Dar ul Irfan – University of Sufism and Self [Multilingual]

The day of celebration has arrived,

but where is the Beloved?

Everywhere there is joy and happiness

but has anyone seen the Beloved?

what joy then.

how to rejoice then.

Union with the Beloved,

away from all there is.

that day is the day of sheer happiness.

How and where to seek the path to Beloved.

to the much awaited meeting

what price to pay

when will there be a resolve to this heartache

to existence without separation

without sorrow

that yearning for Beloved

where to acquire this sweet yearning pain

SPANISH

Dar ul Irfan – Universidad del sufismo y el yo

Ha llegado el día de la celebración,

pero ¿dónde está el Amado?

En todas partes hay alegría y felicidad

pero ¿alguien ha visto al Amado?

qué alegría entonces.

cómo regocijarnos entonces.

Unión con el Amado,

lejos de todo lo que hay.

ese día es el día de la pura felicidad.

Cómo y dónde buscar el camino al Amado.

a la tan esperada reunión

que precio pagar

¿Cuándo habrá una resolución para este dolor de corazón?

a la existencia sin separacion

sin pena

ese anhelo de amado

donde adquirir este dulce dolor anhelante

PORTUGESE

Dar ul Irfan – Universidade do Sufismo e do Eu

O dia da celebração chegou,

mas onde está o Amado?

Em todos os lugares há alegria e felicidade

mas alguém viu o Amado?

que alegria então.

como se alegrar então.

União com o Amado,

longe de tudo que existe.

aquele dia é o dia de pura felicidade.

Como e onde buscar o caminho para o Amado.

para o tão aguardado encontro

que preço pagar

quando haverá uma resolução para esta dor de cabeça

para a existência sem separação

sem tristeza

aquele anseio por Amada

onde adquirir essa doce dor de desejo

CHINESE

Dar ul Irfan – 苏菲主义与自我大学

庆祝的日子到了,

但心爱的人在哪里?

到处都是欢乐和幸福

但有没有人看到心爱的人?

那是什么快乐。

那怎么高兴呢。

与心爱的人联合,

远离一切。

那一天是纯粹幸福的日子。

如何以及在哪里寻找通往挚爱的道路。

期待已久的会议

付出什么代价

这心痛什么时候才能解决

不分离地存在

没有悲伤

对挚爱的渴望

从哪里获得这甜蜜的向往痛苦

RUSSIAN

Дар уль Ирфан – Университет суфизма и самости

Настал день торжества,

но где Возлюбленный?

Везде радость и счастье

а кто-нибудь видел Возлюбленного?

какая тогда радость.

как тогда радоваться.

Союз с Возлюбленным,

подальше от всего, что есть.

этот день – день истинного счастья.

Как и где искать путь к Возлюбленному.

к долгожданной встрече

какую цену платить

когда будет решение этой душевной боли

к существованию без разделения

без печали

эта тоска по Возлюбленному

где приобрести эту сладкую тоскульную боль

HINDI

दार उल इरफ़ान – सूफीवाद और स्वयं के विश्वविद्यालय

उत्सव का दिन आ गया है,

लेकिन प्रिय कहाँ है?

हर तरफ खुशी और खुशी है

लेकिन क्या किसी ने प्रियतम को देखा है?

फिर क्या खुशी।

फिर कैसे आनन्दित हों।

प्रियतम के साथ संघ,

वहाँ सब से दूर।

वह दिन सरासर खुशी का दिन है।

प्रियतम के मार्ग की तलाश कैसे और कहाँ करें।

बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए

क्या कीमत चुकानी है

इस दिल के दर्द का कब कोई हल होगा

अलगाव के बिना अस्तित्व के लिए

दुःख के बिना

प्रियतम के लिए वह तड़प

यह मीठा तड़प दर्द कहाँ से प्राप्त करें

FRENCH

Dar ul Irfan – Université du Soufisme et de l’Autonomie

Le jour de la fête est arrivé,

mais où est le Bien-Aimé ?

Partout il y a de la joie et du bonheur

mais quelqu’un a-t-il vu le Bien-Aimé ?

quelle joie alors.

comment se réjouir alors.

Union avec le Bien-Aimé,

loin de tout ce qu’il y a.

ce jour est le jour du pur bonheur.

Comment et où chercher le chemin vers l’Aimé.

à la rencontre tant attendue

quel prix payer

quand y aura-t-il une résolution à ce chagrin d’amour

à l’existence sans séparation

sans chagrin

ce désir de bien-aimé

où acquérir cette douce douleur ardente

GERMAN

Dar ul Irfan – Universität für Sufismus und Selbst

Der Tag der Feier ist gekommen,

aber wo ist der Geliebte?

Überall ist Freude und Glück

aber hat jemand den Geliebten gesehen?

was für eine Freude dann.

wie kann man sich dann freuen.

Vereinigung mit dem Geliebten,

weg von allem, was es gibt.

dieser Tag ist der Tag des reinen Glücks.

Wie und wo man den Weg zum Geliebten sucht.

zum mit Spannung erwarteten Treffen

welchen preis soll ich zahlen

wann wird es eine lösung für diesen herzschmerz geben

zur Existenz ohne Trennung

ohne Sorgen

diese Sehnsucht nach der Geliebten

wo kann man diesen süßen sehnsuchtsschmerz erwerben

ARABIC

دار العرفان – جامعة الذات والصوفية

جاء يوم الاحتفال ،

ولكن اين الحبيب.

في كل مكان يوجد بهجة وسعادة

ولكن هل رأى أحد الحبيب؟

ما الفرح بعد ذلك.

كيف نفرح اذن.

الاتحاد مع الحبيب ،

بعيدا عن كل ما هو موجود.

ذلك اليوم هو يوم السعادة المطلقة.

كيف وأين تسعى إلى الطريق إلى الحبيب.

إلى الاجتماع الذي طال انتظاره

ما الثمن الذي يجب دفعه

متى سيكون هناك حل لهذا الحزن

إلى الوجود دون انفصال

بدون حزن

هذا الشوق للحبيب

من أين تكتسب هذا الألم الشوق الحلو

JAPANESE

Dar ul Irfan –スーフィズムと自己の大学

お祝いの日がやってきました、

しかし、最愛の人はどこにいますか?

どこにでも喜びと幸せがあります

しかし、誰かが最愛の人を見たことがありますか?

なんて嬉しいことでしょう。

それなら喜ぶ方法。

最愛の人との連合、

そこにあるすべてから離れて。

その日は純粋な幸せの日です。

最愛への道を探す方法と場所。

待望の会議へ

支払う価格

この心痛の解決はいつありますか

分離せずに存在する

悲しみなしで

最愛のあの憧れ

この甘い憧れの痛みをどこで手に入れるか

ITALIAN

Dar ul Irfan – Università del Sufismo e del Sé

Il giorno della festa è arrivato,

ma dov’è l’Amato?

Ovunque c’è gioia e felicità

ma qualcuno ha visto l’Amato?

che gioia allora

come gioire allora.

Unione con l’Amato,

lontano da tutto quello che c’è.

quel giorno è il giorno della pura felicità.

Come e dove cercare la via dell’Amato.

al tanto atteso incontro

che prezzo pagare

quando ci sarà una soluzione a questo dolore?

all’esistenza senza separazione

senza dolore

quel desiderio di Amato

dove acquisire questo dolce desiderio struggente

KOREAN

Dar ul Irfan – 수피즘과 자아 대학교

축하의 날이 다가왔다.

그러나 사랑하는 사람은 어디에 있습니까?

어디에나 기쁨과 행복이 있다

그러나 사랑하는 사람을 본 사람이 있습니까?

그러면 어떤 기쁨을.

기뻐하는 법.

사랑하는 사람과의 연합,

있는 모든 것에서 멀리 떨어져 있습니다.

그날은 순전히 행복의 날이다.

사랑받는 길을 찾는 방법과 장소.

기다리고 기다리던 만남에

지불해야 할 가격

이 마음의 상처는 언제쯤 해소될까

분리 없는 존재로

슬픔 없이

사랑하는 그리움

이 달콤한 그리움의 고통을 어디에서 얻을 수 있습니까?

TURKISH

Dar ül İrfan – Tasavvuf ve Benlik Üniversitesi

Kutlama günü geldi,

ama Sevgili nerede?

Her yerde neşe ve mutluluk var

ama Sevgili’yi gören var mı?

ne sevinç o zaman

nasıl seviniriz o zaman

Sevgili ile birlik,

var olan her şeyden uzakta.

o gün mutlak mutluluk günüdür.

Sevgiliye giden yol nasıl ve nerede aranır.

çok beklenen toplantıya

ne fiyat ödemeli

bu gönül yarasına ne zaman çare olacak

ayrılık olmadan varoluşa

üzüntü olmadan

o sevgili özlemi

bu tatlı hasret acısını nereden edinebilirim

BANGLA

দার উল ইরফান – সুফিজম অ্যান্ড সেলফ বিশ্ববিদ্যালয়

উদযাপনের দিন এসে গেছে,

কিন্তু প্রিয়জন কোথায়?

সর্বত্রই আনন্দ আর খুশি

কিন্তু কেউ কি প্রিয়জনকে দেখেছেন?

তখন কি আনন্দ।

তাহলে কিভাবে আনন্দ করা যায়।

প্রিয়জনের সাথে মিলন,

সব কিছু থেকে দূরে।

সেই দিনটি নিছক সুখের দিন।

কীভাবে এবং কোথায় প্রিয়জনের পথ খুঁজতে হবে।

বহুল প্রতীক্ষিত সভায়

কি মূল্য দিতে হবে

এই হৃদয় ব্যথার সমাধান কখন হবে

বিচ্ছেদ ছাড়া অস্তিত্ব

দু sorrowখ ছাড়া

প্রিয়জনের জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা

এই মিষ্টি আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা কোথায় পাবো

POLISH

Dar ul Irfan – Uniwersytet Sufizmu i Self

Nadszedł dzień świętowania,

ale gdzie jest Ukochany?

Wszędzie jest radość i szczęście

ale czy ktoś widział Ukochanego?

co za radość.

jak się wtedy radować.

Zjednoczenie z Ukochaną,

z dala od wszystkiego, co istnieje.

ten dzień jest dniem czystego szczęścia.

Jak i gdzie szukać drogi do Ukochanego.

na długo oczekiwane spotkanie

jaką cenę zapłacić

kiedy będzie rozwiązanie tego bólu serca?

do egzystencji bez rozdzielenia

bez smutku

tęsknotę za Ukochaną

gdzie zdobyć ten słodki ból tęsknoty

SWEDISH

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Firande dagen har kommit,

men var är den älskade?

Överallt finns glädje och lycka

men har någon sett den älskade?

vilken glädje då.

hur man gläds då.

Förening med de älskade,

bort från allt som finns.

den dagen är ren lycka.

Hur och var man ska söka vägen till älskade.

till det efterlängtade mötet

vilket pris att betala

när kommer det att lösas på denna hjärtesorg

till existens utan separation

utan sorg

den längtan efter Älskade

var man kan få denna söta längtan

FINNISH

Dar ul Irfan – Sufismin ja itsen yliopisto

Juhlapäivä on koittanut,

mutta missä on Rakas?

Kaikkialla on iloa ja onnea

mutta onko kukaan nähnyt Rakastajaa?

mikä ilo sitten.

miten sitten iloita.

Liitto rakkaan kanssa,

kaukana kaikesta mitä on.

se päivä on puhtaan onnen päivä.

Miten ja mistä etsiä polku Rakkaani.

kauan odotettuun kokoukseen

mitä hintaa maksaa

milloin tähän sydänsärkyyn tulee ratkaisu

olemassaoloon ilman eroa

ilman surua

että kaipuu Rakkaani

mistä hankkia tämä suloinen kaipauskipu

NORWEGIAN

Dar ul Irfan – University of Sufism and Self

Feiringsdagen har kommet,

men hvor er den elskede?

Overalt er det glede og lykke

men har noen sett den elskede?

hvilken glede da.

hvordan glede seg da.

Forening med de elskede,

vekk fra alt som er.

den dagen er dagen for ren lykke.

Hvordan og hvor du skal søke veien til Elskede.

til det etterlengtede møtet

hvilken pris å betale

når vil det være en løsning på denne hjertesorgen

til eksistens uten separasjon

uten sorg

den lengten etter Elskede

hvor du kan få denne søte lengtesmerten

PERSIAN

دارالعرفان – دانشگاه تصوف و نفس

روز جشن فرا رسید ،

اما معشوق کجاست؟

همه جا شادی و خوشحالی است

اما کسی معشوق را دیده است؟

چه شادی پس

آن وقت چگونه شادی کنیم

اتحاد با معشوق ،

دور از همه چیز

آن روز روز شادی محض است

چگونه و کجا باید راهی را برای معشوق جست.

به جلسه بسیار منتظر

چه قیمتی باید پرداخت

کی این درد دل حل می شود

به وجود بدون جدایی

بدون اندوه

آن اشتیاق برای معشوق

از کجا می توان این درد شیرین شیرین را بدست آورد

SWAHILI

Dar ul Irfan – Chuo Kikuu cha Usufi na Kujitegemea

Siku ya sherehe imewadia,

lakini Mpendwa yuko wapi?

Kila mahali kuna furaha na furaha

lakini kuna mtu amemwona Mpendwa?

furaha gani basi.

jinsi ya kufurahi basi.

Muungano na Mpendwa,

mbali na yote kuna.

siku hiyo ni siku ya furaha tele.

Jinsi na wapi kutafuta njia ya Mpendwa.

kwa mkutano unaosubiriwa sana

bei gani ya kulipa

lini kutakuwa na azimio la maumivu haya ya moyo

kuishi bila kujitenga

bila huzuni

hamu hiyo ya Mpendwa

wapi kupata maumivu haya matamu

AFRIKAANS

Dar ul Irfan – Universiteit van Sufisme en Self

Die feesdag het aangebreek,

maar waar is die Geliefde?

Oral is daar vreugde en geluk

maar het iemand die geliefde gesien?

watter vreugde dan.

hoe om dan bly te wees.

Vereniging met die geliefdes,

weg van alles wat daar is.

daardie dag is die dag van pure geluk.

Hoe en waar om die pad na geliefde te soek.

na die langverwagte vergadering

watter prys om te betaal

wanneer is daar ‘n oplossing vir hierdie hartseer?

tot bestaan ​​sonder skeiding

sonder hartseer

daardie verlange na Geliefde

waar om hierdie soet verlange pyn te verkry

HUNGARIAN

Dar ul Irfan – Sufizmus és Én Egyetem

Elérkezett az ünnep napja,

de hol a Szeretett?

Mindenütt öröm és boldogság van

de látta valaki a Szeretettet?

akkor micsoda öröm.

hogyan kell akkor örülni.

Szövetség a szerettekkel,

távol minden létezőtől.

ez a nap a puszta boldogság napja.

Hogyan és hol keressük a Kedveshez vezető utat.

a várva várt találkozóra

milyen árat kell fizetni

mikor lesz elhatározás e szívfájdalomra

szétválás nélküli létezéshez

bánat nélkül

hogy szeretettre vágyik

hol szerezheti meg ezt az édes vágyakozó fájdalmat

URDU

دار العرفان – یونیورسٹی آف تصوف اینڈ سیلف

جشن کا دن آگیا ،

لیکن محبوب کہاں ہے؟

ہر طرف خوشی اور مسرت ہے۔

لیکن کیا کسی نے محبوب کو دیکھا ہے؟

پھر کیا خوشی.

پھر کیسے خوش ہوں

محبوب کے ساتھ اتحاد ،

سب کچھ سے دور ہے.

وہ دن سراسر خوشی کا دن ہے۔

محبوب کا راستہ کیسے اور کہاں تلاش کرنا ہے۔

بہت انتظار کی میٹنگ کے لیے

کیا قیمت ادا کرنی ہے

اس دل کی تکلیف کا حل کب ہوگا

علیحدگی کے بغیر وجود

غم کے بغیر

محبوب کی تڑپ۔

یہ میٹھی تڑپ کا درد کہاں سے حاصل کیا جائے۔

INDONESIAN

Dar ul Irfan – Universitas Tasawuf dan Diri

Hari perayaan telah tiba,

tapi dimana Kekasih?

Dimana-mana ada suka dan duka

tapi apakah ada yang melihat Kekasih?

betapa bahagianya saat itu.

bagaimana bersukacita kemudian.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan belaka.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke pertemuan yang ditunggu-tunggu

berapa harga yang harus dibayar

kapan ada keputusan untuk sakit hati ini

untuk ada tanpa pemisahan

tanpa kesedihan

kerinduan itu untuk Kekasih

di mana mendapatkan rasa sakit kerinduan yang manis ini

MALAY

Dar ul Irfan – Universiti tasawuf dan diri

Hari perayaan telah tiba,

tetapi di mana Kekasihnya?

Di mana-mana ada kegembiraan dan kebahagiaan

tetapi ada yang melihat Kekasih?

apa kegembiraan itu.

bagaimana untuk bergembira ketika itu.

Bersatu dengan Kekasih,

jauh dari semua yang ada.

hari itu adalah hari kebahagiaan semata-mata.

Bagaimana dan di mana mencari jalan menuju Kekasih.

ke perjumpaan yang dinanti-nantikan

berapa harga yang perlu dibayar

bilakah akan ada penentuan untuk sakit hati ini

wujud tanpa perpisahan

tanpa kesedihan

kerinduan untuk Kekasih

di mana untuk mendapatkan kesakitan kerinduan yang manis ini

FILIPINO

Dar ul Irfan – Unibersidad ng Sufism at Sarili

Ang araw ng pagdiriwang ay dumating,

ngunit nasaan ang Minamahal?

Kahit saan ay may kagalakan at kaligayahan

ngunit may nakakita ba sa Minamahal?

anong saya nun.

kung paano magalak pagkatapos.

Union kasama ang Minamahal,

malayo sa lahat meron.

ang araw na iyon ay araw ng lubos na kaligayahan.

Paano at saan hahanapin ang landas sa Minamahal.

sa pinakahihintay na pagpupulong

anong presyo ang babayaran

kailan magkakaroon ng resolusyon sa sakit ng puso na ito

sa pagkakaroon nang walang paghihiwalay

nang walang kalungkutan

ang pagnanasa para sa Minamahal

kung saan makukuha ang matamis na sakit na ito ng pagnanasa

UZBEK

Dar ul Irfon – Tasavvuf va o’zlik universiteti

Bayram kuni keldi,

lekin Sevgilim qani?

Hamma joyda quvonch va baxt bor

lekin kimdir Sevgilini ko’rganmi?

unda qanday baxt.

keyin qanday xursand bo’lish kerak.

Sevgilim bilan ittifoq,

hamma narsadan uzoqda.

bu kun haqiqiy baxt kuni.

Sevgiliga yo’lni qanday va qaerdan izlash kerak.

uzoq kutilgan uchrashuvga

qanday narx to’lash kerak

qachon bu yurak dardiga hal bo’ladi

ajralmasdan mavjud bo’lish

achinmasdan

Sevgiliga bo’lgan intilish

bu shirin sog’inch azobini qayerdan olish kerak

CHINESE

Dar ul Irfan – 蘇菲主義與自我大學

慶祝的日子到了,

但心愛的人在哪裡?

到處都是歡樂和幸福

但有沒有人看到心愛的人?

那是什麼快樂。

那怎麼高興呢。

與心愛的人聯合,

遠離一切。

那一天是純粹幸福的日子。

如何以及在何處尋找通往摯愛的道路。

期待已久的會議

付出什麼代價

這心痛什麼時候才能解決

不分離地存在

沒有悲傷

對摯愛的渴望

從哪裡獲得這種甜蜜的嚮往痛苦

THAI

Dar ul Irfan – มหาวิทยาลัยผู้นับถือมุสลิมและตนเอง

วันเฉลิมมาถึงแล้ว

แต่ที่รักอยู่ที่ไหน

ทุกที่มีแต่ความสุข

แต่มีใครเห็นพระผู้ทรงเป็นที่รักบ้างไหม?

ความสุขอะไรแล้ว

จะชื่นชมยินดีได้อย่างไร

สหภาพกับที่รัก

ให้ห่างไกลจากสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่

วันนั้นเป็นวันแห่งความสุขอันแท้จริง

วิธีและสถานที่ที่จะแสวงหาเส้นทางสู่ที่รัก

สู่การประชุมที่รอคอย

จ่ายราคาเท่าไร

เมื่อไหร่จะแก้ปวดใจนี้

ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการพรากจากกัน

ไร้ทุกข์

ที่โหยหาที่รัก

จะรับความเจ็บปวดอันแสนหวานนี้ได้ที่ไหน

LAO

Dar ul Irfan – ມະຫາວິທະຍາໄລ Sufism ແລະຕົນເອງ

ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ມາຮອດ,

ແຕ່ຄົນຮັກຢູ່ໃສ?

ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງມີຄວາມສຸກແລະຄວາມສຸກ

ແຕ່ມີໃຜເຫັນຄົນທີ່ຮັກບໍ?

ແລ້ວຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ.

ວິທີການປິຕິຍິນດີຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ສະຫະພັນກັບທີ່ຮັກແພງ,

ຢູ່ຫ່າງຈາກທັງົດ.

ມື້ນັ້ນເປັນມື້ທີ່ມີຄວາມສຸກແທ້.

ວິທີການແລະບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງໄປຫາທີ່ຮັກ.

ຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ລໍຄອຍຫຼາຍ

ລາຄາຫຍັງທີ່ຈະຈ່າຍ

ເມື່ອໃດຈະມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຈັບປວດໃຈນີ້

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີການແຍກຕ່າງຫາກ

ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມໂສກເສົ້າ

ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກ

ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ປາຖະ ໜາ ອັນຫວານຊື່ນນີ້

YORUBA

Dar ul Irfan – University of Sufism ati Ara

Ọjọ ayẹyẹ ti de,

sugbon nibo ni Ololufe wa?

Nibi gbogbo ni idunnu ati idunnu wa

ṣugbọn ẹnikan ha ti ri Olufẹ bi?

ohun ayo ki o si.

bi o ṣe le yọ nigbana.

Ijọpọ pẹlu Olufẹ,

kuro lati gbogbo ohun ti o wa.

ọjọ yẹn jẹ ọjọ ayọ lasan.

Bawo ati nibo ni lati wa ọna si Olufẹ.

si ipade ti a ti nreti pupọ

kini idiyele lati san

nigbawo ni ipinnu yoo wa si ibanujẹ ọkan yii

si aye laisi iyapa

laisi ibanuje

ti o nfẹ fun Olufẹ

nibo ni lati gba irora ifẹkufẹ didùn yii

IRISH

Dar ul Irfan – Ollscoil Sufism agus Féin

Tá lá an cheiliúrtha tagtha,

ach cá bhfuil an Beloved?

Bíonn áthas agus sonas i ngach áit

ach an bhfaca éinne an Beloved?

cén t-áthas ansin.

conas lúcháir a dhéanamh ansin.

Aontas leis an mBráithre,

ar shiúl ó gach a bhfuil.

is é an lá sin lá an áthais.

Conas agus cá háit le cosán Beloved a lorg.

ag an gcruinniú a raibh súil leis

cén praghas atá le híoc

cathain a bheidh réiteach ar an mbriseadh croí seo

a bheith ann gan scaradh

gan brón

an bhliain sin do Beloved

cá bhfaighidh tú an pian milis bliana seo

MONGOLIAN

Дар ул Ирфан – Суфизм ба өөрийгөө судлах их сургууль

Баярын өдөр ирлээ,

гэхдээ хайрт хаана байна?

Хаа сайгүй баяр баясгалан, аз жаргал байдаг

гэхдээ хайртыг харсан хүн байна уу?

тэгээд ямар баяртай байна.

тэгвэл яаж баярлах вэ.

Хайрттайгаа нэгдэх,

байгаа бүх зүйлээс хол байна.

тэр өдөр бол жинхэнэ аз жаргалын өдөр юм.

Хайртдаа хүрэх замыг хэрхэн, хаанаас хайх вэ.

хүсэн хүлээсэн уулзалтанд

ямар үнэ төлөх вэ

энэ сэтгэлийн зовлонг хэзээ шийдэх вэ?

тусгаарлахгүйгээр оршин тогтнох

уй гашуугүй

Хайртдаа зориулсан тэр хүсэл

Энэ сайхан хүсэл тэмүүллийг хаанаас олж авах вэ

KAZAKH

Дар ул Ирфан – Сопылық және өзіндік университеті

Мереке күні келді,

бірақ Сүйікті қайда?

Барлық жерде қуаныш пен бақыт бар

бірақ сүйіктіні көрген адам бар ма?

онда қандай қуаныш.

онда қалай қуануға болады.

Сүйіктімен одақ,

барлығынан алыс.

бұл күн – бақыттың күні.

Сүйікті жолды қалай және қайдан іздеу керек.

көптен күткен кездесуге

қандай баға төлеу керек

бұл қайғы -қасіреттің шешімі қашан болады

бөлінбестен тіршілік ету

қайғы -қасіретсіз

Сүйіктісіне деген сағыныш

бұл тәтті сағынуды қайдан алуға болады

TAJIK

Дар ул Ирфон – Донишгоҳи тасаввуф ва худшиносӣ

Рӯзи ҷашн фаро расид,

аммо Маҳбуба куҷост?

Дар ҳама ҷо шодӣ ва хурсандӣ вуҷуд дорад

аммо касе Дӯстдоштаро дидааст?

пас чӣ хурсандӣ.

пас чӣ гуна шодӣ кардан мумкин аст.

Иттиҳод бо маҳбубон,

дур аз ҳама чиз ҳаст.

он рӯз рӯзи хушбахтии комил аст.

Чӣ тавр ва дар куҷо бояд роҳи Маҳбубро ҷустуҷӯ кард.

то вохӯрии деринтизор

кадом нархро бояд пардохт

кай ҳалли ин дарди дил пайдо мешавад

ба мавҷудият бидуни ҷудоӣ

бе ғам

он орзуи Маҳбуба

ин дарди орзуи ширинро аз куҷо ба даст овардан мумкин аст

TURKMEN

Dar ul Irfan – Sopuçylyk we Özi

Baýramçylyk güni geldi,

ýöne Söýgüli nirede?

Her ýerde şatlyk we bagt bar

ýöne söýgüli gören barmy?

Onda näme şatlyk.

şonda nädip begenmeli.

Söýgüli adamlar bilen bileleşik,

hemme zatdan uzakda.

bu gün bagtyň güni.

Söýgüli ýoly nädip we nireden gözlemeli.

köp garaşylýan duşuşyga

haýsy bahany tölemeli

haçan bu ýürek agyrysyna çözgüt tapylar

aýralyksyz bar bolmak

gaýgysyz

Söýgüli

bu süýji höwes agyrysyny nireden almaly

KYRGYZ

Дар ул Ирфан – Суфизм жана Мен Университети

Майрам күнү келди,

бирок Сүйүктүү кайда?

Бардык жерде кубаныч жана бакыт бар

бирок Сүйүктүүнү көргөндөр барбы?

анда кандай бакыт.

анда кантип кубанабыз.

Сүйүктүүм менен биримдик,

бардыгынан алыс.

ал күн – чексиз бакыт күнү.

Сүйүктүү жолун кантип жана кайдан издөө керек.

көптөн күткөн жолугушууга

кандай баа төлөш керек

бул жүрөк оорусуна качан чечилет

бөлүнбөстөн бар болуу

кайгы жок

ошол Сүйүктүүсүнө болгон эңсөө

бул таттуу каалоону кайдан алса болот

ROMANIAN

Dar ul Irfan – Universitatea Sufismului și Sinelui

A sosit ziua sărbătorii,

dar unde este Iubitul?

Peste tot există bucurie și fericire

dar a văzut cineva pe Preaiubitul?

ce bucurie atunci.

cum să te bucuri atunci.

Unire cu Preaiubitul,

departe de tot ce există.

acea zi este ziua fericirii.

Cum și unde să cauți drumul către Iubit.

la mult așteptata întâlnire

ce pret sa platesti

când va exista o hotărâre pentru această durere de inimă

la existență fără separare

fără durere

dorul acela de Iubit

de unde să dobândești această dulce dor de dor

JAVANESE

Dar ul Irfan – Universitas Sufisme lan Diri

Dina perayaan wis teka,

nanging ing endi kekasih?

Ing endi wae ana rasa seneng lan rasa seneng

nanging apa ana sing weruh ing Kekasih?

apa bungah banjur.

kepiye carane seneng banjur.

Union karo Kekasih,

adoh saka kabeh ana.

dina iku dina kebahagiaan sing gedhe banget.

Kepiye lan ing endi golek dalan menyang Kekasih.

ing rapat sing ditunggu-tunggu

rega apa sing kudu dibayar

kapan bakal ana keputusan sing nglarani ati iki

dumadine tanpa pisah

tanpa sedhih

sing dikarepake kanggo Kekasih

ngendi kanggo entuk rasa sakit singen banget iki

Spiritual Path

I seek refuge with Allah, from Shaitan the Outcast. With the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All Praise is for Allah-swt, the Creator of the Universe and the Source of all knowledge. He-swt, Who has concealed so many mysteries in every particle that no creature can claim to know everything, this (claim) suits His Majesty alone. Creation can know only as much as He-swt grants to whomsoever He-swt wills. Man is the masterpiece of His creation. Every straw, leaf and particle houses countless secrets within itself and each secret is a witness to Allah-swt Greatness. The more the revelation of such mysteries to a person, the more he acknowledges the greatness of Allah-swt, provided his human nature has not been corrupted. However, if his nature has been contaminated, every medicine will produce the opposite effect and the revelation of each mystery will mislead him and inflate his ego. May Allah Kareem grant protection from this malady! By Allah-swt Grace, I wish to put across some basic points. Possibly these may serve as a guide for a true seeker and help in the attainment of Salvation. I have no capability except that granted by Allah-swt . Tasawwuf(Sufism) and Sulook(Spiritual Path) is a subject that is as important as it is unique. It deals with the feelings of faith and belief and the inspirations on the Qalb(Heart). Many scholars have written that these people (the Soofis) wore woollen clothing (soof) and thus came to be known as Sufis. However, my opinion is different. In my view, Tasawwuf(Sufism) is the Persian translation of the Quranic word ‘Tazkiyah’(Purification), which means cleansing of the heart, it is included within Prophetic blessings and, in reality, something one cannot do without. I don’t want to write anything as its proof, since beginning with the Companions and the Khair ul Quroon, countless scholars have written about Tazkiyah(Spiritual Purification) and have proved it as the essence and the most important part of the Deen. If someone isn’t convinced by their writings, then what is my position and what difference will my writing make to him? The present day situation is reflected in the letter of a friend from India. He wrote that he visited Dar ul Uloom Deoband but did not find anyone there who knew about Zikr-e Qalbi(Remembrance by heart); I was shaken when I read this letter. The scholars, who laid the foundations of this institution, were all, till the very recent times, Sufis. However, their successors have shelved their works that not only contained the evidence of Sulook(Spiritual Path), but also contained substantial material on different methods of Zikr(Remembrance) and on guidance for seekers. From Hadhrat Nanotvi to Maulana Thanvi, which scholar was not a Zakir and a teacher of Zikr(Remembrance), and who did not write about the various forms and methods of Zikr? Our Shaikh ul Mukarram-rua himself made a valuable and worthy contribution to this resource in the form of Dalael us-Sulook. I wish to mention just a few of the books that are available in the library of Dar ul Irfan (as the whole list would be very lengthy). In addition to this, every Mufassir and Muhaddith has written about it in his works on Tafsir or Hadith. The few words that I wish to pen down here deal only with the feelings of the Lata‘if(Spiritual Organs) and the Maraqbaat (meditations), their effect on practical life and the ways to find or determine the reality of the Lata‘if(Spiritual Organs) and the Maraqbaat(Meditation). It is a very delicate subject and has probably never been addressed in this manner before. Every age has its own requirements and probably this hasn’t been a requirement of the previous times. When we learnt Sulook(Spiritual Path), we would not dare to even speak to Shaikh ul Mukarram-rua. Rather, at times, when two of us realized a spiritual feeling differently (although the difference was only in its detail and interpretation, not in its essence), we kept to our individual version for the rest of our lives, but wouldn’t dare to ask the Shaikh-rua(Spiritual Teacher). Today, the time and its people have changed. They want to know the logic and the reason behind everything and ask for its interpretation and explanation. This change occurred in front of us and we have to put up with it. Therefore, with Allah’s Grace, this Faqeer (humble soul) is trying to write, to an extent, about those feelings. The purpose is not to convince those who deny, but that the travellers of this Path may be guided and enabled to understand the feelings of their Qalb(Heart) and their effects. A list of books is attached for those who want proof; they can benefit. Those are only a few tittles of the books in the Dar ul Irfan library; indeed, there should be many more treatises on the subject. Along with the above, is a topic that requires much attention and that is about Kashf and Mushahidah (spiritual visions and observations). These (spiritual visions and observations) are not integral or necessary elements (of Tasawwuf), but belong to the category of rewards bestowed by Allah-swt. It someone is blessed with Kashf, he should consider it a Divine blessing and not an indication that his Zikr(Remembrance) is being accepted. Indeed, it is the feelings and effects noticed in one’s practical life that are the criteria for acceptance, since the results of an effort that is accepted, which in turn depends upon one’s sincerity of intention and purity of faith, most certainly become visible in one’s conduct; and this is a special Divine Favour. Some friends remain under the misunderstanding that as they have not been blessed with Mushahidah(Spiritual Vision), their Lata‘if(Spiritual Organs) are not illuminated; this is not the right impression. What is essential is that the effect of the Lata‘if(Spiritual Organs) and the Maraqbaat(Meditation) is reflected in one’s character.

Ameer Muhammad Akram Awan

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH) [Multilingual]

Shaikh Allah Yar Khan was born in Chakrala, a remote village of Mianwali District of Pakistan, in 1904. He completed his religious education in 1934. The same year, he met Shaikh ‘Abdul Rahim, who took him to the shrine of Shaikh Allah Deen Madni. By Divine Will his spiritual connection was immediately established with the saint of the 10th century Hijra (sixteenth century CE) and he started receiving spiritual beneficence. His sublime education in Sufism, signifying progressive spiritual growth and advancement, continued for about twenty-five years, after which he was directed to undertake the propagation of Prophetic blessings – a noble mission that he accomplished with singular zeal and dedication for a period spanning half a century. Anybody who visited him was duly rewarded with a share of spiritual bliss commensurate with his/her sincerity and capacity. Shaikh Allah Yar Khan’s mission produced men and women of deep spiritual vision and eminence.

He authored eighteen books, the most distinguished being Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) and Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). He was undoubtedly one of the most distinguished Sufi saints of the Muslim Ummah and a reviver of the Naqshbandiah Owaisiah Order.

He passed away on 18 February 1984 in Islamabad at the age of eighty. Six months before his death, he nominated his most illustrious and spiritually gifted student, Muhammad Akram Awan, as his successor to lead the Naqshbandiah Owaisiah Order.

SPANISH

Santo sufí - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan nació en Chakrala, una aldea remota del distrito de Mianwali en Pakistán, en 1904. Completó su educación religiosa en 1934. Ese mismo año, conoció al Shaikh 'Abdul Rahim, quien lo llevó al santuario de Shaikh Allah Deen. Madni. Por Voluntad Divina, su conexión espiritual se estableció inmediatamente con el santo de la Hégira del siglo X (siglo XVI d.C.) y comenzó a recibir beneficencia espiritual. Su sublime educación en sufismo, que significa un progresivo crecimiento y avance espiritual, continuó durante unos veinticinco años, después de lo cual se le ordenó emprender la propagación de las bendiciones proféticas, una noble misión que cumplió con singular celo y dedicación durante un período que abarca la mitad. un siglo. Cualquiera que lo visitara era debidamente recompensado con una parte de dicha espiritual acorde con su sinceridad y capacidad. La misión de Shaikh Allah Yar Khan produjo hombres y mujeres de profunda visión espiritual y eminencia.

Es autor de dieciocho libros, siendo los más distinguidos Dalael us-Sulook (Sufismo: una evaluación objetiva), Hayat-e Barzakhiah (La vida más allá de la vida) e Israr ul-Haramain (Los secretos de las dos mezquitas sagradas). Sin duda, fue uno de los santos sufíes más distinguidos de la Ummah musulmana y un resucitador de la orden Naqshbandiah Owaisiah.

Falleció el 18 de febrero de 1984 en Islamabad a la edad de ochenta años. Seis meses antes de su muerte, nombró a su alumno más ilustre y dotado espiritualmente, Muhammad Akram Awan, como su sucesor para dirigir la Orden Naqshbandiah Owaisiah.

PORTUGESE

Santo Sufi - Hz Allah Yar Khan (RH)


O xeique Allah Yar Khan nasceu em Chakrala, um vilarejo remoto do distrito de Mianwali, no Paquistão, em 1904. Ele completou sua educação religiosa em 1934. No mesmo ano, ele conheceu o xeique 'Abdul Rahim, que o levou ao santuário de Xeique Allah Deen Madni. Pela Vontade Divina sua conexão espiritual foi imediatamente estabelecida com o santo da Hégira do século 10 (século 16 EC) e ele começou a receber beneficência espiritual. Sua sublime educação no sufismo, significando crescimento espiritual progressivo e avanço, continuou por cerca de vinte e cinco anos, após os quais ele foi orientado a empreender a propagação das bênçãos proféticas - uma nobre missão que ele cumpriu com zelo e dedicação singulares por um período de metade um século. Qualquer pessoa que o visitou foi devidamente recompensada com uma parte da bem-aventurança espiritual proporcional à sua sinceridade e capacidade. A missão do Shaikh Allah Yar Khan produziu homens e mulheres de profunda visão espiritual e eminência.

É autor de dezoito livros, sendo os mais ilustres Dalael us-Sulook (Sufismo - Uma Avaliação Objetiva), Hayat-e Barzakhiah (Vida Além da Vida) e Israr ul-Haramain (Segredos das duas sagradas mesquitas). Ele foi, sem dúvida, um dos santos sufis mais ilustres da Ummah muçulmana e um ressuscitador da Ordem Naqshbandiah Owaisiah.

Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1984 em Islamabad aos oitenta anos. Seis meses antes de sua morte, ele nomeou seu aluno mais ilustre e espiritualmente talentoso, Muhammad Akram Awan, como seu sucessor para liderar a Ordem Naqshbandiah Owaisiah.

HINDI

सूफी संत - हर्ट्ज अल्लाह यार खान (आरएच)


शेख अल्लाह यार खान का जन्म 1904 में पाकिस्तान के मियांवाली जिले के एक सुदूर गाँव चकराला में हुआ था। उन्होंने 1934 में अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की। उसी वर्ष, उनकी मुलाकात शेख अब्दुल रहीम से हुई, जो उन्हें शेख अल्लाह दीन की दरगाह में ले गए। मदनी। ईश्वरीय इच्छा से उनका आध्यात्मिक संबंध १०वीं शताब्दी के हिजड़ा (सोलहवीं शताब्दी सीई) के संत के साथ तुरंत स्थापित हो गया और उन्हें आध्यात्मिक लाभ मिलना शुरू हो गया। सूफीवाद में उनकी उदात्त शिक्षा, जो प्रगतिशील आध्यात्मिक विकास और उन्नति को दर्शाती है, लगभग पच्चीस वर्षों तक जारी रही, जिसके बाद उन्हें भविष्यवाणी के आशीर्वाद का प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया - एक महान मिशन जिसे उन्होंने आधे समय की अवधि के लिए विलक्षण उत्साह और समर्पण के साथ पूरा किया। एक सदी। जो कोई भी उनसे मिलने जाता था, उसे उसकी ईमानदारी और क्षमता के अनुरूप आध्यात्मिक आनंद के हिस्से के साथ विधिवत पुरस्कृत किया जाता था। शेख अल्लाह यार खान के मिशन ने गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और श्रेष्ठता के पुरुषों और महिलाओं का उत्पादन किया।

उन्होंने अठारह पुस्तकें लिखीं, जिनमें सबसे विशिष्ट हैं, दलेल उस-सुलूक (सूफीवाद - एक उद्देश्य मूल्यांकन), हयात-ए बरजाखिया (जीवन से परे जीवन) और इसरार उल-हरमैन (दो पवित्र मस्जिदों के रहस्य)। वह निस्संदेह मुस्लिम उम्मा के सबसे प्रतिष्ठित सूफी संतों में से एक थे और नक्शबंदिया ओवैसिया आदेश के पुनरुत्थानकर्ता थे।

18 फरवरी 1984 को इस्लामाबाद में अस्सी वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु से छह महीने पहले, उन्होंने अपने सबसे शानदार और आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली छात्र, मुहम्मद अकरम अवान को नक्शबंदिया ओवैसिया आदेश का नेतृत्व करने के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया।
soophee sant - hartj allaah yaar khaan (aarech)


shekh allaah yaar khaan ka janm 1904 mein paakistaan ke miyaanvaalee jile ke ek sudoor gaanv chakaraala mein hua tha. unhonne 1934 mein apanee dhaarmik shiksha pooree kee. usee varsh, unakee mulaakaat shekh abdul raheem se huee, jo unhen shekh allaah deen kee daragaah mein le gae. madanee. eeshvareey ichchha se unaka aadhyaatmik sambandh 10veen shataabdee ke hijada (solahaveen shataabdee seeee) ke sant ke saath turant sthaapit ho gaya aur unhen aadhyaatmik laabh milana shuroo ho gaya. soopheevaad mein unakee udaatt shiksha, jo pragatisheel aadhyaatmik vikaas aur unnati ko darshaatee hai, lagabhag pachchees varshon tak jaaree rahee, jisake baad unhen bhavishyavaanee ke aasheervaad ka prachaar karane ke lie nirdeshit kiya gaya - ek mahaan mishan jise unhonne aadhe samay kee avadhi ke lie vilakshan utsaah aur samarpan ke saath poora kiya. ek sadee. jo koee bhee unase milane jaata tha, use usakee eemaanadaaree aur kshamata ke anuroop aadhyaatmik aanand ke hisse ke saath vidhivat puraskrt kiya jaata tha. shekh allaah yaar khaan ke mishan ne gaharee aadhyaatmik drshti aur shreshthata ke purushon aur mahilaon ka utpaadan kiya.

unhonne athaarah pustaken likheen, jinamen sabase vishisht hain, dalel us-sulook (soopheevaad - ek uddeshy moolyaankan), hayaat-e barajaakhiya (jeevan se pare jeevan) aur isaraar ul-haramain (do pavitr masjidon ke rahasy). vah nissandeh muslim umma ke sabase pratishthit soophee santon mein se ek the aur nakshabandiya ovaisiya aadesh ke punarutthaanakarta the.

18 pharavaree 1984 ko islaamaabaad mein assee varsh kee aayu mein unaka nidhan ho gaya. apanee mrtyu se chhah maheene pahale, unhonne apane sabase shaanadaar aur aadhyaatmik roop se pratibhaashaalee chhaatr, muhammad akaram avaan ko nakshabandiya ovaisiya aadesh ka netrtv karane ke lie apane uttaraadhikaaree ke roop mein naamit kiya.

RUSSIAN

Суфийский Святой - Гц Аллах Яр Хан (RH)


Шейх Аллах Яр Хан родился в Чакрале, отдаленной деревне района Мианвали в Пакистане, в 1904 году. Он завершил религиозное образование в 1934 году. В том же году он встретил Шейха Абдул Рахима, который отвел его к святыне Шейха Аллаха Дина. Мадни. По Божественной Воле его духовная связь была немедленно установлена ​​со святым Хиджры X века (XVI век н.э.), и он начал получать духовное благодеяние. Его возвышенное образование в суфизме, означающее прогрессивный духовный рост и продвижение, продолжалось около двадцати пяти лет, после чего ему было поручено заняться распространением пророческих благословений - благородной миссии, которую он выполнял с исключительным рвением и самоотверженностью в течение периода, охватывающего половину. век. Каждый, кто приходил к нему, был должным образом вознагражден долей духовного блаженства, соизмеримой с его искренностью и способностями. Миссия шейха Аллаха Яр-хана произвела на свет мужчин и женщин, обладающих глубоким духовным видением и величием.

Он является автором восемнадцати книг, наиболее выдающимися из которых являются «Далаэль ус-Сулук» («Суфизм - объективная оценка»), «Хаят-э Барзахия» («Жизнь за пределами жизни») и «Исрар уль-Харамаин» («Тайны двух священных мечетей»). Он, несомненно, был одним из самых выдающихся суфийских святых мусульманской Уммы и возродителем Ордена Накшбандия Овайсиа.

Он скончался 18 февраля 1984 года в Исламабаде в возрасте восьмидесяти лет. За шесть месяцев до своей смерти он назначил своего самого прославленного и духовно одаренного ученика Мухаммада Акрама Авана своим преемником, чтобы возглавить Орден Накшбандия Овайсиа.
Sufiyskiy Svyatoy - Gts Allakh Yar Khan (RH)


Sheykh Allakh Yar Khan rodilsya v Chakrale, otdalennoy derevne rayona Mianvali v Pakistane, v 1904 godu. On zavershil religioznoye obrazovaniye v 1934 godu. V tom zhe godu on vstretil Sheykha Abdul Rakhima, kotoryy otvel yego k svyatyne Sheykha Allakha Dina. Madni. Po Bozhestvennoy Vole yego dukhovnaya svyaz' byla nemedlenno ustanovlena ​​so svyatym Khidzhry X veka (XVI vek n.e.), i on nachal poluchat' dukhovnoye blagodeyaniye. Yego vozvyshennoye obrazovaniye v sufizme, oznachayushcheye progressivnyy dukhovnyy rost i prodvizheniye, prodolzhalos' okolo dvadtsati pyati let, posle chego yemu bylo porucheno zanyat'sya rasprostraneniyem prorocheskikh blagosloveniy - blagorodnoy missii, kotoruyu on vypolnyal s isklyuchitel'nym rveniyem i samootverzhennost'yu v techeniye perioda, okhvatyvayushchego polovinu. vek. Kazhdyy, kto prikhodil k nemu, byl dolzhnym obrazom voznagrazhden doley dukhovnogo blazhenstva, soizmerimoy s yego iskrennost'yu i sposobnostyami. Missiya sheykha Allakha Yar-khana proizvela na svet muzhchin i zhenshchin, obladayushchikh glubokim dukhovnym videniyem i velichiyem.

On yavlyayetsya avtorom vosemnadtsati knig, naiboleye vydayushchimisya iz kotorykh yavlyayutsya «Dalael' us-Suluk» («Sufizm - ob"yektivnaya otsenka»), «Khayat-e Barzakhiya» («Zhizn' za predelami zhizni») i «Israr ul'-Kharamain» («Tayny dvukh svyashchennykh mechetey»). On, nesomnenno, byl odnim iz samykh vydayushchikhsya sufiyskikh svyatykh musul'manskoy Ummy i vozroditelem Ordena Nakshbandiya Ovaysia.

On skonchalsya 18 fevralya 1984 goda v Islamabade v vozraste vos'midesyati let. Za shest' mesyatsev do svoyey smerti on naznachil svoyego samogo proslavlennogo i dukhovno odarennogo uchenika Mukhammada Akrama Avana svoim preyemnikom, chtoby vozglavit' Orden Nakshbandiya Ovaysia.

ARABIC

صوفي القديس - هز الله يار خان (RH)


ولد الشيخ الله يار خان في تشكرالا ، وهي قرية نائية في مقاطعة ميانوالي في باكستان ، في عام 1904. وأكمل تعليمه الديني في عام 1934. وفي نفس العام ، التقى بالشيخ عبد الرحيم ، الذي اصطحبه إلى ضريح الشيخ الله الدين. مادني. من خلال الإرادة الإلهية ، أقيمت علاقته الروحية على الفور بقديس القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر الميلادي) وبدأ في تلقي الإحسان الروحي. استمر تعليمه السامي في الصوفية ، والذي يدل على النمو الروحي والتقدم التدريجي ، لمدة خمسة وعشرين عامًا تقريبًا ، وبعد ذلك تم توجيهه للقيام بنشر البركات النبوية - وهي مهمة نبيلة أنجزها بحماس وتفاني فرديين لفترة امتدت إلى النصف. قرن. كل من زاره كان يكافأ بنصيب من النعيم الروحي يتناسب مع صدقه وقدرته. أنتجت رسالة الشيخ الله يار خان رجالًا ونساء يتمتعون برؤية روحية عميقة وسمو.

قام بتأليف ثمانية عشر كتابًا ، من أبرزها دلائل السلطان (التصوف - تقييم موضوعي) ، وحياة البرزخية (الحياة ما بعد الحياة) ، وإسرار الحرمين (أسرار الحرمين الشريفين). لقد كان بلا شك أحد أبرز الأولياء الصوفيين في الأمة الإسلامية ، وهو مُحيي الطريقة النقشبندية أويسية.

توفي في 18 شباط سنة 1984 في إسلام آباد عن عمر يناهز الثمانين. قبل ستة أشهر من وفاته ، رشح تلميذه الأكثر شهرة وموهبة روحيا ، محمد أكرم عوان ، خلفا له لقيادة الطريقة النقشبندية أويسية.
sufi alqidiys - haza allah yar khan (RH)
wulid alshaykh allah yar khan fi tashkirala , wahi qaryat nayiyat fi muqataeat myanwali fi bakistan , fi eam 1904. wa'akmal taelimah aldiynia fi eam 1934. wafi nafs aleam , ailtaqaa bialshaykh eabd alrahim , aladhi aistahabah 'iilaa darih alshaykh allah aldiyn. madni. min khilal al'iiradat al'iilahiat , 'uqimat ealaqatuh alruwhiat ealaa alfawr biqidiys alqarn aleashir alhijrii (alqarn alsaadis eashar almiladii) wabada fi talaqiy al'iihsan alruwhi. aistamara taelimuh alsaami fi alsuwfiat , waladhi yadulu ealaa alnumui alruwhii waltaqadum altadrijii , limudat khamsat waeishrin eaman tqryban , wabaed dhalik tama tawjihuh lilqiam binashr albarakat alnabawiat - wahi muhimat nabilat 'anjazaha bihamas watafani fardiiyn lifatrat aimtadat 'iilaa alnisifa. qaran. kula man zarah kan yukafa binasib min alnaeim alruwhii yatanasab mae sidqih waqudratihi. 'antajat risalat alshaykh allah yar khan rjalan wanisa'an yatamataeun biruyat ruhiat eamiqat wasumu.
qam bitalif thamaniat eashar ktaban , min 'abraziha dalayil alsultan (altasawuf - taqyim mawdueay) , wahayaat albarzakhia (alhayaat ma baed alhayaati) , wa'iisrar alharamayn ('asrar alharamayn alsharifini). laqad kan bila shakin 'ahad 'abraz al'awlia' alsuwfiiyn fi al'umat al'iislamiat , wahu muhyy altariqat alnaqshabandiat 'uwisiati.
tuufiy fi 18 shubat sanatan 1984 fi 'iislam abad ean eumr yunahiz althamanina. qabl sitat 'ashhur min wafaatih , rashah tilmidhah al'akthar shuhratan wamawhibatan ruhiana , muhamad 'akram eawan , khalafan lah liqiadat altariqat alnaqshabandiat 'uwisiati.

ITALIAN

Santo Sufi – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan è nato a Chakrala, un remoto villaggio del distretto di Mianwali in Pakistan, nel 1904. Ha completato la sua educazione religiosa nel 1934. Lo stesso anno ha incontrato Shaikh 'Abdul Rahim, che lo ha portato al santuario di Shaikh Allah Deen Madni. Per Volontà Divina la sua connessione spirituale fu immediatamente stabilita con il santo dell'Egira del X secolo (XVI secolo dC) e iniziò a ricevere beneficenza spirituale. La sua sublime educazione nel sufismo, che significa crescita e avanzamento spirituale progressivo, continuò per circa venticinque anni, dopo di che gli fu ordinato di intraprendere la propagazione delle benedizioni profetiche - una nobile missione che compì con singolare zelo e dedizione per un periodo di metà un secolo. Chiunque lo visitasse veniva debitamente ricompensato con una quota di beatitudine spirituale commisurata alla sua sincerità e capacità. La missione di Shaikh Allah Yar Khan ha prodotto uomini e donne di profonda visione ed eminenza spirituale.

È autore di diciotto libri, il più illustre dei quali è Dalael us-Sulook (Sufismo - Una valutazione oggettiva), Hayat-e Barzakhiah (Vita oltre la vita) e Israr ul-Haramain (Segreti delle due sante moschee). Fu senza dubbio uno dei santi sufi più illustri della Ummah musulmana e un resuscitatore dell'Ordine Naqshbandiah Owaisiah.

Morì il 18 febbraio 1984 a Islamabad all'età di ottant'anni. Sei mesi prima della sua morte, nominò il suo allievo più illustre e spiritualmente dotato, Muhammad Akram Awan, come suo successore alla guida dell'Ordine Naqshbandiah Owaisiah.

JAPANESE

スーフィー聖人– Hzアッラーヤーカーン(RH)


Shaikh Allah Yar Khanは、1904年にパキスタンのミアンワリ地区の人里離れた村チャクララで生まれました。彼は1934年に宗教教育を修了しました。同じ年、彼はShaikh'AbdulRahimに会いました。彼は彼をShaikhAllahDeenの神社に連れて行きました。マドニ。神の意志によって、彼の精神的なつながりは、10世紀のヒジュラ(西暦16世紀)の聖人とすぐに確立され、彼は精神的な恩恵を受け始めました。進歩的な精神的成長と進歩を意味するスーフィズムにおける彼の崇高な教育は約25年間続き、その後、彼は予言的な祝福の伝播に着手するように指示されました。一世紀。彼を訪ねた人は誰でも、彼/彼女の誠実さと能力に見合った精神的な至福の分け前で正当に報われました。 Shaikh Allah Yar Khanの使命は、深い精神的なビジョンと卓越性を備えた男性と女性を生み出しました。

彼は18冊の本を執筆しました。最も著名なのはDalaelus-Sulook(スーフィズム–客観的評価)、Hayat-e Barzakhiah(Life Beyond Life)、Israr ul-Haramain(2つの聖なるモスクの秘密)です。彼は間違いなくイスラム教徒のウンマの最も著名なスーフィーの聖人の一人であり、ナクシュバンディア・オワイシア教団の復活者でした。

彼は1984年2月18日にイスラマバードで80歳で亡くなりました。彼の死の6か月前に、彼は彼の最も著名で精神的に才能のある学生、ムハンマド・アクラム・アワンをナクシュバンディア・オワイシア・オーダーを率いる彼の後継者として指名しました。
Sūfī seijin – Hz arrāyākān (RH) Shaikh Allah Yar kān wa, 1904-nen ni Pakisutan no mianwari chiku no hitozatohanareta-mura chakurara de umaremashita. Kare wa 1934-nen ni shūkyō kyōiku o shūryō shimashita. Onajidoshi, kare wa Shaikh' AbdulRahim ni aimashita. Kare wa kare o ShaikhAllahDeen no jinja ni tsurete ikimashita. Madoni. Kami no ishi ni yotte, kare no seishin-tekina tsunagari wa, 10 seiki no hijura (seireki 16 seiki) no seijin to sugu ni kakuritsu sa re, kare wa seishin-tekina onkei o uke hajimemashita. Shinpo-tekina seishin-teki seichō to shinpo o imi suru sūfizumu ni okeru kare no sūkōna kyōiku wa yaku 25-nenkan tsudzuki, sonogo, kare wa yogen-tekina shukufuku no denpa ni chakushu suru yō ni shiji sa remashita. Isseiki. Kare o tazuneta hito wa dare demo, kare/ kanojo no seijitsu-sa to nōryoku ni miatta seishin-tekina shifuku no wakemae de seitō ni mukuwa remashita. Shaikh Allah Yar kān no shimei wa, fukai seishin-tekina bijon to takuetsu-sei o sonaeta dansei to josei o umidashimashita. Kare wa 18-satsu no hon o shippitsu shimashita. Mottomo chomeina no wa Dalaelus - Sulook (sūfizumu – kakkanteki hyōka), Hayat - e Barzakhiah (raifu Beyond Life), Israr ul - Haramain (2tsu no seinaru mosuku no himitsu)desu. Kare wa machigainaku Isuramu kyōto no unma no mottomo chomeina sūfī no seijin no hitorideari, nakushubandia owaishia kyōdan no fukkatsu-shadeshita. Kare wa 1984-nen 2 tsuki 18-nichi ni isuramabādo de 80-sai de nakunarimashita. Kare no shi no 6-kagetsu mae ni, kare wa kare no mottomo chomeide seishintekini sainō no aru gakusei, muhanmado akuramu awan o nakushubandia owaishia ōdā o hikiiru kare no kōkei-sha to shite shimei shimashita.

KAZAKH

Сопы әулие - Хз Алла Яр Хан (RH)


Шейх Алла Яр Хан 1904 жылы Пакистанның Мианвали ауданының шалғайдағы Чакрала ауылында дүниеге келген. Ол 1934 жылы діни білімін алған. Сол жылы ол Шайх Абдул Рахиммен танысады, ол оны Шейх Аллаһтың храмына апарады. Мадни. Құдайдың еркі бойынша оның рухани байланысы хижраның 10 ғасырының әулиесімен (б.з. XVI ғасыр) бірден құрылды және ол рухани игілікті ала бастады. Оның рухани өсу мен ілгерілеуді білдіретін сопылық жоғары білімі шамамен жиырма бес жыл бойы жалғасты, содан кейін ол пайғамбарлық баталарды таратуды қолға алды-ол жарты сағатқа созылған жеке құлшыныс пен адалдықпен орындалды. ғасыр Оған барған кез келген адам өзінің шынайылығы мен қабілеттілігіне сәйкес келетін рухани бақытпен лайықты марапатталды. Шейх Алла Яр Ханның миссиясы ерлер мен әйелдерді терең рухани көзқарас пен абыройға бөледі.

Ол он сегіз кітаптың авторы болды, олардың ішіндегі ең көрнектісі Далаэль ус-Сулоок (Сопылық-объективті бағалау), Хаят-е Барзахия (Өмірден тыс өмір) және Исрар ул-Харамайн (Екі қасиетті мешіттің құпиялары). Ол, сөзсіз, мұсылман үмбетінің ең әйгілі сопылық әулиелерінің бірі және Накшбандия Овайсиа орденін жаңғыртушы болды.

Ол 1984 жылы 18 ақпанда сексен жасында Исламабадта қайтыс болды. Өлімінен алты ай бұрын ол өзінің ең көрнекті және рухани дарынды шәкірті Мұхаммад Акрам Ауанды Накшбандия Овайсиа орденінің жетекшісі етіп тағайындады.
Sopı äwlïe - Xz Alla Yar Xan (RH)


Şeyx Alla Yar Xan 1904 jılı Pakïstannıñ Mïanvalï awdanınıñ şalğaydağı Çakrala awılında dünïege kelgen. Ol 1934 jılı dinï bilimin alğan. Sol jılı ol Şayx Abdwl Raxïmmen tanısadı, ol onı Şeyx Allahtıñ xramına aparadı. Madnï. Qudaydıñ erki boyınşa onıñ rwxanï baylanısı xïjranıñ 10 ğasırınıñ äwlïesimen (b.z. XVI ğasır) birden qurıldı jäne ol rwxanï ïgilikti ala bastadı. Onıñ rwxanï ösw men ilgerilewdi bildiretin sopılıq joğarı bilimi şamamen jïırma bes jıl boyı jalğastı, sodan keyin ol payğambarlıq batalardı taratwdı qolğa aldı-ol jartı sağatqa sozılğan jeke qulşınıs pen adaldıqpen orındaldı. ğasır Oğan barğan kez kelgen adam öziniñ şınayılığı men qabilettiligine säykes keletin rwxanï baqıtpen layıqtı marapattaldı. Şeyx Alla Yar Xannıñ mïssïyası erler men äyelderdi tereñ rwxanï közqaras pen abıroyğa böledi.

Ol on segiz kitaptıñ avtorı boldı, olardıñ işindegi eñ körnektisi Dalaél ws-Swlook (Sopılıq-obektïvti bağalaw), Xayat-e Barzaxïya (Ömirden tıs ömir) jäne Ïsrar wl-Xaramayn (Eki qasïetti meşittiñ qupïyaları). Ol, sözsiz, musılman ümbetiniñ eñ äygili sopılıq äwlïeleriniñ biri jäne Nakşbandïya Ovaysïa ordenin jañğırtwşı boldı.

Ol 1984 jılı 18 aqpanda seksen jasında Ïslamabadta qaytıs boldı. Öliminen altı ay burın ol öziniñ eñ körnekti jäne rwxanï darındı şäkirti Muxammad Akram Awandı Nakşbandïya Ovaysïa ordeniniñ jetekşisi etip tağayındadı.

SOMALI

Suufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan wuxuu ku dhashay Chakrala, oo ah tuulo fog oo ka tirsan Degmada Mianwali ee Pakistan, sannadkii 1904. Wuxuu dhammaystay waxbarashadiisii ​​diimeed 1934. Isla sannadkaas, wuxuu la kulmay Shaikh Abdul Rahim, oo geeyey mowlaca Shaikh Allah Deen Madni. By Doonista rabbaaniga xiriirkiisa ruuxiga ah isla markiiba waxaa la aasaasay awliyihii qarnigii 10aad ee Hijra (qarnigii lix iyo tobnaad CE) wuxuuna bilaabay inuu helo fadli ruuxi ah. Waxbarashadiisii ​​sarraysay ee Sufism-ka, oo tilmaamaysay koboc xagga ruuxa ah iyo horusocodka, waxay socotay ilaa shan iyo labaatan sannadood, ka dib markii lagu amray inuu qaado faafinta barakooyinka Nabiga-hawl sharaf leh oo uu ku dhammaystiray xamaasad iyo gobannimo keli keli ah qarni. Qof kasta oo soo booqday waxaa si habsami leh loogu abaalmariyay qayb ka mid ah nimco ruuxi ah oo u dhiganta daacadnimadiisa iyo kartidiisa. Hawlgalkii Shaikh Allah Yar Khan wuxuu soo saaray rag iyo dumar leh aragti ruuxi ah oo qoto dheer.

Wuxuu qoray siddeed iyo toban buug, oo uu ugu caansan yahay Dalael us-Sulook (Sufism-Appraisal Objective), Hayat-e Barzakhiah (Nolosha Beyond Nolosha) iyo Israr ul-Haramain (Sirta labada Masjid ee barakaysan). Shaki la’aan wuxuu ahaa mid ka mid ah awliyadii suufiyada ugu caansanaa ee ummadda muslimka ah iyo soo nooleeyihii Amarka Naqshbandiah Owaisiah.

Wuxuu ku geeriyooday 18 -kii Febraayo 1984 -kii Islamabad isagoo siddeetan jir ah. Lix bilood ka hor dhimashadiisa, wuxuu u magacaabay ardaygiisii ​​ugu sharafta badnaa uguna hibada badnaa, Muhammad Akram Awan, inuu noqdo bedelkiisa si uu u hoggaamiyo Amarka Naqshbandiah Owaisiah.

CHINESE

苏菲圣徒 – Hz 真主亚尔汗 (RH)

谢赫阿拉亚尔汗 1904 年出生于巴基斯坦米安瓦利区的一个偏远村庄查克拉拉,1934 年完成宗教教育。同年,他遇到了谢赫阿卜杜勒拉希姆,后者将他带到了谢赫阿拉迪恩的圣地玛德尼。由于神圣的意志,他立即与 10 世纪 Hijra(公元 16 世纪)的圣人建立了精神联系,他开始接受精神恩惠。他在苏菲派的崇高教育,象征着精神上的进步和进步,持续了大约 25 年,之后他被指示从事先知祝福的传播——这是他以非凡的热情和奉献精神完成了半年的崇高使命一个世纪。任何拜访他的人都会得到与他/她的真诚和能力相称的精神幸福。 Shaikh Allah Yar Khan 的使命培养了具有深刻精神愿景和卓越地位的男人和女人。

他撰写了 18 本书,其中最杰出的是 Dalael us-Sulook(苏菲派——客观评价)、Hayat-e Barzakhiah(生命之外的生命)和 Israr ul-Haramain(两座圣地的秘密)。他无疑是穆斯林乌玛最杰出的苏菲派圣人之一,也是 Naqshbandiah Owaisiah 教团的复兴者。

他于 1984 年 2 月 18 日在伊斯兰堡去世,享年八十岁。在他去世前六个月,他提名他最杰出、最有灵性天赋的学生穆罕默德·阿克拉姆·阿万 (Muhammad Akram Awan) 作为他的继任者,领导 Naqshbandiah Owaisiah 教团。

KOREAN

수피 세인트 – Hz 알라 야르 칸(RH)


Shaikh Allah Yar Khan은 1904년 파키스탄 Mianwali 지역의 외딴 마을인 Chakrala에서 태어났습니다. 그는 1934년에 종교 교육을 마쳤습니다. 같은 해 그는 Shaikh 'Abdul Rahim을 만나 그를 Shaikh Allah Deen의 신전으로 데려갔습니다. 마드니. 신성한 뜻에 의해 그의 영적 연결은 즉시 10세기 Hijra(서기 16세기)의 성인과 확립되었고 그는 영적 은혜를 받기 시작했습니다. 점진적인 영적 성장과 발전을 의미하는 수피즘에 대한 숭고한 교육은 약 25년 동안 계속되었으며, 그 후 그는 예언적 축복의 전파를 담당하도록 지시를 받았습니다. 세기. 그를 방문하는 사람은 누구든지 그의 성실성과 능력에 상응하는 영적 축복의 몫으로 정당한 보상을 받았습니다. Shaikh Allah Yar Khan의 사명은 깊은 영적 비전과 저명한 남성과 여성을 배출했습니다.

그는 18권의 책을 저술했는데, 가장 저명한 책은 Dalael us-Sulook(Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah(생명 너머의 삶), Israr ul-Haramain(두 신성한 모스크의 비밀)입니다. 그는 의심할 여지 없이 무슬림 움마의 가장 저명한 수피 성도 중 한 사람이며 Naqshbandiah Owaisiah Order의 부활자였습니다.

그는 1984년 2월 18일 이슬라마바드에서 80세의 나이로 사망했습니다. 죽기 6개월 전에 그는 Naqshbandiah Owaisiah Order를 이끌 후계자로 가장 저명하고 영적으로 재능 있는 제자인 Muhammad Akram Awan을 지명했습니다.
supi seinteu – Hz alla yaleu kan(RH)


Shaikh Allah Yar Khan-eun 1904nyeon pakiseutan Mianwali jiyeog-ui oettan ma-eul-in Chakrala-eseo taeeonassseubnida. geuneun 1934nyeon-e jong-gyo gyoyug-eul machyeossseubnida. gat-eun hae geuneun Shaikh 'Abdul Rahim-eul manna geuleul Shaikh Allah Deen-ui sinjeon-eulo delyeogassseubnida. madeuni. sinseonghan tteus-e uihae geuui yeongjeog yeongyeol-eun jeugsi 10segi Hijra(seogi 16segi)ui seong-ingwa hwaglibdoeeossgo geuneun yeongjeog eunhyeleul badgi sijaghaessseubnida. jeomjinjeog-in yeongjeog seongjang-gwa baljeon-eul uimihaneun supijeum-e daehan sung-gohan gyoyug-eun yag 25nyeon dong-an gyesogdoeeoss-eumyeo, geu hu geuneun yeeonjeog chugbog-ui jeonpaleul damdanghadolog jisileul bad-assseubnida. segi. geuleul bangmunhaneun salam-eun nugudeunji geuui seongsilseong-gwa neunglyeog-e sang-eunghaneun yeongjeog chugbog-ui mogs-eulo jeongdanghan bosang-eul bad-assseubnida. Shaikh Allah Yar Khan-ui samyeong-eun gip-eun yeongjeog bijeongwa jeomyeonghan namseong-gwa yeoseong-eul baechulhaessseubnida.

geuneun 18gwon-ui chaeg-eul jeosulhaessneunde, gajang jeomyeonghan chaeg-eun Dalael us-Sulook(Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah(saengmyeong neomeoui salm), Israr ul-Haramain(du sinseonghan moseukeuui bimil)ibnida. geuneun uisimhal yeoji eobs-i museullim ummaui gajang jeomyeonghan supi seongdo jung han salam-imyeo Naqshbandiah Owaisiah Orderui buhwaljayeossseubnida.

geuneun 1984nyeon 2wol 18il iseullamabadeueseo 80se-ui nailo samanghaessseubnida. juggi 6gaewol jeon-e geuneun Naqshbandiah Owaisiah Orderleul ikkeul hugyejalo gajang jeomyeonghago yeongjeog-eulo jaeneung issneun jejain Muhammad Akram Awan-eul jimyeonghaessseubnida.

KYRGYZ

Суфи Сент – Хз Аллах Яр Хан (RH)

Шейх Аллах Яр Хан 1904 -жылы Пакистандын Мианвали районунун алыскы Чакрала айылында төрөлгөн. 1934 -жылы диний билимин аяктаган. Ошол эле жылы Шейх Абдул Рахим менен таанышып, аны Шейх Аллах Диндин храмына алып барган. Madni. Кудайдын эркине ылайык, анын руханий байланышы дароо хижра 10 -кылымдын (б. З. XVI кылым) олуясы менен түзүлүп, рухий ырайымга ээ боло баштаган. Прогрессивдүү руханий өсүштү жана прогрессти билдирген суфизмдеги улуу билими жыйырма беш жыл бою уланды, андан кийин ал пайгамбарлык баталарды жайылтууга багытталган-ал жарым мүнөттүк убакыт бою жекече ынталуулук жана берилгендик менен аткарылган. кылым. Аны зыярат кылган ар бир адам, анын чынчылдыгына жана дараметине жараша руханий бакытка ээ болгон. Шейх Аллах Яр Хандын миссиясы эркектер менен аялдарды терең рухий көрөгөчтүккө жана абройго ээ кылган.

Ал он сегиз китептин автору болгон, алардын ичинен эң көрүнүктүүсү Далаэль ус-Сулоок (Суфизм-Объективдүү баалоо), Хаят-е Барзахия (Жашоодон тышкары жашоо) жана Исрар ул-Харамайн (Эки ыйык мечиттин сырлары). Ал, албетте, мусулман үммөтүнүн эң көрүнүктүү сопу олуяларынын бири жана Накшбандия Овайсия орденин кайра жаратуучу болгон.

Ал 1984 -жылы 18 -февралда сексен жашында Исламабадда дүйнөдөн кайткан. Өлүмүнө алты ай калганда, ал өзүнүн эң атактуу жана руханий таланттуу окуучусу Мухаммед Акрам Аванды Накшбандия Овайсия орденин жетектөөчү катары көрсөткөн.

SWAHILI

Sufi Mtakatifu – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan alizaliwa huko Chakrala, kijiji cha mbali cha Wilaya ya Mianwali ya Pakistan, mnamo 1904. Alimaliza masomo yake ya dini mnamo 1934. Mwaka huo huo, alikutana na Shaikh ‘Abdul Rahim, ambaye alimpeleka kwenye kaburi la Shaikh Allah Deen Madni. Kwa mapenzi ya Kimungu uhusiano wake wa kiroho ulianzishwa mara moja na mtakatifu wa karne ya 10 Hijra (karne ya kumi na sita WK) na akaanza kupokea neema ya kiroho. Elimu yake ya hali ya juu katika Usufi, inayoashiria ukuaji wa kiroho na maendeleo, iliendelea kwa karibu miaka ishirini na tano, baada ya hapo alielekezwa kufanya uenezaji wa baraka za Kinabii – ujumbe bora ambao aliutimiza kwa bidii ya pekee na kujitolea kwa kipindi cha nusu karne. Mtu yeyote aliyemtembelea alipewa thawabu stahiki na sehemu ya raha ya kiroho inayolingana na uaminifu na uwezo wake. Ujumbe wa Shaikh Allah Yar Khan ulizalisha wanaume na wanawake wenye maono ya kiroho na umaarufu.

Aliandika vitabu kumi na nane, mashuhuri zaidi ni Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) na Israr ul-Haramain (Siri za Misikiti miwili mitakatifu). Bila shaka alikuwa mmoja wa watakatifu mashuhuri wa Sufi wa Umma wa Kiislamu na aliyerejesha Agizo la Naqshbandiah Owaisiah.

Alifariki tarehe 18 Februari 1984 huko Islamabad akiwa na umri wa miaka themanini. Miezi sita kabla ya kifo chake, alimteua mwanafunzi wake mashuhuri na mwenye vipawa vya kiroho, Muhammad Akram Awan, kama mrithi wake kuongoza Agizo la Naqshbandiah Owaisiah.

CROATIAN

Sufijski svetac – Hz Allah Yar Khan (RH)

Šejh Allah Yar Khan rođen je u Chakrali, udaljenom selu pakistanske četvrti Mianwali, 1904. godine. Svoje vjeronauk završio je 1934. Iste godine upoznao je šeika ‘Abdul Rahima, koji ga je odveo u svetište šeika Allah Deena Madni. Božanskom voljom njegova duhovna veza odmah je uspostavljena sa svecem hidžre iz 10. stoljeća (šesnaesto stoljeće naše ere) i počeo je primati duhovnu dobrotu. Njegovo uzvišeno obrazovanje u sufizmu, koje označava progresivni duhovni rast i napredak, nastavilo se oko dvadeset i pet godina, nakon čega mu je upućeno da se bavi širenjem proročkih blagoslova-plemenite misije koju je postigao s jedinstvenim žarom i predanošću u razdoblju koje je trajalo pola godine stoljeće. Svatko tko ga je posjetio bio je propisno nagrađen dijelom duhovnog blaženstva razmjernog njegovoj/njenoj iskrenosti i sposobnosti. Misija šeika Allaha Yar Khana proizvela je muškarce i žene duboke duhovne vizije i eminencije.

Napisao je osamnaest knjiga, od kojih se najviše ističu Dalael us-Sulook (sufizam-objektivna ocjena), Hayat-e Barzakhiah (Život izvan života) i Israr ul-Haramain (Tajne dviju svetih džamija). On je nesumnjivo bio jedan od najuglednijih sufijskih svetaca muslimanskog ummeta i preporoditelj Naqshbandiah Owaisiah reda.

Preminuo je 18. veljače 1984. u Islamabadu u dobi od osamdeset godina. Šest mjeseci prije smrti nominirao je svog najslavnijeg i duhovno nadarenog učenika, Muhammeda Akrama Awana, za svog nasljednika koji će voditi red Naqshbandiah Owaisiah.

LAO

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ເກີດຢູ່ Chakrala, ບ້ານຫ່າງໄກຂອງເມືອງ Mianwali ຂອງປາກິສຖານ, ໃນປີ 1904. ລາວໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາທາງສາສະ ໜາ ຂອງລາວໃນປີ 1934. ໃນປີດຽວກັນ, ລາວໄດ້ພົບກັບ Shaikh 'Abdul Rahim, ຜູ້ທີ່ພາລາວໄປທີ່ບ່ອນສັກສິດຂອງ Shaikh Allah Deen. ແມດນີ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິນຍານຂອງລາວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິນຍານຂອງລາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທັນທີກັບໄພ່ພົນຂອງສະຕະວັດທີ 10 Hijra (ສະຕະວັດທີສິບຫົກ CE) ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງວິນຍານ. ການສຶກສາອັນສູງສົ່ງຂອງລາວຢູ່ໃນ Sufism, ifyingາຍເຖິງການເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ກ້າວ ໜ້າ ແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ, ສືບຕໍ່ເປັນເວລາປະມານຊາວຫ້າປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ມຸ້ງໄປສູ່ການປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ພອນຂອງສາດສະດາ-ເປັນພາລະກິດອັນສູງສົ່ງທີ່ລາວໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນເປັນເອກະລັກໃນໄລຍະເວລາເຄິ່ງ ໜຶ່ງ. ສະຕະວັດ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສ່ວນແບ່ງຂອງຄວາມສຸກທາງວິນຍານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງໃຈແລະຄວາມສາມາດຂອງລາວ. ພາລະກິດຂອງ Shaikh Allah Yar Khan ໄດ້ຜະລິດຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງທີ່ມີວິໄສທັດທາງວິນຍານຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະໂດດເດັ່ນ.

ລາວໄດ້ຂຽນປຶ້ມສິບແປດເຫຼັ້ມ, ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ Dalael us-Sulook (Sufism-ການປະເມີນຈຸດປະສົງ), Hayat-e Barzakhiah (ຊີວິດນອກ ເໜືອ ຈາກຊີວິດ) ແລະ Israr ul-Haramain (ຄວາມລັບຂອງສອງໂບດສັກສິດ). ແນ່ນອນລາວເປັນ ໜຶ່ງ ໃນໄພ່ພົນ Sufi ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ Ummah ມຸດສະລິມແລະເປັນຜູ້ຟື້ນຟູຄໍາສັ່ງ Naqshbandiah Owaisiah.

ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນທີ 18 ເດືອນກຸມພາປີ 1984 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Islamabad ຕອນອາຍຸແປດປີ. ຫົກເດືອນກ່ອນທີ່ລາວຈະເສຍຊີວິດ, ລາວໄດ້ສະ ເໜີ ຊື່ນັກສຶກສາທີ່ມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ສຸດຂອງລາວ, Muhammad Akram Awan, ເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງລາວເພື່ອນໍາພາຄໍາສັ່ງ Naqshbandiah Owaisiah.
Sufi Saint Hz Allah Yar Khan RH


Shaikh Allah Yar Khan koedyu Chakrala ban hangkaikhongmeuong Mianwali khong pakisthan naipi 1904 lav daisoaledkan suksa thangsasa na khonglauanaipi 1934 naipi diauakan lav daiphobkab Shaikh Abdul Rahim phuthi pha lav paithi bon saksidkhong Shaikh Allah Deen aemd ni odnykan seuomto thang vinnyankhong lav kan seuomto thang vinnyankhong lav daithuk sangtang khunthanthi kab phai phon khongsatavadthi 10 Hijra satavadthi sibhok CE lae lav dai loemton daihab phonpaojd thang vinnyan kansuksa ansungsong khonglauayunai Sufism ifying ai thoengkan toebot thangdan chid vinnyan thikav na lae khuaamkav na subto pen velapaman sav hapi rangchaknan lav dai mung paisu kanpatibad kanphoenyaeph phon khong sad sada pen phalakid ansungsong thilav dai pasobphonsoaled duanykhuaam katululon pen ekalak nailainya velakhoeng nung satavad phai kotam thipaiyiamyam lav daihablangvan yangthuktong kab suanaebng khong khuaamsuk thang vinnyan thi sodkhongkab khuaamchingchai lae khuaamsamad khonglav phalakidkhong Shaikh Allah Yar Khan dai phalid phusai lae phunying thimi visaithad thang vinnyan yang loeksoeng lae oddden

 lav dai khianpum sibaepd heam thi odddenthisudaemn Dalael usSulook Sufism kanpamoen chudpasong Hayate Barzakhiah sividnok neu chak sivid lae Israr ulHaramain khuaam lab khongsong obd saksid aennon lauapen nung nai phaiphon Sufi thi odddenthisudkhong Ummah mud sa lim lae penphu funfukhoasang Naqshbandiah Owaisiah

 lav dai siasividpainaivanthi 18 deuonkumphapi 1984 thinakhonruang Islamabad ton aiu aepd pi hok deuonkon thilav cha siasivid lav daisa noe su naksuksa thimi phon savan thangdan chid vinnyan thisud khonglav Muhammad Akram Awan penphu subthod khonglav pheu noaphakhoasang Naqshbandiah Owaisiah

SWEDISH

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan föddes i Chakrala, en avlägsen by i Mianwali i Pakistan, 1904. Han slutade sin religiösa utbildning 1934. Samma år träffade han Shaikh 'Abdul Rahim, som tog honom till helgedomen för Shaikh Allah Deen Madni. Genom gudomlig vilja upprättades hans andliga förbindelse omedelbart med helgonet på 10 -talet Hijra (sextonde århundradet CE) och han började få andlig välgörenhet. Hans sublima utbildning i sufism, vilket innebar progressiv andlig tillväxt och framsteg, fortsatte i cirka tjugofem år, varefter han fick uppdraget att genomföra profetiska välsignelser-ett ädelt uppdrag som han utförde med enastående iver och hängivenhet under en period som sträckte sig över hälften ett sekel. Alla som besökte honom belönades vederbörligen med andel av lycka i proportion till hans uppriktighet och kapacitet. Shaikh Allah Yar Khans uppdrag skapade män och kvinnor med djup andlig vision och framträdande.

Han författade arton böcker, den mest framstående var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) och Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utan tvekan en av de mest framstående sufi -helgonen i den muslimska ummah och en återupplivning av Naqshbandiah Owaisiah Order.

Han avled den 18 februari 1984 i Islamabad vid åttio års ålder. Sex månader före hans död utsåg han sin mest berömda och andligt begåvade student, Muhammad Akram Awan, till hans efterträdare för att leda Naqshbandiah Owaisiah Order.

CHINESE

蘇菲聖徒 – Hz 真主亞爾汗 (RH)


謝赫阿拉亞爾汗 1904 年出生於巴基斯坦米安瓦利區的一個偏遠村莊查克拉拉,1934 年完成宗教教育。同年,他遇到了謝赫阿卜杜勒拉希姆,後者將他帶到了謝赫阿拉迪恩的聖地瑪德尼。由於神聖的意志,他立即與 10 世紀 Hijra(公元 16 世紀)的聖人建立了精神聯繫,他開始接受精神恩惠。他在蘇菲派的崇高教育,象徵著精神上的進步和進步,持續了大約 25 年,之後他被指示從事先知祝福的傳播——這是他以非凡的熱情和奉獻精神完成了半年的崇高使命一個世紀。任何拜訪他的人都會得到與他/她的真誠和能力相稱的精神幸福。 Shaikh Allah Yar Khan 的使命培養了具有深刻精神願景和卓越地位的男人和女人。

他撰寫了 18 本書,其中最傑出的是 Dalael us-Sulook(蘇菲派——客觀評價)、Hayat-e Barzakhiah(生命之外的生命)和 Israr ul-Haramain(兩座聖地的秘密)。他無疑是穆斯林烏瑪最傑出的蘇菲派聖人之一,也是 Naqshbandiah Owaisiah 教團的複興者。

他於 1984 年 2 月 18 日在伊斯蘭堡去世,享年八十歲。在他去世前六個月,他提名他最傑出、最有靈性天賦的學生穆罕默德·阿克拉姆·阿萬 (Muhammad Akram Awan) 作為他的繼任者,領導 Naqshbandiah Owaisiah 教團。
Sū fēi shèngtú – Hz zhēnzhǔ yà ěr hàn (RH)


xiè hè ālā yà ěr hàn 1904 nián chūshēng yú bājīsītǎn mǐ ān wǎ lì qū de yīgè piānyuǎn cūnzhuāng chá kèlālā,1934 nián wánchéng zōngjiào jiàoyù. Tóngnián, tā yù dàole xiè hè ā bo dù lēi lā xī mǔ, hòuzhě jiāng tā dài dàole xiè hè ā lā dí ēn de shèngdì mǎ dé ní. Yóuyú shénshèng de yìzhì, tā lìjí yǔ 10 shìjì Hijra(gōngyuán 16 shìjì) de shèngrén jiànlìle jīngshén liánxì, tā kāishǐ jiēshòu jīngshén ēnhuì. Tā zài sū fēi pài de chónggāo jiàoyù, xiàngzhēngzhe jīngshén shàng de jìnbù hé jìnbù, chíxùle dàyuē 25 nián, zhīhòu tā pī zhǐshì cóngshì xiānzhī zhùfú de chuánbò——zhè shì tā yǐ fēifán de rèqíng hé fèngxiàn jīngshén wánchéngle bànnián de chónggāo shǐmìng yīgè shìjì. Rènhé bàifǎng tā de rén dūhuì dédào yǔ tā/tā de zhēnchéng hé nénglì xiāngchèn de jīngshén xìngfú. Shaikh Allah Yar Khan de shǐmìng péiyǎngle jùyǒu shēnkè jīngshén yuànjǐng hé zhuóyuè dìwèi de nánrén hé nǚrén.

Tā zhuànxiěle 18 běnshū, qízhōng zuì jiéchū de shì Dalael us-Sulook(sū fēi pài——kèguān píngjià),Hayat-e Barzakhiah(shēngmìng zhī wài de shēngmìng) hé Israr ul-Haramain(liǎng zuò shèngdì de mìmì). Tā wúyí shì mùsīlín wū mǎ zuì jiéchū de sū fēi pài shèngrén zhī yī, yěshì Naqshbandiah Owaisiah jiào tuán de fùxìng zhě.

Tā yú 1984 nián 2 yuè 18 rì zài yīsīlánbǎo qùshì, xiǎngnián bāshí suì. Zài tā qùshì qián liù gè yuè, tā tímíng tā zuì jiéchū, zuì yǒu língxìng tiānfù de xuéshēng mùhǎnmòdé·ā kèlā mǔ·āwàn (Muhammad Akram Awan) zuòwéi tā de jìrèn zhě, lǐngdǎo Naqshbandiah Owaisiah jiào tuán.

CZECH

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan se narodil v Chakrala, odlehlé vesnici pákistánského okresu Mianwali, v roce 1904. Náboženské vzdělání dokončil v roce 1934. Ve stejném roce se setkal se šajchským Abdulem Rahim, který ho vzal do svatyně Shaikh Allah Deen Madni. Boží vůlí bylo okamžitě navázáno jeho duchovní spojení se světcem Hidžrou 10. století (šestnáctého století n. L.) A začal přijímat duchovní dobrodiní. Jeho vznešené vzdělání v súfismu, které znamenalo progresivní duchovní růst a pokrok, pokračovalo ještě asi pětadvacet let, poté byl nasměrován k šíření prorockých požehnání-ušlechtilého poslání, které plnil s jedinečnou horlivostí a obětavostí po dobu přesahující polovinu století. Každý, kdo ho navštívil, byl náležitě odměněn podílem duchovní blaženosti úměrné jeho/její upřímnosti a schopnosti. Mise Shaikh Allah Yar Khan produkovala muže a ženy s hlubokou duchovní vizí a eminencí.

Je autorem osmnácti knih, z nichž nejvýznamnějšími jsou Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) a Israr ul-Haramain (Tajemství dvou svatých mešit). Byl nepochybně jedním z nejvýznamnějších súfijských svatých muslimské ummy a obnovitelem řádu Naqshbandiah Owaisiah.

Zemřel 18. února 1984 v Islámábádu ve věku osmdesáti let. Šest měsíců před svou smrtí nominoval svého nejslavnějšího a duchovně nadaného studenta Muhammada Akrama Awana jako svého nástupce do vedení řádu Naqshbandiah Owaisiah.

TAJIK

Суфии муқаддас - Ҳазрат Аллоҳ Ярхон (RH)


Шайх Ал -Яр Хон соли 1904 дар Чакрала, деҳаи дурдасти ноҳияи Мианвали Покистон таваллуд шудааст. Вай соли 1934 таҳсилоти динии худро ба итмом расонидааст. Худи ҳамон сол бо Шайх Абдул Раҳим вохӯрдааст, ки ӯро ба оромгоҳи Шайх Аллоҳи Дин бурд. Мадни. Бо иродаи илоҳӣ иртиботи рӯҳонии ӯ фавран бо муқаддаси асри 10 ҳиҷрӣ (асри шонздаҳуми эраи мо) барқарор шуд ва ӯ ба дарёфти неъматҳои рӯҳонӣ шурӯъ кард. Таҳсилоти олии ӯ дар тасаввуф, ки нишондиҳандаи пешрафт ва пешрафти рӯҳиро дар бар мегирад, тақрибан бисту панҷ сол идома ёфт ва пас аз он ӯ ба таблиғи неъматҳои паёмбарӣ-рисолати олие, ки ӯ бо ҷидду ҷаҳд ва фидокорӣ дар тӯли ним сол анҷом додааст, равона карда шуд. аср. Ҳар касе, ки ба аёдати ӯ омада буд, ба қадри кофӣ бо самимият ва тавонмандии ӯ ба қадри кофӣ саодати рӯҳонӣ мукофотонида шуд. Вазифаи Шайх Ал -Яр Хон мардону занони ҷаҳонбинии амиқ ва шӯҳратпарастро ба вуҷуд овард.

Ӯ ҳаждаҳ китоб навиштааст, ки барҷастатарини онҳо Далаэл ус-Сулоок (тасаввуф-арзёбии объективӣ), Ҳаёти Барзахия (Ҳаёти берун аз ҳаёт) ва Исрор ул-Ҳарамайн (Сирри ду масҷиди муқаддас) мебошанд. Вай бешубҳа яке аз муқаддасонтарин авлиёи суфии уммати мусалмон ва эҳёкунандаи ордени Нақшбандия Овайсия буд.

Ӯ 18 феврали соли 1984 дар Исломобод дар синни ҳаштодсолагӣ аз олам чашм пӯшид. Шаш моҳ пеш аз маргаш ӯ шогирди машҳуртарин ва рӯҳан боистеъдоди худ Муҳаммад Акрам Авонро ҳамчун вориси худ ба раҳбарии ордени Нақшбандия Овайсия пешбарӣ кард.
Sufii muqaddas - Hazrat Alloh Jarxon (RH)


Şajx Al -Jar Xon soli 1904 dar Cakrala, dehai durdasti nohijai Mianvali Pokiston tavallud şudaast. Vaj soli 1934 tahsiloti dinii xudro ʙa itmom rasonidaast. Xudi hamon sol ʙo Şajx Aʙdul Rahim voxūrdaast, ki ūro ʙa oromgohi Şajx Allohi Din ʙurd. Madni. Bo irodai ilohī irtiʙoti rūhonii ū favran ʙo muqaddasi asri 10 hiçrī (asri şonzdahumi erai mo) ʙarqaror şud va ū ʙa darjofti ne'mathoi rūhonī şurū' kard. Tahsiloti olii ū dar tasavvuf, ki nişondihandai peşraft va peşrafti rūhiro dar ʙar megirad, taqriʙan ʙistu panç sol idoma joft va pas az on ū ʙa taʙliƣi ne'mathoi pajomʙarī-risolati olie, ki ū ʙo çiddu çahd va fidokorī dar tūli nim sol ançom dodaast, ravona karda şud. asr. Har kase, ki ʙa ajodati ū omada ʙud, ʙa qadri kofī ʙo samimijat va tavonmandii ū ʙa qadri kofī saodati rūhonī mukofotonida şud. Vazifai Şajx Al -Jar Xon mardonu zanoni çahonʙinii amiq va şūhratparastro ʙa vuçud ovard.

Ū haƶdah kitoʙ naviştaast, ki ʙarçastatarini onho Dalael us-Sulook (tasavvuf-arzjoʙii oʙ'ektivī), Hajoti Barzaxija (Hajoti ʙerun az hajot) va Isror ul-Haramajn (Sirri du masçidi muqaddas) meʙoşand. Vaj ʙeşuʙha jake az muqaddasontarin avlijoi sufii ummati musalmon va ehjokunandai ordeni Naqşʙandija Ovajsija ʙud.

Ū 18 fevrali soli 1984 dar Islomoʙod dar sinni haştodsolagī az olam caşm pūşid. Şaş moh peş az margaş ū şogirdi maşhurtarin va rūhan ʙoiste'dodi xud Muhammad Akram Avonro hamcun vorisi xud ʙa rahʙarii ordeni Naqşʙandija Ovajsija peşʙarī kard.

DANISH

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan blev født i Chakrala, en fjerntliggende landsby i Mianwali -distriktet i Pakistan, i 1904. Han afsluttede sin religiøse uddannelse i 1934. Samme år mødte han Shaikh ‘Abdul Rahim, der tog ham til helligdommen for Shaikh Allah Deen Madni. Ved guddommelig vilje blev hans åndelige forbindelse øjeblikkeligt etableret med helgenen fra Hijra fra det 10. århundrede (sekstende århundrede e.Kr.), og han begyndte at modtage åndelig fordel. Hans sublime uddannelse i sufisme, der betegner progressiv åndelig vækst og fremgang, fortsatte i omkring femogtyve år, hvorefter han blev pålagt at påbegynde udbredelse af profetiske velsignelser-en ædel mission, som han udførte med entydig iver og dedikation i en periode på halvdelen et århundrede. Enhver, der besøgte ham, blev behørigt belønnet med en andel af åndelig lyksalighed, der stod i rimeligt forhold til hans/hendes oprigtighed og kapacitet. Shaikh Allah Yar Khans mission frembragte mænd og kvinder med en dyb åndelig vision og eminence.

Han forfattede atten bøger, hvoraf den mest fornemme var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) og Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utvivlsomt en af ​​de mest fremtrædende sufihellige i den muslimske ummah og en genoplivning af Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

Han døde den 18. februar 1984 i Islamabad i en alder af firs. Seks måneder før hans død udpegede han sin mest berømte og åndeligt begavede elev, Muhammad Akram Awan, som hans efterfølger til at lede Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

LATVIAN

Sūfiju svētais - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan dzimis 1904. gadā Pakistānas Mianwali apgabala ciematā Chakrala. Savu reliģisko izglītību viņš pabeidza 1934. gadā. Tajā pašā gadā viņš satika Shaikh 'Abdul Rahim, kurš aizveda viņu uz Shaikh Allah Deen svētnīcu. Madni. Pēc Dievišķās gribas viņa garīgā saikne nekavējoties tika nodibināta ar 10. gadsimta Hidžras (sešpadsmitā gadsimta mūsu ēras) svēto, un viņš sāka saņemt garīgu labumu. Viņa cildenā izglītība sūfismā, kas nozīmēja pakāpenisku garīgo izaugsmi un izaugsmi, turpinājās apmēram divdesmit piecus gadus, pēc tam viņam tika pavēlēts sludināt pravietiskas svētības-cēlu misiju, ko viņš veica ar īpašu dedzību un centību uz pusi ilgāku laiku gadsimtu. Ikviens, kurš viņu apmeklēja, tika pienācīgi apbalvots ar garīgās svētlaimes daļu, kas atbilst viņa sirsnībai un spējām. Shaikh Allah Yar Khan misija radīja vīriešus un sievietes ar dziļu garīgu redzējumu un izcilību.

Viņš uzrakstīja astoņpadsmit grāmatas, no kurām izcilākās bija Dalaels us-Sulooks (Sufisms-objektīvs novērtējums), Hayat-e Barzakhiah (Dzīve ārpus dzīves) un Israr ul-Haramain (Abu svēto mošeju noslēpumi). Viņš neapšaubāmi bija viens no izcilākajiem musulmaņu ummas svētajiem svētajiem un Naqshbandiah Owisiah ordeņa atdzīvinātājs.

Viņš nomira 1984. gada 18. februārī Islamabadā astoņdesmit gadu vecumā. Sešus mēnešus pirms nāves viņš izvirzīja savu izcilāko un garīgi apdāvinātāko studentu Muhamedu Akramu Avanu par savu pēcteci, kurš vadīja Naqshbandiah Owaisiah ordeni.

TAMIL

சூஃபி செயிண்ட் - Hz அல்லா யார் கான் (RH)


ஷேக் அல்லா யார் கான் 1904 இல் பாகிஸ்தானின் மியான்வாலி மாவட்டத்தின் சக்ராலா என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். அவர் 1934 இல் தனது மதக் கல்வியை முடித்தார். அதே ஆண்டு, அவர் ஷேக் அல்லா தீனின் சன்னதிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஷேக் அப்துல் ரஹீமைச் சந்தித்தார். மத்னி. தெய்வீக விருப்பத்தால் அவரது ஆன்மீக தொடர்பு உடனடியாக 10 ஆம் நூற்றாண்டின் புனிதரான ஹிஜ்ராவுடன் (கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு) நிறுவப்பட்டது மற்றும் அவர் ஆன்மீக நன்மைகளைப் பெறத் தொடங்கினார். முற்போக்கான ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் குறிக்கும் சூஃபியிசத்தில் அவரது உயர்ந்த கல்வி, சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது, அதன் பிறகு அவர் தீர்க்கதரிசன ஆசீர்வாதங்களை பரப்புவதற்கு உத்தரவிட்டார்-ஒரு உன்னதமான பணி, அவர் ஒரு தனி ஆர்வத்துடன் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பாதி காலம் வரை நிறைவேற்றினார். ஒரு நூற்றாண்டு. அவரைச் சந்திக்கும் எவருக்கும் அவருடைய ஆத்மார்த்தம் மற்றும் திறமைக்கு ஏற்ப ஆன்மீக பேரின்பத்தின் ஒரு பங்கு வெகுமதி அளிக்கப்படும். ஷேக் அல்லா யார் கானின் பணி ஆண்களையும் பெண்களையும் ஆழ்ந்த ஆன்மீகப் பார்வை மற்றும் சிறப்பை உருவாக்கியது.

அவர் பதினெட்டு புத்தகங்களை எழுதினார், மிகவும் புகழ்பெற்றவர் தலாயல் உஸ்-சுலூக் (சூஃபிசம்-ஒரு குறிக்கோள் மதிப்பீடு), ஹயாத்-இ பர்சாகியா (வாழ்க்கையைத் தாண்டிய வாழ்க்கை) மற்றும் இஸ்ரார் உல்-ஹரமைன் (இரண்டு புனித மசூதிகளின் இரகசியங்கள்). அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி முஸ்லீம் உம்மத்தின் மிகவும் புகழ்பெற்ற சூஃபி துறவிகளில் ஒருவராகவும், நக்ஷ்பந்தியா ஒவைசியா உத்தரவை மீட்பவராகவும் இருந்தார்.

அவர் தனது எண்பது வயதில் இஸ்லாமாபாத்தில் 18 பிப்ரவரி 1984 அன்று காலமானார். இறப்பதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, அவர் தனது மிகச்சிறந்த மற்றும் ஆன்மீக திறமை கொண்ட மாணவர் முஹம்மது அக்ரம் அவனை, நக்ஷ்பந்தியா ஒவைசியா உத்தரவை வழிநடத்த தனது வாரிசாக பரிந்துரைத்தார்.
Cūḥpi ceyiṇṭ - Hz allā yār kāṉ (RH)


ṣēk allā yār kāṉ 1904 il pākistāṉiṉ miyāṉvāli māvaṭṭattiṉ cakrālā eṉṟa kirāmattil piṟantār. Avar 1934 il taṉatu matak kalviyai muṭittār. Atē āṇṭu, avar ṣēk allā tīṉiṉ caṉṉatikku aḻaittuc ceṉṟa ṣēk aptul rahīmaic cantittār. Matṉi. Teyvīka viruppattāl avaratu āṉmīka toṭarpu uṭaṉaṭiyāka 10 ām nūṟṟāṇṭiṉ puṉitarāṉa hijrāvuṭaṉ (kipi patiṉāṟām nūṟṟāṇṭu) niṟuvappaṭṭatu maṟṟum avar āṉmīka naṉmaikaḷaip peṟat toṭaṅkiṉār. Muṟpōkkāṉa āṉmīka vaḷarcciyaiyum muṉṉēṟṟattaiyum kuṟikkum cūḥpiyicattil avaratu uyarnta kalvi, cumār irupattaintu āṇṭukaḷ toṭarntatu, ataṉ piṟaku avar tīrkkataricaṉa ācīrvātaṅkaḷai parappuvataṟku uttaraviṭṭār-oru uṉṉatamāṉa paṇi, avar oru taṉi ārvattuṭaṉ maṟṟum arppaṇippuṭaṉ pāti kālam varai niṟaivēṟṟiṉār. Oru nūṟṟāṇṭu. Avaraic cantikkum evarukkum avaruṭaiya ātmārttam maṟṟum tiṟamaikku ēṟpa āṉmīka pēriṉpattiṉ oru paṅku vekumati aḷikkappaṭum. Ṣēk allā yār kāṉiṉ paṇi āṇkaḷaiyum peṇkaḷaiyum āḻnta āṉmīkap pārvai maṟṟum ciṟappai uruvākkiyatu.

Avar patiṉeṭṭu puttakaṅkaḷai eḻutiṉār, mikavum pukaḻpeṟṟavar talāyal us-culūk (cūḥpicam-oru kuṟikkōḷ matippīṭu), hayāt-i parcākiyā (vāḻkkaiyait tāṇṭiya vāḻkkai) maṟṟum isrār ul-haramaiṉ (iraṇṭu puṉita macūtikaḷiṉ irakaciyaṅkaḷ). Avar cantēkattiṟku iṭamiṉṟi muslīm um'mattiṉ mikavum pukaḻpeṟṟa cūḥpi tuṟavikaḷil oruvarākavum, nakṣpantiyā ovaiciyā uttaravai mīṭpavarākavum iruntār.

Avar taṉatu eṇpatu vayatil islāmāpāttil 18 pipravari 1984 aṉṟu kālamāṉār. Iṟappataṟku āṟu mātaṅkaḷukku muṉpu, avar taṉatu mikacciṟanta maṟṟum āṉmīka tiṟamai koṇṭa māṇavar muham'matu akram avaṉai, nakṣpantiyā ovaiciyā uttaravai vaḻinaṭatta taṉatu vāricāka parinturaittār.

DUTCH

Soefi Heilige – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan werd geboren in Chakrala, een afgelegen dorp in het district Mianwali in Pakistan, in 1904. Hij voltooide zijn religieuze opleiding in 1934. In datzelfde jaar ontmoette hij Shaikh ‘Abdul Rahim, die hem meenam naar het heiligdom van Shaikh Allah Deen Madni. Door Goddelijke Wil werd zijn spirituele verbinding onmiddellijk gemaakt met de heilige van de 10e eeuw Hijra (zestiende eeuw CE) en hij begon spirituele weldadigheid te ontvangen. Zijn sublieme opleiding in het soefisme, wat staat voor progressieve spirituele groei en vooruitgang, duurde ongeveer vijfentwintig jaar, waarna hij werd opgedragen om de verspreiding van profetische zegeningen op zich te nemen – een nobele missie die hij volbracht met bijzondere ijver en toewijding gedurende een periode van de helft een eeuw. Iedereen die hem bezocht, werd naar behoren beloond met een deel van de spirituele gelukzaligheid die in overeenstemming was met zijn/haar oprechtheid en capaciteit. De missie van Shaikh Allah Yar Khan bracht mannen en vrouwen voort met een diepe spirituele visie en uitmuntendheid.

Hij schreef achttien boeken, waarvan Dalael us-Sulook (Soefisme – Een objectieve beoordeling), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) en Israr ul-Haramain (Geheimen van de twee heilige moskeeën) de meest vooraanstaande waren. Hij was ongetwijfeld een van de meest vooraanstaande soefi-heiligen van de moslimoemmah en een hervormer van de Naqshbandiah Owaisiah-orde.

Hij overleed op 18 februari 1984 in Islamabad op tachtigjarige leeftijd. Zes maanden voor zijn dood nomineerde hij zijn meest illustere en spiritueel begaafde student, Muhammad Akram Awan, als zijn opvolger om de Naqshbandiah Owaisiah-orde te leiden.

TELUGU

సూఫీ సెయింట్ - Hz అల్లా యార్ ఖాన్ (RH)


షేక్ అల్లా యార్ ఖాన్ 1904 లో పాకిస్థాన్‌లోని మియాన్‌వాలీ జిల్లా చక్రాలలో జన్మించాడు. అతను తన మత విద్యను 1934 లో పూర్తి చేసాడు. అదే సంవత్సరం, అతను షేక్ అల్లా దీన్ మందిరానికి తీసుకెళ్లిన షేక్ 'అబ్దుల్ రహీమ్‌ను కలిశాడు. మద్ని. దైవ సంకల్పం ద్వారా అతని ఆధ్యాత్మిక సంబంధం వెంటనే 10 వ శతాబ్దపు హిజ్రా (పదహారవ శతాబ్దం CE) తో స్థాపించబడింది మరియు అతను ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని పొందడం ప్రారంభించాడు. సూఫీయిజంలో అతని అద్భుతమైన విద్య, ప్రగతిశీల ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదల మరియు పురోగతిని సూచిస్తుంది, సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగింది, ఆ తర్వాత ప్రవచనాత్మక ఆశీర్వాదాల ప్రచారం చేపట్టాలని నిర్దేశించబడింది-ఒక గొప్ప లక్ష్యం, అతను ఏక కాలంలో అత్యుత్సాహం మరియు అంకితభావంతో సాధించాడు. ఒక శతాబ్దం. అతడిని సందర్శించిన ఎవరైనా అతని/ఆమె చిత్తశుద్ధి మరియు సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. షేక్ అల్లా యార్ ఖాన్ యొక్క లక్ష్యం పురుషులు మరియు స్త్రీలను లోతైన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి మరియు గొప్పతనాన్ని కలిగిస్తుంది.

అతను పద్దెనిమిది పుస్తకాలను రచించాడు, అత్యంత విశిష్టమైనది దలేల్ ఉస్-సులూక్ (సూఫిజం-ఆబ్జెక్టివ్ అప్రైసల్), హయత్-ఇ బర్జాఖియా (లైఫ్ బియాండ్ లైఫ్) మరియు ఇస్రార్ ఉల్-హరమైన్ (రెండు పవిత్ర మసీదుల రహస్యాలు). అతను నిస్సందేహంగా ముస్లిం ఉమ్మా యొక్క అత్యంత విశిష్ట సూఫీ సన్యాసులలో ఒకడు మరియు నక్ష్బండియా ఒవైసియా ఆర్డర్‌ని పునరుద్ధరించాడు.

అతను ఎనభై సంవత్సరాల వయస్సులో 18 ఫిబ్రవరి 1984 న ఇస్లామాబాద్‌లో మరణించాడు. అతని మరణానికి ఆరు నెలల ముందు, అతను తన అత్యంత ప్రఖ్యాత మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థి ముహమ్మద్ అక్రమ్ అవన్‌ను తన వారసుడిగా నక్ష్బండియా ఒవైసియా ఆర్డర్‌కు నాయకత్వం వహించాడు.
Sūphī seyiṇṭ - Hz allā yār khān (RH)


ṣēk allā yār khān 1904 lō pākisthān‌lōni miyān‌vālī jillā cakrālalō janmin̄cāḍu. Atanu tana mata vidyanu 1934 lō pūrti cēsāḍu. Adē sanvatsaraṁ, atanu ṣēk allā dīn mandirāniki tīsukeḷlina ṣēk'abdul rahīm‌nu kaliśāḍu. Madni. Daiva saṅkalpaṁ dvārā atani ādhyātmika sambandhaṁ veṇṭanē 10 va śatābdapu hijrā (padahārava śatābdaṁ CE) tō sthāpin̄cabaḍindi mariyu atanu ādhyātmika prayōjanānni pondaḍaṁ prārambhin̄cāḍu. Sūphīyijanlō atani adbhutamaina vidya, pragatiśīla ādhyātmika perugudala mariyu purōgatini sūcistundi, sumāru iravai aidu sanvatsarālu konasāgindi, ā tarvāta pravacanātmaka āśīrvādāla pracāraṁ cēpaṭṭālani nirdēśin̄cabaḍindi-oka goppa lakṣyaṁ, atanu ēka kālanlō atyutsāhaṁ mariyu aṅkitabhāvantō sādhin̄cāḍu. Oka śatābdaṁ. Ataḍini sandarśin̄cina evarainā atani/āme cittaśud'dhi mariyu sāmarthyāniki anuguṇaṅgā ādhyātmika ānandānni pan̄cukuṇṭāru. Ṣēk allā yār khān yokka lakṣyaṁ puruṣulu mariyu strīlanu lōtaina ādhyātmika dr̥ṣṭi mariyu goppatanānni kaligistundi.

Atanu paddenimidi pustakālanu racin̄cāḍu, atyanta viśiṣṭamainadi dalēl us-sulūk (sūphijaṁ-ābjekṭiv apraisal), hayat-i barjākhiyā (laiph biyāṇḍ laiph) mariyu isrār ul-haramain (reṇḍu pavitra masīdula rahasyālu). Atanu nis'sandēhaṅgā musliṁ um'mā yokka atyanta viśiṣṭa sūphī san'yāsulalō okaḍu mariyu nakṣbaṇḍiyā ovaisiyā ārḍar‌ni punarud'dharin̄cāḍu.

Atanu enabhai sanvatsarāla vayas'sulō 18 phibravari 1984 na islāmābād‌lō maraṇin̄cāḍu. Atani maraṇāniki āru nelala mundu, atanu tana atyanta prakhyāta mariyu ādhyātmika pratibhāvantulaina vidyārthi muham'mad akram avan‌nu tana vārasuḍigā nakṣbaṇḍiyā ovaisiyā ārḍar‌ku nāyakatvaṁ vahin̄cāḍu.

THAI

Sufi Saint – เฮิร์ตซ์อัลลอ Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan เกิดที่ Chakrala หมู่บ้านห่างไกลในเขต Mianwali ของปากีสถานในปี 1904 เขาสำเร็จการศึกษาด้านศาสนาในปี 1934 ในปีเดียวกันนั้นเขาได้พบกับ Shaikh 'Abdul Rahim ซึ่งพาเขาไปที่ศาลเจ้าของ Shaikh Allah Deen มาดนี โดย Divine Will การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการจัดตั้งขึ้นทันทีกับนักบุญแห่ง Hijra ในศตวรรษที่ 10 (ศตวรรษที่สิบหก) และเขาเริ่มได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณ การศึกษาอันสูงส่งของเขาในลัทธิซูฟีซึ่งแสดงถึงการเติบโตและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณยี่สิบห้าปีหลังจากนั้นเขาได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเผยแพร่พรของศาสดา - ภารกิจอันสูงส่งที่เขาทำสำเร็จด้วยความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในช่วงเวลาครึ่งเดียว ศตวรรษ. ใครก็ตามที่ไปเยี่ยมเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมด้วยส่วนแบ่งของความสุขทางวิญญาณที่สมน้ำสมเนื้อกับความจริงใจและความสามารถของเขา/เธอ ภารกิจของ Shaikh Allah Yar Khan ทำให้เกิดวิสัยทัศน์และความโดดเด่นทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง

เขาประพันธ์หนังสือสิบแปดเล่ม ที่โดดเด่นที่สุดคือ Dalael us-Sulook (ผู้นับถือมุสลิม - การประเมินวัตถุประสงค์), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) และ Israr ul-Haramain (ความลับของมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่ง) เขาเป็นหนึ่งในนักบุญ Sufi ที่โดดเด่นที่สุดของ Ummah มุสลิมอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นผู้ฟื้นคืนชีพของ Naqshbandiah Owaisiah Order

เขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ในกรุงอิสลามาบัดเมื่ออายุได้แปดสิบปี หกเดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้เสนอชื่อนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณและมีชื่อเสียงมากที่สุด Muhammad Akram Awan เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นผู้นำคณะ Naqshbandiah Owaisiah
Sufi Saint – ḥeir̒ts̒xạllx Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan keid thī̀ Chakrala h̄mū̀b̂ān h̄̀āng kịl nı k̄het Mianwali k̄hxng pākīs̄t̄hān nı pī 1904 k̄heā s̄ảrĕc kār ṣ̄ụks̄ʹā d̂ān ṣ̄ās̄nā nı pī 1934 nı pī deīywkạn nận k̄heā dị̂ phb kạb Shaikh'Abdul Rahim sụ̀ng phā k̄heā pị thī̀ ṣ̄āl cêāk̄hxng Shaikh Allah Deen mād nī doy Divine Will kār cheụ̄̀xm t̀x thāng cit wiỵỵāṇ k̄hxng k̄heā dị̂ rạb kār cạdtậng k̄hụ̂n thạnthī kạb nạkbuỵ h̄æ̀ng Hijra nı ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 10 (ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ s̄ib h̄k) læa k̄heā reìm dị̂ rạb phraphr f̄̀āy wiỵỵāṇ kār ṣ̄ụks̄ʹā xạn s̄ūngs̄̀ng k̄hxng k̄heā nı lạthṭhi sū fī sụ̀ng s̄ædng t̄hụng kār teibto læa khwām k̂āwh̄n̂ā thāng cit wiỵỵāṇ thī̀ k̂āwh̄n̂ā xỳāng t̀x neụ̄̀xng pĕn welā pramāṇ yī̀s̄ib h̄̂ā pī h̄lạngcāk nận k̄heā dị̂ rạbkhả s̄ạ̀ng h̄ı̂ dảnein kār p̄hey phær̀ phr k̄hxng ṣ̄ās̄dā - p̣hārkic xạn s̄ūngs̄̀ng thī̀ k̄heā thả s̄ảrĕc d̂wy khwām kratụ̄xrụ̄xr̂n læa khwām thùmthe nı ch̀wng welā khrụ̀ng deīyw ṣ̄twrrs̄ʹ. Khır k̆tām thī̀ pị yeī̀ym k̄heā ca dị̂ rạb kār txbthæn xỳāng h̄emāas̄m d̂wy s̄̀wn bæ̀ng k̄hxng khwām s̄uk̄h thāng wiỵỵāṇ thī̀ s̄mn̂ảs̄mneụ̄̂x kạb khwām cringcı læa khwām s̄āmārt̄h k̄hxng k̄heā/ṭhex p̣hārkic k̄hxng Shaikh Allah Yar Khan thảh̄ı̂ keid wis̄ạy thạṣ̄n̒ læa khwām dod dèn thāng cit wiỵỵāṇ thī̀ lụksụ̂ng

k̄heā praphạnṭh̒ h̄nạngs̄ụ̄x s̄ib pæd lèm thī̀ dod dèn thī̀s̄ud khụ̄x Dalael us-Sulook (p̄hū̂ nạbt̄hụ̄x mus̄lim - kār pramein wạtt̄hupras̄ngkh̒), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) læa Israr ul-Haramain (khwām lạb k̄hxng mạs̄yid ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ thậng s̄xng h̄æ̀ng) k̄heā pĕn h̄nụ̀ng nı nạkbuỵ Sufi thī̀ dod dèn thī̀s̄ud k̄hxng Ummah mus̄lim xỳāng mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy læa pĕn p̄hū̂ fụ̄̂n khụ̄nchīph k̄hxng Naqshbandiah Owaisiah Order

k̄heā t̄hụngkæ̀krrm meụ̄̀x wạn thī̀ 18 kump̣hāphạnṭh̒ ph.Ṣ̄. 2527 Nı krung xis̄lāmābạd meụ̄̀x xāyu dị̂ pæd s̄ib pī h̄k deụ̄xn k̀xn thī̀ k̄heā ca s̄eīy chīwit k̄heā dị̂ s̄enx chụ̄̀x nạkreīyn thī̀ mī phrs̄wrrkh̒ thāng cit wiỵỵāṇ læa mīchụ̄̀xs̄eīyng māk thī̀s̄ud Muhammad Akram Awan pĕn p̄hū̂ s̄ụ̄bthxd tảh̄æǹng pheụ̄̀x pĕn p̄hū̂nả khṇa Naqshbandiah Owaisiah

TURKISH

Sufi Aziz – Hz Allah Yar Han (RH)


Shaikh Allah Yar Khan, 1904 yılında Pakistan'ın Mianwali İlçesinin uzak bir köyü olan Chakrala'da doğdu. Din eğitimini 1934'te tamamladı. Aynı yıl, onu Shaikh Allah Deen'in türbesine götüren Shaikh 'Abdul Rahim ile tanıştı. Madni. İlahi İrade sayesinde, 10. yüzyıl Hicri (MS on altıncı yüzyıl) aziziyle manevi bağlantısı hemen kuruldu ve manevi lütuf almaya başladı. İlerleyen ruhsal büyüme ve ilerlemeyi simgeleyen tasavvuftaki yüce eğitimi, yaklaşık yirmi beş yıl boyunca devam etti, bundan sonra, peygamberlik kutsamalarını yayma görevini üstlenmek üzere yönlendirildi - tek bir şevk ve adanmışlıkla yarım yıllık bir süre boyunca başardığı asil bir görev. Yüzyıl. Onu ziyaret eden her kimse, samimiyeti ve kapasitesi oranında manevi saadetten bir pay ile mükafatlandırıldı. Şeyh Allah Yar Khan'ın misyonu, derin manevi vizyon ve itibar sahibi erkek ve kadınları yetiştirdi.

En seçkinleri Dalael us-Sulook (Tasavvuf – Objektif Bir Değerlendirme), Hayat-e Barzakhiah (Hayatın Ötesinde Hayat) ve Israr ul-Haramain (İki Kutsal Caminin Sırları) olmak üzere on sekiz kitap yazdı. Şüphesiz o, Müslüman ümmetinin en seçkin Sufi azizlerinden biriydi ve Nakşibendiyye Owaisiah Tarikatı'nın yeniden canlandırıcısıydı.

18 Şubat 1984'te İslamabad'da seksen yaşında vefat etti. Ölümünden altı ay önce, en ünlü ve ruhsal açıdan yetenekli öğrencisi Muhammed Ekrem Awan'ı Nakşibendi Ahvaz Cemaati'ne önderlik etmesi için halefi olarak aday gösterdi.

FILIPINO

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Si Shaikh Allah Yar Khan ay ipinanganak sa Chakrala, isang liblib na nayon ng Mianwali District ng Pakistan, noong 1904. Natapos niya ang kanyang edukasyon sa relihiyon noong 1934. Sa parehong taon, nakilala niya si Shaikh 'Abdul Rahim, na dinala siya sa dambana ng Shaikh Allah Deen Madni. Sa pamamagitan ng Banal na Kalooban ang kanyang pang-espiritwal na koneksyon ay kaagad naitatag sa santo ng ika-10 siglo Hijra (labing-anim na siglo CE) at nagsimula siyang tumanggap ng espirituwal na pagpapakinabangan. Ang kanyang dakilang edukasyon sa Sufism, na nangangahulugang progresibong paglago ng espiritu at pag-unlad, ay nagpatuloy sa loob ng dalawampu't limang taon, pagkatapos nito ay inatasan siyang magsagawa ng pagpapalaganap ng mga Propetikong biyaya - isang marangal na misyon na nagawa niya ng walang kasamang sigasig at pagtatalaga sa isang panahon na umaabot sa kalahati isang siglo. Ang sinumang dumalaw sa kanya ay nararapat na gantimpalaan ng isang bahagi ng kaligayahang espiritwal na naaayon sa kanyang katapatan at kakayahan. Ang misyon ni Shaikh Allah Yar Khan ay gumawa ng mga kalalakihan at kababaihan na may malalim na paningin at karangalan sa espiritu.

Siya ang may-akda ng labing walong libro, ang pinakatangi ay ang Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) at Israr ul-Haramain (Mga lihim ng dalawang banal na Moske). Siya ay walang alinlangan na isa sa pinakatanyag na banal na Sufi ng Muslim Ummah at isang muling nagbigay ng Naqshbandiah Owaisiah Order.

Namatay siya noong 18 Pebrero 1984 sa Islamabad sa edad na 80. Anim na buwan bago ang kanyang kamatayan, hinirang niya ang kanyang pinakatanyag at may talang espirituwal na mag-aaral, si Muhammad Akram Awan, bilang kanyang kahalili na mamuno sa Naqshbandiah Owaisiah Order.

MALAY

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan dilahirkan di Chakrala, sebuah perkampungan terpencil di Daerah Mianwali Pakistan, pada tahun 1904. Dia menamatkan pendidikan agama pada tahun 1934. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan Shaikh 'Abdul Rahim, yang membawanya ke kuil Shaikh Allah Deen Madni. Demi Kehendak Ilahi hubungan kerohaniannya segera terjalin dengan orang suci abad ke-10 Hijrah (abad keenam belas Masehi) dan dia mulai menerima kebaikan rohani. Pendidikan luhurnya dalam tasawuf, yang menandakan pertumbuhan dan kemajuan rohani yang progresif, berlanjutan selama kira-kira dua puluh lima tahun, setelah itu dia diarahkan untuk melakukan penyebaran berkat-berkat Nabi - sebuah misi mulia yang dia capai dengan semangat dan dedikasi tunggal untuk jangka waktu yang meliputi setengah satu abad. Sesiapa yang mengunjunginya diberi penghargaan dengan kebahagiaan rohani yang setara dengan kesungguhan dan kemampuannya. Misi Shaikh Allah Yar Khan menghasilkan lelaki dan wanita dengan visi dan keunggulan rohani yang mendalam.

Dia mengarang lapan belas buku, yang paling terkenal adalah Dalael us-Sulook (tasawuf - penilaian objektif), Hayat-e Barzakhiah (Kehidupan Di Luar Kehidupan) dan Israr ul-Haramain (Rahsia dua Masjid suci). Tidak diragukan lagi dia adalah salah satu wali sufi yang paling terkenal dari Umat Islam dan penyegar kembali Perintah Owaisiah Naqshbandiah.

Dia meninggal dunia pada 18 Februari 1984 di Islamabad pada usia lapan puluh. Enam bulan sebelum kematiannya, dia menunjuk muridnya yang paling terkenal dan berbakat rohani, Muhammad Akram Awan, sebagai penggantinya untuk memimpin Perintah Owaisiah Naqshbandiah.

TURKMEN

Sopy keramatly - Hz Allah Khanar Han (RH)


Şeýh Allah Khanar Han 1904-nji ýylda Pakistanyň Mianwali etrabynyň uzakdaky Çakrala şäherinde doguldy. Dini bilimini 1934-nji ýylda tamamlady. Şol ýyl Şyh Abdul Rahim bilen duşuşdy, ony Şeýh Allah Deiniň ybadathanasyna eltdi. Madni. Ylahy wesýet bilen onuň ruhy baglanyşygy 10-njy asyryň hijri (beöň XVI asyr) keramatly adam bilen derrew ýola goýuldy we ruhy taýdan peýdalanyp başlady. Sopuçylykda ýokary bilim, progressiw ruhy ösüşi we ösüşi aňladýan ýigrimi bäş ýyl dowam etdi, şondan soň oňa pygamberlik nygmatlaryny wagyz etmek tabşyryldy - ajaýyp yhlas we yhlas bilen ýarym ýyllap dowam etdi. bir asyr. Oňa baran her bir adam, ak ýürekliligine we ukybyna laýyk ruhy bagt paýy bilen sylaglandy. Şeýh Allah Khanar Hanyň tabşyrygy çuňňur ruhy görüş we görnükli erkekleri we aýallary döretdi.

On sekiz kitap ýazypdyr, iň meşhurlary Dalael us-Sulook (Sopuçylyk - Obýektiw baha bermek), Haýat-e Barzakhiah (Durmuşyň aňyrsyndaky durmuş) we Israr ul-Haramain (iki mukaddes metjidiň syrlary). Ol, şübhesiz, musulman ymmatynyň iň görnükli sopu mukaddeslerinden biri we Nakşbandiýa Owaisiýa ordeniniň janlandyryjysydy.

1984-nji ýylyň 18-nji fewralynda Yslamabatda segsen ýaşynda aradan çykdy. Ölüminden alty aý öň, iň görnükli we ruhy taýdan zehinli okuwçysy Muhammet Akram Awany Nakşbandiah Owaisiah ordenine ýolbaşçylyk etmek üçin öz ornuna hödürledi.

FINNISH

Sufi Pyhä - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan syntyi Chakralassa, syrjäisessä kylässä Mianwalin piirissä Pakistanissa, vuonna 1904. Hän suoritti uskonnollisen koulutuksensa vuonna 1934. Samana vuonna hän tapasi Shaikh 'Abdul Rahimin, joka vei hänet Shaikh Allah Deenin pyhäkköön Madni. Jumalallisella tahdolla hänen hengellinen yhteys luotiin heti 10. vuosisadan Hijran (1500 -luvun CE) pyhimyksen kanssa ja hän alkoi saada hengellistä hyötyä. Hänen ylevä koulutuksensa sufismissa, mikä merkitsi asteittaista hengellistä kasvua ja etenemistä, jatkui noin kaksikymmentäviisi vuotta, minkä jälkeen hänet määrättiin profeetallisten siunausten levittämiseen-jalo tehtävä, jonka hän suoritti ainutlaatuisella innolla ja omistautumisella puolet vuosisata. Jokainen, joka vieraili hänen luonaan, palkittiin asianmukaisesti osalla hengellisestä autuudesta, joka vastaa hänen vilpittömyyttään ja kykyjään. Shaikh Allah Yar Khanin tehtävä synnytti miehiä ja naisia, joilla oli syvä hengellinen näkemys ja ylivoima.

Hän kirjoitti kahdeksantoista kirjaa, joista tunnetuimpia ovat Dalael us-Sulook (Sufismi-Objektiivinen arviointi), Hayat-e Barzakhiah (Elämä elämän ulkopuolella) ja Israr ul-Haramain (Kahden pyhän moskeijan salaisuudet). Hän oli epäilemättä yksi muslimien Ummahin merkittävimmistä sufi -pyhimyksistä ja Naqshbandiah Owaisiah -järjestön elvyttäjä.

Hän kuoli 18. helmikuuta 1984 Islamabadissa 80 -vuotiaana. Kuusi kuukautta ennen kuolemaansa hän nimitti kuuluisimman ja hengellisesti lahjakkaimman oppilaansa Muhammad Akram Awanin seuraajakseen Naqshbandiah Owaisiahin ritarikunnan johtajaksi.

UKRANIAN

Суфійський святий - Гц Аллах Яр -хан (RH)


Шейх Аллах Яр -Хан народився в Чакралі, віддаленому селі округу М'янвалі в Пакистані, у 1904 р. Закінчив релігійну освіту в 1934 р. Того ж року він познайомився з шейхом Абдулом Рахімом, який відвіз його до святині Шейха Алла Діна. Мадні. За Божественною Волею його духовний зв'язок негайно встановився зі святим Хіджри X століття (шістнадцяте століття нашої ери), і він почав отримувати духовну доброту. Його піднесена освіта в суфізмі, що позначає прогресивний духовний ріст і прогрес, тривала близько двадцяти п’яти років, після чого йому було наказано розповсюджувати пророчі благословення-благородну місію, яку він виконував з особливою ревністю та самовідданістю протягом періоду, що охоплював половину століття. Кожен, хто відвідав його, був належним чином винагороджений часткою духовного блаженства, відповідно до його/її щирості та здібностей. Місія шейха Аллаха Яр -хана дала чоловікам і жінкам глибоке духовне бачення і видатність.

Він є автором вісімнадцяти книг, найвидатнішими з яких є «Далаель нас-Сулук» («Суфізм-об’єктивна оцінка»), «Хаят-е-Барзахія» («Життя поза життям») та Ісрар-уль-Харамайн («Таємниці двох святих мечетей»). Він, безперечно, був одним з найвидатніших суфійських святих мусульманської умми та відроджувачем ордену Накшбандії Овайсії.

Він помер 18 лютого 1984 року в Ісламабаді у віці вісімдесяти років. За шість місяців до смерті він висунув свого найвідомішого і духовно обдарованого учня Мухаммеда Акрама Авана своїм наступником на чолі ордена Накшбандіа Овайсія.
Sufiysʹkyy svyatyy - Hts Allakh Yar -khan (RH)


Sheykh Allakh Yar -Khan narodyvsya v Chakrali, viddalenomu seli okruhu M'yanvali v Pakystani, u 1904 r. Zakinchyv relihiynu osvitu v 1934 r. Toho zh roku vin poznayomyvsya z sheykhom Abdulom Rakhimom, yakyy vidviz yoho do svyatyni Sheykha Alla Dina. Madni. Za Bozhestvennoyu Voleyu yoho dukhovnyy zv'yazok nehayno vstanovyvsya zi svyatym Khidzhry X stolittya (shistnadtsyate stolittya nashoyi ery), i vin pochav otrymuvaty dukhovnu dobrotu. Yoho pidnesena osvita v sufizmi, shcho poznachaye prohresyvnyy dukhovnyy rist i prohres, tryvala blyzʹko dvadtsyaty pʺyaty rokiv, pislya choho yomu bulo nakazano rozpovsyudzhuvaty prorochi blahoslovennya-blahorodnu misiyu, yaku vin vykonuvav z osoblyvoyu revnistyu ta samoviddanistyu protyahom periodu, shcho okhoplyuvav polovynu stolittya. Kozhen, khto vidvidav yoho, buv nalezhnym chynom vynahorodzhenyy chastkoyu dukhovnoho blazhenstva, vidpovidno do yoho/yiyi shchyrosti ta zdibnostey. Misiya sheykha Allakha Yar -khana dala cholovikam i zhinkam hlyboke dukhovne bachennya i vydatnistʹ.

Vin ye avtorom visimnadtsyaty knyh, nayvydatnishymy z yakykh ye «Dalaelʹ nas-Suluk» («Sufizm-obʺyektyvna otsinka»), «Khayat-e-Barzakhiya» («Zhyttya poza zhyttyam») ta Israr-ulʹ-Kharamayn («Tayemnytsi dvokh svyatykh mechetey»). Vin, bezperechno, buv odnym z nayvydatnishykh sufiysʹkykh svyatykh musulʹmansʹkoyi ummy ta vidrodzhuvachem ordenu Nakshbandiyi Ovaysiyi.

Vin pomer 18 lyutoho 1984 roku v Islamabadi u vitsi visimdesyaty rokiv. Za shistʹ misyatsiv do smerti vin vysunuv svoho nayvidomishoho i dukhovno obdarovanoho uchnya Mukhammeda Akrama Avana svoyim nastupnykom na choli ordena Nakshbandia Ovaysiya.

FRENCH

Saint soufi – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan est né à Chakrala, un village reculé du district de Mianwali au Pakistan, en 1904. Il a terminé son éducation religieuse en 1934. La même année, il a rencontré Shaikh ‘Abdul Rahim, qui l’a emmené au sanctuaire de Shaikh Allah Deen Madni. Par la volonté divine, sa connexion spirituelle a été immédiatement établie avec le saint de l’Hégire du 10ème siècle (XVIe siècle de notre ère) et il a commencé à recevoir la bienfaisance spirituelle. Sa sublime éducation dans le soufisme, signifiant une croissance et un avancement spirituels progressifs, s’est poursuivie pendant environ vingt-cinq ans, après quoi il a été chargé d’entreprendre la propagation des bénédictions prophétiques – une noble mission qu’il a accomplie avec un zèle et un dévouement singuliers pendant une période couvrant la moitié un siècle. Quiconque lui rendait visite était dûment récompensé par une part de félicité spirituelle à la mesure de sa sincérité et de ses capacités. La mission de Shaikh Allah Yar Khan a produit des hommes et des femmes d’une vision spirituelle profonde et d’une éminence.

Il est l’auteur de dix-huit livres, les plus distingués étant Dalael us-Sulook (Soufisme – Une évaluation objective), Hayat-e Barzakhiah (La vie au-delà de la vie) et Israr ul-Haramain (Les secrets des deux saintes mosquées). Il était sans aucun doute l’un des saints soufis les plus distingués de la Oumma musulmane et un rénovateur de l’Ordre Naqshbandiah Owaisiah.

Il est décédé le 18 février 1984 à Islamabad à l’âge de quatre-vingts ans. Six mois avant sa mort, il nomma son élève le plus illustre et le plus doué spirituellement, Muhammad Akram Awan, comme son successeur à la tête de l’Ordre Naqshbandiah Owaisiah.

URDU

صوفی بزرگ - حضرت اللہ یار خان (رح)


شیخ اللہ یار خان 1904 میں پاکستان کے ضلع میانوالی کے ایک دور دراز گاؤں چکڑالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم 1934 میں مکمل کی۔ اسی سال ان کی ملاقات شیخ عبدالرحیم سے ہوئی جو انہیں شیخ اللہ دین کے مزار پر لے گئے۔ مدنی خدائی مرضی سے اس کا روحانی تعلق فوری طور پر دسویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) کے سنت کے ساتھ قائم ہوا اور اس نے روحانی فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ صوفی ازم میں ان کی عمدہ تعلیم ، ترقی پسند روحانی ترقی اور ترقی کی نشاندہی کرتی ہے ، تقریبا about پچیس سال تک جاری رہی ، جس کے بعد انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ نبوی نعمتوں کی تبلیغ کریں-ایک عظیم مشن جو اس نے ایک خاص جوش اور لگن کے ساتھ نصف عرصے تک پورا کیا۔ ایک صدی. جو کوئی بھی اس سے ملنے گیا اسے اس کے خلوص اور صلاحیت کے مطابق روحانی مسرت کا حصہ دیا گیا۔ شیخ اللہ یار خان کے مشن نے مردوں اور عورتوں کو گہرا روحانی وژن اور ممتاز پیدا کیا۔

انہوں نے اٹھارہ کتابیں تصنیف کیں ، جن میں سب سے ممتاز دلیل سلوک (تصوف-ایک معروضی تشخیص) ، حیات برزخیہ (زندگی سے آگے کی زندگی) اور اسرار الحرمین (دو مقدس مساجد کے راز) ہیں۔ وہ بلاشبہ امت مسلمہ کے سب سے ممتاز صوفی سنتوں میں سے تھے اور نقشبندیہ اویسیہ آرڈر کو زندہ کرنے والے تھے۔

ان کا انتقال 18 فروری 1984 کو اسلام آباد میں اسی سال کی عمر میں ہوا۔ اپنی موت سے چھ ماہ قبل ، اس نے اپنے سب سے نمایاں اور روحانی طور پر قابل طالب علم ، محمد اکرم اعوان کو نقشبندیہ اویسیہ آرڈر کی قیادت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا۔

UZBEK

Avliyo so'fiy - Alloh Yar Xon (RH)


Shayx Alloh Yar Xon 1904 yilda Pokistonning Mianvali tumanining chekka qishlog'ida, Chakralada tug'ilgan. U 1934 yilda diniy ta'limini tamomlagan. O'sha yili u Shayx Abdul Rahim bilan uchrashib, uni Shayx Olloh dinining ziyoratgohiga olib borgan. Madni. Ilohiy iroda bilan uning ruhiy aloqasi hijriy 10 -asr avliyosi (mil. XVI asr) bilan zudlik bilan o'rnatildi va u ruhiy ne'matlarni qabul qila boshladi. Uning ruhiy yuksalish va yuksalishni anglatuvchi tasavvufdagi yuksak ta'limi taxminan yigirma besh yil davom etdi, shundan so'ng u payg'ambarlik ne'matlarini tarqatishni o'z zimmasiga oldi. bir asr. Unga tashrif buyurgan har bir kishi, uning samimiyligi va salohiyatiga mos keladigan ma'naviy saodat bilan taqdirlandi. Shayx Alloh Yar Xonning vazifasi erkaklar va ayollarni chuqur ruhiy ko'rish va yuksaklikka ega qildi.

U o'n sakkizta kitob yozgan, ularning eng mashhuri Dalael us-Sulook (tasavvuf-xolis baholash), Hayat-e Barzaxiya (Hayotdan keyingi hayot) va Israr ul-Haramain (Ikki muqaddas masjid sirlari). U, shubhasiz, musulmon ummatining eng taniqli so'fiy avliyolaridan biri va Naqshbandiya Oveysi ordenini qayta tiriltirgan.

U 1984 yil 18 fevralda sakson yoshida Islomobodda vafot etdi. O'limidan olti oy oldin, u o'zining eng taniqli va ma'naviy iqtidorli shogirdi Muhammad Akram Avanni "Naqshbandiya oveysi" ordeniga voris qilib ko'rsatdi.

GERMAN

Sufi-Heiliger – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan wurde 1904 in Chakrala, einem abgelegenen Dorf im Bezirk Mianwali in Pakistan, geboren. Seine religiöse Ausbildung schloss er 1934 ab. Im selben Jahr lernte er Shaikh 'Abdul Rahim kennen, der ihn zum Schrein von Shaikh Allah Deen . brachte Madni. Durch den Göttlichen Willen wurde seine spirituelle Verbindung sofort mit dem Heiligen der Hijra des 10. Jahrhunderts (16. Jahrhundert n. Chr.) hergestellt und er begann, spirituelle Wohltätigkeit zu empfangen. Seine erhabene Ausbildung im Sufismus, die progressives spirituelles Wachstum und Fortschritt bedeutet, dauerte etwa 25 Jahre, danach wurde er angewiesen, prophetische Segnungen zu verbreiten – eine edle Mission, die er mit einzigartigem Eifer und Hingabe über einen Zeitraum von der Hälfte erfüllte ein Jahrhundert. Jeder, der ihn besuchte, wurde gebührend mit einem Anteil an spiritueller Glückseligkeit belohnt, der seiner Aufrichtigkeit und seinen Fähigkeiten entsprach. Die Mission von Shaikh Allah Yar Khan brachte Männer und Frauen mit tiefer spiritueller Vision und Bedeutung hervor.

Er ist Autor von achtzehn Büchern, von denen die bekanntesten Dalael us-Sulook (Sufismus – Eine objektive Bewertung), Hayat-e Barzakhiah (Leben jenseits des Lebens) und Israr ul-Haramain (Geheimnisse der beiden heiligen Moscheen) sind. Er war zweifellos einer der angesehensten Sufi-Heiligen der muslimischen Ummah und ein Wiederbeleber des Naqshbandiah-Owaasiah-Ordens.

Er starb am 18. Februar 1984 im Alter von 80 Jahren in Islamabad. Sechs Monate vor seinem Tod ernannte er seinen berühmtesten und spirituell begabtesten Schüler, Muhammad Akram Awan, zu seinem Nachfolger, um den Naqshbandiah Owaisiah-Orden zu führen.

MONGOLIAN

Суфи Гэгээнтэн - Хз Аллах Яр Хан (RH)


Шайх Аллах Яр Хан 1904 онд Пакистаны Мианвали дүүргийн алслагдсан тосгоны Чакрала хотод төрсөн. 1934 онд шашны боловсролоо төгссөн. Мөн онд Шайх Абдул Рахимтай уулзаж, түүнийг Шейх Аллах Дийн бунхан руу аваачжээ. Мадни. Тэнгэрлэг хүслээр түүний оюун санааны холбоо нь Хижра 10 -р зууны (МЭ XVI зууны) гэгээнтэнтэй шууд холбогдсон бөгөөд тэрээр сүнслэг тусыг хүртэж эхлэв. Түүний оюун санааны дэвшил, ахиц дэвшилийг илэрхийлсэн Суфизм дахь дээд боловсрол нь хорин таван жилийн турш үргэлжилсэн бөгөөд үүний дараа түүнд хагас жилийн турш онцгой хичээл зүтгэл, хичээл зүтгэлээр гүйцэтгэсэн эрхэм зорилго болох бошиглолын адислалуудыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг удирдан чиглүүлжээ. зуун. Түүн дээр очсон хэн бүхэн чин сэтгэл, чадавхитай нь дүйцэхүйц хэмжээний сүнслэг аз жаргалыг хүртсэн. Шайх Аллах Яр Ханы эрхэм зорилго нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг гүн гүнзгий алсын хараа, нэр хүндтэй болгосон.

Тэрээр арван найман ном бичсэн бөгөөд хамгийн алдартай нь Далаел ус-Сулоок (Суфизм-Объектив үнэлгээ), Хаят-э Барзахиа (Амьдралаас цаашдын амьдрал), Исарар аль-Харамайн (Хоёр ариун сүмийн нууц) юм. Тэр бол Лалын шашинт Уммагийн хамгийн нэр хүндтэй суфи гэгээнтнүүдийн нэг бөгөөд Накшбандия Овайсиагийн тушаалыг сэргээсэн хүн байсан нь дамжиггүй.

Тэрээр 1984 оны 2 -р сарын 18 -нд Исламабад хотод наян насандаа таалал төгсөв. Түүнийг нас барахаас зургаан сарын өмнө тэрээр хамгийн нэр хүндтэй, оюун санааны авьяаслаг оюутан Мухаммед Акрам Аваныг Накшбандия Овайсиагийн одон залгамжлагчаар нэр дэвшүүлжээ.
Sufi Gegeenten - Khz Allakh Yar Khan (RH)


Shaikh Allakh Yar Khan 1904 ond Pakistany Mianvali düürgiin alslagdsan tosgony Chakrala khotod törsön. 1934 ond shashny bolovsroloo tögssön. Mön ond Shaikh Abdul Rakhimtai uulzaj, tüüniig Shyeikh Allakh Diin bunkhan ruu avaachjee. Madni. Tengerleg khüsleer tüünii oyuun sanaany kholboo ni Khijra 10 -r zuuny (ME XVI zuuny) gegeententei shuud kholbogdson bögööd tereer sünsleg tusyg khürtej ekhlev. Tüünii oyuun sanaany devshil, akhits devshiliig ilerkhiilsen Sufizm dakhi deed bolovsrol ni khorin tavan jiliin tursh ürgeljilsen bögööd üünii daraa tüünd khagas jiliin tursh ontsgoi khicheel zütgel, khicheel zütgeleer güitsetgesen erkhem zorilgo bolokh boshiglolyn adislaluudyg tügeen delgerüülekh ajlyg udirdan chiglüüljee. zuun. Tüün deer ochson khen bükhen chin setgel, chadavkhitai ni düitsekhüits khemjeenii sünsleg az jargalyg khürtsen. Shaikh Allakh Yar Khany erkhem zorilgo ni eregtei, emegtei khümüüsiig gün günzgii alsyn kharaa, ner khündtei bolgoson.

Tereer arvan naiman nom bichsen bögööd khamgiin aldartai ni Dalayel us-Sulook (Sufizm-Obiyektiv ünelgee), Khayat-e Barzakhia (Amidralaas tsaashdyn amidral), Isarar ali-Kharamain (Khoyor ariun sümiin nuuts) yum. Ter bol Lalyn shashint Ummagiin khamgiin ner khündtei sufi gegeentnüüdiin neg bögööd Nakshbandiya Ovaisiagiin tushaalyg sergeesen khün baisan ni damjiggüi.

Tereer 1984 ony 2 -r saryn 18 -nd Islamabad khotod nayan nasandaa taalal tögsöv. Tüüniig nas barakhaas zurgaan saryn ömnö tereer khamgiin ner khündtei, oyuun sanaany aviyaaslag oyuutan Mukhammyed Akram Avanyg Nakshbandiya Ovaisiagiin odon zalgamjlagchaar ner devshüüljee.

VIETNAMESE

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan sinh ra ở Chakrala, một ngôi làng hẻo lánh của quận Mianwali, Pakistan, vào năm 1904. Ông hoàn thành chương trình giáo dục tôn giáo vào năm 1934. Cùng năm đó, ông gặp Shaikh 'Abdul Rahim, người đã đưa ông đến đền thờ của Shaikh Allah Deen Madni. Theo Thiên ý, mối liên hệ tâm linh của anh ấy ngay lập tức được thiết lập với vị thánh của Hijra thế kỷ thứ 10 (thế kỷ thứ mười sáu CN) và anh ấy bắt đầu nhận được lợi ích về mặt tâm linh. Sự giáo dục tuyệt vời của ông trong chủ nghĩa Sufism, biểu thị sự phát triển và thăng tiến về tâm linh, tiếp tục trong khoảng 25 năm, sau đó ông được hướng dẫn thực hiện việc truyền bá các phước lành Tiên tri - một sứ mệnh cao cả mà ông đã hoàn thành với lòng nhiệt thành và sự cống hiến hết mình trong một khoảng thời gian kéo dài một nửa. một thế kỷ. Bất cứ ai đến thăm anh đều được đền đáp xứng đáng với phần hạnh phúc tinh thần tương xứng với lòng thành và năng lực của anh / cô ấy. Sứ mệnh của Shaikh Allah Yar Khan đã tạo ra những người đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn tâm linh sâu sắc và sự nổi bật.

Ông là tác giả của mười tám cuốn sách, nổi bật nhất là Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) và Israr ul-Haramain (Bí mật của hai thánh đường Hồi giáo). Không nghi ngờ gì nữa, ông là một trong những vị thánh Sufi nổi tiếng nhất của đạo Hồi Ummah và là người hồi sinh của Naqshbandiah Owaisiah Order.

Ông qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1984 tại Islamabad ở tuổi tám mươi. Sáu tháng trước khi qua đời, ông đã đề cử người học trò nổi tiếng và tài năng nhất về tinh thần của mình, Muhammad Akram Awan, làm người kế nhiệm lãnh đạo Naqshbandiah Owaisiah Order.

GREEK

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Ο Shaikh Allah Yar Khan γεννήθηκε στο Chakrala, ένα απομακρυσμένο χωριό της περιοχής Mianwali του Πακιστάν, το 1904. Ολοκλήρωσε τη θρησκευτική του εκπαίδευση το 1934. Το ίδιο έτος, γνώρισε τον Shaikh 'Abdul Rahim, ο οποίος τον πήγε στο ιερό του Shaikh Allah Deen Μάντνι. Με τη Θεϊκή Θέληση η πνευματική του σύνδεση επαληθεύτηκε αμέσως με τον άγιο του 10ου αιώνα Χίτζρα (δέκατος έκτος αιώνας μ.Χ.) και άρχισε να λαμβάνει πνευματική ευεργεσία. Η εξαιρετική του εκπαίδευση στο Σουφισμό, που σήμαινε προοδευτική πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη, συνεχίστηκε για περίπου είκοσι πέντε χρόνια, μετά από τα οποία κατευθύνθηκε να αναλάβει τη διάδοση των Προφητικών ευλογιών-μια ευγενή αποστολή που πραγματοποίησε με μοναδικό ζήλο και αφοσίωση για μια περίοδο που καλύπτει το ήμισυ ένας αιώνας. Όποιος τον επισκεπτόταν ανταμείβονταν δεόντως με ένα μερίδιο πνευματικής ευδαιμονίας ανάλογο με την ειλικρίνεια και την ικανότητά του. Η αποστολή του Σάιχ Αλλάχ Γιαρ Χαν έδωσε άνδρες και γυναίκες βαθιάς πνευματικής όρασης και υπεροχής.

Έγραψε δεκαοκτώ βιβλία, με το πιο διακεκριμένο το Dalael us-Sulook (Σουφισμός-Μια αντικειμενική εκτίμηση), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) και Israr ul-Haramain (Τα μυστικά των δύο ιερών τζαμιών). Undταν αναμφίβολα ένας από τους πιο διακεκριμένους Σούφι αγίους της μουσουλμανικής Ούτας και αναζωπυρωτικό του Τάγματος του Νακσμπάντια Οουαΐσια.

Πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου 1984 στο Ισλαμαμπάντ σε ηλικία ογδόντα ετών. Έξι μήνες πριν από το θάνατό του, πρότεινε τον πιο διάσημο και πνευματικά προικισμένο μαθητή του, τον Μοχάμεντ Ακράμ Αβάν, ως διάδοχό του για να ηγηθεί του τάγματος Naqshbandiah Owaisiah.
Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


O Shaikh Allah Yar Khan genníthike sto Chakrala, éna apomakrysméno chorió tis periochís Mianwali tou Pakistán, to 1904. Oloklírose ti thriskeftikí tou ekpaídefsi to 1934. To ídio étos, gnórise ton Shaikh 'Abdul Rahim, o opoíos ton píge sto ieró tou Shaikh Allah Deen Mántni. Me ti Theïkí Thélisi i pnevmatikí tou sýndesi epalithéftike amésos me ton ágio tou 10ou aióna Chítzra (dékatos éktos aiónas m.CH.) kai árchise na lamvánei pnevmatikí evergesía. I exairetikí tou ekpaídefsi sto Soufismó, pou símaine proodeftikí pnevmatikí anáptyxi kai exélixi, synechístike gia perípou eíkosi pénte chrónia, metá apó ta opoía katefthýnthike na analávei ti diádosi ton Profitikón evlogión-mia evgení apostolí pou pragmatopoíise me monadikó zílo kai afosíosi gia mia período pou kalýptei to ímisy énas aiónas. Ópoios ton episkeptótan antameívontan deóntos me éna merídio pnevmatikís evdaimonías análogo me tin eilikríneia kai tin ikanótitá tou. I apostolí tou Sáich Allách Giar Chan édose ándres kai gynaíkes vathiás pnevmatikís órasis kai yperochís.

Égrapse dekaoktó vivlía, me to pio diakekriméno to Dalael us-Sulook (Soufismós-Mia antikeimenikí ektímisi), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) kai Israr ul-Haramain (Ta mystiká ton dýo ierón tzamión). Undtan anamfívola énas apó tous pio diakekriménous Soúfi agíous tis mousoulmanikís Oútas kai anazopyrotikó tou Tágmatos tou Naksmpántia Oouaḯsia.

Péthane stis 18 Fevrouaríou 1984 sto Islamampánt se ilikía ogdónta etón. Éxi mínes prin apó to thánató tou, próteine ton pio diásimo kai pnevmatiká proikisméno mathití tou, ton Mocháment Akrám Aván, os diádochó tou gia na igitheí tou tágmatos Naqshbandiah Owaisiah.

NORWEGIAN

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ble født i Chakrala, en avsidesliggende landsby i Mianwali -distriktet i Pakistan, i 1904. Han fullførte sin religiøse utdannelse i 1934. Samme år møtte han Shaikh 'Abdul Rahim, som tok ham med til helligdommen til Shaikh Allah Deen Madni. Ved guddommelig vilje ble hans åndelige forbindelse umiddelbart etablert med helgenen på Hijra fra 1000 -tallet (sekstende århundre e.Kr.), og han begynte å motta åndelig fordel. Hans sublime utdannelse i sufisme, som betydde progressiv åndelig vekst og avansement, fortsatte i omtrent tjuefem år, hvoretter han ble pålagt å gjennomføre profetiske velsignelser-et edelt oppdrag han utførte med entydig iver og engasjement i en periode på halvparten et århundre. Alle som besøkte ham ble behørig belønnet med en andel av lykke i samsvar med hans/hennes oppriktighet og kapasitet. Shaikh Allah Yar Khans oppdrag ga menn og kvinner med dyp åndelig visjon og eminens.

Han forfattet atten bøker, den mest kjente var Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) og Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques). Han var utvilsomt en av de mest framstående sufi -hellige i den muslimske ummaen og en gjenoppliver av Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

Han døde 18. februar 1984 i Islamabad i en alder av åtti år. Seks måneder før hans død nominerte han sin mest berømte og åndelig begavede student, Muhammad Akram Awan, som hans etterfølger til å lede Naqshbandiah Owaisiah -ordenen.

NEPALI

सूफी सन्त - हर्ज अल्लाह यार खान (आरएच)


शेख अल्लाह यार खानको जन्म १ 4 ०४ मा पाकिस्तानको मियाँवाली जिल्लाको दुर्गम गाउँ चक्रलामा भएको थियो। उनले १ 34 ३४ मा आफ्नो धार्मिक शिक्षा पूरा गरे। उही वर्ष उनी शेख अब्दुल रहीमलाई भेटे, जो उनलाई शेख अल्लाह दीनको मन्दिरमा लगे। मदनी। ईश्वरीय इच्छा द्वारा उनको आध्यात्मिक सम्बन्ध १० औं शताब्दी हिजरा (१te औं शताब्दी ईस्वी) को संत संग तुरुन्तै स्थापित भयो र उनी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्न थाले। सूफीवाद मा उनको उदात्त शिक्षा, प्रगतिशील आध्यात्मिक बृद्धि र उन्नति को संकेत, लगभग पच्चीस बर्ष को लागी जारी राखे, जस पछि उनी अगमवक्ता आशीर्वाद को प्रचार गर्न को लागी निर्देशित गरीयो-एक महान मिशन कि उनले आधा अवधि को लागी एक मात्र जोश र समर्पण संग पूरा गरे। एक शताब्दी। उहाँलाई भेट्न जो कोही पनी विधिवत आध्यात्मिक आनन्द को एक शेयर संग उनको/उनको ईमानदारी र क्षमता संग पुरस्कृत गरिएको थियो। शेख अल्लाह यार खान को मिशन गहिरो आध्यात्मिक दृष्टि र प्रतिष्ठा को पुरुष र महिलाहरु लाई उत्पादन गरीयो।

उनले अठारवटा किताबहरु लेखे, सबैभन्दा प्रतिष्ठित दलाल उस-सुलोक (सूफीवाद-एक उद्देश्य मूल्या )्कन), हयात-ए-बरजाखिया (जीवन पछाडि जीवन) र इसरार उल-हरामैन (दुई पवित्र मस्जिदहरुको रहस्य) हुन्। उनी निस्सन्देह मुस्लिम उम्मा को सबैभन्दा प्रतिष्ठित सूफी संतहरु मध्ये एक र नक्शबंदिया ओवैसीया आदेश को एक पुनर्जीवित थिए।

उहाँ १ February फेब्रुअरी १ ​​1984 on४ मा इस्लामाबादमा y० वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। उनको मृत्यु हुनु भन्दा months महिना अगाडी, उनले आफ्नो सबैभन्दा प्रतिष्ठित र आध्यात्मिक रूप मा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मुहम्मद अकरम अवान को नाक्सबन्दीया ओवैसीया आदेश को नेतृत्व गर्न को लागी उनको उत्तराधिकारी को रूप मा नामित गरे।
Sūphī santa - harja allāha yāra khāna (āra'ēca)


śēkha allāha yāra khānakō janma 1 4 04 mā pākistānakō miyām̐vālī jillākō durgama gā'um̐ cakralāmā bha'ēkō thiyō. Unalē 1 34 34 mā āphnō dhārmika śikṣā pūrā garē. Uhī varṣa unī śēkha abdula rahīmalā'ī bhēṭē, jō unalā'ī śēkha allāha dīnakō mandiramā lagē. Madanī. Īśvarīya icchā dvārā unakō ādhyātmika sambandha 10 auṁ śatābdī hijarā (1te auṁ śatābdī īsvī) kō santa saṅga turuntai sthāpita bhayō ra unī ādhyātmika lābha prāpta garna thālē. Sūphīvāda mā unakō udātta śikṣā, pragatiśīla ādhyātmika br̥d'dhi ra unnati kō saṅkēta, lagabhaga paccīsa barṣa kō lāgī jārī rākhē, jasa pachi unī agamavaktā āśīrvāda kō pracāra garna kō lāgī nirdēśita garīyō-ēka mahāna miśana ki unalē ādhā avadhi kō lāgī ēka mātra jōśa ra samarpaṇa saṅga pūrā garē. Ēka śatābdī. Uhām̐lā'ī bhēṭna jō kōhī panī vidhivata ādhyātmika ānanda kō ēka śēyara saṅga unakō/unakō īmānadārī ra kṣamatā saṅga puraskr̥ta gari'ēkō thiyō. Śēkha allāha yāra khāna kō miśana gahirō ādhyātmika dr̥ṣṭi ra pratiṣṭhā kō puruṣa ra mahilāharu lā'ī utpādana garīyō.

Unalē aṭhāravaṭā kitābaharu lēkhē, sabaibhandā pratiṣṭhita dalāla usa-sulōka (sūphīvāda-ēka uddēśya mūlyā)kana), hayāta-ē-barajākhiyā (jīvana pachāḍi jīvana) ra isarāra ula-harāmaina (du'ī pavitra masjidaharukō rahasya) hun. Unī nis'sandēha muslima um'mā kō sabaibhandā pratiṣṭhita sūphī santaharu madhyē ēka ra nakśabandiyā ōvaisīyā ādēśa kō ēka punarjīvita thi'ē.

Uhām̐ 1 February phēbru'arī 1 ​​1984 on4 mā islāmābādamā y0 varṣakō umēramā bitnubhayō. Unakō mr̥tyu hunu bhandā months mahinā agāḍī, unalē āphnō sabaibhandā pratiṣṭhita ra ādhyātmika rūpa mā pratibhāśālī vidyārthī, muham'mada akarama avāna kō nāksabandīyā ōvaisīyā ādēśa kō nētr̥tva garna kō lāgī unakō uttarādhikārī kō rūpa mā nāmita garē.

YORUBA

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan ni a bi ni Chakrala, abule latọna jijin ti Agbegbe Mianwali ti Pakistan, ni ọdun 1904. O pari ẹkọ ẹsin rẹ ni 1934. Ni ọdun kanna, o pade Shaikh 'Abdul Rahim, ẹniti o mu lọ si ibi -mimọ Shaikh Allah Deen Madni. Nipasẹ Ibawi Isopọ ti ẹmi rẹ ti fi idi mulẹ lẹsẹkẹsẹ pẹlu eniyan mimọ ti Hijra orundun 10th (ọrundun kẹrindilogun SK) ati pe o bẹrẹ gbigba anfani ti ẹmi. Ẹkọ giga rẹ ni Sufism, ti o ṣe afihan idagbasoke ẹmí ati ilosiwaju ti ilọsiwaju, tẹsiwaju fun bii ọdun mẹẹdọgbọn, lẹhin eyi o ti paṣẹ lati ṣe itankale awọn ibukun Asotele-iṣẹ apinfunni ti o ṣaṣeyọri pẹlu itara ọkan ati iyasọtọ fun akoko ti o to idaji orundun kan. Ẹnikẹni ti o ṣabẹwo si rẹ ni a fun ni ẹbun daradara pẹlu ipin ti idunnu ẹmí ti o ni ibamu pẹlu otitọ ati agbara rẹ. Iṣẹ apinfunni Shaikh Allah Yar Khan ṣe awọn ọkunrin ati obinrin ti iran ti ẹmi jinlẹ ati olokiki.

O kọ awọn iwe mejidilogun, olokiki julọ ni Dalael us-Sulook (Sufism-Appraisal Objective kan), Hayat-e Barzakhiah (Igbesi aye Ju Igbesi aye) ati Israr ul-Haramain (Awọn aṣiri ti Mossalassi mimọ mejeeji). Laiseaniani o jẹ ọkan ninu awọn eniyan mimọ Sufi ti o ṣe pataki julọ ti Umma Musulumi ati olugbala ti aṣẹ Naqshbandiah Owaisiah.

O ku ni ọjọ 18 Oṣu kejila ọdun 1984 ni Islamabad ni ẹni ọgọrin ọdun. Oṣu mẹfa ṣaaju iku rẹ, o yan ọmọ ile -iwe rẹ ti o ni olokiki julọ ati ẹbun ti ẹmi, Muhammad Akram Awan, gẹgẹ bi alabojuto rẹ lati ṣe itọsọna aṣẹ Naqshbandiah Owaisiah.

PERSIAN

صوفی مقدس - هرزه الله یار خان (RH)


شیخ الله یار خان در چاکرالا ، یک روستای دور افتاده در منطقه میانوالی پاکستان ، در سال 1904 متولد شد. او تحصیلات دینی خود را در سال 1934 به پایان رساند. در همان سال ، وی با شیخ عبدالرحیم ملاقات کرد ، که او را به حرم شیخ الله دین برد. مدنی. با اراده الهی ، ارتباط معنوی وی بلافاصله با قدیس قرن دهم هجری (قرن شانزدهم میلادی) برقرار شد و او از دریافت معنوی برخوردار شد. تحصیلات عالی او در تصوف ، که نشان دهنده رشد و پیشرفت معنوی مترقی بود ، حدود بیست و پنج سال ادامه یافت ، و پس از آن به مأموریت تبلیغ نعمت های نبوی-مأموریت شریفی که با غیرت و فداکاری منحصر به فرد به مدت نیمی از سال انجام داد ، نائل آمد. یک قرن. هرکسی که از وی دیدن می کرد ، متناسب با صمیمیت و ظرفیتش ، از نعمت معنوی پاداش می گرفت. مأموریت شیخ الله یارخان مردان و زنان دارای دید و روحیه عمیق معنوی بود.

او هجده کتاب تألیف کرد که برجسته ترین آنها دالال سولوک (تصوف-ارزیابی عینی) ، حیات برزخیا (زندگی فراتر از زندگی) و اسرار الحرامین (اسرار دو مسجد مقدس) است. او بدون شک یکی از برجسته ترین مقدسین صوفی امت مسلمان و احیا کننده دستور نقشبندیه اویسیه بود.

وی در 18 فوریه 1984 در اسلام آباد در سن هشتاد سالگی درگذشت. وی شش ماه قبل از مرگش ، درخشان ترین و با استعدادترین شاگرد خود ، محمد اکرم اعوان را به عنوان جانشین خود برای رهبری دستور نقشبندیه اویسیه معرفی کرد.

POLISH

Święty Sufi – Hz Allah Yar Khan (RH)

Szejk Allah Yar Khan urodził się w Chakrala, odległej wiosce dystryktu Mianwali w Pakistanie, w 1904 roku. Ukończył edukację religijną w 1934 roku. W tym samym roku poznał Szejka Abdula Rahima, który zabrał go do sanktuarium Szejka Allaha Deena Madni. Dzięki Woli Bożej jego duchowe połączenie zostało natychmiast nawiązane ze świętym Hidżrą z X wieku (XVI wne) i zaczął otrzymywać duchowe dobrodziejstwa. Jego wzniosła edukacja w sufizmie, oznaczająca postępujący duchowy wzrost i postęp, trwała przez około dwadzieścia pięć lat, po czym skierowano go do podjęcia szerzenia proroczych błogosławieństw – szlachetnej misji, którą wypełniał ze szczególną gorliwością i poświęceniem przez okres obejmujący połowę Stulecie. Każdy, kto go odwiedził, był należycie nagradzany częścią duchowej błogości współmiernej do jego/jej szczerości i możliwości. Misja Szejka Allaha Yar Khana stworzyła mężczyzn i kobiety o głębokiej duchowej wizji i wybitności.

Jest autorem osiemnastu książek, z których najwybitniejsze to Dalael us-Sulook (Sufizm – obiektywna ocena), Hayat-e Barzakhiah (Życie poza życiem) i Israr ul-Haramain (Sekrety dwóch świętych meczetów). Był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych świętych sufickich muzułmańskiej Ummah i odnowicielem Zakonu Naqshbandiah Owaisiah.

Zmarł 18 lutego 1984 roku w Islamabadzie w wieku osiemdziesięciu lat. Sześć miesięcy przed śmiercią wyznaczył swojego najwybitniejszego i najbardziej uzdolnionego duchowo ucznia, Muhammada Akrama Awana, na swojego następcę, który przewodził Zakonowi Naqshbandiah Owaisiah.

ZULU

I-Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

UShaikh Allah Yar Khan wazalelwa eChakrala, isigodi esikude eMianwali District of Pakistan, ngo-1904. Waphothula izifundo zakhe zenkolo ngo-1934. Ngawo lowo nyaka, wahlangana noShaikh ‘Abdul Rahim, owamyisa ethempelini likaShaikh Allah Deen Madni. Ngentando Yaphezulu ukuxhumana kwakhe okungokomoya kwasungulwa ngokushesha nosanta wekhulu le-10 uHijra (ngekhulu leshumi nesithupha CE) futhi waqala ukuthola ukuzuza ngokomoya. Imfundo yakhe ephakeme eSufism, ekhombisa ukukhula ngokomoya okuqhubekayo kanye nentuthuko, yaqhubeka cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, ngemuva kwalokho yaqondiswa ukuthi yenze ukusabalalisa izibusiso ezingokwesiprofetho – umsebenzi omuhle awufeza ngentshiseko eyodwa nokuzinikela isikhathi esihlanganisa uhhafu ikhulu leminyaka. Noma ngubani owamvakashela waklonyeliswa ngokufanele ngesabelo senjabulo engokomoya ngokulingana nobuqotho namandla akhe. Umsebenzi kaShaikh Allah Yar Khan wakhiqiza abesilisa nabesifazane abanombono ojulile wezulu nokuvelela.

Wabhala izincwadi eziyishumi nesishiyagalombili, ezigqame kakhulu ngethi Dalael us-Sulook (Sufism – An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) kanye ne-Israr ul-Haramain (Izimfihlo Zamamoski amabili angcwele). Ngokungangabazeki wayengomunye wabangcwele bakaSufi abahlonishwa kakhulu be-Muslim Ummah futhi owayephindisela kabusha iNaqshbandiah Owaisiah Order.

Wadlula emhlabeni ngomhlaka 18 Febhuwari 1984 e-Islamabad eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kokufa kwakhe, waqoka umfundi wakhe owayedume kakhulu futhi enesiphiwo esingokomoya, uMuhammad Akram Awan, njengolandela esikhundleni sakhe ukuhola iNaqshbandiah Owaisiah Order.

AFRIKAANS

Sufi Saint - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan is gebore in Chakrala, 'n afgeleë dorpie in die distrik Mianwali in Pakistan, in 1904. Hy voltooi sy godsdiensopleiding in 1934. Dieselfde jaar ontmoet hy Shaikh 'Abdul Rahim, wat hom na die heiligdom van Shaikh Allah Deen neem Madni. Deur Goddelike wil is sy geestelike verbinding onmiddellik tot stand gebring met die heilige van die 10de eeu Hijra (sestiende eeu nC) en het hy geestelike weldaad begin ontvang. Sy sublieme opvoeding in soefisme, wat progressiewe geestelike groei en vooruitgang aandui, duur ongeveer vyf-en-twintig jaar voort, waarna hy beveel is om die verspreiding van profetiese seëninge te onderneem-'n edele missie wat hy met besondere ywer en toewyding vir 'n tydperk van half 'n eeu. Almal wat hom besoek het, is behoorlik beloon met 'n deel van geestelike saligheid wat ooreenstem met sy/haar opregtheid en kapasiteit. Die missie van Shaikh Allah Yar Khan het mans en vroue met 'n diep geestelike visie en eminensie opgelewer.

Hy het agtien boeke geskryf, waarvan die bekendste Dalael us-Sulook (Sufism-An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) en Israr ul-Haramain (Secrets of the two holy Mosques) is. Hy was ongetwyfeld een van die vooraanstaande Soefi -heiliges van die Moslem -Ummah en 'n herlewing van die Naqshbandiah Owaisiah -orde.

Hy is op 18 Februarie 1984 in Islamabad op die ouderdom van tagtig oorlede. Ses maande voor sy dood het hy sy mees beroemde en geestelik begaafde student, Muhammad Akram Awan, aangewys as sy opvolger om die Naqshbandiah Owaisiah -orde te lei.

ALBANIAN

Sufi Shenjt – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shejh Allah Yar Khan lindi në Chakrala, një fshat i largët i Qarkut Mianwali të Pakistanit, në vitin 1904. Ai përfundoi arsimin e tij fetar në 1934. Në të njëjtin vit, ai u takua me Shaikh ‘Abdul Rahim, i cili e çoi atë në faltoren e Shejh Allah Deen Madni. Me Vullnetin Hyjnor lidhja e tij shpirtërore u vendos menjëherë me shenjtorin e shekullit të 10 -të Hixhra (shekulli i gjashtëmbëdhjetë pas Krishtit) dhe ai filloi të merrte përfitime shpirtërore. Edukimi i tij sublim në sufizëm, që nënkupton rritje dhe përparim progresiv shpirtëror, vazhdoi për rreth njëzet e pesë vjet, pas së cilës ai u udhëzua të ndërmerrte përhapjen e bekimeve profetike-një mision fisnik që ai e përmbushi me zell dhe përkushtim të veçantë për një periudhë që përfshin gjysmën një shekull. Çdokush që e vizitoi atë u shpërblye me një pjesë të lumturisë shpirtërore në përpjesëtim me sinqeritetin dhe aftësinë e tij/saj. Misioni i Shaikh Allah Yar Khan prodhoi burra dhe gra me vizion dhe epërsi të thellë shpirtërore.

Ai shkroi tetëmbëdhjetë libra, më të dalluarit ishin Dalael us-Sulook (Sufizmi-Një Vlerësim Objektiv), Hayat-e Barzakhiah (Jeta Përtej Jetës) dhe Israr ul-Haramain (Sekretet e dy Xhamive të Shenjta). Ai ishte padyshim një nga shenjtorët më të shquar sufistë të umetit mysliman dhe një ringjallës i Urdhrit Naqshbandiah Owaisiah.

Ai vdiq në 18 shkurt 1984 në Islamabad në moshën tetëdhjetë vjeç. Gjashtë muaj para vdekjes së tij, ai nominoi studentin e tij më të shquar dhe më të talentuar shpirtërisht, Muhammad Akram Awan, si pasardhësin e tij për të udhëhequr Urdhrin Naqshbandiah Owaisiah.

AMRAHIC

ሱፊ ቅዱስ - ኸዝ አላህ ያር ካን (አርኤች)


Ikhክ አላህ ያር ካን የተወለደው በ 1904 በፓኪስታን ሚያንዋሊ አውራጃ ሩቅ በሆነ መንደር በቻክራላ ነበር። በ 1934 ሃይማኖታዊ ትምህርቱን አጠናቋል። በዚያው ዓመት ሸይኽ አብዱልራሂምን አግኝቶ ወደ ሸይኽ አላህ ዲን ቤተ መቅደስ ወሰደው። መድኒ። በመለኮታዊ ፈቃድ መንፈሳዊ ግንኙነቱ ወዲያውኑ ከ 10 ኛው ክፍለዘመን ሂጅራ (ከአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት) ጋር ተጀመረ እናም መንፈሳዊ በረከትን መቀበል ጀመረ። ተራማጅ መንፈሳዊ እድገትን እና እድገትን የሚያመለክተው በሱፊዝም ውስጥ ያለው የላቀ ትምህርቱ ለሃያ አምስት ዓመታት ያህል የቀጠለ ሲሆን ከዚያ በኋላ የትንቢታዊ በረከቶችን ስርጭት እንዲያካሂድ ታዘዘ-በግማሽ ለሚቆይ ጊዜ በነጠላ ቅንዓት እና ራስን መወሰን ያከናወነው ክቡር ተልእኮ። ምዕተ ዓመት። እሱን የጎበኘ ማንኛውም ሰው ከልቡ እና ከአቅሙ ጋር በሚመጣጠን የመንፈሳዊ ደስታ ድርሻ በአግባቡ ተሸልሟል። የikhክ አላህ ያር ካን ተልዕኮ ጥልቅ መንፈሳዊ እይታ እና ታዋቂነት ያላቸውን ወንዶች እና ሴቶችን አፍርቷል።

እሱ አሥራ ስምንት መጻሕፍትን የፃፈ ሲሆን ፣ በጣም የሚታወቀው ደላይል us-sulook (ሱፊዝም-የዓላማ ግምገማ) ፣ ሀያት-ባርዛኪያ (ከሕይወት ባሻገር ሕይወት) እና ኢስራር አል-ሐራማን (የሁለቱ ቅዱስ መስጊዶች ምስጢሮች) ናቸው። እሱ ከሙስሊሙ ኡማ በጣም ታዋቂ ከሆኑት የሱፊ ቅዱሳን አንዱ እና የናቅሽባኒያ ኦዋይሲያ ትዕዛዝን የሚያነቃቃ መሆኑ ጥርጥር የለውም።

የካቲት 18 ቀን 1984 በኢስላማባድ በሰማንያ ዓመቱ አረፈ። ከመሞቱ ከስድስት ወራት በፊት እጅግ የላቀውን እና በመንፈሳዊ ተሰጥኦ ያለውን ተማሪውን መሐመድ አክራም አዋን የናቅሽባንያ ኦዋይሺያን ትዕዛዝ እንዲመራ ተተኪ አድርጎ ሾመ።
sufī k’idusi - ẖezi ālahi yari kani (āri’ēchi)


Ikhki ālahi yari kani yeteweledewi be 1904 bepakīsitani mīyaniwalī āwiraja ruk’i behone menideri bechakirala neberi። be 1934 hayimanotawī timihirituni āt’enak’wali። bezīyawi ‘ameti sheyiẖi ābidulirahīmini āginyito wede sheyiẖi ālahi dīni bēte mek’idesi wesedewi። medinī። bemelekotawī fek’adi menifesawī gininyunetu wedīyawinu ke 10 nyawi kifilezemeni hījira (ke’āsira sidisitenyawi kifile zemeni kekirisitosi lideti) gari tejemere inami menifesawī bereketini mek’ebeli jemere። teramaji menifesawī idigetini ina idigetini yemīyamelekitewi besufīzimi wisit’i yalewi yelak’e timihiritu lehaya āmisiti ‘ametati yahili yek’et’ele sīhoni kezīya beḫwala yetinibītawī bereketochini sirich’iti inidīyakahīdi tazeze-begimashi lemīk’oyi gīzē benet’ela k’ini‘ati ina rasini meweseni yakenawenewi kiburi teli’iko። mi‘ite ‘ameti። isuni yegobenye maninyawimi sewi kelibu ina ke’āk’imu gari bemīmet’at’eni yemenifesawī desita dirisha be’āgibabu teshelimwali። yeikhki ālahi yari kani teli‘iko t’ilik’i menifesawī iyita ina tawak’īneti yalachewini wenidochi ina sētochini āfiritwali።

isu āšira siminiti mets’aḥifitini yet͟s’afe sīhoni ፣ bet’ami yemītawek’ewi delayili us-sulook (sufīzimi-ye‘alama gimigema) ፣ hāyati-barizakīya (keḥiyiweti bashageri ḥiyiweti) ina īsirari āli-ḥāramani (yehuletu k’idusi mesigīdochi misit’īrochi) nachewi። isu kemusilīmu uma bet’ami tawak’ī kehonuti yesufī k’idusani ānidu ina yenak’ishibanīya owayisīya ti‘izazini yemīyanek’ak’a mehonu t’irit’iri yelewimi።

yekatīti 18 k’eni 1984 be’īsilamabadi besemaniya ‘ametu ārefe። kememotu kesidisiti werati befīti ijigi yelak’ewini ina bemenifesawī teset’i’o yalewini temarīwini meḥāmedi ākirami āwani yenak’ishibaniya owayishīyani ti‘izazi inidīmera tetekī ādirigo shome።

BOSNIAN

Sufijski svetac - Hz Allah Yar Khan (RH)


Šejh Allah Yar Khan rođen je u Chakrali, udaljenom selu pakistanskog okruga Mianwali, 1904. godine. Svoje vjersko obrazovanje završio je 1934. Iste godine upoznao je šeika 'Abdul Rahima, koji ga je odveo u svetište šeika Allah Deena Madni. Božanskom voljom njegova duhovna veza je odmah uspostavljena sa svecem hidžre iz 10. stoljeća (šesnaesti vijek naše ere) i počeo je primati duhovnu dobrotu. Njegovo uzvišeno obrazovanje u sufizmu, koje označava progresivni duhovni rast i napredovanje, nastavilo se oko dvadeset i pet godina, nakon čega mu je upućeno da se bavi širenjem proročkih blagoslova-plemenite misije koju je s izuzetnom revnošću i predanošću obavljao u razdoblju koje se protezalo do polovice vek. Svako ko ga je posjetio bio je propisno nagrađen dijelom duhovnog blaženstva srazmjernog njegovoj/njenoj iskrenosti i kapacitetu. Misija šeika Allaha Yar Khana proizvela je muškarce i žene duboke duhovne vizije i eminencije.

Napisao je osamnaest knjiga, od kojih se najviše ističu Dalael us-Sulook (sufizam-objektivna ocjena), Hayat-e Barzakhiah (Život izvan života) i Israr ul-Haramain (Tajne dvije svete džamije). On je nesumnjivo bio jedan od najuglednijih sufijskih svetaca muslimanskog ummeta i preporoditelj Naqshbandiah Owaisiah reda.

Preminuo je 18. februara 1984. u Islamabadu u dobi od osamdeset godina. Šest mjeseci prije smrti nominirao je svog najslavnijeg i duhovno nadarenog učenika, Muhammeda Akrama Awana, za svog nasljednika koji će voditi red Naqshbandiah Owaisiah.

INDONESIAN

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan lahir di Chakrala, sebuah desa terpencil di Distrik Mianwali Pakistan, pada tahun 1904. Ia menyelesaikan pendidikan agamanya pada tahun 1934. Pada tahun yang sama, ia bertemu dengan Syekh 'Abdul Rahim, yang membawanya ke kuil Syekh Allah Deen Madni. Dengan Kehendak Ilahi, hubungan spiritualnya segera terjalin dengan orang suci abad ke-10 Hijrah (abad keenam belas M) dan dia mulai menerima berkah spiritual. Pendidikannya yang luhur dalam tasawuf, yang menandakan pertumbuhan dan kemajuan spiritual yang progresif, berlanjut selama sekitar dua puluh lima tahun, setelah itu ia diarahkan untuk melakukan penyebaran berkah Nabi – sebuah misi mulia yang ia selesaikan dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa untuk jangka waktu yang mencakup setengah. satu abad. Siapa pun yang mengunjunginya akan mendapatkan bagian kebahagiaan spiritual yang sepadan dengan ketulusan dan kapasitasnya. Misi Syaikh Allah Yar Khan menghasilkan pria dan wanita dengan visi dan keunggulan spiritual yang mendalam.

Dia menulis delapan belas buku, yang paling terkenal adalah Dalael us-Sulook (Tasawuf – Sebuah Penilaian Objektif), Hayat-e Barzakhiah (Kehidupan Melampaui Kehidupan) dan Israr ul-Haramain (Rahasia dua Masjid Suci). Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu wali Sufi paling terkemuka dari umat Muslim dan kebangkitan Tarekat Naqsybandiah Owaisiah.

Dia meninggal pada tanggal 18 Februari 1984 di Islamabad pada usia delapan puluh tahun. Enam bulan sebelum kematiannya, ia menominasikan muridnya yang paling terkenal dan berbakat secara spiritual, Muhammad Akram Awan, sebagai penggantinya untuk memimpin Tarekat Naqsybandiah Owaisiah.

ROMANIAN

Sfântul Sufi - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan s-a născut în Chakrala, un sat îndepărtat al districtului Mianwali din Pakistan, în 1904. Și-a finalizat educația religioasă în 1934. În același an, l-a întâlnit pe shaikh Abdul Rahim, care l-a dus la sanctuarul Shaikh Allah Deen. Madni. Prin voință divină, legătura sa spirituală a fost imediat stabilită cu sfântul Hijra din secolul al X-lea (secolul al XVI-lea e.n.) și a început să primească binefacere spirituală. Educația sa sublimă în sufism, semnificând o creștere și o înaintare spirituală progresivă, a continuat timp de aproximativ douăzeci și cinci de ani, după care a fost îndrumat să întreprindă binecuvântările profetice - o misiune nobilă pe care a îndeplinit-o cu zel și dedicație singulară pentru o perioadă de jumătate un secol. Oricine l-a vizitat a fost răsplătit în mod corespunzător cu o parte din fericirea spirituală proporțională cu sinceritatea și capacitatea sa. Misiunea Shaikh Allah Yar Khan a produs bărbați și femei cu viziune spirituală profundă și eminență.

A scris 18 cărți, cele mai distinse fiind Dalael us-Sulook (Sufism - An Objective Appraisal), Hayat-e Barzakhiah (Viața dincolo de viață) și Israr ul-Haramain (Secretele celor două sfinte moschei). El a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai distinși sfinți sufisti ai Ummahului musulman și un înviat al Ordinului Naqshbandiah Owaisiah.

A murit la 18 februarie 1984 la Islamabad la vârsta de optzeci de ani. Cu șase luni înainte de moarte, și-a desemnat cel mai ilustru și mai talentat student spiritual, Muhammad Akram Awan, ca succesor al său pentru a conduce Ordinul Naqshbandiah Owaisiah.

BANGLA

সুফি সাধক - হজ আল্লাহ ইয়ার খান (আরএইচ)


শাইখ আল্লাহ ইয়ার খান ১4০4 সালে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম চক্রলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১34 সালে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি শেখ আব্দুল রহিমের সাথে দেখা করেন, যিনি তাকে শায়খ আল্লাহ দ্বীনের মাজারে নিয়ে যান। মদনী। Ineশ্বরিক ইচ্ছা দ্বারা তার আধ্যাত্মিক সংযোগ অবিলম্বে 10 ম শতাব্দীর হিজড়ার (ষোড়শ শতাব্দী) সাধকের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি আধ্যাত্মিক উপকার পেতে শুরু করেছিলেন। সুফিবাদে তাঁর মহৎ শিক্ষা, প্রগতিশীল আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়ে, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিল, তারপরে তাকে নবীজী আশীর্বাদ প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল-একটি মহৎ মিশন যা তিনি একক উদ্যোগ এবং নিষ্ঠার সাথে অর্ধেক সময় ধরে সম্পন্ন করেছিলেন শতাব্দী. যে কেউ তাকে পরিদর্শন করেছে তার যথাযথভাবে তার আন্তরিকতা এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক সুখের অংশ হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। শাইখ আল্লাহ ইয়ার খানের মিশন নারী ও পুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং বিশিষ্টতা প্রদান করে।

তিনি আঠারটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দালায়েল উস-সুলুক (সুফিবাদ-একটি উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন), হায়াত-ই-বারজাখিয়া (জীবনের বাইরে জীবন) এবং ইসরার-উল-হারামাইন (দুটি পবিত্র মসজিদের গোপনীয়তা)। তিনি নি Umসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বিশিষ্ট সুফি সাধক এবং নকশবন্দীয়া ওওয়াইসিয়া আদেশের পুনরুজ্জীবক ছিলেন।

তিনি ১ 18 ফেব্রুয়ারি ১ ​​Islamabad সালে ইসলামাবাদে y০ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর ছয় মাস আগে তিনি নকশবন্দীয়া ওওয়াইসিয়া অর্ডারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিভাধর ছাত্র মুহাম্মদ আকরাম আওয়ানকে মনোনীত করেছিলেন।
Suphi sādhaka - haja āllāha iẏāra khāna (āra'ē'ica)


śā'ikha āllāha iẏāra khāna 1404 sālē pākistānēra miẏāna'ōẏālī jēlāra ēkaṭi pratyanta grāma cakralāẏa janmagrahaṇa karēna. Tini 134 sālē dharmīẏa śikṣā sampanna karēna. Ēka'i bachara tini śēkha ābdula rahimēra sāthē dēkhā karēna, yini tākē śāẏakha āllāha dbīnēra mājārē niẏē yāna. Madanī. Ineśbarika icchā dbārā tāra ādhyātmika sanyōga abilambē 10 ma śatābdīra hijaṛāra (ṣōṛaśa śatābdī) sādhakēra sāthē pratiṣṭhita haẏēchila ēbaṁ tini ādhyātmika upakāra pētē śuru karēchilēna. Suphibādē tām̐ra mahaṯ śikṣā, pragatiśīla ādhyātmika br̥d'dhi ēbaṁ agragatira iṅgita diẏē, prāẏa pam̐ciśa bachara dharē abyāhata chila, tāraparē tākē nabījī āśīrbāda pracārēra nirdēśa dē'ōẏā haẏēchila-ēkaṭi mahaṯ miśana yā tini ēkaka udyōga ēbaṁ niṣṭhāra sāthē ardhēka samaẏa dharē sampanna karēchilēna śatābdī. Yē kē'u tākē paridarśana karēchē tāra yathāyathabhābē tāra āntarikatā ēbaṁ sāmarthyēra sāthē sāmañjasyapūrṇa ādhyātmika sukhēra anśa hisābē puraskr̥ta haẏēchila. Śā'ikha āllāha iẏāra khānēra miśana nārī ō puruṣadēra gabhīra ādhyātmika dr̥ṣṭi ēbaṁ biśiṣṭatā pradāna karē.

Tini āṭhāraṭi grantha racanā karēna, yāra madhyē sabacēẏē ullēkhayōgya hacchē dālāẏēla usa-suluka (suphibāda-ēkaṭi uddēśyamūlaka mūlyāẏana), hāẏāta-i-bārajākhiẏā (jībanēra bā'irē jībana) ēbaṁ isarāra-ula-hārāmā'ina (duṭi pabitra masajidēra gōpanīẏatā). Tini ni Umsandēhē musalima um'māhara an'yatama biśiṣṭa suphi sādhaka ēbaṁ nakaśabandīẏā ō'ōẏā'isiẏā ādēśēra punarujjībaka chilēna.

Tini 1 18 phēbruẏāri 1 ​​Islamabad sālē isalāmābādē y0 bachara baẏasē mārā yāna. Mr̥tyura chaẏa māsa āgē tini nakaśabandīẏā ō'ōẏā'isiẏā arḍārēra nētr̥tba dē'ōẏāra jan'ya tāra uttarādhikārī hisēbē tāra sabacēẏē biśiṣṭa ēbaṁ ādhyātmikabhābē pratibhādhara chātra muhām'mada ākarāma ā'ōẏānakē manōnīta karēchilēna.

BULGARIAN

Суфийски светец - Hz Allah Yar Khan (RH)


Шейх Аллах Яр Хан е роден в Чакрала, отдалечено село на окръг Мианвали в Пакистан, през 1904 г. Завършва религиозното си образование през 1934 г. Същата година се запознава с шейх Абдул Рахим, който го отвежда в светилището на шейх Аллах Дийн Мадни. По Божествена Воля духовната му връзка незабавно се установява със светеца от Хиджра от 10 -ти век (шестнадесети век от н.е.) и той започва да получава духовно благодеяние. Неговото възвишено образование в суфизма, което означава прогресивен духовен растеж и напредък, продължава около двадесет и пет години, след което той е насочен да се занимава с разпространението на пророческите благословии-благородна мисия, която той изпълнява с особена ревност и отдаденост за период, обхващащ половината век. Всеки, който го посети, беше надлежно възнаграден с дял духовно блаженство, съизмеримо с неговата/нейната искреност и капацитет. Мисията на шейх Аллах Яр Хан създаде мъже и жени с дълбока духовна визия и превъзходство.

Той е автор на осемнадесет книги, като най-забележителните са Далаел нас-Сулук (суфизъм-обективна оценка), Хаят-е Барзахия (Живот отвъд живота) и Израр ул-Харамайн (Тайните на двете свещени джамии). Той несъмнено е един от най -изявените суфийски светци от мюсюлманската умма и възродител на ордена Накшбандия Овайсия.

Той почина на 18 февруари 1984 г. в Исламабад на осемдесет години. Шест месеца преди смъртта си той номинира най -прочутия си и духовно надарен ученик Мохамед Акрам Аван за свой наследник да ръководи ордена Накшбандия Овайсия.
Sufiĭski svetets - Hz Allah Yar Khan (RH)


Sheĭkh Allakh Yar Khan e roden v Chakrala, otdalecheno selo na okrŭg Mianvali v Pakistan, prez 1904 g. Zavŭrshva religioznoto si obrazovanie prez 1934 g. Sŭshtata godina se zapoznava s sheĭkh Abdul Rakhim, koĭto go otvezhda v svetilishteto na sheĭkh Allakh Diĭn Madni. Po Bozhestvena Volya dukhovnata mu vrŭzka nezabavno se ustanovyava sŭs svetetsa ot Khidzhra ot 10 -ti vek (shestnadeseti vek ot n.e.) i toĭ zapochva da poluchava dukhovno blagodeyanie. Negovoto vŭzvisheno obrazovanie v sufizma, koeto oznachava progresiven dukhoven rastezh i napredŭk, prodŭlzhava okolo dvadeset i pet godini, sled koeto toĭ e nasochen da se zanimava s razprostranenieto na prorocheskite blagoslovii-blagorodna misiya, koyato toĭ izpŭlnyava s osobena revnost i otdadenost za period, obkhvashtasht polovinata vek. Vseki, koĭto go poseti, beshe nadlezhno vŭznagraden s dyal dukhovno blazhenstvo, sŭizmerimo s negovata/neĭnata iskrenost i kapatsitet. Misiyata na sheĭkh Allakh Yar Khan sŭzdade mŭzhe i zheni s dŭlboka dukhovna viziya i prevŭzkhodstvo.

Toĭ e avtor na osemnadeset knigi, kato naĭ-zabelezhitelnite sa Dalael nas-Suluk (sufizŭm-obektivna otsenka), Khayat-e Barzakhiya (Zhivot otvŭd zhivota) i Izrar ul-Kharamaĭn (Taĭnite na dvete sveshteni dzhamii). Toĭ nesŭmneno e edin ot naĭ -izyavenite sufiĭski svettsi ot myusyulmanskata umma i vŭzroditel na ordena Nakshbandiya Ovaĭsiya.

Toĭ pochina na 18 fevruari 1984 g. v Islamabad na osemdeset godini. Shest mesetsa predi smŭrtta si toĭ nominira naĭ -prochutiya si i dukhovno nadaren uchenik Mokhamed Akram Avan za svoĭ naslednik da rŭkovodi ordena Nakshbandiya Ovaĭsiya.

SINDHI

صوفي بزرگ - حضرت الله يار خان (رح)


شيخ الله يار خان 1904 ۾ پاڪستان جي ميانوالي ضلعي جي ڏورانھين Chaو Cha چڪرالا ۾ .ائو. ھن پنھنجي ديني تعليم 1934 ۾ مڪمل ڪئي. سا yearئي سال سندس ملاقات شيخ عبدالرحيم سان ٿي ، جيڪو کيس شيخ الله دين جي مزار تي وي ويو. مدني. خدا جي مرضيءَ سان سندس روحاني تعلق فوري طور تي قائم ٿي ويو سنت سان 10 صدي ھجري (teھين صدي عيسويءَ) سان ۽ ھن حاصل ڪرڻ شروع ڪيو روحاني احسان. صوفي ازم ۾ سندس اعليٰ تعليم ، ترقي پسند روحاني وا growth ۽ ترقيءَ جي نشاني ، تقريبا continued پنجن سالن تائين جاري رهي ، جنهن کان پوءِ کيس هدايت ڪئي وئي ته هو نبي ڪريم the جي تبليغ شروع ڪري-هڪ عظيم مشن جنهن کي هن اularوري عرصي تائين اڪيلي جوش ۽ لگن سان پورو ڪيو. هڪ صدي. ڪو به ماڻهو جيڪو هن جي زيارت ڪندو هو ان کي مناسب طور تي انعام ڏنو ويندو روحاني نعمتن جو هڪ حصو ان جي خلوص ۽ صلاحيت سان. شيخ الله يار خان جي مشن مرد ۽ عورت کي پيدا ڪيو گہرے روحاني بصيرت ۽ عظمت.

هن اteenن ڪتابن جي تصنيف ڪئي ، جن ۾ س distingu کان و beingيڪ مشهور آهي دلال سلوڪ (تصوف-هڪ مقصد جو جائزو) ، حيات برزخيا (زندگي کان اهر زندگي) ۽ اسرار الحرمين (holyن مقدس مسجدن جا راز). هو بنا ڪنهن شڪ جي مسلمان امت جي س distingu کان ممتاز صوفي بزرگن مان هڪ هو ۽ نقشبنديه اويسيه آرڊر کي بحال ڪندڙ هو.

هن 18 فيبروري 1984 ع تي اسلام آباد ۾ اسي سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي. هن جي وفات کان Sixهه مهينا ا he ، هن پنهنجي تمام نمايان ۽ روحاني طور تي قابل شاگرد ، محمد اڪرم اعواڻ کي پنهنجو جانشين نامزد ڪيو ، جيڪو نقشبنديه اويسيه آرڊر جي اواڻي ڪندو.

PASHTO

صوفي سنت - حضرت الله یار خان (رح)


شیخ الله یار خان په 4 کال کې د پاکستان د میانوالي ولسوالۍ په یوه لیرې کلي چکراله کې زیږیدلی و. هغه خپلې دیني زده کړې په 34 کې بشپړې کړې. په هماغه کال یې له شیخ عبدالرحیم سره ولیدل ، چې هغه یې د شیخ الله دین زیارت ته بوتلو. مدنی. د الهی وصیت له مخې د هغه معنوي ارتباط سمدستي د لسمې پیړۍ هجرا (شپاړسمې میلادي پیړۍ) له سنت سره تاسیس شو او هغه روحاني ګټه ترلاسه کول پیل کړل. په تصوف کې د هغه عالي زده کړې ، د پرمختللي معنوي ودې او پرمختګ په ګوته کول ، شاوخوا پنځه ویشت کاله دوام وکړ ، وروسته له هغه هغه ته لارښوونه وشوه چې د نبوي برکتونو تبلیغ وکړي-یو عالي ماموریت چې هغه یې د نیمې مودې لپاره په ځانګړي جوش او وقف سره سرته ورساوه. یوه پیړۍ. هرڅوک چې د هغه سره لیدنه کړې د هغه د اخلاص او وړتیا سره سم د معنوي خوښۍ د یوې برخې سره جایزه ورکړل شوې. د شیخ الله یار خان ماموریت نارینه او ښځینه د ژور معنوي لید او شهرت لرونکي تولید کړل.

هغه اتلس کتابونه لیکلي ، چې ترټولو مشهور یې دالیل سلوک (تصوف-یو هدف ارزونه) ، حیات برزخیا (د ژوند هاخوا ژوند) او اسرار الحرمین (د دوه مقدس جوماتونو رازونه) دي. هغه بې له شکه د مسلم امت یو له خورا مشهور صوفیانو څخه و او د نقشبندیه اویسیا حکم بیا راژوندی کوونکی و.

هغه د February کال د فبروري په Islamabad مه په اسلام اباد کې د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه له مړینې شپږ میاشتې دمخه ، هغه خپل خورا نامتو او روحاني ډالۍ شوی زده کونکی ، محمد اکرم اعوان د نقشبندیه اویسیا امر رهبري کولو لپاره د هغه د ځای ناستي په توګه وټاکه.

HUNGARIAN

Szufi Szent - Hz Allah Yar Khan (RH)


Shaikh Allah Yar Khan 1904 -ben született Chakrala -ban, a pakisztáni Mianwali kerület távoli falujában. 1934 -ben fejezte be vallási oktatását. Ugyanebben az évben találkozott Abdul Rahim Shaikh -szal, aki elvitte őt Dain Shaikh szentélyébe. Madni. Isteni akarat által lelki kapcsolata azonnal létrejött a 10. századi hidzsrával (i. E. XVI. Század), és elkezdett lelki jótéteményt kapni. Fenséges szufista oktatása, amely a haladó szellemi növekedést és fejlődést jelentette, körülbelül huszonöt évig folytatódott, majd ezt követően a prófétai áldások terjesztésére irányult-ez egy nemes küldetés, amelyet egyedülálló buzgalommal és odaadással teljesített egy fél éven át. egy évszázad. Bárki, aki meglátogatta, megfelelően megjutalmazták az őszinteségével és képességeivel arányos lelki boldogságban. Shaikh Allah Yar Khan küldetése mély szellemi látásmódú és kiemelkedő férfiakat és nőket hozott létre.

Tizennyolc könyv szerzője, a legkiemelkedőbbek Dalael us-Sulook (Szufizmus-objektív értékelés), Hayat-e Barzakhiah (Élet az életen túl) és Israr ul-Haramain (A két szent mecset titkai). Kétségtelenül a muzulmán Ummah egyik legkiemelkedőbb szúfi szentje volt, és a Naqshbandiah Owaisiah Rend újjáélesztője.

1984. február 18 -án hunyt el Iszlámábádban, nyolcvanéves korában. Halála előtt hat hónappal legnevesebb és lelkileg legtehetségesebb tanítványát, Muhammad Akram Awant jelölte utódjául a Naqshbandiah Owaisiah Rend élére.

JAVANESE

Sufi Saint – Hz Allah Yar Khan (RH)

Shaikh Allah Yar Khan lair ing Chakrala, sawijining desa terpencil ing Distrik Mianwali Pakistan, ing taun 1904. Dheweke ngrampungake pendhidhikan agama ing taun 1934. Ing taun sing padha, dheweke ketemu karo Shaikh ‘Abdul Rahim, sing nggawa dheweke menyang kuil Shaikh Allah Deen Madni. Dening Kasedhiya Ilahi, hubungan spiritual dheweke langsung digawe karo santo Hijra abad kaping 10 (abad kaping nembelas CE) lan dheweke wiwit entuk mupangat spiritual. Pendhidhikan luhur ing bidang tasawuf, sing nuduhake tuwuh lan kemajuan spiritual, terus udakara rong puluh lima taun, sawise iku dheweke diarahake nyebarake berkah Nabalan – misi mulia sing ditindakake kanthi semangat lan dedhikasi sajrone wektu setengah sak abad. Sapa wae sing ngunjungi dheweke pancen entuk pahargyan kabegjan spiritual sing sejatine karo tulus lan katrampilane. Misi Shaikh Allah Yar Khan ngasilake pria lan wanita sing duwe paningalan spiritual lan kaunggulan.

Dheweke nulis wolulas buku, buku sing paling misuwur yaiku Dalael us-Sulook (Sufisme – Penilaian Objektif), Hayat-e Barzakhiah (Life Beyond Life) lan Israr ul-Haramain (Rahasia saka rong mesjid suci). Dheweke pancen salah sawijine wong suci sufi sing paling terkenal ing Umat Islam lan sing ngasilake Ordo Naqshbandiah Owaisiah.

Dheweke tilar donya tanggal 18 Februari 1984 ing Islamabad nalika yuswa wolung puluh taun. Nenem wulan sadurunge seda, dheweke milih murid sing paling misuwur lan duwe karohanen, Muhammad Akram Awan, minangka penerus kanggo memimpin Ordo Naqshbandiah Owaisiah.

Spiritual Purification Orders

Origin

Islam, as a complete code of life or Deen, was perfected during the life of the holy Prophet Muhammad-SAWS. He was the sole teacher and his mosque was the core institution for the community. Although Islam in its entirety was practiced during that blessed era, the classification and compilation of its knowledge into distinct branches like ‘Tafsir’ (interpretation of the Quran), Hadith (traditions or sayings of the holy Prophet-SAWS), Fiqh (Islamic law), and Sufism (the soul purification) were undertaken subsequently. This Deen of Allah passed from the holy Prophet-SAWS to his illustrious Companions in two ways: the outward and the inward. The former comprised the knowledge defined by speech and conduct, i.e., the Quran and Sunnah. The latter comprised the invisible blessings or the Prophetic lights transmitted by his blessed self. These blessings purified the hearts and instilled in them an ardent desire to follow Islam with utmost love, sincerity and devotion. Sufism is the effort to acquire these Barakah (Blessings).

The Companions handed down his-SAWS teachings as well as blessings to the Taba’in. Their strong hearts were capable of infusing these blessings into the hearts of their followers. Both aspects of Islam were similarly passed on by the Taba’in to the Tab’a Taba’in. The compilation of knowledge and its interpretation led to the establishment of many schools of religious thought; famous four being the Hanafi, the Hanbali, the Maliki, and the Shafa’i, all named after their founders. Similarly, in order to acquire, preserve and distribute his blessings, an organized effort was initiated by four schools of Sufism: The Naqshbandiah, the Qadriah, the Chishtiah, and the Suharwardiah. These schools were also named after their organizers and came to be known as Sufi Orders. All these Orders aim at purifying the hearts of sincere Muslims with Prophetic lights. These Sufi Orders also grew into many branches with the passage of time and are known by other names as well.

Objective 

The holy Quran has linked success in this life and the Hereafter with Tazkiyah (soul purification).

He, who purified, is successful. (87: 14)

Sufi Orders of Islam are the institutions where the fundamentals of Tazkiyah (soul purification) and its practical application are taught. They have graded programs in which every new seeker is instructed in Zikr-e Lisani (oral Zikr) and is finally taught the Zikr-e Qalbi (Remembrance in heart). However, in the Naqshbandiah Order, Zikr-e Qalbi is practiced form the very beginning.

Adherence to the Sunnah (Prophet’s way of life) is greatly emphasized in this Order, because the seeker achieves greater and quicker progress through its blessings. The essence of Zikr(Remembrance) is that the Qalb(Heart) should sincerely accept Islamic beliefs and acquire the strength to follow the Sunnah with even greater devotion.

‘If the heart is acquainted with Allah and is engaged in His Zikr(Remembrance); then it is filled with Barakaat-e Nabuwwat (Prophetic blessings) which infuse their purity in the mind and body. This not only helps in controlling sensual drives but also removes traces of hatred, greed, envy and insecurity from human soul. The person therefore becomes an embodiment of love, both for the Divine and the corporeal. This is the meaning of a Hadith, “There is a lump of flesh in the human body; if it goes astray the entire body is misguided, and if it is reformed the entire body is reformed. Know that this lump is the Qalb(Heart)”.’

(Asrar at-Tanzil by Ameer Muhammad Akram Awan [RH])

Dar ul Irfan – Center of Spirituality and Inner Peace [Multilingual]

To Beloved’s door;

The heart and soul yearns.

Beloved’s Presence;

an ecstatic freedom.

To unveil the real self;

To lands of Happiness and Joy;

Sweet taste of association with the Beloved.

Ah! May all doors and paths Lead to the Beloved’s alleyway

Where soul and heart find their core, peace, bliss and real self.

SPANISH

A la puerta del Amado;

El corazón y el alma anhelan.

Presencia del amado;

una libertad extática.

Desvelar el yo real;

A tierras de felicidad y alegría;

Dulce sabor de asociación con el Amado.

¡Ah! Que todas las puertas y caminos conduzcan al callejón del Amado

Donde el alma y el corazón encuentran su núcleo, paz, felicidad y yo real.

PORUTUGESE

Para a porta do Amado;

O coração e a alma anseiam.

Presença do Amado;

uma liberdade extática.

Para revelar o verdadeiro eu;

Para terras de felicidade e alegria;

Doce sabor de associação com o Bem-Amado.

Ah! Que todas as portas e caminhos conduzam ao beco do Amado

Onde a alma e o coração encontram seu âmago, paz, felicidade e verdadeiro eu.

ITALIAN

Alla porta dell’Amato;

Il cuore e l’anima bramano.

Presenza dell’Amato;

una libertà estatica.

Per svelare il vero sé;

Per terre di felicità e gioia;

Gusto dolce di associazione con l’Amato.

Ah! Possano tutte le porte e i sentieri Condurre al vicolo dell’Amato

Dove anima e cuore trovano il loro nucleo, la pace, la beatitudine e il vero sé.

FRENCH

À la porte de la bien-aimée ;

Le cœur et l’âme aspirent.

Présence de l’être aimé ;

une liberté extatique.

Pour dévoiler le vrai soi;

Aux terres du Bonheur et de la Joie ;

Goût sucré d’association avec l’Aimé.

Ah ! Que toutes les portes et tous les chemins mènent à la ruelle du Bien-aimé

Où l’âme et le cœur trouvent leur cœur, leur paix, leur bonheur et leur vrai moi.

GERMAN

Zur Tür des Geliebten;

Das Herz und die Seele sehnt sich.

Gegenwart des Geliebten;

eine ekstatische Freiheit.

Um das wahre Selbst zu enthüllen;

In Länder des Glücks und der Freude;

Süßer Geschmack der Verbindung mit dem Geliebten.

Ah! Mögen alle Türen und Wege in die Gasse des Geliebten führen

Wo Seele und Herz ihren Kern finden, Frieden, Glückseligkeit und wahres Selbst.

JAPANESE

最愛のドアへ。

心と魂が憧れます。

最愛の存在;

恍惚とした自由。

本当の自分を明らかにすること。

幸福と喜びの地へ。

最愛の人との付き合いの甘い味。

ああ!すべてのドアと小道が最愛の路地に通じますように

魂と心が彼らの核心、平和、至福、そして本当の自己を見つけるところ。

CHINESE

至爱人之门;

心灵和灵魂渴望。

爱人的存在;

一种狂喜的自由。

揭开真实的自我;

到幸福和欢乐的土地;

与爱人交往的甜蜜味道。

啊!愿所有的门路都通向爱人的小巷

灵魂和心灵在这里找到他们的核心、和平、幸福和真实的自我。

RUSSIAN

К двери Возлюбленного;

Сердце и душа тоскуют.

Присутствие Возлюбленного;

экстатическая свобода.

Раскрыть истинное «я»;

В земли счастья и радости;

Сладкий вкус ассоциации с Возлюбленным.

Ах! Пусть все двери и тропинки ведут в переулок Возлюбленных

Где душа и сердце находят свою сердцевину, покой, блаженство и настоящую сущность.

ARABIC

إلى باب الحبيب.

يشتاق القلب والروح.

حضور الحبيب.

حرية منتشية.

للكشف عن الذات الحقيقية ؛

إلى أرض السعادة والفرح.

حلو الطعم من الارتباط مع الحبيب.

آه! أتمنى أن تؤدي جميع الأبواب والمسارات إلى زقاق الحبيب

حيث تجد الروح والقلب جوهرهما ، والسلام ، والنعيم ، والذات الحقيقية.

HINDI

प्रियतम के द्वार तक;

मन और आत्मा तरसते हैं।

प्रिय की उपस्थिति;

एक उन्मादपूर्ण स्वतंत्रता।

वास्तविक स्व का अनावरण करने के लिए;

खुशी और खुशी की भूमि के लिए;

प्रियतम के संग का मीठा स्वाद।

आह! सभी दरवाजे और रास्ते प्यारे की गली की ओर ले जाएं

जहां आत्मा और हृदय अपने मूल, शांति, आनंद और वास्तविक स्व को पाते हैं।

NORWEGIAN

Til kjærestens dør;

Hjertet og sjelen lengter.

Elsket nærvær;

en ekstatisk frihet.

Å avsløre det virkelige jeget;

Til land med lykke og glede;

Søt smak av tilknytning til den elskede.

Ah! Måtte alle dører og stier føre til den elskedes smug

Der sjel og hjerte finner sin kjerne, fred, lykke og ekte jeg.

SWEDISH

Till älskade dörr;

Hjärtat och själen längtar.

Älskad närvaro;

en extatisk frihet.

Att avslöja det verkliga jaget;

Till länder av lycka och glädje;

Söt smak av förening med den älskade.

Ah! Må alla dörrar och vägar leda till den älskades gränd

Där själ och hjärta hittar sin kärna, fred, lycka och verkliga jag.

FINNISH

Rakkaan ovelle;

Sydän ja sielu kaipaa.

Rakkaan läsnäolo;

ekstaattinen vapaus.

Paljastaa todellinen minä;

Onnellisuuden ja ilon maihin;

Makea maku yhdistämisestä rakkaan kanssa.

Ah! Johtakoon kaikki ovet ja polut Rakkaan kujalle

Siellä, missä sielu ja sydän löytävät ytimensä, rauhan, autuuden ja todellisen itsensä.

TURKISH

Sevgilinin kapısına;

Kalp ve ruh özlem duyar.

sevgilinin varlığı;

esrik bir özgürlük.

Gerçek benliği ortaya çıkarmak için;

Mutluluk ve Neşe diyarlarına;

Sevgili ile birlikteliğin tatlı tadı.

Ah! Bütün kapılar ve yollar Sevgilinin sokağına çıksın

Ruhun ve kalbin özünü, huzurunu, mutluluğunu ve gerçek benliğini bulduğu yer.

BANGLA

প্রিয়জনের দরজায়;

হৃদয় এবং আত্মা আকাঙ্ক্ষা করে।

প্রিয়জনের উপস্থিতি;

একটি আনন্দময় স্বাধীনতা।

আসল আত্ম উন্মোচন করা;

সুখ এবং আনন্দের দেশে;

প্রিয়জনের সঙ্গে মেলামেশার মিষ্টি স্বাদ।

আহ! সমস্ত দরজা এবং পথ প্রিয়তমের গলির দিকে নিয়ে যাক

যেখানে আত্মা এবং হৃদয় তাদের মূল, শান্তি, পরমানন্দ এবং বাস্তব আত্ম খুঁজে পায়।

PERSIAN

Do drzwi Ukochanego;

Serce i dusza tęsknią.

Obecność Ukochanego;

ekstatyczna wolność.

Odsłonić prawdziwe ja;

Do krain szczęścia i radości;

Słodki smak skojarzenia z Ukochaną.

Ach! Niech wszystkie drzwi i ścieżki prowadzą do alejki Ukochanego

Gdzie dusza i serce odnajdują swój rdzeń, spokój, błogość i prawdziwe ja.

URDU

محبوب کے دروازے پر

دل اور روح تڑپتی ہے۔

محبوب کی موجودگی

ایک پرجوش آزادی.

حقیقی خود کو بے نقاب کرنا؛

خوشی اور خوشی کی زمینوں کے لیے

محبوب کی صحبت کا میٹھا ذائقہ۔

آہ! تمام دروازے اور راستے محبوب کی گلی کی طرف لے جائیں۔

جہاں روح اور دل کو اپنا اصل ، سکون ، نعمت اور حقیقی نفس ملتا ہے۔

SWAHILI

Kwa mlango wa Mpendwa;

Moyo na roho hutamani.

Uwepo wa Mpendwa;

uhuru wa kufurahi.

Kufunua utu halisi;

Kwa nchi za Furaha na Furaha;

Ladha tamu ya kushirikiana na Mpendwa.

Ah! Mei milango na njia zote Ziongoze kwenye barabara ya Mpendwa

Ambapo roho na moyo hupata msingi wao, amani, raha na ubinafsi halisi.

AMHARIC

ለተወዳጅ በር;

ልብ እና ነፍስ ይናፍቃሉ።

የተወደደ መገኘት;

አስደሳች ነፃነት።

እውነተኛውን ማንነት ለመግለጥ;

ወደ ደስታ እና ደስታ አገሮች;

ከተወዳጅ ጋር የመተባበር ጣፋጭ ጣዕም።

አህ! ሁሉም በሮች እና መንገዶች ወደ ተወዳጁ መውጫ መንገድ ይምሩ

ነፍስ እና ልብ ዋና ፣ ሰላምን ፣ ደስታን እና እውነተኛ ማንነታቸውን በሚያገኙበት።

ZULU

Emnyango kaBathandekayo;

Inhliziyo nomphefumulo kulangazelela.

Ubukhona Bothandekayo;

inkululeko ethokozisayo.

Ukudalula uqobo lwangempela;

Emazweni eNjabulo nenjabulo;

Ukunambitheka okumnandi kokuzihlanganisa noBathandekayo.

Ah! Kwangathi yonke iminyango nezindledlana Zingaholela ku-Alleyway Wathandekayo

Lapho umphefumulo nenhliziyo bethola khona umnyombo wabo, ukuthula, injabulo kanye nokuzethemba kwangempela.

POLISH

Do drzwi Ukochanego;

Serce i dusza tęsknią.

Obecność Ukochanego;

ekstatyczna wolność.

Odsłonić prawdziwe ja;

Do krain szczęścia i radości;

Słodki smak skojarzenia z Ukochaną.

Ach! Niech wszystkie drzwi i ścieżki prowadzą do alejki Ukochanego

Gdzie dusza i serce odnajdują swój rdzeń, spokój, błogość i prawdziwe ja.

UKRANIAN

До дверей коханого;

Серце і душа тужать.

Присутність коханого;

екстатична свобода.

Розкрити справжнє Я;

В землі Щастя і Радості;

Солодкий смак асоціації з Улюбленим.

Ах! Нехай усі двері та доріжки ведуть до алеї Улюбленого

Там, де душа і серце знаходять своє ядро, спокій, блаженство та справжнє «я».

CHINESE

至愛人之門;

心靈和靈魂渴望。

愛人的存在;

一種狂喜的自由。

揭開真實的自我;

到幸福和歡樂的土地;

與愛人交往的甜蜜味道。

啊!願所有的門路都通向愛人的小巷

靈魂和心靈在這裡找到他們的核心、和平、幸福和真實的自我。

UZBEK

Sevgilining eshigiga;

Yurak va ruh intiladi.

Sevgilining mavjudligi;

ekstatik erkinlik.

Haqiqiy o’zini namoyon qilish;

Baxt va quvonch mamlakatlariga;

Sevgilim bilan muloqotning shirin ta’mi.

Oh! Barcha eshiklar va yo’llar Sevgilining xiyoboniga olib chiqsin

Qaerda qalb va qalb asosiy, tinchlik, baxt va haqiqiy o’zini topadi.

KAZAKH

Сүйіктінің есігіне;

Жүрек пен жан аңсайды.

Сүйіктісінің болуы;

экстатикалық еркіндік.

Нағыз өзін таныту;

Бақыт пен қуаныш еліне;

Сүйіктімен араласудың тәтті дәмі.

Ах! Барлық есіктер мен жолдар сүйіктінің аллеясына апарсын

Жан мен жүректің өзегі, бейбітшілік, бақыт пен нағыз өзін табатын жерде.

TAJIK

Ба дари маҳбуб;

Дилу ҷон орзу дорад.

Ҳузури дӯстдошта;

озодии экстазӣ.

Нишон додани шахсияти воқеӣ;

Ба заминҳои хушбахтӣ ва шодӣ;

Таъми ширини муошират бо Маҳбуба.

Оҳ! Бигзор ҳама дарҳо ва роҳҳо ба хиёбони маҳбубон расанд

Дар он ҷое ки ҷон ва қалб аслӣ, оромӣ, саодат ва нафси воқеии худро меёбанд.

TURKMEN

Söýgülimiň gapysyna;

Heartürek we jan isleýär.

Söýgülimiň barlygy;

ekstatiki azatlyk.

Hakyky özüni açmak;

Bagt we şatlyk ýurtlaryna;

Söýgüli adamlar bilen birleşmegiň süýji tagamy.

Ah! Goý, ähli gapylar we ýollar Söýgüliň ýoluna eltsin

Kalbyň we ýüregiň özenini, rahatlygyny, bagtyýarlygyny we hakyky özüni tapýan ýerinde.

INDONESIAN

Ke pintu Kekasih;

Hati dan jiwa mendambakan.

Kehadiran Kekasih;

kebebasan yang luar biasa.

Untuk mengungkap diri yang sebenarnya;

Ke tanah Kebahagiaan dan Sukacita;

Rasa manis pergaulan dengan Sang Kekasih.

Ah! Semoga semua pintu dan jalan menuju gang Kekasih

Di mana jiwa dan hati menemukan inti, kedamaian, kebahagiaan, dan diri sejati mereka.

MALAY

Ke pintu Kekasih;

Hati dan jiwa merindukan.

Kehadiran Kekasih;

kebebasan gembira.

Untuk mengungkap diri yang sebenar;

Ke tanah Kebahagiaan dan Kegembiraan;

Rasa manis pergaulan dengan Kekasih.

Ah! Semoga semua pintu dan jalan menuju ke lorong Beloved

Di mana jiwa dan hati menemukan inti, kedamaian, kebahagiaan dan diri mereka yang sebenar.

KOREAN

사랑하는 사람의 문으로;

마음과 영혼이 갈망합니다.

사랑하는 사람의 존재;

황홀한 자유.

진정한 자아를 드러내기 위해;

행복과 기쁨의 땅으로;

연인과의 교감의 달콤한 맛.

아! 모든 문과 길이 사랑하는 사람의 골목으로 통하기를

영혼과 마음이 핵심, 평화, 행복, 진정한 자아를 찾는 곳.

THAI

ไปที่ประตูที่รัก;

หัวใจและจิตวิญญาณปรารถนา

การปรากฏตัวของที่รัก;

อิสระแห่งความสุข

เพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

สู่ดินแดนแห่งความสุขและความสุข

รสหวานสัมพันธ์กับผู้เป็นที่รัก

อา! ขอให้ประตูและทางเดินทั้งหมดนำไปสู่ตรอกที่รัก

ที่ซึ่งจิตวิญญาณและหัวใจพบแก่นแท้ ความสงบ ความสุข และตัวตนที่แท้จริง

FILIPINO

Sa pinto ng Minamahal;

Ang puso at kaluluwa ay nangungulila.

Presensya ng Minamahal;

isang kalugud-lugod na kalayaan.

Upang ilantad ang totoong sarili;

Sa mga lupain ng Kaligayahan at Kagalakan;

Matamis na lasa ng pakikisama sa Mahal.

Ah! Nawa ang lahat ng mga pinto at daanan ay Humantong sa alleyway ng Minamahal

Kung saan mahahanap ng kaluluwa at puso ang kanilang core, kapayapaan, kaligayahan at tunay na sarili.

AZERBAIJANI

Sevgilinin qapısına;

Ürək və ruh həsrət çəkir.

Sevgilinin Varlığı;

ekstatik bir azadlıq.

Əsl özünü ortaya çıxarmaq;

Xoşbəxtlik və Sevinc ölkələrinə;

Sevgili ilə ünsiyyətin şirin dadı.

Ah! Bütün qapılar və yollar Sevgilinin xiyabanına aparsın

Ruhun və ürəyin əsas, sülh, xoşbəxtlik və əsl özünü tapdığı yer.

KYRGYZ

Сүйүктүүнүн эшигине;

Жүрөк менен жан эңсейт.

Сүйүктүүнүн бар болушу;

экстатикалык эркиндик.

Чыныгы өзүн ачып көрсөтүү;

Бакыт жана Кубаныч өлкөлөрүнө;

Сүйүктүү менен болгон мамиленин таттуу даамы.

Ah! Бардык эшиктер жана жолдор Сүйүктүүнүн аллеясына алып барсын

Кай жерде жан менен жүрөк өзөгүн, тынчтыкты, бакытты жана чыныгы өзүн табат.

HUNGARIAN

Beloved ajtajához;

A szív és a lélek vágyakozik.

Szeretett jelenléte;

eksztatikus szabadság.

A valódi én feltárására;

A boldogság és öröm földjeire;

Édes íze a szeretettel való társulásnak.

Ah! Minden ajtó és ösvény vezessen a Szeretett sikátorához

Ahol a lélek és a szív megtalálja magját, a békét, a boldogságot és a valódi önmagát.

ROMANIAN

La ușa Preaiubitului;

Inima și sufletul tânjesc.

Prezența iubitului;

o libertate extatică.

Să dezvăluie sinele real;

Către țările Fericirii și Bucurii;

Gust dulce de asociere cu Iubitul.

Ah! Fie ca toate ușile și cărările să ducă la aleea Iubitului

Unde sufletul și inima își găsesc nucleul, pacea, fericirea și sinele real.

GREEK

Στην πόρτα του αγαπημένου?

Η καρδιά και η ψυχή λαχταρούν.

Η παρουσία του αγαπημένου?

μια εκστατική ελευθερία.

Να αποκαλύψει τον πραγματικό εαυτό.

Στα εδάφη της ευτυχίας και της χαράς.

Γλυκιά γεύση συναναστροφής με τον αγαπημένο.

Αχ! Είθε όλες οι πόρτες και τα μονοπάτια να οδηγήσουν στο σοκάκι του αγαπημένου

Εκεί που η ψυχή και η καρδιά βρίσκουν τον πυρήνα τους, την ειρήνη, την ευδαιμονία και τον πραγματικό εαυτό τους.

DANISH

Til Elskedes dør;

Hjertet og sjælen længes.

Elskedes nærvær;

en ekstatisk frihed.

At afsløre det virkelige jeg;

Til lande med lykke og glæde;

Sød smag af omgang med den elskede.

Ah! Må alle døre og stier føre til den elskedes gyde

Hvor sjæl og hjerte finder deres kerne, fred, lyksalighed og ægte jeg.

DUTCH

Naar de deur van de geliefde;

Het hart en de ziel smachten.

Geliefde aanwezigheid;

een extatische vrijheid.

Om het echte zelf te onthullen;

Naar landen van geluk en vreugde;

Zoete smaak van associatie met de Geliefde.

Ah! Mogen alle deuren en paden leiden naar de steeg van de geliefde

Waar ziel en hart hun kern, vrede, gelukzaligheid en echte zelf vinden.

SOMALI

Iridda Gacaliye;

Qalbiga iyo ruuxa ayaa u ooman.

Joogitaanka Gacaliye;

xorriyad qiiro leh.

Inaad daaha ka qaaddo qofka dhabta ah;

Dhulka Farxadda iyo Farxadda leh;

Dhadhanka macaan ee la macaamilka Gacalka.

Ah! Dhammaan albaabbada iyo waddooyinku ha u horseedaan marinka Gacaliyaha

Meesha nafta iyo qalbigu ka helaan asaaskooda, nabadooda, nimcada iyo naftooda dhabta ah.

MONGOLIAN

Хайрт хүний ​​хаалга руу;

Сэтгэл зүрх сэтгэл хүсдэг.

Хайрт хүний ​​оршихуй;

сэтгэл хөдлөм эрх чөлөө.

Жинхэнэ өөрийгөө таниулах;

Аз жаргал, баяр баясгалангийн орнууд руу;

Хайртай хүнтэй харилцах сайхан амт.

Аа! Бүх хаалга, замууд Хайрт хүний ​​зам руу хөтлөх болтугай

Сэтгэл, зүрх сэтгэлийн цөм, амар амгалан, аз жаргал, жинхэнэ өөрийгөө олж авдаг газар.

NEPALI

प्रियको ढोकामा;

मुटु र आत्मा तृष्णा गर्दछ।

प्रिय को उपस्थिति;

एक खुसी स्वतन्त्रता।

वास्तविक आत्म अनावरण गर्न;

खुशी र आनन्द को देशहरु को लागी;

प्रिय संग संगम को मीठो स्वाद।

आह! सबै ढोका र मार्गहरु प्रिय को गलीवे को लागी नेतृत्व गरौं

जहाँ आत्मा र मुटु आफ्नो कोर, शान्ति, आनन्द र वास्तविक आत्म पाउन।

JAVANESE

Dar ul Irfan – Pusat Kerohanian lan Perdamaian Batin

Kanggo lawang Kekasih;

Ati lan jiwa kepengin banget.

Anane Kekasih;

kebebasan sing nyenengake.

Kanggo mbukak awake dhewe sing sejati;

Menyang negara-negara Kabahagiaan lan Kabungahan;

Rasa legi asosiasi karo Kekasih.

Ah! Muga-muga kabeh lawang lan dalan tumuju ing dalan sing dikasihi

Ing endi jiwa lan ati nemokake inti, tentrem, bahagia lan sejati.

Zikr/ Dhikr (Remembrance) [Multilingual]

Our method is called Pas Anfas, which, in Persian, means guarding every breath. Zikr(Remembrance) is performed with the heart using breath as the medium. Sit down facing the Qiblah (direction of Mecca; in case the direction is not known then any direction is alright), fully attentive towards Allah and close your eyes. Recite the Ta’awwuz and Tasmiah and start the Zikr(Remembrance). When you breathe in, imagine that the word Allah penetrates the depths of your heart and when you breathe out, the word ‘Hu’ strikes the heart or the Latifah(Spiritual Organ) on which the Zikr(Remembrance) is being performed. (The beginners may only do Zikr[Remembrance] on the Qalb[Heart]). Do Zikr(Remembrance) on each Latifah(Spiritual Organ) for suitable duration. When all seven Lata’if(Spiritual Organs) have been covered, return to the Qalb(Heart). After doing Zikr(Remembrance) on it for some more time, start the meditation. The body should now be relaxed and the mind set at ease. Concentrate on the Qalb(Heart) and imagine that the word ‘Allah’ rises from Qalb(Heart) and the word ‘Hu’ rises upwards to Allah’s Sublime Throne. This is the first meditation; it is known as Rabita (contact), it illuminates the Path for the Ruh(Soul) and facilitates its flight toward Allah’s nearness in subsequent meditations.

Remember that no worthwhile progress can be made without the Tawajjuh (spiritual attention) of a Shaikh(Spiritual Teacher), because the Barakah(Spiritual Blessings) that initiate a seeker along the Sufi path are transmitted only through him. The Companions got this blessing from the holy Prophet-SAWS and transmitted it to the Taba’in, who in turn passed it on to the Taba Taba’in. The Aulia (men of God) acquired this wealth of Barakah(Spiritual Blessings) from them, and it has similarly been transferred through the generations. Allah willing, this process will continue forever, and every believer, regardless of race, caste or gender can acquire these Barakah(Spiritual Blessings). Sound beliefs and sincerity are the only prerequisites for this acquisition. Constant Zikr(Remembrance) reforms the heart and initiates the journey from vice to virtue, from anxiety to contentment and from a lost life to Falah – success in this world and the Hereafter.

SPANISH

Zikr / Dhikr (recuerdo)

Nuestro método se llama Pas Anfas, que en persa significa proteger cada respiración. Zikr (Recuerdo) se realiza con el corazón usando la respiración como medio. Siéntese mirando hacia la Qiblah (dirección de La Meca; en caso de que no se conozca la dirección, entonces cualquier dirección está bien), totalmente atento a Allah y cierre los ojos. Recita el Ta’awwuz y Tasmiah y comienza el Zikr (Recuerdo). Cuando inhales, imagina que la palabra Allah penetra en las profundidades de tu corazón y cuando exhalas, la palabra “Hu” golpea el corazón o el Latifah (Órgano Espiritual) en el que se realiza el Zikr (Recuerdo). (Los principiantes solo pueden hacer Zikr [Recuerdo] en el Qalb [Corazón]). Haz Zikr (Recuerdo) en cada Latifah (Órgano espiritual) durante la duración adecuada. Cuando los siete Lata’if (Órganos Espirituales) hayan sido cubiertos, regrese al Qalb (Corazón). Después de hacer Zikr (Recuerdo) en él por un tiempo más, comience la meditación. Ahora el cuerpo debe estar relajado y la mente tranquila. Concéntrese en Qalb (Corazón) e imagine que la palabra “Allah” se eleva desde Qalb (Corazón) y la palabra “Hu” se eleva hacia el Trono Sublime de Allah. Esta es la primera meditación; se le conoce como Rabita (contacto), ilumina el Sendero del Ruh (Alma) y facilita su vuelo hacia la cercanía de Allah en meditaciones posteriores.

Recuerde que no se puede hacer ningún progreso que valga la pena sin el Tawajjuh (atención espiritual) de un Shaikh (Maestro espiritual), porque las Barakah (Bendiciones espirituales) que inician a un buscador a lo largo del camino Sufi se transmiten solo a través de él. Los Compañeros recibieron esta bendición del santo Profeta-SAWS y la transmitieron al Taba’in, quien a su vez se la pasó al Taba Taba’in. Los Aulia (hombres de Dios) adquirieron esta riqueza de Barakah (Bendiciones espirituales) de ellos, y de manera similar se ha transferido a través de las generaciones. Si Allah quiere, este proceso continuará para siempre, y cada creyente, independientemente de su raza, casta o género, puede adquirir estas Barakah (Bendiciones Espirituales). Las creencias sólidas y la sinceridad son los únicos requisitos previos para esta adquisición. Constant Zikr (Recuerdo) reforma el corazón e inicia el viaje del vicio a la virtud, de la ansiedad a la alegría y de una vida perdida a Falah: éxito en este mundo y en el Más Allá.

PORTUGUESE

Zikr / Dhikr (lembrança)

Nosso método se chama Pas Anfas, que, em persa, significa guardar cada respiração. Zikr (Lembrança) é realizado com o coração usando a respiração como meio. Sente-se de frente para a Qiblah (direção de Meca; caso a direção não seja conhecida, então qualquer direção está correta), totalmente atento a Allah e feche os olhos. Recite o Ta’awwuz e Tasmiah e comece o Zikr (Lembrança). Quando você inspira, imagine que a palavra Allah penetra nas profundezas do seu coração e quando você expira, a palavra ‘Hu’ atinge o coração ou o Latifah (órgão espiritual) no qual o Zikr (lembrança) está sendo executado. (Os iniciantes só podem fazer Zikr [Lembrança] no Qalb [Coração]). Faça Zikr (Lembrança) em cada Latifah (Órgão Espiritual) por uma duração adequada. Quando todos os sete Lata’if (Órgãos Espirituais) estiverem cobertos, volte ao Qalb (Coração). Depois de fazer Zikr (Remembrance) nele por mais algum tempo, comece a meditação. O corpo agora deve estar relaxado e a mente tranquila. Concentre-se no Qalb (Coração) e imagine que a palavra ‘Alá’ se eleva de Qalb (Coração) e a palavra ‘Hu’ se eleva ao Sublime Trono de Alá. Esta é a primeira meditação; é conhecido como Rabita (contato), ilumina o Caminho para o Ruh (Alma) e facilita seu vôo em direção à proximidade de Allah em meditações subsequentes.

Lembre-se de que nenhum progresso que valha a pena pode ser feito sem o Tawajjuh (atenção espiritual) de um Shaikh (Instrutor Espiritual), porque os Barakah (Bênçãos Espirituais) que iniciam um buscador ao longo do caminho Sufi são transmitidos apenas através dele. Os companheiros receberam essa bênção do sagrado Profeta-SAWS e a transmitiram ao Taba’in, que por sua vez a passou para o Taba Taba’in. Os Aulia (homens de Deus) adquiriram esta riqueza de Barakah (Bênçãos Espirituais) deles, e de forma semelhante foi transferida através das gerações. Se Deus quiser, este processo continuará para sempre, e todo crente, independentemente de raça, casta ou sexo, pode adquirir essas Barakah (Bênçãos Espirituais). Crenças sólidas e sinceridade são os únicos pré-requisitos para esta aquisição. Zikr constante (lembrança) reforma o coração e inicia a jornada do vício à virtude, da ansiedade ao contentamento e de uma vida perdida a Falah – sucesso neste mundo e no outro.

FRENCH

Zikr/Dhikr (Souvenir)

Notre méthode s’appelle Pas Anfas, ce qui, en persan, signifie garder chaque souffle. Le Zikr (Souvenir) est exécuté avec le cœur en utilisant la respiration comme médium. Asseyez-vous face à la Qiblah (direction de la Mecque ; au cas où la direction n’est pas connue alors n’importe quelle direction est bonne), pleinement attentif envers Allah et fermez les yeux. Récitez le Ta’awwuz et Tasmiah et commencez le Zikr (Souvenir). Lorsque vous inspirez, imaginez que le mot Allah pénètre dans les profondeurs de votre cœur et lorsque vous expirez, le mot ‘Hu’ frappe le cœur ou le Latifah (Organe Spirituel) sur lequel le Zikr (Souvenir) est exécuté. (Les débutants ne peuvent faire du Zikr[Souvenir] que sur le Qalb[Cœur]). Faites du Zikr (Souvenir) sur chaque Latifah (Orgue Spirituel) pendant une durée appropriée. Lorsque les sept Lata’if (organes spirituels) ont été couverts, retournez au Qalb (coeur). Après avoir fait du Zikr (Souvenir) dessus pendant un peu plus de temps, commencez la méditation. Le corps doit maintenant être détendu et l’esprit serein. Concentrez-vous sur le Qalb (Cœur) et imaginez que le mot « Allah » s’élève de Qalb (Cœur) et le mot « Hu » s’élève vers le Trône Sublime d’Allah. C’est la première méditation ; il est connu sous le nom de Rabita (contact), il illumine le Chemin de la Ruh (Âme) et facilite son vol vers la proximité d’Allah dans les méditations ultérieures.

Rappelez-vous qu’aucun progrès valable ne peut être accompli sans le Tawajjuh (attention spirituelle) d’un cheikh (enseignant spirituel), car la Barakah (bénédictions spirituelles) qui initie un chercheur sur la voie soufie ne se transmet que par lui. Les Compagnons ont reçu cette bénédiction du saint Prophète-SAWS et l’ont transmise au Taba’in, qui à son tour l’a transmise au Taba Taba’in. Les Aulia (hommes de Dieu) ont acquis cette richesse de Barakah (Bénédictions spirituelles) d’eux, et elle a été transférée de la même manière à travers les générations. Si Allah le veut, ce processus continuera pour toujours, et chaque croyant, quelle que soit sa race, sa caste ou son sexe, peut acquérir ces Barakah (Bénédictions spirituelles). Des croyances solides et la sincérité sont les seules conditions préalables à cette acquisition. Constant Zikr (Souvenir) réforme le cœur et initie le voyage du vice à la vertu, de l’anxiété au contentement et d’une vie perdue à Falah – le succès dans ce monde et dans l’au-delà.

GERMAN

Zikr/Dhikr (Erinnerung)

Unsere Methode heißt Pas Anfas, was auf Persisch bedeutet, jeden Atemzug zu bewachen. Zikr (Erinnerung) wird mit dem Herzen durchgeführt, wobei der Atem als Medium verwendet wird. Setze dich mit Blick auf die Qibla hin (Richtung Mekka; falls die Richtung nicht bekannt ist, dann ist jede Richtung in Ordnung), voll Aufmerksamkeit gegenüber Allah und schließe deine Augen. Rezitiere Ta’awwuz und Tasmiah und starte den Zikr (Erinnerung). Wenn Sie einatmen, stellen Sie sich vor, dass das Wort Allah in die Tiefen Ihres Herzens eindringt und wenn Sie ausatmen, trifft das Wort „Hu“ das Herz oder das Latifah (spirituelles Organ), an dem die Zikr (Erinnerung) durchgeführt wird. (Die Anfänger dürfen nur Zikr[Erinnerung] auf dem Qalb[Herz] machen). Mache Zikr (Erinnerung) auf jedem Latifah (spirituelles Organ) für eine angemessene Dauer. Wenn alle sieben Lata’if (spirituelle Organe) bedeckt sind, kehre zum Qalb (Herz) zurück. Nachdem Sie noch einige Zeit Zikr (Erinnerung) darauf ausgeführt haben, beginnen Sie mit der Meditation. Der Körper sollte jetzt entspannt und der Geist beruhigt sein. Konzentrieren Sie sich auf das Qalb (Herz) und stellen Sie sich vor, dass das Wort „Allah“ von Qalb (Herz) aufsteigt und das Wort „Hu“ zu Allahs Erhabenem Thron emporsteigt. Dies ist die erste Meditation; es ist als Rabita (Kontakt) bekannt, es beleuchtet den Pfad für die Ruh (Seele) und erleichtert ihre Flucht in die Nähe Allahs in nachfolgenden Meditationen.

Denken Sie daran, dass ohne die Tawajjuh (spirituelle Aufmerksamkeit) eines Shaikh (spirituellen Lehrers) kein lohnender Fortschritt gemacht werden kann, weil die Barakah (spirituelle Segnungen), die einen Suchenden auf dem Sufi-Pfad einleiten, nur durch ihn übertragen werden. Die Gefährten erhielten diesen Segen vom heiligen Propheten-SAWS und übermittelten ihn an die Taba’in, die ihn wiederum an die Taba Taba’in weitergaben. Die Aulia (Männer Gottes) haben von ihnen diesen Reichtum an Barakah (spirituelle Segnungen) erworben, und er wurde in ähnlicher Weise durch die Generationen weitergegeben. Wenn Allah will, wird dieser Prozess für immer andauern und jeder Gläubige, unabhängig von Rasse, Kaste oder Geschlecht, kann diese Barakah (spirituelle Segnungen) erlangen. Solide Überzeugungen und Aufrichtigkeit sind die einzigen Voraussetzungen für diesen Erwerb. Constant Zikr (Erinnerung) reformiert das Herz und leitet die Reise vom Laster zur Tugend, von der Angst zur Zufriedenheit und vom verlorenen Leben zu Falah ein – Erfolg im Diesseits und Jenseits.

NORWEGIAN

Zikr/ Dhikr (minne)

Vår metode kalles Pas Anfas, som på persisk betyr å beskytte hvert åndedrag. Zikr (Remembrance) utføres med hjertet ved å bruke pusten som medium. Sett deg ned mot Qiblah (retning Mekka; hvis retningen ikke er kjent, er noen retning ok), fullstendig oppmerksom på Allah og lukk øynene. Les Ta’awwuz og Tasmiah og start Zikr (minne). Når du puster inn, tenk deg at ordet Allah trenger inn i dypet av ditt hjerte, og når du puster ut, slår ordet ‘Hu’ hjertet eller Latifah (åndelig organ) som Zikr (minne) utføres på. (Nybegynnerne kan bare gjøre Zikr [Remembrance] på Qalb [Heart]). Gjør Zikr (minne) på hver Latifah (åndelig organ) i passende varighet. Når alle syv Lata’if (åndelige organer) er dekket, går du tilbake til Qalb (hjerte). Etter å ha gjort Zikr (Remembrance) på det en stund til, starter du meditasjonen. Kroppen skal nå være avslappet og sinnet rolig. Konsentrer deg om Qalb (hjerte) og forestill deg at ordet ‘Allah’ stiger fra Qalb (hjerte) og ordet ‘Hu’ stiger oppover til Allahs sublime trone. Dette er den første meditasjonen; den er kjent som Rabita (kontakt), den belyser banen for Ruh (sjelen) og letter dens flukt mot Allahs nærhet i påfølgende meditasjoner.

Husk at ingen verdifull fremgang kan gjøres uten Tawajjuh (åndelig oppmerksomhet) til en Shaikh (åndelig lærer), fordi Barakah (åndelige velsignelser) som initierer en søker langs Sufi -banen, overføres bare gjennom ham. Ledsagerne fikk denne velsignelsen fra den hellige profeten-SAWS og overførte den til Taba’in, som igjen ga den videre til Taba Taba’in. Aulia (Guds menn) kjøpte denne rikdommen til Barakah (åndelige velsignelser) fra dem, og den har på samme måte blitt overført gjennom generasjonene. Allah vil, denne prosessen vil fortsette for alltid, og hver troende, uansett rase, kaste eller kjønn, kan tilegne seg disse Barakah (åndelige velsignelser). God tro og oppriktighet er de eneste forutsetningene for dette oppkjøpet. Constant Zikr (Remembrance) reformerer hjertet og starter reisen fra ondskap til dyd, fra angst til tilfredshet og fra et tapt liv til Falah – suksess i denne verden og i det hinsidige.

FINNISH

Zikr/ Dhikr (muisto)

Menetelmämme on nimeltään Pas Anfas, joka persiaksi tarkoittaa jokaisen hengityksen vartiointia. Zikr (muisto) suoritetaan sydämellä käyttäen väliaineena hengitystä. Istu alas Qiblahia kohti (Mekan suunta; jos suunta ei ole tiedossa, mikä tahansa suunta on kunnossa), ole täysin tarkkaavainen Allahia kohtaan ja sulje silmäsi. Lausu Ta’awwuz ja Tasmiah ja aloita Zikr (muisto). Kun hengität sisään, kuvittele, että sana Allah tunkeutuu sydämesi syvyyteen ja kun hengität ulos, sana “Hu” iskee sydämeen tai latifahiin (henkinen elin), jolla Zikr (muisto) suoritetaan. (Aloittelijat voivat tehdä vain Zikr [Muisto] Qalb [Heart] -sovelluksessa.) Tee Zikr (muisto) jokaisessa Latifahissa (henkinen elin) sopivan ajan. Kun kaikki seitsemän Lata’ifia (henkiset urut) on peitetty, palaa Qalbiin (Sydän). Kun olet tehnyt Zikrin (muisto) jonkin aikaa, aloita meditaatio. Kehon pitäisi nyt olla rento ja mieli rauhoittua. Keskity Qalbiin (sydän) ja kuvittele, että sana “Allah” nousee Qalbista (sydän) ja sana “Hu” nousee ylöspäin Allahin ylevälle valtaistuimelle. Tämä on ensimmäinen meditaatio; se tunnetaan nimellä Rabita (yhteys), se valaisee Ruhin (sielun) polun ja helpottaa sen lentoa kohti Allahin läheisyyttä myöhemmissä meditaatioissa.

Muista, että mitään edistymistä ei voida saavuttaa ilman shaikhin (hengellisen opettajan) Tawajjuhia (henkistä huomiota), koska Barakah (hengelliset siunaukset), jotka aloittavat etsijän sufi -polkua pitkin, välittyvät vain hänen kauttaan. Kaverit saivat tämän siunauksen pyhältä profeetalta-SAWS ja välittivät sen Taba’inille, joka puolestaan ​​välitti sen Taba Taba’inille. Aulia (Jumalan miehet) hankki heiltä tämän Barakan (hengellisen siunauksen) rikkauden, ja se on samalla tavalla siirretty sukupolvien kautta. Jumala on halukas, tämä prosessi jatkuu ikuisesti, ja jokainen uskova, rodusta, kastista tai sukupuolesta riippumatta, voi hankkia nämä Barakan (hengelliset siunaukset). Vahvat uskomukset ja vilpittömyys ovat tämän hankinnan ainoat edellytykset. Constant Zikr (muisto) uudistaa sydämen ja aloittaa matkan pahasta hyveeseen, ahdistuksesta tyytyväisyyteen ja kadotetusta elämästä Falahiin – menestys tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa.

SWEDISH

Zikr/ Dhikr (påminnelse)

Vår metod kallas Pas Anfas, vilket på persiska betyder att skydda varje andetag. Zikr (Remembrance) utförs med hjärtat med hjälp av andetag som medium. Sitt ner mot Qiblah (riktning mot Mecka; om riktningen inte är känd är någon riktning okej), fullt uppmärksam mot Allah och blunda. Läs upp Ta’awwuz och Tasmiah och starta Zikr (Remembrance). När du andas in, föreställ dig att ordet Allah tränger in i ditt hjärts djup och när du andas ut, slår ordet ‘Hu’ i hjärtat eller Latifah (andligt organ) som Zikr (Remembrance) utförs på. (Nybörjare får bara göra Zikr [Remembrance] på Qalb [Heart]). Gör Zikr (Remembrance) på varje Latifah (Spiritual Organ) under lämplig längd. När alla sju Lata’if (andliga organ) har täckts, återgå till Qalb (hjärta). Efter att ha gjort Zikr (Remembrance) på det under en längre tid, börja meditationen. Kroppen ska nu vara avslappnad och sinnet lugnt. Koncentrera dig på Qalb (hjärta) och föreställ dig att ordet ‘Allah’ stiger från Qalb (hjärta) och ordet ‘Hu’ stiger uppåt till Allahs sublima tron. Detta är den första meditationen; den är känd som Rabita (kontakt), den belyser vägen för Ruh (själ) och underlättar sin flykt mot Allahs närhet i efterföljande meditationer.

Kom ihåg att inga värdefulla framsteg kan göras utan Tawajjuh (andlig uppmärksamhet) hos en Shaikh (andlig lärare), eftersom Barakah (andliga välsignelser) som initierar en sökande längs Sufi -vägen överförs endast genom honom. Ledsagarna fick denna välsignelse från den heliga profeten-SAWS och överförde den till Taba’in, som i sin tur förde den vidare till Taba Taba’in. Aulia (Guds män) förvärvade denna rikedom av Barakah (andliga välsignelser) från dem, och den har på samma sätt överförts genom generationerna. Allah vill, denna process kommer att fortsätta för alltid, och varje troende, oavsett ras, kaste eller kön, kan förvärva dessa Barakah (andliga välsignelser). God tro och uppriktighet är de enda förutsättningarna för detta förvärv. Constant Zikr (Remembrance) reformerar hjärtat och initierar resan från vice till dygd, från ångest till belåtenhet och från ett förlorat liv till Falah – framgång i denna värld och i det efterföljande.

ITALIAN

Zikr/Dhikr (Ricordo)

Il nostro metodo si chiama Pas Anfas, che in persiano significa custodire ogni respiro. Zikr (Ricordo) viene eseguito con il cuore usando il respiro come mezzo. Siediti di fronte alla Qiblah (direzione della Mecca; nel caso in cui la direzione non sia nota, qualsiasi direzione va bene), completamente attento ad Allah e chiudi gli occhi. Recita il Ta’awwuz e Tasmiah e inizia lo Zikr (Ricordo). Quando inspiri, immagina che la parola Allah penetri nelle profondità del tuo cuore e quando espiri, la parola ‘Hu’ colpisce il cuore o il Latifah (organo spirituale) su cui viene eseguito lo Zikr (ricordo). (I principianti possono fare solo Zikr[Ricordo] sul Qalb[Cuore]). Fai Zikr (Ricordo) su ogni Latifah (organo spirituale) per la durata adeguata. Quando tutti e sette i Lata’if (organi spirituali) sono stati coperti, torna al Qalb (cuore). Dopo aver fatto Zikr (Ricordo) su di esso per un po’ di tempo, inizia la meditazione. Ora il corpo dovrebbe essere rilassato e la mente a proprio agio. Concentrati sul Qalb (cuore) e immagina che la parola “Allah” salga da Qalb (cuore) e la parola “Hu” salga verso il sublime trono di Allah. Questa è la prima meditazione; è conosciuto come Rabita (contatto), illumina il Sentiero per la Ruh (Anima) e facilita il suo volo verso la vicinanza di Allah nelle meditazioni successive.

Ricorda che nessun progresso utile può essere fatto senza il Tawajjuh (attenzione spirituale) di uno Shaikh (insegnante spirituale), perché i Barakah (benedizioni spirituali) che iniziano un cercatore lungo il sentiero Sufi vengono trasmessi solo attraverso di lui. I Compagni ricevettero questa benedizione dal santo Profeta-SAWS e la trasmisero al Taba’in, che a sua volta la trasmise al Taba Taba’in. Gli Aulia (uomini di Dio) hanno acquisito questa ricchezza di Barakah (benedizioni spirituali) da loro, ed è stata similmente trasferita attraverso le generazioni. Se Allah vuole, questo processo continuerà per sempre e ogni credente, indipendentemente dalla razza, casta o genere, può acquisire questi Barakah (Benedizioni spirituali). Credenze sane e sincerità sono gli unici prerequisiti per questa acquisizione. Constant Zikr (Ricordo) riforma il cuore e inizia il viaggio dal vizio alla virtù, dall’ansia alla contentezza e da una vita perduta a Falah: il successo in questo mondo e nell’aldilà.

GREEK

Zikr/ Dhikr (Μνήμη)

Η μέθοδός μας ονομάζεται Pas Anfas, που στα περσικά σημαίνει φύλαξη κάθε αναπνοής. Το Zikr (Ανάμνηση) πραγματοποιείται με την καρδιά χρησιμοποιώντας την αναπνοή ως μέσο. Καθίστε με την όψη Qiblah (κατεύθυνση της Μέκκας · σε περίπτωση που η κατεύθυνση δεν είναι γνωστή, τότε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι εντάξει), πλήρως προσεκτικοί προς τον Αλλάχ και κλείστε τα μάτια σας. Εκφωνήστε το Ta’awwuz και τον Tasmiah και ξεκινήστε το Zikr (Μνήμη). Όταν εισπνέετε, φανταστείτε ότι η λέξη Αλλάχ διεισδύει στα βάθη της καρδιάς σας και όταν εκπνέετε, η λέξη «Χου» χτυπά την καρδιά ή τη Λατίφα (Πνευματικό Όργανο) πάνω στο οποίο εκτελείται ο Ζικρ (Μνήμη). (Οι αρχάριοι μπορούν να κάνουν Zikr [Μνήμη] μόνο στο Qalb [Heart]). Κάντε Zikr (Μνήμη) σε κάθε Latifah (Πνευματικό Όργανο) για κατάλληλη διάρκεια. Όταν καλυφθούν και τα επτά Lata’if (Πνευματικά Όργανα), επιστρέψτε στο Qalb (Καρδιά). Αφού κάνετε Zikr (Ανάμνηση) σε αυτό για λίγο ακόμα, ξεκινήστε τον διαλογισμό. Το σώμα πρέπει τώρα να είναι χαλαρό και το μυαλό να χαλαρώσει. Επικεντρωθείτε στο Qalb (Καρδιά) και φανταστείτε ότι η λέξη «Αλλάχ» προέρχεται από την Κάλμπ (Καρδιά) και η λέξη «Χου» ανεβαίνει προς τα πάνω στον Υψηλό Θρόνο του Αλλάχ. Αυτός είναι ο πρώτος διαλογισμός. είναι γνωστό ως Rabita (επαφή), φωτίζει το μονοπάτι για το Ruh (oulυχή) και διευκολύνει την πτήση του προς την εγγύτητα του Αλλάχ σε επόμενους διαλογισμούς.

Θυμηθείτε ότι καμία αξιόλογη πρόοδος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Tawajjuh (πνευματική προσοχή) ενός Σεΐχη (Πνευματικού Διδασκάλου), επειδή τα Barakah (Πνευματικές Ευλογίες) που ξεκινούν έναν αναζητητή στο μονοπάτι των Σούφι μεταδίδονται μόνο μέσω αυτού. Οι Σύντροφοι έλαβαν αυτήν την ευλογία από τον άγιο Προφήτη-SAWS και τη μετέδωσαν στους Taba’in, οι οποίοι με τη σειρά τους τη μετέδωσαν στους Taba Taba’in. Οι Aulia (άνδρες του Θεού) απέκτησαν αυτόν τον πλούτο του Barakah (Πνευματικές Ευλογίες) από αυτούς και ομοίως μεταφέρθηκε στις γενιές. Θεού θέλοντος, αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί για πάντα, και κάθε πιστός, ανεξαρτήτως φυλής, κάστας ή φύλου μπορεί να αποκτήσει αυτά τα Barakah (Πνευματικές Ευλογίες). Οι υγιείς πεποιθήσεις και η ειλικρίνεια είναι οι μόνες προϋποθέσεις για αυτήν την απόκτηση. Ο Constant Zikr (Ανάμνηση) μεταμορφώνει την καρδιά και ξεκινά το ταξίδι από το κακό στην αρετή, από το άγχος στην ικανοποίηση και από μια χαμένη ζωή στο Φαλάχ – επιτυχία σε αυτόν τον κόσμο και το Αύριο.

IRISH

Zikr / Dhikr (Cuimhneachán)

Pas Anfas a thugtar ar ár modh, rud a chiallaíonn, sa Pheirsis, gach anáil a chosaint. Déantar Zikr (Cuimhneachán) leis an gcroí ag úsáid anála mar mheán. Suigh síos os comhair an Qiblah (treo Mecca; ar eagla nach bhfuil an treo ar eolas ansin tá treo ar bith ceart go leor), aireach go hiomlán i dtreo Allah agus dún do shúile. Déan aithris ar na Ta’awwuz agus Tasmiah agus cuir tús leis an Zikr (Cuimhneachán). Nuair a bhíonn tú ag breathe, samhlaigh go dtéann an focal Allah isteach i ndoimhneacht do chroí agus nuair a bhíonn tú ag breathe, buaileann an focal ‘Hu’ an croí nó an Latifah (Orgán Spioradálta) ar a bhfuil an Zikr (Cuimhneachán) á dhéanamh. (Ní fhéadfaidh na tosaitheoirí ach Zikr [Cuimhneachán] a dhéanamh ar an Qalb [Croí]). Déan Zikr (Cuimhneachán) ar gach Latifah (Orgán Spioradálta) ar feadh ré oiriúnach. Nuair a bheidh na seacht Lata (Orgáin Spioradálta) clúdaithe, filleadh ar an Qalb (Croí). Tar éis duit Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh air ar feadh tamaill eile, cuir tús leis an machnamh. Ba chóir an corp a mhaolú anois agus an intinn a chur ar a suaimhneas. Dírigh ar an Qalb (Croí) agus samhlaigh go n-ardóidh an focal ‘Allah’ ó Qalb (Croí) agus go n-ardóidh an focal ‘Hu’ aníos go Allah’s Sublime Throne. Is é seo an chéad meditation; Rabita (teagmháil) a thugtar air, soilsíonn sé an Conair don Ruh (Anam) agus éascaíonn sé a eitilt i dtreo gar do Allah i machnaimh ina dhiaidh sin.

Cuimhnigh nach féidir aon dul chun cinn fiúntach a dhéanamh gan Tawajjuh (aird spioradálta) Shaikh (Múinteoir Spioradálta), toisc nach ndéantar na Barakah (Beannachtaí Spioradálta) a thionscnaíonn iarrthóir ar feadh chosán Sufi a tharchur ach tríd. Fuair ​​na Companions an bheannacht seo ón Prophet-SAWS naofa agus chuir siad ar aghaidh chuig an Taba’in é, a chuir ar aghaidh chuig an Taba Taba’in é. Fuair ​​an Aulia (fir Dé) an saibhreas seo de Barakah (Beannachtaí Spioradálta) uathu, agus aistríodh é tríd na glúnta freisin. Allah toilteanach, leanfaidh an próiseas seo ar aghaidh go deo, agus is féidir le gach creidmheach, beag beann ar chine, caste nó inscne na Barakah seo (Beannachtaí Spioradálta) a fháil. Is iad creidimh fónta agus dáiríreacht na réamhriachtanais amháin don éadáil seo. Déanann Constant Zikr (Cuimhneachán) an croí a athchóiriú agus an turas a thionscnamh ó leas go bua, ó imní go sástacht agus ó shaol caillte go Falah – rath sa saol seo agus ina dhiaidh seo.

DANISH

Zikr/ Dhikr (erindring)

Vores metode kaldes Pas Anfas, hvilket på persisk betyder at passe på hvert åndedrag. Zikr (Remembrance) udføres med hjertet ved hjælp af ånde som medium. Sæt dig ned mod Qiblah (retning mod Mekka; hvis retningen ikke kendes, så er enhver retning i orden), fuldt opmærksom på Allah og luk øjnene. Fortæl Ta’awwuz og Tasmiah, og start Zikr (erindring). Når du trækker vejret ind, skal du forestille dig, at ordet Allah trænger ind i dit hjertes dybder, og når du trækker vejret ud, rammer ordet ‘Hu’ hjertet eller Latifah (åndeligt organ), hvor Zikr (erindring) udføres. (Begyndere må kun lave Zikr [Remembrance] på Qalb [Heart]). Gør Zikr (erindring) på hver Latifah (åndeligt organ) i passende varighed. Når alle syv Lata’if (åndelige organer) er dækket, skal du vende tilbage til Qalb (hjerte). Efter at have gjort Zikr (Remembrance) på det i noget mere tid, skal du starte meditationen. Kroppen skal nu være afslappet og sindet i ro. Koncentrer dig om Qalb (hjerte) og forestil dig, at ordet ‘Allah’ stiger fra Qalb (hjerte) og ordet ‘Hu’ stiger opad til Allahs sublime trone. Dette er den første meditation; den er kendt som Rabita (kontakt), den belyser Ruh (Sjælens) vej og letter dens flugt mod Allahs nærhed i efterfølgende meditationer.

Husk, at der ikke kan gøres nogen værdifuld fremgang uden Tawajjuh (åndelig opmærksomhed) fra en Shaikh (åndelig lærer), fordi Barakah (åndelige velsignelser), der initierer en søgende langs Sufi -stien, kun transmitteres gennem ham. Ledsagerne fik denne velsignelse fra den hellige profet-SAWS og overførte den til Taba’in, som igen gav den videre til Taba Taba’in. Aulia (Guds mænd) erhvervede denne rigdom af Barakah (åndelige velsignelser) fra dem, og den er på samme måde blevet overført gennem generationer. Allah vil, denne proces vil fortsætte for evigt, og enhver troende, uanset race, kaste eller køn, kan erhverve disse Barakah (åndelige velsignelser). Sund overbevisning og oprigtighed er de eneste forudsætninger for denne erhvervelse. Konstant Zikr (erindring) reformerer hjertet og starter rejsen fra ondskab til dyd, fra angst til tilfredshed og fra et tabt liv til Falah – succes i denne verden og i det hinsidige.

DUTCH

Zikr/ Dhikr (Herinnering)

Onze methode heet Pas Anfas, wat in het Perzisch betekent dat je elke ademhaling bewaakt. Zikr (Herinnering) wordt uitgevoerd met het hart waarbij de adem als medium wordt gebruikt. Ga zitten met het gezicht naar de Qiblah (richting Mekka; als de richting niet bekend is, dan is elke richting in orde), volledig aandachtig naar Allah toe en sluit je ogen. Reciteer de Ta’awwuz en Tasmiah en start de Zikr (Herinnering). Als je inademt, stel je dan voor dat het woord Allah tot in het diepst van je hart doordringt en als je uitademt, raakt het woord ‘Hu’ het hart of de Latifah (Geestelijk Orgaan) waarop de Zikr (Herinnering) wordt uitgevoerd. (De beginners mogen alleen Zikr[Remembrance] doen op de Qalb[Heart]). Doe Zikr (Herinnering) op elke Latifah (Geestelijk Orgaan) voor een geschikte duur. Wanneer alle zeven Lata’if (Geestelijke Organen) zijn afgedekt, keer terug naar de Qalb (Hart). Nadat je er nog een tijdje Zikr (Herinnering) op hebt gedaan, start je de meditatie. Het lichaam moet nu ontspannen zijn en de geest op zijn gemak. Concentreer je op de Qalb (Hart) en stel je voor dat het woord ‘Allah’ oprijst uit Qalb (Hart) en het woord ‘Hu’ opstijgt naar de Verheven Troon van Allah. Dit is de eerste meditatie; het staat bekend als Rabita (contact), het verlicht het pad voor de Ruh (ziel) en vergemakkelijkt zijn vlucht naar de nabijheid van Allah in daaropvolgende meditaties.

Onthoud dat er geen waardevolle vooruitgang kan worden geboekt zonder de Tawajjuh (spirituele aandacht) van een Shaikh (Spirituele Leraar), omdat de Barakah (Spirituele Zegeningen) die een zoeker op het Soefi-pad initiëren alleen door hem worden overgedragen. De Metgezellen kregen deze zegen van de heilige Profeet-vzzmh en gaven het door aan de Taba’in, die het op hun beurt weer doorgaf aan de Taba Taba’in. De Aulia (mannen van God) verwierven deze rijkdom van Barakah (Geestelijke Zegeningen) van hen, en het is op dezelfde manier overgedragen door de generaties heen. Als Allah het wil, zal dit proces voor altijd doorgaan, en elke gelovige, ongeacht ras, kaste of geslacht, kan deze Barakah (Geestelijke Zegeningen) verkrijgen. Gezonde overtuigingen en oprechtheid zijn de enige voorwaarden voor deze verwerving. Constante Zikr (Herinnering) hervormt het hart en initieert de reis van ondeugd naar deugd, van angst naar tevredenheid en van een verloren leven naar Falah – succes in deze wereld en het Hiernamaals.

POLISH

Zikr/ Dhikr (Wspomnienie)

Nasza metoda nazywa się Pas Anfas, co po persku oznacza strzeżenie każdego oddechu. Zikr (Pamięć) jest wykonywana z sercem przy użyciu oddechu jako medium. Usiądź twarzą do Qiblah (kierunek Mekki; jeśli kierunek nie jest znany, to każdy kierunek jest w porządku), w pełni uważny na Allaha i zamknij oczy. Wyrecytuj Ta’awwuz i Tasmiah i rozpocznij Zikr (Pamięć). Kiedy robisz wdech, wyobraź sobie, że słowo Allah przenika do głębi twojego serca, a kiedy wydychasz, słowo „Hu” uderza w serce lub Latifah (narząd duchowy), na którym odbywa się Zikr (Wspomnienie). (Początkujący mogą wykonywać Zikr[Wspomnienie] tylko na Qalb[Serce]). Czy Zikr (pamięć) na każdym Latifah (narząd duchowy) przez odpowiedni czas. Kiedy wszystkie siedem lata’if (narządy duchowe) zostaną pokryte, wróć do Qalb (serca). Po wykonaniu na nim Zikr (Wspomnienia) rozpocznij medytację. Ciało powinno być teraz zrelaksowane, a umysł uspokojony. Skoncentruj się na Qalb (Sercu) i wyobraź sobie, że słowo „Allah” wznosi się z Qalb (Serce), a słowo „Hu” wznosi się do Wzniosłego Tronu Allaha. To jest pierwsza medytacja; jest znany jako Rabita (kontakt), oświetla Ścieżkę Ruh (Duszy) i ułatwia jej lot w kierunku bliskości Allaha w kolejnych medytacjach.

Pamiętaj, że bez Tawajjuh (duchowej uwagi) Szejka (Duchowego Nauczyciela) nie można dokonać żadnego wartego zachodu postępu, ponieważ Barakah (Duchowe Błogosławieństwa), które inicjują poszukiwacza na ścieżce sufickiej, są przekazywane tylko przez niego. Towarzysze otrzymali to błogosławieństwo od świętego Proroka-PIŁY i przekazali je Taba’in, który z kolei przekazał je Taba Taba’in. Aulia (mężowie Boży) nabyli od nich to bogactwo Barakah (Duchowe Błogosławieństwa) i podobnie było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zgodnie z wolą Allaha proces ten będzie trwał wiecznie i każdy wierzący, bez względu na rasę, kastę lub płeć, może otrzymać te Barakah (Duchowe Błogosławieństwa). Zdrowe przekonania i szczerość są jedynymi warunkami tego nabycia. Stała Zikr (Pamięć) reformuje serce i inicjuje podróż od występku do cnoty, od niepokoju do zadowolenia i od utraconego życia do Falah – sukcesu na tym świecie i zaświatach.

BOSNIAN

Zikr/ Dhikr (sjećanje)

Naša metoda se zove Pas Anfas, što na perzijskom znači čuvanje svakog daha. Zikr (sjećanje) se izvodi srcem koristeći dah kao medij. Sjednite okrenuti prema Kibli (smjer Meke; u slučaju da smjer nije poznat, onda je bilo koji smjer u redu), budite potpuno pažljivi prema Allahu i zatvorite oči. Učite Ta’avvuz i Tasmiju i započnite Zikr (sjećanje). Kada udišete, zamislite da riječ Allah prodire u dubinu vašeg srca, a kada izdahnete, riječ ‘Hu’ pogađa srce ili Latifu (duhovni organ) na kojem se izvodi Zikr (sjećanje). (Početnici mogu činiti samo Zikr [Sjećanje] na Qalb [Srce]). Učinite Zikr (sjećanje) na svaki Latifah (duhovni organ) u odgovarajućem trajanju. Kada je svih sedam Lata’ifa (duhovnih organa) prekriveno, vratite se u Qalb (Srce). Nakon što još neko vrijeme radite Zikr (sjećanje) na njemu, započnite meditaciju. Tijelo bi sada trebalo biti opušteno, a um smiren. Koncentrirajte se na Qalb (Srce) i zamislite da riječ ‘Allah’ izvire iz Qalba (Srca), a riječ ‘Hu’ se uzdiže prema Allahovom Uzvišenom prijestolju. Ovo je prva meditacija; poznat je kao Rabita (kontakt), osvjetljava Put za Ruh (dušu) i olakšava njegov let prema Allahovoj blizini u sljedećim meditacijama.

Upamtite da se vrijedan napredak ne može postići bez Tawajjuha (duhovne pažnje) jednog šeika (duhovnog učitelja), jer se Barakah (duhovni blagoslovi) koji pokreću tragaoca duž sufijskog puta prenose samo kroz njega. Ashabi su ovaj blagoslov dobili od Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prenijeli ga Taba’inu, koji ga je zauzvrat prenio Taba Tabainu. Aulije (Božji ljudi) su od njih stekli ovo bogatstvo Barakah (duhovni blagoslovi), a slično su se prenosili i kroz generacije. Ako Bog da, ovaj proces će se nastaviti zauvijek, i svaki vjernik, bez obzira na rasu, kastu ili spol, može steći ovu Baraku (duhovni blagoslov). Čvrsta uvjerenja i iskrenost jedini su preduvjeti za ovu akviziciju. Stalni zikr (sjećanje) reformira srce i započinje put od poroka do vrline, od tjeskobe do zadovoljstva i od izgubljenog života do Falaha – uspjeha na ovom i onom svijetu.

ALBANIAN

Zikr/ Dhikr (Kujtim)

Metoda jonë quhet Pas Anfas, që në persisht do të thotë të ruash çdo frymë. Zikri (Kujtimi) kryhet me zemrën duke përdorur frymëmarrjen si mjet. Uluni përballë Kibles (drejtimi i Mekës; në rast se drejtimi nuk dihet atëherë ndonjë drejtim është në rregull), plotësisht i vëmendshëm ndaj Allahut dhe mbyllni sytë. Lexoni Ta’awwuz dhe Tasmiah dhe filloni Zikrin (Kujtimin). Kur merrni frymë, imagjinoni që fjala Allah depërton në thellësinë e zemrës suaj dhe kur nxjerrni frymë, fjala ‘Hu’ godet zemrën ose Latifahun (Organi Shpirtëror) mbi të cilin po bëhet Zikri (Përkujtimi). (Fillestarët mund të bëjnë Zikër [Kujtim] vetëm në Kalb [Zemër]). Bëni Zikrin (Kujtimin) në secilën Latifah (Organ Shpirtëror) për kohëzgjatje të përshtatshme. Kur të shtatë Lata’if (Organet Shpirtërore) të jenë mbuluar, kthehuni në Kalb (Zemër). Pasi të bëni Zikrin (Kujtimin) mbi të edhe për ca kohë, filloni meditimin. Trupi tani duhet të jetë i relaksuar dhe mendja të jetë e qetë. Përqendrohuni në Kalbin (Zemrën) dhe imagjinoni që fjala ‘Allah’ del nga Kalb (Zemra) dhe fjala ‘Hu’ ngrihet lart në Arshin e Lartë të Allahut. Ky është meditimi i parë; njihet si Rabita (kontakt), ndriçon Shtegun për Ruh (Shpirt) dhe lehtëson fluturimin e saj drejt afërsisë së Allahut në meditimet pasuese.

Mos harroni se asnjë përparim i vlefshëm nuk mund të bëhet pa Tawajjuh (vëmendjen shpirtërore) të një Shejhu (Mësuesi Shpirtëror), sepse Barakah (Bekimet Shpirtërore) që inicojnë një kërkues përgjatë rrugës sufiste transmetohen vetëm përmes tij. Sahabët e morën këtë bekim nga Profeti i Shenjtë-SAWS dhe ia transmetuan Taba’in-it, i cili nga ana e tij ia kaloi Taba-Taba’in-it. Aulia (burrat e Zotit) e mori këtë pasuri të Barakah (Bekimet Shpirtërore) prej tyre, dhe ajo në mënyrë të ngjashme u transferua ndër breza. Dashtë Allahu, ky proces do të vazhdojë përgjithmonë, dhe çdo besimtar, pavarësisht nga raca, kasta apo gjinia mund t’i marrë këto Barakah (Bekimet Shpirtërore). Besimet e sinqerta dhe sinqeriteti janë parakushtet e vetme për këtë blerje. Zikri i Përhershëm (Kujtimi) reformon zemrën dhe fillon udhëtimin nga vesi në virtyt, nga ankthi në kënaqësi dhe nga një jetë e humbur në Falah – suksesi në këtë botë dhe në ahiret.

ROMANIAN

Zikr / Dhikr (Amintire)

Metoda noastră se numește Pas Anfas, care, în persană, înseamnă a păzi fiecare respirație. Zikr (Amintirea) se realizează cu inima folosind respirația ca mediu. Așezați-vă cu fața către Qiblah (direcția Mecca; în cazul în care direcția nu este cunoscută, atunci orice direcție este în regulă), pe deplin atenți la Allah și închideți ochii. Recitați Ta’awwuz și Tasmiah și începeți Zikr (Amintirea). Când respirați, imaginați-vă că cuvântul Allah pătrunde în adâncul inimii voastre și când expirați, cuvântul „Hu” lovește inima sau Latifah (Organul spiritual) pe care se execută Zikr (Amintirea). (Începătorii pot face doar Zikr [Amintirea] pe Qalb [Inima]). Faceți Zikr (Amintire) pe fiecare Latifah (Organ spiritual) pentru o durată adecvată. Când toate cele șapte Lata’if (Organele Spirituale) au fost acoperite, întoarce-te la Qalb (Inima). După ce ați făcut Zikr (Amintire) pe el pentru încă ceva timp, începeți meditația. Acum corpul ar trebui să fie relaxat și mintea liniștită. Concentrați-vă pe Qalb (Inimă) și imaginați-vă că cuvântul „Allah” se ridică din Qalb (Inimă) și cuvântul „Hu” se ridică în sus la Tronul Sublim al lui Allah. Aceasta este prima meditație; este cunoscut sub numele de Rabita (contact), luminează Calea pentru Ruh (Suflet) și facilitează zborul spre apropierea lui Allah în meditațiile ulterioare.

Amintiți-vă că nu se pot face progrese care să merite fără Tawajjuh (atenția spirituală) a unui șaik (Învățător spiritual), deoarece Barakah (Binecuvântările spirituale) care inițiază un căutător de-a lungul căii sufiste sunt transmise numai prin el. Însoțitorii au primit această binecuvântare de la sfântul Profet-SAWS și au transmis-o către Taba’in, care la rândul său a transmis-o către Taba Taba’in. Aulia (oamenii lui Dumnezeu) a dobândit de la ei această bogăție de Barakah (Binecuvântări spirituale) și a fost transferată în mod similar de-a lungul generațiilor. Dacă vrea Allah, acest proces va continua pentru totdeauna și fiecare credincios, indiferent de rasă, castă sau sex, poate dobândi aceste Barakah (Binecuvântări Spirituale). Credințele solide și sinceritatea sunt singurele premise pentru această achiziție. Constant Zikr (Amintirea) reformează inima și inițiază călătoria de la viciu la virtute, de la anxietate la mulțumire și de la o viață pierdută la Falah – succes în această lume și în viitor.

HUNGARIAN

Zikr/ Dhikr (emlékezés)

Módszerünket Pas Anfasnak hívják, ami perzsa nyelven azt jelenti, hogy minden lélegzetet meg kell őrizni. A Zikr -t (Emlékezés) a szívvel végezzük, légzést használva közegként. Üljön le a Qiblah -val szemben (Mekka iránya; ha az irány nem ismert, akkor minden irány rendben van), figyeljen Allahra, és csukja be a szemét. Mondja el a Ta’awwuzt és Tasmiást, és indítsa el a Zikr -t (Emlékezés). Amikor belélegzel, képzeld el, hogy az Allah szó behatol a szíved mélyébe, és amikor kifújod a levegőt, a „Hu” szó üti meg a szívet vagy a Latifah -t (lelki szervet), amelyen a Zikr -t (Emlékezés) végzik. (A kezdők csak Zikr -t [Emlékezés] végezhetnek a Qalb [Heart] -on). Végezze el a Zikr -t (Emlékezés) minden Latifah -on (spirituális szerv) megfelelő ideig. Ha mind a hét Lata’if (spirituális szerv) fedezve van, térjen vissza a Qalb (szív) -hez. Miután egy ideig Zikr -t (Emlékezés) csináltál rajta, kezdd el a meditációt. A testnek most el kell lazulnia, és a léleknek nyugodtnak kell lennie. Koncentráljon a Qalb -ra (Szív), és képzelje el, hogy az „Allah” szó a Qalb -ból (Szív), a „Hu” szó pedig felfelé emelkedik Allah Fenséges Trónjára. Ez az első meditáció; Rabita (kapcsolat) néven ismert, megvilágítja a Ruh (Lélek) útját, és megkönnyíti annak repülését Allah közelsége felé a későbbi meditációk során.

Ne feledje, hogy érdemi előrelépés nem történhet a Shaikh (Lelki Tanító) Tawajjuh (lelki odafigyelés) nélkül, mert a Barakah (Lelki áldások), amelyek elindítanak egy keresőt a szúfi úton, csak rajta keresztül kerülnek továbbításra. A kísérők ezt az áldást a szent prófétától-SAWS-től kapták, és továbbították a Taba’in-nak, aki pedig továbbadta a Taba Taba’in-nak. Az Aulia (Isten emberei) tőlük szerezte meg ezt a Barakah (szellemi áldás) gazdagságot, és ez hasonlóképpen öröklődött a nemzedékeken keresztül. Ha Allah akarja, ez a folyamat örökké fog tartani, és minden hívő, fajtól, kaszttól vagy nemtől függetlenül, megszerezheti ezeket a Barakah -t (lelki áldásokat). A megalapozott hit és az őszinteség az egyetlen előfeltétele ennek a megszerzésnek. Az állandó Zikr (Emlékezés) megreformálja a szívet, és elindítja az utat a bűnből az erénybe, a szorongásból az elégedettségbe és az elveszett életből a Falahba – siker ebben a világban és a túlvilágon.

ICELANDIC

Zikr/ Dhikr (minning)

Aðferð okkar heitir Pas Anfas, sem á persnesku þýðir að vernda hvert andardrátt. Zikr (minning) er framkvæmd með hjarta með því að nota andann sem miðil. Sestu niður á móti Qiblah (átt Mekka; ef stefnan er ekki þekkt þá er einhver átt í lagi), að fullu gaum að Allah og lokaðu augunum. Lestu Ta’awwuz og Tasmiah og byrjaðu Zikr (minning). Þegar þú andar inn, ímyndaðu þér að orðið Allah kemst í dýpt hjarta þíns og þegar þú andar að þér slær orðið ‘Hu’ í hjartað eða Latifah (andlegt líffæri) sem Zikr (minningin) er framkvæmd á. (Byrjendur mega aðeins gera Zikr [Minning] á Qalb [hjarta]). Gerðu Zikr (minning) á hverri Latifah (andlegt líffæri) í viðeigandi lengd. Þegar búið er að hylja öll sjö Lata’if (andleg líffæri), farðu aftur til Qalb (hjarta). Eftir að hafa gert Zikr (Remembrance) á því í nokkurn tíma, byrjaðu hugleiðsluna. Líkaminn ætti nú að vera afslappaður og hugurinn rólegur. Einbeittu þér að Qalb (hjarta) og ímyndaðu þér að orðið „Allah“ rís frá Qalb (hjarta) og orðið „Hu“ rís upp á við háleitan hásæti Allah. Þetta er fyrsta hugleiðslan; hún er þekkt sem Rabita (samband), hún lýsir upp leið Ruh (sál) og auðveldar flug hennar í nálægð Allah í síðari hugleiðingum.

Mundu að ekki er hægt að gera árangursríkar framfarir án Tawajjuh (andlegrar athygli) Shaikhs (andlegs kennara), vegna þess að Barakah (andlegar blessanir) sem eiga frumkvæði að leitarmanni á Sufi -leiðinni sendast aðeins í gegnum hann. Félagarnir fengu þessa blessun frá hinum heilaga spámanni-SAWS og sendu hana til Taba’in, sem síðan sendi hana til Taba Taba’in. Aulia (guðsmenn) keyptu þennan auð Barakah (andlegrar blessunar) frá þeim og það hefur á sama hátt verið flutt í gegnum kynslóðirnar. Ef vilji er fyrir hendi mun þetta ferli halda áfram að eilífu og sérhver trúaður, óháð kynþætti, stétt eða kyni, getur eignast þessar Barakah (andlegar blessanir). Heilbrigð trú og einlægni eru einu forsendurnar fyrir þessum kaupum. Constant Zikr (minning) endurbætir hjartað og byrjar ferðina frá dyggð til dyggðar, frá kvíða til ánægju og frá týndu lífi til Falah – árangur í þessum heimi og því sem eftir er.

SCOTTISH

Zikr / Dhikr (Cuimhneachan)

Canar Pas Anfas ris an dòigh againn, a tha, ann am Persian, a ’ciallachadh a bhith a’ dìon gach anail. Tha Zikr (Cuimhneachadh) air a chluich leis a ’chridhe a’ cleachdadh anail mar mheadhan. Suidh sìos mu choinneimh an Qiblah (stiùireadh Mecca; air eagal ‘s nach eil fios dè an stiùireadh a th’ ann tha stiùireadh sam bith ceart), làn aire a dh ’ionnsaigh Allah agus dùin do shùilean. Dèan aithris air an Ta’awwuz agus Tasmiah agus tòisich an Zikr (Cuimhneachan). Nuair a bheir thu anail a-steach, smaoinich gu bheil am facal Allah a ’dol a-steach do dhoimhneachd do chridhe agus nuair a bheir thu anail a-mach, bidh am facal‘ Hu ’a’ bualadh a ’chridhe no an Latifah (Organ Spioradail) air a bheil an Zikr (Cuimhneachan) ga choileanadh. (Chan fhaod an luchd-tòiseachaidh Zikr [Cuimhneachadh] a dhèanamh air an Qalb [Cridhe]). Dèan Zikr (Cuimhneachadh) air gach Latifah (Organ Spioradail) airson fad iomchaidh. Nuair a thèid na seachd Lata’if (Organan Spioradail) a chòmhdach, till air ais chun Qalb (Cridhe). An dèidh dhut Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air airson beagan ùine a bharrachd, tòisich air a ’mheòrachadh. Bu chòir a ’bhodhaig a-nis a bhith socair agus an inntinn a shocrachadh. Dìrich an Qalb (Cridhe) agus smaoinich gu bheil am facal ‘Allah’ ag èirigh bho Qalb (Cridhe) agus am facal ‘Hu’ ag èirigh suas gu Allah’s Sublime Throne. Is e seo a ’chiad mheòrachadh; tha e aithnichte mar Rabita (conaltradh), tha e a ’soilleireachadh an t-slighe airson an Ruh (anam) agus a’ comasachadh a sgèith a dh ’ionnsaigh faisg air Allah ann am meòrachadh às deidh sin.

Cuimhnich nach urrainn adhartas luachmhor sam bith a dhèanamh às aonais Tawajjuh (aire spioradail) Shaikh (Neach-teagaisg Spioradail), oir tha am Barakah (Beannachdan Spioradail) a thòisicheas neach-sireadh air slighe Sufi air a ghluasad a-mhàin troimhe. Fhuair na companaich am beannachadh seo bhon Fhàidh naomh-SAWS agus chuir iad air adhart e gu na Taba’in, a chuir e air adhart e gu Taba Taba’in. Fhuair an Aulia (fir Dhè) am beairteas seo de Barakah (Beannachdan Spioradail) bhuapa, agus chaidh an aon rud a ghluasad tro na ginealaichean. Allah deònach, leanaidh am pròiseas seo gu bràth, agus faodaidh gach creidmheach, ge bith dè an cinneadh, an caste no an gnè na Barakah sin (Beannachdan Spioradail) fhaighinn. Is e creideasan fuaime agus treibhdhireas na h-aon ro-ghoireasan airson an togail seo. Bidh Constant Zikr (Cuimhneachadh) ag ath-leasachadh a ’chridhe agus a’ tòiseachadh air an t-slighe bho vice gu buadhan, bho imcheist gu toileachas agus bho bheatha caillte gu Falah – soirbheachas san t-saoghal seo agus às deidh seo.

SLOVAK

Zikr/ Dhikr (Spomienka)

Naša metóda sa nazýva Pas Anfas, čo v perzštine znamená strážiť každý dych. Zikr (spomienka) sa vykonáva srdcom s použitím dychu ako média. Sadnite si tvárou v tvár Qiblahu (smer Mekka; v prípade, že smer nie je známy, potom je akýkoľvek smer v poriadku), plne pozorní voči Alahovi a zatvorte oči. Recitujte Ta’awwuz a Tasmiah a začnite Zikr (Spomienka). Keď sa nadýchnete, predstavte si, že slovo Alah preniká do hĺbky vášho srdca a keď vydychujete, slovo „Hu“ zasiahne srdce alebo Latifah (duchovný orgán), na ktorom sa vykonáva Zikr (spomienka). (Začiatočníci môžu robiť iba Zikr [Spomienku] na Qalb [Srdce]). Vykonajte Zikr (Spomienka) na každom Latifah (duchovnom orgáne) po vhodnú dobu. Keď je všetkých sedem Lata’if (duchovných orgánov) zakrytých, vráťte sa do Qalbu (Srdce). Potom, čo na to ešte nejaký čas robíte Zikr (Spomienka), začnite meditovať. Telo by teraz malo byť uvoľnené a myseľ v pokoji. Sústreďte sa na Qalb (Srdce) a predstavte si, že slovo „Alah“ vychádza z Qalb (Srdce) a slovo „Hu“ stúpa hore k Alahovmu vznešenému trónu. Toto je prvá meditácia; je známa ako Rabita (kontakt), osvetľuje cestu pre Ruh (dušu) a uľahčuje jej let smerom k Alahovej blízkosti pri následných meditáciách.

Pamätajte si, že bez Tawajjuhu (duchovnej pozornosti) šajcha (duchovného učiteľa) sa nedá dosiahnuť žiadny hodnotný pokrok, pretože Barakah (duchovné požehnania), ktoré iniciujú hľadajúceho na súfijskej ceste, sa prenášajú iba cez neho. Spoločníci dostali toto požehnanie od svätého Proroka-SAWS a odovzdali ho Taba’inovi, ktorý ho následne odovzdal Taba Taba’inovi. Aulia (Boží muži) od nich získala toto bohatstvo Barakah (Duchovné požehnania) a podobne sa to prenášalo aj cez generácie. Ak Boh dá, tento proces bude pokračovať navždy a každý veriaci bez ohľadu na rasu, kastu alebo pohlavie môže získať tieto Barakah (duchovné požehnania). Dobré presvedčenie a úprimnosť sú jediným predpokladom tejto akvizície. Constant Zikr (Remembrance) reformuje srdce a iniciuje cestu od zlozvyku k cnosti, od úzkosti k spokojnosti a od strateného života k Falahu – úspech v tomto svete i na onom svete.

BULGARIAN

Zikr/ Dhikr (Възпоменание)

Нашият метод се нарича Pas Anfas, което на персийски означава пазене на всеки дъх. Zikr (спомен) се извършва със сърцето, като се използва дишането като среда. Седнете с лице към Кибла (посока на Мека; в случай, че посоката не е известна, тогава всяка посока е наред), внимавайте напълно към Аллах и затворете очи. Рецитирайте Ta’awwuz и Tasmiah и започнете Zikr (Възпоменание). Когато вдишвате, представете си, че думата Аллах прониква в дълбините на сърцето ви и когато издишате, думата „Ху“ удря сърцето или Латифа (Духовен орган), на който се изпълнява Зикър (Възпоменание). (Начинаещите могат да правят само Zikr [Спомен] на Qalb [Сърце]). Правете Зикр (спомен) на всеки латифа (духовен орган) за подходяща продължителност. Когато всички седем Латаиф (Духовни органи) бъдат покрити, върнете се в Qalb (Сърце). След като правите Zikr (спомен) върху него още известно време, започнете медитацията. Сега тялото трябва да бъде отпуснато и умът да е спокоен. Концентрирайте се върху Qalb (Сърце) и си представете, че думата „Аллах“ се издига от Qalb (Сърце), а думата „Hu“ се издига нагоре към Възвишения трон на Аллах. Това е първата медитация; известен е като Рабита (контакт), той осветява Пътя за Рух (Душата) и улеснява бягането му към близостта на Аллах в следващите медитации.

Не забравяйте, че не може да се постигне стойностен напредък без Таваджуджу (духовното внимание) на един Шейх (Духовен учител), защото Бараката (Духовните благословии), които инициират търсещ по суфийския път, се предават само чрез него. Придружителите получиха тази благословия от светия Пророк (мир и благословение) и я предадоха на Таба’ин, който от своя страна я предаде на Таба Таба’ин. Аулиите (Божиите мъже) са придобили това богатство на Барака (Духовни благословии) от тях и по подобен начин са били пренесени през поколенията. Ако Аллах желае, този процес ще продължи завинаги и всеки вярващ, независимо от раса, каста или пол, може да придобие тези Barakah (духовни благословии). Здравите убеждения и искреността са единствените предпоставки за това придобиване. Постоянният зикр (спомен) реформира сърцето и инициира пътуването от порока към добродетелта, от безпокойството към удовлетворението и от изгубения живот към Фалах – успех в този свят и в отвъдното.

BASQUE

Zikr / Dhikr (Oroimena)

Gure metodoak Pas Anfas du izena, eta horrek, persieraz, arnasa babestea esan nahi du. Zikr (Oroimena) bihotzarekin egiten da arnasa bitarteko gisa erabiliz. Eser zaitez Qiblah-era begira (Mekaren norabidea; norabidea ezagutzen ez bada, edozein norabide ondo dago), erabat adi Ala aldera eta itxi begiak. Errezitatu Ta’awwuz eta Tasmiah eta hasi Zikr (Oroimena). Arnasa hartzen duzunean, pentsa Ala hitza zure bihotzaren sakonean sartzen dela eta arnasa hartzen duzunean, ‘Hu’ hitzak bihotza edo Zikr (Oroimena) burutzen duen Latifah (Organo Espirituala) jotzen du. (Hasiberriek Zikr [Oroimena] Qalb [Bihotzean] bakarrik egin dezakete). Egin Zikr (Oroimena) Latifah (Organo Espirituala) bakoitzean iraupen egokia izan dadin. Zazpi Lata’if (Organo espiritualak) guztiak estaltzen direnean, itzuli Qalb-era (Bihotza). Zikr (Oroimena) denbora gehiagoz egin ondoren, hasi meditazioa. Orain gorputza lasai egon behar da eta adimena lasai egon behar da. Kontzentra zaitez Qalb-en (Bihotza) eta pentsa ezazu ‘Ala’ hitza Qalb-etik (Bihotza) sortzen duela eta ‘Hu’ hitza Allah-ren Tronu Sublimera gorantz igotzen dela. Hau da lehen meditazioa; Rabita izenarekin ezagutzen da (kontaktua), Ruhrako (Arima) Bidea argitzen du eta ondorengo meditazioetan Alaren gertutasuneranzko hegaldia errazten du.

Gogoratu ez dela merezi duen aurrerapenik eman daiteke Shaikh (Irakasle Espirituala) baten Tawajjuh (arreta espirituala) gabe, sufien bidetik eskatzaile bat hasten duten Barakah (Bedeinkapen Espiritualak) beraren bidez soilik transmititzen direlako. Bidelagunek bedeinkazio hau Profeta-SAWS santuarengandik jaso zuten eta Taba’in-era igorri zuten, eta honek Taba Taba’in-era igaro zuten. Auliek (Jainkoaren gizonak) Barakah (Bedeinkapen Espiritualak) aberastasun hau eskuratu zuten haiengandik, eta era berean, belaunaldien bidez transferitu da. Ala nahi izanez gero, prozesu honek betirako jarraituko du eta fededun orok, arraza, kasta edo sexua edozein izanda ere, Barakah (Bedeinkapen Espiritualak) lor ditzake. Sinesmen sendoak eta zintzotasuna dira eskuraketa horretarako ezinbesteko baldintza bakarrak. Constant Zikr-ek (Oroimena) bihotza erreformatzen du eta bizitzatik bertutera, antsietatetik pozik eta galdutako bizitzatik Falah-ra bidaia hasten du – arrakasta mundu honetan eta hemendik aurrera.

SERBIAN

Зикр/ Дхикр (Сећање)

Наша метода се зове Пас Анфас, што на персијском значи чување сваког даха. Зикр (сећање) се изводи срцем користећи дах као медијум. Сједните окренути према Кибли (смјер Меке; у случају да смјер није познат, онда је било који смјер у реду), будите потпуно пажљиви према Аллаху и затворите очи. Учите Та’аввуз и Тасмију и започните Зикр (сјећање). Када удишете, замислите да ријеч Аллах продире у дубину вашег срца, а када издахнете, ријеч ‘Ху’ погађа срце или Латифу (духовни орган) на којем се изводи Зикр (сјећање). (Почетници могу радити само Зикр [Сјећање] на Калб [Срце]). Урадите Зикр (Сећање) на сваки Латифах (Духовни орган) у одговарајућем трајању. Када је свих седам Лата’ифа (духовних органа) прекривено, вратите се у Калб (Срце). Након што још неко време радите Зикр (Сећање) на њему, започните медитацију. Тело би сада требало да буде опуштено, а ум смирен. Концентрирајте се на Калб (Срце) и замислите да ријеч ‘Аллах’ извире из Калба (Срца), а ријеч ‘Ху’ се уздиже према Аллаховом Узвишеном Пријестољу. Ово је прва медитација; познат је као Рабита (контакт), осветљава Пут за Рух (Душу) и олакшава његов лет ка Аллаховој близини у наредним медитацијама.

Упамтите да се вредан напредак не може постићи без Тавајјух -а (духовне пажње) једног шеика (духовног учитеља), јер се Бараках (духовни благослови) који покрећу трагаоца дуж суфијског пута преносе само кроз њега. Асхаби су добили овај благослов од светог Посланика, саллаллаху алејхи ве селлем, и пренијели га Табаину, који га је заузврат пренио Таби Табаину. Аулије (Божји људи) су од њих стекли ово богатство Бараках (духовни благослови), а слично се преносило и кроз генерације. Ако Бог да, овај процес ће се наставити заувек, и сваки верник, без обзира на расу, касту или пол, може стећи ове Бараке (духовне благослове). Чврста уверења и искреност једини су предуслови за ову аквизицију. Стални зикр (сећање) реформише срце и започиње пут од порока до врлине, од анксиозности до задовољства и од изгубљеног живота до Фалаха – успех на овом и оном свету.

UKRANIAN

Зікр/ Зікр (Пам’ять)

Наш метод називається Pas Anfas, що по -персидськи означає охороняти кожен подих. Зікр (пам’ять) виконується серцем із використанням дихання як середовища. Сядьте обличчям до Кібла (напрямок Мекки; якщо напрямок невідомий, то будь -який напрямок в порядку), повністю уважно подивіться на Аллаха і закрийте очі. Вимовте Таавув і Тасмію і почніть Зікр (Пам’ять). Коли ви вдихаєте, уявіть, що слово Аллах проникає у глибину вашого серця, а коли ви видихаєте, слово «Ху» вражає серце або Латіфу (духовний орган), на якому виконується Зікр (Пам’ять). (Початківці можуть робити лише Зікр [Пам’ять] на Qalb [Серце]). Виконуйте Зікр (Пам’ять) на кожному Латіфі (Духовному органі) протягом відповідної тривалості. Коли всі сім Латаїф (духовних органів) будуть охоплені, поверніться до Qalb (Серця). Попрацювавши над ним Зікр (Пам’ять) ще деякий час, почніть медитацію. Тепер тіло повинно бути розслабленим, а розум спокійним. Зосередьтесь на Qalb (Серці) і уявіть, що слово “Аллах” піднімається з Qalb (Серця), а слово “Hu” піднімається вгору до Високого Престолу Аллаха. Це перша медитація; він відомий як Рабіта (контакт), він висвітлює Шлях до Руху (Душі) і полегшує його біг до близькості Аллаха в наступних медитаціях.

Пам’ятайте, що жодного гідного прогресу неможливо досягти без Таваджуджу (духовної уваги) шейха (духовного вчителя), тому що Барака (Духовні благословення), які ініціюють шукача по суфійському шляху, передаються тільки через нього. Товариші отримали це благословення від святого Пророка-САВС і передали його Табаїну, який у свою чергу передав його Табі Табаїн. Аулії (чоловіки Божі) придбали від них це багатство Барака (Духовні благословення), і воно так само передалося через покоління. За бажанням Аллаха, цей процес триватиме вічно, і кожен віруючий, незалежно від раси, касти чи статі, може придбати цю Бараку (Духовні благословення). Тверді переконання та щирість – єдині передумови для цього придбання. Постійний Зікр (Пам’ять) реформує серце і розпочинає подорож від пороку до чесноти, від тривоги до задоволення і від втраченого життя до Фалаху – успіху в цьому світі та у потойбічному світі.

CROATIAN

Zikr/ Dhikr (sjećanje)

Naša metoda se zove Pas Anfas, što na perzijskom znači čuvanje svakog daha. Zikr (sjećanje) se izvodi srcem koristeći dah kao medij. Sjednite okrenuti prema Kibli (smjer Meke; u slučaju da smjer nije poznat, onda je bilo koji smjer u redu), budite potpuno pažljivi prema Allahu i zatvorite oči. Učite Ta’avvuz i Tasmiju i započnite Zikr (sjećanje). Kada udišete, zamislite da riječ Allah prodire u dubinu vašeg srca, a kada izdahnete, riječ ‘Hu’ pogađa srce ili Latifu (duhovni organ) na kojoj se izvodi Zikr (sjećanje). (Početnici smiju činiti samo Zikr [Sjećanje] na Qalb [Srce]). Učinite Zikr (sjećanje) na svaki Latifah (duhovni organ) u prikladnom trajanju. Kada je svih sedam Lata’ifa (duhovnih organa) prekriveno, vratite se u Qalb (Srce). Nakon što još neko vrijeme radite Zikr (sjećanje) na njega, započnite meditaciju. Tijelo bi sada trebalo biti opušteno, a um smiren. Koncentrirajte se na Qalb (Srce) i zamislite da riječ ‘Allah’ izvire iz Qalba (Srca), a riječ ‘Hu’ se uzdiže prema Allahovom Uzvišenom prijestolju. Ovo je prva meditacija; poznat je kao Rabita (kontakt), osvjetljava Put za Ruh (dušu) i olakšava njegov let prema Allahovoj blizini u sljedećim meditacijama.

Upamtite da se vrijedan napredak ne može postići bez Tawajjuha (duhovne pažnje) jednog šeika (duhovnog učitelja), jer se Barakah (duhovni blagoslovi) koji pokreću tražitelja duž sufijskog puta prenose samo kroz njega. Ashabi su ovaj blagoslov dobili od Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prenijeli ga Taba’inu, koji ga je zauzvrat prenio Taba Tabainu. Aulije (Božji ljudi) su od njih stekli ovo bogatstvo Barakah (duhovni blagoslovi), a slično su se prenosili i kroz generacije. Ako Bog da, ovaj proces će se nastaviti zauvijek, i svaki vjernik, bez obzira na rasu, kastu ili spol, može steći ovu Baraku (duhovni blagoslov). Čvrsta uvjerenja i iskrenost jedini su preduvjeti za ovu akviziciju. Stalni zikr (sjećanje) reformira srce i započinje put od poroka do vrline, od tjeskobe do zadovoljstva i od izgubljenog života do Falaha – uspjeh na ovom i na ahiretu.

LATVIAN

Zikr/ Dhikr (piemiņa)

Mūsu metodi sauc par Pas Anfas, kas persiešu valodā nozīmē sargāt katru elpu. Zikr (Atcere) tiek veikta ar sirdi, kā līdzekli izmantojot elpu. Apsēdieties pretī Qiblah (Mekas virziens; ja virziens nav zināms, tad jebkurš virziens ir kārtībā), esiet pilnīgi uzmanīgs pret Allāhu un aizveriet acis. Noskaitiet Ta’awwuz un Tasmiah un sāciet Zikr (Atcere). Ieelpojot, iedomājieties, ka vārds Allāhs iekļūst jūsu sirds dziļumos un, kad jūs izelpojat, vārds “Hu” skar sirdi vai latifu (garīgos orgānus), uz kuriem tiek veikta Zikr (Atcere). (Iesācēji var veikt tikai Zikr [Atceres] Qalb [Heart]). Veiciet Zikr (Atceres) uz katra Latifah (Garīgie orgāni) piemērotu laiku. Kad visas septiņas Lata’if (Garīgās ērģeles) ir pārklātas, atgriezieties Qalb (Sirds). Pēc tam, kad vēl kādu laiku esat veicis Zikr (Atceres), sāciet meditāciju. Ķermenim tagad vajadzētu būt atvieglinātam un prātam mierīgam. Koncentrējieties uz Qalb (sirds) un iedomājieties, ka vārds “Allah” paceļas no Qalb (Heart) un vārds “Hu” paceļas uz augšu līdz Allah cildenajam tronim. Šī ir pirmā meditācija; tas ir pazīstams kā Rabita (kontakts), tas apgaismo Rū (Dvēseles) ceļu un atvieglo tā lidojumu uz Allāha tuvumu turpmākajās meditācijās.

Atcerieties, ka bez Shaikh (garīgā skolotāja) Tawajjuh (garīgās uzmanības) nevar gūt nekādu vērtīgu progresu, jo Barakah (Garīgās svētības), kas iesāk meklētāju pa sufi ceļu, tiek pārraidīti tikai caur viņu. Pavadoņi saņēma šo svētību no svētā pravieša-Zāģa un nodeva to Taba’in, kurš savukārt nodeva to Taba Taba’in. Aulija (Dieva vīri) šo barakas (garīgo svētību) bagātību ieguva no viņiem, un tā līdzīgi ir nodota paaudžu paaudzēs. Ja Dievs vēlas, šis process turpināsies mūžīgi, un ikviens ticīgais neatkarīgi no rases, kastas vai dzimuma var iegūt šo Barakah (Garīgās svētības). Pamatoti uzskati un sirsnība ir vienīgie priekšnoteikumi šai iegādei. Konstants Zikrs (Atcere) reformē sirdi un uzsāk ceļojumu no netikumiem uz tikumību, no satraukuma līdz apmierinājumam un no zaudētas dzīves uz Falah – panākumus šajā pasaulē un turpmākajā dzīvē.

CZECH

Zikr/ Dhikr (Vzpomínka)

Naše metoda se nazývá Pas Anfas, což v perštině znamená střežit každý dech. Zikr (Remembrance) se provádí srdcem pomocí dechu jako média. Posaďte se čelem k Qiblahu (směr Mekka; v případě, že směr není znám, pak je jakýkoli směr v pořádku), plně pozorní vůči Alláhovi a zavřete oči. Recitujte Ta’awwuz a Tasmiah a spusťte Zikr (Vzpomínka). Když vydechujete, představte si, že slovo Alláh proniká do hloubky vašeho srdce a když vydechujete, slovo „Hu“ zasáhne srdce nebo Latifah (duchovní orgán), na kterém se provádí Zikr (Vzpomínka). (Začátečníci mohou dělat pouze Zikr [Vzpomínka] na Qalb [Srdce]). Proveďte Zikr (Vzpomínka) na každém Latifahu (Duchovním orgánu) po vhodnou dobu. Až bude pokryto všech sedm Lata’if (Duchovních orgánů), vraťte se do Qalbu (Srdce). Poté, co na něm ještě nějakou dobu děláte Zikr (Vzpomínka), začněte meditovat. Tělo by nyní mělo být uvolněné a mysl v klidu. Soustřeďte se na Qalb (Srdce) a představte si, že slovo „Alláh“ vychází z Qalba (Srdce) a slovo „Hu“ stoupá vzhůru k Alláhův vznešený trůn. Toto je první meditace; je známá jako Rabita (kontakt), osvětluje Cestu pro Ruh (Duši) a usnadňuje její let směrem k Alláhově blízkosti při následných meditacích.

Pamatujte, že bez Tawajjuhu (duchovní pozornosti) šajcha (duchovního učitele) nelze dosáhnout žádného hodnotného pokroku, protože Barakah (duchovní požehnání), které iniciují hledajícího po súfijské cestě, se přenáší pouze skrze něj. Společníci dostali toto požehnání od svatého Proroka-PILY a předali ho Taba’inovi, který jej následně předal Taba Taba’in. Aulia (Boží muži) od nich získala toto bohatství Barakah (Duchovní požehnání) a podobně se to přenášelo po generace. Alláh, tento proces bude pokračovat navždy a každý věřící bez ohledu na rasu, kastu nebo pohlaví může získat tato Barakah (duchovní požehnání). Dobrá víra a upřímnost jsou jediným předpokladem této akvizice. Constant Zikr (Remembrance) reformuje srdce a iniciuje cestu od neřesti k ctnosti, od úzkosti ke spokojenosti a od ztraceného života k Falahu – úspěch v tomto světě i na onom světě.

LITHUANIAN

Zikr/ Dhikr (prisiminimas)

Mūsų metodas vadinamas Pas Anfas, kuris persų kalba reiškia kiekvieno kvėpavimo saugojimą. Zikr (prisiminimas) atliekamas širdimi, naudojant terpę kaip kvėpavimas. Atsisėskite veidu į Qiblah (Mekos kryptis; jei kryptis nežinoma, tada bet kuri kryptis yra tinkama), būkite visiškai atidūs Allahui ir užmerkite akis. Pasakykite Ta’awwuz ir Tasmiah ir pradėkite Zikr (prisiminimas). Įkvėpdami įsivaizduokite, kad žodis Alachas įsiskverbia į jūsų širdies gelmes, o kai iškvepiate, žodis „Hu“ trenkia į širdį arba į „Latifah“ (dvasinius organus), ant kurių atliekama „Zikr“ (atminimas). (Pradedantieji gali atlikti tik Zikr [Atminimas] „Qalb“ [širdyje]). Atlikite Zikr (Atminimas) ant kiekvieno Latifah (dvasinio organo) tinkamos trukmės. Kai visi septyni „Lata’if“ (dvasiniai vargonai) bus uždengti, grįžkite į „Qalb“ (širdis). Dar kurį laiką atlikę Zikr (prisiminimas), pradėkite meditaciją. Dabar kūnas turėtų būti atsipalaidavęs, o protas atsipalaidavęs. Susikoncentruokite į Qalb (širdis) ir įsivaizduokite, kad žodis „Allah“ kyla iš Qalb (Heart), o žodis „Hu“ kyla į aukštesnį Allah sostą. Tai pirmoji meditacija; jis žinomas kaip Rabita (kontaktas), jis apšviečia Ruh (sielos) kelią ir palengvina jo skrydį link Allah artumo vėlesnėse meditacijose.

Atminkite, kad jokios pažangos nepavyks padaryti be taikhų (dvasinio mokytojo) tawajjuh (dvasinio dėmesio), nes baraka (dvasinė palaima), inicijuojanti ieškotoją sufijų kelyje, perduodama tik per jį. Palydovai gavo šį palaiminimą iš šventojo pranašo-PJŪKLŲ ir perdavė jį Taba’in, kuris savo ruožtu perdavė Taba Taba’in. Aulija (Dievo vyrai) iš jų įgijo šį Barakah turtą (Dvasinės palaimos), ir jis panašiai buvo perduotas iš kartos į kartą. Jei Dievas nori, šis procesas tęsis amžinai, ir kiekvienas tikintysis, nepriklausomai nuo rasės, kastos ar lyties, gali įgyti šias barakas (dvasines palaimas). Geri įsitikinimai ir nuoširdumas yra vienintelės šio įsigijimo sąlygos. Nuolatinis Zikras (prisiminimas) reformuoja širdį ir inicijuoja kelionę iš ydos į dorybę, nuo nerimo iki pasitenkinimo ir iš prarasto gyvenimo į Falahą – sėkmė šiame pasaulyje ir anapus.

LUXEMBOURGISH

Zikr/ Dhikr (Erënnerung)

Eis Method gëtt Pas Anfas genannt, wat, op Persesch, heescht all Atem ze schützen. Zikr (Erënnerung) gëtt mam Häerz mat Atem als Medium gemaach. Sëtzt Iech vis -à -vis vum Qiblah (Richtung Mekka; am Fall wou d’Richtung net bekannt ass, dann ass eng Richtung an der Rei), ganz opmierksam op den Allah an zou Är Aen. Recitéiert den Ta’awwuz an den Tasmiah a start den Zikr (Erënnerung). Wann Dir otemt an, stellt Iech vir datt d’Wuert Allah an d’Déiften vun Ärem Häerz penetréiert a wann Dir ausmaacht, opfält d’Wuert ‘Hu’ d’Häerz oder d’Latifah (Spiritual Organ) op deem den Zikr (Erënnerung) gemaach gëtt. (Déi Ufänger kënnen nëmmen den Zikr [Erënnerung] um Qalb [Häerz] maachen). Maacht Zikr (Erënnerung) op all Latifah (Spiritual Organ) fir eng passend Dauer. Wann all siwe Lata’if (Spirituell Organer) ofgedeckt sinn, gitt zréck op de Qalb (Häerz). Nodeems Dir Zikr (Erënnerung) nach e bësse méi Zäit drop gemaach hutt, fänkt d’Meditatioun un. De Kierper soll elo entspaant sinn an de Geescht bequem sinn. Konzentréiert Iech op de Qalb (Häerz) a stellt Iech vir datt d’Wuert ‘Allah’ vum Qalb (Häerz) eropgeet an d’Wuert ‘Hu’ erop erop op den Sublime Troun vum Allah. Dëst ass déi éischt Meditatioun; et ass bekannt als Rabita (Kontakt), et beliicht de Wee fir de Ruh (Séil) an erliichtert säi Fluch Richtung dem Allah seng Noperschaft bei spéider Meditatiounen.

Denkt drun datt kee wäertvollen Fortschrëtt ka gemaach ginn ouni den Tawajjuh (spirituell Opmierksamkeet) vun engem Shaikh (Geeschtleche Léierpersonal), well d’Barakah (Geeschtlech Segen), déi e Sicher um Sufi Wee initiéieren, ginn nëmmen duerch hien iwwerdroen. D’Begleeder kruten dëse Segen vum hellege Prophet-SAWS an hunn se un d’Taba’in weiderginn, déi en dann un d’Taba Taba’in weiderginn huet. D’Aulia (Männer vu Gott) krut dëse Räichtum vu Barakah (Spirituell Segen) vun hinnen, an et gouf ähnlech iwwer d’Generatiounen iwwerdroen. Allah gewëllt, dëse Prozess wäert fir ëmmer weidergoen, an all Gleewegen, egal vu Rass, Kaste oder Geschlecht kann dës Barakah (Spirituell Segen) kréien. Sound Iwwerzeegungen an Éierlechkeet sinn déi eenzeg Viraussetzunge fir dës Acquisitioun. Constant Zikr (Erënnerung) reforméiert d’Häerz an initiéiert d’Rees vu Vize zu Tugend, vun Angscht bis Zefriddenheet a vun engem verluerene Liewen op Falah – Erfolleg an dëser Welt an am Hierscht.

MACEDONIAN

Зикр/ Дикр (сеќавање)

Нашиот метод е наречен Пас Анфас, што на персиски значи чување на секој здив. Зикр (сеќавање) се изведува со срце, користејќи здив како медиум. Седнете свртени кон Кибла (правец на Мека; во случај правецот да не е познат, тогаш која било насока е во ред), целосно внимавајте кон Аллах и затворете ги очите. Рецитирајте го Таавуз и Тасмија и започнете го Зикрот (Спомен). Кога дишете, замислете дека зборот Аллах продира во длабочините на вашето срце и кога издишувате, зборот „Ху“ го погодува срцето или Латифа (Духовен орган) на кој се изведува Зикр (Спомен). (Почетниците можат да прават Зикр [Спомен] на Калб [Срце]). Направете зикр (сеќавање) на секоја Латифа (духовен орган) за соодветно времетраење. Кога ќе бидат опфатени сите седум Латаиф (Духовни органи), вратете се на Калб (Срце). Откако ќе го направите Зикр (Спомен) на него уште некое време, започнете со медитација. Сега телото треба да биде опуштено, а умот да се смири. Концентрирајте се на Калб (Срце) и замислете дека зборот „Алах“ произлегува од Калб (Срце) и зборот „Ху“ се крева нагоре до Аллаховиот возвишен престол. Ова е прва медитација; познато е како Рабита (контакт), го осветлува Патот за Рух (Душа) и го олеснува нејзиниот лет кон Аллаховата близина во следните медитации.

Запомнете дека не може да се постигне вреден напредок без Таваџух (духовно внимание) на шеикот (духовен учител), бидејќи Барака (Духовни благослови) што иницираат трагач по суфиската патека се пренесуваат само преку него. Асхабите го добија овој благослов од светиот пророк-САВС и го пренесоа на Табаин, кој пак го предаде на Таба Табаин. Аулија (Божји луѓе) го стекна ова богатство на Барака (Духовни благослови) од нив, и слично се пренесе низ генерациите. Дај Боже, овој процес ќе продолжи засекогаш, и секој верник, без разлика на раса, каста или пол може да ги добие овие Барака (Духовни благослови). Здравите верувања и искреноста се единствените предуслови за оваа аквизиција. Констант Зикр (Спомен) го реформира срцето и го започнува патувањето од порок до доблест, од вознемиреност до задоволство и од изгубен живот до Фалах – успех на овој свет и натаму.

AFRIKAANS

Zikr/ Dhikr (herinnering)

Ons metode heet Pas Anfas, wat in Persies beteken om elke asemteug te bewaak. Zikr (Remembrance) word uitgevoer met die hart met asem as medium. Gaan sit na die Qiblah (rigting Mekka; as die rigting nie bekend is nie, dan is elke rigting in orde), let volledig op Allah en maak u oë toe. Lees die Ta’awwuz en Tasmiah op en begin die Zikr (Herinnering). As u inasem, stel u voor dat die woord Allah die diepte van u hart binnedring en as u uitasem, tref die woord ‘Hu’ die hart of die Latifah (Geestelike Orrel) waarop die Zikr (Herinnering) uitgevoer word. (Die beginners mag slegs Zikr [Herinnering] op die Qalb [Hart] doen). Doen Zikr (Herinnering) op elke Latifah (Geestelike Orrel) vir die geskikte tyd. As al sewe Lata’if (geestelike organe) gedek is, keer terug na die Qalb (hart). Nadat u Zikr (Remembrance) nog ‘n rukkie daarop gedoen het, begin die meditasie. Die liggaam moet nou ontspanne wees en die gemoedstoestand op sy gemak wees. Konsentreer op die Qalb (hart) en stel u voor dat die woord ‘Allah’ uit Qalb (hart) opstaan ​​en die woord ‘Hu’ opwaarts styg na Allah se verhewe troon. Dit is die eerste meditasie; dit staan ​​bekend as Rabita (kontak), dit verlig die pad vir die Ruh (siel) en vergemaklik sy vlug na die nabyheid van Allah in daaropvolgende meditasies.

Onthou dat daar geen waardevolle vordering gemaak kan word sonder die Tawajjuh (geestelike aandag) van ‘n Shaikh (Geestelike Onderwyser) nie, want die Barakah (Geestelike Seëninge) wat ‘n soeker op die Sufi -pad inisieer, word slegs deur hom oorgedra. Die metgeselle het hierdie seën van die heilige profeet-SAWS ontvang en dit aan die Taba’in oorgedra, wat dit weer aan die Taba Taba’in oorgedra het. Die Aulia (manne van God) het hierdie rykdom van Barakah (Spiritual Blessings) van hulle verkry, en dit is ook oorgedra deur die generasies. Allah wil, hierdie proses sal vir ewig voortduur, en elke gelowige, ongeag ras, kaste of geslag, kan hierdie Barakah (Spiritual Blessings) verkry. Goeie oortuigings en opregtheid is die enigste voorvereiste vir hierdie verkryging. Constant Zikr (Herinnering) hervorm die hart en begin die reis van ondeug tot deug, van angs tot tevredenheid en van ‘n verlore lewe na Falah – sukses in hierdie wêreld en die hiernamaals.

ARABIC

الذكر / الذكر (اذكار)

طريقتنا تسمى باس أنفاس ، والتي تعني بالفارسية الحفاظ على كل نفس. يتم إجراء الذكر مع القلب باستخدام التنفس كوسيط. اجلس في مواجهة القبلة (اتجاه مكة ، في حالة عدم معرفة الاتجاه ، يكون أي اتجاه على ما يرام) ، وانتبه إلى الله تمامًا وأغمض عينيك. تلا الطوز والتسمية وابدأ الذكر. عندما تتنفس ، تخيل أن كلمة الله تخترق أعماق قلبك ، وعندما تزفر تضرب كلمة “هو” القلب أو اللطيفة (العضو الروحي) الذي يُؤدى عليه الذكر. (لا يجوز للمبتدئين إلا عمل الذكر على القلب [القلب]). قم بعمل الذكر على كل لطيفة (عضو روحي) لمدة مناسبة. عندما يتم تغطية جميع اللطائف السبعة ، عد إلى القلب. بعد عمل الذكر عليها لبعض الوقت ، ابدأ التأمل. يجب أن يكون الجسم الآن مسترخيًا وأن يكون العقل مرتاحًا. ركز على القلب وتخيل أن كلمة “الله” ترفع من قلب وكلمة “هو” تصعد إلى عرش الله الجليل. هذا هو التأمل الأول. يُعرف باسم Rabita (الاتصال) ، وهو ينير طريق الروح (الروح) ويسهل رحلته نحو قرب الله في التأملات اللاحقة.

تذكر أنه لا يمكن إحراز تقدم ذي قيمة بدون توجيه (الاهتمام الروحي) للشيخ (المعلم الروحي) ، لأن البركة (البركات الروحية) التي تبدأ طالبًا على طول الطريق الصوفي تنتقل من خلاله فقط. وقد نال الصحابة هذه النعمة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى التابعين الذين نقلوها بدورهم إلى طابا تابعين. حصل أولياء (رجال الله) منهم على ثروة البركة هذه ، وقد تم نقلها بالمثل عبر الأجيال. إن شاء الله ، ستستمر هذه العملية إلى الأبد ، ويمكن لكل مؤمن ، بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الجنس ، أن يكتسب هذه البركة (البركات الروحية). المعتقدات السليمة والصدق هما الشرطان الأساسيان الوحيدان لهذا الاستحواذ. الذكر المستمر يصلح القلب ويبدأ الرحلة من الرذيلة إلى الفضيلة ، من القلق إلى الرضا ومن الضياع إلى الفلاح – النجاح في الدنيا والآخرة.

AMHARIC

ዚክር/ ዚክር (መታሰቢያ)

የእኛ ዘዴ ፓስ አንፋስ ይባላል ፣ እሱም በፋርስኛ እያንዳንዱን እስትንፋስ መጠበቅ ማለት ነው። ዚክር (ትዝታ) እስትንፋስን እንደ መካከለኛ በመጠቀም ከልብ ጋር ይከናወናል። ወደ ቂብላ (የመካ አቅጣጫ ፣ አቅጣጫው ካልታወቀ ማንኛውም አቅጣጫ ደህና ከሆነ) ቁጭ ይበሉ ፣ ወደ አላህ ሙሉ በሙሉ በትኩረት ይከታተሉ እና ዓይኖችዎን ይዝጉ። ተዓዋውዝን እና ታዝማያንን ያንብቡ እና ዚክርን (መታሰቢያ) ይጀምሩ። ሲተነፍሱ ፣ አላህ የሚለው ቃል በልብዎ ጥልቀት ውስጥ እንደሚገባ እና ሲተነፍሱ ‹ሁ› የሚለው ቃል ዚክር (መታሰቢያ) እየተደረገበት ያለውን ልብ ወይም ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ይመታል። (ጀማሪዎቹ ዚክርን [መታሰቢያውን] በቃብ [ልብ] ላይ ብቻ ማድረግ ይችላሉ)። ተስማሚ ላለው ቆይታ በእያንዳንዱ ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (መታሰቢያ) ያድርጉ። ሰባቱ ላታኢፍ (መንፈሳዊ አካላት) ሲሸፈኑ ወደ ቃል (ልብ) ይመለሱ። በላዩ ላይ ዚክር (መታሰቢያ) ከተደረገ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ማሰላሰል ይጀምሩ። ሰውነት አሁን ዘና ማለት እና አእምሮው መረጋጋት አለበት። በቃብ (ልብ) ላይ ያተኩሩ እና ‹አላህ› የሚለው ቃል ከቃል (ከልብ) እንደሚወጣ እና ‹ሁ› የሚለው ቃል ወደ ላይ ወደ አላህ የላቀ ዐርሽ እንደሚወጣ ያስቡ። ይህ የመጀመሪያው ማሰላሰል ነው; እሱ ራቢታ (እውቂያ) በመባል ይታወቃል ፣ ለሩህ (ነፍስ) ዱካውን ያበራል እና በቀጣዩ ማሰላሰል ውስጥ ወደ አላህ መቅረብ በረራውን ያመቻቻል።

ያስታውሱ ከሻይክ (መንፈሳዊ መምህር) ያለ ተዋጁጁ (መንፈሳዊ ትኩረት) ያለ ምንም ጠቃሚ እድገት ሊገኝ እንደማይችል ያስታውሱ ፣ ምክንያቱም በሱፊ መንገድ ላይ ፈላጊን የሚጀምረው ባራካ (መንፈሳዊ በረከቶች) በእሱ ብቻ ይተላለፋሉ። ሰሃቦች ይህንን በረከት ከቅዱሱ ነብይ (ሶ.ዐ.ወ) አግኝተው ለታቢን አስተላለፉ ፣ እሱም በተራው ለታባ ተባዕን አስተላለፈ። አውሊያ (የእግዚአብሔር ሰዎች) ይህንን የባራቃ (መንፈሳዊ በረከቶች) ሀብት ከእነሱ አግኝተዋል ፣ እናም በተመሳሳይ በትውልድ ይተላለፋል። አላህ ቢፈቅድ ይህ ሂደት ለዘላለም ይቀጥላል ፣ እናም እያንዳንዱ አማኝ ዘር ፣ ጎሳ ወይም ጾታ ሳይለይ እነዚህን ባራካ (መንፈሳዊ በረከቶች) ማግኘት ይችላል። ለዚህ ግዢ ብቸኛ ቅድመ ሁኔታዎች ጤናማ እምነቶች እና ቅንነት ናቸው። የማያቋርጥ ዚክር (ትዝታ) ልብን ያስተካክላል እና ከምክትል ወደ በጎነት ፣ ከጭንቀት ወደ እርካታ እና ከጠፋ ሕይወት ወደ ፈላህ ጉዞን ይጀምራል – በዚህ ዓለም እና በመጨረሻው ዓለም ስኬት።

SWAHILI

Zikr / Dhikr (Ukumbusho)

Njia yetu inaitwa Pas Anfas, ambayo, kwa Kiajemi, inamaanisha kulinda kila pumzi. Zikr (Ukumbusho) hufanywa kwa moyo kwa kutumia pumzi kama kati. Kaa chini ukiangalia Qiblah (mwelekeo wa Makka; ikiwa mwelekeo haujulikani basi mwelekeo wowote uko sawa), msikilize kabisa kwa Mwenyezi Mungu na fumba macho yako. Soma Ta’awwuz na Tasmiah na uanze Zikr (Kumbukumbu). Unapopumua, fikiria kwamba neno Mwenyezi Mungu linapenya ndani ya kina cha moyo wako na unapopumua, neno ‘Hu’ linagusa moyo au Latifah (Chombo cha Kiroho) ambacho Zikr (Ukumbusho) inafanywa. (Kompyuta zinaweza tu kufanya Zikr [Ukumbusho] kwenye Qalb [Moyo]). Fanya Zikr (Ukumbusho) kwenye kila Latifah (Chombo cha Kiroho) kwa muda unaofaa. Wakati Lata’if zote saba (Viungo vya Kiroho) vimefunikwa, rudi kwa Qalb (Moyo). Baada ya kufanya Zikr (Ukumbusho) juu yake kwa muda zaidi, anza kutafakari. Mwili unapaswa sasa kupumzika na akili iwe sawa. Zingatia Qalb (Moyo) na fikiria kwamba neno ‘Allah’ linatoka kutoka Qalb (Moyo) na neno ‘Hu’ linainuka juu kwenda kwenye Kiti cha Enzi cha Mwenyezi Mungu. Hii ni tafakari ya kwanza; inajulikana kama Rabita (mawasiliano), inaangazia Njia ya Ruh (Nafsi) na inawezesha kukimbia kwake kuelekea ukaribu wa Mwenyezi Mungu katika tafakari zinazofuata.

Kumbuka kuwa hakuna maendeleo ya maana yanayoweza kufanywa bila Tawajjuh (uangalifu wa kiroho) wa Shaikh (Mwalimu wa Kiroho), kwa sababu Barakah (Baraka za Kiroho) ambazo zinaanzisha mtafutaji kwenye njia ya Sufi hupitishwa kupitia yeye tu. Maswahaba walipata baraka hii kutoka kwa Mtume mtukufu-SAWS na kuipeleka kwa Taba’in, ambaye naye aliipitisha kwa Taba Taba’in. Aulia (watu wa Mungu) walipata utajiri huu wa Barakah (Baraka za Kiroho) kutoka kwao, na vile vile umehamishwa kupitia vizazi. Mwenyezi Mungu akipenda, mchakato huu utaendelea milele, na kila muumini, bila kujali rangi, tabaka au jinsia anaweza kupata Barakah hizi (Baraka za Kiroho). Imani nzuri na ukweli ni mahitaji ya pekee kwa upatikanaji huu. Zikr ya mara kwa mara (Ukumbusho) inabadilisha moyo na kuanzisha safari kutoka kwa uovu hadi wema, kutoka kwa wasiwasi hadi kuridhika na kutoka kwa maisha yaliyopotea hadi Falah – mafanikio katika ulimwengu huu na Akhera.

ZULU

I-Zikr / Dhikr (Isikhumbuzo)

Indlela yethu ibizwa ngePas Anfas, okusho ukuthi, ngesiPheresiya, kusho ukugada yonke imimoya. I-Zikr (Ukukhunjulwa) yenziwa ngenhliziyo kusetshenziswa umoya njengomaphakathi. Hlala phansi ubheke iQiblah (isiqondiso seMecca; uma kwenzeka inkomba ingaziwa khona-ke noma iyiphi indlela iqondile), lalelisisa ngokuphelele ku-Allah bese uvale amehlo akho. Hlabelela iTa’awwuz neTasmiah bese uqala iZikr (Isikhumbuzo). Uma uphefumula, cabanga ukuthi igama elithi Allah lingena ekujuleni kwenhliziyo yakho futhi lapho uphefumulela ngaphandle, igama elithi ‘Hu’ lishaya inhliziyo noma iLatifah (Ingxenye Engokomoya) lapho kwenziwa khona iZikr (Ukukhumbula). (Abaqalayo bangenza kuphela iZikr [Ukukhumbula] kwiQalb [Inhliziyo]). Yenza i-Zikr (Ukukhumbula) ku-Latifah ngayinye (Isitho Somoya) isikhathi esifanele. Lapho onke ama-Lata’if (Izitho Zomoya) esemboziwe, buyela eQalb (Inhliziyo). Ngemuva kokwenza iZikr (Ukukhumbula) kuyo isikhashana, qala ukuzindla. Umzimba manje kufanele ukhululeke nengqondo ihlale ngokukhululeka. Gxila kuQalb (Inhliziyo) bese ucabanga ukuthi igama elithi ‘Allah’ lisuka kuQalb (Inhliziyo) negama elithi ‘Hu’ likhuphukela phezulu esihlalweni sobukhosi sika-Allah. Lokhu ukuzindla kokuqala; laziwa ngokuthi yiRabita (othintana naye), likhanyisa iNdlela yeRuh (Umphefumulo) futhi lenze ukubalekela kwayo ekusondeleni kuka-Allah ekuzindleni okulandelayo.

Khumbula ukuthi ayikho intuthuko efanele engenziwa ngaphandle kweTawajjuh (ukunakwa ngokomoya) kukaShaikh (Uthisha Ongokomoya), ngoba iBarakah (Izibusiso Ezingokomoya) eziqala umcuphi endleleni kaSufi zidluliselwa ngaye kuphela. Abangane bathola lesi sibusiso kuMprofethi-SAWS ongcwele base besidlulisela kuTaba’in, naso esasidlulisela kuTaba Taba’in. Abakwa-Aulia (amadoda kaNkulunkulu) bathole le ngcebo yeBarakah (Izibusiso Zomoya) kubo, futhi nayo idluliselwe ezizukulwaneni ezifanayo. U-Allah uyavuma, le nqubo izoqhubeka ingunaphakade, futhi wonke umuntu okholwayo, kungakhathalekile ukuthi ungowaluphi uhlanga, isigaba noma ubulili angazithola lezi Barakah (Izibusiso Zomoya). Izinkolelo ezizwakalayo nokuba qotho yizona kuphela izidingo zokutholwa. IConstant Zikr (Kukhunjulwa) iguqula inhliziyo futhi iqalise uhambo olusuka ebubini luye ebuhleni, kusukela ekukhathazekeni kuya ekwanelisekeni nasempilweni elahlekile kuya kuFalah – impumelelo kuleli zwe nakuma-Hereafter.

YORUBA

Zikr/ Dhikr (Iranti)

Ọna wa ni a pe ni Pas Anfas, eyiti, ni Persia, tumọ si iṣọ gbogbo ẹmi. Zikr (Iranti) ni a ṣe pẹlu ọkan nipa lilo ẹmi bi alabọde. Joko joko ti nkọju si Qiblah (itọsọna ti Mekka; ti o ba jẹ pe a ko mọ itọsọna naa lẹhinna itọsọna eyikeyi dara), tẹtisi ni kikun si Allah ki o pa oju rẹ. Ka Ta’awwuz ati Tasmiah ki o bẹrẹ Zikr (Iranti). Nigbati o ba simi, fojuinu pe ọrọ Allah wọ inu ijinle ọkan rẹ ati nigbati o ba nmi jade, ọrọ ‘Hu’ kọlu ọkan tabi Latifah (Eto Ẹmi) lori eyiti Zikr (Iranti) n ṣe. (Awọn olubere le ṣe Zikr [Iranti] nikan lori Qalb [Ọkàn]). Ṣe Zikr (Iranti) lori Latifah kọọkan (Eto Ẹmi) fun akoko to yẹ. Nigbati gbogbo Lata’if meje (Awọn ara Ẹmi) ti bo, pada si Qalb (Ọkàn). Lẹhin ṣiṣe Zikr (Iranti) lori rẹ fun igba diẹ sii, bẹrẹ iṣaro naa. Ara yẹ ki o wa ni ihuwasi bayi ati pe ọkan ti ṣeto ni irọrun. Koju lori Qalb (Ọkàn) ki o foju inu wo pe ọrọ ‘Allah’ dide lati Qalb (Ọkàn) ati pe ọrọ ‘Hu’ dide si oke si itẹ giga ti Allah. Eyi ni iṣaro akọkọ; o jẹ mimọ bi Rabita (olubasọrọ), o tan imọlẹ Ọna fun Ruh (Ọkàn) ati pe o mu irọrun rẹ lọ si isunmọ Allah ni awọn iṣaro atẹle.

Ranti pe ko si ilọsiwaju ti o niyelori ti a le ṣe laisi Tawajjuh (akiyesi ẹmí) ti Shaikh (Olukọ Ẹmi), nitori Barakah (Awọn Ibukun ti Ẹmi) ti o bẹrẹ oluwa ni ọna ọna Sufi ni a gbejade nipasẹ rẹ nikan. Awọn ẹlẹgbẹ gba ibukun yii lati ọdọ Anabi-SAWS ti o si gbe lọ si Taba’in, ti o tun gbe lọ si Taba Taba’in. Awọn Aulia (awọn eniyan Ọlọrun) gba ọrọ ti Baraka (Awọn ibukun ti Ẹmi) lati ọdọ wọn, ati pe o ti gbe lọ bakanna nipasẹ awọn iran. Ti Ọlọrun ba fẹ, ilana yii yoo tẹsiwaju titi lailai, ati gbogbo onigbagbọ, laibikita iran, idile tabi akọ tabi abo le gba Barakah wọnyi (Awọn ibukun Ẹmi). Awọn igbagbọ ohun ati otitọ jẹ awọn ohun pataki nikan fun ohun -ini yii. Zikr Constant (Iranti) ṣe atunṣe ọkan ati bẹrẹ irin -ajo lati igbakeji si iwa -rere, lati aibalẹ si itẹlọrun ati lati igbesi aye ti o sọnu si Falah – aṣeyọri ni agbaye yii ati ni Ọla.

XHOSA

I-Zikr / Dhikr (Ukukhumbula)

Indlela yethu ibizwa ngokuba yiPas Anfas, ethi, ngesiPersi, kuthetha ukugcina yonke imiphefumlo. I-Zikr (Ukukhumbula) yenziwa ngentliziyo isebenzisa umoya njengokuphakathi. Hlala phantsi ujonge i-Qiblah (ulwalathiso lweMecca; kwimeko apho ulwalathiso alwaziwa ke ukuba ulwalathiso alulunganga), nikela ingqalelo ngokupheleleyo ku-Allah kwaye uvale amehlo akho. Cengceleza iTa’awwuz neTasmiah uze uqalise iZikr (iSikhumbuzo). Xa uphefumlela ngaphakathi, cinga ukuba igama elithi Allah lingena enzulwini yentliziyo yakho kwaye xa uphefumlela ngaphandle, igama elithi ‘Hu’ libetha intliziyo okanye iLatifah (uMzimba woMoya) apho iZikr (iSikhumbuzo) senziwa khona. (Abaqalayo banokwenza kuphela iZikr [Ukukhumbula] kwiQalb [Intliziyo]). Ngaba iZikr (Ukukhumbula) kwiLatifah nganye (uMzimba woMoya) ngexesha elifanelekileyo. Xa zonke i-Lata’if (iZitho zoMoya) zigqunyiwe, buyela eQalb (Intliziyo). Emva kokwenza iZikr (ukukhumbula) kuyo kangangexesha elithile, qalisa ukucamngca. Umzimba ngoku kufuneka ukhululeke kwaye nengqondo ihlale kamnandi. Gxila kwiQalb (Intliziyo) kwaye ucinge ukuba igama elithi ‘Allah’ liphuma kwiQalb (Intliziyo) kunye negama elithi ‘Hu’ lenyukela phezulu esihlalweni sobukhosi sika-Allah. Oku kukucamngca kokuqala; yaziwa ngokuba yiRabita (unxibelelwano), ikhanyisa iNdlela yeRuh (Umphefumlo) kwaye iququzelele ukubhabha kwayo ukusondela ku-Allah kwizicamango ezilandelayo.

Khumbula ukuba akukho nkqubela phambili inokwenziwa ngaphandle kweTawajjuh (ingqwalaselo yokomoya) kaShaikh (Utitshala ongumoya), kuba iBarakah (iintsikelelo zoMoya) eziqalisa umceli kwindlela kaSufi zidluliselwa kuphela ngaye. Abahlobo bayifumana le ntsikelelo kuMprofeti-SAWS ongcwele kwaye bayidlulisela kuTaba’in, yena ke wayidlulisela kuTaba Taba’in. I-Aulia (amadoda kaThixo) babufumene obu butyebi bukaBarakah (Iintsikelelo Zomoya) kubo, kwaye ngokufanayo budluliselwe kwizizukulwana. U-Allah uyavuma, le nkqubo iya kuqhubeka ngonaphakade, kwaye wonke umntu okholwayo, nokuba ungowaluphi na uhlanga, udidi okanye isini unokuzifumana ezi Barakah (Iintsikelelo Zomoya). Iinkolelo ezivakalayo kunye nokunyaniseka kuphela kwezinto eziyimfuneko yokufumana oku. I-Constant Zikr (Ukukhunjulwa) iguqula intliziyo kwaye iqale uhambo olusuka kububi ukuya kubuhle, ukusuka kuxinzelelo ukuya kulwaneliseko nakubomi obulahlekileyo ukuya kuFalah- impumelelo kweli hlabathi nakweLizayo.

HAUSA

Zikr/ Dhikr (Zikirin)

Hanyarmu ana kiranta Pas Anfas, wanda, a cikin Farisanci, yana nufin kiyaye kowane numfashi. Ana yin Zikr (Zikirin) da zuciya ta amfani da numfashi a matsayin matsakaici. Zauna ka fuskanci alkibla (alkiblar makka, idan ba a san alkiblar ba to kowane alkibla ta yi daidai), ka mai da hankali sosai ga Allah sannan ka rufe idanunka. Karanta Ta’awwuz da Tasmiah sannan ka fara Zikirin (Zikirin). Lokacin da kuke numfashi, ku yi tunanin kalmar Allah tana ratsa zurfin zuciyar ku kuma lokacin da kuke fitar da numfashi, kalmar ‘Hu’ tana bugun zuciya ko Latifah (Tsarin Ruhaniya) wanda ake yin Zikirin (Zikirin) akan sa. (Masu farawa na iya yin Zikr [Tunawa kawai) a kan Qalb [Zuciya]). Yi Zikr (Tunawa) akan kowane Latifah (Tsarin Ruhaniya) don lokacin da ya dace. Lokacin da aka rufe dukkan Lata’if (Ƙungiyoyin Ruhaniya) guda bakwai, koma cikin Qalb (Zuciya). Bayan yin Zikr (Zikirin) akan shi na wani ɗan lokaci, fara tunani. Ya kamata yanzu jikin ya kasance cikin annashuwa kuma hankali ya kwanta. Mayar da hankali kan Qalb (Zuciya) da tunanin cewa kalmar ‘Allah’ ta tashi daga Qalb (Zuciya) kuma kalmar ‘Hu’ ta hau zuwa saman Al’arshin Allah madaukaki. Wannan shine zuzzurfan tunani na farko; an san shi da Rabita (lamba), yana haskaka hanyar Ruh (Rai) kuma yana sauƙaƙe gudu zuwa kusancin Allah a cikin bimbini na gaba.

Ka tuna cewa babu wani ci gaba mai ƙima da za a iya samu ba tare da Tawajjuh (hankalin ruhaniya) na Shaikh (Malamin Ruhaniya) ba, saboda Barakah (Albarkar Ruhaniya) wanda ke fara mai neman tafarkin Sufi ana watsa shi ta hanyar sa kawai. Sahabbai sun sami wannan albarkar daga Manzon Allah SAW kuma suka watsa shi ga Taba’in, wanda shi kuma ya ba da shi ga Taba Taba’in. Aulia (mutanen Allah) sun sami wannan dukiyar Barakah (Albarkacin Ruhaniya) daga gare su, kuma haka ma an canza ta cikin tsararraki. Da yardar Allah, wannan tsari zai ci gaba har abada, kuma kowane mai bi, ba tare da la’akari da launin fata, jinsi ko jinsi na iya samun waɗannan Barakah (Albarkacin Ruhaniya). Amintattun sahihanci da ikhlasi sune kawai abubuwan da ake buƙata don wannan siyan. Zikirin Kullum (Zikirin) yana gyara zuciya kuma yana fara tafiya daga matalauci zuwa nagarta, daga damuwa zuwa gamsuwa kuma daga ɓacewar rayuwa zuwa Falah – nasara a duniya da Lahira.

SOMALI

Zikr/ Dhikr (Xasuus)

Habkayaga waxaa la yiraahdaa Pas Anfas, kaas oo, Faaris ahaan, macnaheedu yahay in la ilaaliyo neef kasta. Zikr (Xusuusta) waxaa lagu sameeyaa wadnaha iyadoo la adeegsanayo neefta oo dhexdhexaad ah. Fadhiiso adigoo u jeeda Qiblada (jihada Maka; haddii ay dhacdo in aan la garanayn jihada markaa jiho kastaa waa hagaagsan tahay), si fiican ugu fiirso xagga Alle oo indhahaaga xidh. Akhri Ta’awwuz iyo Tasmiah oo bilow Zikr (Xusuus). Markaad neefsanaysid, u malee in erayga Eebbe soo dhex galo moolka qalbigaaga oo markaad neefsato, erayga ‘Hu’ wuxuu garaacayaa wadnaha ama Latifah (Xubinta Ruuxa) ee lagu sameeyo Zikr (Xusuusta). (Kuwa bilowga ah waxay kaliya ku samayn karaan Zikr [Xusuusta] Qalb [Qalbi]). Ku samee Zikr (Xusuus) Latifah kasta (Xubinta Ruuxa) muddo habboon. Marka dhammaan toddobada Lata’if (Qaybaha Ruuxa) la daboolay, ku noqo Qalb (Qalbi). Ka dib markaad ku samayso Zikr (Xusuus) waqti dheeri ah, bilow fikirka. Jidhku hadda waa inuu dejiyaa oo maskaxdu degtaa. Xoogga saar Qalb (Qalbiga) oo ka feker in erayga ‘Allaah’ uu ka soo baxay Qalb (Qalbi) erayga ‘Hu’ korna ugu kacay Carshiga Sarreeye Eebbe. Tani waa ka -fiirsashada koowaad; waxaa loo yaqaan Rabita (xiriir), waxay iftiiminaysaa Jidka Ruh (Nafta) waxayna u fududeysaa duulimaadkeeda xagga u dhowaanshaha Alle ee fekerka dambe.

Xusuusnow in horumar la taaban karo aan la samayn karin iyada oo aan Tawajjuh (dareenka ruuxiga ah) ee Shaikh (Macallinka Ruuxiga ah), maxaa yeelay Barakah (Barakadaha Ruuxiga ah) ee bilaaba qofka raadinaya dariiqa Suufiyada ayaa isaga keliya lagu kala qaadaa. Saxaabadu waxay ka heleen ducadan Rasuulkii suubanaa NNKH waxayna u gudbiyeen Tabaaciin, oo isna u sii dhiibay Taba Taba’in. Aulia (ragga Ilaah) waxay ka heleen maalkan Barakah (Barakadaha Ruuxa) iyaga, sidaas si la mid ah ayaa loo wareejiyay jiilalka. Haddii Eebbe idmo, geeddi -socodkani wuu sii socon doonaa weligiis, rumayste kasta, iyada oo aan loo eegin jinsiyad, jinsi ama jinsi ayaa heli kara Barakah (Barakadaha Ruuxiga ah). Caqiidada saxda ah iyo daacadnimada ayaa ah shuruudaha kaliya ee iibsigaan. Zikr joogto ah (Xasuus) wuxuu dib u habaynayaa qalbiga wuxuuna bilaabayaa safarka laga bilaabo ku -xigeenka ilaa samaanta, welwelka ilaa qanacsanaanta iyo nolosha luntay ilaa Falah – liibaanta adduun iyo Aakhiro.

SUNDANESE

Zikir / Zikir (Émut)

Cara urang disebat Pas Anfas, anu, dina basa Persia, hartosna ngajaga unggal napas. Zikir (Émut) dilakukeun ku haté ngagunakeun napas salaku média. Linggih nyanghareup ka Kiblat (arah Mekah; upami arahna henteu dikenal maka arah naon anu leres-leres), pinuh perhatian ka Allah sareng nutupkeun panon anjeun. Nyarios Ta’awwuz sareng Tasmiah sareng ngamimitian Zikir (Zikir). Nalika anjeun ngambekan, bayangkeun yén kecap Allah nembus jero haté anjeun sareng nalika anjeun napas, kecap ‘Hu’ nyerang haté atanapi Latifah (Organ Spiritual) anu Zikr (Émutan) anu dilakukeun. (Anu ngamimitian ngan ukur zikir [Émutan] dina Qalb [Haté]). Laksanakeun Zikir (Émut) dina unggal Latifah (Organ Spiritual) pikeun durasi anu cocog. Nalika sadayana tujuh Lata’if (Organ Spiritual) parantos katutup, balik deui ka Qalb (Haté). Saatos ngalaksanakeun Zikir (Émut) dina éta pikeun sababaraha waktos deui, mimitian tapa. Awak ayeuna kedah santai sareng pikiran netep. Konsentrasi kana Qalb (Haté) sareng bayangkeun yén kecap ‘Allah’ naék tina Qalb (Haté) sareng kecap ‘Hu’ naék ka luhur ka Arasy Luhurna Allah. Ieu tapa munggaran; éta katelah Rabita (kontak), éta nyaangan Jalan pikeun Ruh (Jiwa) sareng ngagampangkeun hiberna ka arah ka deukeutna Allah dina tafakur anu salajengna.

Émut yén henteu aya kamajuan anu saé tiasa dilakukeun tanpa Tawajjuh (perhatian spiritual) tina hiji Shaikh (Guru Spiritual), sabab Barakah (Berkah Spiritual) anu ngagagaskeun paluruh sapanjang jalan sufi dikirimkeun ngan ku anjeunna. Sahabat ngagaduhan berkah ieu ti Nabi saw-SAWS anu suci tur dikirimkeun ka Taba’in, anu dina gilirannana ngalirkeun ka Taba Taba’in. Urang Aulia (umat Allah) kéngingkeun kabeungharan Barakah ieu (berkah Rohani) ti aranjeunna, sareng éta ogé sami-sami ditransferkeun turun-tumurun. Insya Allah, prosés ieu bakal teras-terasan salamina, sareng unggal pangagem, henteu paduli bangsa, kasta atanapi jinis tiasa kéngingkeun Barakah ieu (Berkah Spiritual). Kayakinan sareng kaikhlasan anu saé mangrupikeun hiji-hijina prasarat pikeun akuisisi ieu. Zikir Konstan (Émutan) ngarobih haté sareng ngamimitian perjalanan ti naék kana kautamaan, tina kahariwang kana kasugemaan sareng tina kahirupan anu leungit ka Falah – kasuksésan di dunya sareng Akherat.

BELARUSIAN

Зікр/ Зікр (успамін)

Наш метад называецца Pas Anfas, што на фарсі азначае берагчы кожнае дыханне. Зікр (успамін) выконваецца сэрцам з выкарыстаннем дыхання ў якасці асяроддзя. Сядзьце тварам да Кіблы (кірунак Мекі; калі кірунак невядомы, значыць, кірунак у парадку), цалкам уважліва глядзіце на Алаха і зачыніце вочы. Прачытайце Таавуз і Тасмію і пачніце Зікр (Успамін). Калі вы ўдыхаеце, уявіце, што слова Алах пранікае ў глыбіню вашага сэрца, а калі вы выдыхаеце, слова “Ху” дзівіць сэрца або Латыфу (Духоўны орган), на якім выконваецца Зікр (Успамін). (Пачаткоўцы могуць рабіць толькі Зікр [Успамін] на Qalb [Сэрца]). Рабіце Зікр (Успамін) на кожным Латыфе (Духоўным органе) на працягу адпаведнага перыяду. Калі ўсе сем Латаіф (Духоўныя органы) будуць ахоплены, вярніцеся ў Qalb (Сэрца). Зрабіўшы на ім яшчэ некаторы час Зікр (Успамін), пачніце медытацыю. Цяпер цела павінна быць расслаблена, а розум спакойны. Засяродзьцеся на Qalb (Сэрца) і ўявіце, што слова “Алах” падымаецца з Qalb (Сэрца), а слова “Hu” падымаецца ўверх да Узвышанага трона Алаха. Гэта першая медытацыя; ён вядомы як Рабіта (кантакт), ён асвятляе Шлях да Руху (Душы) і палягчае яго палёт да блізкасці Алаха ў наступных медытацыях.

Памятайце, што ніякага вартага прагрэсу нельга дасягнуць без Таваджуджу (духоўнай увагі) шайха (духоўнага настаўніка), таму што Барака (духоўныя дабраславеньні), якія ініцыююць шукальніка па суфійскім шляху, перадаюцца толькі праз яго. Паплечнікі атрымалі гэтае дабраславенне ад свяшчэннага Прарока-салі і перадалі яго Табаіну, які ў сваю чаргу перадаў яго Табе Табаіну. Аўліі (людзі Божыя) набылі ў іх гэта багацце Баракі (Духоўныя дабраславеньні), і яно так жа перадавалася праз пакаленні. Пры жаданні Алаха гэты працэс будзе працягвацца вечна, і кожны вернік, незалежна ад расы, касты або полу, можа набыць гэтыя Баракі (духоўныя дабраславеньні). Цвёрдыя перакананні і шчырасць – адзіныя перадумовы для гэтага набыцця. Пастаянны Зікр (Успамін) рэфармуе сэрца і пачынае шлях ад заганы да цноты, ад трывогі да задаволенасці і ад страчанага жыцця да Фалаха – поспеху ў гэтым свеце і ў будучым свеце.

ARMENIAN

Ikիկր/ Դիկր (Հիշողություն)

Մեր մեթոդը կոչվում է Պաս Անֆաս, որը պարսկերեն նշանակում է պահպանել ամեն շունչը: Ikիկր (Հիշողություն) կատարվում է սրտով ՝ օգտագործելով շնչառությունը որպես միջոց: Նստեք դեպի Կիբլան (Մեքքայի ուղղությունը. Եթե ուղղությունը հայտնի չէ, ուրեմն որևէ ուղղություն լավ է), լիովին ուշադիր եղեք Ալլահի նկատմամբ և փակեք ձեր աչքերը: Կարդացեք Տաավուզը և Տասմիան և սկսեք ikիկրը (Հիշողություն): Երբ շնչում եք, պատկերացրեք, որ Ալլահ բառը ներթափանցում է ձեր սրտի խորքը, և երբ շնչում եք, «Հու» բառը հարվածում է սրտին կամ Լաթիֆային (Հոգևոր օրգան), որի վրա կատարվում է ikիկր (Հիշողություն): (Սկսնակները կարող են ikիկր [Հիշողություն] կատարել միայն Քալբի [Սրտի] վրա: Latիկր (Հիշողություն) կատարեք յուրաքանչյուր Լատիֆայի (Հոգևոր օրգանի) վրա `համապատասխան տևողությամբ: Երբ բոլոր յոթ Լաթաիֆները (Հոգևոր օրգանները) ծածկված են, վերադարձեք դեպի Կալբ (Սիրտ): Onիկր (Հիշողություն) դրա վրա դեռ որոշ ժամանակ կատարելուց հետո սկսեք մեդիտացիան: Այժմ մարմինը պետք է հանգստանա, իսկ միտքը ՝ հանգիստ: Կենտրոնացեք Քալբի (Սրտի) վրա և պատկերացրեք, որ «Ալլահ» բառը բարձրանում է Քալբից (Սիրտ), իսկ «Հու» բառը բարձրանում է դեպի Ալլահի վեհ գահը: Սա առաջին մեդիտացիան է. այն հայտնի է որպես Ռաբիտա (շփում), այն լուսավորում է Ruh- ի (Հոգու) ուղին և հեշտացնում է նրա թռիչքը դեպի Ալլահի մոտիկությունը հետագա մեդիտացիաներում:

Հիշեք, որ առանց շեյխի (հոգևոր ուսուցչի) Թաուաջուհու (հոգևոր ուշադրության) որևէ արժեքավոր առաջընթաց հնարավոր չէ հասնել, քանի որ սուֆիական ճանապարհով որոնողին նախաձեռնող Բարաքան (Հոգևոր օրհնություններ) փոխանցվում է միայն նրա միջոցով: Ուղեկիցները այս օրհնությունը ստացան սուրբ Մարգարեից (SAWS) և փոխանցեցին Տաբաինին, որն էլ իր հերթին փոխանցեց Տաբա Տաբաինին: Աուլիան (Աստծո մարդիկ) նրանցից ձեռք բերեց Բարաքայի (Հոգևոր օրհնություններ) այս հարստությունը, և այն նույնպես փոխանցվեց սերունդների միջոցով: Ալլահի կամքով, այս գործընթացը կշարունակվի հավիտյան, և յուրաքանչյուր հավատացյալ, անկախ ռասայից, կաստայից կամ սեռից, կարող է ձեռք բերել այս Բարաքան (Հոգևոր օրհնություններ): Հիմնական համոզմունքներն ու անկեղծությունը այս ձեռքբերման միակ նախադրյալներն են: Մշտական ​​ikիկր (Հիշողություն) բարեփոխում է սիրտը և նախաձեռնում ճանապարհորդությունը ՝ դեպի չարություն առաքինություն, անհանգստությունից դեպի գոհունակություն և կորած կյանքից դեպի Ֆալահ ՝ հաջողություն այս աշխարհում և այսուհետ:

AZERBAIJANI

Zikr/ Zikr (Xatirə)

Metodumuz Pas Anfas adlanır, fars dilində hər nəfəsi qorumaq deməkdir. Zikr, nəfəs vasitəsi olaraq istifadə edərək ürəklə edilir. Qibləyə (Məkkə istiqamətinə; istiqamət məlum deyilsə, hər hansı bir istiqamət yaxşıdır) üzbəüz oturun, Allaha tam diqqətlə baxın və gözlərinizi yumun. Təvavuz və Tasmiahı oxuyun və zikri başlayın. Nəfəs aldığınız zaman təsəvvür edin ki, Allah sözü ürəyinizin dərinliklərinə nüfuz edir və nəfəs aldığınız zaman ‘Hu’ sözü zikrin yerinə yetirildiyi qəlbi və ya Latifəni (Ruhani Orqan) vurur. (Yeni başlayanlar yalnız Qalb [Ürəkdə] zikr edə bilərlər). Hər bir Latifə (Ruhani Orqan) üçün uyğun bir müddətdə zikr edin. Yeddi Lataifin (Ruhani Orqanların) hamısı örtüldükdə Qalbə (Qəlb) qayıdın. Bir müddət zikr etdikdən sonra meditasiyaya başlayın. İndi bədən rahatlaşmalı və zehni rahatlamalıdır. Qalbə konsentrə olun və təsəvvür edin ki, “Allah” sözü Qalbdən və “Hu” kəlməsi Allahın uca Ərşinə yüksəlib. Bu ilk meditasiyadır; Rabitə (əlaqə) olaraq bilinir, Ruhun (Ruhun) Yolunu işıqlandırır və sonrakı meditasiyalarda Allahın yaxınlığına doğru uçuşunu asanlaşdırır.

Unutmayın ki, bir Şeyxin (Ruhani Müəllimin) Təvacjuhu (mənəvi diqqəti) olmadan heç bir dəyərli irəliləyiş əldə edilə bilməz, çünki sufi yolunda bir axtaranı başlatan Barakalar (Ruhani Nemətlər) yalnız onun vasitəsi ilə ötürülür. Səhabələr bu neməti müqəddəs Peyğəmbərdən (s) aldılar və Təbainə çatdırdılar, o da öz növbəsində Təba Təbainə ötürdü. Aulia (Tanrı adamları) bu Bərəkət sərvətini (Ruhani Bərəkətlər) onlardan aldı və eyni şəkildə nəsillərə ötürüldü. Allah istəsə, bu proses sonsuza qədər davam edəcək və irqindən, kastından və cinsindən asılı olmayaraq hər bir mömin bu Barakaya (Ruhani Nemətlərə) sahib ola bilər. Sağlam inanclar və səmimiyyət bu əldə etmənin yeganə ön şərtləridir. Daimi Zikr (qəlb) qəlbi islah edir və pislikdən fəzilətə, narahatlıqdan məmnunluğa və itirilmiş həyatdan Fəlaha doğru səyahətə başlayır – dünya və axirət uğurları.

GEORGIAN

ზიკრ/ დიქრ (ხსენება)

ჩვენს მეთოდს ჰქვია Pas Anfas, რაც სპარსულად ნიშნავს ყოველი ამოსუნთქვის დაცვას. ზიკრი (ხსენება) შესრულებულია გულით სუნთქვის საშუალებით. დაჯექით ქიბლასკენ (მექის მიმართულება; თუ მიმართულება უცნობია, მაშინ ნებისმიერი მიმართულება კარგად არის), სრულად იყავით ყურადღებით ალაჰის მიმართ და დახუჭეთ თვალები. წაიკითხეთ ტაავუზი და ტასმია და დაიწყეთ ზიკრი (ხსენება). როდესაც ჩაისუნთქავთ, წარმოიდგინეთ, რომ სიტყვა ალაჰი შეაღწევს თქვენი გულის სიღრმეში და როდესაც ამოისუნთქავთ, სიტყვა „ჰუ“ ეჯახება გულს ან ლატიფას (სულიერ ორგანოს), რომელზეც ზიკრი (ხსენება) სრულდება. (დამწყებებს შეუძლიათ ზიკრის გაკეთება [გახსენება] ყალბზე [გულზე]). გააკეთეთ ზიკრი (ხსენება) თითოეულ ლატიფაზე (სულიერი ორგანო) შესაფერისი ხანგრძლივობით. როდესაც დაფარულია შვიდივე ლატაიფი (სულიერი ორგანო), დაბრუნდით ქალბში (გულში). მას შემდეგ რაც ზიკრს გააკეთებთ (გახსენება) კიდევ ცოტა ხნით, დაიწყეთ მედიტაცია. სხეული უნდა იყოს მოდუნებული და გონება დამშვიდებული. კონცენტრირება მოახდინეთ ყალბზე (გული) და წარმოიდგინეთ, რომ სიტყვა “ალაჰი” ამოდის ყალბიდან (გული) და სიტყვა “ჰუ” ადის მაღლა ალლაჰის ამაღლებულ ტახტზე. ეს არის პირველი მედიტაცია; ის ცნობილია როგორც რაბიტა (კონტაქტი), ის ანათებს გზას რუხისთვის (სული) და აადვილებს მის გაფრენას ალლაჰის სიახლოვისკენ მომდევნო მედიტაციებში.

გახსოვდეთ, რომ შეიხის (სულიერი მოძღვრის) ტავაჯჯუჰის (სულიერი ყურადღების) გარეშე რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლებელია, რადგან ბარაქა (სულიერი კურთხევა), რომელიც იწყებს მაძიებელს სუფიურ გზაზე, გადადის მხოლოდ მისი მეშვეობით. ამხანაგებმა მიიღეს ეს კურთხევა წმინდა წინასწარმეტყველისგან-SAWS და გადასცეს იგი ტაბაინს, რომელმაც თავის მხრივ გადასცა ტაბა ტაბაინს. აულიამ (ღვთის კაცებმა) შეიძინა მათგან ბარაქას (სულიერი კურთხევა) სიმდიდრე და იგი ანალოგიურად გადაეცა თაობებს შორის. ალლაჰის ნებით, ეს პროცესი სამუდამოდ გაგრძელდება და ყველა მორწმუნეს, რასის, კასტისა და სქესის მიუხედავად, შეუძლია შეიძინოს ეს ბარაქა (სულიერი კურთხევა). მტკიცე რწმენა და გულწრფელობა არის ერთადერთი წინაპირობა ამ შეძენისთვის. მუდმივი ზიკრი (ხსენება) ახდენს გულის რეფორმირებას და იწყებს მოგზაურობას ბოროტიდან სათნოებისკენ, შფოთვიდან კმაყოფილებისკენ და დაკარგული ცხოვრებიდან ფალაჰამდე – წარმატება ამქვეყნად და შემდგომში.

LATIN

Zikr / dhikr (Memoriam)

Pas Anfas methodus nostra dicitur, quos Persae modo custodia omnis spiritus. Zikr (Memoriam) ut ad spiritus, quod fit in animo per medium. Sedens adversus qiblah (Mecca directio in directionem tunc nescitur directio licet) satis attentum ad Allah fallat. Recita hunc ipsum incipere in Ta’awwuz et Tasmiah et zikr (Memoriam). Quando spiratis in, hoc cogitet in corde verbum Allah in abyssos et tibi respirare sunt, in verbo ‘Hu’ adspectus penetrat aut Latifah (Spiritual Bass) qua zikr (Memoriam) is agit. (Quod non modo sint beginners zikr [memoriam] in qalb [Cordis]). Et zikr (memoriam) singulis Latifah (Missa Sancti) congruenti tempore. Cum septem Lata’if (organa Spiritus) est opertum qalb redeat (Maria). Post zikr (memoriam) illud tempus aliquam tincidunt meditatio. Iam corpus animus relaxabitur securus. Incumbo in qalb (Cordis) meditati sunt, et Verbum est ‘Domine’ resurget ex qalb (Cordis) et verbo ‘Hu’ ips Alagherii ad Allah nobis. Hoc est primum genus considerationes instituendas quae est Rabita (contactus), hoc illuminat et viam Ruh (Classical) fugam et adiuvat ad Allah et propinquitatem meditationes In subsequent.

Memento quod nullum operaepretium fecerunt potest proficere sine tawajjuh (sub intuitionem spiritualem) de Shaikh (Spiritual Magister), quia Barakah (benedictus) sunt Sophi, qui secretum petenti per viam non traducitur nisi per ipsum. Quapropter suscipe benedictionem hanc, surrexit de Sociorum Prophetae sancti carpenta: divisitque cultris, et tradiderunt eum ad Taba’in, et rursus eam in Transierunt Taba Taba’in. Et Aulia (viri Dei), haec opes acquiritur ex Barakah (benedictus) ab illis, et sic translatum est per generationem et generationem. Allah volens, hoc processus permanere et usque in aeternum, et hoc omnis qui credit, cujuscumque generis, castellanus vel potest consequi haec genera Barakah (benedictus). Et sinceritate sana fides non solum est acquisition necessarias proprietates. Zikr constant (Memoriam) reformantem in toto corde, et in itinere initiat a vitiis ad virtutes transmigratione, ab anima usque ad anxietatem, ut aequo et vetustus amissus utitur FALAH – victoria et ex hoc in hoc mundo.

HEBREW

Zikr/ Dhikr (זיכרון)

השיטה שלנו נקראת Pas Anfas, שמשמעותה בפרסית היא לשמור על כל נשימה. Zikr (Remembrance) מתבצע עם הלב תוך שימוש בנשימה כאמצעי. שב מול הקבלה (כיוון מכה; במקרה שהכיוון אינו ידוע אז כל כיוון תקין), קשוב לחלוטין כלפי אללה ועצום עיניך. קרא את הטאוווווז ותסמיה והתחל את הזיקר (זיכרון). כאשר אתה נושם פנימה, דמיין שהמילה אללה חודרת לעומק ליבך וכאשר אתה נושם החוצה, המילה ‘הו’ מכה בלב או בלטיפה (איבר רוחני) שעליו מתבצעת הזיקר (זיכרון). (המתחילים עשויים לעשות רק את זיקר [זיכרון] על הקאלב [לב]). האם Zikr (זיכרון) על כל לטיפה (איבר רוחני) למשך זמן מתאים. כאשר כל שבע Lata’if (איברים רוחניים) כוסו, חזור אל הקאלב (הלב). לאחר שעשית Zikr (Remembrance) עליו עוד זמן מה, התחל את המדיטציה. הגוף צריך להיות רגוע והנפש רגועה. התרכז בקלב (לב) ודמיין שהמילה ‘אללה’ עולה מהקלב (הלב) והמילה ‘הו’ עולה למעלה לכס הנשגב של אללה. זוהי המדיטציה הראשונה; היא ידועה בשם רביטה (מגע), היא מאירה את הנתיב לרוח (הנשמה) ומקלת את מעוף לעבר קרבתו של אללה במדיטציות שלאחר מכן.

זכור כי לא ניתן להתקדם כדאית ללא טאוואג’ו (תשומת הלב הרוחנית) של שייח (מורה רוחני), מכיוון שהברקה (ברכות רוחניות) שיוזמות מבקש לאורך הדרך הסופית מועברות רק דרכו. החברים קיבלו ברכה זו מהנביא הקדוש-SAWS והעבירו אותה לטאבין, אשר בתורו העביר אותה לטאבה טאבין. האוליה (אנשי האלוהים) רכשו מהם את העושר הזה של ברכה (ברכות רוחניות), והוא הועבר באופן דומה לאורך הדורות. בתנאי שאלוהים, תהליך זה יימשך לנצח, וכל מאמין, ללא הבדל גזע, קאסטה או מין, יכול לרכוש את הברכה הזו (ברכות רוחניות). אמונות טובות וכנות הן התנאים המוקדמים היחידים לרכישה זו. Constant Zikr (Remembrance) משנה את הלב ויוזם את המסע בין סגולה לסגולה, מחרדה לשביעות רצון ומחיים אבודים לפלאח – הצלחה בעולם הזה ובעולם הבא.

MALTESE

Zikr / Dhikr (Tifkira)

Il-metodu tagħna jissejjaħ Pas Anfas, li, bil-Persjan, ifisser li tħares kull nifs. Zikr (Tifkira) jitwettaq bil-qalb billi tuża n-nifs bħala l-medium. Poġġi bilqiegħda quddiem il-Qiblah (direzzjoni ta ’Mekka; f’każ li d-direzzjoni mhix magħrufa allura xi direzzjoni hija tajba), attenti għal kollox lejn Allah u għalaq għajnejk. Recite the Ta’awwuz and Tasmiah and start the Zikr (Tifkira). Meta tieħu n-nifs, immaġina li l-kelma Allah tippenetra fil-fond ta ’qalbek u meta tieħu n-nifs‘ il barra, il-kelma ‘Hu’ tolqot il-qalb jew il-Latifah (Organu Spiritwali) li fuqu qed isir iż-Zikr (Tifkira). (Il-prinċipjanti jistgħu jagħmlu biss Zikr [Tifkira] fuq il-Qalb [Qalb]). Agħmel Zikr (Tifkira) fuq kull Latifah (Organu Spiritwali) għal żmien xieraq. Meta s-seba ’Lata’if (Organi Spiritwali) kollha jkunu ġew koperti, irritorna fil-Qalb (Qalb). Wara li tagħmel Zikr (Tifkira) fuqu għal xi żmien ieħor, ibda l-meditazzjoni. Il-ġisem issa għandu jkun rilassat u l-moħħ rilassat. Ikkonċentra fuq il-Qalb (Qalb) u immaġina li l-kelma ‘Allah’ titla ’minn Qalb (Qalb) u l-kelma‘ Hu ’titla’ ’l fuq għat-Tron Sublimi ta’ Allah. Din hija l-ewwel meditazzjoni; hija magħrufa bħala Rabita (kuntatt), iddawwal it-Triq għar-Ruh (Ruħ) u tiffaċilita t-titjira tagħha lejn il-viċinanza ta ’Allah f’meditazzjonijiet sussegwenti.

Ftakar li ma jista ‘jsir l-ebda progress ta’ siwi mingħajr it-Tawajjuh (attenzjoni spiritwali) ta ‘Shaikh (Għalliem Spiritwali), minħabba li l-Barakah (Barkiet Spiritwali) li jagħtu bidu lil min ifittex fit-triq Sufi huma trasmessi biss minnu. Il-Kumpannji kisbu din il-barka mill-qaddis Profeta-SAWS u bagħtuha lit-Taba’in, li min-naħa tiegħu għaddewha lit-Taba Taba’in. L-Aulia (irġiel ta ‘Alla) akkwistaw dan il-ġid ta’ Barakah (Barkiet Spiritwali) mingħandhom, u bl-istess mod ġie trasferit permezz tal-ġenerazzjonijiet. Allah irid, dan il-proċess jibqa ’għal dejjem, u kull fidi, irrispettivament mir-razza, kasta jew sess jista’ jakkwista dawn il-Barakah (Barkiet Spiritwali). Twemmin sod u sinċerità huma l-uniċi prerekwiżiti għal dan l-akkwist. Constant Zikr (Tifkira) jirriforma l-qalb u jibda l-vjaġġ mill-viċi għall-virtù, mill-ansjetà għall-kuntentizza u minn ħajja mitlufa għall-Falah – suċċess f’din id-dinja u fil-futur.

RUSSIAN

Зикр / Зикр (Воспоминание)

Наш метод называется Pas Anfas, что на персидском языке означает охранять каждое дыхание. Зикр (Воспоминание) выполняется сердцем, используя дыхание в качестве среды. Сядьте лицом к Кибле (направление на Мекку; если направление не известно, то любое направление можно), полностью внимая Аллаху, и закройте глаза. Прочтите Тааввуз и Тасмия и начните Зикр (Воспоминание). Когда вы вдыхаете, представьте, что слово Аллах проникает в глубины вашего сердца, а когда вы выдыхаете, слово «Ху» ударяет в сердце или Латифа (Духовный орган), на котором совершается зикр (Воспоминание). (Новички могут делать Зикр [Воспоминание] только на Калбе [Сердце]). Выполняйте зикр (воспоминание) на каждой латифе (духовном органе) в течение подходящего времени. Когда все семь Латаиф (Духовных Органов) будут покрыты, вернитесь в Калб (Сердце). Выполнив на нем Зикр (Воспоминание) еще некоторое время, начинайте медитацию. Теперь тело должно быть расслаблено, а разум расслаблен. Сосредоточьтесь на Калбе (Сердце) и представьте, что слово «Аллах» восходит от Калба (Сердце), а слово «Ху» поднимается вверх к Возвышенному Престолу Аллаха. Это первая медитация; он известен как Рабита (контакт), он освещает Путь Рух (Души) и облегчает ее полет к близости Аллаха в последующих медитациях.

Помните, что никакой достойный прогресс не может быть достигнут без таваджжу (духовного внимания) шейха (духовного учителя), потому что барака (духовные благословения), которые инициируют искателя на суфийском пути, передаются только через него. Сподвижники получили это благословение от святого Пророка-SAWS и передали его табаинам, которые, в свою очередь, передали его табаинам. Аулия (люди Божьи) приобрели это богатство Барака (Духовные благословения) от них, и оно аналогичным образом передавалось из поколения в поколение. Воля Аллаха, этот процесс будет продолжаться вечно, и каждый верующий, независимо от расы, касты или пола, может получить эти Барака (духовные благословения). Твердые убеждения и искренность – единственные предпосылки для этого приобретения. Постоянный Зикр (Воспоминание) реформирует сердце и начинает путь от порока к добродетели, от беспокойства к удовлетворению и от потерянной жизни к Фалаху – успеху в этом мире и в будущей жизни.

MAORI

Zikr / Dhikr (Whakamaumahara)

Ko ta maatau tikanga ko Pas Anfas, i roto i te reo Pahia, ko te tiaki i nga manawa katoa. Ko te Zikr (Whakamaumahara) ka mahia me te manawa ma te manawa ki te manawa. Noho ki mua i te Qiblah (te ahunga o Meka; mena kaore e mohiotia te ahunga ka tika tetahi ahunga), kia aro nui atu ki a Allah ka kati o kanohi. Korerohia nga Ta’awwuz me Tasmiah ka tiimata te Zikr (Whakamaumahara). Ka manawa ana koe, whakaarohia ka uru te kupu Allah ki te rire o to ngakau ka manawa ana koe ki waho, ko te kupu ‘Hu’ ka pa ki te ngakau, ki te Latifah (Oranga Wairua) e mahia ana te Zikr (Whakaahuatanga). (Ko nga tiimata ka mahi noa i te Zikr [Whakamaumahara] ki te Qalb [Ngakau]). Mahia te Zikr (Whakamaumahara) ki ia Latifah (Oranga Wairua) mo te roanga e tika ana. Ka kapi katoa nga Lata’if (Wairua Wairua) e whitu, hoki ki te Qalb (Ngakau). I muri i te mahi Zikr (Whakamaumahara) ki runga mo etahi atu waa, tiimata te whakaaroaro. Me noho humarie te tinana inaianei, kia tau te ngakau. Aro ki te Qalb (Ngakau) me te whakaaro ko te kupu ‘Allah’ ka ara ake mai i Qalb (Ngakau) me te kupu ‘Hu’ ka piki whakarunga ki te Torona Nui o Allah. Koinei te whakaaroaro tuatahi; e mohiotia ana ko Rabita (whakapā), he whakamarama i te Ara mo te Ruh (Wairua) me te awhina i tana rerenga ki te tata o Allah ki nga whakaaroaro e whai ake nei.

Kia mahara kaore e pai te ahunga whakamua ki te kore te Tawajjuh (tirohanga wairua) o te Shaikh (Kaiako Wairua), na te mea ko nga Barakah (Nga Manaakitanga Wairua) e whakatuu ana i te tangata whai i te ara o te Sufi ka tukuna e ia anake. I whiwhi nga Hoa i tenei manaakitanga mai i te Poropiti tapu-SAWS ka tukuna ki te Taba’in, nana hoki i tuku ki te Taba Taba’in. I riro i nga Aulia (tangata a te Atua) te taonga Barakah (Nga manaakitanga Wairua) na ratou, a he pera ano te whakawhiti ki nga whakatupuranga. Ka pai a Allah, ka haere tonu tenei mahinga mo ake tonu atu, ana ko te hunga whakapono, ahakoa te iwi, te reanga, te ira tangata ranei, ka taea te whiwhi i enei Barakah (Nga Manaakitanga Wairua). Ko nga whakapono totika me te pono anake nga mea e hiahiatia ana mo tenei whiwhinga. Ko te Constant Zikr (Whakamaumahara) te whakahou i te ngakau me te tiimata i te haerere mai i te kore e tae atu ki te pai, mai i te manukanuka ki te ngata, mai i te oranga kua ngaro ki Falah – te angitu i tenei ao me tua atu.

CHINESE

Zikr/Dhikr(纪念)

我们的方法叫做 Pas Anfas,在波斯语中,意思是保护每一次呼吸。 Zikr(记忆)以心脏为媒介,以呼吸为媒介。面向朝拜(麦加的方向;如果不知道方向,那么任何方向都可以)坐下,全神贯注于真主并闭上眼睛。背诵 Ta’awwuz 和 Tasmiah 并开始 Zikr(纪念)。当你吸气时,想象真主这个词穿透你的内心深处,当你呼气时,“胡”这个词击中心脏或正在执行 Zikr(纪念)的 Latifah(精神器官)。 (初学者只能在Qalb[Heart]上做Zikr[Remembrance])。在每个 Latifah(精神器官)上做 Zikr(纪念)合适的时间。当所有七个 Lata’if(精神器官)都被覆盖后,返回 Qalb(心脏)。在对它做 Zikr(Remembrance) 一段时间后,开始冥想。身体现在应该放松,心态应该放松。专注于 Qalb(心),想象“真主”这个词从 Qalb(心)升起,“胡”这个词上升到真主的崇高宝座。这是第一次冥想;它被称为 Rabita(接触),它照亮了 Ruh(灵魂)的道路,并促进其在随后的冥想中飞向安拉的亲近。

请记住,如果没有 Shaikh(精神导师)的 Tawajjuh(精神关注),就无法取得任何有价值的进步,因为引导探索者沿着苏菲之路的 Barakah(精神祝福)只能通过他传播。同伴们从神圣的先知 SAWS 那里得到了这个祝福,并将其传递给了塔巴因,塔巴因又将其传递给了塔巴塔巴因。 Aulia(上帝的人)从他们那里获得了 Barakah(精神祝福)的财富,并且同样地代代相传。真主愿意,这个过程将永远持续下去,每个信徒,无论种族、种姓或性别,都可以获得这些巴拉卡(精神祝福)。稳健的信念和诚意是此次收购的唯一先决条件。 Constant Zikr(Remembrance) 改造心灵,开启从恶习到美德、从焦虑到知足、从失去的生命到法拉的旅程——今世和后世的成功。

HINDI

ज़िक्र / धिक्र (स्मरण)

हमारी पद्धति को पस अनफास कहा जाता है, जिसका फारसी में अर्थ होता है हर सांस की रक्षा करना। ज़िक्र (स्मरण) श्वास को माध्यम के रूप में हृदय से किया जाता है। क़िबला (मक्का की दिशा; यदि दिशा ज्ञात नहीं है तो कोई भी दिशा ठीक है) की ओर मुंह करके बैठ जाएं, अल्लाह की ओर पूरी तरह से ध्यान दें और अपनी आँखें बंद कर लें। ताउवुज़ और तस्मिया का पाठ करें और ज़िक्र (स्मरण) शुरू करें। जब आप सांस लेते हैं, तो कल्पना करें कि अल्लाह शब्द आपके दिल की गहराई में प्रवेश करता है और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ‘हू’ शब्द दिल या लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर हमला करता है, जिस पर ज़िक्र (स्मरण) किया जा रहा है। (शुरुआती केवल क़ल्ब [दिल] पर ज़िक्र [स्मरण] कर सकते हैं)। प्रत्येक लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (स्मरण) उपयुक्त अवधि के लिए करें। जब सभी सात लतीफ (आध्यात्मिक अंग) को कवर कर लिया गया हो, तो कल्ब (हृदय) पर वापस आ जाएं। उस पर कुछ और देर तक ज़िक्र करने के बाद ध्यान शुरू करें। शरीर को अब शिथिल होना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। कल्ब (दिल) पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि ‘अल्लाह’ शब्द क़ल्ब (दिल) से उगता है और ‘हू’ शब्द अल्लाह के उदात्त सिंहासन तक ऊपर की ओर उठता है। यह पहला ध्यान है; इसे रबीता (संपर्क) के रूप में जाना जाता है, यह रूह (आत्मा) के लिए पथ को प्रकाशित करता है और बाद के ध्यानों में अल्लाह की निकटता की ओर अपनी उड़ान की सुविधा प्रदान करता है।

याद रखें कि एक शेख (आध्यात्मिक शिक्षक) के तवाज्जु (आध्यात्मिक ध्यान) के बिना कोई सार्थक प्रगति नहीं की जा सकती है, क्योंकि सूफी पथ के साथ साधक को दीक्षा देने वाले बाराक (आध्यात्मिक आशीर्वाद) केवल उसके माध्यम से प्रेषित होते हैं। साथियों ने पवित्र पैगंबर-एसएडब्ल्यूएस से यह आशीर्वाद प्राप्त किया और इसे तबाइन को प्रेषित किया, जिन्होंने बदले में इसे तबा ताबाइन को दिया। औलिया (भगवान के पुरुष) ने उनसे बरका (आध्यात्मिक आशीर्वाद) की यह संपत्ति अर्जित की, और इसे इसी तरह पीढ़ियों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है। अल्लाह की इच्छा है, यह प्रक्रिया हमेशा के लिए जारी रहेगी, और प्रत्येक आस्तिक, जाति, जाति या लिंग की परवाह किए बिना इन बरकाह (आध्यात्मिक आशीर्वाद) प्राप्त कर सकता है। इस अधिग्रहण के लिए ठोस विश्वास और ईमानदारी ही एकमात्र शर्त है। निरंतर ज़िक्र (स्मरण) हृदय को सुधारता है और बुराई से पुण्य की ओर, चिंता से संतोष की ओर और एक खोए हुए जीवन से फलाह तक की यात्रा शुरू करता है – इस दुनिया में और उसके बाद की सफलता।

INDONESIAN

Zikir/Dzikir (Mengingat)

Metode kami disebut Pas Anfas, yang dalam bahasa Persia berarti menjaga setiap nafas. Zikir (Dzikir) dilakukan dengan hati menggunakan nafas sebagai media. Duduk menghadap kiblat (arah Mekah; jika arahnya tidak diketahui maka arah mana pun baik-baik saja), penuh perhatian kepada Allah dan tutup mata Anda. Ucapkan Ta’awwuz dan Tasmiah dan mulailah Zikr (Dzikir). Ketika Anda menarik napas, bayangkan bahwa kata Allah menembus lubuk hati Anda yang paling dalam dan ketika Anda menghembuskan napas, kata ‘Hu’ menyerang jantung atau Latifah (Organ Spiritual) tempat Zikir (Dzikir) dilakukan. (Para pemula hanya boleh melakukan Zikr[Dzikir] pada Qalb[Hati]). Lakukan Zikir (Dzikir) pada setiap Latifah (Organ Spiritual) untuk durasi yang sesuai. Ketika ketujuh Lata’if (Organ Spiritual) telah tertutup, kembalilah ke Qalb (Hati). Setelah melakukan Zikr (Dzikir) di atasnya untuk beberapa waktu lagi, mulailah meditasi. Tubuh sekarang harus rileks dan pikiran tenang. Berkonsentrasilah pada Qalb (Hati) dan bayangkan bahwa kata ‘Allah’ muncul dari Qalb (Hati) dan kata ‘Hu’ naik ke singgasana Allah yang agung. Ini adalah meditasi pertama; itu dikenal sebagai Rabita (kontak), itu menerangi Jalan Ruh (Jiwa) dan memfasilitasi penerbangannya menuju kedekatan Allah dalam meditasi berikutnya.

Ingatlah bahwa tidak ada kemajuan yang berharga yang dapat dicapai tanpa Tawajjuh (perhatian spiritual) dari seorang Syekh (Guru Spiritual), karena Barakah (Berkah Spiritual) yang memulai seorang pencari di sepanjang jalan Sufi ditransmisikan hanya melalui dia. Para sahabat mendapat berkah ini dari Nabi Suci-SAW dan mengirimkannya ke Taba’in, yang pada gilirannya meneruskannya ke Taba’in. Aulia (abdi Allah) memperoleh kekayaan Barakah (Berkah Spiritual) ini dari mereka, dan itu juga telah ditransfer dari generasi ke generasi. Insya Allah, proses ini akan berlanjut selamanya, dan setiap orang percaya, tanpa memandang ras, kasta atau jenis kelamin dapat memperoleh Barakah ini. Keyakinan yang kuat dan ketulusan adalah satu-satunya prasyarat untuk perolehan ini. Zikir (Peringatan) yang terus-menerus mereformasi hati dan memulai perjalanan dari keburukan menuju kebajikan, dari kecemasan menuju kepuasan dan dari kehidupan yang hilang menuju Falah – sukses di dunia dan di akhirat.

URDU

ذکر/ ذکر (یاد)

ہمارے طریقہ کو پاس انفاس کہا جاتا ہے جس کا فارسی میں مطلب ہے ہر سانس کی حفاظت کرنا۔ ذکر (یاد) دل کے ساتھ سانس کو بطور ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو (مکہ کی سمت case اگر سمت معلوم نہ ہو تو کوئی سمت ٹھیک نہیں ہے) ، اللہ کی طرف پوری توجہ کرو اور آنکھیں بند کرو۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور ذکر شروع کریں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو تصور کریں کہ اللہ کا لفظ آپ کے دل کی گہرائیوں میں داخل ہوتا ہے اور جب آپ سانس لیتے ہیں تو لفظ ‘ہو’ دل پر حملہ کرتا ہے یا لطیفہ (روحانی عضو) جس پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ (شروع کرنے والے صرف قلب [دل] پر ذکر کر سکتے ہیں)۔ مناسب مدت کے لیے ہر لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر کریں۔ جب تمام سات لطیف (روحانی اعضاء) کو ڈھانپ لیا جائے تو قلب (دل) کی طرف لوٹ جائیں۔ اس پر ذکر (ذکر) کرنے کے بعد کچھ مزید وقت کے لیے مراقبہ شروع کریں۔ اب جسم کو سکون ملنا چاہیے اور دماغ کو سکون ملنا چاہیے۔ قلب (دل) پر توجہ دیں اور تصور کریں کہ لفظ ‘اللہ’ قلب (دل) سے نکلتا ہے اور لفظ ‘ہو’ اللہ کے عظمت عرش کی طرف اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ پہلا مراقبہ ہے یہ رابیٹا (رابطہ) کے نام سے جانا جاتا ہے ، یہ روح (روح) کے لیے راستہ روشن کرتا ہے اور بعد میں مراقبہ میں اللہ کی قربت کی طرف پرواز کو آسان بناتا ہے۔

یاد رکھیں کہ شیخ (روحانی استاد) کی توجjuہ (روحانی توجہ) کے بغیر کوئی قابل قدر پیش رفت نہیں ہو سکتی ، کیونکہ برکات (روحانی نعمتیں) جو صوفی راستے پر ایک طالب کو شروع کرتی ہیں صرف اس کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی اور اسے تبعین تک پہنچایا ، جنہوں نے اسے تبع تابعین تک پہنچا دیا۔ اولیا (خدا کے مردوں) نے برکا کی یہ دولت (روحانی نعمتیں) ان سے حاصل کی ، اور اسی طرح اسے نسلوں کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا ، اور ہر مومن ، نسل ، ذات یا جنس سے قطع نظر ان برکات (روحانی نعمتوں) کو حاصل کر سکتا ہے۔ صوتی عقائد اور اخلاص اس حصول کی واحد شرط ہے۔ مسلسل ذکر دل کی اصلاح کرتا ہے اور برائی سے فضیلت ، پریشانی سے قناعت اور کھوئی ہوئی زندگی سے فلاح تک کا سفر شروع کرتا ہے – دنیا اور آخرت میں کامیابی۔

TURKISH

Zikr/ Zikir (Anma)

Bizim yöntemimiz, Farsça’da her nefesi korumak anlamına gelen Pas Anfas olarak adlandırılıyor. Zikr (Hatırlama), ortam olarak nefes kullanılarak kalp ile gerçekleştirilir. Yüzünüz kıbleye (Mekke yönüne; yön bilinmiyorsa herhangi bir yön uygundur) dönük olarak oturun, Allah’a karşı tamamen dikkatli olun ve gözlerinizi kapatın. Ta’awwuz ve Tasmiah’ı okuyun ve Zikr’i (Anma) başlatın. Nefes aldığınızda, Allah kelimesinin kalbinizin derinliklerine girdiğini ve nefes verdiğinizde, ‘Hu’ kelimesinin kalbe veya zikrin yapıldığı Latife’ye (Ruhsal Organa) çarptığını hayal edin. (Yeni başlayanlar sadece Qalb[Kalp] üzerinde Zikr[Anma] yapabilirler). Uygun süre boyunca her Latifah’ta (Manevi Organ) Zikr (Anma) yapın. Yedi Lata’if’in (Ruhsal Organların) tümü kapatıldığında, Kalbe (Kalbe) dönün. Üzerinde bir süre daha Zikr(Hatırlama) yaptıktan sonra meditasyona başlayın. Artık beden gevşemiş ve zihin rahatlamış olmalıdır. Kalb (Kalp) üzerinde yoğunlaşın ve “Allah” kelimesinin Kalb’den (Kalp) yükseldiğini ve “Hu” kelimesinin Allah’ın Yüce Arşına yükseldiğini hayal edin. Bu ilk meditasyondur; Rabita (temas) olarak bilinir, Ruhun Yolunu aydınlatır ve sonraki meditasyonlarda Allah’ın yakınlığına doğru uçuşunu kolaylaştırır.

Bir Şeyhin (Manevi Öğretmenin) Teveccühü (manevi dikkati) olmadan kayda değer hiçbir ilerlemenin sağlanamayacağını unutmayın, çünkü Tasavvuf yolunda bir arayıcıyı başlatan Bereket (Manevi Nimetler) sadece onun aracılığıyla iletilir. Sahabeler bu nimeti mübarek Peygamber Efendimizden almışlar ve onu Taba’in’e iletmişler, o da onu Taba Taba’in’e iletmiştir. Aulia (Tanrı adamları) bu Bereka zenginliğini (Manevi Nimetler) onlardan aldı ve benzer şekilde nesiller boyunca aktarıldı. Allah’ın izniyle bu süreç sonsuza kadar devam edecek ve her mümin ırkı, kastı, cinsiyeti ne olursa olsun bu Bereketi (Manevi Nimetleri) elde edebilir. Sağlam inançlar ve samimiyet bu kazanımın yegane ön koşuludur. Sürekli Zikr (Hatırlama) kalbi ıslah eder ve kötülükten erdeme, kaygıdan hoşnutluğa ve yitik bir hayattan Falah’a – bu dünyada ve ahirette başarıya – yolculuğu başlatır.

PERSIAN

ذکر/ ذکر (ذکر)

روش ما پاس انفاس نام دارد که در فارسی به معنای مراقبت از هر نفس است. ذکر (ذکر) با قلب با استفاده از نفس به عنوان واسطه انجام می شود. رو به قبله بنشینید (جهت مکه ؛ در صورتی که جهت آن مشخص نباشد ، در هر صورت مشکلی نیست) ، کاملاً به خدا توجه کنید و چشمان خود را ببندید. طاووس و تسمیه را بخوانید و ذکر (ذکر) را آغاز کنید. وقتی نفس می کشید ، تصور کنید که کلمه الله به اعماق قلب شما نفوذ می کند و هنگامی که نفس خود را بیرون می دهید ، کلمه “هو” به قلب یا لطیفه (اندام روحانی) که ذکر (ذکر) بر آن انجام می شود ، برخورد می کند. (مبتدیان فقط می توانند ذکر (ذکر) را در قلب (قلب) انجام دهند). ذکر (ذکر) را روی هر لطیفه (اندام روحانی) به مدت مناسب انجام دهید. هنگامی که هر هفت لاتائیف (اعضای معنوی) تحت پوشش قرار گرفتند ، به قلب (قلب) بازگردید. پس از مدتی ذکر (ذکر) روی آن ، مدیتیشن را شروع کنید. اکنون بدن باید آرام باشد و ذهن راحت باشد. بر روی قلب (قلب) متمرکز شوید و تصور کنید که کلمه “الله” از قلب (قلب) برخاسته است و کلمه “هو” به سمت عرش متعالی خدا بالا می رود. این اولین مدیتیشن است. به Rabita (تماس) معروف است ، راه روح را روشن می کند و پرواز خود را به سوی قرب الهی در مدیتیشن های بعدی تسهیل می کند.

به خاطر داشته باشید که هیچ پیشرفت ارزشمندی بدون توجاج (توجه معنوی) شیخ (معلم معنوی) نمی تواند انجام شود ، زیرا برکه (نعمت های معنوی) که سالکی را در مسیر تصوف آغاز می کند ، فقط از طریق او منتقل می شود. صحابه این نعمت را از پیامبر اکرم (ص) دریافت کردند و آن را به طبائین منتقل کردند ، و خود نیز آن را به طباعین منتقل کرد. اولیا (مردان خدا) این ثروت بارقه (برکات روحانی) را از آنها به دست آوردند و به طور مشابه از طریق نسل ها منتقل شده است. انشاءالله این روند برای همیشه ادامه خواهد داشت و هر مverمنی فارغ از نژاد ، طبقه و جنسیت می تواند این برکه (نعمت های معنوی) را بدست آورد. اعتقادات صحیح و صداقت تنها پیش نیاز این کسب هستند. ذکر مداوم (قلب) قلب را اصلاح می کند و سفر از رذیلت به فضیلت ، از اضطراب به رضایت و از زندگی از دست رفته به فلاح را آغاز می کند – موفقیت در دنیا و آخرت.

PASHTO

ذکر/ ذکر (یادونه)

زموږ میتود پاس انفاس نومیږي ، کوم چې په فارسي کې د هرې ساه ساتلو معنی لري. ذکر (یادونه) د زړه سره ترسره کیږي د ساه په توګه د وسیلې په توګه. د قبلې مخې ته کښیناستئ (د مکې لار؛ په هغه صورت کې چې سمت معلوم نه وي بیا کوم سم سم دی) ، په بشپړ ډول د الله لور ته متوجه اوسئ او خپلې سترګې وتړئ. تعویز او تسمیه ولولئ او ذکر پیل کړئ. کله چې تاسو تنفس کوئ ، تصور وکړئ چې د الله کلمه ستاسو د زړه ژورو ته ننوځي او کله چې تاسو تنفس کوئ ، د ‘هو’ کلمه زړه ته ننوځي یا لطیفه (روحاني ارګان) چې ذکر پکې کیږي. (پیل کونکي ممکن یوازې په قل [زړه] کې ذکر [یاد] وکړي. د مناسبې مودې لپاره په هر لطیفه (روحاني ارګان) کې ذکر وکړئ. کله چې ټول اوه لتایف (روحاني ارګانونه) پوښل شوي وي ، بیرته قلب (زړه) ته راشئ. د یو څه نور وخت لپاره پدې باندې د ذکر (یادولو) وروسته ، مراقبت پیل کړئ. بدن باید اوس آرام وي او ذهن په اسانۍ سره تنظیم شي. په قلب (زړه) باندې تمرکز وکړئ او تصور وکړئ چې د “الله” کلمه د قلب (زړه) څخه راپورته کیږي او د “هو” کلمه د خدای عالي عرش ته پورته کیږي. دا لومړی مراقبت دی دا د رابیتا (تماس) په نوم پیژندل کیږي ، دا د روح (روح) لپاره لاره روښانه کوي او په راتلونکو مراقبو کې د الله نږدېوالي ته الوتنه اسانه کوي.

په یاد ولرئ چې د شیخ (روحاني ښوونکي) د توجه (روحاني پاملرنې) پرته هیڅ د پام وړ پرمختګ نشي ترسره کیدی ، ځکه چې برکات (روحاني نعمتونه) چې د صوفي لارې په اوږدو کې یو لیوال پیل کوي یوازې د هغه له لارې لیږدول کیږي. صحابه کرامو دا برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ترلاسه کړ او تبعین ته یې ولیږه ، چا چې په پایله کې دا تبع تابعینو ته وسپارله. اولیا (د خدای سړي) د برکا (روحاني نعمتونو) دا شتمني له دوی څخه ترلاسه کړې ، او دا په ورته ډول د نسلونو له لارې لیږدول شوې. د خدای رضا ، دا پروسه به د تل لپاره دوام ومومي ، او هر مومن ، پرته له نژاد ، ذات یا جنس څخه کولی شي دا برکات ترلاسه کړي (روحاني برکتونه). سالم باورونه او اخلاص د دې لاسته راوړلو یوازینۍ شرطونه دي. ثابت ذکر (یادونه) زړه اصلاح کوي او له مرستیال څخه فضیلت ته سفر پیل کوي ، له اضطراب څخه قناعت ته او له ورک شوي ژوند څخه فلاح ته – په دې دنیا او آخرت کې بریا.

SINDHI

ذکر/ ذڪر (ياد)

اسان جي طريقي کي چيو ويندو آھي پاس انفاس ، جنھن جو فارسيءَ ۾ مطلب آھي ھر سانس جي حفاظت ڪرڻ. ذکر (ياد) ڪيو ويندو آهي دل سان سانس کي وچولي طور استعمال ڪندي. ويھي رھو قبلي جي سامھون (مڪي جو رخ؛ جيڪڏھن هدايت معلوم نه ھجي ته ڪنھن به طرف rightيڪ آھي) ، مڪمل طور تي الله ڏانھن entيان ڏيو ۽ پنھنجيون اکيون بند ڪريو. پڙھو تعوذ ۽ تسميه ۽ شروع ڪريو ذکر (ياد). جڏھن توھان سانس و ،و ، تصور ڪريو ته الله جو لفظ توھان جي دل جي گہرائي ۾ داخل ٿئي ٿو ۽ جڏھن توھان breatاھر ڪو ٿا ، لفظ ’ھ‘ دل تي لھي ٿو يا لطيفه (روحاني عضوو) جنھن تي ذکر (ياد) ڪيو پيو وي. (شروعات ڪندڙ ر Zو ڪري سگھن ٿا [ياد] قلب تي [دل]). هر لطيفه (روحاني عضوو) تي مناسب عرصي تائين ذڪر ڪريو. جڏھن س sevenئي ست لطيف (روحاني عضوو) beenڪجي ويا آھن ، موٽي وalو قلب (دل) ڏانھن. ڪجهه و timeيڪ وقت لاءِ ان تي ذڪر (ياد) ڪرڻ کان پوءِ ، مراقبو شروع ڪريو. جسم کي ھاڻي آرام ڪرڻ گھرجي ۽ دماغ کي آرام سان سيٽ ڪرڻ گھرجي. قلب (دل) تي andيان ڏيو ۽ تصور ڪريو ته لفظ ’الله‘ قلب (دل) مان اesري ٿو ۽ لفظ ’ھو‘ مٿي وesي ٿو الله جي عظمت واري عرش ڏانھن. ھي پھريون مراقبو آھي اهو رابيتا (رابطو) جي نالي سان ساتو وي ٿو ، اهو روح (روح) جي رستي کي روشن ڪري ٿو ۽ ان جي اڏام کي آسان ڪري ٿو الله جي قرب جي طرف ايندڙ مراقبن ۾.

ياد رکو ته شيخ (روحاني استاد) جي توجه (روحاني attentionيان) کان سواءِ ڪا به قابل قدر ترقي نٿي ٿي سگھي ، becauseو ته برڪات (روحاني نعمتون) جيڪي صوفي رستي تي seeولڻ جي شروعات ڪن ٿيون ، فقط ان ذريعي منتقل ٿين ٿيون. صحابه ڪرام کي اها نعمت حضور صلي الله عليه وآله وسلم کان ملي ۽ ان کي تبعين تائين پهچايو ، جنهن بدلي ۾ ان کي تبع تابعين ڏانهن منتقل ڪيو. اوليا (خدا جا ماڻھو) حاصل ڪيا ھيءَ دولت باراڪا (روحاني نعمت) انھن کان ، ۽ اھو ساlyي طرح منتقل ڪيو ويو آھي نسلن جي ذريعي. انشاء الله ، اھو عمل سدائين جاري رھندو ، ۽ ھر مومن ، قطع نظر نسل ، ذات يا جنس جي ، اھي حاصل ڪري سگھن ٿا برڪات (روحاني نعمتون). صوتي عقيدا ۽ خلوص هن حصول جي لاءِ فقط شرط آهن. مسلسل ذڪر (يادگيري) دل کي س reformsاري ٿو ۽ سفر شروع ڪري ٿو نيڪيءَ کان فضيلت تائين ، پريشانيءَ کان قناعت تائين ۽ گم ٿيل زندگيءَ کان فلاح تائين – دنيا ۽ آخرت ۾ ڪاميابي.

JAPANESE

Zikr / Dhikr(追悼)

私たちの方法はPasAnfasと呼ばれ、ペルシア語ですべての呼吸を守ることを意味します。ズィクル(記憶)は、呼吸を媒体として心臓を使って行われます。キブラ(メッカの方向。方向がわからない場合はどの方向でも構いません)に向かって座り、アッラーに完全に注意を払い、目を閉じます。 Ta’awwuzとTasmiahを暗唱し、Zikr(Remembrance)を開始します。息を吸うとき、アッラーという言葉があなたの心の奥深くまで浸透し、息を吐くとき、「フー」という言葉が、ジクル(記憶)が行われている心臓またはラティファ(精神器官)を打つと想像してください。 (初心者はカルブ[ハート]でのみズィクル[リメンブランス]を行うことができます)。各ラティファ(精神器官)で適切な期間、ズィクル(記憶)を行います。 7つのラタイフ(スピリチュアルオルガン)がすべてカバーされたら、カルブ(ハート)に戻ります。しばらくの間ズィクル(記憶)をした後、瞑想を始めてください。これで、体がリラックスし、心が落ち着くはずです。カルブ(ハート)に集中し、「アッラー」という言葉がカルブ(ハート)から上昇し、「フー」という言葉がアッラーの崇高な王位に向かって上昇することを想像してみてください。これは最初の瞑想です。それはラビタ(接触)として知られており、ルー(魂)の道を照らし、その後の瞑想でアッラーの近くへの飛行を容易にします。

スーフィーの道に沿って探求者を始めるバラカ(精神的な祝福)は彼を通してのみ伝達されるので、シャイフ(精神的な教師)のタワジュ(精神的な注意)なしでは価値のある進歩は成し遂げられないことを忘れないでください。コンパニオンは聖なる預言者-SAWSからこの祝福を得て、それをタバインに伝え、タバインはそれをタバタバインに渡しました。アウリア(神の人)は、このバラカ(霊的祝福)の富を彼らから獲得し、同様に世代を超えて受け継がれてきました。アッラーは喜んで、このプロセスは永遠に続き、人種、カースト、性別に関係なく、すべての信者はこれらのバラカ(精神的な祝福)を獲得することができます。健全な信念と誠実さがこの買収の唯一の前提条件です。コンスタントズィクル(記憶)は心を改革し、悪から美徳へ、不安から満足へ、そして失われた人生からファラへの旅を開始します–この世界と来世での成功。

Zikr / Dhikr(追悼)

私たちの方法はPasAnfasと呼ばれ、ペルシア語ですべての呼吸を守ることを意味します。ズィクル(記憶)は、呼吸を媒体として心臓を使って行われます。キブラ(メッカの方向。方向がわからない場合はどの方向でも構いません)に向かって座り、アッラーに完全に注意を払い、目を閉じます。 Ta’awwuzとTasmiahを暗唱し、Zikr(Remembrance)を開始します。息を吸うとき、アッラーという言葉があなたの心の奥深くまで浸透し、息を吐くとき、「フー」という言葉が、ジクル(記憶)が行われている心臓またはラティファ(精神器官)を打つと想像してください。 (初心者はカルブ[ハート]でのみズィクル[リメンブランス]を行うことができます)。各ラティファ(精神器官)で適切な期間、ズィクル(記憶)を行います。 7つのラタイフ(スピリチュアルオルガン)がすべてカバーされたら、カルブ(ハート)に戻ります。しばらくの間ズィクル(記憶)をした後、瞑想を始めてください。これで、体がリラックスし、心が落ち着くはずです。カルブ(ハート)に集中し、「アッラー」という言葉がカルブ(ハート)から上昇し、「フー」という言葉がアッラーの崇高な王位に向かって上昇することを想像してみてください。これは最初の瞑想です。それはラビタ(接触)として知られており、ルー(魂)の道を照らし、その後の瞑想でアッラーの近くへの飛行を容易にします。

スーフィーの道に沿って探求者を始めるバラカ(精神的な祝福)は彼を通してのみ伝達されるので、シャイフ(精神的な教師)のタワジュ(精神的な注意)なしでは価値のある進歩は成し遂げられないことを忘れないでください。コンパニオンは聖なる預言者-SAWSからこの祝福を得て、それをタバインに伝え、タバインはそれをタバタバインに渡しました。アウリア(神の人)は、このバラカ(霊的祝福)の富を彼らから獲得し、同様に世代を超えて受け継がれてきました。アッラーは喜んで、このプロセスは永遠に続き、人種、カースト、性別に関係なく、すべての信者はこれらのバラカ(精神的な祝福)を獲得することができます。健全な信念と誠実さがこの買収の唯一の前提条件です。コンスタントズィクル(記憶)は心を改革し、悪から美徳へ、不安から満足へ、そして失われた人生からファラへの旅を開始します–この世界と来世での成功。

KOREAN

Zikr/Dhikr (기억)

우리의 방법은 페르시아어로 모든 호흡을 지키는 것을 의미하는 Pas Anfas라고 합니다. 지크르(Remembrance)는 호흡을 매개체로 심장을 사용하여 수행됩니다. Qiblah(메카의 방향, 방향을 알 수 없는 경우 아무 방향도 괜찮음)를 마주보고 앉아 알라에게 완전히 주의를 기울이고 눈을 감으십시오. Ta’awwuz와 Tasmiah를 암송하고 Zikr(기억)을 시작합니다. 당신이 숨을 들이쉴 때 알라라는 단어가 당신의 마음 깊은 곳을 관통하고 당신이 내쉴 때 ‘후’라는 단어가 심장 또는 Zikr(기억)이 수행되는 Latifah(영적 기관)를 친다고 상상해보십시오. (초보자는 칼브[심장]에만 지크[추억]를 할 수 있습니다. 각 Latifah(영적 기관)에 Zikr(기억)을 적절한 시간 동안 수행하십시오. 7개의 Lata’if(Spiritual Organs)가 모두 덮이면 Qalb(Heart)로 돌아갑니다. 잠시 더 지크르(기억)를 하고 명상을 시작합니다. 이제 몸이 이완되고 마음이 편안해야 합니다. 칼브(심장)에 집중하고 ‘알라’라는 단어가 칼브(심장)에서 나오고 ‘후’라는 단어가 알라의 숭고한 왕좌까지 올라간다고 상상해 보십시오. 이것이 첫 번째 명상입니다. 그것은 Rabita(접촉)로 알려져 있으며, Ruh(Soul)를 위한 길을 밝히고 후속 명상에서 알라의 가까움을 향한 비행을 촉진합니다.

Shaikh(영적 교사)의 Tawajjuh(영적 관심) 없이는 가치 있는 진전이 이루어질 수 없음을 기억하십시오. 수피 경로를 따라 구도자를 시작시키는 Barakah(영적 축복)는 그를 통해서만 전달되기 때문입니다. 동료들은 신성한 Prophet-SAWS로부터 이 축복을 받아 Taba’in에게 전달했으며, Taba’in은 차례로 이를 Taba Taba’in에게 전달했습니다. Aulia(신의 사람들)는 Barakah(영적 축복)의 이 재물을 그들에게서 얻었고, 마찬가지로 세대를 통해 이전되었습니다. 알라의 뜻이라면 이 과정은 영원히 계속될 것이며 인종, 카스트, 성별에 관계없이 모든 신자는 이러한 바라카(영적 축복)를 얻을 수 있습니다. 건전한 신념과 성실만이 이번 인수의 전제 조건입니다. Constant Zikr(기억)은 마음을 개혁하고 악덕에서 덕으로, 불안에서 만족으로, 잃어버린 삶에서 Falah로의 여정을 시작합니다. 이 세상과 내세에서의 성공입니다.

MALAY

Zikir / Zikir (Zikir)

Kaedah kami disebut Pas Anfas, yang, dalam bahasa Parsi, bermaksud menjaga setiap nafas. Zikir (Zikir) dilakukan dengan hati menggunakan nafas sebagai medium. Duduk menghadap kiblat (arah Mekah; sekiranya arahnya tidak diketahui maka arahnya tidak baik), perhatikan sepenuhnya kepada Allah dan tutup mata anda. Bacalah Ta’awwuz dan Tasmiah dan mulakan Zikir (Zikir). Ketika anda menarik nafas, bayangkan bahawa kalimah Allah menembusi lubuk hati anda dan ketika anda menghembuskan nafasnya, perkataan ‘Hu’ menerjah hati atau Latifah (Organ Spiritual) di mana Zikir (Zikir) sedang dilakukan. (Pemula hanya boleh melakukan Zikir [Zikir] pada Qalb [Hati]). Lakukan Zikir (Zikir) pada setiap Latifah (Organ Spiritual) untuk jangka masa yang sesuai. Apabila ketujuh Lata’if (Organ Spiritual) telah dilindungi, kembalilah ke Qalb (Hati). Setelah melakukan Zikir (Zikir) di atasnya untuk beberapa lama lagi, mulailah bertafakur. Tubuh sekarang harus santai dan minda tenang. Berkonsentrasi pada Qalb (Hati) dan bayangkan bahawa kalimah ‘Allah’ naik dari Qalb (Hati) dan kata ‘Hu’ naik ke atas ke Arasy Suci Allah. Ini adalah meditasi pertama; ia dikenal sebagai Rabita (kontak), ia menerangi Jalan untuk Ruh (Jiwa) dan memudahkan penerbangannya menuju kedekatan Allah dalam meditasi berikutnya.

Ingatlah bahawa tidak ada kemajuan yang dapat dicapai tanpa Tawajjuh (perhatian rohani) seorang Syeikh (Guru Rohani), kerana Barakah (Keberkatan Rohani) yang memulai seorang pencari di sepanjang jalan sufi hanya disampaikan melalui dia. Para Sahabat mendapat berkat ini dari nabi-SAW yang suci dan menyebarkannya kepada Taba’in, yang pada gilirannya menyebarkannya ke Taba Taba’in. Orang Aulia (lelaki Tuhan) memperoleh kekayaan Barakah (Keberkatan Rohani) dari mereka, dan ia juga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Insya Allah, proses ini akan berterusan selama-lamanya, dan setiap orang yang beriman, tanpa mengira bangsa, kasta atau jantina dapat memperoleh Barakah ini (Keberkatan Rohani). Kepercayaan dan keikhlasan yang baik adalah satu-satunya syarat untuk pemerolehan ini. Zikir Tetap (Zikir) mereformasi hati dan memulakan perjalanan dari maksiat ke kebajikan, dari kegelisahan ke kepuasan dan dari kehidupan yang hilang ke Falah – kejayaan di dunia dan akhirat.

THAI

Zikr / Dhikr (ความทรงจำ)

วิธีการของเราเรียกว่า Pas Anfas ซึ่งในภาษาเปอร์เซียหมายถึงการปกป้องทุกลมหายใจ Zikr (ความทรงจำ) ทำด้วยหัวใจโดยใช้ลมหายใจเป็นสื่อกลาง นั่งลงโดยหันหน้าไปทางกิบลัต (ทิศทางของนครมักกะฮ์ ในกรณีที่ไม่ทราบทิศทาง ทิศทางใดก็ได้) ให้ใส่ใจต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่และหลับตาลง ท่อง Ta’awwuz และ Tasmiah และเริ่ม Zikr (การรำลึก) เมื่อคุณหายใจเข้า ให้จินตนาการว่าคำว่า อัลลอฮ์ แทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจของคุณ และเมื่อคุณหายใจออก คำว่า ‘ฮู’ จะตีหัวใจหรือละติฟาห์ (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ที่ทำการซิกร์ (ผู้เริ่มต้นสามารถทำได้เฉพาะ Zikr[Remembrance] บน Qalb[Heart]) ทำ Zikr (ความทรงจำ) ในแต่ละ Latifah (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อครอบคลุม Lata’if (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ทั้งเจ็ดแล้วให้กลับไปที่ Qalb (หัวใจ) หลังจากทำซิกร์ (การรำลึก) กับมันอีกระยะหนึ่งแล้ว ให้เริ่มการทำสมาธิ ตอนนี้ร่างกายควรจะผ่อนคลายและจิตใจจะสบาย จดจ่อที่ Qalb (หัวใจ) และจินตนาการว่าคำว่า ‘อัลลอฮ์’ เกิดขึ้นจาก Qalb (หัวใจ) และคำว่า ‘ฮู’ ขึ้นสู่บัลลังก์ประเสริฐของอัลลอฮ์ นี่คือการทำสมาธิครั้งแรก เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Rabita (ติดต่อ) มันส่องทางสำหรับ Ruh (Soul) และอำนวยความสะดวกในการบินไปสู่ความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ในการทำสมาธิครั้งต่อไป

พึงระลึกไว้ว่าไม่มีความก้าวหน้าที่คุ้มค่าใดจะเกิดขึ้นได้หากปราศจาก Tawajjuh (ความสนใจทางจิตวิญญาณ) ของ Shaikh (ครูทางจิตวิญญาณ) เพราะ Barakah (พรฝ่ายวิญญาณ) ที่เริ่มต้นผู้แสวงหาตามเส้นทาง Sufi จะถูกส่งผ่านเขาเท่านั้น สหายได้รับพรนี้จากศาสดา SAWS อันศักดิ์สิทธิ์และส่งต่อไปยัง Taba’in ซึ่งส่งต่อไปยัง Taba Taba’in Aulia (คนของพระเจ้า) ได้รับความมั่งคั่งของ Barakah (พรฝ่ายวิญญาณ) จากพวกเขาและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในทำนองเดียวกัน อัลลอฮ์เต็มใจ กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปตลอดกาล และผู้เชื่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ วรรณะ หรือเพศสามารถได้รับบาราคาห์เหล่านี้ (พรฝ่ายวิญญาณ) ความเชื่อที่ดีและความจริงใจเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพียงอย่างเดียวสำหรับการซื้อกิจการครั้งนี้ Constant Zikr (ความทรงจำ) ปฏิรูปหัวใจและเริ่มต้นการเดินทางจากความชั่วร้ายสู่คุณธรรม จากความวิตกกังวลสู่ความพอใจ และจากการสูญเสียชีวิตสู่ Falah – ความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้า

CHINESE

Zikr/Dhikr(紀念)

我們的方法叫做 Pas Anfas,在波斯語中,意思是保護每一次呼吸。 Zikr(記憶)以心臟為媒介,以呼吸為媒介。面向朝拜(麥加的方向;如果不知道方向,那麼任何方向都可以)坐下,全神貫注於真主並閉上眼睛。背誦 Ta’awwuz 和 Tasmiah 並開始 Zikr(紀念)。當你吸氣時,想像真主這個詞穿透你的內心深處,當你呼氣時,“胡”這個詞擊中心臟或正在執行 Zikr(紀念)的 Latifah(精神器官)。 (初學者只能在Qalb[Heart]上做Zikr[Remembrance])。在每個 Latifah(精神器官)上做 Zikr(紀念)合適的時間。當所有七個 Lata’if(精神器官)都被覆蓋後,返回 Qalb(心臟)。在對它做 Zikr(Remembrance) 一段時間後,開始冥想。現在身體應該放鬆,精神應該放鬆。專注於 Qalb(心),想像“真主”這個詞從 Qalb(心)升起,“胡”這個詞上升到真主的崇高寶座。這是第一次冥想;它被稱為 Rabita(接觸),它照亮了 Ruh(靈魂)的道路,並促進其在隨後的冥想中飛向安拉的親近。

請記住,如果沒有 Shaikh(精神導師)的 Tawajjuh(精神關注),就無法取得任何有價值的進步,因為引導探索者沿著蘇菲之路的 Barakah(精神祝福)只能通過他傳播。同伴們從神聖的先知 SAWS 那裡得到了這個祝福,並將其傳遞給了塔巴因,塔巴因又將其傳遞給了塔巴塔巴因。 Aulia(上帝的人)從他們那裡獲得了 Barakah(精神祝福)的財富,並且同樣地代代相傳。真主願意,這個過程將永遠持續下去,每個信徒,無論種族、種姓或性別,都可以獲得這些巴拉卡(精神祝福)。穩健的信念和誠意是此次收購的唯一先決條件。 Constant Zikr(Remembrance) 改造心靈,開啟從惡習到美德、從焦慮到知足、從失去的生命到法拉的旅程——今世和後世的成功。

FILIPINO

Zikr / Dhikr (Naaalala)

Ang aming pamamaraan ay tinawag na Pas Anfas, na, sa Persian, nangangahulugang pagbabantay sa bawat paghinga. Ang Zikr (Remembrance) ay ginaganap gamit ang puso gamit ang hininga bilang daluyan. Umupo ka nakaharap sa Qiblah (direksyon ng Mecca; kung sakaling ang direksyon ay hindi alam kung gayon ang anumang direksyon ay tama), buong pansin sa Allah at isara ang iyong mga mata. Bigkasin ang Ta’awwuz at Tasmiah at simulan ang Zikr (Alaala). Kapag huminga ka, isipin na ang salitang Allah ay tumagos sa kailaliman ng iyong puso at kapag huminga ka, ang salitang ‘Hu’ ay tumatama sa puso o sa Latifah (Espirituwal na Organ) kung saan isinasagawa ang Zikr (Paggunita). (Ang mga nagsisimula ay maaari lamang gumawa ng Zikr [Remembrance] sa Qalb [Heart]). Gawin ang Zikr (Paggunita) sa bawat Latifah (Espirituwal na Organ) para sa angkop na tagal. Kapag ang pitong Lata’if (Spiritual Organs) ay natakpan, bumalik sa Qalb (Heart). Matapos gawin ang Zikr (Remembrance) dito para sa mas maraming oras, simulan ang pagninilay. Ang katawan ay dapat na lundo at ang isip ay itakda nang madali. Ituon ang pansin sa Qalb (Puso) at isipin na ang salitang ‘Allah’ ay tumataas mula sa Qalb (Puso) at salitang ‘Hu’ ay umakyat paitaas sa Sublime Throne ng Allah. Ito ang unang pagmumuni-muni; ito ay kilala bilang Rabita (contact), ito ay nag-iilaw sa Landas para sa Ruh (Kaluluwa) at pinapabilis ang paglipad nito patungo sa pagiging malapit sa Allah sa kasunod na mga pagbubulay-bulay.

Tandaan na walang kapaki-pakinabang na pag-unlad ang maaaring magawa nang walang Tawajjuh (espirituwal na atensyon) ng isang Shaikh (Espirituwal na Guro), sapagkat ang Barakah (Mga Espirituwal na Mga Pagpapala) na nagpapasimula sa isang naghahanap sa kahabaan ng landas ng Sufi ay ipinapadala lamang sa pamamagitan niya. Nakuha ng mga Kasamahan ang biyayang ito mula sa banal na Propeta-SAWS at ipinadala ito sa Taba’in, na siya namang ipinasa nito sa Taba Taba’in. Ang Aulia (mga kalalakihan ng Diyos) ay nakakuha ng yaman na ito ng Barakah (Mga Espirituwal na Pagpapala) mula sa kanila, at ito ay katulad na inilipat sa mga henerasyon. Kalooban ng Allah, ang prosesong ito ay magpapatuloy magpakailanman, at ang bawat mananampalataya, anuman ang lahi, kasta o kasarian ay maaaring makakuha ng mga Barakah na ito (Mga Espirituwal na Pagpapala). Ang mahusay na paniniwala at katapatan ay ang tanging kinakailangan para sa acquisition na ito. Ang Constant Zikr (Remembrance) ay nagbabago sa puso at pinasimulan ang paglalakbay mula sa bisyo hanggang sa kabutihan, mula sa pagkabalisa hanggang sa kasiyahan at mula sa isang nawala na buhay patungong Falah – tagumpay sa mundong ito at sa Kabilang Buhay.

LAO

Zikr/ Dhikr (ຄວາມຊົງຈໍາ)

ວິທີການຂອງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ Pas Anfas, ເຊິ່ງ, ໃນພາສາເປີເຊຍ, meansາຍເຖິງການເingົ້າຍາມທຸກລົມຫາຍໃຈ. Zikr (ຄວາມຊົງ ຈຳ) ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຫົວໃຈໂດຍໃຊ້ລົມຫາຍໃຈເປັນຕົວກາງ. ນັ່ງລົງປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບ Qiblah (ທິດທາງຂອງ Mecca; ໃນກໍລະນີທິດທາງບໍ່ຮູ້ແລ້ວທິດທາງອັນໃດບໍ່ເປັນຫຍັງ), ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ Allah ແລະປິດຕາຂອງເຈົ້າ. ທ່ອງ ຈຳ Ta’awwuz ແລະ Tasmiah ແລະເລີ່ມ Zikr (ຄວາມຊົງ ຈຳ). ເມື່ອເຈົ້າຫາຍໃຈເຂົ້າ, ຈິນຕະນາການວ່າຄໍາວ່າ Allah ເຈາະເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າແລະເມື່ອເຈົ້າຫາຍໃຈອອກ, ຄໍາວ່າ ‘Hu’ ໂຈມຕີຫົວໃຈຫຼື Latifah (ອະໄວຍະວະທາງວິນຍານ) ທີ່ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່. (ຜູ້ເລີ່ມອາດຈະເຮັດພຽງແຕ່ Zikr [ຄວາມຊົງຈໍາ] ຢູ່ໃນ Qalb [ຫົວໃຈ]). ເຮັດ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ໃນແຕ່ລະ Latifah (ອົງການທາງວິນຍານ) ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອທັງsevenົດເຈັດ Lata’if (Organs ທາງວິນຍານ) ໄດ້ຖືກປົກຄຸມ, ກັບຄືນໄປ Qalb (ຫົວໃຈ). ຫຼັງຈາກເຮັດ Zikr (ການຈື່ຈໍາ) ກ່ຽວກັບມັນເປັນເວລາຫຼາຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການນັ່ງສະມາທິ. ດຽວນີ້ຮ່າງກາຍຄວນໄດ້ຮັບການຜ່ອນຄາຍແລະຈິດໃຈສະຫງົບລົງ. ສຸມໃສ່ Qalb (ຫົວໃຈ) ແລະຈິນຕະນາການວ່າຄໍາວ່າ ‘Allah’ ລຸກຂຶ້ນຈາກ Qalb (ຫົວໃຈ) ແລະຄໍາວ່າ ‘Hu’ ລຸກຂຶ້ນໄປສູ່ຕໍາ ແໜ່ງ ອັນສູງສົ່ງຂອງ Allah. ນີ້ແມ່ນສະມາທິທໍາອິດ; ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ Rabita (ຕິດຕໍ່), ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງ ສຳ ລັບ Ruh (ຈິດວິນຍານ) ແລະ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການບິນໄປສູ່ຄວາມໃກ້ຂອງ Allah ໃນການນັ່ງສະມາທິຕໍ່ subsequent ໄປ.

ຈື່ໄວ້ວ່າບໍ່ມີຄວາມກ້າວ ໜ້າ ອັນລໍ້າຄ່າສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າບໍ່ມີ Tawajjuh (ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທາງວິນຍານ) ຂອງ Shaikh (ຄູສອນທາງວິນຍານ), ເພາະວ່າ Barakah (ພອນທາງວິນຍານ) ທີ່ລິເລີ່ມຜູ້ຊອກຫາຕາມເສັ້ນທາງ Sufi ແມ່ນຖືກສົ່ງຜ່ານລາວເທົ່ານັ້ນ. ຄູ່ສອນໄດ້ຮັບພອນນີ້ຈາກສາດສະດາ -SAWS ທີ່ສັກສິດແລະສົ່ງຕໍ່ໄປຫາ Taba’in, ຜູ້ທີ່ສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ Taba Taba’in. Aulia (ຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ) ໄດ້ຊື້ຄວາມຮັ່ງມີຂອງ Barakah ນີ້ (ພອນທາງວິນຍານ) ຈາກເຂົາເຈົ້າ, ແລະມັນໄດ້ຖືກໂອນໄປຄ້າຍຄືກັນຜ່ານຄົນຮຸ່ນຕ່າງ. Allah ເຕັມໃຈ, ຂະບວນການນີ້ຈະສືບຕໍ່ຕະຫຼອດໄປ, ແລະຜູ້ເຊື່ອຖືທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຊື້ອຊາດ, ຊັ້ນວັນນະຫຼືເພດໃດກໍ່ຕາມສາມາດໄດ້ຮັບ Barakah ເຫຼົ່ານີ້ (ພອນທາງວິນຍານ). ຄວາມເຊື່ອທີ່ດີແລະຄວາມຈິງໃຈແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນພຽງແຕ່ສໍາລັບການຊື້ກິດຈະການນີ້. Zikr ຄົງທີ່ (ການຈື່ຈໍາ) ປະຕິຮູບຫົວໃຈແລະລິເລີ່ມການເດີນທາງຈາກຄຸນງາມຄວາມດີ, ຈາກຄວາມກັງວົນໄປສູ່ຄວາມພໍໃຈແລະຈາກການສູນເສຍຊີວິດໄປສູ່ Falah – ຄວາມສໍາເລັດໃນໂລກນີ້ແລະໃນອະນາຄົດ.

VIETNAMESE

Zikr / Dhikr (Hồi tưởng)

Phương pháp của chúng tôi được gọi là Pas Anfas, theo tiếng Ba Tư, có nghĩa là canh giữ từng hơi thở. Zikr (Hồi tưởng) được thực hiện với trái tim sử dụng hơi thở làm phương tiện. Ngồi xuống đối mặt với Qiblah (hướng của Mecca; trong trường hợp không biết hướng thì hướng nào cũng được), hoàn toàn chú ý đến Allah và nhắm mắt lại. Đọc lại Ta’awwuz và Tasmiah và bắt đầu Zikr (Hồi tưởng). Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng rằng từ Allah xuyên qua sâu thẳm trái tim của bạn và khi bạn thở ra, từ ‘Hu’ đánh vào trái tim hoặc Latifah (Cơ quan tâm linh) nơi Zikr (Tưởng nhớ) đang được thực hiện. (Những người mới bắt đầu chỉ có thể thực hiện Zikr [Hồi tưởng] trên Qalb [Trái tim]). Làm Zikr (Hồi tưởng) trên mỗi Latifah (Linh đàn) trong thời gian thích hợp. Khi tất cả bảy Lata’if (Cơ quan Tâm linh) đã được bao phủ, hãy quay trở lại Qalb (Trái tim). Sau khi thực hiện Zikr (Hồi tưởng) trên đó thêm một thời gian, hãy bắt đầu thiền. Lúc này cơ thể cần được thư giãn và tinh thần thoải mái. Tập trung vào Qalb (Trái tim) và tưởng tượng rằng từ ‘Allah’ tăng lên từ Qalb (Trái tim) và từ ‘Hu’ tăng lên đến Allah’s Sublime Throne. Đây là lần thiền đầu tiên; nó được gọi là Rabita (tiếp xúc), nó chiếu sáng Con đường cho Ruh (Linh hồn) và tạo điều kiện cho chuyến bay của nó đến gần Allah trong những lần thiền định tiếp theo.

Hãy nhớ rằng không thể đạt được tiến bộ đáng giá nào nếu không có Tawajjuh (sự chú ý tâm linh) của một Shaikh (Người thầy tâm linh), bởi vì Barakah (Phước lành tâm linh) bắt đầu một người tìm kiếm theo con đường Sufi chỉ được truyền qua anh ta. Những Người Bạn Đồng Hành đã nhận được phước lành này từ Thánh Tiên Tri-SAWS và truyền nó cho Taba’in, người lần lượt truyền lại cho Taba Taba’in. Người Aulia (người của Chúa) đã có được sự giàu có của Barakah (Phước lành tinh thần) từ họ, và nó cũng được chuyển giao tương tự qua nhiều thế hệ. Allah muốn, quá trình này sẽ tiếp tục mãi mãi, và mọi tín đồ, bất kể chủng tộc, giai cấp hay giới tính đều có thể nhận được những Barakah (Phước lành tâm linh) này. Niềm tin đúng đắn và sự chân thành là điều kiện tiên quyết duy nhất cho việc mua lại này. Constant Zikr (Hồi tưởng) cải tổ trái tim và bắt đầu cuộc hành trình từ bất hạnh đến đức hạnh, từ lo lắng đến mãn nguyện và từ một cuộc sống lạc lõng trở thành Falah – thành công trong thế giới này và cả sau này.

BANGLA

জিকর/ যিকর (স্মরণ)

আমাদের পদ্ধতিকে বলা হয় পাস আনফাস, যার ফার্সি ভাষায় মানে প্রতিটি নি .শ্বাসকে রক্ষা করা। জিকর (স্মরণ) হৃদয় দিয়ে সঞ্চালিত হয় মাধ্যম হিসেবে। কিবলা মুখোমুখি বসুন (মক্কার দিক; যদি দিকটি জানা না যায় তবে কোন দিক ঠিক আছে), আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হন এবং আপনার চোখ বন্ধ করুন। তাওয়াউজ এবং তাসমিয়া পাঠ করুন এবং জিকির (স্মরণ) শুরু করুন। যখন আপনি নি breatশ্বাস নিচ্ছেন, কল্পনা করুন যে আল্লাহ শব্দটি আপনার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং যখন আপনি শ্বাস ছাড়েন, তখন ‘হু’ শব্দটি হৃদয়কে আঘাত করে বা লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) যার উপর জিকির (স্মরণ) করা হচ্ছে। (প্রারম্ভিকরা কেবল কালেব [হৃদয়] এর উপর জিকির [স্মরণ] করতে পারে)। যথোপযুক্ত সময়কালের জন্য প্রতিটি লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) -এ জিকির (স্মরণ) করুন। যখন সমস্ত সাতটি লাতাইফ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) coveredেকে যায়, তখন কালেব (হার্ট) -এ ফিরে যান। এর উপর আরো কিছু সময়ের জিকির (স্মরণ) করার পর ধ্যান শুরু করুন। শরীর এখন আরামদায়ক হওয়া উচিত এবং মন নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। কলব (হার্ট) -এ মনোনিবেশ করুন এবং কল্পনা করুন যে ‘আল্লাহ’ শব্দটি ক্বলব (হার্ট) থেকে উঠেছে এবং ‘হু’ শব্দটি আল্লাহর মহিমান্বিত আরশের উপরে উঠে গেছে। এটিই প্রথম ধ্যান; এটি রাবিতা (পরিচিতি) নামে পরিচিত, এটি রুহ (আত্মা) এর পথ আলোকিত করে এবং পরবর্তী ধ্যানে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে যাত্রা সহজ করে।

মনে রাখবেন যে একজন শাইখ (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) এর তাওয়াজ্জুহ (আধ্যাত্মিক মনোযোগ) ছাড়া কোন সার্থক অগ্রগতি হতে পারে না, কারণ বারাকাহ (আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ) যা একজন সাধককে সূফী পথে প্রবর্তন করে কেবল তার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। সাহাবীগণ পবিত্র নবী-সাW-এর কাছ থেকে এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন এবং তা তাবেয়ীদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা পালাক্রমে তা তাবা-তাবাইনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আউলিয়া (Godশ্বরের পুরুষ) তাদের কাছ থেকে বারাকাহ (আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ) -এর এই সম্পদ অর্জন করেছে এবং এটি একইভাবে প্রজন্মের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এই প্রক্রিয়া চিরকাল অব্যাহত থাকবে এবং জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক বিশ্বাসী এই বারাকাহ (আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ) অর্জন করতে পারে। এই অধিগ্রহণের জন্য সঠিক বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা একমাত্র পূর্বশর্ত। অবিরাম জিকির (স্মরণ) হৃদয়কে সংস্কার করে এবং অন্যায় থেকে পুণ্য, উদ্বেগ থেকে তৃপ্তি এবং হারানো জীবন থেকে ফালাহ পর্যন্ত যাত্রা শুরু করে – এই দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য।

IGBO

Zikr/ Dhikr (Ncheta)

A na -akpọ usoro anyị Pas Anfas, nke, n’asụsụ Peshia pụtara ịchekwa ume ọ bụla. A na -eji obi eme Zikr (Ncheta) site n’iji iku ume eme ihe dị ka ọkara. Nọdụ ala na -eche ihu Qiblah (ntụzi aka nke Mecca; ọ bụrụ na amataghị ntụzịaka ahụ, ụzọ ọ bụla dị mma), na -elebara Allah anya nke ọma ma mechie anya gị. Gụọ Ta’awwuz na Tasmiah wee malite Zikr (Ncheta). Mgbe ị na -eku ume, were ya na okwu Allah na -abanye omimi nke obi gị na mgbe ị na -eku ume, okwu ‘Hu’ na -eti obi ma ọ bụ Latifah (Organụ Mmụọ) nke a na -eme Zikr (Ncheta). (Ndị mbido nwere ike mee Zikr [Ncheta] na Qalb [Obi]). Mee Zikr (Ncheta) na Latifah ọ bụla (akụkụ ime mmụọ) maka oge kwesịrị ekwesị. Mgbe kpuchiri Lata’if asaa (akụkụ ime mmụọ), laghachi na Qalb (Obi). Mgbe ịmechara Zikr (Ncheta) na ya ruo oge ụfọdụ, bido ịtụgharị uche. Ahụ kwesịrị ịdị jụụ ugbu a ma nwee ahụ iru ala. Tinye uche na Qalb (Obi) were were na okwu ‘Allah’ na -esi na Qalb (Obi) apụta na okwu ‘Hu’ na -agbago elu gaa n’ocheeze dị elu nke Allah. Nke a bụ ntụgharị uche mbụ; a maara ya dị ka Rabita (kọntaktị), ọ na -eme ka ụzọ Ruh (Mkpụrụ obi) na -enwu ma na -eme ka mgbapụ ya na -abịaru nso na Allah na ntụgharị uche na -esote.

Cheta na ọ nweghị ọganiihu bara uru nke a na -enweghị Tawajjuh (nlebara anya ime mmụọ) nke Shaikh (Onye nkuzi ime mmụọ), n’ihi na Barakah (Ngọzi ime mmụọ) nke na -ebido onye na -achọ n’okporo ụzọ Sufi na -ebufe naanị ya. Ndị enyi ahụ nwetara ngọzi a site n’aka onye amuma-SAWS wee bufee ya Taba’in, onye n’aka nke ya nyefere ya Taba Taba’in. Ndị Aulia (ndị nke Chineke) nwetara akụ a nke Baraka (Ngọzi ime mmụọ) n’aka ha, a na -ebufekwa ya n’otu aka ahụ n’ọgbọ niile. Allah dị njikere, usoro a ga -aga n’ihu ruo mgbe ebighi ebi, na onye ọ bụla kwere ekwe, n’agbanyeghị agbụrụ, ụdị ma ọ bụ okike nwere ike nweta Barakah (Ngọzi ime mmụọ). Nkwenkwe ziri ezi na ezi obi bụ naanị ihe dị mkpa maka nnweta a. Zikr (Ncheta) na -agbanwe obi ma na -amalite njem site na omume ọjọọ, site na nchekasị ruo na afọ ojuju na site na ndụ furu efu gaa Falah – ihe ịga nke ọma n’ụwa a na ndụ a.

KAZAKH

Зікір/ Зікір (еске алу)

Біздің әдіс Пас Анфас деп аталады, ол парсы тілінде әр демді қорғауды білдіреді. Зікір (еске алу) тыныс алу құралы ретінде жүрекпен орындалады. Құблаға қарап отырыңыз (Мекке бағыты; егер бағыт белгісіз болса, онда кез келген бағыт дұрыс), Аллаға мұқият назар аударыңыз және көзіңізді жұмыңыз. Тауууз мен тасмияны оқып, зікірді бастаңыз. Сіз дем алған кезде, Алла сөзі жүрегіңіздің түкпіріне енетінін елестетіп көріңізші, дем шығарғанда «Ху» сөзі жүрекке немесе зікір (ләфаға) жатады. (Жаңадан бастаушылар зікірді тек Қалб [Жүректе] жасай алады). Әр латифада (Рухани органда) лайықты ұзақтықта зікір етіңіз. Барлық жеті Латаиф (рухани мүшелер) жабылған кезде, Қалбқа (жүрек) оралыңыз. Біраз уақыт зікір (зікір) жасағаннан кейін медитацияны бастаңыз. Енді денені босаңсытып, ақыл -ойды тыныштандыру керек. Қалбқа (жүрек) назар аударыңыз және «Алла» сөзі Қалбтан (Жүректен), ал «Ху» сөзі Алланың Ұлы Аршына жоғары көтерілгенін елестетіңіз. Бұл бірінші медитация; ол Рабита (байланыс) деп аталады, ол Рухқа (Жанға) жолды жарықтандырады және оның кейінгі медитацияларда Алланың жақындығына ұшуын жеңілдетеді.

Есіңізде болсын, шейхтің (рухани ұстаздың) тәуажжұғысыз (рухани көңіл аударусыз) ешқандай маңызды ілгерілеу мүмкін емес, өйткені іздеушіні сопылық жолмен бастайтын барака (рухани баталар) тек ол арқылы беріледі. Сахабалар бұл батаны қасиетті Пайғамбарымыздан (с.а.у.) алып, оны тәбәиндерге жеткізді, ал олар оны табаға жеткізді. Әулия (Құдай еркектері) Бараканың бұл байлығын олардан алды және ол ұрпақтан -ұрпаққа берілді. Алла қаласа, бұл процесс мәңгілікке жалғасады және нанымына, нәсіліне немесе жынысына қарамастан әрбір сенуші осы Барақатты (Рухани баталарды) ала алады. Дұрыс сенім мен шынайылық – бұл сатып алудың бірден -бір алғы шарты. Тұрақты зікір жүректі реформалайды және жамандықтан ізгілікке, мазасыздықтан қанағатқа, жоғалған өмірден Фалахқа – бұл дүниеде және ақыретте сәттілікке саяхат бастайды.

UZBEK

Zikr/ zikr (eslash)

Bizning uslubimiz Pas Anfas deb ataladi, bu fors tilida har bir nafasni qo’riqlashni bildiradi. Zikr yurak bilan, nafas vositasi sifatida ishlatiladi. Qiblaga qarab o’tiring (Makka yo’nalishi; agar yo’nalish noma’lum bo’lsa, har qanday yo’nalish yaxshi), Allohga to’liq diqqat bilan qarang va ko’zingizni yuming. Taavvuz va tasmiya o’qing va zikrni boshlang. Nafas olayotganda, tasavvur qilingki, Alloh so’zi qalbingizning tubiga kiradi va siz nafas olayotganda, “Hu” so’zi qalbga yoki zikr qilinayotgan latifaga (ruhiy organ) tegadi. (Yangi boshlanuvchilar faqat qalbda zikr qilishlari mumkin). Har bir latifada (ruhiy organ) zikr qiling. Ettita Lataif (ruhiy organlar) yopilganda, qalbga qayting. Unga yana bir qancha vaqt zikr qilgandan so’ng, meditatsiyani boshlang. Endi tanani bo’shashtirib, ongni tinchlantirish kerak. Qalbga diqqatni jamlang va tasavvur qilingki, “qalb” dan “Alloh” so’zi, “hu” so’zi esa Allohning yuksak taxtiga ko’tariladi. Bu birinchi meditatsiya; u Rabita (aloqa) deb nomlanadi, u Ruh (Ruh) yo’lini yoritadi va keyingi meditatsiyalarda Allohning yaqinligiga uchishini osonlashtiradi.

Shuni yodda tutingki, shayxning (ruhiy ustoz) tavajjuhisiz (ma’naviy e’tibor) hech qanday muvaffaqiyatga erishish mumkin emas, chunki so’fiylik yo’lida izlanuvchini boshlaydigan baraka (ma’naviy ne’matlar) faqat u orqali uzatiladi. Sahobalar bu marhamatni payg’ambar alayhis-salomdan olishdi va uni taba’inlarga etkazishdi, ular esa o’z navbatida uni tabobalarga etkazishdi. Auliya (Xudoning odamlari) Barakaning bu boyligini ulardan oldi va u ham avlodlarga o’tdi. Alloh xohlasa, bu jarayon abadiy davom etadi va har bir imonli, irqi, kastasi va jinsidan qat’i nazar, bu barakaga ega bo’lishi mumkin. Sog’lom e’tiqod va samimiylik – bu sotib olishning yagona shartidir. Doimiy zikr qalbni isloh qiladi va yomonlikdan yaxshilikka, tashvishdan mamnunlikka va yo’qolgan hayotdan Falaxga – bu dunyoda va oxiratda muvaffaqiyatga erishishni boshlaydi.

KYRGYZ

Зикир/ Зикир (эскерүү)

Биздин ыкма Пас Анфас деп аталат, ал перс тилинде ар бир демди коргоо дегенди билдирет. Зикир (эскерүү) жүрөк менен дем катары колдонулат. Кыбылага (Меккенин багыты; эгер багыт билинбесе, анда эч кандай багыт жок) карап отуруп, Аллахка толук көңүл буруп, көзүңдү жум. Таувуз менен Тасмияны окугула жана зикирди (зикир) баштагыла. Дем алганыңызда, Аллахтын сөзү жүрөгүңүздүн түпкүрүнө кирип кеткенин элестетип көрүңүз, дем алганда “Ху” сөзү жүрөккө же зикир кылынган Латифага (Рухий Органга) тийет. (Жаңы баштагандар зикирди [Калбда] гана аткара алышат). Ар бир латифада (руханий органда) ылайыктуу убакытка чейин зикир кылгыла. Бардык жети Латаиф (Руханий Орган) жабылганда, Калбга (Жүрөк) кайт. Дагы бир топко зикир кылгандан кийин, медитацияны баштаңыз. Дене азыр эс алып, акыл -эси жайланыш керек. Калбга (Жүрөккө) көңүл бургула жана “Аллах” сөзү Калбдан (Жүрөктөн) жана “Ху” сөзү Алланын Улуу Аршына чейин көтөрүлөрүн элестеткиле. Бул биринчи медитация; ал Рабита (байланыш) деп аталат, ал Рухка (Жанга) Жарык берет жана кийинки медитацияларда Алланын жакындыгына карай учууну жеңилдетет.

Шейхтин (Руханий Мугалимдин) Тауажжухусуз (руханий көңүл) эч кандай алгылыктуу ийгиликке жетүү мүмкүн эместигин унутпаңыз, анткени изденуучуну суфий жолунда баштоочу Барака (Руханий Берекелер) ал аркылуу гана берилет. Сахабалар бул батаны ыйык Пайгамбарыбыздан (САВ) алышкан жана аны табайиндерге жеткиришкен, алар өз кезегинде Таба Табаинге өткөрүп беришкен. Алия (Кудайдын кишилери) Бараканын бул байлыгын алардан алышкан жана ал да муундан муунга өткөн. Аллах кааласа, бул процесс түбөлүккө уланат жана ар бир момун, расасына, кастасына жана жынысына карабай, бул Барактарды (Руханий Бактыларды) ала алат. Туура ишеним жана чын ыкластуулук бул сатып алуунун бирден -бир шарты болуп саналат. Туруктуу зикир (жүрөктү эстөө) жүрөктү реформалайт жана жамандыктан изгиликке, тынчсыздануудан канааттанууга жана жоголгон жашоодон Фалахка – бул дүйнөдө жана акыретте ийгиликке жол ачат.

TAJIK

Зикр/ Зикр (зикр)

Усули мо Пас Анфас ном дорад, ки ба забони порсӣ ба маънои ҳифзи ҳар нафас аст. Зикр (дил) бо қалб бо истифода аз нафас ҳамчун васила анҷом дода мешавад. Ба тарафи қибла нишинед (самти Макка; агар самт маълум набошад, ягон самт дуруст аст), ба сӯи Худо пурра таваҷҷӯҳ кунед ва чашмонатонро пӯшед. Таввуз ва Тасмияро бихонед ва зикри худро оғоз кунед. Вақте ки шумо нафас мекашед, тасаввур кунед, ки калимаи Аллоҳ ба қаъри қалби шумо ворид мешавад ва вақте ки шумо нафас мекашед, калимаи “Ху” ба дил ё латифае (узви рӯҳӣ), ки дар он зикр карда мешавад, мезанад. (Шурӯъкунандагон метавонанд танҳо дар Қалб [Дил] зикр кунанд). Дар ҳар як латифа (узви рӯҳонӣ) ба мӯҳлати мувофиқ зикрат кунед. Вақте ки ҳамаи ҳафт Латаиф (узвҳои рӯҳонӣ) пӯшида шудаанд, ба Қалб баргардед. Пас аз чанд муддат дар он зикри (зикри) кардан, мулоҳизаро оғоз кунед. Ҳоло бадан бояд ором ва ақл ором бошад. Ба Қалб (дил) тамаркуз кунед ва тасаввур кунед, ки калимаи “Аллоҳ” аз Қалб (Дил) ва калимаи “Ху” ба сӯи Арши олии Аллоҳ боло меравад. Ин аввалин мулоҳиза аст; он бо номи Рабита (тамос) маъруф аст, роҳи Рӯҳро (Рӯҳро) мунаввар мекунад ва дар мулоҳизаҳои баъдӣ парвози ӯро ба наздикии Худо осон мекунад.

Дар хотир доред, ки бидуни таваҷҷӯҳи рӯҳонӣ (устоди рӯҳонӣ) ҳеҷ пешрафти арзанда ба даст овардан мумкин нест, зеро баракатҳо (баракатҳои рӯҳонӣ), ки дар роҳи сӯфиён толибро оғоз мекунанд, танҳо тавассути ӯ интиқол дода мешаванд. Асҳоб ин неъматро аз Паёмбари гиромӣ (с) гирифта, ба табайин расонданд ва онҳо дар навбати худ онро ба табаъабин расонданд. Аулия (мардони Худо) ин сарвати Баракро (баракатҳои рӯҳонӣ) аз онҳо ба даст овардааст ва ба ҳамин тариқ аз наслҳо интиқол дода шудааст. Худо хоҳад, ин раванд то абад идома хоҳад ёфт ва ҳар як мӯъмин новобаста аз нажод, табақа ва ҷинс метавонад ин Баракҳоро ба даст орад. Эътиқодҳои самимӣ ва самимият ягона шарти ин харид мебошанд. Зикри доимӣ қалбро ислоҳ мекунад ва саёҳатро аз бадӣ ба некӣ, аз изтироб то қаноатмандӣ ва аз ҳаёти гумшуда то Фалаҳ – муваффақият дар дунё ва охират оғоз мекунад.

TURKMEN

Zikr / Dikr (ýatlama)

Usulymyza Pas Anfas diýilýär, pars dilinde her demi goramagy aňladýar. Zikr (ematlama), dem alyş serişdesi hökmünde ýürek bilen ýerine ýetirilýär. Allaha doly üns beriň we gözüňizi ýumuň, kybla (Mekgäniň ugry; ugur belli däl bolsa, haýsydyr bir ugur dogry) bilen oturyň. Taawwuz we Tasmiýany okaň we Zikr (ýatlama) başlaň. Dem alanyňyzda, Allah sözüniň ýüregiňiziň çuňlugyna aralaşandygyny göz öňüne getiriň we dem alanyňyzda “Hu” sözi ýürege ýa-da Zikr (ýatlama) ýerine ýetirilýän Latifa (Ruhy organ) urýar. (Täze başlanlar diňe Kalbda [Heartürek] Zikr [ýatlama] edip bilerler). Her Latifada (Ruhy Organ) laýyk dowamlylyk üçin Zikr (ýatlama) ediň. Sevenedi Lataifiň (Ruhy guramalaryň) hemmesi ýapylansoň, Kalb (Heartürege) gaýdyň. Zikr (ýatlama) üstünde birnäçe wagt edeniňizden soň, meditasiýa başlaň. Beden indi rahatlanmaly we aň rahat bolmaly. Kalbyň (Heartüregiň) ünsüni jemläň we “Allah” sözüniň Kalbdan (Heartürekden), “Hu” sözüniň bolsa Allanyň beýik tagtyna çykýandygyny göz öňüne getiriň. Bu ilkinji oýlanma; Rabita (aragatnaşyk) diýlip atlandyrylýar, Ruh (Soul) ýoluny ýagtylandyrýar we soňraky oýlanmalarda Allanyň ýakynlygyna tarap uçmagyny aňsatlaşdyrýar.

Şyhyň (Ruhy Mugallymyň) Tawajjuh (ruhy ünsi) bolmasa hiç hili peýdaly öňegidişligiň bolup bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi sopuçylyk ýolunda gözlegçini başlaýan Baraka (Ruhy bereket) diňe onuň üsti bilen berilýär. Sahabalar bu berekedi mukaddes Pygamber-SAW-dan aldylar we ony Taba tabynlaryna tabşyrdylar, olam öz gezeginde ony Taba Taba berdi. Aulia (Taňrynyň adamlary) Barakanyň bu baýlygyny (Ruhy bereketler) olardan aldy we edil şonuň ýaly nesillere-de geçdi. Alla islese, bu amal baky dowam eder we her bir imanly, jynsyna, jynsyna ýa-da jynsyna garamazdan bu Barakany alyp biler (Ruhy bereket). Dogry ynançlar we yhlas bu satyn almak üçin ýeke-täk şertdir. Yzygiderli Zikr (ýatlama) ýüregi özgertýär we ahlakdan ahlaga, aladadan kanagatlanmaga we ýitirilen durmuşdan Falaha – bu dünýäde we ahyretde üstünlik gazanýar.

SOUTHERN SOHO

Zikr / Dhikr (Khopotso)

Mokhoa oa rona o bitsoa Pas Anfas, eo ka Sepersia e bolelang ho lebela phefumoloho e ngoe le e ngoe. Zikr (Khopotso) e etsoa ka pelo e sebelisa phefumoloho joalo ka seaplane. Lula fatše u shebile Qiblah (tataiso ea Mecca; haeba ho sa tsejoe hore na tataiso eo e hokae, mamela ka hloko ho Allah ‘me u koale mahlo. Pheta Ta’awwuz le Tasmiah ‘me u qale Zikr (Khopotso). Ha u phefumoloha, nahana hore lentsoe Allah le kenella botebong ba pelo ea hau ‘me ha u phefumoloha, lentsoe’ Hu ‘le otla pelo kapa Latifah (Semoea sa Moea) seo Zikr (Sehopotso) se etsoang ho sona. (Ba qalang ba ka etsa Zikr feela [Khopotso] ho Qalb [Pelo]). Etsa Zikr (Khopotso) ho Latifah ka ‘ngoe (‘ Mele oa Moea) nako e telele. Ha Lata’if tsohle tse supileng (Litho tsa moea) li koahetsoe, khutlela Qalb (Pelo). Kamora ho etsa Zikr (Khopotso) ho eona nako e teletsana, qala ho thuisa. ‘Mele o lokela ho phutholoha joale’ me kelello e phutholohe. Tsepamisa mohopolo ho Qalb (Pelo) ‘me u nahane hore lentsoe’ Allah ‘le phahama ho tloha Qalb (Pelo) mme lentsoe’ Hu ‘le nyolohela holimo Teroneng e Phahameng ea Allah. Ena ke ho thuisa ka lekhetlo la pele; e tsejoa e le Rabita (ho ikopanya), e bonesa Tsela ea Ruh (Moea) mme e tsamaisa ho fofa ha eona ho ea haufi le Allah menahanong e latelang.

Hopola hore ha ho tsoelo-pele e ntle e ka etsoang ntle le Tawajjuh (tlhokomelo ea moea) ea Shaikh (Mosuoe oa Moea), hobane Barakah (Litlhohonolofatso tsa Moea) tse qalang mofuputsi tseleng ea Sufi li fetisoa feela ka eena. Metsoalle e ile ea fumana tlhohonolofatso ena ho Moprofeta ea halalelang-SAWS ‘me ea e fetisetsa ho Taba’in, eo le eona e ileng ea e fetisetsa ho Taba Taba’in. Aulia (banna ba Molimo) ba fumane leruo lena la Barakah (Litlhohonolofatso tsa Moea) ho bona, mme le lona le fetisitsoe ka meloko e tšoanang. Ha Molimo a rata, ts’ebetso ena e tla tsoelapele ka ho sa feleng, ‘me molumeli e mong le e mong, ho sa tsotelehe morabe, bochaba kapa bong a ka fumana Barakah (Litlhohonolofatso tsa Moea). Litumelo tse utloahalang le botšepehi ke tsona feela lintho tse hlokahalang bakeng sa ho fumana. Constant Zikr (Khopotso) e fetola pelo mme e qala leeto ho tloha bohlankeng ho isa ho bokhabane, ho tloha matšoenyehong ho fihlela khotsofalo le ho tloha bophelong bo lahlehileng ho ea Falah – katleho lefats’eng lena le kamorao ho mona.

KHMER

Zikr/ Dhikr (ការចងចាំ)

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងត្រូវបានគេហៅថាប៉ាសអានហ្វាសដែលនៅក្នុងភាសាពែរមានន័យថាការពារគ្រប់ដង្ហើម។ ហ្សីក (ការចងចាំ) ត្រូវបានអនុវត្តដោយបេះដូងដោយប្រើដង្ហើមជាឧបករណ៍ផ្ទុក។ អង្គុយចុះប្រឈមមុខនឹង Qiblah (ទិសដៅរបស់ Mecca ក្នុងករណីដែលទិសដៅមិនត្រូវបានដឹងបន្ទាប់មកទិសដៅណាមួយមិនអីទេ) យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអល់ឡោះហើយបិទភ្នែករបស់អ្នក។ សូត្រតាវ៉ាវុសនិងតាស្យាយ៉ាហើយចាប់ផ្តើមហ្សីក (ការចងចាំ) ។ នៅពេលអ្នកដកដង្ហើមចូលស្រមៃថាពាក្យអល់ឡោះជ្រាបចូលក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់អ្នកហើយនៅពេលអ្នកដកដង្ហើមចេញពាក្យថាហ៊ូវាយប្រហារបេះដូងឬឡាទីហ្វា (សរីរាង្គវិញ្ញាណ) ដែលហ្សីក (ការចងចាំ) កំពុងត្រូវបានអនុវត្ត។ (អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងអាចធ្វើ Zikr [ការចងចាំ] នៅលើ Qalb [បេះដូង]) ធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វានីមួយៗ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) សម្រាប់រយៈពេលសមរម្យ។ នៅពេលដែលឡាតាអ៊ីហ្វ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ទាំងប្រាំពីរត្រូវបានគ្របដណ្តប់សូមត្រលប់ទៅកាល់ (បេះដូង) វិញ។ បន្ទាប់ពីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើវាមួយរយៈទៀតចាប់ផ្តើមធ្វើសមាធិ។ ពេលនេះរាងកាយគួរតែសម្រាកហើយចិត្តបានស្ងប់។ ផ្តោតលើ Qalb (បេះដូង) ហើយស្រមៃថាពាក្យថា“ អល់ឡោះ” កើនឡើងពី Qalb (បេះដូង) និងពាក្យ“ Hu” កើនឡើងដល់បល្ល័ង្កដ៏អស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះ។ នេះគឺជាសមាធិដំបូង; វាត្រូវបានគេស្គាល់ថារ៉ាប៊ីតា (ទំនាក់ទំនង) វាបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់រូ (ព្រលឹង) និងសម្របសម្រួលការហោះហើររបស់វាឆ្ពោះទៅរកភាពជិតស្និទ្ធរបស់អល់ឡោះក្នុងការធ្វើសមាធិជាបន្តបន្ទាប់

សូមចងចាំថាគ្មានវឌ្នភាពណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានតាវ៉ាចាជូ (ការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវិញ្ញាណ) របស់សាគី (គ្រូខាងវិញ្ញាណ) ទេពីព្រោះបារ៉ាកា (ពរជ័យខាងវិញ្ញាណ) ដែលផ្តួចផ្តើមអ្នកស្វែងរកតាមផ្លូវស៊ូហ្វីត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈគាត់ប៉ុណ្ណោះ។ ដៃគូបានទទួលពរជ័យនេះពីព្យាការី-អេសអេសអេសហើយបញ្ជូនវាទៅតាបាអ៊ីនដែលបន្ទាប់មកបានបញ្ជូនវាទៅតាបាតាបាអ៊ីន។ អាលូយ៉ា (បុរសនៃព្រះ) បានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិបាបារ៉ា (ពរជ័យខាងវិញ្ញាណ) ពីពួកគេហើយវាត្រូវបានផ្ទេរតាមជំនាន់ដូចគ្នា។ អល់ឡោះមានឆន្ទៈដំណើរការនេះនឹងបន្តជារៀងរហូតហើយអ្នកជឿគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍វណ្ណៈឬភេទអាចទទួលបានបារ៉ាកាទាំងនេះ (ពរជ័យខាងវិញ្ញាណ) ។ ជំនឿនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាតម្រូវការតែមួយគត់សម្រាប់ការទិញនេះ។ Zikr ថេរ (ការចងចាំ) កែទម្រង់បេះដូងនិងផ្តួចផ្តើមដំណើរពីអនុគុណធម៌ពីការថប់បារម្ភរហូតដល់ការពេញចិត្តនិងពីជីវិតដែលបាត់បង់ទៅហ្វាឡា – ជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកនេះនិងបរលោក។

TAMIL

ஜிக்ர்/ திக்ர் ​​(நினைவு)

எங்கள் முறை பாஸ் அன்ஃபாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பாரசீக மொழியில், ஒவ்வொரு மூச்சையும் பாதுகாப்பதாகும். ஜிக்ர் ​​(நினைவு) இதயத்தை மூச்சாகப் பயன்படுத்தி இதயத்துடன் செய்யப்படுகிறது. கிப்லாவை எதிர்கொண்டு உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் (மக்காவின் திசை; திசை தெரியாவிட்டால், எந்த திசையும் சரியாக இல்லை), அல்லாஹ்வை முழுமையாக கவனித்து கண்களை மூடு. தாவூஸ் மற்றும் தஸ்மியாவை ஓதுங்கள் மற்றும் ஜிக்ர் ​​(நினைவு) தொடங்கவும். நீங்கள் சுவாசிக்கும்போது, ​​அல்லா என்ற வார்த்தை உங்கள் இதயத்தின் ஆழத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் என்று கற்பனை செய்து, நீங்கள் சுவாசிக்கும்போது, ​​’ஹு’ என்ற வார்த்தை இதயத்தை தாக்குகிறது அல்லது லிக்ஃபா (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​(நினைவு) செய்யப்படுகிறது. (ஆரம்பத்தில் கல்ப் [இதயம்] இல் ஜிக்ர் ​​[நினைவு] மட்டுமே செய்ய முடியும்). பொருத்தமான காலத்திற்கு ஒவ்வொரு லத்தீபாவிலும் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஸிக்ர் ​​(நினைவு) செய்யுங்கள். ஏழு லதாஐஃப் (ஆன்மீக உறுப்புகள்) மூடப்பட்டவுடன், கல்பிற்கு (இதயம்) திரும்பவும். இன்னும் சில நேரம் ஜிக்ர் ​​(நினைவு) செய்த பிறகு, தியானத்தைத் தொடங்குங்கள். உடல் இப்போது நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். கல்ப் (இதயம்) மீது கவனம் செலுத்துங்கள் மற்றும் ‘அல்லா’ என்ற வார்த்தை கல்ப் (இதயம்) இலிருந்து எழுகிறது மற்றும் ‘ஹு’ என்ற வார்த்தை அல்லாஹ்வின் உன்னத அரியணைக்கு உயர்கிறது என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். இது முதல் தியானம்; இது ரபிதா (தொடர்பு) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ரூஹ் (ஆன்மா) க்கான பாதையை ஒளிரச் செய்கிறது மற்றும் அடுத்தடுத்த தியானங்களில் அல்லாஹ்வின் அருகாமையை நோக்கி அதன் விமானத்தை எளிதாக்குகிறது.

ஒரு ஷேக்கின் (ஆன்மீக ஆசிரியர்) தவஜ்ஜுஹ் (ஆன்மீக கவனம்) இல்லாமல் எந்த மதிப்புமிக்க முன்னேற்றமும் செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் சூஃபி பாதையில் ஒரு தேடுபவரைத் தொடங்கும் பரகா (ஆன்மீக ஆசீர்வாதம்) அவரால் மட்டுமே பரவுகிறது. தோழர்கள் புனித நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்று அதை தபாயினுக்கு அனுப்பினார்கள், அவர்கள் அதை தபா தபாயினுக்கு அனுப்பினார்கள். அவுலியா (கடவுளின் ஆண்கள்) அவர்களிடமிருந்து பராகாவின் (ஆன்மீக ஆசீர்வாதம்) இந்த செல்வத்தைப் பெற்றார், மேலும் இது தலைமுறைகளாக மாற்றப்பட்டது. அல்லாஹ் விரும்பினால், இந்த செயல்முறை என்றென்றும் தொடரும், மேலும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும், இனம், சாதி அல்லது பாலினத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் இந்த பராகாவைப் பெறலாம் (ஆன்மீக ஆசீர்வாதம்). நல்ல நம்பிக்கைகள் மற்றும் நேர்மை மட்டுமே இந்த கையகப்படுத்துதலுக்கான முன்நிபந்தனைகள். கான்ஸ்டன்ட் ஜிக்ர் ​​(நினைவு) இதயத்தை சீர்திருத்தி, தீமையிலிருந்து நல்லொழுக்கத்திற்கு, பதட்டத்திலிருந்து மனநிறைவு மற்றும் இழந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஃபலாஹ் – இந்த உலகிலும் மறுமையிலும் வெற்றியைத் தொடங்குகிறது.

TELUGU

జికర్/ ధికర్ (జ్ఞాపకం)

మా పద్ధతిని పాస్ అన్ఫాస్ అని పిలుస్తారు, అంటే పర్షియన్‌లో ప్రతి శ్వాసను కాపాడటం. జికర్ (జ్ఞాపకం) శ్వాసను మాధ్యమంగా ఉపయోగించి గుండెతో నిర్వహిస్తారు. ఖిబ్లాకు ఎదురుగా కూర్చోండి (మక్కా దిక్కు; ఒకవేళ దిక్కు తెలియకపోతే ఏ దిక్కు అయినా సరే), అల్లా వైపు పూర్తిగా శ్రద్ధ వహించండి మరియు మీ కళ్ళు మూసుకోండి. తౌవుజ్ మరియు తస్మియా పఠించండి మరియు జిక్ర్ (స్మృతి) ప్రారంభించండి. మీరు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు, అల్లా అనే పదం మీ గుండె లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోయిందని ఊహించుకోండి మరియు మీరు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు, ‘హు’ అనే పదం హృదయాన్ని తాకుతుంది లేదా జికర్ (జ్ఞాపకం) చేస్తున్న లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం). (ప్రారంభకులు ఖాల్బ్ [హృదయం] పై జికర్ [రిమెంబరెన్స్] మాత్రమే చేయవచ్చు). తగిన వ్యవధి కోసం ప్రతి లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై జిక్ర్ (స్మృతి) చేయండి. మొత్తం ఏడు లతాఇఫ్ (ఆధ్యాత్మిక అవయవాలు) కవర్ చేయబడినప్పుడు, కాల్బ్ (గుండె) కి తిరిగి వెళ్ళు. మరికొంత సేపు దానిపై జిక్ర్ (స్మృతి) చేసిన తర్వాత, ధ్యానం ప్రారంభించండి. శరీరం ఇప్పుడు రిలాక్స్‌గా ఉండాలి మరియు మనస్సు తేలికగా ఉండాలి. కల్బ్ (హృదయం) పై దృష్టి కేంద్రీకరించండి మరియు ‘అల్లా’ అనే పదం కల్బ్ (హృదయం) నుండి ఉద్భవించిందని మరియు ‘హు’ అనే పదం అల్లాహ్ మహోన్నత సింహాసనం వరకు పైకి లేస్తుందని ఊహించుకోండి. ఇది మొదటి ధ్యానం; దీనిని రబిత (కాంటాక్ట్) అని పిలుస్తారు, ఇది రుహ్ (సోల్) కోసం మార్గాన్ని ప్రకాశిస్తుంది మరియు తదుపరి ధ్యానాలలో అల్లా సాన్నిహిత్యం వైపు దాని ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

షేక్ (ఆధ్యాత్మిక గురువు) యొక్క తవాజ్జుహ్ (ఆధ్యాత్మిక శ్రద్ధ) లేకుండా విలువైన పురోగతి సాధించబడదని గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే సూఫీ మార్గంలో ఒక సాధకుడిని ప్రారంభించే బరాకా (ఆధ్యాత్మిక దీవెనలు) అతని ద్వారా మాత్రమే ప్రసారం చేయబడతాయి. సహచరులు పవిత్ర ప్రవక్త-SAWS నుండి ఈ ఆశీర్వాదం పొందారు మరియు దానిని తబాయిన్‌కు ప్రసారం చేసారు, వారు దానిని తబా తబాయిన్‌కు పంపారు. Liaలియా (దేవుని మనుషులు) వారి నుండి బరాకా (ఆధ్యాత్మిక దీవెనలు) సంపదను సంపాదించారు మరియు ఇది తరతరాలుగా బదిలీ చేయబడింది. అల్లా అనుకుంటే, ఈ ప్రక్రియ ఎప్పటికీ కొనసాగుతుంది, మరియు జాతి, కులం లేదా లింగంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి విశ్వాసి ఈ బరాకా (ఆధ్యాత్మిక దీవెనలు) పొందవచ్చు. ఈ సముపార్జనకు దృఢమైన నమ్మకాలు మరియు చిత్తశుద్ధి మాత్రమే అవసరం. స్థిరమైన జికర్ (జ్ఞాపకం) హృదయాన్ని సంస్కరిస్తుంది మరియు వైస్ నుండి ధర్మానికి, ఆందోళన నుండి సంతృప్తికి మరియు కోల్పోయిన జీవితం నుండి ఫలాహ్ వరకు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తుంది – ఈ ప్రపంచంలో మరియు పరలోకంలో విజయం.

MALAYALAM

സിക്ർ/ ദികർ (അനുസ്മരണം)

ഞങ്ങളുടെ രീതിയെ പാസ് അൻഫാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതായത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ, ഓരോ ശ്വാസത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. സിക്ർ (അനുസ്മരണം) നടത്തുന്നത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ മാധ്യമമായി ഹൃദയത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഖിബ്ലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുക (മക്കയുടെ ദിശ; ദിശ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിശയും ശരിയല്ല), അല്ലാഹുവിനോട് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. തൗവുസും തസ്മിയയും പാരായണം ചെയ്ത് സിക്ർ (ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ) ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹു എന്ന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ‘ഹു’ എന്ന വാക്ക് ഹൃദയത്തിലോ സിക്ർ (അനുസ്മരണം) നടത്തുന്ന ലത്തീഫയിലോ (ആത്മീയ അവയവം) അടിച്ചാലോ എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. (തുടക്കക്കാർക്ക് ഖൽബിൽ [ഹൃദയം] സിക്ർ [അനുസ്മരണം] മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ). അനുയോജ്യമായ കാലയളവിൽ ഓരോ ലത്തീഫയിലും (ആത്മീയ അവയവം) സിക്ർ (അനുസ്മരണം) ചെയ്യുക. ഏഴ് ലതാഇഫ് (ആത്മീയ അവയവങ്ങൾ) മൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ, ഖൽബിലേക്ക് (ഹൃദയം) മടങ്ങുക. കുറച്ചുകാലം കൂടി Zikr (അനുസ്മരണം) ചെയ്ത ശേഷം, ധ്യാനം ആരംഭിക്കുക. ശരീരം ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുകയും മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുകയും വേണം. ഖൽബിൽ (ഹൃദയം) ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ‘അല്ലാഹു’ എന്ന വാക്ക് ഖൽബിൽ (ഹൃദയം) നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നും ‘ഹു’ എന്ന വാക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഉദാത്ത സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവരികയാണെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ധ്യാനം; ഇത് റബിത (കോൺടാക്റ്റ്) എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് റൂഹ് (ആത്മാവിന്റെ) പാത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ധ്യാനങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്കുള്ള പറക്കൽ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ശൈഖിന്റെ (ആത്മീയ അദ്ധ്യാപകന്റെ) തവജ്ജുഹ് (ആത്മീയ ശ്രദ്ധ) ഇല്ലാതെ മൂല്യവത്തായ ഒരു പുരോഗതിയും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക, കാരണം സൂഫി പാതയിലൂടെ ഒരു അന്വേഷകനെ ആരംഭിക്കുന്ന ബറക്ക (ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ) അവനിലൂടെ മാത്രമേ കൈമാറുകയുള്ളൂ. സ്വഹാബികൾക്ക് വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ-സാവിൽ നിന്ന് ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും അത് തബയിനിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു, അവർ അത് തബ തബയിനിലേക്ക് കൈമാറി. Liaലിയ (ദൈവപുരുഷന്മാർ) അവരിൽ നിന്ന് ബറാക്കയുടെ (ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ) ഈ സമ്പത്ത് നേടി, അത് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രക്രിയ എന്നെന്നേക്കുമായി തുടരും, ജാതി, ജാതി, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഈ ബറക (ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ) സ്വന്തമാക്കാം. ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയും മാത്രമാണ് ഈ ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ. സ്ഥിരമായ സികർ (അനുസ്മരണം) ഹൃദയത്തെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് സദ്‌ഗുണത്തിലേക്കും ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തിയിലേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഫലാഹിലേക്കുള്ള യാത്രയും ആരംഭിക്കുന്നു – ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയം.

JAVANESE

Zikir / Zikir (Pangeling-eling)

Cara kita diarani Pas Anfas, sing, ing basa Persia, tegese njaga saben napas. Zikir (Pengetan) ditindakake kanthi ati nggunakake napas minangka medium. Lenggah ngadhepi kiblat (arah Mekkah; yen arah ora dingerteni, arah apa wae ora apa-apa), kanthi ati-ati marang Allah lan nutup mripatmu. Maca Ta’awwuz lan Tasmiah lan wiwiti Zikir (Pangeling-eling). Nalika sampeyan napas, bayangake manawa tembung Allah nyisipake telenging ati sampeyan lan nalika sampeyan napas, tembung ‘Hu’ nyerang ati utawa Latifah (Organ Spiritual) nalika Zikir (Pangeling-eling) lagi ditindakake. (Para pamula mung bisa Zikir [Eling] ing Qalb [Ati]). Lakukan Zikir (Pangeling-eling) ing saben Latifah (Organ Spiritual) kanggo durasi sing cocog. Yen kabeh pitu Lata’if (Organ Spiritual) wis ditutupi, bali menyang Qalb (Ati). Sawise rampung Zikir (Pengeling-eling) kanggo sawetara wektu maneh, miwiti semedi. Awak saiki kudu santai lan pikiran tetep lega. Konsentrasi ing Qalb (Ati) lan bayangake manawa tembung ‘Allah’ munggah saka Qalb (Ati) lan tembung ‘Hu’ munggah luwih dhuwur menyang Tahta Agung Allah. Iki minangka meditasi pertama; dikenal minangka Rabita (kontak), iku madhangi Path kanggo Ruh (Jiwa) lan nggampangake mlayu menyang cedhak karo Allah ing meditasi sabanjure.

Elinga manawa ora ana kemajuan sing bisa ditindakake tanpa Tawajjuh (perhatian spiritual) saka Shaikh (Guru Spiritual), amarga Barakah (Berkah Spiritual) sing nggawe wong golek ing dalan Sufi mung ditularake liwat dheweke. Para Sahabat pikantuk berkah kasebut saka Nabi-SAWS suci lan dikirimake menyang Taba’in, sing banjur menehi menyang Taba Taba’in. Aulia (wong-wong saka Gusti Allah) entuk kekayaan Barakah iki (Rahmat Spiritual) saka dheweke, lan uga wis ditransfer liwat generasi. Kersane Allah, proses iki bakal terus selawase, lan saben wong sing percaya, ora preduli bangsa, kasta utawa jenis kelamin bisa entuk Barakah (Berkah Spiritual) kasebut. Keyakinan lan tulus sing mantep minangka prasyarat kanggo akuisisi iki. Zikir Konstan (Pangeling-eling) nganyarake ati lan miwiti lelungan saka tumindak kabecikan, wiwit kuatir nganti kepenak lan urip sing ilang menyang Falah – sukses ing donya lan akhirat.

GUJARATI

ઝીક્ર/ ધિક્ર (સ્મરણ)

અમારી પદ્ધતિને પાસ અનફાસ કહેવામાં આવે છે, જેનો ફારસીમાં અર્થ થાય છે દરેક શ્વાસનું રક્ષણ. ઝીક્ર (સ્મરણ) હૃદય સાથે શ્વાસનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. કિબ્લાહનો સામનો કરીને બેસો (મક્કાની દિશા; જો દિશા ખબર ન હોય તો કોઈપણ દિશા બરાબર છે), અલ્લાહ તરફ સંપૂર્ણ ધ્યાન આપો અને તમારી આંખો બંધ કરો. તૌવૂઝ અને તસ્મીયાનો પાઠ કરો અને ઝિકર (સ્મરણ) શરૂ કરો. જ્યારે તમે શ્વાસ લો છો, ત્યારે કલ્પના કરો કે અલ્લાહ શબ્દ તમારા હૃદયની sંડાણોમાં પ્રવેશે છે અને જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાો છો, ત્યારે ‘હુ’ શબ્દ હૃદય અથવા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર પ્રહાર કરે છે જેના પર ઝિકર (સ્મરણ) કરવામાં આવી રહ્યું છે. (શરૂઆત કરનારાઓ ફક્ત કલ્બ [હૃદય] પર જિક્ર [સ્મરણ] કરી શકે છે). યોગ્ય સમયગાળા માટે દરેક લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝીક્ર (સ્મરણ) કરો. જ્યારે તમામ સાત લતાઇફ (આધ્યાત્મિક અંગો) આવરી લેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે કલ્બ (હૃદય) પર પાછા ફરો. તેના પર વધુ સમય માટે ઝિક્ર (સ્મરણ) કર્યા પછી, ધ્યાન શરૂ કરો. શરીર હવે હળવા થવું જોઈએ અને મન આરામદાયક હોવું જોઈએ. કલ્બ (હાર્ટ) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને કલ્પના કરો કે ‘અલ્લાહ’ શબ્દ કલ્બ (હાર્ટ) માંથી ઉગે છે અને ‘હુ’ શબ્દ અલ્લાહના ઉત્કૃષ્ટ સિંહાસન તરફ ઉપર વધે છે. આ પ્રથમ ધ્યાન છે; તે રબીતા (સંપર્ક) તરીકે ઓળખાય છે, તે રુહ (આત્મા) માટેનો માર્ગ પ્રકાશિત કરે છે અને અનુગામી ધ્યાનમાં અલ્લાહની નિકટતા તરફ તેની ઉડાનને સરળ બનાવે છે.

યાદ રાખો કે શેખ (આધ્યાત્મિક શિક્ષક) ના તવાજજુહ (આધ્યાત્મિક ધ્યાન) વગર કોઈ યોગ્ય પ્રગતિ કરી શકાતી નથી, કારણ કે સૂફી માર્ગ પર સાધકને આરંભ કરનારી બરખા (આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ) ફક્ત તેના દ્વારા જ પ્રસારિત થાય છે. સાથીઓને આ આશીર્વાદ પવિત્ર પયગમ્બર-સ.અ.વ.સ. તરફથી મળ્યો અને તેને તાબાઈન સુધી પહોંચાડ્યો, જેણે બદલામાં તેને તાબા તાબાઈન સુધી પહોંચાડ્યો. Iaલિયા (ઈશ્વરના માણસો) એ તેમની પાસેથી બરખા (આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ) ની આ સંપત્તિ હસ્તગત કરી, અને તે જ રીતે પે theીઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી. અલ્લાહ ઈચ્છે તો, આ પ્રક્રિયા કાયમ ચાલુ રહેશે, અને દરેક આસ્તિક, જાતિ, જાતિ અથવા લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વગર આ બરખા (આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ) પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધ્વનિ માન્યતાઓ અને પ્રામાણિકતા આ સંપાદન માટે એકમાત્ર પૂર્વશરત છે. સતત ઝિક્ર (સ્મરણ) હૃદયમાં સુધારો કરે છે અને દુર્ગુણથી સદ્ગુણ, ચિંતાથી સંતોષ અને ખોવાયેલા જીવનથી ફલાહ સુધીની સફર શરૂ કરે છે – આ દુનિયા અને પરલોકમાં સફળતા.

HAWAI’IAN

Zikr / Dhikr (Hoʻomanaʻo)

Kāhea ʻia kā mākou hana ʻo Pas Anfas, ka mea, ma Persian, ʻo ia hoʻi ke kiaʻi ʻana i kēlā me kēia hanu. Hana ʻia ʻo Zikr (Hoʻomanaʻo) me ka puʻuwai e hoʻohana ana i ka hanu ma ke ʻano waena. Noho i lalo e kū pono ana i ka Qiblah (kuhikuhi o Meka; inā ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻaoʻao a laila maikaʻi kekahi ʻaoʻao), nānā piha iā Allah a pani i kou mau maka. E haʻi i ka Taʻawwuz a me Tasmiah a hoʻomaka i ka Zikr (Hoʻomanaʻo). Ke hanu nei ʻoe, e noʻonoʻo e komo ka huaʻōlelo Allah i ka hohonu o kou puʻuwai a ke hanu ʻoe, e paʻi ka huaʻōlelo ‘Hu’ i ka puʻuwai a i ʻole ka Latifah (ʻUhane ʻUhane) kahi e hana ʻia ai ka Zikr (Hoʻomanaʻo). (E hana wale nā ​​mea hoʻomaka iā Zikr [Hoʻomanaʻo] ma ka Qalb [Puʻuwai]). Hana iā Zikr (Hoʻomanaʻo) ma kēlā me kēia Latifah (ʻUhane ʻUhane) no ka lōʻihi kūpono. Ke uhi ʻia nā Lataʻif ʻehiku (Spiritual Organs), hoʻi i ka Qalb (Puʻuwai). Ma hope o ka hana ʻana iā Zikr (Hoʻomanaʻo) ma luna o ia no kekahi manawa hou aku, e hoʻomaka i ka noʻonoʻo. E hoʻomaha ke kino i kēia manawa a maʻalahi ka noʻonoʻo i ka noʻonoʻo. Kūleʻa i ka Qalb (Puʻuwai) a noʻonoʻo e piʻi aʻe ka huaʻōlelo ‘Allah’ mai Qalb (Heart) a piʻi aʻe ka huaʻōlelo ‘Hu’ i luna i ka noho aliʻi kiʻekiʻe o Allah. ʻO kēia ka noʻonoʻo mua; ʻike ʻia ʻo ia ʻo Rabita (pili), hoʻomālamalama ia i ke ala no ka Ruh (ʻUhane) a kōkua i ka lele ʻana i kahi kokoke o Allah i nā noʻonoʻo aʻe.

E hoʻomanaʻo ʻaʻole hiki ke holomua i ka holomua me ka ʻole o ka Tawajjuh (ʻuhane nānā) o kahi Shaikh (Kumu ʻUhane), no ka mea ʻo ka Barakah (Nā Pōmaikaʻi ʻUhane) nāna e hoʻomaka i kahi ʻimi ma ke ala Sufi ke lawe ʻia ma o iā ia wale nō. Ua loaʻa i nā Hoa kēia pōmaikaʻi mai ke kāula hemolele-SAWS a hoʻoili aku iā ia iā Tabaʻin, a nāna i hoʻohuli aku iā Taba Tabaʻin. Ua loaʻa i ka ʻAulia (mau kāne o ke Akua) kēia waiwai o Barakah (Nā ʻUhane Hemolele) mai iā lākou, a ua hoʻololi like ʻia i nā hanauna. Ke makemake nei ʻo Allah, e hoʻomau mau loa kēia hana, a ʻo kēlā me kēia mea manaʻoʻiʻo, me ka nānā ʻole i ka lāhui, ka caste a i ʻole ke kāne hiki ke loaʻa i kēia mau Barakah. ʻO nā manaʻoʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo wale nō nā mea e pono ai no kēia loaʻa. Hoʻololi ʻo Constant Zikr (Hoʻomanaʻo) i ka puʻuwai a hoʻomaka i ka huakaʻi mai ka hope i ka maikaʻi, mai ka hopohopo i ka ʻoluʻolu a mai kahi ola nalowale iā Falah – kūleʻa i kēia honua a me ka hope.

CATALAN

Zikr / Dhikr (record)

El nostre mètode es diu Pas Anfas, que, en persa, significa protegir cada respiració. Zikr (Remembrance) es realitza amb el cor utilitzant la respiració com a mitjà. Assegueu-vos mirant cap a la Qiblah (direcció de la Meca; en cas que no es conegui la direcció, qualsevol direcció és correcta), completament atent a Al·là i tanqueu els ulls. Reciteu el Ta’awwuz i el Tasmiah i inicieu el Zikr (Remembrance). Quan respireu, imagineu-vos que la paraula Al·là penetra en les profunditats del vostre cor i, quan expireu, la paraula ‘Hu’ colpeja el cor o el Latifah (òrgan espiritual) sobre el qual s’està realitzant el Zikr (record). (Els principiants només poden fer Zikr [Remembrance] al Qalb [Heart]). Feu Zikr (record) a cada Latifah (òrgan espiritual) per a una durada adequada. Quan s’hagin cobert els set Lata’if (òrgans espirituals), torneu al Qalb (Cor). Després de fer-hi Zikr (Remembrance) durant un temps més, inicieu la meditació. Ara el cos hauria d’estar relaxat i la ment tranquil·la. Concentreu-vos en el Qalb (cor) i imagineu que la paraula ‘Allah’ s’eleva de Qalb (cor) i que la paraula ‘Hu’ s’eleva cap al tron ​​sublim d’Allah. Aquesta és la primera meditació; es coneix com Rabita (contacte), il·lumina el Camí del Ruh (Ànima) i facilita el seu vol cap a la proximitat d’Allah en les meditacions posteriors.

Recordeu que no es pot fer cap progrés que valgui la pena sense el Tawajjuh (atenció espiritual) d’un Shaikh (Mestre espiritual), perquè les Barakah (Benediccions espirituals) que inicien un cercador pel camí sufí només es transmeten a través d’ell. Els Companys van obtenir aquesta benedicció del sant Profeta-SAWS i la van transmetre al Taba’in, que al seu torn el va transmetre al Taba Taba’in. Els Aulia (homes de Déu) van adquirir aquesta riquesa de Barakah (Benediccions espirituals) d’ells, i de manera similar ha estat transferida a través de les generacions. Si Allah vol, aquest procés continuarà per sempre, i tots els creients, independentment de la raça, la casta o el gènere, poden adquirir aquestes Barakah (Beneicions espirituals). Les creences sòlides i la sinceritat són els únics requisits previs per a aquesta adquisició. Constant Zikr (Remembrance) reforma el cor i inicia el viatge del vici a la virtut, de l’ansietat a la satisfacció i de la vida perduda a Falah: èxit en aquest món i en el més enllà.

SAMOAN

Zikr / Dhikr (Manatuaina)

O la matou metotia e taʻua o le Pas Anfas, o le, i le gagana Peresia, o lona uiga o le leoleoina o manava uma. Zikr (Manatua) faia ma le fatu faʻaaogaina manava o le auala. Nofo i lalo faʻasaga i le Qiblah (faʻasinoga o Meka; i le tulaga o le itu e le o iloa ona o soʻo se itu e lelei), atoatoa faʻalogo ia Allah ma moeiini ou mata. Tauloto le Taʻawwuz ma Tasmiah ma amata le Zikr (Manatua). A e manava i totonu, mafaufau o le upu Allah tuia loloto o lou fatu ma pe a e manava i fafo, o le upu ‘Hu’ taia le fatu poʻo le Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) lea o loʻo faia ai le Zikr (Manatua). (O tagata amata mafai na ona faia Zikr [Manatua] luga o le Qalb [Loto]). Fai Zikr (Manatuaina) luga taʻitasi Latifah (Faʻaleagaga Tulaga) mo talafeagai fetaui umi. A maeʻa uma Lataʻif (Spiritual Organs) e fitu, toe foʻi i le Qalb (Loto). Ina ua uma ona faia Zikr (Manatuaina) luga mo nisi taimi sili atu, amata le mafaufau loloto. Ua tatau nei ona faʻamalolo le tino ma faʻalelei le mafaufau. Taulaʻi i le Qalb (Loto) ma vaai faalemafaufau o le upu ‘Allah’ oso aʻe mai Qalb (Loto) ma le upu ‘Hu’ alu aʻe i luga i le Allah Sublime Nofoalii. O le mafaufau loloto muamua lea; e lauiloa o Rabita (faʻafesoʻotaʻiga), e faʻamalamalamaina le Ala mo le Ruh (agaga) ma faʻafaigofie lana lele agaʻi i le latalata mai o Allah i mafaufauga loloto mulimuli ane.

Manatua e leai se taua alualu i luma e mafai ona faia e aunoa ma le Tawajjuh (faʻatauaina faaleagaga) o se Shaikh (Faʻaleagaga Faiaʻoga), aua o le Barakah (Faʻamanuiaga Faʻamanuiaga) na amataina se tagata saili i luga o le Sufi ala e faʻasalalauina na o ia lava. Na maua e le Au Faʻamanuia lenei faʻamanuiaga mai le paia-Perofeta-SAWS ma tuʻuina atu i le Tabaʻin, o le na faʻasolo atu i le Taba Tabaʻin. O le Aulia (tagata o le Atua) mauaina lenei tamaoaiga o Barakah (Faʻamanuiaga Faʻamanuiaga) mai ia i latou, ma na faʻapea foi ona faʻamatuʻu mai i augatupulaga. Allah malie, o lenei gaioiga o le a faʻaauau e faʻavavau, ma tagata talitonu uma, tusa lava pe o le a le tuʻuga, caste poʻo le itupa e mafai ona mauaina nei Barakah (Faʻamanuiaga Faʻamanuiaga). Talitonuga lelei ma le faamaoni e naʻo pau lava mea e manaʻomia mo lenei mauaina. Constant Zikr (Manatua) toe fuataina le fatu ma amata le faigamalaga mai le leaga i le mama, mai le popole i le lotomalie ma mai se leiloa olaga i Falah – manuia i lenei lalolagi ma le olaga a sau.

ESTONIAN

Zikr/ Dhikr (mälestus)

Meie meetod kannab nime Pas Anfas, mis pärsia keeles tähendab iga hingetõmbe valvamist. Zikr (mälestus) tehakse südamega, kasutades meediumina hingeõhku. Istuge näoga Qiblah poole (Meka suund; kui suund pole teada, siis on mis tahes suund korras), olge Jumala suhtes täielikult tähelepanelik ja sulgege silmad. Loe ette Ta’awwuz ja Tasmiah ning alusta Zikrit (mälestus). Sissehingamisel kujutlege, et sõna Allah tungib teie südamesügavustesse ja kui te välja hingate, lööb sõna „Hu” südamesse või Latifah (vaimne organ), millel Zikr (mälestus) esitatakse. (Algajad võivad Qalbis [Heart] teha ainult Zikri [Mälestus]). Tehke Zikr (mälestus) igal Latifahil (vaimne organ) sobiva aja jooksul. Kui kõik seitse Lata’if’i (vaimsed orelid) on kaetud, pöörduge tagasi Qalbi (süda) juurde. Pärast seda, kui olete veel mõnda aega Zikri (mälestus) teinud, alustage meditatsiooni. Keha peaks nüüd olema lõdvestunud ja vaim rahulik. Keskenduge Qalbile (süda) ja kujutage ette, et sõna „Allah” tõuseb Qalbist (süda) ja sõna „Hu” tõuseb ülespoole Jumala ülevale troonile. See on esimene meditatsioon; see on tuntud kui Rabita (kontakt), see valgustab Ruh (Hinge) teed ja hõlbustab selle lendu Jumala läheduse poole järgmistel meditatsioonidel.

Pidage meeles, et ilma Shaikhi (Vaimse Õpetaja) Tawajjuh’ita (vaimne tähelepanu) ei ole väärt arengut võimalik teha, sest Barakah (Vaimsed õnnistused), mis käivitavad otsija mööda Sufi teed, edastatakse ainult tema kaudu. Kaaslased said selle õnnistuse pühalt prohvetilt SAWS ja edastasid selle Taba’inile, kes omakorda andis selle edasi Taba Taba’inile. Aulia (Jumala mehed) omandas neilt selle Barakah (vaimsete õnnistuste) rikkuse ja see on samamoodi üle kandunud põlvkondade kaupa. Kui Jumal seda soovib, jätkub see protsess igavesti ja iga usklik, olenemata rassist, kastist või soost, võib neid Barakah (vaimseid õnnistusi) omandada. Ausad uskumused ja siirus on selle omandamise ainsad eeldused. Constant Zikr (mälestus) reformib südant ja algatab teekonna pahest vooruseni, ärevusest rahuloluni ja kaotatud elust Falahasse – edu selles maailmas ja teispoolsuses.

NEPALI

जिक्र/ धिक्र (स्मरण)

हाम्रो विधि को पास Anfas भनिन्छ, जो, फारसी मा, हरेक सास को रक्षा को अर्थ हो। Zikr (सम्झना) माध्यम को रूप मा सास को उपयोग गरेर हृदय संग प्रदर्शन गरीन्छ। Qiblah (मक्का को दिशा, यदि दिशा ज्ञात छैन भने कुनै दिशा ठीक छ) को सामना गरी बस्नुहोस्, अल्लाह को लागी पूर्ण ध्यान र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। Ta’awwuz र Tasmiah पढ्नुहोस् र Zikr (स्मरण) शुरू गर्नुहोस्। जब तपाइँ सास फेर्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् कि अल्लाह शब्द तपाइँको मुटु को गहिराई मा प्रवेश गर्दछ र जब तपाइँ सास फेर्नुहुन्छ, शब्द ‘हू’ मुटु वा लतीफाह (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) प्रदर्शन गरीरहेको छ। (शुरुआती मात्र Qalb [हार्ट] मा जिक्र [स्मरण] गर्न सक्छन्)। उपयुक्त अवधि को लागी प्रत्येक लतीफा (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गर्नुहोस्। जब सबै सात Lata’if (आध्यात्मिक अंगहरु) कभर गरीएको छ, Qalb (हृदय) मा फर्कनुहोस्। Zikr (स्मरण) केहि अधिक समय को लागी यो गर्न पछि, ध्यान सुरु गर्नुहोस्। शरीर अब आराम हुनु पर्छ र दिमाग सजिलै संग सेट हुनु पर्छ। कल्ब (मुटु) मा ध्यान लगाउनुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् कि शब्द ‘अल्लाह’ कल्ब (मुटु) बाट उठ्छ र ‘हू’ शब्द अल्लाह को उदात्त सिंहासन मा माथि उठ्छ। यो पहिलो ध्यान हो; यो Rabita (सम्पर्क) को रूप मा परिचित छ, यो Ruh (आत्मा) को लागी पथ लाई उज्यालो बनाउँछ र पछि ध्यान मा अल्लाह को निकटता तिर आफ्नो उडान को सुविधा।

याद गर्नुहोस् कि कुनै सार्थक प्रगति एक शेख (आध्यात्मिक शिक्षक) को Tawajjuh (आध्यात्मिक ध्यान) बिना गर्न सकिँदैन, किनकि Barakah (आध्यात्मिक आशीर्वाद) कि सूफी मार्ग मा एक साधक को आरम्भ मात्र उहाँ को माध्यम बाट प्रसारित गरीन्छ। साथीहरूले पवित्र अगमवक्ता- SAWS बाट यो आशीर्वाद पाउनुभयो र यसलाई Taba’in लाई प्रसारित गर्नुभयो, जसले बारीमा यसलाई Taba Taba’in लाई दिनुभयो। Aulia (भगवानका मानिसहरु) Barakah को धन (आध्यात्मिक आशीर्वाद) उनीहरु बाट प्राप्त गरे, र यो उस्तै गरी पुस्ताहरु को माध्यम बाट हस्तान्तरण गरिएको छ। अल्लाह इच्छुक, यो प्रक्रिया सदाको लागी जारी रहनेछ, र हरेक विश्वासी, जात, जाति वा लि gender्ग को बाहेक यी Barakah (आध्यात्मिक आशिष्) प्राप्त गर्न सक्छन्। ध्वनि विश्वास र ईमानदारी यस अधिग्रहण को लागी एक मात्र शर्त हो। लगातार जिक्र (स्मरण) हृदय सुधार र दुर्गुण बाट सद्गुण को यात्रा, चिन्ता बाट सन्तुष्टि को लागी र हराएको जीवन बाट फलाह को लागी शुरुवात गर्दछ – यस संसार र परलोक मा सफलता।

WELSH

Zikr / Dhikr (Cofio)

Enw ein dull yw Pas Anfas, sydd, mewn Perseg, yn golygu gwarchod pob anadl. Perfformir Zikr (Cofio) gyda’r galon gan ddefnyddio anadl fel y cyfrwng. Eisteddwch i lawr yn wynebu’r Qiblah (cyfeiriad Mecca; rhag ofn nad yw’r cyfeiriad yn hysbys yna mae unrhyw gyfeiriad yn iawn), sylwgar yn llwyr tuag at Allah a chau eich llygaid. Adroddwch y Ta’awwuz a Tasmiah a chychwyn y Zikr (Cofio). Pan fyddwch yn anadlu i mewn, dychmygwch fod y gair Allah yn treiddio i ddyfnderoedd eich calon a phan fyddwch yn anadlu allan, mae’r gair ‘Hu’ yn taro’r galon neu’r Latifah (Organ Ysbrydol) y mae’r Zikr (Cofio) yn cael ei berfformio arno. (Dim ond ar y Qalb [Calon]) y gall y dechreuwyr wneud Zikr [Cofio]. Gwnewch Zikr (Cofio) ar bob Latifah (Organ Ysbrydol) am hyd addas. Pan fydd pob un o’r saith Lata’if (Organau Ysbrydol) wedi’u gorchuddio, dychwelwch yn ôl i’r Qalb (Calon). Ar ôl gwneud Zikr (Cofio) arno am ychydig mwy o amser, dechreuwch y myfyrdod. Dylai’r corff bellach fod yn hamddenol a gosod y meddwl yn gartrefol. Canolbwyntiwch ar y Qalb (Calon) a dychmygwch fod y gair ‘Allah’ yn codi o Qalb (Calon) a’r gair ‘Hu’ yn codi tuag i fyny i Allah’s Sublime Throne. Dyma’r myfyrdod cyntaf; fe’i gelwir yn Rabita (cyswllt), mae’n goleuo’r Llwybr ar gyfer y Ruh (Enaid) ac yn hwyluso ei hediad tuag at agosrwydd Allah mewn myfyrdodau dilynol.

Cofiwch na ellir gwneud unrhyw gynnydd gwerth chweil heb y Tawajjuh (sylw ysbrydol) Shaikh (Athro Ysbrydol), oherwydd bod y Barakah (Bendithion Ysbrydol) sy’n cychwyn ceisiwr ar hyd llwybr Sufi yn cael ei drosglwyddo trwyddo yn unig. Cafodd y Cymdeithion y fendith hon gan y Proffwyd sanctaidd-SAWS a’i drosglwyddo i’r Taba’in, a basiodd yn ei dro ymlaen i’r Taba Taba’in. Cafodd yr Aulia (dynion Duw) y cyfoeth hwn o Barakah (Bendithion Ysbrydol) oddi wrthynt, ac yn yr un modd mae wedi cael ei drosglwyddo trwy’r cenedlaethau. Allah yn fodlon, bydd y broses hon yn parhau am byth, a gall pob credadun, waeth beth fo’i hil, cast neu ryw, gaffael y Barakah hyn (Bendithion Ysbrydol). Credoau cadarn a didwylledd yw’r unig ragofynion ar gyfer y caffaeliad hwn. Mae Constant Zikr (Cofio) yn diwygio’r galon ac yn cychwyn y daith o is i rinwedd, o bryder i foddhad ac o fywyd coll i Falah – llwyddiant yn y byd hwn ac wedi hyn.

UYGHUR

زىكرى / زىكرى (ئەسلەش)

بىزنىڭ ئۇسۇلىمىز پاس ئەنفاس دەپ ئاتىلىدۇ ، بۇ پارس تىلىدا ھەر بىر نەپەسنى قوغداشنى كۆرسىتىدۇ. زىكرى (ئەسلەش) نەپەسنى ۋاسىتە قىلىپ يۈرەك بىلەن ئېلىپ بېرىلىدۇ. قىبلەگە قاراپ ئولتۇرۇڭ (مەككىنىڭ يۆنىلىشى ؛ يۆنىلىش ئېنىق بولمىسا ، ھېچقانداق يۆنىلىش توغرا) ، ئاللاھقا تولۇق دىققەت قىلىڭ ۋە كۆزىڭىزنى يۇمۇڭ. تەۋۋاز ۋە تاسمىيانى ئوقۇڭ ۋە زىكرىنى باشلاڭ. نەپەس ئالغىنىڭىزدا ، ئاللاھ دېگەن سۆزنىڭ قەلبىڭىزنىڭ چوڭقۇرلۇقىغا سىڭىپ كىرگەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ ، نەپەس ئالغاندا ، «خۇ» سۆزى زىكرى (ئەسلەش) ئېلىپ بېرىلىۋاتقان يۈرەككە ياكى لاتىفاھقا (روھىي ئورگان) زەربە بېرىدۇ. (يېڭى ئۆگەنگۈچىلەر پەقەت قەلبتە [زىكرى] زىكرىنىلا قىلالايدۇ). ھەر بىر Latifah (مەنىۋى ئورگان) دا زىكرى (ئەسلەش) قىلىڭ. يەتتە لاتائىف (مەنىۋى ئورگان) نىڭ ھەممىسى يېپىلغاندىن كېيىن ، قەلبكە قايتىڭ. زىكرى (ئەسلەش) نى يەنە بىر مەزگىل قىلغاندىن كېيىن ، ئويلىنىشنى باشلاڭ. بەدەن ھازىر ئازادە بولۇپ ، كۆڭۈل ئازادە بولۇشى كېرەك. قەلبكە (قەلبكە) زېھنىڭىزنى مەركەزلەشتۈرۈپ ، «ئاللاھ» سۆزىنىڭ كالب (قەلب) دىن كۆتۈرۈلگەنلىكىنى ، «خۇ» سۆزىنىڭ ئاللاھنىڭ ئۇلۇغ ئەرشىدىن يۇقىرىغا كۆتۈرۈلگەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىڭ. بۇ تۇنجى ئويلىنىش. ئۇ رابىتا (ئالاقىلىشىش) دەپ ئاتالغان ، ئۇ روھ (روھ) نىڭ يولىنى يورۇتۇپ ، كېيىنكى ئويلىنىشلاردا ئاللاھنىڭ يېقىنلىقىغا قاراپ ئۇچۇشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، شەيخ (مەنىۋى ئوقۇتقۇچى) نىڭ تاۋاججۇھى (مەنىۋى دىققىتى) بولمىسا ھېچقانداق ئەرزىمەس ئىلگىرىلەشكە ئېرىشكىلى بولمايدۇ ، چۈنكى سوپى يولىنى بويلاپ ئىزدىگۈچىنى باشلايدىغان باراكا (روھىي بەخت) پەقەت ئۇنىڭ ئارقىلىقلا يەتكۈزۈلىدۇ. ساھابىلەر بۇ نېمەتنى پەيغەمبەر سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئالغان ۋە ئۇنى تابائىنغا يەتكۈزگەن ، ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئۇنى تابا تابايىنغا يەتكۈزگەن. ئاۋلىيا (ئاللاھنىڭ ئادەملىرى) باراكنىڭ بۇ بايلىقىنى (روھىي بەخت) ئۇلاردىن ئالغان ، ئۇ ئوخشاشلا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ كەلگەن. ئاللاھ خالىسا ، بۇ جەريان مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ ، ھەر بىر ئېتىقادچى ، ئىرق ، ئىرق ۋە جىنس ئايرىمىسىدىن قەتئىينەزەر بۇ باراكقا ئېرىشەلەيدۇ (مەنىۋى بەخت). ساغلام ئىشەنچ ۋە سەمىمىيلىك بۇ سېتىۋېلىشنىڭ بىردىنبىر ئالدىنقى شەرتى. تۇراقلىق زىكرى (ئەسلەش) قەلبنى ئىسلاھ قىلىپ ، ناچارچىلىقتىن پەزىلەتكە ، تەشۋىشتىن قانائەتلىنىشكە ۋە يوقىلىپ كەتكەن ھاياتتىن فالاھقا – بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى مۇۋەپپەقىيەتنى باشلايدۇ.

MARATHI

जिक्र/ धिक्र (स्मरण)

आमच्या पद्धतीला पास अनफास म्हणतात, ज्याचा अर्थ फारसीमध्ये प्रत्येक श्वासाचे रक्षण करणे आहे. जिक्र (स्मरण) श्वासोच्छवासाचे माध्यम म्हणून हृदयाने केले जाते. किब्लाकडे तोंड करून बसा (मक्काची दिशा; जर दिशा माहित नसेल तर कोणतीही दिशा ठीक आहे), अल्लाहकडे पूर्णपणे लक्ष द्या आणि आपले डोळे बंद करा. Taawawz आणि Tasmiah पाठ करा आणि Zikr (स्मरण) सुरू करा. जेव्हा तुम्ही श्वास घेता तेव्हा कल्पना करा की अल्लाह हा शब्द तुमच्या हृदयाच्या खोलीत प्रवेश करतो आणि जेव्हा तुम्ही श्वास सोडता तेव्हा ‘हू’ हा शब्द हृदयावर किंवा लतीफा (आध्यात्मिक अवयव) वर जिक्र (स्मरण) केले जात आहे. (नवशिक्या फक्त कल्ब [हार्ट] वर जिक्र [स्मरण] करू शकतात). योग्य कालावधीसाठी प्रत्येक लतीफा (आध्यात्मिक अवयव) वर जिक्र (स्मरण) करा. जेव्हा सर्व सात लताईफ (आध्यात्मिक अवयव) झाकलेले असतील तेव्हा कल्ब (हृदय) कडे परत जा. त्यावर आणखी काही काळ जिक्र (स्मरण) केल्यानंतर, ध्यान सुरू करा. शरीर आता आरामशीर झाले पाहिजे आणि मन निश्चिंत झाले पाहिजे. कल्ब (हार्ट) वर लक्ष केंद्रित करा आणि कल्पना करा की ‘अल्लाह’ हा शब्द कल्ब (हार्ट) मधून उगवतो आणि ‘हू’ हा शब्द अल्लाहच्या उदात्त सिंहासनावर वर चढतो. हे पहिले ध्यान आहे; हे रबीता (संपर्क) म्हणून ओळखले जाते, ते रुह (आत्मा) साठी मार्ग प्रकाशित करते आणि त्यानंतरच्या ध्यानधारणेमध्ये अल्लाहच्या नजीकच्या दिशेने उड्डाण सुलभ करते.

लक्षात ठेवा की शेख (अध्यात्मिक शिक्षक) च्या तावजुह (आध्यात्मिक लक्ष) शिवाय कोणतीही सार्थ प्रगती होऊ शकत नाही, कारण सूफी मार्गावर साधकाला आरंभ करणारी बारका (आध्यात्मिक आशीर्वाद) केवळ त्याच्याद्वारे प्रसारित केली जातात. साथीदारांना हा आशीर्वाद पवित्र पैगंबर-एस.ए.व्ही.एस.कडून मिळाला आणि तो तबाईंना पाठवला, ज्यांनी तो तबा तबाईनला दिला. औलियाने (देवाच्या पुरुषांनी) त्यांच्याकडून बरकाची ही संपत्ती (आध्यात्मिक आशीर्वाद) मिळवली आणि ती त्याचप्रमाणे अनेक पिढ्यांमधून हस्तांतरित केली गेली. अल्लाहची इच्छा आहे, ही प्रक्रिया सदैव चालू राहील, आणि प्रत्येक आस्तिक, वंश, जात किंवा लिंग याची पर्वा न करता हे बारका (आध्यात्मिक आशीर्वाद) मिळवू शकतात. या अधिग्रहणासाठी ध्वनी विश्वास आणि प्रामाणिकपणा ही एकमेव अट आहे. सतत जिक्र (स्मरण) हृदयाची सुधारणा करते आणि दुर्गुण ते सद्गुण, चिंता पासून समाधान आणि गमावलेल्या जीवनापासून फलाह पर्यंत प्रवास सुरू करते – या जगात आणि परलोकात यश.

SHONA

Zikr / Dhikr (Kurangarira)

Maitiro edu anonzi Pas Anfas, ayo, muPersia, zvinoreva kuchengetedza mweya wese. Zikr (Kurangarira) kunoitwa nemoyo uchishandisa mweya seyakavanzika. Gara pasi wakatarisana neQiblah. Dzokorora Ta’awwuz naTasmiah uye tanga Zikr (Kurangarira). Kana iwe uchifemera mukati, fungidzira kuti iro izwi Allah rinopinda mukati mekudzika kwemoyo wako uye kana iwe uchifema kunze, izwi rekuti ‘Hu’ rinorova moyo kana Latifah (Yemweya Sangano) pane iyo Zikr (Kurangarira) kuri kuitirwa. (Vanotanga vanogona kungoita Zikr [Kurangarira] pane Qalb [Mwoyo]). Ita Zikr (Kurangarira) pane yega yega Latifah (YeMweya Nhengo) kwenguva yakakodzera. Kana ese manomwe Lata’if (Masangano eMweya) akafukidzwa, dzokera kuQalb (Mwoyo). Mushure mekuita Zikr (Kurangarira) pairi kweimwezve nguva, tanga kufungisisa. Mutumbi unofanira zvino kusununguka uye pfungwa dzakagadzikana. Fungisisa paQalb (Mwoyo) uye fungidzira kuti izwi rekuti ‘Allah’ rinokwira kubva kuQalb (Mwoyo) uye izwi rekuti ‘Hu’ rinokwira kumusoro kuenda kuChigaro chaMwari chaAllah. Uku ndiko kufungisisa kwekutanga; inozivikanwa saRabita (kuonana), inovhenekera Nzira yeRuh (Mweya) uye inofambisa kutiza kwayo kusvika padyo naAllah mukufungisisa kunotevera.

Rangarira kuti hapana kufambira mberi kunokosha kunogona kuitwa pasina Tawajjuh (kutariswa pamweya) kwaShaikh (Mudzidzisi weMweya), nekuti iyo Barakah (Zvikomborero zveMweya) iyo inotanga mutsvaki munzira yeSufi inopfuudzwa kuburikidza naye chete. Shamwari dzakawana ropafadzo iyi kubva kuMuporofita-SAWS mutsvene ndokuchipfuudza kuna Taba’in, uyo akazopfuudza kuTaba Taba’in. VaAulia (varume vaMwari) vakawana hupfumi uhwu hwaBharakah (Zvikomborero zveMweya) kubva kwavari, uye zvakafananidzwa zvichitamisirwa kuburikidza nezvizvarwa. Allah achida, maitiro aya anoenderera nekusingaperi, uye mutendi wese, zvisinei nerudzi, rudzi kana murume anogona kuwana izvi Barakah (Zvikomborero zveMweya). Kutenda kwakanaka uye kuvimbika ndizvo chete zvinodiwa kuti uwane uku. Constant Zikr (Kurangarira) kunoshandura moyo uye kunotanga rwendo kubva kune zvakaipa kusvika pakunaka, kubva mukushushikana kusvika kugutsikano uye kubva pahupenyu hwakarasika kuenda kuFalah – kubudirira munyika ino neKunze kwePashure.

ESPERANTO

Zikr / Dhikr (Memoro)

Nia metodo nomiĝas Pas Anfas, kio, perse, signifas gardi ĉiun spiron. Zikr (Memoro) estas farita kun la koro utiligante spiron kiel la rimedon. Sidiĝu fronte al la Qiblah (direkto de Mekao; se la direkto ne estas konata, tiam ia direkto estas en ordo), plene atenta al Alaho kaj fermu viajn okulojn. Reklamu la Ta’awwuz kaj Tasmiah kaj komencu la Zikr (Memoro). Kiam vi enspiras, imagu, ke la vorto Alaho penetras en la profundon de via koro kaj kiam vi elspiras, la vorto ‘Hu’ frapas la koron aŭ la Latifah (Spirita Organo), sur kiu estas farita Zikr (Memoro). (La komencantoj povas nur fari Zikr [Memoro] ĉe la Qalb [Koro]). Faru Zikr (Memoro) sur ĉiu Latifah (Spirita Organo) por taŭga daŭro. Kiam ĉiuj sep Lata’if (Spiritaj Organoj) estos kovritaj, revenu al la Qalb (Koro). Post fari Zikr (Memoro) pri ĝi ankoraŭ iom da tempo, komencu la meditadon. La korpo nun devas esti malstreĉita kaj la menso trankvila. Koncentriĝu sur la Qalb (Koro) kaj imagu, ke la vorto ‘Alaho’ leviĝas de Qalb (Koro) kaj la vorto ‘Hu’ leviĝas supren al la Sublima Trono de Alaho. Ĉi tiu estas la unua meditado; ĝi estas konata kiel Rabita (kontakto), ĝi prilumas la Padon por la Ruh (Animo) kaj faciligas sian flugon al la proksimeco de Alaho en postaj meditoj.

Memoru, ke ne indas progresi sen la Tawajjuh (spirita atento) de shaikh (Spirita Instruisto), ĉar la Barakah (Spiritaj Benoj), kiuj iniciatas serĉanton laŭ la sufia vojo, transdoniĝas nur per li. La Kunuloj ricevis ĉi tiun benon de la sankta Profeto-SAWS kaj transdonis ĝin al la Taba’in, kiu siavice transdonis ĝin al la Taba Taba’in. La Aulia (homoj de Dio) akiris de ili ĉi tiun riĉecon de Barakah (Spiritaj Benoj), kaj ĝi simile estis transdonita tra la generacioj. Se Allah volas, ĉi tiu procezo daŭros eterne, kaj ĉiu kredanto, sendepende de raso, kasto aŭ sekso, povas akiri ĉi tiujn Barakah (Spiritajn Benojn). Sonaj kredoj kaj sincereco estas la solaj antaŭkondiĉoj por ĉi tiu akiro. Konstanta Zikr (Memoro) reformas la koron kaj komencas la vojaĝon de malvirto al virto, de maltrankvilo al kontento kaj de perdita vivo al Falah – sukceso en ĉi tiu mondo kaj poste.

JAVANESE

Zikir / Zikir (Pangeling-eling)

Cara kita diarani Pas Anfas, sing, ing basa Persia, tegese njaga saben napas. Zikir (Pengetan) ditindakake kanthi ati nggunakake napas minangka medium. Lenggah ngadhepi kiblat (arah Mekkah; yen arah ora dingerteni, arah apa wae ora apa-apa), kanthi ati-ati marang Allah lan nutup mripatmu. Maca Ta’awwuz lan Tasmiah lan wiwiti Zikir (Pangeling-eling). Nalika sampeyan napas, bayangake manawa tembung Allah nyisipake telenging ati sampeyan lan nalika sampeyan napas, tembung ‘Hu’ nyerang ati utawa Latifah (Organ Spiritual) nalika Zikir (Pangeling-eling) lagi ditindakake. (Para pamula mung bisa Zikir [Eling] ing Qalb [Ati]). Lakukan Zikir (Pangeling-eling) ing saben Latifah (Organ Spiritual) kanggo durasi sing cocog. Yen kabeh pitu Lata’if (Organ Spiritual) wis ditutupi, bali menyang Qalb (Ati). Sawise rampung Zikir (Pengeling-eling) kanggo sawetara wektu maneh, miwiti semedi. Awak saiki kudu santai lan pikiran tetep lega. Konsentrasi ing Qalb (Ati) lan bayangake manawa tembung ‘Allah’ munggah saka Qalb (Ati) lan tembung ‘Hu’ munggah luwih dhuwur menyang Tahta Agung Allah. Iki minangka meditasi pertama; dikenal minangka Rabita (kontak), iku madhangi Path kanggo Ruh (Jiwa) lan nggampangake mlayu menyang cedhak karo Allah ing meditasi sabanjure.

Elinga manawa ora ana kemajuan sing bisa ditindakake tanpa Tawajjuh (perhatian spiritual) saka Shaikh (Guru Spiritual), amarga Barakah (Berkah Spiritual) sing nggawe wong golek ing dalan Sufi mung ditularake liwat dheweke. Para Sahabat pikantuk berkah kasebut saka Nabi-SAWS suci lan dikirimake menyang Taba’in, sing banjur menehi menyang Taba Taba’in. Aulia (wong-wong saka Gusti Allah) entuk kekayaan Barakah iki (Rahmat Spiritual) saka dheweke, lan uga wis ditransfer liwat generasi. Kersane Allah, proses iki bakal terus selawase, lan saben wong sing percaya, ora preduli bangsa, kasta utawa jenis kelamin bisa entuk Barakah (Berkah Spiritual) kasebut. Keyakinan lan tulus sing mantep minangka prasyarat kanggo akuisisi iki. Zikir Konstan (Pangeling-eling) nganyarake ati lan miwiti lelungan saka tumindak kabecikan, wiwit kuatir nganti kepenak lan urip sing ilang menyang Falah – sukses ing donya lan akhirat.

Da’irah-e Muhabbat Soam The Third Circle of Love [Meditation] – Exposition

The Second Circle is surrounded by the Third Circle. This is as brilliant as the sun and very grand. The effect produced from the emotions and feelings of Divine love from this (Circle), is akin to the effect the rays of the sun have on the earth‟s flora: Love of Allah pours forth from every pore of the body. What is love, what is it? How deep is its imprint? When to your will, I render, And become pliant to surrender. Every cell of the body pours out this emotion, drowning the person from head to toe in obedience. A quote of Hazrat Zun Noon-rua from the Hulyat-ul Aulia, when he was asked about the sign of a person who loved Allah-swt , replied: „He loves that which Allah-swt loves, dislikes that which Allah-swt dislikes, is not affected by anyone‟s praise, nor moved by anyone‟s propaganda. This person loves Allah-swt .‟ Hazrat Bassar Bin Assri-rua is quoted in the same book as: „The Love of Allah-swt is demonstrated by the love of His obedience and by loving the Zikr of Allah-swt .‟ Maulana Ashraf Ali Thanvi-rua writes without quoting a reference this time, as it was his wont to always quote a reference, „I do not remember who I heard it from: Qais was a contemporary and friend of Hazrat Hassan-rau. He fell in love with Laila. When Hazrat Hassan-rau delivered the reins of power to Hazrat Ameer Mu„awiyah-rau , and thus the Muslim Ummah was saved from discord, the Muslim conquests commenced once again and the Message of Allah-swt began spreading throughout the world, and he-rau set out for Makkah Mukarramah, Qais was one of his travelling companions. On the way, while conversing, Hazrat Hassan-rau said, „Qais, by relinquishing my government I have saved the Ummah from discord and dissension‟. Qais replied, „That right does not belong to you in the first place, nor does it suit Hazrat Ameer Mu„awiyah-rau .‟ Surprised by this statement Hazrat Hassan-rau asked, „In your opinion whom should the Power have been handed over to?‟ He replied, „To Laila! It suits her only‟. To this Hazrat Hassan-rau exclaimed, „You are Majnoon!‟ meaning „you are mad‟. Since then, Majnoon became his name. Now see; when a person loves someone, he sees only his beloved everywhere; but if someone were blessed with the love for Allah-swt, then what would be his condition! These are extraordinary people, significantly distinct! If Allah-swt grants access and attachment to such people, it causes to reform both the worlds (lives) of a person. It is a great favour of Allah-swt that one finds an accomplished Shaikh(Spiritual Teacher), and Allah Kareem grants purity in one‟s relationship with him, only then can one discern these realities. The Tasbeeh of this Circle is the same, (the seeker) should say once: „Asal, Asal, Asal, Da‟irah Asma-e Sifaat mei say oopar Nafs meiray kay‟, and then keep reciting the Ayah: „Yuhibbo hum wa Yuhibboona-hoo (Al Ma‟idah: 54). This should be rendered both in the heart and by the Rooh(Soul), and then see and savour Divine Favour: how strong his Faith grows and how easy it becomes for him to follow the Holy Prophet-saws. If one possesses Kashf and Mushahidah, it‟s a great blessing indeed; but in any case, it can be certainly felt through Wajdan (intuition). Even if one has neither, the real test is the increase in strength of Iman and the ability to act righteously. As this emotion of love gains strength, the desire for Divine Nearness takes hold, and as this desire strengthens, one‟s deeds and conduct start adhering to the Sunnah, and the depth and profundity of the heart‟s sincerity keeps increasing. The fact is that, there is no limit to Sulook as it is the attainment of Divine Nearness. This earthly life has no significance at all, even in Barzakh and also in the Hereafter which is a life eternal, the dwellers of Jannah(Paradise) will keep progressing, and there will never be an end to this progress. Yes, man can know about the Maraqbaa(Meditations)t up to a certain extent. It is possible that the Gracious Rabb has placed a limit on (acquiring) their knowledge in this world. Even then, their distances are much beyond human computation and their locations are far beyond the bounds of human knowledge. The fundamental strength to access them is derived from initial Maraqbaat(Meditations). Therefore, they require full attention and a lot of effort. The moments (of Zikr) spent in the Shaikh‟s(Spiritual Teacher) company are extremely precious indeed; and if Zikr(Remembrance) is performed along with other Ahbab, that too would be for a limited period only; therefore, in addition to these, substantial time should be devoted on one‟s own, so that these (Maraqbaat)(Meditations) take strong root and bear fruit, which as already mentioned, is that one should crave for following the Sunnah, and the attachment to the Sunnah should become even stronger than his life‟s attachment to food and water.

Ameer Muhammad Akram Awan (RH)

Da’ira-e Muhabbat Soam (The Third Circle of Love) [Meditation]

Then is the third Circle, which is bigger and brighter than the first two and makes the Salik(Seeker) experience the pangs of inner love, the way this Faqeer had mentioned in a couplet: Your-saaws obedience sure induces, The joy, pleasure of life, Faqeer, The pangs of inner pain, but strike, Chords of ecstasy, intense, unique Its Tasbeeh is also the same, as the Rooh(Soul) of the Salik(Seeker) recites this Tasbeeh, it is overwhelmed by Allah’s love and views the whole world from that perspective. In actual fact, these matters are not for writing, reading or talking about, but are for practically doing, because feelings can only be realized and perceived once they actually descend. This realization is also proportional to one’s capacity, because there is definitely a difference in the feelings of every seeker about every meditation.

Ameer Muhammad Akram Awan (RH)

Da’irah-e Muhabbat Doam The Second Circle of Love [Meditation]

The seeker sees a Second circle surrounding his forehead, which is bigger and brighter than the First circle. The seeker should once say: „Asal, Asal Da‟irah Asmae Sifaat mein say oopar Nafs meiray kay‟, and then keep repeating: Yuhibbo hum wa Yuhibboona-hoo within his heart and also with his Rooh(Soul). A Hadees Sharif states that the entire universe in all its vastness, when compared to the vastness of Arsh(Divine Throne), is like a finger ring lying in an endless expanse of a desert. Therefore, if the vastness of these Circles is considered by this scale, one is left astonished. Moreover, they have their own specific colours, lights and glow. Each ray, fleck of light and colour drips with love and saturating the Rooh(Soul) it enters deep into the Qalb(Heart) of the seeker, making him devoutly obedient to Allah-swt and the Holy Prophet-saws . I have mentioned earlier, that people suffer from a misconception that the Sufis are unproductive people. Yes, pseudo Sufis may certainly be an unproductive lot, but those blessed with real Tasawwuf(Sufism) and Sulook(Spiritual Path) work much more than a non-Sufi. In practical life, no non-Sufi can match them; because they not only work much more, they also strive to base all their actions on the Sunnah. For this reason, Hazrat Ji-rua used to say that every Sufi is an Alim, if he is not himself an Alim then he attaches himself to an Alim, or he is granted Ilm-e Ladunni from Allah-swt (Knowledge from His Presence), because knowledge is essentially required for practice; how can he practice (religion), unless he has the knowledge. Hence, these people are knowledgeable about the Deen, its devotees, and practicing men of admirable character. If Allah-swt grants the company of such people, then it is one of His very great Favours. Only then does one realize the worth of such people. My personal experience is that these people can converse about every subject in the world, I don‟t know how they have the knowledge of these things; and their opinion, in all matters, is the most sound. Their talk does not stop at invitation and reformation, but they are seen to be foremost in their practice as well. Although these Circles are only the initial and founding stations of Sulook(Spiritual Path), but it is always the foundation that guarantees the strength of building, and it is again the foundation that determines the height of the building. The Lights of these Circles bestow such feelings, that a fistful of clay (i.e. Man) is filled with Allah‟s Love. Subhan Allah-e wa bi-Hamdi-hee, Subhan Allah il Azeem!

Ameer Muhammad Akram Awan (RH)

Da’ira-e Muhabbat Awwal (The First Circle of Love) [Meditation] – Expostition

When the Salik(Seeker) sees his Rooh(Soul) here, he sees a circle of light, bright like the sun, is around his forehead. Its Tasbeeh is Yuhibbo hum wa Yuhibboona-hoo Allah loves them and they love Allah. In time, a person values something or loves someone because of its beauty or excellence. However, Allah-swt is Absolute, He-swt can neither be seen nor imagined. So, how can love, which is a natural feeling and blossoms in the heart, develop for Him-swt? Allah Kareem loves them because He sees all of them and knows all things at all times. However, love is a feeling that demands its response, and that too, is love. Let alone human beings, if you love even an animal, it also responds with love and starts growing up and flourishing… and what can compare with Allah’s Love! When it rains, it softens the soil of the Qalb(Heart), which starts blossoming the flowers of love and yielding the pearls of love for Allah. The practical effect of these Circles is that a Salik(Seeker) doesn’t consider the obedience to Allah-swt or the adherence to the Holy Prophet-saaws as a mere routine Fardh or Sunnah, but starts to love them and adheres to them with his utmost sincerity, in a passionate manner.

Ameer Muhammad Akram Awan (RH)