড়া

প্রিয়জনের জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা

এই মিষ্টি আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা কোথায় পাবো

POLISH

Dar ul Irfan – Uniwersytet Sufizmu i Self

Nadszedł dzień świętowania,

ale gdzie jest Ukochany?

Wszędzie jest radość i szczęście

ale czy ktoś widział Ukochanego?

co za radość.

jak się wtedy radować.

Zjednoczenie z Ukochaną,

z dala od wszystkiego, co istnieje.

ten dzień jest dniem czystego szczęścia.

Jak i gdzie szukać drogi do Ukochanego.

na długo oczekiwane spotkanie

jaką cenę zapłacić

kiedy będzie rozwiązanie tego bólu serca?

do egzystencji bez rozdzielenia

bez smutku

tęsknotę za Ukochaną

gdzie zdobyć ten słodki ból tęsknoty

SWEDISH

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Firande dagen har kommit,

men var är den älskade?

Överallt finns glädje och lycka

men har någon sett den älskade?

vilken glädje då.

hur man gläds då.

Förening med de älskade,

bort från allt som finns.

den dagen är ren lycka.

Hur och var man ska söka vägen till älskade.

till det efterlängtade mötet

vilket pris att betala

när kommer det att lösas på denna hjärtesorg

till existens utan separation

utan sorg

den längtan efter Älskade

var man kan få denna söta längtan

FINNISH

Dar ul Irfan – Sufismin ja itsen yliopisto

Juhlapäivä on koittanut,

mutta missä on Rakas?

Kaikkialla on iloa ja onnea

mutta onko kukaan nähnyt Rakastajaa?

mikä ilo sitten.

miten sitten iloita.

Liitto rakkaan kanssa,

kaukana kaikesta mitä on.

se päivä on puhtaan onnen päivä.

Miten ja mistä etsiä polku Rakkaani.

kauan odotettuun kokoukseen

mitä hintaa maksaa

milloin tähän sydänsärkyyn tulee ratkaisu

olemassaoloon ilman eroa

ilman surua

että kaipuu Rakkaani

mistä hankkia tämä suloinen kaipauskipu

NORWEGIAN

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Feiringsdagen har kommet,

men hvor er den elskede?

Overalt er det glede og lykke

men har noen sett den elskede?

hvilken glede da.

hvordan glede seg da.

Forening med de elskede,

vekk fra alt som er.

den dagen er dagen for ren lykke.

Hvordan og hvor du skal søke veien til Elskede.

til det etterlengtede møtet

hvilken pris å betale

når vil det være en løsning på denne hjertesorgen

til eksistens uten separasjon

uten sorg

den lengten etter Elskede

hvor du kan få denne søte lengtesmerten

PERSIAN

دارالعرفان – دانشگاه تصوف و نفس

روز جشن فرا رسید ،

اما معشوق کجاست؟

همه جا شادی و خوشحالی است

اما کسی معشوق را دیده است؟

چه شادی پس

آن وقت چگونه شادی کنیم

اتحاد با معشوق ،

دور از همه چیز

آن روز روز شادی محض است

چگونه و کجا باید راهی را برای معشوق جست.

به جلسه بسیار منتظر

چه قیمتی باید پرداخت

کی این درد دل حل می شود

به وجود بدون جدایی

بدون اندوه

آن اشتیاق برای معشوق

از کجا می توان این درد شیرین شیرین را بدست آورد

SWAHILI

Dar ul Irfan – Chuo Kikuu cha Usufi na Kujitegemea

Siku ya sherehe imewadia,

lakini Mpendwa yuko wapi?

Kila mahali kuna furaha na furaha

lakini kuna mtu amemwona Mpendwa?

furaha gani basi.

jinsi ya kufurahi basi.

Muungano na Mpendwa,

mbali na yote kuna.

siku hiyo ni siku ya furaha tele.

Jinsi na wapi kutafuta njia ya Mpendwa.

kwa mkutano unaosubiriwa sana

bei gani ya kulipa

lini kutakuwa na azimio la maumivu haya ya moyo

kuishi bila kujitenga

bila huzuni

hamu hiyo ya Mpendwa

wapi kupata maumivu haya matamu

AFRIKAANS

Dar ul Irfan – Universiteit van Sufisme en Self

Die feesdag het aangebreek,

maar waar is die Geliefde?

Oral is daar vreugde en geluk

maar het iemand die geliefde gesien?

watter vreugde dan.

hoe om dan bly te wees.

Vereniging met die geliefdes,

weg van alles wat daar is.

daardie dag is die dag van pure geluk.

Hoe en waar om die pad na geliefde te soek.

na die langverwagte vergadering

watter prys om te betaal

wanneer is daar ‘n oplossing vir hierdie hartseer?

tot bestaan ​​sonder skeiding

sonder hartseer

daardie verlange na Geliefde

waar om hierdie soet verlange pyn te verkry

HUNGARIAN

Dar ul Irfan – Sufizmus és Én Egyetem

Elérkezett az ünnep napja,

de hol a Szeretett?

Mindenütt öröm és boldogság van

de látta valaki a Szeretettet?

akkor micsoda öröm.

hogyan kell akkor örülni.

Szövetség a szerettekkel,

távol minden létezőtől.

ez a nap a puszta boldogság napja.

Hogyan és hol keressük a Kedveshez vezető utat.

a várva várt találkozóra

milyen árat kell fizetni

mikor lesz elhatározás e szívfájdalomra

szétválás nélküli létezéshez

bánat nélkül

hogy szeretettre vágyik

hol szerezheti meg ezt az édes vágyakozó fájdalmat

URDU

دار العرفان – یونیورسٹی آف تصوف اینڈ سیلف

جشن کا دن آگیا ،

لیکن محبوب کہاں ہے؟

ہر طرف خوشی اور مسرت ہے۔

لیکن کیا کسی نے محبوب کو دیکھا ہے؟

پھر کیا خوشی.

پھر کیسے خوش ہوں

محبوب کے ساتھ اتحاد ،

سب کچھ سے دور ہے.

وہ دن سراسر خوشی کا دن ہے۔

محبوب کا راستہ کیسے اور کہاں تلاش کرنا ہے۔

بہت انتظار کی میٹنگ کے لیے

کیا قیمت ادا کرنی ہے

اس دل کی تکلیف کا حل کب ہوگا

علیحدگی کے بغیر وجود

غم کے بغیر

محبوب کی تڑپ۔

یہ میٹھی تڑپ کا درد کہاں سے حاصل کیا جائے۔

INDONESIAN

Dar ul Irfan – Universitas Tasawuf dan Diri

Hari perayaan telah tiba,

tapi dimana Kekasih?

Dimana-mana ada suka dan duka

tapi apakah ada yang melihat Kekasih?

betapa bahagianya saat itu.

bagaimana bersukacita kemudian.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan belaka.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke pertemuan yang ditunggu-tunggu

berapa harga yang harus dibayar

kapan ada keputusan untuk sakit hati ini

untuk ada tanpa pemisahan

tanpa kesedihan

kerinduan itu untuk Kekasih

di mana mendapatkan rasa sakit kerinduan yang manis ini

MALAY

Dar ul Irfan – Universiti tasawuf dan diri

Hari perayaan telah tiba,

tetapi di mana Kekasihnya?

Di mana-mana ada kegembiraan dan kebahagiaan

tetapi ada yang melihat Kekasih?

apa kegembiraan itu.

bagaimana untuk bergembira ketika itu.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan semata-mata.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke perjumpaan yang dinanti-nantikan

berapa harga yang perlu dibayar

bilakah akan ada penentuan untuk sakit hati ini

wujud tanpa perpisahan

tanpa kesedihan

kerinduan untuk Kekasih

di mana untuk mendapatkan kesakitan kerinduan yang manis ini

FILIPINO

Dar ul Irfan – Unibersidad ng Sufism at Sarili

Ang araw ng pagdiriwang ay dumating,

ngunit nasaan ang Minamahal?

Kahit saan ay may kagalakan at kaligayahan

ngunit may nakakita ba sa Minamahal?

anong saya nun.

kung paano magalak pagkatapos.

Union kasama ang Minamahal,

malayo sa lahat meron.

ang araw na iyon ay araw ng lubos na kaligayahan.

Paano at saan hahanapin ang landas sa Minamahal.

sa pinakahihintay na pagpupulong

anong presyo ang babayaran

kailan magkakaroon ng resolusyon sa sakit ng puso na ito

sa pagkakaroon nang walang paghihiwalay

nang walang kalungkutan

ang pagnanasa para sa Minamahal

kung saan makukuha ang matamis na sakit na ito ng pagnanasa

UZBEK

Dar ul Irfon – Tasavvuf va o’zlik universiteti

Bayram kuni keldi,

lekin Sevgilim qani?

Hamma joyda quvonch va baxt bor

lekin kimdir Sevgilini ko’rganmi?

unda qanday baxt.

keyin qanday xursand bo’lish kerak.

Sevgilim bilan ittifoq,

hamma narsadan uzoqda.

bu kun haqiqiy baxt kuni.

Sevgiliga yo’lni qanday va qaerdan izlash kerak.

uzoq kutilgan uchrashuvga

qanday narx to’lash kerak

qachon bu yurak dardiga hal bo’ladi

ajralmasdan mavjud bo’lish

achinmasdan

Sevgiliga bo’lgan intilish

bu shirin sog’inch azobini qayerdan olish kerak

CHINESE

Dar ul Irfan – 蘇菲主義與自我大學

慶祝的日子到了,

但心愛的人在哪裡?

到處都是歡樂和幸福

但有沒有人看到心愛的人?

那是什麼快樂。

那怎麼高興呢。

與心愛的人聯合,

遠離一切。

那一天是純粹幸福的日子。

如何以及在何處尋找通往摯愛的道路。

期待已久的會議

付出什麼代價

這心痛什麼時候才能解決

不分離地存在

沒有悲傷

對摯愛的渴望

從哪裡獲得這種甜蜜的嚮往痛苦

THAI

Dar ul Irfan – มหาวิทยาลัยผู้นับถือมุสลิมและตนเอง

วันเฉลิมมาถึงแล้ว

แต่ที่รักอยู่ที่ไหน

ทุกที่มีแต่ความสุข

แต่มีใครเห็นพระผู้ทรงเป็นที่รักบ้างไหม?

ความสุขอะไรแล้ว

จะชื่นชมยินดีได้อย่างไร

สหภาพกับที่รัก

ให้ห่างไกลจากสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่

วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขอันแท้จริง

วิธีและสถานที่ที่จะแสวงหาเส้นทางสู่ที่รัก

สู่การประชุมที่รอคอย

จ่ายราคาเท่าไร

เมื่อไหร่จะแก้ปวดใจนี้

ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการพรากจากกัน

ไร้ทุกข์

ที่โหยหาที่รัก

จะรับความเจ็บปวดอันแสนหวานนี้ได้ที่ไหน

LAO

Dar ul Irfan – ມະຫາວິທະຍາໄລ Sufism ແລະຕົນເອງ

ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ມາຮອດ,

ແຕ່ຄົນຮັກຢູ່ໃສ?

ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງມີຄວາມສຸກແລະຄວາມສຸກ

ແຕ່ມີໃຜເຫັນຄົນທີ່ຮັກບໍ?

ແລ້ວຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ.

ວິທີການປິຕິຍິນດີຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ສະຫະພັນກັບທີ່ຮັກແພງ,

ຢູ່ຫ່າງຈາກທັງົດ.

ມື້ນັ້ນເປັນມື້ທີ່ມີຄວາມສຸກແທ້.

ວິທີການແລະບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງໄປຫາທີ່ຮັກ.

ຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ລໍຄອຍຫຼາຍ

ລາຄາຫຍັງທີ່ຈະຈ່າຍ

ເມື່ອໃດຈະມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຈັບປວດໃຈນີ້

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີການແຍກຕ່າງຫາກ

ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມໂສກເສົ້າ

ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກ

ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ປາຖະ ໜາ ອັນຫວານຊື່ນນີ້

YORUBA

Dar ul Irfan – University of Sufism ati Ara

Ọjọ ayẹyẹ ti de,

sugbon nibo ni Ololufe wa?

Nibi gbogbo ni idunnu ati idunnu wa

ṣugbọn ẹnikan ha ti ri Olufẹ bi?

ohun ayo ki o si.

bi o ṣe le yọ nigbana.

Ijọpọ pẹlu Olufẹ,

kuro lati gbogbo ohun ti o wa.

ọjọ yẹn jẹ ọjọ ayọ lasan.

Bawo ati nibo ni lati wa ọna si Olufẹ.

si ipade ti a ti nreti pupọ

kini idiyele lati san

nigbawo ni ipinnu yoo wa si ibanujẹ ọkan yii

si aye laisi iyapa

laisi ibanuje

ti o nfẹ fun Olufẹ

nibo ni lati gba irora ifẹkufẹ didùn yii

IRISH

Dar ul Irfan – Ollscoil Sufism agus Féin

Tá lá an cheiliúrtha tagtha,

ach cá bhfuil an Beloved?

Bíonn áthas agus sonas i ngach áit

ach an bhfaca éinne an Beloved?

cén t-áthas ansin.

conas lúcháir a dhéanamh ansin.

Aontas leis an mBráithre,

ar shiúl ó gach a bhfuil.

is é an lá sin lá an áthais.

Conas agus cá háit le cosán Beloved a lorg.

ag an gcruinniú a raibh súil leis

cén praghas atá le híoc

cathain a bheidh réiteach ar an mbriseadh croí seo

a bheith ann gan scaradh

gan brón

an bhliain sin do Beloved

cá bhfaighidh tú an pian milis bliana seo

MONGOLIAN

Дар ул Ирфан – Суфизм ба өөрийгөө судлах их сургууль

Баярын өдөр ирлээ,

гэхдээ хайрт хаана байна?

Хаа сайгүй баяр баясгалан, аз жаргал байдаг

гэхдээ хайртыг харсан хүн байна уу?

тэгээд ямар баяртай байна.

тэгвэл яаж баярлах вэ.

Хайрттайгаа нэгдэх,

байгаа бүх зүйлээс хол байна.

тэр өдөр бол жинхэнэ аз жаргалын өдөр юм.

Хайртдаа хүрэх замыг хэрхэн, хаанаас хайх вэ.

хүсэн хүлээсэн уулзалтанд

ямар үнэ төлөх вэ

энэ сэтгэлийн зовлонг хэзээ шийдэх вэ?

тусгаарлахгүйгээр оршин тогтнох

уй гашуугүй

Хайртдаа зориулсан тэр хүсэл

Энэ сайхан хүсэл тэмүүллийг хаанаас олж авах вэ

KAZAKH

Дар ул Ирфан – Сопылық және өзіндік университеті

Мереке күні келді,

бірақ Сүйікті қайда?

Барлық жерде қуаныш пен бақыт бар

бірақ сүйіктіні көрген адам бар ма?

онда қандай қуаныш.

онда қалай қуануға болады.

Сүйіктімен одақ,

барлығынан алыс.

бұл күн – бақыттың күні.

Сүйікті жолды қалай және қайдан іздеу керек.

көптен күткен кездесуге

қандай баға төлеу керек

бұл қайғы -қасіреттің шешімі қашан болады

бөлінбестен тіршілік ету

қайғы -қасіретсіз

Сүйіктісіне деген сағыныш

бұл тәтті сағынуды қайдан алуға болады

TAJIK

Дар ул Ирфон – Донишгоҳи тасаввуф ва худшиносӣ

Рӯзи ҷашн фаро расид,

аммо Маҳбуба куҷост?

Дар ҳама ҷо шодӣ ва хурсандӣ вуҷуд дорад

аммо касе Дӯстдоштаро дидааст?

пас чӣ хурсандӣ.

пас чӣ гуна шодӣ кардан мумкин аст.

Иттиҳод бо маҳбубон,

дур аз ҳама чиз ҳаст.

он рӯз рӯзи хушбахтии комил аст.

Чӣ тавр ва дар куҷо бояд роҳи Маҳбубро ҷустуҷӯ кард.

то вохӯрии деринтизор

кадом нархро бояд пардохт

кай ҳалли ин дарди дил пайдо мешавад

ба мавҷудият бидуни ҷудоӣ

бе ғам

он орзуи Маҳбуба

ин дарди орзуи ширинро аз куҷо ба даст овардан мумкин аст

TURKMEN

Dar ul Irfan – Sopuçylyk we Özi

Baýramçylyk güni geldi,

ýöne Söýgüli nirede?

Her ýerde şatlyk we bagt bar

ýöne söýgüli gören barmy?

Onda näme şatlyk.

şonda nädip begenmeli.

Söýgüli adamlar bilen bileleşik,

hemme zatdan uzakda.

bu gün bagtyň güni.

Söýgüli ýoly nädip we nireden gözlemeli.

köp garaşylýan duşuşyga

haýsy bahany tölemeli

haçan bu ýürek agyrysyna çözgüt tapylar

aýralyksyz bar bolmak

gaýgysyz

Söýgüli

bu süýji höwes agyrysyny nireden almaly

KYRGYZ

Дар ул Ирфан – Суфизм жана Мен Университети

Майрам күнү келди,

бирок Сүйүктүү кайда?

Бардык жерде кубаныч жана бакыт бар

бирок Сүйүктүүнү көргөндөр барбы?

анда кандай бакыт.

анда кантип кубанабыз.

Сүйүктүүм менен биримдик,

бардыгынан алыс.

ал күн – чексиз бакыт күнү.

Сүйүктүү жолун кантип жана кайдан издөө керек.

көптөн күткөн жолугушууга

кандай баа төлөш керек

бул жүрөк оорусуна качан чечилет

бөлүнбөстөн бар болуу

кайгы жок

ошол Сүйүктүүсүнө болгон эңсөө

бул таттуу каалоону кайдан алса болот

ROMANIAN

Dar ul Irfan – Universitatea Sufismului și Sinelui

A sosit ziua sărbătorii,

dar unde este Iubitul?

Peste tot există bucurie și fericire

dar a văzut cineva pe Preaiubitul?

ce bucurie atunci.

cum să te bucuri atunci.

Unire cu Preaiubitul,

departe de tot ce există.

acea zi este ziua fericirii.

Cum și unde să cauți drumul către Iubit.

la mult așteptata întâlnire

ce pret sa platesti

când va exista o hotărâre pentru această durere de inimă

la existență fără separare

fără durere

dorul acela de Iubit

de unde să dobândești această dulce dor de dor

JAVANESE

Dar ul Irfan – Universitas Sufisme lan Diri

Dina perayaan wis teka,

nanging ing endi kekasih?

Ing endi wae ana rasa seneng lan rasa seneng

nanging apa ana sing weruh ing Kekasih?

apa bungah banjur.

kepiye carane seneng banjur.

Union karo Kekasih,

adoh saka kabeh ana.

dina iku dina kebahagiaan sing gedhe banget.

Kepiye lan ing endi golek dalan menyang Kekasih.

ing rapat sing ditunggu-tunggu

rega apa sing kudu dibayar

kapan bakal ana keputusan sing nglarani ati iki

dumadine tanpa pisah

tanpa sedhih

sing dikarepake kanggo Kekasih

ngendi kanggo entuk rasa sakit singen banget iki